SAND-data Beerse (K235p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Beerse

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K235p[/k][h]686[/h][i]687[/i][i]688[/i][i]689[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
informant3 [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan weet van da verhaal nog iet. [/a] sound
commentaarVraag hernomen op einde.  sound
informant3 [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij hee gen nagels bij he. [/a] tagging sound
informant3 [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant1 [a] Louis sound
informant1 liet mij voor hum werke. [/a] tagging sound
informant3 [v=018] Ze weet niet dat Marie gistere gestorve is. [/v] sound
informant3 [a] Ze weet ni da Marie dood is. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant3 [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant3 [a] Ge man heet da oot gekund denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
veldwerker [v] En gewild hoe zout ge da zegge? [/v] sound
informant3 [a] Ge man heet da oot gewild. [/a] tagging sound
informant1 [a] Niemand heet da nootni gewille. [/a]

noot ni
tagging sound
informant2 [a] Gewille. [/a] sound
veldwerker [v] Niemand heet da gekunne? [/v] sound
informant2 [a=j] Gekunne ja of gekund. [/a] sound
veldwerker [v] En niemand heet da gekost? [/v] sound
informant3 [a=n] Da zeggewij ni he. [/a]

zegge wij
sound
informant3 [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant1 [a] Jan had hiel da brood kunne op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant3 [a] Wille op ete. [/a] sound
informant3 [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant2 [a] Liet zich mee drijve op het water. [/a] Zich? tagging sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge Jeanne liet heur mee drijve? [/v] sound
informant1 [a=j] Liet heur mee drijve heur. Jeanne liet heur mee drijve op t water. [/a] tagging sound
informant3 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] hij keek no zenaage in de spiegel [/a]

zen aage
tagging sound
veldwerker [v] Hij keek na ze zelve in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] no zenaagezelve in de spiegel [/a]

zen aage zelve
tagging sound
veldwerker [v] En hij keek na hem zelf in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a=n] [/n] sound
informant3 [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] hij kent zenaage goed [/a]

zen aage
tagging sound
veldwerker [v] En kent zen eige zelve goed? [/v] sound
informant3 [a=j] ook hij kent zenaagezelve goed [/a]

zen aage zelve
tagging sound
informant3 [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward hee gehoord dater foto's van hem in de vitrine staan denkek. [/a]

dat er denk ek
sound
veldwerker [v] En dater foto's van zen eige in de vitrine staan. [/v] sound
informant1 [a=j] fotos van zenaage in de vitrine staan [/a]

zen aage
tagging sound
informant1 [v=053] Azek eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v]

az ek
sound
informant1 [a] Azek goed leef dan leefik zoals ons vader en moeder. [/a]

az ek leef ik
sound
informant3 [a] Zoals ons vader en ons moeder het zoue wille. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Asm nog drie jaar mag leve. [/a]

as m
sound
informant3 [a] Dan leeftem langer dan onze vader en ons moeder. [/a]

leeft em
dan? sound
hulpinterviewer [v] Ist ni langer as? [/v] sound
informant3 [a=j] Langer as. [/a] Toch als. Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=055] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse ni op past leeftze ni lang mer. [/a]

as se leeft ze
Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Als het nu nog leeft. [/a] AN!!! Geen vertaling. Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant1 [a] Asgullie zo blijft voort doen. [/a] sound
informant1 [a] Dan werde noot zo oud gelijk ik he. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
informant1 [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant1 [a] Asse veur hun job leve. [/a]

as se
sound
informant1 [a] Dan denkeze ni aan de kindere. [/a]

denke ze
sound
hulpinterviewer [a] Ja gullie zegt hun ik zou zegge er er werk. [/a] sound
informant1 [a] Asse ze veur er werk leve dan leveze ni dan leveze ni ver hun kindere. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hun da zeggeze hier ni er kindere. [/a] sound
informant1 [a] Dan leveze ni ver er kindere. [/a]

leve ze
sound
informant1 [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant3 [a] As Marcel blijft leve blijft de Leo ook leve. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant1 [a] Age age age gezond leeft dan leef dan leefde dan leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant1 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Aser zo weinig mense van den boerestiel leve. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dan levener al veul mense

leven er
tagging sound
informant1 van werk in de in de fabriek. [/a] tagging sound
informant3 [a] In t fabriek. [/a] tagging sound
informant1 [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant1 [a] As Lisa en Pierre in den hemel leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant2 T vagevuur da bestaa ni mer. Linksdislocatie. sound
informant2 Hedegij in den oorlog gene aflaat genoeg gedronke?

he de gij
sound
informant1 [v=071] Als we rustig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Asme stillekes leve. [/a]

as me
tagging sound
informant1 [a] Dan levewe gelukkig. [/a]

leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe eerlijk leve dan leveme gelukkig he. [/a]

as we leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant3 [a] Leef wa gezonder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge leeft wa leeft wa gezonder. [/a] sound
informant1 [a] Leeft wa gezonder. [/a] Informant2 spreekt dit tegen bij zin 073. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Leef wa minder gevaarlijk kindere. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude dan zegge leef wa minder gevaarlijk of leeft wa minder gevaarlijk? [/v] sound
informant2 [a] Leef. [/a] sound
informant2 [a] Leeft ni leef. [/a] sound
hulpinterviewer [n] [v=072] En hoe ist dan met t vorige leef wat gezonder Jan? [/v]

is t
sound
informant2 [a] Leef ook leeft ni leef. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan zal t toch leef zijn. [/a] [/n] Antwoord op 72 herzien. sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant3 [a] Ik denk da Marie hem zal moete roepe denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant1 [a] Hede genoeg volk. [/a]

he de
tagging sound
informant2 [a] Om het hooi binne te hale. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant2 [a] Heel lief van Jan om te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant1 [a] Da vat. [/a] sound
informant3 [a] Is zwaar om te drage. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] We hope we denke dame allemaal op tijd thuis zulle zijn. [/a]

da me
Vraag hernomen op einde. sound
informant3 [a] Me hope dame op tijd gaan thuis zijn. [/a]

da me
Bij navraag ontkennen ze gebruik van 'me' aan begin van de zin. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant3 [a] Asme thuis kwame. [/a]

as me
sound
informant1 [a] Aswe thuis kwame. [/a]

as we
Asme en aswe beide mogelijk. sound
informant3 [a] Wast aan t regene. [/a]

was t
sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant3 [a] Kdenk dak groter zijn ashij. [/a]

k denk da k as hij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant3 [a] Ze denkt dagij eer thuis zij eer thuis zij azekik. [/a]

da gij az ek ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft toch ni. [/a] tagging sound
informant2 [a] Datie sterker is asgij. [/a]

dat ie as gij
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove. [/a] sound
informant3 [a] Dame mier geld hemme dan jij dan gij. [/a]

da me
Vraag hernomen op einde. tagging sound
informant2 [a] Asgij. [/a]

as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Zij. [/v] sound
informant2 [a] Assij. [/a]

as sij
'dan' en 'als' gebruikt. sound
informant3 [a] Dan zij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant1 [a] We gelove dagullie

da gullie
tagging sound
informant1 dagullie ni zo slim zijt aswij. [/a]

da gullie
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove misschien niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant1 [a] Gullie geloof ni. [/a] tagging sound
informant3 [a] Dat zullie armer zijn dan wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Als jullie. [/v] sound
informant3 [a] Dazullie armer zijn asgullie. [/a]

da zullie as gullie
Opnieuw dan en als. Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft. [/a] tagging sound
informant2 [a] Lisa schoner is even even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
informant3 [a] Hij gelooft da Marcel en Jan sterker zijn as as Jef en Gaston. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jonge wiens moeder gistere hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] De jong van wie de moeder gistere hertrouwd is. tagging sound
informant3 stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] De jonge wie zijn moeder gistere hertrouwd is? [/v] sound
informant3 [a=n] Kdenk ni van wie denkek. [/a]

k denk denk ek
sound
veldwerker [v] En de jonge die zijn moeder gistere hertrouwd is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En de jonge diens moeder gistere hertrouwd is? [/v] sound
informant1 [a=n] Da gebruikewij ni. [/a]

gebruike wij
sound
veldwerker [v] En de jonge waar van de moeder gistere hertrouwd is? [/v] tagging sound
informant3 [a=j] Zou kunne. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge de jonge van wie dat de moeder? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Van wie dat. [/a] sound
veldwerker [v] En das de jonge waar van dat de moeder getrouwd is. [/v] sound
informant3 [a=n] Kdenk ni da da zo mier dialectvorm is. [/a]

k denk
sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank woor zop zate. [/a]

z op
tagging sound
informant3 [a] Was just geverfd. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar dasop zate? [/v] sound
informant3 [a=j] De bank waar dasop zate ja. [/a]

da s op
tagging sound
veldwerker [v] En das de bank waarop dase zate. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En das de bank daar zop zate. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En das de bank dasop zate. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wa geve. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld hee moet maar on maa denke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude ook kunne zegge die geld heet? [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wel wie dater geld hee. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de sossie nor nor heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant2 [a] Gen man maget zien. [/a]

mag et
tagging sound
informant1 [a] Ik vin dagij het ni meugt dagij het ni meugt zien. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] Ik vin dagij het ni zien meugt. [/a] sound
informant3 [a=n] Zien meugt da zeggewij ni. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Dat is de man dieze geroepe emme. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de man die. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Die t verhaal verteld hee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant3 [a] Das de man die ik denk. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Daket verteld em. [/a]

da k et
tagging sound
informant3 [a] Het verhaal verteld hee. [/a] Deel van zin ontbreekt. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man

da s
tagging sound
informant1 die ik denk tagging sound
informant1 dase geroepe emme. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant1 [a] Tschijnt. [/a]

t schijnt
tagging sound
informant3 [a] Dase niks mag ete. [/a]

da se
Bij 398 blijkt dat deze constructie met schijnen moeilijk is in dialect. tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt dase niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant3 [a] Da wordt hier zo eigenlijk ni gebruikt tschijnt. [/a]

t schijnt
sound
informant1 [a] Ze zegge dase niks mag ete. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Wa da eventueel nog kan is no dat schijnt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant3 [a] Tis precies ofer staa iemand in den hof. Dater iemand in den hof staat. [/a]

t is of er dat er
tagging sound
veldwerker [v] Tis precies of iemand in den hof staat. [/v] sound
informant3 [a] Ofer iemand. [/a]

of er
sound
veldwerker [v] Altijd me er? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ofer iemand of dater iemand. [/a]

of er dat er
sound
informant1 [a=j] Ja ja ja ja ja ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeke heb je gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Wafeur boeke hedegij gekocht? [/a]

he de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie heet aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie ze had kunne roepe. [/v] sound
informant3 [a] Zeg mar ni wie dase kunne roepe had. [/a]

da se
Moeilijk te verstaan omdat ze met twee tegelijk praten. tagging sound
informant3 [a] Zeg maar ni wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
commentaarBenefactiefsteekproef. Geen SAND-vragen.  sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant2 [a] Ni vertelle dage ne cadeau dage ne cadeau gekocht het ver hum. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant1 [a] Jef die zouk nooit vrage. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant2 [a] Marie die doet da nooit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis da zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant1 [a] Da koopek nooit. [/a]

koop ek
sound
informant2 [a] Da huis da koopek jamais de ma vie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/a] sound
informant1 [a] zee dereige ni vermaakt op t bal [/a]

z ee der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant2 [a] Ze weeter nog iet af mar ni veul mer. [/a]

weet er
Irrelevante vertaling. Vraag hernomen na 413. sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gistere niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mense op het feestje? [/v] sound
informant3 [a] Spijtig dak na aa verjaardag ni kos kome. Waser veul volk. [/a]

da k was er
tagging sound
veldwerker [n] [v=293] Zoude ook kunne zegge ze herinnere hun eige nog iet. [/v] sound
veldwerker [v] Ze vergisse zich dikwijls. [/v] sound
informant3 [a=n] Vergisse da zeggewij ni. Ze zitte der dikwijls neffe. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v] Ze ergere zich vreselijk aan de zaak. [/v] sound
veldwerker [v] Ze realisere zich dat niet. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant1 [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
commentaarDeel onduidelijk, hernomen.  sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb gene zin en voeiere de koeie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik heb gen zin om de koeie om de koeie te voeiere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij hem kome en neme hem mee. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al her koeie zijn verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Alle koeie van Marie zijn verzope. [/a] Moelijk verstaanbaar. sound
hulpinterviewer [v=319] Da denkek ni aan. [/v]

denk ek
Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Dau denkek ni aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v] Dees denkek ni aan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
informant2 [a=n] Nee daar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Diee rare jonge zenekik mee nor de markt geweest. [/v]

die e zen ek ik
sound
informant1 [a=n] Me diee rare jonge. [/a]

die e
sound
informant2 [a] Me diee rare jonge zenek nor de markt geweest. [/a]

die e zen ek
sound
hulpinterviewer [v] Diee rare jonge hemek mee nor de markt geweest. [/v]

die e hem ek
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik hem al de eerste drie somme gemaakt. De welke hedegaa gemaakt? [/v]

he de gaa
sound
informant1 [a] Keb al de eerste drie sommekes gemaakt. [/a]

k eb
sound
informant1 [a] Welke hedegij gemaakt? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v] De welke? [/v] sound
informant1 [a=n] De welke ni. Welke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jonge vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant3 [a=n] Dat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Kgeloof dase deze jonge allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

k geloof da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere hedegaa al weg mee gebracht? [/v]

he de gaa
sound
informant2 [a] Welke. [/a] sound
veldwerker [v] Waffere of wa voore of zo? [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] In Turnhout wel de waffere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraagt wilde nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil de
sound
informant3 [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ma ni jaak? [/v] sound
informant1 [a=n] Nie nie jaat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datem is gaan zwemme. [/v]

dat em
sound
informant3 [a=n] Datem gaan zwemme is he dien is van achter. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datem gaan zwemme is. [/v]

dat em
tagging sound
informant3 [a=j] Ja dat is em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datem zwemme gaan is. [/v]

dat em
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] As Lea vraagt hemmeze gete kan Marie dan antwoorde jaanze? [/v]

hemme ze
sound
hulpinterviewer [a] Ja ze. [/a] Ze hier niet in betekenis van pronomen maar stopwoord in aard 'zalle' of 'zeg'. tagging sound
informant1 [a] Jaat jaat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Jaat ja ze ma ni jaanze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
tagging sound
informant3 [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant1 [a=j] Nootni. [/a]

noot ni
tagging sound
informant2 [a] Noot noot. [/a] sound
veldwerker [v] En nooitni? [/v] sound
informant3 [a=j] Nootni zeggeze hie ook he. [/a]

noot ni zegge ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant3 [a] Om gen man zeer te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft wer ne schonen dag te werde. [/v] sound
informant2 [a=j] Da belooft ne schonen dag te werre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Da belooft weer van ne schonen dag te worde? [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant3 [a=n] Ze leeft zij? Nee ze leeft op water en brood. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Wellie zijn wellie dau nog noot geweest. [/v] sound
informant1 [a] We zijn dau nog noot geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En we zijn wellie dau nog noot geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] We zijn der nog nootni geweest. [/a]

noot ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dame wel zulle winne. [/v]

da me
Verkeerde vraag. sound
veldwerker [v] Damewellie zulle winne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wellie nee dame wel dame wel zulle winne. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij dor ook niks aan doen. [/v] sound
informant1 [a] Hij kan der ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Die hij der uit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datemhij morge ook komt. [/v]

dat em hij
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk datem morge ook komt of beklemtoond ik denk dat hij morge ook komt maar ni de twee same. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij hee den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant3 [a=n] In de mand gegooid. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee den bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Da boek beloof maa dage nooit mer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Beloof maa dage dieen boek noot mer zult verstoppe. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg maa dage gekocht het. [/v]

da ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Da verstaan ik zelfs ni. [/a] sound
informant1 [a] Zegt maa wa dage gekocht het. [/a]

da ge
Hier wel vorm op -t. Inconsistentie met 072 en 073. sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding ene hemek nog noot gezien. [/v]

hem ek
sound
informant3 [a] Zo een ding hemek nog nootni gezien. [/a]

hem ek noot ni
sound
informant3 [a=n] Diene ene mag der ni bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Gaa zij ook ne rare ene. [/v] sound
informant1 [a=n] Gij zij ne rare. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dagaa Pierre nen boek het probere probere te verkope. [/v]

da gaa
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Dagaa aan Pierre nen boek het probere te verkope. [/a]

da gaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dakik Lisa had geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k ik
sound
informant3 [a] Dakik geprobeerd had aan Lisa xxx. [/a]

da k ik
Geen duidelijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagaa het geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gaa
sound
hulpinterviewer [a=n] Karel weet dagaa geprobeerd het om aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gaa
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij danst kan Jan dan antwoorde hij doe? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij slaapt kan Jan dan antwoorde het doe? [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt vraagt slaaptem kan Jan dan antwoorde ie doe? [/v]

slaapt em
sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoe? [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoe hij slaap wel. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant3 [a] Da kan da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt vraagt zalek dezen avond koke kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v]

zal ek
sound
informant1 [a] Doe mer. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni da doe ma? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosine en Louise er broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan is t broerke van Rosine en van Louise. [/a] sound
veldwerker [v] Ni zo van er broerke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Dieen auto is Jefs. [/v]

die en
sound
informant3 [a=n] Is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Diee velo is mijns. [/v]

die e
sound
informant2 [a=n] Diee velo is van maa. [/a]

die e
sound
hulpinterviewer [v=386] Me haa te werke moest zaa den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
informant3 [a=n] Om da hij moest werke moest zaa den hielen dag thuis blijve. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] [/a] Informant1 schudt nee. sound
veldwerker [v] Ma ni me hij te werke? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Me hum te werke moest zaa den hielen dag thuis blijve. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee nee om da hij moest werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Me hem te werke? [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni dat hij gevalle is? [/v]

geloof de
sound
informant2 [a=j] Geloofde ni geloofde ni datie gevalle is. [/a]

geloof de dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Geloofde ni datem gevallen is? [/a]

geloof de dat em
sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datem gevallen ee? [/v]

geloof de dat em
sound
informant2 [a=n] Gevallen ee? Nie da zeggeze ni. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en ee ni veul geld ni mer. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee Jan hee ni veul geld mer. [/a] sound
informant1 [a] Jan hee hee geen geld ni mer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik geef niks aan een ander. Diene ni moet er af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant3 [a=n] Tzelfde he gen man wilt werke. [/a]

t zelfde
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
informant3 [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
informant1 [a] Wie heet den auto mee genome? Niemand. [/a] Dus meervoudige negatie optioneel. sound
informant2 [a] Gen man. [/a] sound
veldwerker [v] Ma niemandni da zou ook kunne. [/v] sound
informant3 [a=j] Da zou kunne vinekik. [/a]

vin ek ik
sound
veldwerker [v] En iemandni. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit het geld aan de bome? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant1 [a=j] Da zoueze hie ook kunne zegge nergensni. [/a]

zoue ze nergens ni
tagging sound
veldwerker [v] En ergensni? [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant3 [a=n] Niks zouekik zegge. [/a]

zoue k ik
sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeie heetem gemolke? Geen enkel ni. [/v]

heet em
sound
informant2 [a=n] Gien één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee naa mier koeie dan ze vroeger had dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Asse vroeger had. [/a]

as se
sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [v=408] Op dees feest werter veul gedanst. [/v]

wert er
tagging sound
informant1 [a=j] Das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En zonder die er? [/v] sound
informant2 [a=j] Op dees feest wert veul gedanst da kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan alle twee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Na werter nog alleen mar brood verkocht in diee winkel. [/v]

wert er
sound
informant2 [a=j] Na werter nog alleen brood verkocht in diee winkel. [/a]

wert er
tagging sound
veldwerker [v] En zonder er? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nu werter nog alleen brood xxx. [/a]

wert er
Hulpinterviewer schudt ook nee. sound
hulpinterviewer [v=414] Gistere stonder nen enge man in de in den hof. [/v]

stond er
sound
hulpinterviewer [a=j] Me dienen er der ba. Gistere stonder stonder ne rare ne rare vent in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En gistere stond ne rare vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee da nie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Legt da boek ner. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Asge ech ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

as ge
sound
hulpinterviewer [a=n] Dan komde mar. [/a]

kom de
sound
veldwerker [v] Ma ni dan kom mo? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee dan komde mer. [/a]

kom de
sound
hulpinterviewer [v=484] Da kijk mar. [/v] sound
informant3 [a=n] Da kijk mer nee kan ni da kan ni. [/a] sound
informant1 [a] Zie da mar is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wist hent. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/v]

konne we
sound
hulpinterviewer [a] Me te sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/a]

konne we
sound
veldwerker [v] Ma ni me het te sneeuwe? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
informant1 [a] Makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wast. [/v] sound
informant3 [a] zenaage [/a]

zen aage
tagging sound
veldwerker [v] Kunde dan ook zegge Toon wastem? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang neffe. [/v] sound
informant3 [a] Neffenem. [/a]

neffen em
tagging sound
veldwerker [v] En zegde dan ook neffe ze zelve of neffe zen eige? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee neffenem. [/a]

neffen em
sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee zij is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is eur ziek? [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk da iemand de koekskes hee op gete ma ik weet ni wie da. [/v] sound
informant3 [a=n] Ma kweet ni wie. [/a]

k weet
sound
veldwerker [n] [v=035] Jan vergist zich. [/v] sound
informant3 [a] Jan is er neffe. [/a] sound
veldwerker [v] Jan herinnert zich dat wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan weet et nog. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet ni da Marie gistere gestorve is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet ni da Marie gistere gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zoude dan ook kunne zegge ze weet ni da Marie gistere is gestorve? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En ze weet niet dat Marie gistere gestorve heeft. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v] En zen weet ni da Marie gistere gestorve is? [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had da heel brood wel op ete gewild. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=055] Azekik eerlijk ben. [/v] sound
informant3 [a] Azek eerlijk zen. [/a]

az ek
sound
hulpinterviewer [a=j] Wel beklemtoond. Azekik azekik da gadaan hem da kan. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v] Dan levekik gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Dan leefek gelukkig. [/a]

leef ek
sound
hulpinterviewer [a=j] Dan levekik die besta ook maar in een ander structuur. [/a]

lev ek ik
sound
veldwerker [v=055] Hij leeft gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Hij leeft gelukkig. [/a] sound
veldwerker [v] Asenij gelukkig leeft. [/v] sound
informant3 [a] Asem na gelukig leeft. [/a]

as em
sound
veldwerker [v] Asem hij? [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En dan leeftemij of leeftenij? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=057] Assezij zo leeft. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] Leefzezij gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] Ze leeft te ongezond. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze leeft t ongezond [/a] sound
veldwerker [v=059] Leeft het hondje nog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leeft da honneke nog? [/a] sound
veldwerker [v=061] Jullie leve te gevaarlijk. [/v] sound
informant1 [a] Gullie leeft te gevaarlijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie wel gezond genoeg? [/v] sound
informant2 [a] Leefdegullie wel gezond genoeg. [/a]

leef de gullie
Antwoord onduidelijk tagging sound
veldwerker [v] En leefde gullie wel gezond genoeg. [/v] sound
informant1 [a=j] [/a] sound
veldwerker [v] En asgegullie zo blijft leve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=067] Als Marcel nog leeft leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dakik groter ben asenij. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] En dakik groot ben. [/v] sound
informant1 [a=j] [/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen voor hooi van t land t ale. [/v] sound
informant3 [a=j] Hede genoeg ver t hooi van t land t hale da kan toch ook denkek. [/a]

he de denk ek
tagging sound
informant3 [a] Toch t meeste om denkek. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=189] Eh t was vriendelijk van Jan van te kome werke. [/v] sound
informant2 [a=n] Om te kome werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En voor te kome werke. [/v] sound
informant3 [a=j] Ver te kome werke da kan ook ver da kan ook denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
informant1 [a] Van ni. [/a] sound
veldwerker [v] En voor kome te werke. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=190] En da vat is zwaar voor te drage. [/v] sound
informant1 [a] Da vat is zwaar om te drage. [/a] sound
informant3 [a=n] Om ni ver he. [/a] sound
veldwerker [v] En da vat is zwaar om drage. [/v] sound
informant2 [a=n] Om te drage. [/a] sound
veldwerker [v] En da vat is zwaar te drage. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=192] Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Wope allemaal op tijd thuis te zen. [/a]

w ope
sound
informant1 [a=j] Wope allemaal van op tijd thuis te zen. [/a]

w ope
tagging sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] Tis beter om efkes te wachte. [/a]

t is
Antwoord onduidelijk. tagging sound
veldwerker [v] En tis misschien beter voor nog efkes te wachte. [/v] sound
informant3 [a=n] Om nog efkes te wachte ni voor. [/a] sound
veldwerker [v] En tis misschien beter van nog efkes te wachte. [/v] sound
informant1 [a=j] Da wel ja ja van nog efkes te wachte ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] Eh tis misschien beter nog efkes te wachte. [/v] sound
informant1 [a] Om. [/a] sound
veldwerker [v] En tis beter nog efkes te wachte. [/v] sound
informant2 [a=j] Zeggeze ook wel he. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=402] En wadde t geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant1 [a=j] Wadde geluk om hem direct direct terug te vinde. [/a]

w adde
tagging sound
veldwerker [v] En wadde t geluk van hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] Informanten schudden nee. sound
veldwerker [v] En wadde t geluk voor hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] Informanten schudden nee. sound
veldwerker [v] En wadde t geluk hem direct terug te vinne. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] [/a] sound
veldwerker [v=216] En ze gelooft dagegij rap zult thuis zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dagegij zeker ni. [/a]

da ge gij
sound
veldwerker [v=217] Hij is sterker asgegij. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=218] Eh ze gelove damewellie rijk zijn. [/v] sound
veldwerker [v] Ma ni damewellie. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] We zijn rijker asze aszezij. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Aszezij nee. [/a]

as ze zij
sound
veldwerker [v=219] Me gelove. [/v] sound
informant1 [a=n] We gelove. [/a] sound
veldwerker [v] We gelove dagegullie ni zo slim zijt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gegullie zeker ni. [/a]

ge gullie
sound
veldwerker [v] En ook ni ni zo slim aswewij. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=220] En eh ik geloof dasezullie armer zijn asgegullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde van geen man pijn te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Rosa probeerde van geen man pijn te doen ja ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Rosa probeerde geen man pijn te doen da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] En voor geen man pijn te doen. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] [/n] sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie hee probere van hem nen brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge hee geprobeerd om naar em nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant3 [a] En ni andersom geprobeerd hee? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Da Marie geprobeerd hee ja ja das beter. Da Marie geprobeerd hee van aan hem nen brief te schrijve. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant2 [a] Do wil geen man danse. [/a] sound
veldwerker [v] Der wil gee man ni danse. [/v] sound
informant3 [a=n] Gee man ni? Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wiezat kunne roepe. [/v]

wie z at
sound
informant3 [a=j] Zeg ma ni wiezat kunne roepe. [/a]

wie z at
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel maa es wie dase had kunne roepe. [/v]

da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel maa es wie dazaa had kunne roepe. Wie dazaa had kunne roepe. [/a]

da zaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel maa es wie of zaa had kunne roepe. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel maa es wie of dazaa had kunne roepe. [/v]

da zaa
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] Wa zou dan t beste zijn? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie dazaa wie dazaa wie dazaa had kunne roepe. [/a]

da zaa
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet da Eddy morge wil brood ete. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik weet da Eddy morge brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant3 [a] Eddy moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spulle weg aan t gooie. [/v] sound
informant2 [a=j] Hij is alle kapotte spulle weg aan t gooie. [/a] tagging sound
informant2 [a] Weg aan t smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte spulle aan t weg gooie. [/v] sound
informant3 [a=j] Aan t weg smijte. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kunde dan ook zegge weg aan t smijte. [/a] sound
informant3 [a] Aan t weg smijte. [/a] sound
informant1 [a] Weg aan t smijte. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant3 [a=n] Ma hie staa ni zinge ook ni en wij zegge ook ni zinge. [/a] sound
veldwerker [v] Dus hoe dater daar staat da zoude ni kunne zegge. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage veul weg zult moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant3 [a] Zult moete weg smijte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veul zult weg moete smijte. [/v]

da ge
sound
informant1 [a=j] Ik denk dage veul zult weg moete smijte. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan ook he. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veul zult moete weg smijte. [/v]

da ge
sound
informant1 [a=j] Dat ist. [/a]

is t
sound
veldwerker [v] En die ander twee dan. [/v] sound
informant3 [a] Ni zo ni zo veel. [/a] sound
veldwerker [v] Maar eventueel zout wel kunne? [/v] sound
informant3 [a=j] [/a] sound
veldwerker [v] T laatste ist beste. [/v] sound
informant1 [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier zitte hier nergens geen muize? [/v] sound
informant1 [a] Zitten ier ergens muize? [/a] sound
veldwerker [v] Ma zoude ook kunne zegge zitte ier nergens of nieverans geen muize? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten hier nergens geen muize? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik vin da alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin da alleman moet zwemme kunne. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin dat alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat alleman zwemme moet kunne. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeke hee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan hee drie boeke andersom he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreek ni goed gen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreek ni goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Ni goed geen Frans da zoude ni xxx. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed gen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant3 [a] Hij spreekt ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Alleman is gene stielman da kan he. [/a] Nu ja maar antwoord later herzien. sound
hulpinterviewer [a] Ik zou zegge ni alleman is ne stielman. [/a] sound
informant1 [a] Ni alleman is ne stielman. [/a] sound
veldwerker [v] En alleman is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=n] Ni alleman is gene stielman. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Alleman is gene stielman? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij hee overal geen vriende. [/v] sound
informant1 [a] Hij hee nergens vriende. [/a] sound
informant2 [a] Nergens geen vriende. [/a] sound
veldwerker [v] En asem hier en daar wel vriende heet maar in Vosselaar ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee ni overal vriende. [/a] sound
veldwerker [v] Ma ni hij hee overal geen vriende. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem ver drie uren de wagen moet hemme gemaakt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet datem ver drie uren de wagen moet gemaakt hemme. [/a]

dat em
sound
informant3 [a] Moet gemaakt hemme. [/a] sound
hulpinterviewer De volgende. [v=157] Jan weet datem ver drie uren de wagen moet gemaakt hemme. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=j] Dat ist. [/a]

is t
sound
informant3 [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem ver drie uren de wagen gemaakt moet hemme. [/v]

dat em
sound
informant3 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [a] De wagen moet gemaakt hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem ver drie uren de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat em
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkte wa denkte wie dak in de stad gezien hem. [/v]

denk te
sound
veldwerker [v] Ma da zoude wel kunne zegge wa denkte wie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wa denkte wie dak in d stad tege gekome em. [/a]

denk te da k
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wa denkte ja ja. [/a]

denk te
sound
hulpinterviewer [v=261] Wie denkte wie wie dak in de stad tege gekome em. [/v]

denk te da k
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkte dak in de stad tege gekome hem. [/a]

denk te da k
sound
informant1 [a] Wie denktge dak in de stad hem tege gekome. [/a]

denkt ge da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de tasse af wasse. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik gaan wel efkes de tasse af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoum da gedaan hemme gekund. [/v]

zou m
sound
informant3 [a=n] [/a] sound
informant3 [a=n] Zoum da kunne gedaan emme. [/a]

zou m
sound
hulpinterviewer [v=265] Wa denktegullie hoe daset hemme op gelost. [/v]

denk te gullie da se t
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denktegullie daset hemme op gelost ni hier me wa denktegullie. [/a]

denk te gullie da se t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Wa denktegullie hoe daset op gelost hemme. [/v]

denk te gullie
sound
hulpinterviewer [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=266] Hoe denkte hoe daset op gelost hemme. [/v]

denk te da se t
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Hoe denkte daset. [/a]

denk te da se t
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkte die ik in de stad gezien hem. [/v]

denk te
sound
informant1 [a=n] Nee dat ist ni. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant3 [a=n] Die nie mag er ni bij he. Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. vorm: Zeg maar nie wie ze had kunnen roepe
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. vorm: wie dasse had kunne roepe
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: De jonge wiens moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie dat zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: diens moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar datze op zate
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarzop ze zate
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : j
vorm: Marie al haar koeie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: die... die
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: Geen man
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
vorm: geprobeerd hebt een boek aan Piet te verkope.
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven 'Els' moet voor en 'een cadeau' moet achter 'geprobeerd/proberen' staan komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
vorm: dagge nie valt.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: nooit nie
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: Kzalekik et wel krijge.
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: Ge weetge der niks van
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: wete gullie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
vorm: et
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dat we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: Mogewij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetge iets over t weer voor morge?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet wel dat ge slim zeit.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. vorm: Zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
opmerking: zou ekik zegn...
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Assu denkt leeft leef dan verder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: Als alle dage
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Als er soms een dokter...
opmerking: Letterlijk kwam echt niet voor.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Als ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaaik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen dawwe ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen of
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen als we
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge we
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie er aan de deur was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wieze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: nadruk op 'ik'
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ik denk dieze geroepe hebbe.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: datsen
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: te moete bescherme
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunn zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: te kunnen werken.
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. opmerking: deze constructie komt niet voor.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
vorm: gesmoord of gerookt
opmerking: roken komt steeds meer voor.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: Ja, in bepaalde omstandigheden alleen.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
vorm: heb em gistere tege gekome.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich