SAND-data Zandhoven (K258p)

schriftelijke enquÍte | mondelinge enquÍte | telefonische enquÍte

data schriftelijke enquÍte

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquÍte in Zandhoven

interview mondelinge enquÍte

sprekertekstcommentaar 
commentaarZandhoven (K258); GUV [meta][k]K258p[/k][i]843[/i][i]844[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 etgeen dat de Soon in t klein ee gehad ee ij dus _ let op n op Soo sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en is gestorven? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dache nie valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Niemand wilt nie danse. [/a] tagging sound
informant1 [a] Of de wilt geen man danse. [/a] sound
informant2 [a] De wilt iemand nie danse. [/a] sound
informant2 [a] E kan nieverans nie hene. [/a] sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Els wilt nie danse en zinge wils ook nie. [/a]

wil z
sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da van ze leve gewild of gekunne. [/a] tagging sound
informant2 [a] Niemand eet da van ze leve nie gewild _ of gekunne. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan a heel da brood willen op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertelt maar nie wie dassij zou geroepen emme. [/a]

da zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dassij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertelt mij eens wiesij had kunne roepe. [/a]

wie zij
verderop opteert de informant toch voor 'dat'; hier wordt de 'dat' echter wel vlot weg gelaten. tagging sound
informant1 [a=j] Zegt eens wie dassij mij _ zou geroepen emme. [/a]

da zij
let op 'mij' tagging sound
informant1 [a=j] DieŽn da zal er toch dikwijls in kome ze. [/a] sound
veldwerker [v] en wie assij had kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a] Wie dassij. [/a]

da zij
tagging sound
veldwerker [v=029] en wie ofzij? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wie dassezij? [/v] tagging sound
informant2 [a] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/a] verderop als 'beschaafd' omschreven tagging sound
informant1 [a] E bukt zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant1 [a] _ herinnert zeneige da nie meer. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] maar de zich komt ook voor soms? [/v] sound
informant1 [a] Ja maar dan ist al meer beschaafd. [/a]

is t
sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet zien naar een. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant2 [a] E ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ken e geen nagels bij. [/a]

k en
lijkt wel negatiepartikel sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] E zag een slang neven um. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] E liet mij voor um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna liet eureige mee drijven op de golve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] E bezag zeneige eens goe in de spiegel. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] E kent zeneige goe. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] E ee gehoord datr foto's van um in de vitrine staan. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v] en nie van zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd ee van nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Of vroeger probeerdek van tomate te kweke. Te kweke. [/a]

probeerde k
tagging sound
informant2 [a] Vroeger hemmek geprobeerd van te tomate te kweke. [/a]

hem ek
lijkt wel twee keer 'te' tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdeme van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a] Gisteren emme geprobeerd van droog thuis te gerake. [/a] irrelevant antwoord tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtelijk leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtelijk leef dan levik gelijk mijn ouders da wille. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
informant2 [a] Azzekik da moest doen _ [/a]

as ek ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Asem nog drie jaar leeft _ [/a]

as em
tagging sound
informant1 [a] _ dan overleeftem zen vader of leeftem langer dan ze vader. [/a]

overleeft em leeft em
tagging sound
informant2 [a] Atem nog drie jaar leeft _ [/a]

at em
sound
veldwerker [v=057] Assij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan leeftse nie lang nie meer. [/a]

a zij leeft ze
tagging sound
veldwerker [v] Assezij? [/v] sound
veldwerker [v] of dan gassezij nie lang _ [/v] sound
informant2 [a] Nee. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang askik. [/v] sound
informant2 [a] Asgellie zo gevaarlijk leeft dan leefdegellie zo gevaarlijk _ [/a]

as gellie leef de gellie
tagging sound
informant1 [a] Asgellie zo blijft voort doen dan gade nie lang nie meer leve. [/a]

as gellie ga de
tagging sound
veldwerker [v] en addegellie? [/v] sound
informant2 [a] Asgelle [/a] sound
veldwerker [v=063] Alsze vur ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur ulle werk leve leveze nie vur hun klein manne. [/a]

a ze leve ze
tagging sound
informant1 [a] Aszulle nie gaan op passe dan gaatr ook iet gebeure. [/a]

as zulle gaat dr
tagging sound
informant2 [a] Nee. Nie assezulle. [/a] sound
veldwerker [v] of anzulle? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] At de Rudy nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] As de Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Of as gij nie gaat op passe _ [/a] sound
veldwerker [v] en asgegij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Asge nie beter gaat op passe dan gadegij nie lang nie meer leve manneke. [/a]

as ge ga de gij
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leve dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Asser zo weinig mense van den boerenstiel leve dan levedr ander van de fabriek. [/a]

as er leve dr
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As die tween in t paradijs leve dan leve die twee ander in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe sober leve leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
tagging sound
informant2 [a] Aswulle xxx sober leve dan kunnewij ook gelukkig zijn. [/a]

as wulle kunne wij
tagging sound
informant1 [a] Ja we zijn wulle gelukkig. [/a] sound
informant1 [a] Amme sober leve _ [/a]

a me
tagging sound
informant2 [a] Asme sober leve _ jaja. Asme ook. [/a]

as me as me
tagging sound
veldwerker [v=072] Tegen de Jan bij voorbeeld. Leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leefd eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leeft gellen ook eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zouk da wel kunne doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounek _ [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vin da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] Ik weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datem zal moete terug kome. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] Ik weet datij terug zal moete komen. [/v] sound
informant1 [a] _ zal moete terug kome. [/a] sound
veldwerker [v] K weet datem zal terug moete komen. [/v] sound
informant1 [a] _ zal moete terug kome. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik weet dat den Eddy morgen wilt brood ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a] Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant1 [a] K weet dat de Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik vin da Marie nor de Jef moet belle. [/a] afwijkende vertalingen zijn betrouwbaar als 'neen'-antwoord omdat de informanten doorhebben waarover de vraag gaat. sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet dat de Jan misschien moet vertrekke. [/a] afwijkende vertalingen zijn betrouwbaar als 'neen'-antwoord omdat de informanten doorhebben waarover de vraag gaat. sound
veldwerker [v=107] K weet dat Hans mag ie komen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nie mag komen. [/a] sound
informant2 [a] K weet dat Hans nie mag kome. [/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da de Jan varkens wilt kope. [/a] sound
informant1 [a=j] Ik weet da de Jan wilt varkens kope. [/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] K zei dat de Willy zijnen auto moest verkope. [/a] afwijkende vertalingen zijn betrouwbaar als 'neen'-antwoord omdat de informanten doorhebben waarover de vraag gaat. sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk da Marie _ um zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] IJ wilt geen soep nie meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a] Zitten ier ieveranst geen muize? [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten ier nieverans geen muize? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] IJ spreekt geen goe Frans. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Zo goe spreektem geen Frans zenne. [/a]

spreekt em
sound
informant2 [a] Zo goe spreekt dieŽ geen Frans. [/a] let op keuze aanwijzend voornaamwoord als subject sound
veldwerker [v] en dieŽ spreekt zo goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a] DieŽ spreekt bijlange zo goe geen Frans. [/a] er blijft twijfel bij beide informanten over deze zin sound
informant2 [a] DieŽ spreekt bijlange zo goe geen Frans gelijk de Louis. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wa betekent die dan? [/v] sound
informant1 [a] Datr klungelaars tussen zitten ook. [/a]

dat dr
sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=j] DieŽn ee overal geen vriende ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a] De Jan ee drie boeke. [/a] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] DieŽ weet alles nie van die zaak ze. [/a] sound
veldwerker [v] En dieŽ weet alles van die zaak nie? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Da zeggewe nie. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur den auto moet en gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] De Jan weet datem vur drie uur den auto moet klaar emme. [/a]

dat em
geen expliciete afwijzing sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] _ datem den auto vur drie ure moet gemaakt emme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem veur drie uren den auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datem veur drie uren de wagen gemaakt emme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg mensen om t hooi binnen t hale. [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] _ vur t hooi binnen t hale. Ja da kan. [/a] sound
informant2 [a] de ouw manne zegge om t hooi binnen t hale. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon va de Jan om te komen helpe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja. Da vonnek schoon _ van te komen helpe. [/a]

von ek
informanten kiezen spontaan toch telkens voor 'om' tagging sound
veldwerker [v] en voor te komen helpe? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar om te heffe. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ja da s te zwaar vur te heffe zulle. [/a] tagging sound
informant2 [a] T is zwaar om heffe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant1 [a] hope voor. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as ťťn en ťťn twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker gelijk ťťn en ťťn tweeŽn is. [/a]

twee en
'en' is misschien wel negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] DieŽ staat te zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwame regendet. [/v] sound
informant1 [a] Toen daw aan kwame regendenet. [/a]

da w regenden et
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dak groter zijn dan um. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] K geloof dak groter zijn dan um. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] dan hij? [/v] sound
informant1 [a] dan um. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft da gij eerder thuis zijt dan ekik. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dagij eer thuis zij _ [/a]

da gij
fout pronomen in begin zin tagging sound
informant2 [a] _ gelijk azzekik. [/a]

as ek ik
tagging sound
veldwerker [v] gelijk as mij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is as mij. [/v] sound
informant2 [a] Ge gelooft zeker nie datem sterker is gelijk as gij. [/a]

dat em
tagging sound
informant1 [a] gelijk as gij of as gij. [/a] sound
veldwerker [v] gelijk asgegij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zelle. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove dame rijker zijn dan ulle _ da zulle. [/a]

da me
statuut 'ulle' in onduidelijk tagging sound
veldwerker [v=219] We gelove da gulle nie zo slim zijt as wulle. [/v] sound
informant1 [a] Me gelove da gulle nie zo slim zij gelijk wulle. [/a] tagging sound
informant2 [a] me game gelove _ [/a]

ga me
heel moeilijk verstaanbaar; moet nagevraagd worden tagging sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie da zulle armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant1 [a] Gijle gelooft da zeker nie das armer zijn gelijk gelle. [/a]

da z
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft dat _ da Lisa even schoon is gelijk as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] IJ gelooft dat die twee sterker zijn _ da zulle. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ gelijk as Jan en Bart. [/a] tagging sound
informant2 [a] Sterker of d ander nie. Gelijk as d ander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
veldwerker [v] toetoet ij ga wel komen. [/v]

t oet t oet
sound
informant2 [a=n] dieŽn toetoet nie he. [/a] sound
veldwerker [v=231] IJ doet ij ga wel komen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zal eens gauw die tassen af wasse. [/a] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen waar van de moeder hertrouwd is stong achter mij. [/a] tagging sound
informant2 [a] De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongen die zijn moeder hertrouwd is? [/v] sound
informant1 [a] De jongen van wie zn moeder. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar das op zate was juist geverfd. [/a]

da z
sound
informant1 [a] De bank waar as op zate _ [/a]

a z
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was dr ook _ wat heel plezant was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staatr een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waa dak woon staatr een oud kerkske. [/a]

da k staat dr
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Den dag dam aan kwame regendenet. [/a]

da m regenden et
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets da heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie da geld eet moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en die geld eet? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] DieŽ da geld ee _ dieŽ kan mij ook wa geve. [/a] tagging sound
informant2 [a] DieŽ veel geld ee _ ja. [/a] 'dat' als tweede complementizer lijkt overal optioneel; de mogelijkheid met 'dat' lijkt wel telkens beter sound
veldwerker [v=260] Wa peisde nu wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa denkte nu wie dak gezien em in t stad. [/a]

denk te da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denkte nu wie dak gezien en in t stad. [/v] sound
informant2 [a] Wie denkte gij dak gezien em in t stad. [/a]

denk te da k
tagging sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie denkte nu diek in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie denkte nu dak in t stad gezien em. [/a]

denk te da k
sound
veldwerker [v=261] Wa denkte gulle nu hoe dasset op gelost en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa denkte gellen oe dasse dat op gelost emme. [/a]

denk te da ze
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe denkte nu oe dasse dat op gelost emmen. [/v] sound
informant1 [a] Oe denkte nu dasse dat op gelost emme. [/a]

denk te da ze
sound
informant2 [a=j] Oe denkte nu oe dasse dat op gelost emme. [/a]

denk te da ze
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de sarze nor eureige. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant1 [a] Zoude da kunne gedaan emme. [/a]

zou de
tweede i.p.v. derde persoon sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant1 [a=n] Zoude da kunne gedaan emme. [/a]

zou de
afwijkende vertaling is betrouwbaar 'neen'-antwoord door antwoord op vorige vraag. tweede i.p.v. derde persoon sound
veldwerker [v=308] Zoutij da hebben kunnen doen. [/v] sound
informant1 [a] Zoudegij dat emme kunnen doen. [/a]

zou de gij
zin met combinatie van 'kunnen' en 'doen' wordt toch als vreemd ervaren; bovendien zijn er lichte twijfels over deze volgorde. tagging sound
informant1 [a] Zoudegij da kunne doen emme. [/a]

zou de gij
zin met combinatie van 'kunnen' en 'doen' wordt toch als vreemd ervaren sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatten te schille. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] Ik heb geen goesting om de _ om de beeste te voederen. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a] Marie eur koei zijn allemaal _ zijn allemaal verzope _ met d overstroming. [/a] sound
informant1 [a] Al de koei van Marie zijn verzope. [/a] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor denkik nie aan. [/a]

denk ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek meer naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] Die rare gast _ awel dor zijnekik mee nor de markt geweest. [/a]

zijn ek ik
tagging sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant2 [a] K em de drie eerste gemaakt. Welken eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
sound
informant1 [a=n] [/a] maar bij volgende vraag wel 'de welken' sound
veldwerker [v=323] De wavoore eddegij al weg gedaan. [/v] sound
informant1 [a] De welken eddegij al weg gedaan. [/a]

e de gij
plots wel met 'de' voor 'welke' sound
informant1 [a] OeŽn eddegij al drinken gegeve. [/a] sound
informant1 [a] Waffer ťťn eddegij al gemolke. [/a]

e de gij
kan alleen voor enkelvoud sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a] T zijn die met die rotte plekke. ZoŽne dor zettekik mijn mes nie in he. [/a]

zet ek ik
sound
veldwerker [v] en de zoŽn? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a] Die zouk nie durven op ete. [/a]

zou k
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens ne keer. [/v] sound
informant1 [a=n] Gaat die bestelling eens hale. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk dasse den dieŽ allemaal wel goe vinde. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=347] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v] weliswaar in foute volgorde opgevraagd, maar geeft goede resultaat sound
informant1 [a=j] Ik weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=350] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] K weet daem gan zwemmen is. [/a]

da em
tagging sound
informant1 [a] Dan is t al voltooid verleden tijd. [/a] sound
veldwerker [v=875] en k weet atem gisteren weeste zwemmen is? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een pintje? [/v] sound
veldwerker [v] jaak? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=355] Z en al gegeten zeker. [/v] sound
informant1 [a] Emme die mannen al gegeten? Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] vorm 'jaat' is echter wel bekend, maar kan voor alle personen gebruikt worden in pragmatisch gemarkeerde contexten; zie vorige vraag tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja wie da? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik denk datr iemand de koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet nie wie. [/a] betrouwbaar 'neen'-antwoord van informanten weten waarover de vraag gaat. sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a] sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Gij ga no de voetbal zien me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Isem dood? [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] em is dood. [/v] sound
informant1 [a] A is dood maar hum is dood nie he. [/a] sound
veldwerker [v] Is eur dood? [/v] sound
informant1 [a] Is ze dood? [/a] sound
veldwerker [v] Zijn hun dood? [/v] sound
informant1 [a] Zijn ze dood? [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a] Me dadij ging werke moestzij thuis blijve. [/a]

dat ij moest zij
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Met da sneeuwe konnewulle de stad nie uit. [/a]

konne wulle
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieŽ dasse geroepen emme. [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] Da s de man dieŽze geroepen emme. [/a]

dieŽ ze
tagging sound
informant1 [a] Da s den dokter die asse geroepen ebbe. [/a]

a ze
tagging sound
informant2 [a] Da s den dokter dieŽn asse geroepen emme. [/a]

a ze
tagging sound
veldwerker [v] en dasse geroepen emmen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die het verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die dat verhaal verteld ee. [/a]

da t
tagging sound
informant1 [a] Da s de man diet mee gemaakt ee. [/a]

die t
tagging sound
informant2 [a] Da s de man dieŽn ast mee gemaakt ee. [/a]

as t
informant twijfelt zelf aan deze mogelijkheid tagging sound
informant1 [a] Da s de man dieŽn at mee gemaakt ee. [/a]

a t
tagging sound
informant1 [a] _ dieŽn as dat da verteld ee. [/a] merkwaardige opgave; moet gecontroleerd worden tagging sound
informant1 [a] Da s t manneke dieŽn ast verteld ee. [/a]

as t
tagging sound
informant2 [a] Da s da manneke diet verteld ee nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t manneken da t verteld ee? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s dieŽ dat da gezee ee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man die dak peis da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieŽ dak denk dat verteld ee. [/a]

da k da t
tagging sound
informant1 [a] De man dieŽ dak denk _ [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] _ dieŽ dat da verhaal verteld ee. [/a] vertaling in verschillende stukken, wat betrouwbaarheid niet ten goede komt tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man dieŽ dak denk dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man dieŽ dak denk dasse geroepen emme. [/a]

da k da ze
tagging sound
informant2 [a] Da s de man dieŽn ak denk dieŽ dasse geroepen emme. [/a]

a k da ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da s t huis dak gekocht em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld? [/v] sound
informant2 [a] Nooit van ze leven. [/a] sound
informant1 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto mee gepakt. [/v] sound
informant2 [a] Iemand nie. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=j] Nieverast nie. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ieveranst nie. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant2 [a] Niks. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel vrouwen zitten dr in deze kamer? [/v] sound
informant2 [a] Geeneen. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et voor em zn. [/v] sound
informant1 [a] Nie vertelle dache ne cadeau vur em et gekocht he. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a=n] Geloofde nie datem gevallen is. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse niets mag eten? [/v] sound
informant1 [a] T schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerden om niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ om iemand nie zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] van niemand nie zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] om [/a] sound
veldwerker [v] voor niemand nie zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a=j] Ze probeerde niemand nie zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer nen schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a=j] T belooft weer ne sjieken dag te worden. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T belooft weer om ne schonen dag te worre. [/a] informant ťťn keurt 'om' echter af. tagging sound
veldwerker [v] met om [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] van ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] voor ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter om nog e wa te wachte. [/a] 'e wa' wordt verderop ontkend tagging sound
veldwerker [v] van nog e wa te wachten? [/v] sound
informant1 [a] den om zal voorrang krijge bij ons. [/a] sound
veldwerker [v] voor nog e wa te wachten? [/v] sound
commentaarschudden 'neen'  sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadden et geluk van em direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] W emmen et geluk om em direct terug te vinne. [/a] sound
veldwerker [v] voor em direct _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/v] sound
informant1 [a] Da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is precies of datr iemand in den hof sta. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfder gij op duwen? [/v] sound
informant1 [a] Durfdegij dr op duwe? [/a]

durf de gij
tagging sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=j] K em em et gegeve. [/a] tagging sound
informant2 [a] K em et em gegeve ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze leefsij dees week op water en brood. [/a]

leef zij
tagging sound
informant1 [a] K doenekik da gelijk ik da wil. [/a]

doen ek ik
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a] Marie eetr niets mee te make. [/a]

eet dr
tagging sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijn wulle dor nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wulle zijme mee gegaan. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dame ginge winne. [/a]

da me
tagging sound
informant2 [a] _ da wulle ginge winne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan ij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] A kanij dor ook niks aan doen. [/a]

kan ij
tagging sound
commentaarinformanten wijzen subjectverdubbeling in inversie af  sound
veldwerker [v=430] Ik peis datemij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] Ik denk datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=453] Ze zijn geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze zijn naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] E ee nen bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] E eet dn bezem helemaal kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] E is vorige week deur dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van dokter Martens? [/v] sound
informant1 [a] Dur. [/a] sound
veldwerker [v] of ij is geopereerd geweest? [/v] sound
informant1 [a] Da zulle ze nie gemakkelijk zegge. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
commentaargeen vertaling  sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter de dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] K vin dat de Jan beter den dokter zou geroepen emme. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ had beter den dokter late kome. [/a] sound
informant1 [a=j] IJ kost beter den dokter geroepen emme. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel weg zou moete smijten. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dache veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en veel weg zult moete smijten? [/v] sound
commentaarinformanten schudden 'neen'  sound
veldwerker [v] en dache veel zult weg moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] _ dache veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief aan t weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] A s al de rommel aan t weg smijte. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en weg aan t smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie ee drie rooi appels en ij eetr drie groen. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] De ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel mense. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eetrou gezien op de kermis? [/a]

eet dr ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dagij aan de Piet nen boek et probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a] G et aan den dieŽ geprobeerd van iet te verkope. [/a] sound
veldwerker [v] en proberen te verkopen et? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a] Wim dacht dak geprobeerd had aan Els ne cadeau te geve. [/a]

da k
sound
informant1 [a] DieŽ docht dak geprobeerd had van Els ne cadeau te geve. [/a]

da k
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] De Karel weet dagij geprobeerd et om aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] die om. Kunde die weg laten? [/v] sound
informant1 [a] G et geprobeerd om _ [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dieŽn tijd leefdeker op los. [/a]

leefde k er
tagging sound
veldwerker [v] en k leefden dr op los? [/v] sound
informant1 [a] K leefder op los in dieŽn tijd. [/a]

leefde er
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdenem as een beest. [/a]

leefden em
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdewulle gelijk god in Frankrijk. [/v]

leefde wulle
tagging sound
veldwerker [v=339] NIemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand mag et zien ik vin dagij et ook nie meugt zien. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdejij of leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Op die feest wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en zonder die er? [/v] sound
informant2 [a] Da wringt zo n beetje. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr nog maar alleen brood verkocht in die winkel. [/v]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en nu wordt alleen nog maar brood verkocht? [/v] sound
informant2 [a] Wordtr [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook ne raren ťťn. [/v] sound
informant1 [a] Gij zijt ook ne rare gast. [/a] sound
informant2 [a] Ne raren ťťn zeggeze nooit. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=512] Zo n ding ťťn ek nog nooit gezien. [/v] sound
informant1 [a=n] Zo enen emmek nog nooit nie gezien. [/a]

em ek
sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. Oe zoude da zeggen? [/v] sound
informant2 [a] IJ woon bij Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=522] En ij woon bij Wim. [/v] sound
informant1 [a] IJ woont bij de Wim. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wiste dasse waarschijnlijk s zondags moeste werke. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K em niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak iemand nie gezien em. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand ee mij gezien. [/a] sound
informant2 [a] Iemand ee mij nie gezien. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dr ee mij niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof datr mij iemand nie gezien ee. [/a]

dat dr
sound
informant1 [a] _ of da iemand mij nie gezien ee. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand emmek gezien. [/a]

em ek
wordt verderop afgekeurd sound
informant1 [a] K heb niemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie emmek gezien. [/v] sound
informant1 [a] K em iemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] K geloof datr niemand mij gezien ee. [/a]

dat dr
sound
informant2 [a] K geloof datr iemand mij nie gezien ee. [/a]

dat dr
tagging sound
commentaarbenefactiefconstructies (geen enkele komt voor)  sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma sound
informant1 [a] Ik gun [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij ga. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat da doen. [/a] aan- of afwezigheid van -t is maar moeilijk vast te stellen; bovendien komen beide voor tagging sound
informant1 [a] En hij ga oko mee. [/a] aan- of afwezigheid van -t is maar moeilijk vast te stellen; bovendien komen beide voor sound
informant2 [a] Hij gaat. [/a] aan- of afwezigheid van -t is maar moeilijk vast te stellen; bovendien komen beide voor tagging sound
informant2 [a] Zij ga wasse. [/a] aan- of afwezigheid van -t is maar moeilijk vast te stellen; bovendien komen beide voor tagging sound
informant1 [a] Zij gaat ook mee. [/a] aan- of afwezigheid van -t is maar moeilijk vast te stellen; bovendien komen beide voor tagging sound
informant1 [a] Welle gun. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gelle gaa. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zelle gun. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen gunek [/a]

gun ek
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegij op schoolreis. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant2 [a] Ga hij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gaatem. [/a]

gaat em
tagging sound
informant1 [a] Gase. [/a]

ga ze
tagging sound
informant1 [a] Gume. [/a]

gu me
tagging sound
informant1 [a] Gun wulle. [/a] tagging sound
informant1 [a] morgen gadegellen ook zwemme zeker. [/a]

ga de gellen
tagging sound
informant2 [a] gun zulle [/a] tagging sound
informant1 [a] gisteren deekik mijn eerste communie. [/a]

dee k ik
tagging sound
informant1 [a] Ik dee of dak em nie kende. [/a]

da k
sound
informant1 [a] Gij dee nie mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Waarom deedegij _ [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] en hij dee ook nie mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Waarom dee hij nie mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Waarom deetem nie mee. [/a]

deed em
tagging sound
informant2 [a] waarom deetieŽ [/a] sound
informant1 [a] Zij dee nie mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Waarom deezij nie mee. [/a]

dee zij
tagging sound
informant1 [a] Wulle deeŽ nie _ [/a] tagging sound
informant2 [a] DeeŽwe nie mee. [/a]

deeŽ we
tagging sound
informant1 [a] DeeŽme nie mee. [/a]

deeŽ me
tagging sound
informant1 [a] Gulle dee nie mee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Waarom deedegulle nie mee. [/a]

dee de gulle
tagging sound
informant1 [a] Waarom deeŽzulle nie mee. [/a]

deeŽ zulle
tagging sound
informant2 [a] Zulle deeŽ nie mee. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 at dieŽ tijd heeft dan zal dieŽ dat heel gaarne doen denk ik sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquÍte

zinsnr.testzininstructieantwoorden
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer; geen expliciete afwijzing. komt voor : n
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn mogelijkheid zonder voegwoord niet bevraagd. komt voor : j
vorm: van
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn mogelijkheid zonder voegwoord niet bevraagd. komt voor : j
vorm: zero
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; geen derde p. vrouwelijk maar eerste p. aan het begin vorm: ze gelooft dache vroeger thuis zij danekik
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; geen derde p. vrouwelijk maar eerste p. aan het begin vorm: dan mij
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; accusatieven niet bevraagd vorm: ge geloof zeker nie datem sterker is asgij
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; accusatieven niet bevraagd vorm: we gelove dawe rijker zijn as zulle
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; accusatieven niet bevraagd vorm: ze gelove dame rijker zijn as zulle
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.; Accusatieven niet bevraagd. vorm: ze gelove da gulle nie zo slim zij as wulle
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen.; accusatieven niet bevraagd vorm: gijle geloof nie das armer zijn dan gulle
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: de man die ak denk
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
401 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; zero niet bevraagd vorm: t is misschien beter van nog een beetje te wachte
401 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; zero niet bevraagd vorm: voor te wachte
401 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; zero niet bevraagd vorm: ook zero
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; geen vertaling met zero; alleen goedkeuring. vorm: w hadde t geluk van em direct terug te vinne
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.; geen vertaling met zero; alleen goedkeuring. vorm: ook zero
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: Weettegij al dachij ook naar t feest moogt kome
opmerking: twijfel interpretatie eerste antwoord
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: Weettegullen al dachulle ook naar t feest moogt kome
opmerking: twijfel interpretatie eerste antwoord
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaad eens weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingem
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we ginge we gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingewulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulle gingt gulle gongt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegulle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulle ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulle
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieë dasse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieë da
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. vorm: de man dieë dak denk datem het verhaal verteld heeft
opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dak denk dieë dasse geroepen hebben
opmerking: vertaling met 'waarvan' is veel beter
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
opmerking: zonder 'te' beter
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich