SAND-data Tessenderlo (K353p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Tessenderlo

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K353[/k][h]655[/h][i]656[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich het verhaal dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich t verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zegdegij zich of zegdegij zijn eige? [/v]

zeg de gij
sound
informant [a] Iet. Ge herinnert euf iet. [/a] sound
informant [a] Jan herinnertetem. [/a]

herinnert et em
sound
informant [a] Jan herinnertem het verhaal wel. [/a]

herinnert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagels bij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mij voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat ooit gewild of gekund. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan had da heel brood wel willenop ete. [/a]

wille n op
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zich ni. [/a] sound
informant Nee. sound
informant [a] Liet eur drijve. [/a] tagging sound
informant [a] Jan liet eur drijve op be golven. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kem het gevoel dakik ook zou zegge liet eureige mee drijve. [/a]

k em da k ik eur eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Liet er da kan ook he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Loerde na zijn eige in de spiegel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] beloerde zijneige eens goed in de spiegel das zijn eige he [/a]

zijn eige da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] warre kent zeneige heel goed [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward heet gehoord datter fotos van zijneige in de vitrine staan [/a]

dat ter zijn eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asek eerlijk moet leve dan leefek

as ek leef ek
tagging sound
informant dan leefek gelijk asek zelf zou wille. [/a]

leef ek as ek
tagging sound
hulpinterviewer [v] Nee zo als mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Gelijk as mijn nee gelijk as mijn ouders wille ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ook lijk as. [/a] sound
informant [a] Lijk as mijn ouders. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=055] Als ie nog drie jaar leeft leeft ie langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Asse zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v]

as se
sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk blijft leve dan leefze ni lang ni meer. [/a]

as se leef ze
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

as t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asgelle zo gevaarlijk leeft dan leefdegelle zo xxx. [/a]

as gelle leef de gelle
tagging sound
hulpinterviewer [v] Nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Dan leefdegelle nooit zo lang asekik. [/a]

leef de gelle as e k ik
sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze nooit zo lang as hun xxx. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Nee leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Leveze ni voor hun jong. [/a]

leve ze
sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Leo Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo weel mensen. [/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zo weinig. [/v] sound
informant [a] Ah zo weinig mensen van de landbouw zoukik ni zegge. [/a]

zou k ik
sound
informant [a] Van het land leve dan xxx. [/a] sound
informant [a] Dan leveder veel van werke int fabriek. [/a]

leve der in t
sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lisa en Jan in Pierre int paradijs leve. [/a]

in t
tagging sound
informant [a] Dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] As we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we op os gemak leve dan zen we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan levewe gelukkig dan zen we gelukkig. [/a]

leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] As we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leve dan zen we gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Ge moet e wa gezonder leve Jan. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft e wa minder gevaarlijk kinderen of jong. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hem ga moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg mensen om da hooi vant land af te hale? [/v]

hed de van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zegde hedde of herre? [/v]

zeg de hed de her re
sound
informant [a] Herre. [/a]

her re
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ist ni voor hooi? [/v]

is t
sound
informant [a] Om. [/a] sound
informant [a] Herre genoeg mensen voor t hooi vant land af te hale? Ja. [/a]

her re van t
sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas vriendelijk van Jan om te kome werke he. [/a]

t was
tagging sound
informant [a] Maar tis schoon van Jan datem komt werke. [/a]

t is dat em
sound
hulpinterviewer [a] Of wel voor te kome werke nee nee ni voor te werke potverdomme. [/a] sound
veldwerker [v] En van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Van te kome werke nee da zouk ni zegge. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [a] En die voor da weetek in di geval ni. [/a]

weet ek
sound
informant [a] Voor te kome werke. Om te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] Tis lief van Jan te kome werke? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee da moet iet tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik vin voor te kome werke nee van. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Van te kome werke zoukik ni zegge. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [a] Voor te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En voor kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zoukik echt ni zegge. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage? [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar voor te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hopen allemaal om op tijd thuis te kome. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dawe op tijd thuis zijn en voor op tijd thuis te zijn. [/a]

da we
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regendenet. [/v]

regende n et
sound
informant [a] Toen waan kwame regendenet.

w aan regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben as hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dak groter zen asij. [/a]

k geloof da k as ij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Nee. Asem. [/a]

as em
sound
informant [a] Ik geloof ja ik geloof dak groter zen as as hem ni in dit geval ni he Jos ik geloof dak groter zen asij. [/a]

da k as ij
sound
hulpinterviewer [a] Maar in dit geval zeggewe ook hem. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Daa zoukik hij zegge. [/a]

zou k ik
sound
informant2 [a] Hem denkik. Is groter asem. [/a]

denk ik as em
Hulpinterviewer en informant zijn het oneens. sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dak dagij eerder thuis zijt asekik. [/a]

da k da gij as ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat ie sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft zeker ni datie sterker as asgij. [/a]

dat ie as gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft zeker ni datem sterker is as asgij. [/a]

dat em as gij
tagging sound
informant [a] Ge gelooft zeker ni datem sterker is asgij. [/a]

dat em as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat we rijker zijn as zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawij rijker nee wachte he ze gelove ja dawe rijker zijn as zelle. [/a]

da wij da we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove da welle rijker zijn as zelle. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij gelove da welle ni zo slim zijt as gelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da gelle ni zo slim zijt as welle. [/a] tagging sound
informant [a] Da gelle ni zo slim zijt as welle. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of welle gelove da gelle ni zo slim zijt as welle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove misschien niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gelle geloof misschien ni da die armer zijn as gelle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da wien Lisa even schoon is asgij as Anna. [/a]

as gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Marcel en Jan sterker zijn as xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] As he ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren ges hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jong die zen ma gisteren hertrouwd is tagging sound
informant hertrouwd is die stond achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je in de plaats van de jongen wiens moeder één van de volgende gebruike? De jongen wie of wie da zijn moeder sound
hulpinterviewer De jongen die da zijn moeder? Of de jongen diens dat moeder? Of de jongen waar van dat de moeder? [/v] sound
informant [a] Nee nee de jongen die ze moeder. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of die da ze moeder ook he. [/a] sound
informant [a] Die das die das zoukik weg late maar ik kan me voor stelle datter wel zijn die da zegge maar die jong die ze moeder hertrouwd is. [/a]

zou k ik dat ter
sound
informant [a] Die da ze moeder zonder de s. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar dasop zate was pas was juist geverfd. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kun je ook zegge? sound
hulpinterviewer Waar dat ze op zate? Waar op da ze op zate? En daar da ze op zate? [/v] sound
informant [a] De bank waar op dase zate of de bank waar ze op zate. [/a]

da se
Waar op da later niet. tagging sound
veldwerker [v] En de bank waar op ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee da zouk ni zegge. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [v] De bank dat ze op zate. /v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En daar op dat ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
veldwerker [v] En wie? [/v] sound
informant [a=n] Die. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld hee ni die da geld hee. Die geld hee en die da geld hee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar zich toe ni he. [/a] sound
informant [a] No no em toe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] No eur. [/a] sound
informant [a] Marie trok de sosse no er toe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die toe zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Die toe zoukik ni zegge. Die trok de sosse altijd no heur. [/a]

zou k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag da zien dus ik vin dagij da ook ni moogt zien. [/a]

da gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das degene dieze geroepe emme. [/a]

da s die ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] En ik zou nog kunne zegge die dase geroepe emme. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou die da er bij zette maar ni altijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das degene dienet verteld heet. [/a]

da s dien et
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Das de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v]

da s
sound
informant [a] Das degene dien ik denk dat verteld het. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe emme hebbe. [/v] sound
informant [a] Das degene dien ik denk dase geroepe emmen. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=398] Ja ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

t is dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je er weg late? [/v] sound
informant [a=n] Of er die er staat er bij. Of er iemand in den hof staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeken herregij gekocht? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie heet euf op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Dast huis dak gekocht hem. [/a]

da s t da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slape. [/v] sound
informant [a] Na t ete gaanek slape. [/a]

gaan ek
sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch ni zo luidrucitg kinderen. [/v] sound
informant [a] Maak ni zo e lawaai jong. [/a] Vraag na [v=223] hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zijt ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=224] Wees toch niet zo vervelend kinderen. [/v] sound
informant [a] Zijt toch ni zo ambetant mannen. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie hee probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Marie geprobeerd hee heet hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie geprobeerd hee van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a] Er wilt niemand danse. [/a] sound
informant [a=j] Er wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] En ik zou zegge der wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel ma ni wie ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel ma ni wie dat ze had kunne roepe. [/a] Hernomen na [v=030] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt me eens wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a] Vertelt me eens wie ze had kunne roepe. [/a] AN. tagging sound
informant [a=g] Vertelt mij eens wie dase had kunne roepe. [/a]

da se
Ook nog invloed AN? tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt me eens wie of ze haf kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Wie of ze? Da zeggewij ni he. [/a]

zegge wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertelt me eens wie of dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertelt me eens wie dat ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant2 [v] Zoout ge ook kunne gewoon zegge gewoon vertel mij ne keer wie ze had kunne roepe zonder die dat? [/v] sound
informant [a] Vertel me eens wie dase had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Die dat komt er wel altijd bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet da Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Eddy morgen brood wilt ete toch? [/a] sound
informant [a=n] Brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eh Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is hij is alle kapotte spullen weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=n] Hijs alle kapotte spullen hijs alle kapotte dinges aant aant weg gooie. [/a]

hij s aan t
sound
hulpinterviewer [a] Aant weg gooie want weg aant gooie da xxx. [/a]

aan t
sound
informant [a] Aant weg gooie. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v] Hijs alle kapotte spullen aant weg gooie. [/v]

hij s aan t
sound
informant [a=j] Hijs alle kapotte dings aant weg gooie. [/a]

hij s aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Els wilt ni danse en wilt ni zinge ook ni. Ook ni zeg ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ma ik kan ook zegge ze wilt ook ni zinge ook ni. [/a] sound
informant [a] Asse den ook ni der tussen zet zen ik akkoord maar ni meer der achter. [/a]

as se
sound
hulpinterviewer [a] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. Of ook ze wilt ook ni zinge ook ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage veel weg zou moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a=j] Ik denk dage veel weg zult moete gooie ja. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veel zou weg moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Ik denk dage veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
informant [a] Dage veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ik zou zegge zou moete eweg gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dage veel zult zou moete eweg gooie maar ik kan ook zegge ik denk dage veel eweg zou moete gooie da kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Veel zul weg moete gooie zeggewe ni he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij hij wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt nu geen soep ni meer en ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zittenie negrens geen muizen? [/v]

zitte n ie
sound
informant [a=j] Ja da zouk ook zo zegge. Zitte hie nergens geen muizen? [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen zou moete kunne zwemme ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Moet moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan heet drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Oei. Hij spreek ni goed Frans maar die geen da moeter ni tussen. [/a]

moet er
sound
informant [a] Hij spreekt geen Frans of hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo goed kanem geen Frans klappe da zeggewe. [/a]

kan em zegge we
sound
informant [a] Hij spreek ni zo goed Frans of zo goed kanem geen Frans klappe ma xxx. [/a]

kan em
sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant [a=n] Ni iedereen is ne stielman. [/a] Hulpinterviewer en informant oneens. sound
hulpinterviewer [a=j] Da kunde zegge maar iedereen is gene stielman zoukik durve zegge ja. [/a]

kun de zou k ik
sound
informant [a] Maar dan zitte ni me die ontkenning. Ik vin dage ni iedereen moet zegge. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Ma ik kan ook zegge ni iedereen is ne stielman ma ik zou eerder zegge iedereen is gene stielman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hee overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Kameraden. Hij hee ni overal vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja hij hee ni overal vrienden. Overal heetem geen vrienden. [/a]

heet em
tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem voor drie uren den auto moet hemme gemaakt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Jan weet datem dien auto voor drie uren moet gemaakt hemme. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datem voor drie uur den auto moet gemaakt hemme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Dat is het dus he. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem voor drie uur den auto gemaakt moet hemme. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Moet gemaakt hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem voor drie uur den auto gemaakt hemme moet. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk wie denkte wie dak int stad tegegekome ja ontmoet hem tegegekome zen? [/v]

denk te da k in t
sound
informant [a] Wie denktegij dakik int stad tegegekome zijn? [/a]

denk te gij da k ik in t
sound
veldwerker [v] En dus ni wie denkde wie? [/v] sound
informant [a=n] nee. Wie denktegij dakik.

denk te gij da k ik
sound
informant Wie denktegij dakik tegegekome zijn int stad? [/a]

denk te gij da k ik in t
sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkte wa denkte wie dak int stad gezien hem? [/v]

denk te da k in t
sound
informant [a=j] Wa denktegij wie dakik int stad gezien hem? [/a]

denk te gij da k ik in t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ma wa denktegij wie dak gezien hem? [/v]

denk te gij da k
sound
informant [a=j] Ja wa denktegij wie dak xxx. [/a]

denk te gij da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wa denktegij wak gezien hem ma wa denktegij wie xxx. [/a]

denk te gij wa k
sound
informant [a] Ja jawel. Wa denktegij wie dakik int stad tegegekome zijn? Ja ja. [/a]

denk te gij da k ik in t
sound
hulpinterviewer [a] Wa denktegij wie dak int stad nee wa denktegij dak dak gezien hem. Wa denktegij dak int stad gezien hem. [/a]

denk te gij da k in t
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkte wien dak int stad gezien hem. [/a]

da k in t
Later herzien. sound
informant [a] Nee nee. Wie denktegij dakik int stad gezien hem. [/a]

denk te gij da k ik in t
sound
hulpinterviewer [a] Wie denktegij dakik int stad gezien hem ja. [/a]

denk te gij da k ik in t
Hulpinterviewer en informant oneens over zin 260. sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. sound
informant Ik was wel efkes de sjatten af of ik doen wel efkes den afwas ma xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a] Hij weeter ook ni alles van. [/a]

weet er
sound
hulpinterviewer [v] Ma kunde da zegge hij weet alles ni van de zaak? [/v]

kun de
sound
hulpinterviewer [a=n] Hij weet ni alles. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Eh hij hee altijd gene tijd. [/v] sound
informant [a=j] Hij heet altijd genen tijd of hij hee ni altijd tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zou eerder dat dat sound
hulpinterviewer hij hee altijd gene tijd neme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wa denktegelle hoe daset hoezet hemme op gelost. [/v]

denk te gelle da se t hoe ze t
sound
informant [a=j] Wa denktegelle hoe daset op gelost hemme? [/a]

denk te gelle da se t
tagging sound
informant [a] Hoe denktegelle daset op gelost hemme. [/a]

denk te gelle da se t
sound
hulpinterviewer [a] Ah wa denktegelle ni he hoes denktegelle hoes daset op gelost hemme. [/a]

denk te gelle da se t
sound
hulpinterviewer [a] Hoes want die wa denktegelle das die zin van daar net ook weer he. Ik zeg da echt ni. [/a]

denk te gelle da s
Hulpinterviewer en informant oneens. sound
hulpinterviewer [v=265] Hoes denkte hoes daset op gelost hemme? [/v]

denk te da se t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Wa denktegij hoe daset hoe hoe daset op gelost hemme wel ma ni hoes. [/a]

denk te gij da se t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hoes denktegelle daset op gelost hemme. [/a]

denk te gelle da se t
Hulpinterviewer en informant oneens. sound
hulpinterviewer [v=266] Wien denkte die diek int stad gezien hem? [/v]

denk te die k in t
sound
informant [a=n] Oe nee. Wie denktegij dakik int stad gezien hem? [/a]

denk te gij da k ik in t
sound
informant [a] Wien. Wien denktegij dak int stad xxx. [/a]

denk te gij da k in t
sound
hulpinterviewer [v=296] Zou zoutem da gedaan hemme gekund? [/v]

zout em
sound
informant [a=n] Nee. Zoutem da kunne gedaan hemme. [/a]

zout em
sound
hulpinterviewer [v=309] Ik hem geen goesting en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Oe. Eh. Ik em geen goesting om de koeien te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij em kome en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koe zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie her koe zijn allemaal verdronke bij de overstroming. [/a] sound
informant [a] Marie al her koe ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Al Marie her koe da zoukik kunne zegge ma ni Marie al her koe. Ma al Marie her koe zijn xxx. [/a]

zou k ik
sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a] Al Marie her koe ni nee nee Marie her koe zijn allemaal. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik ni aan. Dees. [/v] sound
informant [a=n] Ni daar denk ik ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Diene arige jong zenek mee naar de markt geweest. [/v]

zen ek
sound
informant [a=n] Me dien arige jong zenek naar de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [a] Of ik zen me dien arige jong na de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dien arige jong hemek mee naar de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Nee nee. Ik zen me dien arige jong na de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=n] Ik em al de eerste drie dinges gemaakt. Welke heddegij al gemaakt? [/a]

hed de gij
sound
veldwerker [v] Zout ge ook de welke kunne zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Welke heddegij gemaakt? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jong vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant [a=n] Ik geloof dase deze jong allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere de waffere heddegij al mee gebracht? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=n] Waffere zonder de. [/a] sound
informant [a] Waffere herregij al mee herregij mee gebracht? [/a]

her re gij
sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraagt wilde nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil de
sound
informant [a=n] Kan Jan dan antwoorde ja ma ni jaa jaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Zou em da da gedaan gekund hemme? [/v] sound
informant [a=n] Oe. Zoum da kunne gedaan hemme? [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datem gaan zwemme is. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a=g] He. [/a] Antwoord ja blijkt uit vorige vraag. sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datem zwemme gaan is. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Nee nee. sound
informant Ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=355] As Lea vraagt hemmeze gegete. [/v]

hemme ze
sound
informant [a] As Lea vraagt hemmleze gete? [/a]

hemme ze
sound
hulpinterviewer [v] Kan Marie dan antwoorde jaaze? [/v] sound
informant [a=n] Kan Marie dan antwoorde ja? [/a] sound
hulpinterviewer Ja. [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=j] Isem ja da zou kunne. [/a]

is em
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit he. [/a] sound
informant2 [a] Nooitni zeg ik. [/a]

nooit ni
tagging sound
informant [a] Nooit of nooitni. [/a]

nooit ni
sound
veldwerker [v] Zout ge ni kunne zegge nooitni? [/v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Jawel ik zeg wel nooitni ma das iet wak mijn eige altijd op verbeter en mijn dochter ook zo van

nooit ni da s wa k
sound
informant nooitni da zijn twee keer ontkenning dus das nooit. [/a]

nooit ni da s
sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Rosa probeerde om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die om zegdegij die? [/v]

zeg de gij
sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde niemand zeer te doen. [/a] sound
informant [a=j] Nee ik zou zegge Rosa probeerde om niemand zeer te doen. Ik zou die om zegge. [/a] sound
veldwerker [v] En en van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zegik ni. Rosa probeerde van niemand zeer te doen. Nee. Van. [/a]

zeg ik
tagging sound
informant [a] Om. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om zou ik nog kunne gebruike ma van ni. [/a] sound
informant [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En voor? [/v] sound
informant [a=n] Voor niemand zeer te doen? Nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja voor kan ik zegge. Das juist. [/a]

da s
sound
informant Voor niemandni zeer te doen?

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a] Ik moet altijd probere voor niemand zeer te doen. Ja ja voor. [/a] Hulpinterviewer en informant oneens. sound
hulpinterviewer [v=400] Tbelooft weeral ne schonen dag te wenne. [/a]

t belooft
sound
informant [a=j] Tbelooft ne schonen dag te werre he. [/a]

t belooft
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant [a=n] Wij zijn daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wa wij wel zegge ook welle zijn welle daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] We zijn welle. Of we zijn welle. Of welle zijn welle. We zijn welle. Ik zou eerder zegge we zijn welle daar nooit daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=425] En bij de vorige zin? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ze leeft zij op water en brood? [/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft op water en brood. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe zulle winne. [/v]

da we
Verkeerde vraag. sound
informant [a] Marie zei dawe zulle winnne ja. [/a]

da we
tagging sound
veldwerker [v] En Marie zei dawewij zulle winne? [/v]

da we wij
sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Nu isem dood zalik wel zegge ma hem is dood? [/v]

is em zal ik
sound
hulpinterviewer [a] Hem is dood zal ik ni meer zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zijs ziek. [/a]

zij s
sound
hulpinterviewer [v=367] Is her ziek? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Isse ziek? [/a]

is se
sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Tis misschien beter om nog efkes te wachte ja. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a] Voor nog efkes te wachte ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik vin dat nog beter is voor nog efkes te wachte ja. [/a] sound
informant [v] Gij vindt beter van nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee voor nog efkes te wachte. sound
hulpinterviewer Van ni. [/a] sound
informant [a] Tis beter om nog efkes te wachte. [/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Maar van zeker ni? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Tis nog beter van nog efkes te wachte. Ik zou eerder van zegge denik as voor. [/a]

t is denk ik
tagging sound
hulpinterviewer [a] Geet gelijk. [/a]

g eet
sound
informant2 [a] Tis beter nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Ik vind beter van nog efkes te wachte. [/a] sound
informant [a] Die voor zoukik nog nooit gebruike. [/a]

zou k ik
sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a] We hadde t geluk van het direct terug te vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ma we hadde t geluk dawem direct terug gevonne hemme zo zoukik het zegge. [/a]

da w em zou k ik
sound
veldwerker [v] We hadde het geluk hem direct terug te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En voor? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hier nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=j] Da zouk ook zo zegge. [/a]

zou k
tagging sound
informant [a] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da kan. Das waar. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik datem datem hij morgen morgen morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Nee hie ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Heet den bal gesmete in de mand. [/v]

h eet
sound
informant [a=n] Hij heet de bal in de mand geworpe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof me dage nooitni meer nooit meer zult verstoppe. [/v]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v] Da boek belooft me xxx. [/v] sound
informant [a=n] Da boek belooft me dage nooitni meer zult verstoppe. Ik snap de zin wel ni. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge belooft me dage da boek nooitni meer zult weg xxx. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Da boek beloof me dage da nooitni meer zult verstoppe. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegdemij dage gekocht hee? [/v]

zeg de mij da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zeggewe da ni he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Zeg me eens wa gij gekocht hee. [/a] sound
informant [a] Zeg meens wage gekocht het ja. [/a]

m eens wa ge
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één hemek nog nooit gezien. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Wa komt dien één doen? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja da kenne wij ni. [/a] sound
informant [a] Zo een ding hemek nog nooit gezien ja ma die één ni. [/a]

hem ek
sound
hulpinterviewer [v=515] Gij zij ook nen arigen ene. [/v] sound
informant [a=n] Gij zijt ook nen arige ma xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie dagij Pierre ne boek hee geprobeerd te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Marie zei dagij geprobeerd het dinges ne boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dagij Pierre ne boek hee probere te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Lisa haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dak dacht dakik geprobeerd had Lisa ne cadeau te geve. [/a]

da k da k ik
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij geprobeerd

da gij
sound
hulpinterviewer dat gij hee geprobeerd ne boek te xxx. [/v] sound
informant [a=n] Geprobeerd het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hem danst hij danst. Kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Dan doetemet. [/a]

doet em et
sound
hulpinterviewer [v] Maar zeggewe ni hem danst? [/v]

zegge we
sound
informant [a] Hem danst. Hij danst. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zegt hij slaapt kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jaat zeggewij he. Ja het. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans slaaptem kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaapt em
sound
hulpinterviewer [a=n] Ma da weet ge ondertussen da da ni kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
informant [a] Da wel he. sound
informant toetoet. [/a]

t oet t oet
sound
informant [a] Toetoet is daar bevestige van ja ma zo zegge wij ni toetoet. [/a] sound
informant [a] Dus tis ni ja ja he. [/a]

t is
Dus [a=n] sound
informant [a] Zwijgt gij efkes he. Toetoet. Maar ni in deze zin van bevestigen van hij slaapt he. [/a] sound
veldwerker [v] En as as iemand zegt hij slaapt toch ni zou den andere kunne zegge van jawel toetoet. [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zal ik van zal ik dezen avond koke kan Marie dan antwoorde da doe da doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Doe ma ma ni da doe ma. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosine en Louise hun broerke. [/v] sound
informant [a=j] Hun hun broerke ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik kan da zo zegge maar ik zou denk ik meer al zegge Jan ist broerke van Louise en Rosine. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=173] Den auto is Jefs. [/v] sound
informant [a=n] Nee diene auto is van Jef he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Die fiets is van mij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of die velo das de menne. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=368] Me hem te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=n] Me da hij ging werke sound
informant moest zij den helen dag thuis blijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni datem gevalle is? [/v]

geloof de dat em
sound
informant [a=j] Ja geloofde ni datem gevallenes. [/a]

geloof de dat em gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datem gevalle hee. [/v]

geloof de dat em
sound
informant [a=n] Nee nee geloofde ni datem gevallenes. [/a]

geloof de dat em gevalle n es
sound
informant Ah ik was ekik daar bezig.

ek ik
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni veel geld xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die en ni. Jan hee ni veel geld ni meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan nen andere ni. [/v] sound
informant [a=n] Ik geef niks aan nen andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Niemand wilter werke. [/a]

wilt er
sound
hulpinterviewer [a] Niemand wilt werke. [/a] sound
informant [a] Ja ma die ni ni die da doen wij ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand wil ni werke zullewe ni vlug zegge he. [/a]

zulle we
sound
hulpinterviewer [a] Niemand wilt ni meer werke zo iets. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet de auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Da zouk zegge. Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/a]

zou k niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Wo groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Ja da zouk ook kunne zegge. Wo groeit t geld? Nergensni. [/a]

zou k nergens ni
sound
hulpinterviewer [a] Ieveranstni. [/a]

ieveranst ni
sound
informant [a] Nergensni. [/a]

nergens ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ieveranstni zegge wij ook maar dat is dat hoor ik al meer mijn moeder zegge. Ik zal wel vlugger nergensni of nergens. [/a]

ieveranst ni nergens ni
sound
hulpinterviewer [v=390] Was rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
informant [a=n] Niks. Niks. [/a] sound
informant [a] Die ni ni. Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkele ni. [/v]

heet em
sound
informant [a=n] Welke koeien heetem gemolke? Geen. [/a]

heet em
sound
hulpinterviewer [a] Geen één. [/a] sound
informant [a] Ma ni de ni der achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koe dan ze vroeger vroeger en had. [/v] sound
informant [a=n] Marie hee Marie hee nu meer koe dan dase vroeger had. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hie is alles wak gekrege en hem. [/v]

wa k
sound
informant [a=n] Hies alles wak gekregenem. [/a]

hie s wa k gekrege n em
sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant [a=n] Zon zouk ni durve op ete. [/a]

zo n zou k
sound
veldwerker [v] Maar de zulke da da xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke ni. [/a] sound
informant [a] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
informant [a=n] Nee. De die ni nee. sound
informant Die die zouk ni durve op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die da zoukik ook zegge ma ni de die he. Die da zouk ni xxx. [/a]

zou k ik zou k
sound
informant [a] Ja ja die da die zouk ni durve op ete. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [v=600] Kun je zegge pas op dat je niet en valt? [/v] sound
informant [a=n] Pas op dage ni valt. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] Ma ni dage ni en valt? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. Pas op dage ni valt. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon hemme geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da Jan beter den dokter had geroepe of had kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
sound
informant [a] Albert hee drie groen appels en d ander vier rode. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Heeter drie rode of heet drie rode? [/v]

heet er
sound
informant [a] Heet drie rode of heeter drie rode. [/a]

heet er
sound
informant [a] Heeter nee. Heet drie rode. [/a]

heet er
sound
hulpinterviewer [a] Robert hee drie groen appels en Marie drie rode. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=424] Ik hem hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Kemtem gegeve. [/a]

k em t em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Gegove. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt datem datem haa haa wille na huis. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Hoe das gene zin. [/a]

da s
sound
informant [a] Dan dan moeter nog iet achter kome. [/a]

moet er
sound
informant [a] Haa wille na huis kome ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik em da gezei gehad. [/v] sound
informant [a=j] Ik hem da gezei gehad ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt der komt morgen iemand langs. Kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Wie da ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja. Wien da. Tis ni wie wien he. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=408] Op da op dees feest weunter veel gedanst. [/v]

weunt er
sound
informant [a=j] Op dees feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Weunt veel gedanst. [/a] tagging sound
informant [a] Da kan ook veel zonder er. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Maar die er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees feest weunter veel ja weunter veel. [/a]

weunt er
sound
informant [a] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v] En en ook zonder? [/v] sound
informant [a] Ja allebei vinik da kunne. [/a]

vin ik
sound
hulpinterviewer [v=409] Nu weunter nog aaleen maar brood verkocht in die winkel. [/v]

weunt er
sound
informant [a=j] Nu werter alleen nog maar brood verkcoht in die winkel. [/a]

wert er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zonder er? [/v] sound
informant [a] Ik wout juist zegge de twee he. [/a]

wou t
sound
hulpinterviewer [a] Ik zout ni zo vlug zegge. Die er kan wel. [/a]

zou t
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne enge nen arige vent in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [v] Of wel gisteren stond ne enge nen arige vent in den hof. [/v] sound
informant [a] Nee dan zouk er zegge. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Legt da boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] As ge echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v] sound
informant [a=n] As ge echt ni kunt wachte dan komde ma. [/a]

kom de
sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekskes heet op gegete op gete ma ik weet ni wie da. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat iemand de koekses heet op gete ma ik weet ni wien. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet ni wien. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ma wien da? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ik kan. Tis ni echt vreemd. [/a]

t is
sound
informant [a=j] Wien da ja wel dan. [/a] sound
informant [a] Ma ik weet ni wien da. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=484] Da zie ma. [/v] sound
informant [a=n] Da ziere ma. [/a]

zie re
sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wistent. [/v]

wist ent
sound
informant [a=n] Hij wistet. [/a]

wist et
sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/v]

konne we
sound
informant [a=n] Me dat sneeuwde konnewe t stad ni uit. [/a]

konne we
sound
veldwerker [v] Me me het te sneeuwe da kunde ni zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee me dat sneeuwde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen nu Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze na. [/v] sound
informant [a] Na makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die wijze na één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das nu Toon. Toon wast. [/v]

da s
sound
informant [a] Zijneige. [/a]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das nu Fons. Fons zag een slang neffe. [/v]

da s
sound
informant [a] Neffenem. [/a]

neffe n em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ni zijn eige. Neffenem. [/a]

neffe n em
sound
veldwerker [n] [v] Toon wast hem? [/v] sound
veldwerker [v] Of ist altijd Toon wast zijn eige? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon Toon wast zijn eige. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie herren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as da één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] Oei. Szondags gingewe na de zee wa da heel plezant was. [/a]

s zondags ginge we
tagging sound
informant [a] Gingewe me heel de familie naar de zee wa da heel plezant was. [/a]

ginge we
sound
hulpinterviewer [v=255] Eh. In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] Int dorp wo dakik woon stond een oud een oud kerkske. [/a]

in t da k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag dawe aan kwame regendenet. [/a]

da we regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet wat heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of das iet heel schoon. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Das iet die heel mooi is? [/v]

da s
sound
informant [a=n] Oe. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zoum da kunne gedaan hemme? [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [a] Gedaan kunne hemme ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ge moog ni vertelle of verklappe dage ne cadeau voor hem gekocht het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zanne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef zouk nooit uit nodige. [/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [a] Awel Jef die zouk nu eens nooit uit nodige. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die zou zo iet nooit doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Robert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Robert drinkt wel eens een glaske te veel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge Robert die drinkt wel eens te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij me thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha zouk wel eens wille uit nodige ma ik zou ook zegge Martha die zouk wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/a]

zou k
sound
informant [a] Martha die zouk wel eens thuis wille vrage. [/a]

zou k
tagging sound
informant [a] Robert die moet thuis blijve ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis da zouk nooit wille kope. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis da staater al vijtig jaar. [/a]

staat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
informant [a] Hij hij woont bij Marie ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=522] Hij woont bij Jef. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij woont bij Jef bij zeggewij ook he. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v] En hij woont bij Jeffe? [/v] sound
informant [a=n] Nee hij woont bij Jef bij dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kemme da goed gamuseerd ja. [/a]

k em me
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Ze het zich ni gamuseerd opt bal. [/a]

op t
tagging sound
veldwerker [v] Ze heeft haar niet xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze eet er ni gamuseerd ja ja. [/a] sound
informant [a] Ja ja ma dan ist ze heet der. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert euf toch nog wel dageme onder die ladder onder die ladder liet door lope. [/a]

da ge me
Zie ook [v=281]: euf eige. tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik herinner me nog dat iemand oe ons steeds riep. [/a] tagging sound
informant [a] Ik herinner me nog dat iemand altijd op os riep. [/a] sound
veldwerker [v] En ik vergis me veel te dikwijls. [/v] sound
informant [a] Ik vergis me veel te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik vergis mijn eige veel te veel. [/a] sound
informant [a] Nee nee ni mijn eige. Ik vergis me veel te veel. [/a] sound
informant [a] Ik weet dagij euf eige kunt vergisse ma ik vergis me veel te veel ma ni mijn eige. [/a]

da gij
sound
informant [a] Gij vergist euf eige. [/a] sound
veldwerker [n] [v=050] En ze heeft er eige ni gamuseerd? [/v] sound
informant [a=j] ja ja ze heet er eige zet ereige ni gamuseerd [/a]

z et er eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dien heet zen eige ni gamuseerd da xxx. [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik zou zegge hij voelde zijneige door t ijs zakke [/a]

zijn eige
tagging sound
veldwerker [v] En hij voelde hem door t ijs zakke? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge herinnert euf waarschijnlijk of ge weet zeker nog wel xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ge weet zeker dawe bij Marieke langs ginge. [/a]

da we
Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nig iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze weet nog wel veel ma ni alles. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] Toen leefdenik er op los. [/a]

leef de n ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde ie as een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdenem as as e beest. [/a]

leef de n em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Lijk e beest. [/a] sound
informant [a] Lijk e beest ja. Vroeger leefdenem lijk e beest. [/a]

leef de n em
sound
hulpinterviewer [v=338] Daar daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Da leefdewe gelijk as God in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als koning als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij gelijk as ne koning. [/a]

leef de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Der was veel volk opt feest. [/a]

op t
tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Ware er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Spijtig dak gisteren ni na euf verjaardagsfeestje kos kome. Waser veel volk? [/a]

da k was er
tagging sound
veldwerker [n] [v=038] De schrijnwerker heeft geen nagels bij em of xxx? [/v] sound
informant [a] Bij. [/a] tagging sound
informant [a] Ni bij em. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a=n] Da Marie gisteren gestorve is he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze weet ni da Marie gisteren gestorven heeft? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En zen weet ni da Marie xxx? [/v]

z en
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. Zout ge ook kunne zegge of gekunne? Of Gekos? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gekos ni he. [/a] sound
informant [a=n] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund nee. [/a] sound
informant [a] Ma gekunnen ni he gekund. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Zout ge ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op ete gewild? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=042] Dus Toon bekeek zijn eige in de spiegel. Zout ge ook kunne zegge Toon bekeek hemzelf in de spiegel? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee zijn eige. [/a] sound
veldwerker [v=045] En ook Eduard kent hem zelf goed? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kent zen eige goed. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=046] Foto's van hem zelf? [/v] sound
informant [a=n] van zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=053] Ik leef gevaarlijk. [/v] sound
informant [a] Ik leef gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zout ge ook kunne zegge asekik eerlijk leef? [/v] sound
informant [a] Asek eerlijk leef. [/a]

as ek
sound
informant [a] Asik eerlijk leef. [/a]

as ik
sound
hulpinterviewer [a=j] Asekik eerlijk moet zijn. Asik eerlijk leef. Asek ek en ekik dan kan alle twee. [/a]

as ek ik as ik as ek ek ik
sound
veldwerker [v=057] Ze leeft erg gezond. [/v] sound
informant [a] Ze leeft heel gezond. [/a] sound
veldwerker [v=071] Leve we wel gezond genoeg? [/v] sound
informant [a] Levewe wel gezond genoeg? [/a]

leve we
tagging sound
hulpinterviewer [a] Leve welle wel gezond genoeg? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Levewewelle of zo iets? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee leve welle. [/a] sound
veldwerker [v=072] En leef minder gevaarlijk Jan. [/v] sound
informant [a] Jan leef wa minder gevaarlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Leef es minder gevaarlijk gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Leeft es minder gevaarlijk jong. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] En dan. Zout ge ook kunne zegge deze ton is zwaar voor drage? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Deze ton is te zwaar voor te drage. [/a] sound
veldwerker [v] Deze ton is eh te zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Is echt zwaar vo te drage. [/a] sound
veldwerker [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant [a=n] We hope allemaal om om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal voor op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] En we hope allemaal op tijd thuis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eigenlijk hope wij allemaal van xxx. Nu zeg ik van. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk toch dawe die van gebruike. [/a]

da we
sound
hulpinterviewer [a] We zegge we zegge voor. We zegge ook om. Ik denk dawe ook van zegge. [/a]

da we
sound
veldwerker [v] En zonder iets? Dus we hope allemaal op tijd thuyis te zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan maar ik denk dat het minder waarschijnlijk is dan die andere. [/a] sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dakik groter ben? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dakik groter zijn asij. [/a]

da k ik as ij
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagegij groter zijt? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee dagegij ni. [/a]

da ge gij
sound
veldwerker [v=339] Zout ge ook kunne zegge ik vind dat gij het ook ni zien moogt? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik vin dagijda ook ni moogt zien. [/a]

da gij da
sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
informant [a=n] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v=398] Zout ge ook kunnne zegge ze schijnt niks te mogen ete of moet het altijd zijn het schijnt dat ze niks mag ete? [/v] sound
informant [a=n] Ik zou zegge het schjint dase niks mag ete. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer van ne schonen dag te worde? [/v] tagging sound
informant [a=j] Het belooft ne schone ma hie zouk wel die van durve zegge. Tbelooft weer van ne schonen dag te werre. [/a]

zou k t belooft
sound
hulpinterviewer [a=n] Awel tbelooft nu ne keer ne schonen dag te werre. Ik denk die van eerder ni nee. [/a]

t belooft
Twijfel. sound
veldwerker [v=291] U vergist zich nooit. [/v] sound
informant [a] Gij vergist euf nooit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gij vergist eufe eige nooit he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gij vergist eufe eige. Ik vergis mijn eige nooit en hij zijn eige ook ni. [/a] sound
informant [a] Ik denk dawe da woord van eigen veel gebruike ma bij mijn eige vergisse? Da doen ik ni. [/a]

da we
sound
informant [a] Ik vergis me ma sound
informant en ik was mijn eige wel. [/a] sound
informant [a] Gij vergist euf nooit he. Gij vergist euf eige nooit. [/a] sound
veldwerker [v=000] Zij vergisse zich nooit. [/v] sound
informant [a] zij vergisse huneige nooit he [/a]

hun eige
tagging sound
informant Da zou nu toch ni gekunne hemme. sound
commentaarBenefactiefzinnen. Geen SAND.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: ekik et
opmerking: ik zal ik onmogelijk, steeds ekik; Jan en ekik mogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gelle
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zelle
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
opmerking: twijfel, denkt eerder nee
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: welle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkanders
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: hem
zin: pronomen steeds noodzakelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: enkel aanwijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: enkel aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: az iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: az iene
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gaa
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re gij
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa tem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gaa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa t et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle gaa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa re gelle
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ek ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hem
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen datn ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging te gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
opmerking: toen da ook mogelijk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gelle
opmerking: toen da ook mogelijk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da
opmerking: toen da ook mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge welle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zelle ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
opmerking: steeds wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: enkel mogelijk met 'wie dat'
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: steeds die dat
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: die dat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
opmerking: die dat ik denk dat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: twijfel
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
opmerking: beter zonder te
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: optioneel
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
opmerking: optioneel
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem