SAND-data Druten (L054p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03215) vertaling: Jan wit da verhaal nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03215) vertaling: Marie en Piet zien mekaor vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03215) vertaling: Toon wust z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03215) vertaling: De timmerman hè gin spekkers bij hum
opm.: reflexief: hem reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03215) vertaling: De timmerman hè gin spekkers bij hum
opm.: reflexief: hem reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03215) vertaling: ... bij zich
opm.: reflexief: hem reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03215) vertaling: ... bij zich
opm.: reflexief: hem reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03215) vertaling: Fons zaag 'n slang nevem hum
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03215) vertaling: Erik liet mij vur hum werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03215) vertaling: Johanna liet d'r eige meedrijve op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03215) vertaling: Toon bekeek z'n eige nog 's goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03215) vertaling: Jan hé in 2 minuten een ('n) bierke gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03215) vertaling: Deez schoene lope mekkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03215) vertaling: Eduard kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03215) vertaling: Ward hé gehurd dat er foto's van hum in de etalage staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03215) vertaling: Die erpel schelle nie mékkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03215) vertaling: Di glas brik as 't op de grond vil
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03215) vertaling: Dokter lééf ik wal gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03215) vertaling: Al jaore leéft ie van de erfenis van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03215) vertaling: Deze weék leéft ze op waoter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03215) vertaling: Leéft ut nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03215) vertaling: Hoelang léve jullie nou al van die erfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03215) vertaling: In Bretagne léve ze vural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03215) vertaling: Nao 't éte gooi ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03215) vertaling: Zo'k da wel kunne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03215) vertaling: Hij liet z'n huis afbréke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03215) vertaling: Ik weet dá Jan hard mot kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03215) vertaling: Ik weet dá Jan hard mot kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03215) vertaling: Ik weet dá Jan hard mot kunne werke
komt voor: j
gebr.: 4
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03215) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03215) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03215) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03215) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03215) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03215) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03215) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03215) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03215) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03215) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03215) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03215) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03215) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03215) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03215) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03215) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03215) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03215) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03215) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03215) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03215) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03215) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03215) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03215) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03215) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03215) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03215) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03215) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03215) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03215) vertaling: Jan hé gin boek mér
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03215) vertaling: Jan hé gin boek mér
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03215) vertaling: Boeke hé Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03215) vertaling: Jan hé nie veul geld mér
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03215) vertaling: Er maug niemand praote over di prebleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03215) vertaling: D'r meug niemand praote over di prebleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03215) vertaling: Niemand zé dattie kum
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03215) vertaling: Zitte hier erges muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03215) vertaling: Ik geef niks aon 'n ànder
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03215) vertaling: Niemand wil werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03215) vertaling: We wiesten nie dattie thuis waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03215) vertaling: Ik wies(t) 't ôk nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03215) vertaling: Hij meug mit niemand praote hierover (over dit prebleem)
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03215) vertaling: Jan wit dattie vúr 3 uur de wage gemakt mó hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03215) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03215) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03215) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03215) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03215) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03215) vertaling: Maries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03215) vertaling: Marie d'r auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03215) vertaling: Piet zun auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03215) vertaling: Piet zunnen auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03215) vertaling: De man z'n auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03215) vertaling: De auto van die man is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03215) vertaling: Dien auto is nie ván mijn mar van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03215) vertaling: De krant van giesteren lee onder de tv
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03215) vertaling: Jan is het bruurke van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03215) vertaling: De fietse van de jonges zijn gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03215) vertaling: De moeder van die zussen is op visite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03215) vertaling: Dieje auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03215) vertaling: Dieje fiets is van mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03215) vertaling: Hij meug mit niemand praote over di(t) probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03215) vertaling: Ik wil niemand raake
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03215) vertaling: 't Is jammer da we nie meuge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03215) vertaling: Da gao ik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03215) vertaling: Ik hé nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03215) vertaling: Hij had 't nog mar net verteld of Marie begon te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03215) vertaling: Gao die bestelling nou mar ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03215) vertaling: Hij werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03215) vertaling: Ik verbie oe um hier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03215) vertaling: Jan verhinderde da we Marie belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: en te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: um (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03215) komt voor: j
fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03215) komt voor: j
fragment: mar (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03215) komt voor: j
fragment: mar (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03215) komt voor: j
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03215) komt voor: j
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03215) komt voor: j
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03215) komt voor: j
fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03215) komt voor: j
fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03215) vertaling: Ik weet dat gullie op niemand kwaod zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03215) vertaling: Ik weet da ze op niks al gröts is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03215) vertaling: Els docht da't nie mekkelijk waor
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03215) vertaling: Ik weet da'k te laot zij en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03215) vertaling: Ge wit toch da'ge mot werke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03215) vertaling: Iedereen docht da we naor huis gaon en da zullie nog meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03215) vertaling: Jammer da hij kúm en da zij weggee
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03215) vertaling: Ik denk da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03215) vertaling: Ik denk da Pieter en Liesje gaon trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03215) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03215) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03215) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03215) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03215) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03215) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03215) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03215) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03215) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03215) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03215) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03215) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03215) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03215) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03215) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03215) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03215) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03215) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03215) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03215) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waorvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waorvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03215) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03215) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03215) komt voor: j
fragment: umdat ut (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03215) komt voor: j
fragment: umdat ut (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: welke (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wa'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wa'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wa'k (ipv ik) (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wa (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wa (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03215) komt voor: j
fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03215) komt voor: j
fragment: Die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03215) vertaling: Wie denkte da'k in de stad tegenkwaam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03215) vertaling: Hoe denkte gullie da z't hebbe(n) opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03215) vertaling: Hoe denkte da ze ut hebbe(n) opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03215) vertaling: Magda wit nie wie wij belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03215) vertaling: Wit iemand wie we geroepe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03215) vertaling: Wie denkte da ik in de stad gezien hé
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03215) vertaling: Wie denkte da'k in de stad ontmoette
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03215) vertaling: Hij hé z'n hànd gewásse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03215) vertaling: Hij hé z'n hemd gewásse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03215) vertaling: Hij hé 'n hoed op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03215) vertaling: Hij hé 'n vlek op z'n hemd (hemp)
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03215) vertaling: Hij hé z'n been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03215) vertaling: Zij hé 'dér eige pijn gedaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03215) vertaling: Marie trok de déken naor d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03215) vertaling: Luc wit dátur foto's van hum te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03215) vertaling: Ge wit toch wel da'we toe dur da bos hén gelope zijn
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03215) vertaling: Ik herinner me da de auto van Marie kapot wúr
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03215) vertaling: Ze herinnerde d'r eige da hij as een vèrken zat te éte
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03215) vertaling: Wij wete wel dá(t) van Jan alle boeke gestolen ware maar (mar) zij wiest het niet mér
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03215) vertaling: Witte gullie nog da we Jan op de mert zage
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03215) vertaling: Hij hé z'n eige 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03215) vertaling: Hij vuulde z'n eige dúr 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03215) vertaling: Zot ie da gedaon kunne hebbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03215) vertaling: Zoudt (Zòt) hij da hebbe kunne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03215) vertaling: Zoudt (Zòt) hij da hebbe kunne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03215) vertaling: Zot ie da gedaon kunne hebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03215) fragment: kunne (1)
opm.: gekund weinig gebruikt
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03215) fragment: gedaon (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03215) fragment: gedaon (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03215) fragment: kunne doen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03215) fragment: kunne doen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03215) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03215) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03215) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03215) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03215) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03215) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03215) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03215) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03215) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03215) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03215) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03215) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03215) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03215) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03215) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03215) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03215) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet hij is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet hij is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet dattie weg is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet dattie weg is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet hij is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03215) vertaling: Ik weet dattie weg is
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03215) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03215) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03215) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03215) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03215) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03215) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03215) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03215) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03215) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03215) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03215) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03215) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03215) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03215) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03215) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03215) vertaling: In die tied léefde ik er op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03215) vertaling: Vroeger leéfde ie as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03215) vertaling: Daor leéfden we as 'n God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03215) vertaling: Niemand meug 't zien dus ik vijn da gij 't ok nie meug zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03215) vertaling: Het ('t) gebeurde toende weggieng
opm.: twijfel voegwoordvervoeging 'toen' + 2.ev. pronomina
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03215) vertaling: Ik weet waar dagge gebore zeid
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03215) vertaling: Nou dagge klaor zijd meugde gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03215) vertaling: Durdat Marie gesturve waor, hé heur mens Anna nie mér kunne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03215) vertaling: Ik weet dattie is gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 4
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03215) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03215) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03215) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03215) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03215) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03215) vertaling: Wilde nog koffie Jan
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03215) vertaling: Wilde nog koffie Jan
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03215) vertaling: Get ze dáense
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03215) vertaling: Get ze dáense
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03215) komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03215) vertaling: Is het huis te koop?
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03215) vertaling: Is het huis te koop?
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03215) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03215) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03215) vertaling: As 't kermis is komme de miense naor buite
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03215) vertaling: As 't kermis is komme de miense naor buite
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03215) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03215) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03215) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03215) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03215) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03215) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03215) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03215) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03215) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: van wie (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03215) komt voor: j
fragment: van wie (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da ze (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da ze (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da ze (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03215) komt voor: j
fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03215) komt voor: j
fragment: dá (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03215) komt voor: j
fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03215) komt voor: j
fragment: da (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03215) komt voor: j
fragment: Die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03215) komt voor: j
fragment: Die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03215) fragment: waorván de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03215) vertaling: Piet docht da Jan en Marie op niemand kwaod zijn
opm.: geen betekenis aangeduid
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03215) vertaling: Wim docht dawe noot iemand een ('n) prijs geve
opm.: geen betekenis aangeduid
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03215) vertaling: Het is waor da ze nie mit Marie praote
opm.: geen betekenis aangeduid
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03215) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03215) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03215) vertaling: noot
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03215) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03215) vertaling: gin een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03215) vertaling: Zeg hum nie da'k naor buite zij gewest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03215) vertaling: Nie zegge dage een cado vur hum het gekocht hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03215) vertaling: Witte nie datie gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03215) vertaling: Wendy prebeerde niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03215) vertaling: 't schijn da ze niks meug éte
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03215) vertaling: Ze schijn niks te meuge éte
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03215) vertaling: Ze prebere al de hele dag um mekaor te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03215) vertaling: 't beloof wér 'n mooie dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03215) vertaling: 't is messchien béter um nog efkes te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03215) vertaling: We ha'n 't geluk um hum direk te vijne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03215) vertaling: As de kiepe 'n valk zien zijn ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03215) vertaling: As we de erpels nie kwet kunne, zitte we in de prebleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03215) vertaling: As gullie hum niet meenimt wor ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03215) vertaling: Hij wies 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03215) vertaling: Op di feest wor veul gedánst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03215) vertaling: Nu wort er alleen nog mar brood verkoch in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03215) vertaling: As hij mit de fiets kum, zal ie wel laat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03215) vertaling: As ge ted hét kom dan nog 's langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03215) vertaling: As ik rijk zij koop ik 'n dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03215) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03215) vertaling: Misschien zal ik 't wel krijge
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03215) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03215) vertaling: Durfde gij hum uit te nodige
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03215) vertaling: Durfde gij hum uit te nodige
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03215) vertaling: Durfde gij ze uit te nodige
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03215) vertaling: Is Pol hier gewést
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03215) vertaling: Hoe hét Pol dá opgelost
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03215) vertaling: Hedde gij me die brief gestuurd
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03215) vertaling: Ik heb het hum gegeve
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03215) vertaling: Ze léèft op waoter en brood van de weék
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03215) vertaling: Marie hé gezeéd da ge hé geprebeerd 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03215) vertaling: Marie hé gezeéd da ge hé geprebeerd 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03215) vertaling: Marie hé gezéd dage prebeerde (geprebeert het) 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03215) vertaling: Marie hé gezéd dage prebeerde (geprebeert het) 'n liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03215) vertaling: Marie hé gezeed da ge prebeerde heur 'n boek te geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03215) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03215) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03215) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03215) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03215) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03215) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03215) vertaling: Die uit de stad hebbe hier veul huize gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03215) vertaling: Aon die nije vaart ziede gin miens mér
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03215) vertaling: Giestere is Jan hier gewés
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03215) vertaling: Den dag dat Jan belde weur ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03215) vertaling: Jef zo'k noot uitnodige (vraoge)
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03215) vertaling: Marie zó zoiets noot doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03215) vertaling: Bert vit wel's 'n glas teveul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03215) vertaling: Martha zo'k wel 's thuus wille uitnodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03215) vertaling: Da huis zo'k noot wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03215) vertaling: Da huis stee daor al 50 jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03215) vertaling: Hé Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03215) vertaling: Pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03215) vertaling: 't Wúr mar nét genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03215) vertaling: Marjo hé nou meer koeie dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03215) vertaling: As Susanne ha kunne komme ha ze 't gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03215) vertaling: Ze is d'n beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03215) vertaling: Vurda ge iets weggoit motte efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03215) vertaling: Hier hedde alles wa'k gekrege heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03215) vertaling: Jan is te gierig um iets aon de keinder te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03215) vertaling: Asof gij iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03215) vertaling: Leg neer da boek
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03215) vertaling: As ge echt nie kun wachte dan kom mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03215) vertaling: Ik weet da Jan d'n dokter ha kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03215) vertaling: Ik weet da Jan d'n dokter geroepen kon hebbe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03215) vertaling: Hij zé da'k het ('t) há mótte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03215) vertaling: Hij zé da ik 't gedaon moes hebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03215) vertaling: Hij is vurrige week dur dokter Mertens geopereerd (geholpe)
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03215) vertaling: Hij wor mérge dur dr Mertes geholpe
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03215) positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03215) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03215) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03215) positie: 1
opm.: 'de krant' ipv 'krant'
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03215) positie: 1
opm.: 'de krant' ipv 'krant'
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03215) positie: 1
opm.: 'de krant' ipv 'krant'
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03215) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03215) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03215) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03215) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03215) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03215) vertaling: Robert hé een gruune appel weggegeve en nou hetie nog 2 rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03215) vertaling: Er wúrre veul miensen op het feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03215) vertaling: Waren er veul miense op het feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03215) vertaling: Watvur boeke hedde gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03215) vertaling: Wat hedde gij vur boeke gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03215) vertaling: Wat hedde gij vur boeke gekoch
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03215) vertaling: Watvur boeke hedde gekoch
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03215) vertaling: Hij wônt bij Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03215) vertaling: Hij wont bij Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03215) vertaling: Lop efkes naor den békker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03215) vertaling: Wie hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03215) vertaling: Wie hé jou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03215) vertaling: Ha ik dá gewete dan ha'k nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03215) vertaling: 't zô béter zijn efkes te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03215) vertaling: Gelukkig ha Jan d'n dokter gebeld en die wûr d'r gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03215) vertaling: Lop doch deur vervélende blage
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' aangeduid
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03215) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' aangeduid
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03215) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03215) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03215) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03215) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03215) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03215) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03215) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L054p[/k][h]177[/h][i]118[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Kump deze zin veur in uw dialect. Gistere wandeldiede door het park. [/v] sound
hulpinterviewer nee ge het nie goed geheurd. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dan vertale he. [/v] sound
informant [a] wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
informant [a] Hij wandelde deurt park. [/a] tagging sound
informant Moa da is niet dezelfde zin. tagging sound
hulpinterviewer wandeldiede. stee acher mekoar. sound
informant [a=n] Nee da kum bij ons in dialect nie veur. Of ik zei nie goed op de hugte. Da kan natuuk ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal in het dialect he. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wit nie da Marie gistere gesturvenis. [/a] verbindings n of n van gestorven tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Kump deze zin veur in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da zeggn wij nie. Wij gebruike nie de dubbele ontkenning. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dan vertaal dit. [/v] sound
informant [a] Zij wil nie me me danse. [/a] sound
veldwerker Dus was wordt dan de vertaling. sound
informant [a] Er wil niemand danse. [/a] sound
informant [a] Er wil nieman dansn. [/a] danse of dansn sound
hulpinterviewer [v=023] Kum deze zin veur in uw dialect. Els wil niet danse en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a] Da zu wels kunne. [/a] sound
commentaardus [a=n]  sound
informant [a] Els wil nie danse en zinge wil zook nie. [/a] sound
informant Els wil nie me me danse en ze wil nie zinge ook. Of ze wil ook nie zinge. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dit in dialect dus. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertoale. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand he da ooit gewild of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoorde gij ook niemand he da ooit gewild of gekunne. [/v] sound
hulpinterviewer [v=026] Vertoale. Jan had het hele brood wel wille opeten. [/v] sound
informant [a] Jan ha t hele brood wel wille opvrette. Of opette. [/a] had het ivm vorige antwoord tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel moa nie wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a] Nou ik vin da geen zinsconstructie die wij gebruike. [/a] tagging sound
informant [a] Zeg moa nie wie he geroepe. Da zu kunne. [/a] tagging sound
informant [a] Zeg moa nie wie dur he geroepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] in t dialect. sound
hulpinterviewer Vertel moa nie wie ze ha kunne roepe. sound
informant Ja das ongeveer de vertaling sound
informant Nou moek ut zo lettelijk meugelijk vertale begrijp ik eigelijk. sound
informant [a] Vertel moa nie wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Kum deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. Vertaal. [/v] sound
informant [a] Um te beginne is de zin nie gebruikelijk bij ons int dialect. [/a] sound
informant In het algemeen beschaafd Drutes sound
informant [a] Vertel mis wie da ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Zu kunne zijn da Jan het zich wel herinnert. [/a] sound
informant Ak um vertoal. [a] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Een plaatje. Marie en Piet wijzen naar_ [/v] sound
informant [a] wijs noa mekoar woa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Een plaatje. Toon wast_ [/v] sound
informant [a] Toon wast zich in de teil. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wast zuneige. [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertoal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer spekkers sound
hulpinterviewer [v=039] Een plaatje. Fons zag een slang naast_ [/v] sound
informant [a] Fons zeug een slang noast zich op den bank. [/a] tagging sound
informant De jone keinder die zegge dus regelmatig. Ik heb de tas bij. Terwijl wij zegge ik heb de tas bij me. sound
hulpinterviewer Fons zeug een slang neve zich. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertoal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet me veur zich werke. [/a] tagging sound
informant waarke zegge ze hier ook wel. sound
hulpinterviewer [a] Liet mijn veur zich werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertoal. Johanna liet zich meedrijve op de golven. [/v] sound
informant Johanna dreef mee op de golve. sound
veldwerker Maar het is de bedoeling dat het met het reflexief gaat. sound
informant [a] Johanna liet zich meedrijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer of drijve sound
hulpinterviewer [v=042] Vertoal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zuneige goed in de spiegel [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertoal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan he in twee minuutn een biertke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertoal. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deez schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer of gemaakelijk. sound
hulpinterviewer [v=045] Vertoal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zuneige goed [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertoal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward he geheurd datter van zuneige in de etalage stoan [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] kumt de volgende zin veur in uw dialect ward he geheurd datter fotoos van zuneigen in de etalage stoan [/v]

zun eigen
tagging sound
informant [a] Da klop wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertoal. Die aardappele schille niet makkelijk. [/v] sound
informant [a] Die errepel schelle nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertoal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De snauw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertoal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig levv levvik zoas mijn ouders wille. [/a]

levv ik
tagging sound
hulpinterviewer Bij de ouwere minse heurie nog ouwelui. sound
hulpinterviewer [v=055] Vertoal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar levvt levvtie laanger dan zie vader. [/a]

lewt ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertoal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azze zo gevoarlijk levvt levvze nie lang meer. [/a]

az ze lew ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertoal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Alsut nou nog levvt dan levvt het morgen ook nog. Marge [/a]

als ut
tagging sound
informant [a] As ut nou nog levvt dan levvt margenook nog. [/a]

margen ook
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertoal. Als jullie zo losbandig leven dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gullie zo losbandig levvt dan leevde gullie nooit zo lang as ik. [/a]

leev de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertoal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] As ze veur hun werk weark leve asze veur hun waerk leve dan leve ze nie veur de keinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertoal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog levvt dan levvt Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertoal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Azie gezond levvt dan levvie langer. [/a]

az ie lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertoal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] As er zeu weinig minse van de landbouw levve dan levve dur veul minse van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertoale. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant dan zijn die leste waarschijnlijk getrouwd en de erste niet. sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs levve dan levve Rosa en Frans in de hel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertoal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wie sober levve levvewie gelukkig. [/a]

levve wie
tagging sound
informant Moa tis meer een kwestie van motte hoo wa mij betref. leven we zit zo dicht op elkaar dat ik het maar aan elkaar heb geschreven sound
informant Keus hek dannie denk heb ik dan niet denk ik sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Als we gewoon leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer t woord gewoon ook gebruikt wir sound
informant [a] As ge moa gewoon levvt dan levvde gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Levv wa gezonder kerl. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertoale. Leef wat minder bekrompe kindere. [/v] sound
informant [a] Levv wa minder benauwd keinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik fein da iedereen mot kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik fein da iedereen mot zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Neeje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik fein da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Neeje. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik vein da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik fein da iedereen zwemme moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
informant Tsu kunne, moa zeuvenenzeuventig is better. Das de meest gebruikelijke. sound
hulpinterviewer [v=086] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik weet da Eddy marge wil brood ette. [/v] sound
informant [a=n] Nie zo gauw nee. [/] sound
informant [a] Brood wil ette. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertoal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie um zal motte roepe. [/a] tagging sound
informant za motte roepe sound
hulpinterviewer [v=137] Kum deze zin veur in uw dialect. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee onzin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En de vertaling ook. [/v] sound
informant Moek um ook vertale. sound
informant [a] He wil geen soep meer ette. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kumt deze zin veur in uw dialect. Zitte hier nergens geen muize. En vertaal de zin. [/v] sound
informant [a] In ut moderne dialec kumpie wel veur moa int ouwe dialec nie. [/a] sound
informant Dan zegge ze gewoon. [a] Zitte dur hier geen muize. [/a] sound
hulpinterviewer Nerges geen muize sound
informant da zegge wij nie nee. De moderne jeug kan da wel is int dialect zo zegge. sound
hulpinterviewer [v=146] Kump deze zin veur in uw dialect. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Das onzin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En vertoal. [/v] sound
informant [a] Hij spreek geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kum deze zin veur in uw dialect. Iedereen is geen vakman. Vertoale. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. Ja, da kum wel veur. [/a] tagging sound
informant Dun ouwe bever zetta. Die zet altijd van iedereen is geen vakman.

zet ta
sound
hulpinterviewer [v=149] Kump deze zin veur in uw dialect. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee is onzin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertoale. [/v] sound
informant [a] Hij he nergens vriende. [/a] sound
informant [a] Hij het nergend vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kumt deze zin veur in uw dialect. Boeke he Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer Jan he drie boeke. sound
informant Da is de normale zinsconstructie. sound
hulpinterviewer [a=n] Moa nie zo in die zinsbouw. [/a] sound
informant Boeke he e drie. Keinder he e drie. Ja kum wel is veur. sound
commentaarblijkbaar kan het wel met [-HUM]  sound
hulpinterviewer Da zulle ze bevoorbeeld nie van dergelijke voorwerpe of van dinge zegge. sound
hulpinterviewer [v=156] Kum deze zin veur in uw dialect. Jan wit da hij datje voor drie uur de wage mot hebbe gemakt. [/v] voegwoordvervoeging? tagging sound
informant [a=j] Ja zeker ja. sound
hulpinterviewer [v=157] Kum deze zin veur in uw dialect. Jan wit da hij datje veur drie uur de wage mot gemakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kum deze zin veur in uw dialect. Jan wit datje veur drie uur de wage gemak mot hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kum deze zin veur in uw dialect. Jan wit datje veur drie uur de wage gemakt hebbe mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Da kan wel is ooit iemand zegge moa dan gee ut nie over t normale dialect. Dan hejje op da moment een spraakgebrek.

he je
informant wilde het niet over dialect hebben. We moesten praten over spreektaal_ sound
informant Dadis toch nie te geleuve woa. sound
informant moeker wel bij zegge. Een vrouw is duuzend kerls teveul.

moe k er
sound
informant Lawwet zonnig houwe vandaag.

la w et
sound
informant Want ut mot veur heur ongeleufelijk moeilijk zijn um in deze tijd een uur lang dur mond dicht te houwe. sound
informant Ze zu ut ook te knijpe. Hajjet nie gezien.

ha je et
sound
hulpinterviewer [v=188] Vertoal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg minse um hooi vant land te hoale. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertoal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer twas aarig van Jan um te komme werke. sound
informant k Geleuf nie da wij da ooit zo zegge. De vertaling is goed. Da hedde gij goed gedaan. subjectdubbeling? gezien antwoord 188 sound
informant [a] Ut was aardig van Jan um te komme werke. Nee da zegge wij nooit zo. [/a] sound
informant [a] Hij hetter goed aan gedoan om te komme werke. [/a] sound
informant Het is een aardig keind of een aardige mins. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaol. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zwoar om te drage. [/a] tagging sound
informant [a] Dezze ton is te zwoar um te drage. [/a] sound
informant Moa wij zouw nie wij zouwn zegge gewoon deze ton is te zwoar. sound
hulpinterviewer [v=198] Vertoal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan stoan neule. [/a] sound
informant Da zegge wij ook meestal nie zo. Wij zegge dan van hij zeurt. sound
informant [a] Hee steeter te zeure. Da kan. Ja da zu kunne. [/a]

steet er
sound
hulpinterviewer Hij kan staan zeure. Da bedoeln ik. Da heur nie. sound
hulpinterviewer [v] Stoan te zeure. Da hebbewe ut over gehad ja. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertoal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij steet te deune. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertoal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Ut reggende toen we oankwame. [/a] tagging sound
informant Toenwe aankwame reggendet da zegge we nie zo gauw. sound
hulpinterviewer [v=215] Vertoal. k Geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] k Geleuf dak groter zei dan hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertoal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze geleuf daggij eerder thuis zei dan ik. [/a] Da geleuf ik geen bal van.

da gij
tagging sound
informant Al die kroege die ge tegenkwumt. sound
hulpinterviewer [v=217] Vertoal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge geleuf toch nie da hij sterker is as da gij woa. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertoal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze geleuve dawwij rijker zijn dan zij. [/a]

da wij
tagging sound
hulpinterviewer of zullie of zoiets. tagging sound
informant Ja dan zullie da kan ook nog wel is. sound
informant Ja moa da zegge wij nie. sound
hulpinterviewer Dan heure we nog eerder hullie. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertoal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We geleuve nie da gullie zo slim zeit as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertoal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gullie geleuf toch nie da zij armer zijn dan gullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertoal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] sound
informant [a] Gij geleuft da Lisa evve mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertoal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geleuf da Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Kum deze zin veur in uw dialect. A hij slup. B hij duut. [/v] sound
commentaarvrouw hulpinterviewer mengt zich in het gesprek  sound
informant Nee moa t gee nie over hij duu sloape da gee t nie over. sound
informant Bij keinder zegge nog wel is. Duude gij sloape. sound
informant [a=n] Moa wij zegge da zelf zo nooit. [/a] sound
informant Hij slupt zegge we dan. moa nie hij duut sloape. sound
hulpinterviewer [v=228] Kum deze zin veur in uw dialect. A hij slup. B ut duut. [/v] sound
informant [a=n] Nie as combinatie nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kum deze zin veur in uw dialect. A sluppie. B ie duut. [/v]

slup ie
sound
informant [a=n] Nee dan zegge wij. Sluppie. Duu ie da. [/a] sound
informant Of da duu ie. sluppie en nu slupt ie en slup hij sound
hulpinterviewer Das dan t antwoord op die vraag van slupt ie. sound
informant As hij mij vreeg slup hij. dan zeg da duu ie of da duu ie nie. sound
hulpinterviewer [v=245] Kum deze zin veur in uw dialect. De lamp duu nie meer brande. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da kum wel veur. [/a] sound
informant Wij zegge meestal. De lamp brand nie meer. brand expres met d omdat het bijna niet uitgesproken wordt. sound
informant Moa de zijn wel minse diek dit heur zegge.

die k
sound
hulpinterviewer [v] Kum deze zin veur in uw dialect. Braande duut de laamp nie meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
informant Braande duu ie nie meer da zegge wij ook. sound
hulpinterviewer [v=246] Kum deze zin veur in uw dialect. Duut Marie elken avon daanse. [/v] verbindings-n tagging sound
informant [a=j] Die kum veur. [/a] sound
informant Marie daanst elken avond. sound
informant Daanst Marie elken avond. sound
informant Nie zo veul sound
informant Moa dur zijn wel minse die zegge duu Marie elken avond danse. tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Kum deze zin veur in uw dialect. Duu ut brood effekes snije. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nie normaal, nee. [/a] sound
informant Snij ut brood effes. sound
informant Moa t kum wel veur. sound
hulpinterviewer [v=248] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik duu wel effekes de kumkes afwasse. [/v[ tagging sound
informant [a=j] Jawel da zegge we wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertoal. De jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] woar van de moeder giestere hertrouwd is stond achter me [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jong waar te moeder van _ [/a] sound
informant De moeder va da jong is gistere hertrouwd en hij stond achter me. Zoiets. sound
hulpinterviewer [v] Zijn dur nog meer variante. [/v] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertoal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar zop zeute wur pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zijn hiervan nog meer variante. [/v] sound
informant [a] Ze zeuten op een bank die pas geverfd weur. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waarop ze zate. [/v] sound
informant [a=n] Nee da gebruike wij nie. sound
informant Dan zuwwe zegge van ze zeute op ene bank die pas geverfd weur. sound
hulpinterviewer [v=259] Vertoal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld he moet mij moa wa geve. Mijn wa geve. [/a] heeft tagging sound
informant As gij toch riet het dan moak ik moa fiepkes vor jou zak moa zegge. sound
hulpinterviewer [a] Kan ook met die. [/a] sound
informant [a] Die geld het moet mij moa wa geve ja. [/a] heeft tagging sound
hulpinterviewer _die moe mij moa is een keer wa geve. sound
informant Ik denk da da zelfs meer veurkum as wie. sound
hulpinterviewer [v=260] Kum deze zin veur in uw dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wie denkde gij dadik in de stad gezien heb. [/a] sound
hulpinterviewer _of tegengekomme zei sound
veldwerker Nu zei u wie denk je dat. En hier staat wat denk je wie. sound
informant [a=n] Ja dat snap ik maar da zegge wij zo nooit. [/a] sound
informant _tege zei gekomme. sound
informant [a] Wie denkde gij dak in de stad gezien heb of wiek in de stad teegekomme zei is nog ben. [/a] got ya! tagging sound
informant Wie meinde gij dak in de stad teegekomme zei. tagging sound
informant Da week nie

wee k
sound
hulpinterviewer [v] En dan vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=261] Kum deze zin veur in uw dialect. Wat denke jullie hoe zet hebbe opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Hoe meinde gullie of wa denke gullie da hoezzet hebbe opgelost. Ja da kan. [/a]

hoe ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertoal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=262] Kum deze zin veur in uw dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertoale. [/v] sound
informant [a] Wie denkde gij dak in de stad tege zei gekomme. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertoal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het de haand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertoal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het ut hemd gewaasse. [/a] tagging sound
informant [a] _zun hemd da kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hij het ut hemd gewaisse. sound
hulpinterviewer [v=271] Vertoal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Het been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertoal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] merie trok de deke noar zich toe noar dureige [/a]

dur eige
tagging sound
informant [a] Merie trok de deke noar dur eige toe. [/a] sound
hulpinterviewer Doa hawwn straks over sound
hulpinterviewer [v=296] Kum deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Onzin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dan vertoale. [/v] sound
informant [a] Zu hij da gedoan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Kum deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee is onzin. [/a] sound
informant [a] Gewoon weer wa ik net ze. Zu hij da gedoan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um de koeie te voere. [/a] sound
informant Da leis ik dur in, moa of da da goed is weet ik nie moa da lees ik erin sound
hulpinterviewer [v=311] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
informant [a] Ik denk da ee weg is. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dan vertoale. [/v] is al gebeurd sound
hulpinterviewer [v=312] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik had hem gisteren nog nie gezien dus ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Nou nauwelijks, nee. [/a] sound
informant [a] Ik hajjem gistere nie gezien dus ik zeg ik denk da ie weg is. [/a]

ha em
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dus he. [/v] sound
hulpinterviewer [v=316] Kum deze zin veur in uw dialect. De politie zou bij hem kome en nemen hem nee. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] De plitie zu bij um kome en um mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En dan vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=317] Kum deze zin veur in uw dialect. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koeie van Marie zijn verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=319] Kum deze zin veur in uw dialect. Di denk ik nie an. [/v] sound
informant [a=n] Onzin. Doar denk ik nie an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kum deze zin veur in uw dialect. Die roare jong zei ik mee noar de mart gewest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zegge wij ook zo nie. [/a] sound
informant Mit die roare jong zei ik noar de mart gewest. zei ik bijna een woord sound
hulpinterviewer Die roare jong doar zei ik_ sound
informant Met die roare jong zeik noar de mart gewest. sound
hulpinterviewer [v=322] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik ha al de eerste drie somme gemakt. De welke hedde gij gemakt. [/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge wij ook nie zo. [/a] sound
informant Ik heb de erste drie somme al gemakt. En welke hedde gij gemakt. sound
hulpinterviewer [v=323] Kum deze zin veur in uw dialect. De waffere hedde gij al weggebroacht. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Ut geetter nou over wat voore of waffere. sound
informant Gebruike we geen van bei. sound
informant Wij zegge wel. Wa veur kerl is da nou toch. sound
informant Wa veur hedde gij weggebroacht da zegge wij nie. sound
informant Waveur ding hedde gij weggebroacht da zegge wij wel. sound
informant . sound
informant Of waveur fiets hedde gij weggebroch. sound
hulpinterviewer [v=329] Kum deze zin veur in uw dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jonge ik zeg ik geloof deze jonge vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb nog nooit iemand kwoad zien worre op da jong ik zeg ik geleuf dasse die jong almoal wel aardig feinde. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertoal. Niemand mag het zien dus ik vin da jij het ook nie mag zien. [/v] sound
informant [a] Nieman meug ut zien dus ik fein da gij ut ook nie meug zien. [/a] tagging sound
informant Moa t kan ook dagge zeg. [a] _dus feind ik dagget ook nie meug zien. [/a]

da ge t
dat je het sound
hulpinterviewer Ja das net hoet gesprek lup. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertoal. Niemand mag het zien dus ik vind dajjij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Nieman meug ut zien dus ik fein da ook niemand ut zien meug. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Zien mag was de andere variatie. sound
informant da zuwwij nie gauw zegge. Wij zegge nie meug zien. sound
hulpinterviewer [a] Dis de meest gebruikelijke. sound
hulpinterviewer [v=347] Kom deze zin veur in uw dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dadhij is gaan zwemme. Kan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik weet da ij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] verbindings-n? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Vertaling hek al gegeve.

he k
sound
informant [a] Ik weet da ij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee, onzin. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant Ja van Oss kan wel aan de gang blijve. zelfde vertaling als bij 347 en 351 sound
hulpinterviewer [v=353] Kom deze zin veur in uw dialect. Wil je nog koffie Jan. Jaak. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Wilde gij nog koffie Jan. En dan zeg Jan. Jazeker. Ja, moa nie jaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom deze zin veur in uw dialect. Hebbe ze gegete. Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete. En dan kunne ze antwoord geve. Ja, ze hebbe gegete. tagging sound
informant Is da nou moeilijk um te zwijge. sound
informant Da docht ik wel. sound
hulpinterviewer [v=364] Kom deze zin veur in uw dialect. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Hij is dood. [/a] sound
informant Issie dood sound
hulpinterviewer Hadde gij da gedocht. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de kerl die ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertoal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de kerl diet verhaal verteld heb. [/a]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertoal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de kerl woarvan ik denk da ij t verhaal verteld heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertoal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de kerl woarvan ik denk dazzem geroepe hebbe. [/a]

da s da ze m
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Kom deze zin veur in uw dialect. A Wanneer za de wereldvrede komme. B nooit nie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. die kom bie ons nie veur. [/a] sound
informant Dan zegge we nee nooit. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertoale. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] tSchijnt dazze niks meug ette. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertoal. Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/a] sound
informant [a] t Lik wel ofter iemand in de tuin stee. [/a]

of ter
tagging sound
informant Die er die zit er bij ons dan in. sound
commentaar[meta][k]L054p[/k][h]117[/h][i]212[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v] Vertoal. Het lijkt wel of iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand in de tuin stee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom deze zin veur in uw dialect. Hij hette bal gegooid in de mand. [/v]

het te
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom deze zin veur in uw dialect. t En weur moar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom deze zin veur in uw dialect. A zal ik koke. B da doe maa. [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan. [/a] sound
informant Dan zeg ze elken dag. Da duu maa. tagging sound
informant ik kook elken dag ja sound
hulpinterviewer Da feink nou da moette wel doen. zie hiervoor alles met gij, maar hier niet. Vervoeging met de werkwoords -t sound
informant Zuwwe heur dan ook_ sound
veldwerker zullen we sound
hulpinterviewer [v=486] Kom deze zin veur in uw dialect. Da boek beloof me da ge nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee hoor da zegge we zo helemaal nie. [/a] sound
informant As we da al zegge dan zegge we. Beloof me maa da ge da boek nooit meer zult verstoppele. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom deze zin veur in uw dialect. Wa zegde mij da gij gekocht het. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da doen wij zo nie. [/a] sound
informant [a] Wa zegde gij da ge gekocht het. [/a] sound
informant _ da ge gekocht heb. sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denk dat je veel weg zal moete gooie. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk dagge veul weg zut motte gooie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal op zoveul meugelijke maniere. [/v] sound
informant Ik denk dagge veul weg mot gooie. sound
hulpinterviewer [v=512] Kom deze zin veur in uw dialect. Zoon ding een hek nog nooit gezien. [/v]

he k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Zun ding hek nog nooit gezien. sound
hulpinterviewer Da hadde gij t over sound
hulpinterviewer [v=515] Kom deze zin veur in uw dialect. Ge zei ook een roare ene. [/v] sound
commentaardit gaat niet over de structuur van de zin_  sound
informant [a=n] Ge zijn een rare. [/a] verbindings-n sound
hulpinterviewer [v=520] Vertoal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Waveur boeke hedde gekocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertoal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie he jou op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie heddoe op de kermis gezien. [/a]

hed doe
sound
commentaarmet een d of met een t  sound
informant Wie hettou op de kermis_ sound
hulpinterviewer [v=530] Kom deze zin veur in uw dialect. Marie zei da gij Piet een boek he geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee onzin. [/a] sound
informant Marie zei da gij geprobeerd het een boek an Piet te verkope. sound
informant of Piete een boek te verkope. ? sound
hulpinterviewer [v=531] Kom deze zin veur in uw dialect. Wim docht dak Els ha geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

da k
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Wim doch dak geprobeerd ha Els een cadeau te geve.

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Kom deze zin veur in uw dialect. Karel wit da gij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan. ja. [/a] sound
veldwerker [n] [v=495]Bij dat ik denk dat je veel zou moeten gooie. Kan dat weg ook nog op andere plaatsen staan. Kan bijvoorbeeld ook. Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee want dan krijgt het een andere betekenis. [/a] sound
veldwerker En wat voor betekenis dan. sound
informant Ik denk da je veel weg zou moete gooie. Da is een advies. tagging sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou kunne. sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel wille opete. kan het ook. Jan had het hele brood wel op wille ete. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. U zei vanochtend en uw vrouw ook dat dit in principe ook wel kon. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denkie wiek in de stad gezien heb. Da kan. [/a] tagging sound
informant [a] Kan wel maa is niet gebruikelijk. sound
hulpinterviewer Zegge ze der altijd achteraan ook nog. sound
veldwerker Oke nou dat was het sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Das net zo zeker as een en een twee is
opmerking: krek zo.
199 Hij staat te zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: Hij steet te neule
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woarvan de moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: woarvan datte (niet zo veel)
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarzop zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarop ze zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: doarzop zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woardasse op zate
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hij het de hand gewasse
opmerking: zich kan niet
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: Da is de kerel die ik denk dasse geroepe hebbe
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Zelfs hij konnet nog nie op losse
opmerking: Zelfs kan ook weg.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: da wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: Wittegij iets over het weer morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Ge wit wel dagge slim genoeg zeit.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Hullie hebbe der niks
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Zullie hebbe der niks
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij mekoar
opmerking: zich: dan is het nadrukkelijker als het voor het laatst is bijvoorbeeld.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
opmerking: zich: dan is het nadrukkelijker als het voor het laatst is bijvoorbeeld.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij zich
opmerking: zich: dan is het nadrukkelijker als het voor het laatst is bijvoorbeeld.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: naar een kast wijzen
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Doar zat een inbreker in deze kast
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asge vind dagge gezond leeft leef dan vooral zo vort.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Leefde eigenlijk wel gezond.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: Asse moete denke dasse moete gaan dan moete ze dat maar doen.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse moete denke dasse moete gaan dan moete ze dat maar doen.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iederen dag de dokter voor mijn gebeld mot worde dan kank beter noar t ziekenhuis goan.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer een dokter..
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Asw hore dawe moete goan goaw maar.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Asw hore dawe moete goan goaw maar.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: As gullie hoort dagge nodig zeit dan goadegullie meteen.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As gullie hoort dagge nodig zeit dan goadegullie meteen.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Goaj
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asu goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goade maar
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geetie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geese
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gee et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goadegullie moar
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa moar gauw weg!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingu
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge gullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: diet verhaal verteld het.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: diek denk datet verhaal verteld het.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: diek denk dasse geroepe hebbe.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dak denk diese geroepe hebbe.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t weg smijte.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
vorm: Jan vindtet plezierig om de hele dag te zitte werke.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: te mauwe
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
vorm: Zeide(gij) met die fiets gevalle.
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
vorm: Het huis is verkocht gewees.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: Ik zei em gister tege gekome.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: ken zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: noarem