SAND-data Kilder (L038p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kilder

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]l038p[/k][h]269[/h][i]270[/i][vw]jc[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is uh is gestorve.[/a] tagging sound
informant [a]Dat marie gisteren gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komp deze zin ook veur ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v=025]Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand het ooit gewild of gekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op ete?[/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel wille op ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie zij had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bie zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mien veur um werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijven op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zicheiges eens goed in de spiegel [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minute een biertje gedronke?[/v] sound
informant [a]Jan het in twee minuten een pilske gedronke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoene lope gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Deze schoen die lope gemakkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzellef goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zicheiges goed [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a]Ward het gehoord dat er foto's van zichzellef in et etalage staan.[/a] sound
informant [a] Van zich eige.[/a] sound
informant [a] Ward het gehoord dat foto's van hum in et etalage staat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Die aardappels laan zich nie gemakkelijk schillen.[/a] tagging sound
informant [a] De aardappel late zich niet gemakkelijk schille.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur die aardappelen schillen zich niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a=n] Da vin ik geen dialect.[/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a]De sneeuw smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leef leef ik zoas mien ouders dat wolle.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a]As em nog drie jaar leeft dan leeften langer as sen vader geleefd het.[/a]

leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leef se niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leef leef se niet lang meer.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a]At et noe nog leeft dan leef et morgen ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a]Asse veur heur werk leve dan leve ze niet veur heur kindere.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] At rudy nog leeft dan leef leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] ajje gezond leeft dan leevie langer.[/a]

a je leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal sound
hulpinterviewer als er weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Atter weinig mense van de landbouw leven dan leven der meer mensen van werk in de fabriek.[/a]

at ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Awwe sober leve leve wie gelukkig.[/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leve leve we niet lang?[/v] sound
informant [a]As wie ongezond leve leve wie niet lang.[/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a]Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder gevaarlijk kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder gevaarlijk luide.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132]Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie em moet roepm.[/a] Geen goede vertaling. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Heije genoeg volk om hooi binne te hale.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur heb je genoeg mensen veur het hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a=n] Nee die zin komt zo niet veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan om te kome werke.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur het was aardig van jan veur te kome werke?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat loopt niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan om te kome te werken?[/v] sound
informant [a=n] Da loop niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a=j] Ja het was netjes van jan dattie kwam werke.[/a]

dat ie
De vertaling is niet hetzelfde als er is gevraag maar de vraag is al eerder gesteld en toen kwam de zin ook voor. sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan om komen te werke?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=190]Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a]Hie kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Komp deze zin ook veur hij kan staan te zeuren?[/v] sound
informant [a=j] Hij kan staan te dramme.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hie steet te dramme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen wie aan kwame toen regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a]Ik geloof dak groter bun as hij.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Sie gelooft dat sie eerder thuis is as ik.[/a] Vertaling met derde persoon enkelvoud in plaats van tweede persoon. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Gee geloof zeker niet dat hij sterker is as gee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a]Ze gelove dat wij rijker sin as zullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a]Wij gelove dat sillie niet zo slim zun as wij.[/a] Vertaling met derde meervoud in plaats van tweede meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Gillie gelove jammer genoeg niet dat sillie armer zun as gillie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Gi gelooft dat lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222]Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat louis en jan sterker zun dan geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jong van wie zen moeder gister weer getrouwd is stond achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur de jongen wie zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a=j] Ja kan ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] tagging sound
informant [a]De jong wie zen moeder gister hertrouwd is stond achter mien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De jongen die ze moeder.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was geverf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie geld heeft die mot mie maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur die geld het mot mij maar wat geve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Is hetzelfde toch.[/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn handen gewasse?[/v] sound
informant [a] Hie het zien hand gewassen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heeft zijn hemd gewassen?[/v] sound
informant [a] Hij het zien hemd gewassen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heeft zijn been gebroken?[/v] sound
informant [a]Hij het zijn been gebroke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trekt de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur marie trok de deken naar eur toe?[/v] sound
informant [a=j] Naar eur toe ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Niemand mag het zien dus ik vind dat gee het ook niet zien mag.[/a] Informant gebruikt zien mag in plaats van mag zien. tagging sound
hulpinterviewer [v]Komt deze zin ook veur ik vind dat gee het niet zien mag?[/v] sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a]Dat is de kerel dan ze geroepen hebbe.[/a] Voegwoordvervoeging op een nasaal bij de derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a]Das de kerel dent verhaal verteld het.[/a]

da s den t
Bijzondere vorm voor het relatiefpronomen den. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de kerel den ik denk dat verhaal verteld het.[/a]

dat t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur dat is de man die ik denk die het verhaal het verteld?[/v] sound
informant [a=j] Dat is de kerel die ik denk den het verhaal verteld het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebben?[/v] sound
informant [a] Das de kerel die ik denk dasse geroepe hebbe.[/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a] Et schien dasse niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liek wel ofter iemand in den hof steet.[/a]

of t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie het oe op de kermis gezien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Kiek naar het plaatje en vul de zin aan sound
hulpinterviewer marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kiek naar het plaatje en vul de zin aan toon wast?[/v] sound
informant [a] Zien bovenarm.[/a] Geen goed antwoord. sound
hulpinterviewer [v=039] Kiek naar het plaatje en vul de zin aan fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a]Zich op de bank ligge.[/a] tagging sound
informant [a] Neven zich op de bank ligge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a] Gisteren wandelde hee deur et park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Niet diede.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in ul dialect er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=j] Der wil geen mense nie danse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a]Eddy moet vroeg op kunne staan.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hij wil geen soep sound
hulpinterviewer niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Dat loopt niet.[/a] sound
informant [a]Hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140]Komt deze zin veur in uw dialect vertaal zitten hier nerregens geen muizen?[/v] sound
informant [a] Zitte hier nerreges muus.[/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hij spreekt zo goed geen nederlands?[/v] sound
informant [a] Hij spreekt zo goed als geen frans.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman dat is goed.[/a] tagging sound
commentaar[meta][k]l038p[/k][h]269[/h][i]270[/i][vw]jc[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a]Ie het niet overal vriede.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=260]Komt deze zin veur in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkie wie ik in de stad tegen kwam.[/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=261]Komt deze zin veur in uw dialect wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie hoe ze et op gelost hebben.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad tegen kwam.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denk je dasset op gelost hebbe.[/a]

da se et
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in oe dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a]Ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
commentaarGeen antwoord op de komt voor vraag.  sound
hulpinterviewer [v=311]Komt deze zin veur in oe dialect vertaal ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Ik denk dattie weg is der mot wat tusse.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312]Komt deze zin veur in oe dialect vertaala sound
hulpinterviewer ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur ik denk dat hij weg is.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in oe dialect vertaal marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a]Alle koeie van marie zun bij de overstroming verdronke.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=329]Komt deze zin veur in oe dialect vertaal ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in oe dialect vertaal ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n] Niet goed ik heb der heel wat af gelope.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353]Komt deze zin veur in oe dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt jak?[/v] sound
informant [a=n] Nee ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355]Komt deze zin veur in oo dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt hebben ze gegeten persoon b antwoordt janze?[/v] sound
informant [a=n] Niet goed hebben ze gegeten ze hebben nog niet gegeten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in oo dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Nee is hij dood.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a]Vertel mien eens wie of zie had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030]Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n]Nee dat is niet goed vertel mien eens wie of zie had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296]Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n]Zol hij dat gedaan kunne hebbe nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297]Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Nee zollie dat gedaan kunne hebbe.[/a]

zol ie
sound
hulpinterviewer [v=305]Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect vertaal zal hij dat doen gekund hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee zollie dat gedaan kunne hebbe.[/a]

zol ie
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik weet dattie is gaan zwemmen.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect ik weet dat hij sound
hulpinterviewer gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dattie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect ik weet dat hij zwemmen is gaan?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik weet dattie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=495]Komt deze zin veur in oo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in oo dialect sound
hulpinterviewer ik denk dajje veel weg zou motte gooie?[/v]

da je
sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel weg zult motte gooie.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v]Ik denk dat je veel zou weg motte gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk dajje veel weg zult motte gooie.[/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou motte weg gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk daj veel weg zult motte gooie.[/a]

da j
sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat iedereen mot kunne zwemme?[/v] sound
informant [a=j]Ja ik vind dat iedereen mot kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat iedereen mot zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=n]Ik vind dat iedereen mot kunne zwemme nee dus.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat iedereen kunne zwemme motte?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik vind dat iedereen mot kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat iedereen zwemme kunne motte?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik vind dat iedereen mot kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084]Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat iedereen zwemme mot kunne?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik vind dat iedereen mot kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
informant [a=j] Ik weet datte morgen wil brood ete.[/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zin veur in oo dialect ik weet dat jan mot een nieuwe schuur bouwen?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat jan een nieuwe schuur mot bouwe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin veur in oo dialect ik vind dat marie mot naar jef belle?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik vin da marie naar jef mot belle.[/a] sound
hulpinterviewer [v=102]Komt deze zin veur in oo dialect ik weet dat jan mot jammer genoeg vertrekke?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat jan jammer genoeg mot vertrekke.[/a] sound
hulpinterviewer [v=107]Komt deze zin veur in oo dialect ik weet dat hans mag niet kome?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat hans niet mag kome.[/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Komt deze zin veur in oo dialect ik weet dat jan wil varkens kope?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik weet dat jan varkens wil kope.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154]Komt deze zin veur in oo dialect boeken heeft jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee jan het drie boek.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in oo dialect jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt?[/v] sound
informant [a=n]Jan weet datte veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe nee.[/a]

dat e
sound
hulpinterviewer Zo mot em. Gebruik van een accusatief pronomen voor een subject. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in oo dialect jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee jan weet datte veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe.[/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in oo dialect jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebben?[/v] sound
informant [a=j] Ja dus jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in oo dialect jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. sound
informant [a=n] Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt mot hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in oo dialect persoon a zegt hij slaap persoon b antwoordt hij dut?[/v] sound
informant [a=n]Nee persoon a zeg hij slaap en persoon b dat dutte.[/a]

dut e
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in oo dialect persoon a zeg hij slaap persoon b antwoordt et dut?[/v] sound
informant [a=n]Nee da komt niet veur hij slaap persoon b antwoordt ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243]Komt deze zin veur in oo dialect persoon a vraagt slaap hij persoon b antwoordt ie dut?[/v] sound
informant [a=n] Nee persoon a vraag slaap hij en persoon b zegt ja hij slaap.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in oo dialect de lamp dut niet meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De kinderen doen hier niet voetballen?[/v] sound
informant [a]De kindere voetballe hier niet.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v]Branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp brandt niet meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in oo dialect doet marie elleken avond dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee danst marie elleken avond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in oo dialect doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a=n] Nee snij het brood even.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in oo dialect ik doe wel even kopkes wasse?[/v] De hulpinterviewer lijkt hier objectincorporatie te gebruiken. sound
informant [a=n] Nee ik was de kopkes wel even.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in oo dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Nee hier denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321]Komt deze zin veur in oo dialect die rare jongen bun ik mit naar de markt gewees?[/v] sound
informant [a=n] Mit die rare jongen bun ik naar de markt gewees.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322]Komt deze zin veur in oo dialect ik heb al de eerste drie somme gemaak de welke heb ie gemaak?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik heb de eerste drie somme gemaak welken heb gie gemaak.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in oo dialect de waffere heb jij al weg gebracht?[/v] sound
informant [a] Wat voor een het gee al weg gebracht.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=387]Komt deze zin veur in oo dialect persoon a vraag wanneer zal de wereldvrede kome persoon b antwoordt nooit niet?[/v] sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome of nooit niet kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in oo dialect hij heeft de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n]Nee hij het de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in oo dialect persoon a vraagt zal ik koke persoon b antwoordt dat doe maar?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is goed ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486]Komt deze zin veur in oo dialect dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Nee dus gie mot mie belove daj dat boek nooit meer zal verstoppe.[/a]

da j
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in oo dialect wat zeg mee daj gekocht hebt?[/v]

da j
sound
informant [a=n] Nee wat zeggie daj gekoch heb.[/a]

zeg ie da j
sound
hulpinterviewer [v=512]Komt deze zin veur in oo dialect zo'n ding ene heb ik nog nooit gezien?[/v] sound
informant [a] Zo'n ding hek nog nooit gezien.[/a]

he k
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in oo dialect jij bent een rare ene?[/v] sound
informant [a=n] Nee gie bun een rare.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530]Komt deze zin veur in oo dialect sound
hulpinterviewer marie zei dat jij piet een boek heb geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=n] Nee marie zei da gee heb geprobeerd piet da boek te verkope?[/v] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in oo dialect wim dach dat ik els geprobeerd had een cadeau te geve?[/v] sound
informant [a=n] Wim dacht dat ik had geprobeerd els een cadeau te geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in oo dialect karel weet sound
hulpinterviewer dat jij geprobeerd hebt marie een boek te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Karel weet dat gee geprobeerd heb marie een boek te verkope.[/a] tagging sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzlf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward het gehoord dat er fotos van zeneigee in et etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] Kan u zeggen ward het gehoord dat er foto's van hem in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Alstie der op steet zou ik zegge ward meent dat er foto's van um.[/a] sound
veldwerker [v]Ward het geheurd dat er foto's van zich in de etalge staan?[/v] sound
informant [a=n]Nee ook nie van zich.[/a] sound
veldwerker [v] Ward heeft geheurd dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] van humeiges [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Van umzellef kan ook.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor ward heeft gehoord dat er foto's van zich eigen in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] zeneige [/a]

zen eige
sound
veldwerker [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Die aardappels laan zich niet gemakkelijk schille.[/a] sound
veldwerker [v]Maar niet zoals ik het zeg?[/v] sound
informant [a=n]Nee dat zegge wie nooit.[/a] sound
hulpinterviewer Een telder weet jie wat dat is bord sound
hulpinterviewer Weet je wat een schorreslet is. sound
hulpinterviewer Een vaatdoek een dweildoek. sound
veldwerker [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a]Ik denk dat marie hem zal moete roepe kan ook.[/a] tagging sound
informant [a] Zal wel roepe motte.[/a] sound
veldwerker [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg volk om hooi binnen te hale van het land zegge wie niet.[/a]

he je
sound
veldwerker [v] Komt voor heb je genoeg volk voor hooi binnen te halen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja.[/a] sound
veldwerker [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloof da gij eerder thuis bun as ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Wie gelove da gillie nie zo slim zijn as wij.[/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Vertaal zij zijn armer als jullie?[/v] sound
informant [a]Zij zijn armer als wij.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor hun zijn armer als wij?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zegge wie nooit zullie ja zullie.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor wij geloven dat hun armer zijn als wij?[/v] sound
informant [a=n] Nee hun zegge we niet zo gauw.[/a] sound
veldwerker [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a] de jong waar van de moeder gisteren hertrouwd is stond achter me [/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor de jong wie zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan ook.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor de jongen die zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=n] Nee die zien moeder zegge wie niet.[/a] sound
veldwerker [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld hef mot mie maar wa geve.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=n] Nee die niet hoor wie dacht ik.[/a] sound
veldwerker [v] Den geld het moet mij maar wat geven?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan he.[a] sound
veldwerker [v=339] Vertaal ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Ik vin da gij het ook nie zien mag.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor ik vind dat gij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Ik vin da gij het ook nie mag zien kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeken hejje gekocht.[/a]

he je
tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast?[/v] sound
informant [a] Toon wast zich.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a] Der wil geen mens danse.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor der wil geen mens niet dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee niet.[/a] sound
veldwerker [v=140] Vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a] Zitte hier nerreges muis.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor zitten hier nergens geen muizen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan da kan da kan wel.[/a] sound
veldwerker [v=146] Vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Hij spreek nie goed frans.[/a] sound
veldwerker [v=262] Komt voor wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Wie denk je dak in de stad tegen kwam.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=312] Vertaal ik zei nog tegne haar ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a=n] Ik zei nog tegen heur ik denk dattie weg is nee.[/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=317] Vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] Alle beesten van marie zijn bij de overstroming verzope.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor marie al heur beesten zijn verzopen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=329] Vertaal ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Ik geloof dasse deze jongen allemaal aardig vinde.[/a]

da se
sound
veldwerker [v=030] Komt voor vertel me eens wie of dat ze had kunne roepe?[/v] sound
informant [a] Vertel me eens wie ze had kunne roepe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En niet wie of dat ze had kunnen roepen?[/v] sound
veldwerker [v] En vertel me eens wie of ze had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Wie of ze anders had kunne roepe.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor vertel mij eens wie of dat ze anders had kunnen roepen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Komt voor ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge wij niet.[/a] sound
veldwerker [v=084] Komt voor ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v]s sound
informant [a=n] Kan niet ik denk dat iedereen moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vind dat iedereen zwem mot kunne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=245] Komt voor de kinderen doen hier niet voetballen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Het kan wel.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor de lamp doet niet meer branden?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Et kan ook ja et kan ook.[/a] sound
veldwerker [v=246] Doet marie elke avond dansen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zeggie dat nooit.[/a] sound
veldwerker [v=248] Komt voor ik doe wel even kopjes af wassen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja.[/a] sound
informant [v=885] sound
informant [a] Ga ik.[a] tagging sound
informant [a] Ga gee.[/a] tagging sound
informant [a] Geet hij.[/a] tagging sound
informant [a] Geet Jan.[/a] tagging sound
informant [a] Gon wij.[/a] tagging sound
informant [a] Gon jullie.[/a] tagging sound
informant [a] Gon zullie.[/a] tagging sound
informant [a] Ging ik.[/a] tagging sound
informant [a] Ging gee.[/a] tagging sound
informant [a] Ging hee.[/a] tagging sound
informant [a]Ging jan.[/a] tagging sound
informant [a] Ginge wee.[/a] tagging sound
informant [a] Ginge jullie.[/a] tagging sound
informant [a] Ginge zullie of zee.[/a] tagging sound
informant [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
087 Eddy moet kunnen vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen komt voor : n
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sien handen
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien komt voor : n
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : j
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
512 Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! Varianten inspreken als 'komt voor'-vragen. Als voorkomt dan ook vragen of variant zonder 'een(e)' ook voorkomt. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: weet t wel
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: of je bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asu dat u left leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
opmerking: Comm. MH: vertaling?
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : j
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: als iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: als n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
opmerking: Comm. MH: vertaling?
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
opmerking: Comm. MH: vertaling:?
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : j
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je goa
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gie goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goa u
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan jullie/ gullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: goa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ginge
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge gullie
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
opmerking: informant had een beetje het gevoel dat hij "at random" ja en nee zei.
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich