SAND-data Sint-Jozef-Olen (K274a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sint-Jozef-Olen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K274a[/k][h]680[/h][i]681[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan onthoudt da verhaal wel. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker heet geen nagels bij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet liet mij ve um werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ze weet ni da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da nooit gewille of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan had hiel da brood op gete. [/a] tagging sound
informant [a] Ah ja wel wille op ete ja. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet liet heur mee drijve op de golven. Heur he. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bezag zezelve es goed in de spiegel [/a]

ze zelve
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zezelve goed [/a]

ze zelve
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zen eige. [/a] sound
informant [a] of zeneige ja [/a]

zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] war hee gehoord dater fotos van van zeneige in d etalage staan [/a]

dat er zen eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer Wildegij nu misschien?

wil de gij
sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders wille. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asek rechtdoor leef dan leefek gelek os moe en onze va of men men ouders wille he. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem nog langer dan uwe va. [/a]

as em leeft em
Dan? Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk blijft voort leve dan leefse toch ni lang ni meer. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asert nu nog is of ast nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as er t as t leef et
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgelle zo gevaarlijk leeft dan leefdegelle nooit zo lang azekik. [/a]

as gelle leef de gelle az ek ik
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse vui heule werk leve dan leveze ni vui heule jong. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aser zo weinig van den boer leve of van de landbouw dan leveder

as er leve der
tagging sound
hulpinterviewer hiel vuil mensen van t fabriek van t werk in t fabriek. [/a] tagging sound
informant [v=070] As Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve die ander tagging sound
hulpinterviewer in de hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] As we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe rustig leve dan leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] As we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Asme rechtdoor leve dan levewe gelukkig he. [/a]

as me leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk da Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie tem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hede genoeg man vui te hooie? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/a] Om? Hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees vat was vuil vuil te zwaar vui te drage ggg. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Ja me hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan zeure. [/v] sound
informant [a] Amai die kan zage. [/a] Constructie zonder 'staan' wel bij zin 199. sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame kwame regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Kdenk dak groter zijn asij. [/a]

k denk da k as ij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft da dagij eer thuis zijt asekik. [/a]

da gij as ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge geloof zeker ni datem sterker is. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Datem sterker is asgij? [/a]

dat em as gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn as zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dawelle rijker rijker zijn ashij ashaa of ashij? Assij dan. [/a]

da welle as hij as haa as sij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant Assij. sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We gelove dagelle ni zo slim zijt aswelle. [/a]

da gelle as welle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove misschien niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gelle geloof misschien ni dawelle? Dasij armer zijn asgelle. [/a]

da welle da sij as gelle
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant Da zij armer zijn als jullie. sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij gelooft da Lisa even even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij gelooft da Marcel en Jan sterker zijn as Jef en Gaston. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die jongen wiens moe gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=250] De bank waar op zij zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank waar op ze zate was pas geschilderd. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld hee moet mij maar wa geve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok de sosse no eur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Iemandni mag het zien. [/a]

iemand ni
tagging sound
informant [a] Dus ik vind dagijt ook ni meugt zien. [/a]

da gij t
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de vent dieeze geroepe hemme. [/a]

da s die e ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent dien het verhaal verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent die ik denk dat verhaal verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Da is de man die dakik denk dase geroepe hebbe. [/v]

da k ik da se
sound
informant [a] Das de vent die ik denk dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag wete. [/v]

t schijnt
Verkeerde vraag, op einde hernomen. sound
informant [a] Schijnt. Het schijnt dase van niks mag wete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niks te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te meugen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant [a] Tis precies of er iemand in den hof staa. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wa voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeken wa ve boeken boeken hede gekocht? [/a]

he de
sound
hulpinterviewer Of dagij gene schonen boek het ve te leze?

da gij
sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee ei ei op de foor gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertelt mo ni wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie derren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker of zo juist as da één en één twee en is. [/v]

da s
En? tagging sound
informant [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] E zondag gingeme me hiel de familie no de zee da was echt ferm. [/a]

ginge me
Vraag hernomen later. tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In het dorp waar dakik woon staat een oud kerk. [/a]

da k ik
tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Op den dag damer aan kwame regendenet. [/a]

da me r regende n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa da hiel schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zouem da hemme kunne doen? [/a]

zou em
tagging sound
informant [v=393] Niet vertellen dat je een cadeau van hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dage van hem het gekocht he. [/a]

da ge
tagging sound
informant Vui. sound
hulpinterviewer [a] Ah vui hem het gekocht. [/a] sound
informant [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef zouk nooitni vrage of uit nodige. [/a]

zou k nooit ni
Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zou zo iet nooit doen. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant Nee iet opgeplakt geweest. Combinatie van twee participia sound
hulpinterviewer [v=446] Robert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Robert die zuipt wel es te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha die zouek wel es wille vrage thuis. [/a]

zou ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kopen. [/v] sound
informant [a] Da huis da zouk na nooitni wille kope ze. [/a]

zou k nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis da staat do al vijfitg jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Marie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=522] Hij woont bij Jef. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kem mij goed gamuseerd. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet gamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] ze hee der eige dereige ni gamuseerd op da bal [/a]

der eige
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer Of we gaan ons zelve wasse zo. sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge vergeet toch ni dageme toen onder die ladder het doen lope. [/a]

da ge me
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik herinner me nog dat iemand os steeds os altijd riep. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
informant [a] Hij voelde zich dui t ijs zakke. [/a] Zich? Vraag hernomen op einde. ik heb indruk dat informant hier meer beinvloed wordt door AN door verwarring met herinneren. tagging sound
commentaar n.v.t.  sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gij weet toch nog dawij bij Marieke langs gegaan zijn. [/a]

da wij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze herinnere zich nog wel iet mo ni alles. [/a] Zich? Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dienen tijd leefdenek er op los. [/a]

leef de n ek
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenem as een beest. [/a]

leef de n em
tagging sound
informant [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ah doe leefdewelle as God in Frankrijk. [/a]

leef de welle
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdegij as ne koning. [/a]

leef de gij
tagging sound
informant [v=412] Er er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Der ware vuil mensen op t feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veeln mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dakik gisteren ni na die verjaardag kos kome. Wareder vuil mensen op t feestje? [/a]

da k ik ware der
tagging sound
informant [v=003] Ik denk da Marie hee geprobeerd van hem nen brief te schrijve. [/v] Verkeerde vraag: geprobeerd i.p.v. proberen sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da Marie hee geprobeerd van hem nen brief te schrijve ja ik zou da ni beter kunne ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude eventueel ook kunne zegge ik denk da Marie hee probere van hem nen brief te schrijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeft geprobeerd. Nee. Heeft probere? Nee da zeggewelle ni. [/a]

zegge welle
sound
informant [v=022] Ter wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Daa wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
sound
informant [a] De wilt iemandni danse. [/a]

iemand ni
Enkel informant gebruikt deze vorm in plaats van niemand. Hulpinterviewer zegt gewoon niemand. sound
informant [v=137] Hij wil gen soep ni meer ete ni. [/v] sound
veldwerker [v] Zoude da gaan me die ni daar nog eens achter? [/v] sound
informant [a=n] Nie nie. [/a] sound
informant [a] Hij wil gen soep ni mie ete. [/a] sound
informant [v=028] Vertel mij es wie da wie dase had kunne roepe. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Vertelt mij es wien dase had kunne roepe. [/a] Wien i.p.v. wie. tagging sound
informant [v=029] Vertel me es wie of ze had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel me es wien dase dan wel had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ja die of gebruiktegelle ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die gebruikewelle ni. [/a]

gebruike welle
sound
informant [v=030] Vertel me es wie of dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Die of zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
sound
informant [v=086] Ik weet dat Eddy merge wilt brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet da Eddy morge merge brood zou willen ete. [/a] sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. sound
hulpinterviewer Just t omgedraaide. [/a] sound
informant [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aan t gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hijs alle kapotte rommel weg aan t smijte. Aan t weg smijte. [/a]

hij s
Straks explicieter [a=n]. tagging sound
informant [a] Aan t weg smijte. [/a] sound
informant [v] Hijs alle kapotte spullen aan t weg gooie. [/v]

hij s
sound
hulpinterviewer [a=j] Hes alle kapotte rommel spullen dingen dingen aan t weg gooie. [/a]

he s
sound
veldwerker [v] Dus tis aan t weg smijte en ni weg aan t smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ni weg aan t smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage veul weg zou moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a] Ik denk dage veul weg zul zult moete smijte. [/a]

da ge
Later herzien. tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dage veul zou moete weg smijte zoukik denke omdraaie. [/a]

da ge zou k ik
sound
hulpinterviewer [a] Zou moete he. [/a] sound
informant [a] Ik denk dage veul zou moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] AN! sound
informant [a=n] Ik denk dage veul zult moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veul zou moete weg gooien. [/v] sound
veldwerker [v] Weg zot moete smijte. Zot weg moete smijte. Of zot moete weg smijte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk dage veel zou moete weg smijte. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hie nergens gen muizen? [/v] sound
informant [a] Zitte hie ieverans gen muizen? [/a] Vraag hernomen op einde. Nergens geen blijkt ook mogelijk te zijn. Informant heeft voorkeur voor ieverans geen (te vergelijken met iemand niet), terwijl hulpinterviewer nergens geen (en niemand niet) gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ja. Ik vin da iedereen moet kunne zou zou moete kunne zwemme. [/a] Later ook gebruikt zonder 'zou', vandaar [a=j]. tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin da iedereen moe moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme ggg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. ggg [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. tagging sound
informant Da blijfek bij. [/a]

blijf ek
sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] He spreek ni goed ge Frans. [/v] sound
informant [a=n] He spreek ni goed Frans. [/a] sound
informant [v] He klapt zo goed gen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] He klap gen goed Frans. [/a] sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja das juist. Alleman is gene stielman. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=149] He hee overal gen maten. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] He hee ni overal maten. [/a] sound
informant [v=156] Jan weet dat hij ve drie uur ve drie uur den auto moet hemme ah nee toch moet hemme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah Jan weet datem binne drie uren den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
sound
informant [v=157] Jan weet dat hij ver drie uren den auto moet gemaakt emme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan weet datem binne de drie uren den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=160] Jan weet dat hij ve drie uren den auto gemaakt moet hemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datem binne drie uren den auto moet gemaakt hemme. [/a]

dat em
Niet expliciet [a=n]. sound
informant [v=161] Jan weet datem vui drie uren den auto gemaakt moet hemme moet gemaakt hemme moet. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Chris da klinkt ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Jan awel daa mee zeggewelle Jan vind datem binne drie uren den auto moet gemaakt hemme. [/a]

zegge welle dat em
sound
informant [v=260] Wa denkte wiek in de in de stad gezien hem? [/v]

denk te wie k
sound
hulpinterviewer [a=n] Wa denkte da zeggewelle xxx. Wie denktegij dak in de stad gezien xxx. [/a]

denk te zegge welle denk te gij da k
Antwoord op vraag 262 spreekt [a=n] tegen. Bij doorvragen blijkt dat deze constructie toch mogelijk is. sound
informant [v=262] Wie denkte wiek in t stad gezien hem? [/v]

denk te wie k
sound
hulpinterviewer [a] Wa denkte nee wie denktegij dak in t stad gezien hem? [/a]

denk te denk te gij da k
sound
veldwerker [v] En wie denkte wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wa denkte wien dak gezien hem? [/a]

denk te da k
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkte wie da zeggewelle ni. Wa denkte wien dak gezien hem? [/a]

denk te zegge welle da k
Spreekt antwoord op vraag 260 tegen. Vraag 260 hernomen na deze zin. sound
veldwerker [n] [v=260] Zoude da kunne zegge wa denkde wie dak gezien heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja wa denktegij wien dak gezien hem? [/a] [/n]

denk te gij da k
Constructie blijkt dus toch mogelijk te zijn. tagging sound
informant [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik was de sjatten wel af. [/a] sound
informant [v=296] Zoutem da gedaan hemme gekund? [/v]

zout em
sound
hulpinterviewer [a=n] Zoutem da kunne gedaan hemme? [/a]

zout em
sound
informant [v=401] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter om nog afkes te wachte. [/a]

t is
Om? Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=402] Me hadde t geluk hem direct nee rap terug te vinde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] We hadde chance van hem rap terug te vinne. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=309] Ik em gen goesting en voere voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Kem gen goesting om de koeie te voeiere. [/a]

k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij hem bij hum kome en neme hum mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou bij hum kome vui tem mee te neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koeien zijn verdronke baa d overstroming. [/v] sound
informant [a] Marie al her koeien zijn verdronke be d overstroming. [/a] Later herzien. sound
hulpinterviewer [a] Al haar koeien da al her koeien. Alle koeien van Marie zeggewelle da zo ni? [/a]

zegge welle
sound
informant [a=n] Alle van koeien van Marie ja alle koeien van Marie zijn verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dees denk ik ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Hie denkik ni aan. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen benek mee no de markt geweest. [/v]

ben ek
sound
informant [a=n] Dien arige jongen daa zenek mee no de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [v] Die rare jongen hemek mee no de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Ja me dien arige jongen zenek no de markt geweest. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [v=322] Ik em al de eerste drie sommen gemaakt. De welke hedegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Kem al d eerste drie sommen gemaakt. Hoen hedegij gemaakt? [/a]

k em he de gij
Later explicieter [a=n]. sound
veldwerker [v] De welke da zoude ni zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk wel dase die jongen hie allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De wat voore of waffere xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewelle gien één van de drie. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [v] Waffere hedegij al weg gebracht? [/v]

he de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Waffere zeggewelle ook ni echt he. [/a]

zegge welle
sound
informant [a] Of hoene. Hoene hedegij weg gedaan? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraagt wilde nog koffie Jan. Kan Jan dan antwoorde jaak?

wil de
sound
informant [a] Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ja ma ni jaak? [/v] sound
informant [a=n] Ni jaak nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a] Els wil ni danse en zinge wilt zook ni. [/a]

z ook
sound
veldwerker [v] En ze wilt ni zinge ook ni zoude da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kunnewe zegge ma da zeggewe ni. [/a]

kunne we zegge we
Nog verder doorgevraagd maar resultaat blijft zelfde. sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a] Hij weet niks van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Of he weet ni alles mo ni weet alles niet da zeggewelle ni he. [/a]

zegge welle
sound
hulpinterviewer [v=151] He hee altijd genen tijd. [/v] sound
informant [a=n] Hee noot gene tijd. [/a]

h ee
sound
hulpinterviewer [v=261] Wa denktegelle hoezet hemme op gelost? [/v]

denk te gelle hoe ze t
sound
hulpinterviewer [a=j] Da denkik wel. Wa denktegelle hoezet hebbe hoezet hebbe op gelost? [/a]

denk ik denk te gelle hoe ze t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hoezet op gelost hebbe toch weeral achter aan. [/a]

hoe ze t
sound
hulpinterviewer Wacht. [v=265] Hoe denkte hoezet hebbe op gelost? [/v]

denk te hoe ze t
sound
hulpinterviewer [a] Hoe denkte daset zoun op gelost hemme? [/a]

denk te da se t
sound
veldwerker [v] Geen twee keer hoe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=266] Wie denkte die ik in de stad gezien hem? [/v]

denk te
sound
informant [a=n] Wie denkte dak gezien hem in t stad? [/a]

denk te da k
Achterop plaatsen van bepaling. sound
informant [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
sound
informant [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ik weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
tagging sound
informant [v=352] Ik weet dat hij gaan zwemme dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet datem gaan zwemme is. [/a] sound
informant [v=355] Als Lea vraagt hemmeze gete kan Marie dan antwoorde jaanze? Jaanze? [/v]

hemme ze
sound
informant [a] Ma ni jaanze ja ze ja ze of ja zalle. [/a] 'Ze' hier geen pronomen. tagging sound
veldwerker [v] Die die ze is dan meer iets zo als zalle? Da wilt ni zegge van ze? [/v] sound
veldwerker [v] Ni van eh ja ze hebbe gete? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
hulpinterviewer [a=j] Isem dood? Ja. [/a]

is em
tagging sound
informant [v=387] Wannier zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/a]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Nootni. [/a]

noot ni
tagging sound
informant [v=399] Rosa probeerde om om iemandni zeer te doen. [/v]

iemand ni
sound
hulpinterviewer [a=j] Rosa probeerde om niemand zeer te doen dan he. [/a] Om? Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [a] Ja niemand maakik niemand eh iemandni he. [/a]

iemand ni
sound
informant [a] Plat ist iemandni he. [/a]

is t iemand ni
sound
hulpinterviewer [a] Rosa probeerde om niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [a] Ja iemandni zoukik zegge. [/a]

iemand ni zou k ik
Opnieuw zelfde: informant gebruikt iemandni, hulpinterviewer niemand en zelfs niemandniet. sound
informant [v=400] Ja het belooft wee om ne schonen dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da belooft van ne schonen dag te worde. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=425] Ze leeft ze op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze leeft op water en brood. [/a] Later expliciet nee. tagging sound
veldwerker [v] Dus ni ze leeft zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee [/a] sound
informant [v=427] We zijn daa nog noot nog nootni nootni ze nootni geweest. [/v]

noot ni
Verkeerde vraag zonder dubbeling. sound
hulpinterviewer [a] Daa zijme nog nootni geweest. [/a]

zij me noot ni
tagging sound
veldwerker [v] We zijn welle doe nog nootni geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Daa zijn welle nog nootni geweest da wel. [/a]

noot ni
tagging sound
informant [v=428] Marie zei dame zulle winne. [/v]

da me
Verkeerde vraag zonder dubbeling. sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dame zulle winne. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v] En Marie zei dame damewij zulle winne? [/v]

da me da me wij
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
commentaar n.v.t.  sound
informant [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hes dood. [/a]

he s
sound
informant [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zij is ziek. [/a] sound
informant [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Issij ziek? [/a]

is sij
sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij do niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Hij kan do niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datemhij morgen ook komt. [/v]

dat em hij
sound
informant [a=n] Ik denk datem mergen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee den bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mij da je dage nootni meer zult verstoppe. [/v]

da ge noot ni
sound
informant [a=n] Da snapekik na ni. [/a]

snap ek ik
sound
informant [a] Beloof me dage da boek nootni meer zult verstoppe. [/a]

da ge noot ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mij dage gekocht het? [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Zeg me wa dage gekocht het. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één hebik nog nooit gezien. [/v]

heb ik
sound
informant [a=n] Zo een ding hemek na nog nootni gezien. [/a]

hem ek noot ni
sound
hulpinterviewer [v=515] Jij bent ook ne rare he. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a] Gij zij ne arige. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Jij bent ook een rare één. [/v] sound
informant [a=n] Gij zij ook nen arige he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei da je dage Pierre e boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Marie zei zei dage Pierre ne boek het wille aan smere. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Lisa had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
informant [a=n] Julien dacht dak geprobeerd had van Lisa ne vadeau te geve. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Karel weet dage Marie het probere nen boek te verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] Als Frans zegt zei hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Dan zouwelle zegge oh danstem. [/a]

zou welle danst em
sound
informant [v=228] Als Frans zegt hij slaapt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee want da zegtem ni. [/a]

zegt em
sound
informant [v=243] Als Frans slaapt hij kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dan zeggewe ja hij slaapt. [/a]

zegge we
sound
informant [v=244] Als Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ofwel zeggewelle wel kort af ja of neen he. [/a]

zegge welle
sound
veldwerker [v] Ma toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalek t avond koke. Kan Marie dan antwoorde da doe mo? [/v]

zal ek
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zou kunne antwoorde doe da mo. [/a] sound
informant [v=170] Jan is Rosine en Louis heule broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan is Rosine en Louis heule broerke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Mmm. [/a] Knikt. sound
veldwerker [v] Zoude da zo kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Of Jan is t broerke van Louis en Rosine. [/a] sound
informant [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das den auto van Jef. [/a]

da s
sound
informant [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das mijne velo. [/a]

da s
sound
informant [n] [v=173] Die auto is Jefs. [/v] Vraag hernomen na telefoongesprek. sound
hulpinterviewer [a] Das Jef zennen auto. [/a] [/n]

da s
sound
informant [v=368] Me me hem te werke moest zij hiel den dag thuis blijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Om da hij werkt moet zij nen hielen dag thuis blijve. [/a] sound
informant [v=395] Geloofde ni da hij gevallen is? [/v]

geloof de
sound
hulpinterviewer [a=j] Geloofde ni datem gevallen is? [/a]

geloof de dat em
tagging sound
informant [v] Geloofde ni da hij gevallen ee? [/v]

geloof de
sound
hulpinterviewer [a=n] Geloofde ni datem gevallen is? [/a]

geloof de dat em
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veil geld mee ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee ni veul geld ni mie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Ik geef niks aan een ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke niet. [/v] sound
informant [a=n] Iemand wil ni werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandniet. [/v]

niemand niet
sound
informant [a=n] Wie heet den auto mee genome? Iemandni. [/a]

iemand ni
sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=n] Waa groeit het geld aan de bomen? Ieveransni. [/a]

ieverans ni
sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Nietsni. [/v]

niets ni
sound
informant [a=n] Wa is rond en vierkant tegelijk. Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetem gemolke? Geen enkele niet. [/v]

heet em
sound
informant [a=n] Welke koeien heetem gemolke? Geen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant [a=n] Marie hee ne meer koeien dan dase vroeger had. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wat ik gekregen en heb. [/v] sound
informant [a=n] Hie is alles wak gekregen eb.

wa k
sound
informant Em. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of wa dak hem gekrege. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zou ik ni durve op ete. [/v] sound
informant [a=n] Zoon zouk noot nootni op ete. [/a]

zou k noot ni
sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
tagging sound
informant [a] Die zouek nootni durve op ete. [/a]

zou ek noot ni
sound
veldwerker [v] En de die zou je da kunne zegge? [/v] sound
informant [a=j] Da kan ja da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] We zegge vooral toch die. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dat je niet en valt. [/v] sound
informant [a=j] Pas op dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Pas op dage ni valt zeggewelle gewoonlijk. [/a]

da ge zegge welle
Negatiepartikel dus optioneel. sound
veldwerker [v] Ma dage ni en valt da zou ook kunne? [/v] sound
informant [a=j] Dage ni en valt? Ja. [/a]

da ge
sound
informant [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon hemme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vin ik vin da Jan beter den dokter had geroepe. [/a] sound
informant [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rood. [/v]

heet er
sound
hulpinterviewer [a=j] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rood. [/a]

heet er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=424] Ik hem het gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kemetem gegeve. [/a]

k em et em
tagging sound
informant [v=001] Marie denkt dat hij datem had wille no huis. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Marie denkt datem had wille nor huis gaan. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] Mar tkan waarschijnlijk ni zonder de gaan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=002] Kem da gezegd gehad. [/v]

k em
sound
hulpinterviewer [a=j] Kem da gezegd gehad. [/a]

k em
tagging sound
informant [v=357] As Frans zegt er komt merge iemand langs kan Marie dan vrage wie da ? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=408] Op dit feest werter veel gedanst. [/v]

wert er
sound
hulpinterviewer [a=j] Op dees feest weunter veul gedanst. [/a]

weunt er
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=409] Nu werter alleen mer brood verkocht in die winkel. [/v]

wert er
sound
hulpinterviewer [a=j] Do weunt alleen ma brood verkocht in die winkel. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [v=414] Gisteren stonder ne ne rare man in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Do stond gistere ne rare vent in den hof. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=482] Da boek leg neeer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Legt die boek dor es henne. [/a] sound
informant [v=483] Asgecht nu kunt wachte dan komde mo. [/v]

as g echt kom de
Verkeerde vraag sound
hulpinterviewer [a] Asgecht ni kunt wachte komde mo. [/a]

as g echt kom de
sound
veldwerker [v] En asgecht ni kunt wachte dan kom mo? [/v] sound
informant [a=n] Dan kom mo ni. [/a] sound
informant [v=358] Ik denk da iemand de koekskes hee hee op gete mo kweet ni wie da. [/v]

k weet
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk da iemand de koekskes hee op gete mo kzou ni wete wien. [/a]

k zou
sound
veldwerker [v] Wien da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Da ziede mo. [/a]

zie de
sound
informant [a] Zie daa es. [/a] sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wistent. [/v]

wist ent
sound
informant [a=n] Hij wistet. [/a]

wist et
sound
informant [a=n] Nee. Hij wistet. [/a]

wist et
sound
hulpinterviewer [v=369] Met het te sneeuwe konde we de stad ni uit. [/v] sound
informant [a] Me dat sneeuwde konnewe t stad ni uit. [/a]

konne we
sound
veldwerker [v] En me het te sneeuwe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
informant [a] No één. No één. No één. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zeneige [/a] sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge hij wastem? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En hij wast zezelve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja wel. Ze zelve wel. Hij wast ze zelve ja. [/a] sound
informant [a] Hes zeneige aan t wasse. [/a]

he s zen eige
tagging sound
veldwerker [v] Zen eige is t beste? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Das weer Fons Chris en Fons zag een slang naast. [/v]

da s
sound
informant [a] Naast zen eige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Neffe zen eige. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Neffe hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Neffe ze zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee welle zegge da ni nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant [a] Maak es zo veel lawaai es ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zij toch ni zo rumoerig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Doe na es ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude da ook kunne zegge me zij toch ni zo ambetnat of xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij toch ni zo ambetant Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=253] Marie was er ook wat ik heel tof vond. [/v] sound
informant [a] Marie waser ook wak hiel plezant von. [/a] [/n]

was er wa k
tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Das t huis dak gekocht hem. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het ete ga ik slape. [/v] sound
informant [a] Na t ete gonek slape. [/a]

gon ek
sound
veldwerker [n] [v=035] Jan vergist zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jan vergist zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Hi abuustem. [/a]

abuust em
tagging sound
veldwerker [v] En as ge vergisse gebruikt zoude dan zegge hij vergist zen eige of hij vergist hem? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zen eige. [/a] sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker heef geen nagels bij em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee de schrijnwerker hee gien nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gistere is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wij ni. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gistere gestorve is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En ze weet ni da Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had da ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Op wille ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Jeanne liet er eige mee drijve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Welle wel jeanne liet ereige mee drijve ja. [/a]

er eige
tagging sound
veldwerker [v=042] toon bekeek zeneige in de xxx [/v]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En Toon bekeek hem zelf in de spiegel? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en toon bekeek zeneigezelve in de spiegel [/v]

zen eige zelve
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zen eige zelve da kan ma zen eige meer dan die zelve da nog es bij. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent hem zelf goed? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en eduard kent zeneigezelve goed [/v]

zen eige zelve
tagging sound
informant [a=j] Da zou gaan. [/a] Mogelijk maar vorm zonder 'zelve' krijgt voorkeur. sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van hem in de vitrine staan? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da ga na wel. [/a] sound
veldwerker [v] En van ze zelve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee van zeneige dan [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En foto's van hem zelf? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Foto's van hem zelf? Nee foto's van zen eige dan of van hem. [/a] sound
veldwerker [v=055] Hij leeft langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij leeft dan zijn vader. [/a] AN. sound
veldwerker [v] Hij leeft langer as ze vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij leeft as zelle va aswet in t dialect zegge wel he. [/a]

as we t
sound
veldwerker [v=057] Ze leeft veel te gevaarlijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft veul te gevaarlijk ja. [/a] sound
veldwerker [v=189] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van Jan van te kome werke ja wel. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] Of voor te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee voor ni. [/a] sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan van kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van kome te werke da gaa. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan te kome werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Te kome werke ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar voor drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee voor te drage. [/a] sound
veldwerker [v] En deze ton is zwaar te drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zwaar te drage zeggewij ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [a] Is zwaar om te drage wel ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wope allemaal op tijd thuis te zijn ja. [/a]

w ope
tagging sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dakik groter ben asenij of zo iets? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagegij vlugger gaat thuis zijn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Ma wel ze gelooft dagij vlugger gaat thuis zijn asekik? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Azekik ja. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v=217] Hij is sterker asgegij. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze gelove dawewelle rijker zijn aszezelle? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wewelle nee welle wel ma wewelle aszezelle nee. [/a]

we welle as ze zelle
sound
veldwerker [v=219] En we gelove zou je ook kunne zegge me gelove? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] Nochtans spontaan gebruikt. sound
veldwerker [v] En we gelove dagegelle ni zo slim zijt aswewelle? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie gelove dazezelle armer zijn asgegelle. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wie da ze moeder gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa dat de moeder van gestorve is zeggewelle. Wie daze moeder? [/a]

zegge welle da ze
sound
hulpinterviewer [a=j] De jongen wie daze moeder gestorve is ja. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] En de jongen die daze moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De jongen die da ze moeder nee ik denk xxx. [/a] sound
informant [a=n] Nee da zei ma ni da kanek ni. [/a]

kan ek
sound
veldwerker [v] En de jongen diens moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wiens gebruikewe ma diens ni. [/a]

gebruike we
sound
veldwerker [v] En de jongen waar van dat de moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De jongen waar van dat de moeder ja. tagging sound
informant [a] We zulle wel eerder waa dat de moeder van gestorve is. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank eh waar op dase zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De bank waar op dase zate ja. [/a]

da se
tagging sound
informant [a] Waa dase op zate. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] De bank waar op dase zate. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer Ja. Ik vermoed dat beide vormen mogelijk zijn: waar dat ze op zate en waar op dat ze zate, maar blijkbaar voorkeur voor waar dat ze op zate. Alhoewel tijdens interview spontaan waarop gebruikt. sound
informant [a] Nee waa dase op zate. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] En de dank daar dasop zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dasop zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank dasop zate? Nee. [/a]

da s op
sound
veldwerker [v=259] Die geld heeft moet mij maar wat geve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Degene ma die ni. Degene die geld hee moet ma wa geve ma die nee en wie ook ni. [/a] Nochtans 'wie' gebruikt tijdens interview. sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Ik vin dagij da ni meugt zien. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v] Zoude ook kunne zegge dagij da ni zien meugt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=403] Tis precies of iemand in den hof staat zonder er? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=257] Das iets die heel schoon is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=444] Jef die zouk nooitni vrage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jef die zouk nooitni vrage ja. [/a]

zou k nooit ni
tagging sound
veldwerker [v=445] En Marie die zou zo iets nooitni doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja Marie die zou zo iet nootni doen. [/a]

noot ni
tagging sound
veldwerker [v=050] Zeedeur ni gamuseerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Der eige altijd der eige. [/a] sound
veldwerker [v=275] Je vergist je toch wel dikwijls. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja ge vergist aaeige wel [/a]

aa eige
tagging sound
veldwerker [v] Ni ge vergist aa of zo? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=281] En ik vergis me. [/v] sound
informant [a] ik vergis meneige [/a]

men eige
tagging sound
veldwerker [v=290] Hij voeldenem door t ijs xxx. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en hij voelde zeneige door t ijs zakke [/v]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Da wel? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En das dan beter dan zich? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=291] U vergist zich wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge vergist aa wel es wel efkes. [/a] tagging sound
veldwerker [v=293] Zij vergisse zich wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze vergisse zich wel eens asme vergisse moete zegge. [/a] AN sound
hulpinterviewer [a] Ze vergisse hulle wel es. Hun eige? Nee hun eige dan weer ni tis meer over os eige ma hun eige. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Ze vergisse hulle wel es. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverans geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitte hie nieverans gen muizen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] Tis misschien eh voor nog even voor nog efkes te wachte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tis misschien beter van van nee dan ist van. [/a]

t is is t
sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=402] Wadde de chance voor hem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Welle emme de chance voor em direct. Welle emme de chance van toch denkek van he. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v] En wadde de chance hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Van hem toch denkek za. [/a]

denk ek
Hulpinterviewer geeft voorkeur aan 'van' maar zonder voegwoord lijkt ook mogelijk. tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van iemandni zeer te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Rosa probeerde van niemandni zeer xxx. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde voor niemand zeer xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Rosa probeerde niemand zeer te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Rosa probeerde niemand zeer te doen? Ja. Da zoume die om misschien zegge. Ma Rosa probeerde niemand zeer te doen? Ja. [/a]

zou me
tagging sound
veldwerker [v=400] Tbelooft weer ne schonen dag te worde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groen appels en Marie heeft drie rood? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=408] Op da feest weunt veel gedanst. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Op da feest weunt veel gedanst ja zo zeggewelle het denkek. [/a]

zegge welle denk ek
tagging sound
veldwerker [v=409] En eh nu weunt nog alleen brood verkocht in die winkel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gistere stond nen arige vent in den hof. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Stonder nen arige ja. [/a] [/n]

stond er
sound
commentaarNog deel ander interview.  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
198 Hij kan staan zeuren Zin zonder 'staan' vertaald; Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
opmerking: niet mogelijk met 'te'
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie da ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wies
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: ook: er was ieverans geen plaats
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ni mie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik et
opmerking: ik zal ik onmogelijk; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: welle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
zin: vorm zonder zich onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: hem
zin: vorm zonder zich onmogelijk
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goa
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em goa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa tem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et goa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa get
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaa
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging kik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gelle
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da ook mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gelle ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge welle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich zelve
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ze zelve
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ze zelve
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem