SAND-data Loosbroek (L151a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03222) vertaling: J herinnert z'n eigen dè verhaal nog wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03222) vertaling: M en P zien mekaere vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03222) vertaling: T waast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03222) vertaling: De timmerman hi gin spiekers bij 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03222) vertaling: F zaag 'n slang neven'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03222) vertaling: E liet men vur 'm werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03222) vertaling: J liet d'r eige meedrève op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03222) vertaling: T bekeek z'n eige 's goewd in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03222) vertaling: J hi in twee minute 'n bierke gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03222) vertaling: dees schoewn lope gemekkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03222) vertaling: E. kent z'n eige goewd
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03222) vertaling: W hâ gehurt dètter foto's van hum in de etalage stòn
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03222) vertaling: die èrpel schelle nie gemèkkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03222) vertaling: dess glas brikt as't op de grond vèlt
000 (x01opm) (inf. 03222) opm. inf.: hij had geen geld bij (zich): Hoelanger hoe meer sprekers laten hier 'zich' weg
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03222) vertaling: Dokter lèèf ik wel gezond genoeg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03222) vertaling: Al jorre leeft hij van de erfenis van z'n vadder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03222) vertaling: dees week leeft ze op wòtter en bróód
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03222) vertaling: Leeft hij nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03222) vertaling: Hoe lang leefde gellie now al van die erfenis?
opm.: twijfelgeval subjectdubbeling inversie
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03222) vertaling: In Bretanje leve ze vuril van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03222) vertaling: Nao 't ete ga'k sloape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03222) vertaling: Zo'k dè wel kunne (doewn)
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03222) vertaling: Hij liet z'n hous afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03222) vertaling: Ik weet dè Jan moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03222) vertaling: Ik weet dè Jan moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03222) vertaling: Ik weet dè Jan moet kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03222) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03222) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03222) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03222) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03222) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03222) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03222) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03222) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 2
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 2
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03222) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03222) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03222) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03222) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03222) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03222) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03222) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03222) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03222) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03222) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03222) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03222) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03222) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03222) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03222) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03222) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03222) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03222) vertaling: Jan hi gineen boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03222) vertaling: Jan hi gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03222) vertaling: Boeke hi Jan gin
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03222) vertaling: J hi nie veul geld mir
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03222) vertaling: Er mag niemes spreke over dees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03222) vertaling: Niemand zi dettie kumt
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann. pronomina
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03222) vertaling: Zitte hier nerges gin muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03222) vertaling: Ik geef niks án 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03222) vertaling: Niemand wil werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03222) vertaling: Wij wisse nie dettie tous waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03222) vertaling: Ik wis 't òk nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03222) vertaling: Hij mag met niemes spreke over dees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03222) vertaling: e: Jan wit dattie vur drie ure de wagen gemekt mot hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03222) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03222) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Mrie durren auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Mrie durren auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Piet zunnen auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Piet zunnen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Dieje mens zunnen auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03222) vertaling: Dieje mens zunnen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03222) vertaling: Diejen auto is nie van men mar van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03222) vertaling: De krant van gisteren li onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03222) vertaling: Jan is Karoliene en Kristiene bruurke
opm.: possessief door '-e' na eigennaam
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03222) vertaling: Die jonges d'r fietse zen gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03222) vertaling: Die zusters d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03222) vertaling: Diejen auto is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03222) vertaling: Die fiets is van men
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03222) vertaling: Hij mag mè niemes spreke over dè probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03222) vertaling: Ik wil niemes kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03222) vertaling: Ut is jammer dè wij nie meuge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03222) vertaling: Dè ga ik nie doewn
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03222) vertaling: Ik hè nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03222) vertaling: Nog mar pas hà hij 't verteld of Mrie begon te huile
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03222) vertaling: Gô die bestelling now maer ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03222) vertaling: Hij werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03222) vertaling: Ik verbie oew um hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03222) vertaling: Jan wonnie (wou niet) dèwe Mrie belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
000 (x08opm) (inf. 03222) opm. inf.: g.
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03222) vertaling: dè doetie = dat doet hij
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03222) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03222) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03222) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03222) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03222) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03222) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03222) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03222) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03222) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03222) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03222) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03222) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03222) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03222) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03222) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03222) vertaling: De lamp brandt niet meer
komt voor: j
opm.: dav
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03222) vertaling: De lamp brandt niet meer
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03222) vertaling: id (slaat zeer waarschijnlijk op de betekeniszin, bij a heeft informant ook 'ja' geantwoord met de vertaling van betekenis, zonder 'doen)
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03222) vertaling: id (slaat zeer waarschijnlijk op de betekeniszin, bij a heeft informant ook 'ja' geantwoord met de vertaling van betekenis, zonder 'doen)
komt voor: j
opm.: dav
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03222) vertaling: id (slaat zeer waarschijnlijk op de betekeniszin, bij a heeft informant ook 'ja' geantwoord met de vertaling van betekenis, zonder 'doen)
komt voor: j
opm.: dav
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03222) vertaling: id (slaat zeer waarschijnlijk op de betekeniszin, bij a heeft informant ook 'ja' geantwoord met de vertaling van betekenis, zonder 'doen)
komt voor: j
opm.: dav
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03222) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03222) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03222) fragment: die z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03222) fragment: die z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03222) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03222) fragment: waarop (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03222) fragment: waarop (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03222) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03222) fragment: dor ze (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03222) fragment: (ze doorgestreept) (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03222) fragment: (ze doorgestreept) (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03222) fragment: dor ze (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03222) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03222) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03222) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03222) komt voor: n
fragment: waar (1)
opm.: dav
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03222) komt voor: n
fragment: waar (1)
opm.: dav
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: waarop (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: waarop (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: waarop (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: toen (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: toen (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03222) fragment: toen (1)
opm.: 1e vert: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03222) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03222) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03222) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03222) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03222) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03222) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03222) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03222) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03222) vertaling: Wie denkte dèk in de stad tegenkwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03222) vertaling: Hoe denkte gellie desse 't hebbe opgelost?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03222) vertaling: Hoe denkte gellie desse 't hebbe opgelost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03222) vertaling: M. wit niet wie (dat) we wille opbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03222) vertaling: Wit iemes wie (of) we geroepen hebbe
opm.: ingebedde WH + voegwoord 'of'
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03222) vertaling: Wie denkte dèk in de stad tege kwaam
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03222) vertaling: -
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03222) vertaling: Hij hi z'n haand gewaasen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03222) vertaling: Hij hi z'n heemt gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03222) vertaling: Hij hi ne hoewd op (zun)ne kop
opm.: possessief pronomen optionee;
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03222) vertaling: Hij hi 'n smeer op z'n hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03222) vertaling: Hij hi z'n béén gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03222) vertaling: Zij hi t'r eige bezeerd
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03222) vertaling: M. trok de deke nor d'r eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03222) vertaling: L wit detr foto's van z'n eige te koop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03222) vertaling: Ge wit toch nog wel dèwe toen dur dè bos zen gelope
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03222) opm.: IPP: n.v.t.
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03222) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03222) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03222) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03222) komt voor: n
fragment: die (1)
opm.: dav
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03222) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03222) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03222) fragment: denk ik (ik denk weggestreept) (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik mee (ik mee weggestreept) (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03222) fragment: waar mee (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03222) fragment: waar mee (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik mee (ik mee weggestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik mee (met weggestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik mee (met weggestreept) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar ik (ik na 2 weggestreept) (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: ik (ik weggestreept) (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03222) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03222) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03222) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03222) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03222) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03222) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03222) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03222) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03222) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03222) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03222) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03222) fragment: wier (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03222) vertaling: P denkt dè J en Mrie op niemes beus zen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03222) vertaling: P denkt dè J en Mrie op niemes beus zen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03222) vertaling: W. denkt dè we niemes oit ne pries géve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03222) vertaling: W. denkt dè we niemes oit ne pries géve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03222) vertaling: 't Is waor dèsse nie mè Merieje meuge praote
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03222) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03222) vertaling: ikke
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03222) vertaling: noit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03222) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03222) vertaling: de dees
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03222) vertaling: zeg tege(n) um dèk nor buite gewist ben
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03222) vertaling: Nie zegge dège 'n kedo vur 'm gekocht het, hurde
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03222) vertaling: Witte gij nie dè hij gevallen is (is gevallen)
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03222) vertaling: W prebeerde um niemes zeer te doewn
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03222) vertaling: Ut schent disse niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03222) vertaling: Ze schent niks te meuge ète
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03222) vertaling: Ze prebere al d'n hillen dag mekare op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03222) vertaling: Ut wort wir unne mooie dag, zok denke
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03222) vertaling: Misschien kunne we beter nog 's efkes waachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03222) vertaling: Gelukkig hebbe we'm mee terug gevonden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03222) vertaling: Es de kiepe 'ne valk zien, zen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03222) vertaling: Es we de èèrpel nie kunne verkope, zitten we er mé
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03222) vertaling: Es gellie 'm nie meenimme wor'k beus
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03222) vertaling: Hij wies't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03222) vertaling: Op deez fist wort (er) veul gedanst
opm.: expletief 'er' in onpersoonlijke passief met inversie optioneel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03222) vertaling: Now wort er enkel nog mar broot verkocht in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03222) vertaling: Es hij mette fiets kumt zal hij wel laot zen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03222) vertaling: Es ge tijd het kom dan 's langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03222) vertaling: Es ik rijk ben koop'k unne(n) duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03222) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03222) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03222) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03222) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03222) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03222) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03222) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03222) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03222) vertaling: Ik hep hum ut gegeve
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03222) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03222) vertaling: Mrie hè gezeet dè ge het geprebeert un liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03222) vertaling: a: M hi gezeet dè gè geprobeerd het 'n lietje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03222) vertaling: Mrie hè gezeet dè ge het geprebeert un liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03222) vertaling: a: M hi gezeet dè gè geprobeerd het 'n lietje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03222) vertaling: M hè gezeet dè gij het geprebeert heur un boek te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 2
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 2
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03222) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03222) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03222) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03222) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03222) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03222) vertaling: Die van de stad hebbe hier veul huize gebout
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03222) vertaling: On dè nèj kenaal der ziede gin mens mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03222) vertaling: Giestere is Jan hier e ewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03222) vertaling: De dag dè Jan belde, waar ik nie tous
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03222) vertaling: Jef, die zo'k nojt utnuddege
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03222) vertaling: M die zo zowiets nojt doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03222) vertaling: B die drinkt wel s n glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03222) vertaling: M die zo'k wel's bemme tous willen utnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03222) vertaling: De hous, dè zo'k nojt wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03222) vertaling: Dè hous, dè statter al fijftieg jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03222) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03222) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03222) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03222) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03222) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03222) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03222) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03222) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03222) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03222) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03222) vertaling: Hi G gebelt?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03222) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03222) vertaling: 't Waar mar krek goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03222) vertaling: M hè now meer koi dan ze vruger hà
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03222) vertaling: Es S hà kunne komme dan hasse dè gedon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03222) vertaling: Zij is de beste dokter die'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03222) vertaling: Vur degge iets weggoit, moete efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03222) vertaling: Hier is alles wa'k gekrege hep
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03222) vertaling: J is te gierig um iets an z'n kiender te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03222) vertaling: Of gij iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03222) vertaling: Leg neer dè boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03222) vertaling: Es ge ècht nie kunt waachte den kommer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03222) vertaling: Ik weet dè J d'n dokter hà kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03222) vertaling: Ik weet dè J d'n dokter kon geroepen hebben
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03222) vertaling: Hij zin da'k't ha moete doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03222) vertaling: Hij zin da'k't moes gedon hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03222) vertaling: Hij is vurrige week dur dokter M. geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03222) vertaling: Hij wort mèrrege dur dokter M geopereerd
000 (z12opm) (inf. 03222) opm. inf.: betekenisverschil c en d
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03222) vertaling: Ik denk degge veul weg zou moeten gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03222) vertaling: Ik denk degge veul weg zou moeten gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03222) vertaling: 't Is dom om zo'n duur dinger weg te gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03222) vertaling: 't Is dom om zo'n duur dinger weg te gooie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03222) vertaling: Hij is alle kapotte spulle an 't weggooie
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03222) vertaling: Hij is alle kapotte spulle an 't weggooie
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Ik vein dagge dikker de krant zó moete leze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Ik vein dagge dikker de krant zó moete leze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Het is dom um in d'n donkere de krant te leze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Het is dom um in d'n donkere de krant te leze
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Hij is d'n hillen dag de krant aan het lezen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03222) vertaling: Hij is d'n hillen dag de krant aan het lezen
positie: 1
opm.: met lidwoord ingevuld, ook in vertaling met lidwoord
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03222) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03222) fragment: - (1)
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 03222) fragment: - (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03222) fragment: - (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03222) fragment: - (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03222) vertaling: id, (e) achter 'een' weggestreept
komt voor: j
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03222) vertaling: id, (e) achter 'een' weggestreept
komt voor: j
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03222) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03222) komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03222) vertaling: Gij bent òk unne rare inne
komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03222) vertaling: Gij bent òk unne rare inne
komt voor: j
000 (z15opm) (inf. 03222) opm. inf.: vergelijkbaar: Dès 'ne goeje inne, Dès un mooi een.
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03222) vertaling: R hi inne grune appel weggegeve en now hittie nog twee rooi
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03222) vertaling: Er waren veul mense op 't fist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03222) vertaling: Waren er veul mensen op het fist
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03222) vertaling: Wèffur boeke hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03222) vertaling: Wè hedde vur boeke gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03222) vertaling: Wè hedde vur boeke gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03222) vertaling: Wèffur boeke hedde gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03222) vertaling: Hij wont bè Mariekes
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03222) vertaling: Hij wont bè Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03222) vertaling: Lopt efkes nor d'n bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03222) vertaling: Wà hedde gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03222) vertaling: Wie hi ouw gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03222) vertaling: Ha'k dè gewete dan ha'k 't nie gedon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03222) vertaling: 't Waar beter um nog efkes te waachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03222) vertaling: Gelukkig hà Jan dun dokter gebeld en die was d'r al heel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03222) vertaling: Lop nou toch deur, vervelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03222) komt voor: j
gebr.: 4
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03222) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03222) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Loosbroek

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Loosbroek