SAND-data Arendonk (K240p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Arendonk

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K240[/k][h]659[/h][i]660[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] jan kan zijneige da verhaal wel herinnere [/a]

zijn eige
tagging sound
informant [a] jan dien die kan zijneige da nog voor stelle [/a]

zijn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den timmerman. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant [a] Dien hee geen die hee geen nagels be. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja zich da da zeggeze ni he. Den timmerman hee geen nagels be. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis die liet maai ver em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren getorvenis ja. [/a]

gestorven is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Da hee geen man gekund of gewild. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Da hee gin man ooit gewild of gekunne. Kunne. [/a] tagging sound
informant [a] Gekunne ja. [/a] sound
veldwerker [v] En gekos? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa heel da brood wel kunne op vrete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne liet zich mee drijve xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Der eige. Jeanne liet der eige he. Zich ni he. [/a] sound
informant [a] Liet ereige mee drijve op de golven. [/a]

er eige
tagging sound
informant [a] Liet er eige op de golven mee drijve. [/a] sound
hulpinterviewer Alhoewel golven da hemmeze ier in Arendonk nooitni gezien za.

hemme ze nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] ward kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] zoun ze da ni zegge zeneige zelve kent zeneige zelve goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hee gehoord dater foto's voor ligge in in d etalage. [/a]

dat er
sound
hulpinterviewer [a] Ward hee gehoord dater foto's van em. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v] En zout ge dan ook kunne zegge foto's van zijn eige? [/v] sound
informant [a=j] dater fotos van zeneige [/a]

dat er zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ja. [/a] sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asekik eerlijk leef dan leefek gelijk mijn ouders da wille. [/a]

as ek ik leef ek
tagging sound
informant [a] Asek eerlijk leef ja. [/a]

as ek
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asie nog drie jaar leeft dan leeftie langer dan hullie vader. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dan ze vader. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [a] Dan hee ie langer geleefd dan ze vader. [/a] sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan zal ze ni lang me leve. [/a]

as se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast nu nog leeft dan zalet morgen ook nog wel leve. [/a]

as t zal et
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgellie zo gevaarlijk leeft dan zulde nootni zo lang leve asekik. [/a]

as gellie zul de noot ni as ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werke leven dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse ve der werk leve dan leveze ni ve der klein mannen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog wel. [/a] tagging sound
informant [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As daa zo weinig mensen van den boer of van t geboer leve dan levener veel van t fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
informant [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Lisa en Pierre in t paradijs leve dan leve xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan leve Rosa en Frans wel in de hel. [/a] tagging sound
informant [v=071] Als we rustig leven leve we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aswe rustig leve dan leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Aswe eerlijk leve dan leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Doe wa gezonder of leeft wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Ge zot wa minder gevaarlijk moeten leven he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja letterlijk ist leef wa minder leeft wa minder gevaarlijk kinder. [/a]

is t
tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk das Marie hem zal moete roepe. [/a] das? tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ik denk da Marie hem Marie hem zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hede genoeg volk om t hooi van t land t hale? [/a]

he de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas ferm van Jan datie kwam werke. [/a]

t was dat ie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees vat of dees ton is zwaar om om te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Zounze daa die te tusse gezeid hemme? Dees ton is zwaar om drage. [/a]

zoun ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou denke da die te de nog eens weg viel. Denkik maar. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We we hope allemaal dame in tijds thuis zijn. [/a]

da me
sound
hulpinterviewer [a] Letterlijk ist we hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

is t
Vraag hernomen ope inde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Die kan e stukske zage. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen damer toen damer ware regendet. [/a]

da me r regen de t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Kgeloof dakik groter zijn dan hem. [/a]

k geloof da k ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Kgeloof dakik groter zijn dan haai of dan hem. Ja da kan alle twee. [/a]

k geloof da k ik
tagging sound
informant [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof dagaai eerder thuis zijt asekik. [/a]

da gaai as ek ik
tagging sound
informant [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge gelooft toch ni dahaai sterker is asgaai. [/a]

da haai as gaai
tagging sound
informant [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dazellie rijker zijn dawellie rijker zijn dan zullie. [/a]

da zellie da wellie
tagging sound
informant [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We mene dagellie ni zo slim zijt aswellie. [/a]

da gellie as wellie
tagging sound
informant [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaai gelooft toch ni da dawellie dazullie armer zijn dan wellie. [/a]

da wellie da zullie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan zellie. [/a] tagging sound
informant [a] xxx Gelove toch ni dazaai dazellie armer zijn dan zullie. [/a]

da zaai da zellie
tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaai gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Haai gelooft da Marcel en Jan sterker zijn dan Jef en Gaston. [/a] tagging sound
informant [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die gast dien da zen moeder gisteren getrouwd hertrouwd is die stond achter maai. [/a] tagging sound
informant [v] Kan je in plaats van de jongen wiens moeder één van de volgende gebruike? De jongen wie sound
informant zijn of wie dat zijn moeder? De jongen die dat zijn moeder? Of de jongen diens moeder? sound
informant De jongen waar van? [/v] sound
informant [a] Die die zen moeder. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die gast waar van ja da kan maar ik denk ni dat het vroeger zo gezegd werd. [/a] sound
veldwerker [v] En wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denket ni. [/a]

denk et
sound
informant [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank dasop zaten. [/a]

da s op
sound
hulpinterviewer [a] De bank waar dasop zate die was pas geschilderd. [/a]

da s op
tagging sound
informant [v] Kan je één van de volgende mogelijkheden gebruike in plaats van de bank waar ze op zate? [/v] sound
informant [v] Waar dat ze op zate? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De bank de bank waar dasop zate waar dasop zate da kan. [/a]

da s op
sound
informant [v] Waarop dat ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Waar op dase zate? Nee. [/a]

da se
sound
informant [v] Daar dat ze op zate? [/v] tagging sound
informant [a=j] Daar dasop zate da kan wel ja. [/a]

da s op
sound
informant [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die da geld heet moe aan maa ma wa geve. [/a] tagging sound
informant [a] Die geld heet moe maa ma wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wie? [/v] sound
informant [a=n] Wien geld heet? Nee die die da geld heet. [/a] sound
informant [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] marie trok de sosse na dereige [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja Marie trok de sosse nar eur. [/a] tagging sound
informant [a] Of nar eur of na der eige. [/a] sound
informant [v=199] Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag da zien dus meenik dagaai da ook ni moogt zien. [/a]

meen ik da gaai
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de vent dien dase geroepe hemme. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das das de vent of de man dien dat verhaaltje hee verteld. [/a]

da s da s da t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Verteld hee. Ni hee verteld. Verteld hee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent dak denk datie da verhaal verteld hee. [/a]

da s da k dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de vent waa dak van denk. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de vant wak van denk datie t verhaal xxx. [/a]

da s wa k dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de vent dien dak denk dat verhaal verteld hee. [/a]

da s da k da t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de vent of de man dak denk dase geroepe hemme. [/a]

da s da k da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dien dak denk. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant [a] Tlijkt wel of er iemand in den hof sta. [/a]

t lijkt
tagging sound
hulpinterviewer [a] Tis precies dater iemand in de hof sta. [/a]

t is dat er
sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? [/v] sound
informant [a=n] Er komt er volgens maa altijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee ik denk ni dat zonder er kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Waffer boeken hede gekocht? Waffer. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wien heet aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zou dat ook niet met er zijn? Wien heeteraa wien heeteraa op de kermis wien heeteraa op de kermis gezien? [/a]

heet er aa
sound
hulpinterviewer [v=223] Wees toch niet zo vervelend Jef. [/v] sound
informant [a] Zij nu eens ni zo vervelend Jef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb. [/v] sound
informant [a] Das t huis dak gekocht hem. [/a]

da s da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Na het eten ga ik slapen? [/v] sound
informant [a] Na t ete gook slape. [/a]

goo k
sound
hulpinterviewer [v=224] Wees toch niet zo luidruchtig kinderen. [/v] sound
informant [a] Zij naa zij na toch eens ni zo rumourig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij na eens wa stiller mannen. [/a] tagging sound
informant [v=003] Ik denk da Marie hee probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd hee om hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja ik denk ni dat da zo xxx. [/a] sound
informant [v=022] Ter wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a] Der wil geen man ni danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Der wil niemanni danse da zou wel kunne mar geen man zounze misschien meer. [/a]

nieman ni zoun ze
tagging sound
informant [v=027] Vertel maar ni wien zaai had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertelt ma ni wien dase had wien dase haa kunne roepe. [/a]

da se
Later hernomen. tagging sound
informant [v=028] Vertel maai eens wien dazaai had kunne roepe. [/v]

da zaai
sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan wel. Vertelt maai wien dase had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
informant [v=029] Vertel maai eens wie of zaai had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik denk het ni. [/a] tagging sound
informant [v=030] Vertel maai eens wien of dazaai had kunne roepe. [/v]

da zaai
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk ni dat die of der bij ons bij kwam. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=027] Zout ook kunne gewoon wien zonder de dat? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb toch de neiging om die dat der tussen te zette. [/a] [/n] tagging sound
informant [v=086] Kweet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v]

k weet
sound
hulpinterviewer [a=n] Kweet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a]

k weet
sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
informant [v=497] Haai is alle kapotte spullen weg aan t smijte. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij is alle kapotte spullen aan t weg aan t weg smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Aan t weg smijte zou ik denke. [/a] sound
informant [a] Ik neig ook ve die tweede. Haai is alle kapotte spullen aan t weg smijte. [/a] tagging sound
informant [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Els wil ni danse en die en ze wil ni zinge ook ni. [/a] tagging sound
informant [a] Ook ni die ontkenning die komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage veel weg zult moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant [a=j] Ik denk dage veel weg zult moete smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veel zult weg moete smijte. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Moeilijker toch he. [/a] Hulpinterviewer zegt zelden ja of nee, geeft eerder een soort omschrijving. Moeilijker betekent dus [a=n] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veel zult moete weg smijte. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=g] Da lijkt maa van de drie het meest gebruikte. [/a] sound
informant [a] Zot moete weg smijte. [/a]

zo t
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die ni komt daar ni bij he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zittenie nergens geen muizen? [/v]

zitte n ie
sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee da klopt ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Vreemd. [/a] sound
informant [a] Boeken die hee Jan drie da zou da zou kunne. [/a] tagging sound
informant [v=146] Hij spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v] Hij spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zo goed geen Frans da zou kunne. Hij spreek zo goed geen Frans. [/a] tagging sound
informant [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Iedereen is gene stielman ja da kan. [/a] tagging sound
informant [v=149] Hij hee overal geen vrienden. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zou kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee ni overal vrienden klinkt wel ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee overal geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tja ligt een beetje aan de klemtoon. [/a] sound
informant [v=156] Jan weet da ie ver drie uur de wagen moet hemme gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Moet gemaakt hemme. [/a] sound
informant [v=157] Jan weet da ie ver drie uur de wagen moet gemaakt hemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Das beter. [/a]

da s
sound
informant [a] Das correct. Da klopt. [/a] sound
informant [v=160] Jan weet da ie ver drie uur de wagen gemaakt moet hemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Ja. Jan weet da ie ver drie uren de wagen gemaakt moet hemme ja. [/a] tagging sound
informant [a] Da kan ook ma dat ander kan ook moet gemaakt emme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Gemaakt moet hemme klinkt me sound
hulpinterviewer beter ja. [/a] sound
informant [v=161] Jan weet da ie ver drie uren de wagen gemaakt hemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan ni. [/a] sound
informant [v=260] Wa denkte wien ik in de stad ontmoet hem? [/v]

denk te
tagging sound
informant [v] Wa denkte wien dak in de stad gezien hem? [/v]

denk te da k
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Wien denkte ni wa denkte wien denkte. [/a]

denk te
sound
hulpinterviewer [a] Nee ast over ne persoon gaat dan ist wien denkte dak in de stad xxx. [/a]

as t is t denk te da k
tagging sound
informant [v=262] Wien denkte wien xxx. [/v] Vraag al in stukjes tussen vorige vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wien denkte dak in de stad gezien hem. [/a]

denk te da k
tagging sound
informant [v=248] Ik doen wel efkes de kommen af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ik zal wel efkes de kommen af wasse of of xxx. [/a] sound
informant [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Haai weet alles ni van de zaak? sound
hulpinterviewer Haai weet ni alles van de zaak. Haai weet ni alles klinkt klinkt beter. [/a] sound
informant [v=151] Haai hee altijd genen tijd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Haai hee altijd genen tijd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij ni altijd tijd. Hij hee altijd gene tijd. Da kan . Ja. [/a] sound
informant [v=266] Wien denkte die dien ik in de stad gezien hem? [/v]

denk te
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik denk het ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij da gedaan hemme gekund? [/v] sound
informant [a=n] Nee da klop ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Kem geen goesting en voeiere de koeien. [/v]

k em
sound
informant [a=n] Das op ze Vlaanders volgens mij. Kem geen goesting om de koeien te voeiere of zo. [/a]

da s k em
sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De polite zou bij em kome en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En neme em mee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al der koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a] Marie der koeien. [/a] sound
informant [a] Al der koeien ma dan zou dan zou die wel ergens anders in die zin geplaatst worde. [/a] sound
informant [a] Ma kzou dan eerder zegge alle koeien van Marie zijn xxx. [/a]

k zou
sound
hulpinterviewer [v] En me nen man Jef al zen koeien? [/v] sound
informant [a=n] Alle koeien van. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dees denk ik ni aan. [/a] sound
informant [a=n] Aan dees denk ik ni. [/a] sound
informant [a] Of hier aan denk ik ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Daa denk ik ni aan da kan wel he ma dees. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare gast zenek mee na de markt geweest. [/v]

zen ek
sound
hulpinterviewer [a=n] Me die rare gast zenekik na de markt xxx. [/a]

zen ek ik
sound
informant [a] Nee dan zou die eerder later kome die rare gast. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare rare jongen hemek mee na de markt hemek mee na de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Klopt ook ni. [/a] sound
informant [a] Me die gast zenek na de markt geweest of ik zen na de markt geweest me die rare gast. [/a]

zen ek
sound
hulpinterviewer [a] Ik hem daa mee na de markt geweest ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Kem al de eertse drie sommen gemaakt. De welke hedegaai gemaakt? [/v]

he de gaai
sound
hulpinterviewer [a] Kem de eerste drie sommen al gemaakt. Welke hedegaa xxx. Dan zou die al naar achter kome denk ik. [/a]

k em he de gaa
sound
veldwerker [v] En de welke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De welke? De waffere. [/a] sound
informant [a=n] De welke ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Kgeloof deze jongen vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

k geloof vinne ze
sound
informant [a=n] Kgeloof dase. [/a]

k geloof da se
sound
hulpinterviewer [a] Dase deze jongen allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere hedegaa al weg gebracht? [/v]

he de gaa
tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraagt wilde nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil de
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee da doe Jan ni jaak nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jenek wel ma jaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jent ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jaat jaat wel jot. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Is het huis te koop? Zou je dan jaat kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Jot. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is hij vandaag naar de markt geweest? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En als zij naar de markt geweest is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jot gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Zou haai gedaan gekunne hemme? [/v] sound
informant [a=n] Zou ie da gedaan kunne emme? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ni gekund kunne emme. [/a] sound
informant [v=347] Ik weet da haai is gaan zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kweet da ie gaan zwemme is. [/a]

k weet
sound
informant [v=350] Kweet da haa gaan zwemme is. [/v]

k weet
Vraag niet beantwoord maar uit vorige blijkt [a=j] tagging sound
informant [v=352] Of ik weet da haai zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=355] As Lea vraagt hemmeze gete? Kan Marie dan antwoorde jaanze? [/v]

hemme ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Kan Marie ni. Jaat. [/a] tagging sound
informant [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja isem dood? Jaat. [/a]

is em
tagging sound
informant [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nootni. [/v]

noot ni
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=399] Rosa probeerde om om geen man pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Rosa probeerde om niemanni zeer te doen. [/a]

nieman ni
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=400] Het belooft weer ne schonen dag te worde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan ook. Tbeloof weer ne schonen dag te worde. Ja. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant [v=425] Ze leeft zaa op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ze leeft zaa ja misschien kan da wel ma ze leeft op water en brood. Ik denk ni dat die zij der bij moet tagging sound
hulpinterviewer maar het kan wel. [/a] tagging sound
informant [v=427] We zijn wellie daar nog nooit geweest. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We zijn wellie daar tja t kan wel naar gelang de klemtoon maar wellie zijn daar nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
informant [v=428] Marie zei dawellie

da wellie
sound
informant wellie zulle winne. [/v] sound
veldwerker [v] Dawewellie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dawewellie? Nee. [/a]

da we wellie
tagging sound
informant [v=365] Hem is dood. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hijs dood. [/a]

hij s
sound
hulpinterviewer [a] Hem ni denkik. [/a]

denk ik
sound
informant [v=366] Haar is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Zaa zaai is ziek ist he haar nee. [/a]

is t
sound
informant [v=367] Is heur ziek? [/v] sound
informant [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Isse ziek? [/a]

is se
sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan haai daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=j] Haai kan haai daar ja wordt wel eens gezegd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datem haai morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Datem haai? Nee. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Haa heet den bal gesmete in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij heet den bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof maai dage nooit meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Dat klpot van geen kanten. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee. Beloof me dage da boek nooitni meer zult verstoppe zo wel maar da boek beloof me nee. [/a]

da ge nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg maai dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Wa zeg maai dage gekocht het? Nee. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Wa zegdemaa na dage gekocht het da zou wel kunne maar. [/a]

zeg de maa da ge
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding ene hemik nog nooit gezien. [/v]

hem ik
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Gaai zij ook ne rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee dien ene sta daa te veel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagaai Pierre nen boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da gaai
sound
informant [a=n] Klopt ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dage Pierre nen boek het probere te verkope. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Lisa had geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
informant [a=n] Nee klopt ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet daget geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da g et
sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zout zijn Karel weet dage geprobeerd het om Marie nen boek te verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Dage geprobeerd het ja om gedraaid. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zegt hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=228] As Frans zegt haai slaapt kan Jan dan antwoorde toet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=243] As Frans vraagt slaapt slaapt ie kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=485] As Frans vraagt zalek t avond koke kan Marie dan antwoorde da doe maar. [/v]

zal ek
sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ge doe maar of da doe maar. Maar da doe maar da kan ja. [/a] tagging sound
informant [v=170] Jan is Rosine en Louise hun broerke der broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Der broerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus met der wel zoudet kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Der broerke zou kunne ja. [/a] sound
informant [v=173] Die auto is Jefs. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=174] Die velo is is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is de menne. [/a] sound
informant [v=368] Me haai te werke moessaai den helen dag thuis blijve. [/v]

moes saai
sound
hulpinterviewer [a=n] Min of meer. Ik zou denke me da haai ging werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Lijkt me toch raar. [/a] Twijfel. sound
veldwerker [v] En me hem te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Me hem te gaan werke. [/a] Twijfel. sound
informant [a] Me haai te gaan werke. [/a] Twijfel. sound
informant [v=395] Geloofde ni da haai gevallen is? [/v]

geloof de
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan. [/a] sound
informant [v] Geloofde ni da haai gevallen hee? [/v]

geloof de
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dien en zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=n] Ik geef niks aan nen andere. [/a] sound
informant [a] Ik geef niksni aan een ander. [/a]

niks ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] Da zou nog kunne ja maar die ni daar van achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das t zelfde he die ni der van achter he. Niemand wilder werke. [/a]

da s wil der
sound
hulpinterviewer [v=388] Wien heet den auto mee genome? Niemanni. [/v]

nieman ni
tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
informant [a] Nieveranstni. [/a]

nieveranst ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Ja da klinkt weer raar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien hee ie gemolke? Geen één ni. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee na meer koeien dan dase vroeger en haa. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die en. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hie is alles wak gekrege en hem. [/v]

wa k
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
sound
hulpinterviewer [a] Zo een zouk ni durve op ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] de zulke ni nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouk ni durve op ete. [/v]

zou k
tagging sound
informant [a=j] De die wordt wel gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die of de die. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
sound
informant [a] Nen enkel gebruikte da vroeger wel eens. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Hier zout misschien nog pas dage ni en valt. [/a]

da ge
tagging sound
informant [a] In dees geval zout eventueel kunne. [/a]

zou t
sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat van de vorige generatie toch is. [/a] sound
informant [v=483] Asgecht ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as g echt
sound
hulpinterviewer [a] Asgect ni kunt wachte dan komde maar. [/a]

as g echt kom de
sound
veldwerker [v] Dan komde maar of dan kom maar? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan komde maar. [/a]

kom de
sound
veldwerker [v] En zonder de de? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan kom maar af kom maar af dan komde maar. [/a]

kom de
sound
informant [v=484] Da kijk maar. [/v] sound
informant [a] Da beziede mer. [/a] sound
informant [a] Hoe moek da make? Da kijk maar of da bekijkde maar. [/a] [a=n] of [a=j] hangt van betekenis af. sound
informant [v=407] Hij wist hent. [/v] sound
veldwerker [v] In de plaats van hij wist het kan je dan ook hij wistent zegge? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=369] Me het te sneeuwe konde konde-we de stad ni uit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Me dat sneeuwde. [/a] sound
informant [v=036] Dees zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Makander. [/a] tagging sound
informant [v=037] Dees is Toon. Toon wast. [/v] sound
hulpinterviewer [a] zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
informant [v=039] Dees is Fons. Fons zag een slang neffe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neffenem. [/a]

neffen em
tagging sound
commentaarBenefactiefsteekproef, geen SAND-vragen.  sound
veldwerker [n] [v=038] Asge zegt de timmerman heeft geen nagels bij kunt ge dan ook zegge de timmerman heeft geen nagels bij em? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Ik denk da ni. [/a] sound
veldwerker [v=018] En eh zou je ook kunne zegge ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Keb toch de neiging om te zegge ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a]

k eb
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v] Zen weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
informant [a=n] Zen? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het ganse brood wel op ete gewild? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Willen op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=055] Hij langer als zijn vader in plaats van dan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Asse vader wel ja kan. [/a]

as se
tagging sound
veldwerker [v] Asenie nog drie jaar leeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=057] Assezij nog drie jaar leeft. [/v] sound
informant [a=n] Assezij ook ni. [/a]

as se zij
tagging sound
veldwerker [v] Leeft ze wel gezond genoeg? [/v] sound
informant [a] Leefse wel gezond genoeg? [/a]

leef se
sound
veldwerker [v=059] Leeft het morgen nog? [/v] sound
informant [a] Leeftet morgen. [/a]

leeft et
tagging sound
veldwerker [v=061] Leven jullie niet te gevaarlijk? [/v] sound
informant [a] Leefdegellie ni te gevaarlijk? [/a]

leef de gellie
tagging sound
veldwerker [v] Asgegelle zo gevaarlijk leeft. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=068] Asgegij zo gezond leeft dan leefdegij langer? [/v] sound
informant [a=n] Die dubbel nee da wordt ni gezegd die dubbele. [/a] sound
veldwerker [v=188] Zou je dan ook kunne zegge heb je genoeg mesen voor t hooi van den akker te hale? [/v] sound
informant [a=j] Hede genoeg mesen ve t hooi van den akker ja. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja kan wel. [/a] sound
informant [a] Voor of om. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Heb je genoeg mensen of volk hooi van t land t hale zonder iets? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk zelfs dat die ver toch nog meer gebruikt wordt as om? [/a] sound
veldwerker [v=189] Dus het was vriendelijk van Jan om te kome werke zou je da zo kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van Jan om te kome werke ja kan wel. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan om kome te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Om kome te werke ja wel kan wel. Om kome te werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En me voor? [/v] sound
informant [a=j] Twas ferm van Jan ve te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v] En dan ook voor kome te werke? [/v] sound
informant [a=j] Ve kome te werke ja. [/a] sound
veldwerker [v] Twas vriendelijk van Jan te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo denkik van ni. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat daar iets tussen moet. [/a] sound
veldwerker [v] En twas vriendelijk van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja van te kome werke. [/a] sound
informant [a] Van kome te werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Zou je ook kunne zegge dees ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
veldwerker [v] Of zwaar voor drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zwaar te drage ni denkik zwaar ver te drage da zou wel kunne. [/a]

denk ik
tagging sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] We hope allemaal ver op tijd thuis xxx. [/a] sound
informant [a] Ver op tijd thuis te zijn ja. [/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v] sound
informant [a] Tis misschien beter om nog efkes te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a] Of ve nog efkes te wachte. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tis beter van nog efkes te wachte. [/a]

t is
sound
veldwerker [v] En tis misschien beter nog efkes te wachte? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou der iets tussen zette. [/a] sound
informant [a] Van of ver. [/a] sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
hulpinterviewer [a] We hadde t geluk van em direct xxx. [/a] tagging sound
informant [a] Van hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En voor? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] We hadde t geluk hem direct terug te vinne? [/v] sound
informant [a=n] We haan t geluk om om of van em. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat er ook weer iets tussen moet staan. [/a] sound
veldwerker [v=339] Zou je ook kunne zegge ik vind dat jij het niet zien moogt? [/v] sound
informant [a=n] Das moogt zien. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ik denk ni da dees kan. [/a] sound
veldwerker [v=397] Dat schijnt dat ze niks mag ete. [/v] sound
informant [a=n] Tschijnt het schijnt ist he. [/a]

t schijnt is t
sound
veldwerker [v=875] En zou je ook kunne zegge ik weet dat hij weest zwemme is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik wist dat ie weeste weeste zwemme is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van niemandni zeer te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Probeerde van nieman ja. sound
hulpinterviewer Van kan ook ja. [/a] sound
veldwerker [v] En voor? [/v] sound
informant [a=j] Ook. [/a] sound
informant [a] Ver niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
tagging sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde niemandni zeer te doen? [/v] sound
informant [a] Ver niemandni zeer te doen. [/a]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Keb toch de neiging dat er iets tussen moet staan. [/a]

k eb
sound
veldwerker [v=400] Tbelooft weer van nen schonen dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tbelooft van weer ne schonen dag te worde. [/a]

t belooft
tagging sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist genoeg? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk da ni. [/a] sound
veldwerker [v=004] Ik probeerdekegen tomaten te kweke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. sound
hulpinterviewer Nee. [/a] sound
veldwerker [v=006] En gisteren wandeldiede door t park? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] Schudt nee. sound
veldwerker [v=002] En ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Kem da gezegd gad. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [a] Da kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=357] En as Marie zegt der komt morgen iemand langs kunde dan vrage wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wien da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik weet dat iemand de koekjes heeft op gete maar ik weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet ni wien. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Dan ist ni wien da. [/a]

is t
sound
veldwerker [v=408] Hoe zou je zegge op dat feest wordt er veel gedanst? [/v] sound
informant [a] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] En kunt ge dan ook zegge op da feest wordt veel gedanst? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik toch dien er der tussen. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen en
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen en
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: geen en
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni meer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: ekik het
opmerking: ekik één geheel; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: haai
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wallie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as er nen enkele keer
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa goa
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haa goa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaai goa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wellie goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa me
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gellie goa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging haai
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: haai ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gaa
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zaa ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wallie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gallie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gallie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wallie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: beter: die da
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: ook: die da
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen aige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen aige