SAND-data s-Heerenberg (L084p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 07706) vertaling: Jan kan zich dat vehaal wel veur de geest halen
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 07706) vertaling: M en P zie-n mekaar bij de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 07706) vertaling: Toon was zig
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 07706) vertaling: de timmerman het gin nègels bij zig
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 07706) vertaling: Fons zag een slang nève zich
opm.: reflexief: zich
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 07706) vertaling: E liet mien veur zich arbeien
opm.: reflexief: zich
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 07706) vertaling: J liet zich metdrieven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 07706) vertaling: Toon bekèk zich eiges is goed in de spiegel
opm.: reflexief: zich eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 07706) vertaling: Jan het in twee minute 'n biertje gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 07706) vertaling: Deze schoe-n lope gemekkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 07706) vertaling: E kent zich eiges aardig goed
opm.: reflexief: zich eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 07706) vertaling: W het geheurd dattr foto's van humeiges in 't etalage staon
opm.: reflexief: hem eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 07706) vertaling: Die èrrepels kuj niet mekkeluk schellen
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07706) vertaling: Dit glas brik as 't op de grond vilt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 07706) vertaling: Dokter lèèf ik wel gezond genoeg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 07706) vertaling: Al jaore lèèf ten van de arfenis van zien vade
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 07706) vertaling: Deze wèèk lèèft zi-j op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 07706) vertaling: Lèèft 't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 07706) vertaling: Hoelang lèven jullie now al van den arfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 07706) vertaling: In B lèven ze veurnameluk van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07706) vertaling: Nao 't ète gao'k slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 07706) vertaling: Zol ik dat wel kunne doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07706) vertaling: Hij liet zien huus afbrèke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat Jan had mot kunne warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat Jan had mot kunne warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat Jan had mot kunne warken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 07706) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 07706) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 07706) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07706) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07706) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 07706) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 07706) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07706) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 07706) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 07706) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07706) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 07706) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 07706) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 07706) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 07706) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 2
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 2
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 07706) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 07706) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 07706) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 07706) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07706) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 07706) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 07706) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07706) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 07706) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 07706) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 07706) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 07706) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07706) vertaling: Jan het gineen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 07706) vertaling: Jan het gin boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 07706) vertaling: Jan het gin boeke
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 07706) vertaling: Jan het niet völ geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07706) vertaling: D'r mag ginmins oaver dit probleem praote
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07706) vertaling: D'r mag ginmins oaver dit probleem sprèke
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 07706) vertaling: Ginmins zeit dette kump
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 3.ev.mann. pronomina
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 07706) vertaling: Zitte hier örges muus
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 07706) vertaling: Ik gèèf niks aan 'n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 07706) vertaling: Gin mins wil warke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 07706) vertaling: Wi-j wiste niet dat-te thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 07706) vertaling: Ik wis't ook niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07706) vertaling: Hij mag met gin mins oaver dit prbleem sprèke
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 07706) vertaling: Jan wet dat-te veur dire uur de wage klaor mot hemme
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 07706) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 07706) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 07706) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07706) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 07706) vertaling: De auto van M is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 07706) vertaling: De auto van M is kapot
opm.: prenominale genitief possessief pronomen: n.v.t.
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 07706) vertaling: De auto van Piet is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 07706) vertaling: Piet zien auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 07706) vertaling: De auto van den man is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 07706) vertaling: Den man zien auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 07706) vertaling: Den auto is niet van mien maor van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 07706) vertaling: De krant van gisteren li-jt onder de T.V.
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 07706) vertaling: Jan is 't bruurke van K en K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 07706) vertaling: De fietsen van die jongens zun gestoale
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 07706) vertaling: De moeder van die zusters is op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 07706) vertaling: Dat is de auto van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 07706) vertaling: Dat is mien fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07706) vertaling: Hij mag met ginmins oaver dit probleem sprèke
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 07706) vertaling: Ik wil gin mins kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 07706) vertaling: 't Is jammerdat wi-j niet magge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 07706) vertaling: Dat gao ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 07706) vertaling: ik heb niet gewark
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 07706) vertaling: Nog maar net het hij 't verteld f M begon te blère
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 07706) vertaling: Gao den bestelling now maor ophale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 07706) vertaling: Hij warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 07706) vertaling: Ik verbie-j ow om hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 07706) vertaling: Jan liet niet toe dat we M belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07706) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07706) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07706) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07706) fragment: af te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07706) fragment: te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 07706) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: wanneer (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07706) fragment: Als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: nog (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: nog (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: nog (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07706) fragment: nog (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 07706) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07706) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07706) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07706) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07706) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07706) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07706) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07706) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07706) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07706) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07706) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07706) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07706) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07706) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 07706) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 07706) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 07706) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 07706) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 07706) komt voor: n
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 07706) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat gullie op gin mins kwaod zun
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat zi-j op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 07706) vertaling: Els denk dat 't niet gemekkeluk
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat ik te laat bun en gi-j niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 07706) vertaling: Gi-j wet toch dat gi-j mot warke en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 07706) vertaling: Iedereen denkt dat wi-j naor huus gaon en dat zi-j nog magge blieve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 07706) vertaling: 't Is jammer dat hij kump en zi-j weggeet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 07706) vertaling: Ik denk dat Lisa krank is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 07706) vertaling: Ik denk dat P en L gaon trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 07706) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07706) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 07706) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 07706) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 07706) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 07706) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 07706) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 07706) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 07706) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07706) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07706) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07706) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07706) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07706) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07706) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07706) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07706) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07706) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07706) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07706) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07706) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07706) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07706) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07706) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07706) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07706) fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07706) fragment: welke (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07706) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07706) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07706) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07706) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07706) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07706) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 07706) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07706) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07706) vertaling: Wat dach gij wie ik in de stad bun tegegekomme
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07706) vertaling: Hoe denken gullie dat ze't hebben opgelos?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07706) vertaling: Hoe denk gi-j dat ze 't hebbe opgelos
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 07706) vertaling: Magda wet niet wie wi-j opbellen willen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07706) vertaling: Wet iemand wie wi-j geroepe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07706) vertaling: Wie dach gi-j wie ik in de stad bun tegegekomme?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07706) vertaling: Wie dach gi-j wie ik in de stad bun tegegekomme?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 07706) vertaling: Hij het zien hande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07706) vertaling: Hij het zien hemd gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 07706) vertaling: Hij het een hoed op zien kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 07706) vertaling: Hij het een vlek op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 07706) vertaling: Hij het zien poot gebroake
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 07706) vertaling: Zi-j het zich pien gedaon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 07706) vertaling: Marie trok de dèke naor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 07706) vertaling: Luc wet dat tr foto's van um te koop zun
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 07706) vertaling: Gi-j wet toch nog wel dat we toen deur dat bos zun gelope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 07706) vertaling: Ik wet nog dat de auto van Marie kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 07706) vertaling: Zi-j wet nog dat hij as 'n varke zat te ète
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 07706) vertaling: Wi-j wetten nog dat Jan al zien buuk gestoale ware maor zi-j wette 't niet meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 07706) vertaling: Wette gullie nog dat we Jan op de mark gezien hebbe?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 07706) vertaling: Hij het zich n ongeluk gewark
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 07706) vertaling: Hij vuulde zich deur 't ies zakke
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07706) vertaling: Zol hij dat gedaon kunne hebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07706) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 07706) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 07706) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07706) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 07706) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 07706) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 07706) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 07706) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 07706) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 07706) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 07706) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07706) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 07706) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 07706) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 07706) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 07706) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 07706) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 07706) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 07706) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07706) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 07706) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 07706) vertaling: Marie al eur koeie zun bi-j de oaverstroming verdronke
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07706) vertaling: Van kèès make wet ik niks van
komt voor: j
opm.: twijfelgeval prepositie-stranding: zowel stranding als piping
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07706) vertaling: Van kèès make wet ik niks van
komt voor: j
opm.: twijfelgeval prepositie-stranding: zowel stranding als piping
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 07706) vertaling: met Jan bun ik naor de mark gewèès
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 07706) vertaling: met Jan bun ik naor de mark gewèès
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 07706) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 07706) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 07706) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 07706) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 07706) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 07706) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 07706) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 07706) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 07706) vertaling: Hij dei-j zich veur of e net uut zien bed kwam
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07706) vertaling: De schilder het hier geschilderd
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07706) vertaling: De schilder het hier geschilderd
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 07706) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 07706) vertaling: In die tied lèèfde ik d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 07706) vertaling: Vroeger lèèfde hij as 'n bees
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 07706) vertaling: Daor lèèfden wi-j as God in Frankriek
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 07706) opm.: IPP: n.v.t.
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: den (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: den (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07706) fragment: den (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07706) fragment: dat den (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07706) fragment: dat den (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07706) fragment: waorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07706) fragment: waorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: waorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: waorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07706) fragment: dat (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07706) fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07706) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07706) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07706) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07706) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07706) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 07706) fragment: wat (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07706) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 07706) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 07706) fragment: Wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07706) fragment: waorvan (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07706) vertaling: Piet denk dat Jan en Marie op gin mins kwaid zun/bun
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07706) vertaling: Piet denk dat Jan en Marie op gin mins kwaid zun/bun
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07706) vertaling: Wim denk dat wi-j nooit gin mins 'n prijs gève
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07706) vertaling: Wim denk dat wi-j nooit gin mins 'n prijs gève
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07706) vertaling: 't Is waor dat niet met M magge praote
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07706) vertaling: 't Is waor dat niet met M magge praote
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 07706) vertaling: Nörges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07706) vertaling: gin mins
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 07706) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 07706) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07706) vertaling: gin een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 07706) vertaling: zeg um niet dat ik naor bute gewèès bun
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 07706) vertaling: niet zegge da-j 'n kado veur um gekoch heb, heur!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 07706) vertaling: Wet gi-j niet dat'te gevalle is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07706) vertaling: W. probeerde um gin mins pien te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 07706) vertaling: 't Zut er naor uut dat ze niks mag ète
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 07706) vertaling: Zo te zien mag ze niks ète
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 07706) vertaling: De hele dag probere ze mekaar op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 07706) vertaling: 't Belooft weer 'n mooie dag te worden
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 07706) vertaling: 't Is misschien bèter um nog efkes te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 07706) vertaling: Gelukkig vonde wi-j um meteen terug
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 07706) vertaling: As de tuute 'n valk zien bun ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 07706) vertaling: As wi-j de èèrpels niet kunne verkope zitte wi-j in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 07706) vertaling: As gullie um niet metnème wod ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 07706) vertaling: Hij wis ut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 07706) vertaling: Op dat fees wud völ gedans
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 07706) vertaling: Now wud'dr alleen nog maor brood verkoch in den winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 07706) vertaling: As hij met de fietse kump zal è wel laat zun
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 07706) vertaling: A-j tied heb kom dan is aan
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 07706) vertaling: A'k riek bun koop ik 'n dure auto
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 07706) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 07706) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 07706) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 07706) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 07706) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 07706) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 07706) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 07706) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 07706) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 07706) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07706) vertaling: M. het gezeid dat gi-j geprobeerd het 'n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07706) vertaling: M. het gezeid dat gi-j geprobeerd het 'n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07706) vertaling: M het gezeid dat gi-j geprobeerd het 'n liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07706) vertaling: M het gezeid dat gi-j geprobeerd het 'n liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 07706) vertaling: M het gezeid dat gi-j geprobeerd heb eur 'n boek te gève
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 07706) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 07706) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 07706) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 07706) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 07706) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 07706) vertaling: Die uut de stad die hemme hier völ huus gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 07706) vertaling: Aandat ni-je water daor zie-j gin mins meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 07706) vertaling: Gistere is J hier gewèès
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 07706) vertaling: Den dag dat J belde was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 07706) vertaling: Jef zol ik nooit uutneudige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 07706) vertaling: M zol nooit zoiets doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 07706) vertaling: Bert drinkt wel is 'n glas te völ
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 07706) vertaling: M zol ik wel is bi-j mien thuus wille inlaje
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 07706) vertaling: Dat huus zol ik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 07706) vertaling: Dat huus dat steet daor al vieftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 07706) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 07706) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 07706) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 07706) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 07706) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 07706) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 07706) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 07706) vertaling: Het G gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 07706) vertaling: Kiek uut!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 07706) vertaling: 't Was amper genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 07706) vertaling: M het now meer beest/koeje dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 07706) vertaling: At S had kunne komme dan had ze dat gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 07706) vertaling: Zi-j is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 07706) vertaling: Veur a-j wat wegsmiet mo-j effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 07706) vertaling: Hier is alles wa'k gekregge heb.
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 07706) vertaling: J is te knieperig um wat aan zien blage te gève
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 07706) vertaling: As of gi-j wat van voetballe wet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07706) vertaling: Leg neer dat boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 07706) vertaling: As gi-j ech niet wachte kunt kom dan maor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat J de dokter had kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 07706) vertaling: Ik wet dat J de dokter geroepe kon hebbe.
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 07706) vertaling: Hij zei dat ik 't had motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 07706) vertaling: -
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 07706) vertaling: Veurige wèèk is hij deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07706) vertaling: Hij wud margen deur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07706) vertaling: Ik denk da-j völ weg zol motte smiete
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07706) vertaling: Ik denk da-j völ weg zol motte smiete
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07706) vertaling: 't Is stom um zukke dure dinge weg te smiete
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07706) vertaling: 't Is stom um zukke dure dinge weg te smiete
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07706) vertaling: Hij is alle kapotte dinge aan 't wegsmiete
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07706) vertaling: Hij is alle kapotte dinge aan 't wegsmiete
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: Ik vin dat gi-j dukker de krant mot lèze
positie: 3
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: Ik vin dat gi-j dukker de krant mot lèze
positie: 3
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: 't Is stom um in 't donker de krant te lèze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: 't Is stom um in 't donker de krant te lèze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: De hele dag zitte de krant te lèze
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07706) vertaling: De hele dag zitte de krant te lèze
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 07706) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 07706) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 07706) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 07706) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 07706) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 07706) vertaling: R. het een grune appel af/weg gegève en bow het hij nog twee rooje
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 07706) vertaling: D'r ware völ minse op 't fees
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 07706) vertaling: Ware d'r völ minse op 't fees?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07706) vertaling: Wat veur buuk hei-j gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07706) vertaling: Wat veur buuk hei-j gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07706) vertaling: Wat veur('n) buuk hei-j gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07706) vertaling: Wat veur('n) buuk hei-j gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 07706) vertaling: Hij woont bi-j M.
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 07706) vertaling: Hij woont bi-j W.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 07706) vertaling: Loop efkes naor de bakker, W.!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 07706) vertaling: Wie hei-j gezien ?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 07706) vertaling: Wie het ow gezien ?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 07706) vertaling: Ak dat gewètte had dan hak 't niet gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 07706) vertaling: 't Zol bèter zun um nog efkes te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 07706) vertaling: Gelukkig had J. de dokter gebeld en den was er al gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 07706) vertaling: Loop now toch deur vervèlende jongus
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 07706) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 07706) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 07706) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 07706) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 07706) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 07706) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 07706) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in s-Heerenberg

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in s-Heerenberg