SAND-data Lier (K291p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Lier

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarLier (K291); GUV [meta][k]K291p[/k][i]938[/i][i]939[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 neet gij clitisch pronomen op 'nee' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ge weet nie da Marie gisteren is dood gegaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze wete nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant1 [a] kunne zeker alle twee. [/a] sound
veldwerker [v] en dood gegaan heeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee heeft nie. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee nee. [/a] iets verderop minstens één voorbeeld van negatiepartikel in de hoofdzin sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Past op dache nie en valt. Da wel. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Dr wilt niemand nie danse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Els wilt nie danse en ze zingt ook nie. [/a] geen geldige 'ja'; 'ook niet' in de uitloop wordt zelfs ontkend. Ik meen echter voorbeelden van 'ook nie' gehoord te hebben in het nagesprek, waarvan een gedeelte echter niet opgenomen is (wegens bandje vol...) sound
informant2 [a] Z en wilt nie danse en ze wilt ook nie zinge. [/a] let op negatiepartikel in hoofdzin sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=025] Niemand eet dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan had heel da brood wel kunnen op ete of willen op ete ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a=j] Vertelt mij eens wie da zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ wie asse had kunne roepe. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v=029] en wie ofze had kunne roepen? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. Da ga nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] _ herinnert em da. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ herinnert zeneige dat. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Ze wijze no makandere on de kerk. [/a] tagging sound
informant1 [a] malkandere. [/a] sound
veldwerker [v] en ze wijzen naar een? [/v] tagging sound
informant1 [a] Ja [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant1 [a] of zeneige zich zelve _ of zeneige zelvere. [/a] sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] E ee _ ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
informant2 [a] E ee geen nagels bij em. [/a] mogelijkheid zonder 'em' wordt als veel beter ervaren tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons ziet een slang naast um. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij mij vor um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Jeanne liet eur _ liet eureige mee drijven op de golve. [/a] sound
informant2 [a] Ze liet eureige of eur _ [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] E bekeek zeneige in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] ken zeneigen heel goe. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Dr staan foto's van um in d etalage. [/a] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord dater fotos van zeneigen in d etalage ligge. [/a]

dat er zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] K denk dat Marie geprobeerd ee van um nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweekteke tomaten. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger kweektenek tomate. [/a]

kweekten ek
tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweekte wij tomaten. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger kweekte wulle tomate. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtelijk leef dan levik gelijk mijn ouders da wille. [/a]

az ek leef ik
tagging sound
informant1 [a] Azekik profijtelijk leef en hij nie. [/a]

az ek ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zij vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
informant1 [a] As hij nie. [/a] verder wel een voorbeeld van 'as hij'. Vorm wordt daar als beklemtoond bestempeld. sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] As ze _ [/a] sound
informant1 [a] Ze of _ en dat is het schitterende dr van _ zeur. [/a] sound
informant2 [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefse nie langer _ nie lang nie meer. [/a]

a se leef se
tagging sound
veldwerker [v] en assezeur? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft _ dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] As gulle zo gevaarlijk leeft dan leefdegulle nooit zo lang nie azzekik. [/a]

leef de gulle as ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en addegulle? [/v] sound
informant1 [a] Addegulle serieus geleefd dan _ [/a]

ad e gulle
verbale vorm, geen voegwoord sound
veldwerker [v] en dan leeft gulle zo lang nie. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur ulle werk leve dan leveze nie vur ulle kindere. [/a]

a se leve ze
tagging sound
informant1 [a] of as zulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en assezulle? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] en at de Rudy nog zou leven? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. Asem nog zou leve. [/a]

as em
tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Asgij gezond leeft en ge smoort nie _ [/a]

as gij
tagging sound
informant1 [a] Maar as hij nie smoort _ [/a] nominatief wordt voor derde mannelijk enkelvoud als sterker aangevoeld dan accusatiefvorm 'em' sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] azzer zo veel mensen van dn boerenstiel leve dan levener zoveel mense van_ [/a]

az er leven er zo veel
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Maria en Liesken in den hemel leve dan leve die twee ander in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Aswe profijtelijk _ dan zijn we gelukkig. [/a]

as we
tagging sound
informant1 [a] zijme [/a]

zij me
tagging sound
informant2 [a] _ dan zijme gelukkig. [/a]

zij me
tagging sound
informant2 [a] Aswulle profijtelijk leve dan levewe gelukkiger. [/a]

as wulle leve we
tagging sound
informant2 [a] Amme profijtelijker hadde geleefd _ [/a]

a me
tagging sound
informant1 [a] Amme _ asme. [/a]

a me as me
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leeft nu eens ne keer wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinderen leeft ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leeft nu eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zoukik da nog kunnen doen. [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant1 [a] Zouk. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Zeker bij ons nie. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datem nog eens zal moete terug kome. [/a]

dat em
tagging sound
informant1 [a] dadij terug zal moete kome. [/a]

dat ij
minder gebruikelijke volgorde volgens informanten tagging sound
veldwerker [v] K weet dadij zal terug moete komen. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=n] E moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] IJ wilt geen soep nie meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nergens geen muizen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten ier nieverans geen muize. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] IJ spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant1 [a] Zo goe spreekek geen Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] IJ eet overal geen vriende. [/a] tagging sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet nie van die zaak. [/a] sound
informant1 [a] en van die zaak nie da kan ook wel. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet alles van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] IJ weet alles nie van die zaak. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeke. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datem voor drie uur den auto moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n]gemaakt moet ebbe. [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a] Jan weet datem veur drie uur den auto gemaakt moet emme. [/a]

dat em
sound
informant2 [a=j] Jan weet datem veur drie ure den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] en datij den auto gemaakt moet emmen? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja. Maar dat is nie specifiek _ [/a] voor vertaling, zie vorige vraag; mogelijkheid met tussenplaatsing VD wordt als beter ervaren. sound
veldwerker [v=161] en datij voor drie uur den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] Edde genoeg volk om t hooi van t land t hale. [/a]

e de
tagging sound
informant2 [a] Edde genoeg volk vur t hooi van t land t hale ja. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was heel schoon va Jan om te komen helpe ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is schoon van Jan van te komen helpe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en vur te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] om te komen helpe. [/a] 'voor' wordt niet helemaal afgeeurd, maar toch als duidleijk minder geod beschouwd tagging sound
veldwerker [v] en van komen t helpen. [/v] sound
informant1 [a] Ja [/a] sound
informant1 [a] van komen t helpe. [/a] tagging sound
informant2 [a] va komen t helpe ja. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en vur te dragen? [/v] tagging sound
informant1 [a] da gaat ook. [/a] sound
veldwerker [v] en zwaar om dragen? [/v] sound
informant2 [a] In minder mate. [/a] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar om drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] of om op tijd thuis te zijn of vur op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] en w hopen allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] Ah ja. [/a] ja-antwoord, maar vertalingen zijn steevast mét een voorzetsel sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo deker das één en één twee is. [/a] 'das' lijkt me een verspreking tagging sound
veldwerker [a] das één en één twee is? [/v] sound
informant2 [a] dat één en één twee is. [/a] sound
informant2 [a] _ as da één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ kan staan zage ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ staat te zagen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant2 [a] Toen dam aan kwame regendenet. [/a]

da m regenden et
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter zijn. [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] _ groter zijn dan um. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus nie dan hij? [/v] sound
informant2 [a] K geloof dak groter zijn dan um. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft da gij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft da gij vroeger thuis zijt danekik. [/a]

dan ek ik
tagging sound
informant1 [a] of azzekik. [/a]

az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] of as mij. [/v] sound
informant1 [a] da wordt wel gezeid maar vele minder. [/a] sound
informant1 [a] meer door een jongere garde. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is as gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge geloof zeker nie datem sterker is as gij. [/a]

dat em
tagging sound
informant2 [a] as of dan. [/a] sound
veldwerker [v] en as ou? [/v] sound
informant1 [a] as ou? Wordt ook gezegd maar minder. [/a] sound
veldwerker [v] en datij sterker is asgegij? [/v] sound
informant2 [a] as gij. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove da wij rijker zijn dan zulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en we zijn rijker dan ulle? [/v] sound
informant1 [a] dan ulle ja. [/a] onduidelijk of het om tweede of derde persoon meervoud gaat sound
veldwerker [v] en dan hun? [/v] sound
informant2 [a] me zijn rijker dan zun. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We gelove da gulle nie zo slim zij dan wulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en as ons? [/v] sound
informant1 [a] randgeval. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie da z armer zijn dan gulle? [/v] sound
informant1 [a] Gulle gelooft toch nie das armer zijn dan gulle. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] IJ gelooft da Bart en dinge sterker zijn dan _ of as _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] en sterekr of die ander? [/v] sound
informant1 [a] randgeval. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer kome zeker. [/v] sound
informant2 [a=n] dieën toetoet nie zenne. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] die doen nie [/a] sound
informant2 [a] Ik zal wel efkes die jatten af wasse. [/a] sound
veldwerker [v=249] Die jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die jongen die zij moeder gisteren is getrouwd die stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar as op zate was juistekes geverfd. [/a]

a s
tagging sound
informant1 [a] De bank waar op _ waar op dasse zate is pas geverfd. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezant was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was dr ook wa dat heel plezant was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar akik woon _ waar dakik woon staat een oud kerkske. [/a]

a k ik da k ik
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag dawe aankwamen regende het. [/v] sound
informant2 [a] Op dn dag da m aan kwame regendenet. [/a]

regenden et
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Dat is _ dat heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld ee moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien em. [/v] sound
informant2 [a] Wie denkte dak in t stad gezien em. [/a]

denkt e da k
sound
informant1 [a=j] Wa denkte wie dak daar gezien em? [/a]

denkt e da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denktegij wie dak gezien em. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie denktegij wie ak gezien heb. [/a]

denkt e gij a k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie denktegij diek gezien heb? [/v] sound
informant1 [a=j] Wie denkte die ak gezien heb of wie ik gezien heb. [/a]

denkt e a k
'die ak' zou ook gewoon 'diek' kunnen zijn tagging sound
veldwerker [v=261] Wa denkte hoe dasset op gelost en. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa denkte oe dazet op gelost hebbe. [/a]

denkt e da ze t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe denkte oe dasset op gelost en. [/v] sound
informant1 [a=j] Oe denkte dasset _ oe dasset op gelost emme. [/a]

denk te da se t da se t
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Ze trok et deksel over eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Zoutem da gedaan kunnen emme. [/a]

zout em
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Zoudem da kunne gedaan emmen he. [/a]

zout em
sound
veldwerker [v=308] Zoutem da hebbee kunnen doen. [/v] sound
informant2 [a] Zoudij da hebbe kunne doen. [/a]

zout ij
tagging sound
veldwerker [v=501] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatte te schillen he. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] Da kennek nie. [/a]

ken ek
sound
informant2 [a] K eb geen goesting om de koeie te voeiere. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Marie al haar koeie zijn verzope. [/a] onduidelijk: lijkt alleen mogelijk met komma -intonatie tagging sound
informant2 [a] Al eur koeie zijn verzope bij d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkek nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor denkek nie aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a] Met dieë rare jonge zijnek nor de markt geweest. [/a]

zijn ek
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=j] K eb al d eerste drie somme gemaakt. De welken eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan. [/v] sound
informant1 [a=n] maar de wafferen eddegulle weg gedaan? Da nie zen. [/a]

wa fer en e de gulle
sound
informant1 [a] Oeën eddegulle weg gedaan. [/a]

oe een
kan dus ook voor meervoud sound
informant1 [a] Waffer manne zij me da. [/a] let ook op etische datief sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Zoën zouk nie _ zouk ine willen op ete. [/a]

zo en zou k
sound
veldwerker [v] en nie de zoën? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en de zikken? [/v] sound
informant1 [a] Kan nie. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant1 [a=j] De die zouk durven op _ [/a]

zou k
sound
informant1 [a] de dees _ de die _ [/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant1 [a] Gaat uw broer eens helpe makker. [/a] sound
informant1 [a=j] Gaan helpt em eens. Ja ja. [/a] wordt als weinig frequent bestempeld tagging sound
veldwerker [v] en komen helpt eens? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinne z allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=347] K weet datem is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=350] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] K weet datem gaan zwemmen is. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=875] en k weet datem weeste zwemmen is? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie? [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en bah jaat? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] wel aantal spontane attestaties van 'jaat' en misschien zelfs één van 'jam'. sound
informant1 [a=n] Nie jaak of _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Zijn huis staat toch niet te koop zeker. Maar neet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Da nie. [/a] 'jaat' komt wel degelijk voor, maar eerder als sterkere vorm van 'ja' sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie datte? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik denk datr iemand die koekskes opgegeten heeft maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant2 [a] Maar k weet nie wie. [/a] sound
informant1 [a=j] Of k weet nie wie _ wie da. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar dieën da toch in onderge schikte orde. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Gij ga naar de voetbal kijke me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Isem dood? [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] en em is dood? [/v] sound
informant1 [a] Ummekes daar is dood. [/a] tagging sound
informant1 [a] Um is dood. Minder he. [/a] sound
informant2 [a] IJ is dood. [/a] sound
informant2 [a] Um is dood nu ja. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Me hum te gaan werke _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ moestz heel den dag thuis blijve. [/a]

moest z
sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=n] Met de sneeuw konneme nie uit de stad. [/a]

konne me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diesse geropen emme. [/a]

die se
tagging sound
informant2 [a] _ dieën asse geropen emme. [/a]

a se
tagging sound
informant2 [a] De man dasse _ ja. [/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Of _ wie asse geropen emme. [/a]

a se
tagging sound
informant1 [a] Of de man dieën asse geroepen emme. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld ee. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die et vertelselke verteld eet he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die man die dat da verhaal verteld ee. Jawel he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dat da verhaal verteld ee? [/v] tagging sound
informant1 [a] Extreem. Da kan maar _ maar in weinig gevalle denk ik. [/a] wordt niet van vertaling voorzien tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek denk dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diek da da verhaal verteld ee. [/a]

die k
tagging sound
informant2 [a] De man dieën ak denk dieë da verhaal _ [/a]

a k
tagging sound
informant1 [a] Da s de man die dak denk _ [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] _ die dak denk dat da verhaal verteld ee. [/a]

da k
tagging sound
commentaar'de man dak denk' wordt goedgekeurd maar niet van vertaling voorzien. Wat wel als voorbeeld gegeven wordt zijn compleet irrelevante zinnen en lijkt weinig betrouwbaar.  sound
veldwerker [v=373] Da s de man die ik denk dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man da _ dassek denk dassem geroepen emme. Ist da? [/a]

das ek das em is t
vreemde vorm 'das' tagging sound
informant1 [a] Da s de man diek denk dasem geroepen emme. [/a]

die k da s em
tagging sound
informant2 [a] _die ak denk die asse geroepen emme _ of dieë dasse geroepen emme. [/a]

a k a se da se
sound
veldwerker [v=380] Da is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis dak gekocht heb. [/a] tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant1 [a] Nooit. [/a] sound
informant2 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier jenever aan t drinken? [/v] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] Nieverans nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ieveranst nie he. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant1 [a] Nikske. [/a] sound
informant1 [a=n] Nikske nie zulle da bestaa nie. [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier aan tafel. [/v] sound
informant2 [a] Geeneen. [/a] sound
informant1 [a=j] Genenene nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et voor em zen. [/v] sound
informant2 [a] Nie vertelle dache ne cadeau gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a] K geloof nie datem gevallen is. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant2 [a] Da nie. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] voor niemand zeer te doen? [/v] tagging sound
informant1 [a] Ja ook he. Maar in mindere mate. [/a] sound
veldwerker [v] van niemand zeer te doen? [/v] tagging sound
informant1 [a] da gaa. [/a] sound
informant2 [a=j] Ze probeerde niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft weer ne schonen dag te woore ja. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T belooft van weer ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ vur weer ne schonen dag _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] om weer ne schonen dag te _ [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ook. Om voor weer. Weer die drie dinges. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja t is misschien beter vur nog een beetje te wachte. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nie om een beetje te wachte. [/a] sound
veldwerker [v] en van nog een beetje te wachten? [/v] tagging sound
informant2 [a] Da gaa. [/a] sound
informant1 [a] Da zit heel dicht bij t Algemeen Beschaafd Nederlands die van. [/a] sound
veldwerker [v] En t is misschien beter nog een beetje te wachten. [/v] tagging sound
informant1 [a] Ja da. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] M hadden et geluk om _ om em direct terug te vinde ja. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ van em direct terug te vinde ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar nie voor dan. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder iets? W hadden chance em direct terug _ [/v] sound
informant1 [a] Ja ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] T is precies of dater iemand in den hof sta. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] K zaltekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a] K zalekiket wel krijge. [/a]

zal ek ik et
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant1 [a=j] K ememet gegeve. [/a]

em em et
tagging sound
informant2 [a] K ebetem gegeve. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leeft zij op water en brood van de week. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze leefzezij op water _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=426] En Marie leef zij op water en brood. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=427] We leve wulle op water en brood. [/v] sound
informant1 [a=j] Wij leve wullen op water en brood. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Me gaan wulle dr naar toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie me gamewulle? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [a] of wulle game dr naar toe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wulle gaan dr nor toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a] IJ kanij dr niks aan doen. [/a]

kan ij
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei da wulle zulle winne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=430] Ik denk datem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk datem morgen komt. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ebbe geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z emme naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bezem helemaal kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] T was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen emmen. [/v] tagging sound
informant2 [a] K von da Jan beter den dokter zou geropen ebbe. [/a] sound
informant1 [a=j] IJ kon dn dokter geroepen emme ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant2 [a] Ik denk dache veel zou moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant2 [a] K denk dache veel weg _ weg zult moete smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en ik denk dache veel zult weg moete smijten. [/v] sound
informant2 [a] K weet nie da s _ [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijte ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ is al tgeen _ al t geen da kapot is aan t weg smijte. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=j]_ groen appels en Marie eeter drie rooi. [/a]

eet er
sound
informant1 [a=j] E ee drie groen appels en dn anderen eeter drie rooi. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Dr ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Waren er veel mense? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waffer boeken edde gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

wa fer e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie eet ou d op de kermis gezien. [/a] 'd' tussen u en op is vreemd; lijkt me verspreking tagging sound
informant1 [a] Wie eeterou gezien? [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dache Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dache Piet nen boek et probere te verkope. [/a]

da ge
tagging sound
informant1 [a=j] Marie zei dache Piet nen boek probere te verkopen et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a] _ geprobeerd had om vur Els ne cadeau te kope. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=532] Karen weet da gij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet da gij geprobeerd et Marie nen boek te verkope. [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] In dieën tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant1 [a] _ leefdeker op los. [/a]

leefde k er
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefde em _ leefdenem as een beest. [/a]

leefden em
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefde wij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Dor leefde wullen as god in Frankrijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien dus ik vin da gij _ da gij et ook nie moogt zien. [/a]

mag et
tagging sound
veldwerker [v=345] Jare geleden leefde gij as ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Jare gelede leefde gij gelijk ne kluizenaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant2 [a=n] Op da feest wordt veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in de winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
informant1 [a=n] _ wordt alleen nog maar brood verkocht. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j]_ stonder nen aardige vent in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] en kunde er daar weg laten? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marieë. [/v] sound
informant1 [a] _ bij Marie. [/a] sound
veldwerker [v=522] IJ woon bij Wim. [/v] sound
informant1 [a] IJ woon bij Wim. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ woon bij de Karel. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wiste dasse waarschijnlijk s zondags moeste werke ja. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=836] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant2 [a] Ik gaan nie naar t school. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook da t nie plezant is. [/a] sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets dak nie en ken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant2 [a] IJ is veel slimmer dan datem er uit zie. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant2 [a] Ge moet nie kome veur dak geschreven em. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant1 [a] K eb maar drie _ [/a] sound
veldwerker [v=842] As ge da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant1 [a] Ache da nu nie en doet _ akkoord ja. [/a]

a ge
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetik alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Om da Jan nie en komt moetek alles alleen doen. [/a]

moet ek
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] tagging sound
informant1 [a] _ dache nie en valt. Dat is juist. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=844] K heb niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K eb niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak niemand nie gezien em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand ee mij nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K geloof da niemamd _ ja. [/a] sound
informant1 [a] OK [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K eb niemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ebbek gezien. [/v] sound
informant1 [a] Ja. Dat is juist. [/a] sound
informant1 [a] Niemand nie emmekik gezien. [/a]

em ek ik
tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] K geloof da niemand mij nie gezien eet _ of da niemand nie mij gezien eet. Allebei. [/a] tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] absoluut nie. [/a] sound
veldwerker [v=000] K geloof datij niemand nie gezien en eet. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen ganek ne nieuwe velo kope. [/a]

gaan ek
tagging sound
veldwerker [v=853] K zal u al een pint bestellen. [/v] sound
informant1 [a] Ik ga mij morgen e paar pinte drinke. [/a] sound
informant1 [a] Ik ga mij morgen e paar pinte bestelle. [/a] sound
informant1 [a] Ik ga vur ou een pint bestelle. [/a] blijkbaar 'voor' alleen weglaatbaar voor eerste persoon sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant1 [a] Koopt mij eens een gazet ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] Voor mij is meer Liers he. Koop vur mij eens een gazet. [/a] sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] Nee. IJ ee ze gekaft. [/a] sound
informant1 [a] Of e eeze vur mij gekaft. [/a]

ee ze
sound
veldwerker [v=856] Magek mij ne stoel pakken. [/v] sound
informant1 [a] Magik ne stoel pakke vur meneige of vur mij. [/a]

mag ik
sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens een liedje. [/v] sound
informant1 [a] Zingt ons nog eens e lieke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zalek u nog nen borrel in gieten? [/v] sound
informant1 [a] Zalek ou nog een borreltjen in giete ja. [/a]

zal ek
tagging sound
veldwerker [v=859] Ik heb em de verkeerde sigarette gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K em hum de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant1 [a] Ja. Schrijf mij eens nen brief no de gemeente ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakken gemaakt. [/v] sound
informant2 [a] Onze va ee vur mij twee asbakke gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant2 [a] Loopt eens nor de winkel. [/a] sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant2 [a] Ja. Haalt de pastoor eens ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma ott [/v] sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Me gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] En ze gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen ganek. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] Gaatem. [/a]

gaat em
tagging sound
informant1 [a] Gaanzun of gaanzulle. [/a]

gaan zun gaan zulle
tagging sound
informant2 [a] Morgen gasse. [/a]

ga ze
tagging sound
informant1 [a] Gaanwulle. [/a]

gaan wulle
tagging sound
informant2 [a] Morgen gadegulle. [/a]

ga de gulle
tagging sound
veldwerker [v=000] doen-paradigma ovt [/v] sound
informant1 [a] Ik dee [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij dee [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij dee [/a] tagging sound
informant1 [a] Me deeë [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij deed in dn tweede persoon meervoud. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ze deeë [/a] tagging sound
informant1 [a] Deeëk [/a]

dee ek
tagging sound
informant1 [a] Deetem. [/a]

deet em
tagging sound
informant1 [a] Deesse. [/a]

dee se
tagging sound
informant1 [a] Dedegij. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] Dedegulle. [/a]

dee de gulle
tagging sound
informant1 [a] Deeëwulle. [/a]

dee e wulle
tagging sound
informant1 [a] Deeëzulle. [/a]

dee e zulle
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 zeg die emme weer heel beleefd geweest he let op keuze hulpwerkwoord sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 z emme kome filme van de RTV he. let op keuze hulpwerkwoord en gebruik 'van' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek (let op VSO-zinnen)  sound
informant1 ah jam lijkt wel clitisch pronomen eerste meervoud op 'ja' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 azeker hene ging voor die oeverzwaluwe te bescherme.

as ek er
let op gebruik 'heen' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 jaat godverdikke. jaat gij clitica op 'ja' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader As die vorm: asem drie jare leeft dan leeftem langer dan zijne pere
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen zun vorm: asse _ over emme dan zienze minder om naar ulle jong.
190 Deze ton is zwaar voor te dragen komt voor : j
vorm: voor te dragen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zijn moeder dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde van niemand pijn te doen.; Wendy probeerde voor niemand pijn te doen. komt voor : j
vorm: van
401 't Is misschien beter nog even te wachten vorm: van
402 We hadden 't geluk hem direct terug te vinden vorm: om
402 We hadden 't geluk hem direct terug te vinden vorm: voor
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegij dachij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegulle
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: dachulle
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: um
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makander
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: maakt dache weg zij!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingkik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ij gingem
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging ij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulle ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewijlle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulle
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: twijfel bij informant
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: um