SAND-data 's-Gravenwezel (K229p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in 's-Gravenwezel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar's Gravenwezel (K229); GUV [meta][k]K229p[/k][i]836[/i][i]837[/i][i]838[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ja ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan is zij. [/a] let op pronomen in uitloop tagging sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar ze weet nie da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Of da Marie gisteren gestorven eet? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie da _ [/v] sound
informant1 [a] Nee zenne weet nie nee. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Past op dache nie valt. [/a]

da che
sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie danse en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wilt nie danse en ze wilt nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da nooit nie gekunnen of nie gewild. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gekunnen nie. [/a] wordt, denk ik, eerder afgekeurd omdat de zin nogal gewrongen is, niet omwille van de vorm van het voltooid deelwoord sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] IJ at helemaal kunnen op eten maar a mochtet nie. [/a]

a t mocht et
tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertelt mij nie wie assij had kunne roepe. [/a]

a sij
tagging sound
informant2 [a] _ wie as ad kunne roepe. [/a]

a s
tagging sound
veldwerker [v] wie asse kunne roepen had? [/v] sound
informant1 [a] Da s zo wa verwrongen in ons taal vindek. Wie asse kunne roepen had. [/a]

vind ek a se
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dassezij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Zezij komter bij ons nie bij. [/a]

ze zij komt er
sound
informant1 [a] Vertelt eens wie as had kunne roepe. [/a]

a s
tagging sound
veldwerker [v] en wie dasse had kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a=j] Wie dasse had kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Das had nie he. [/a]

da s
lijkt mij nogal streng voor de 'dat', die allicht wel minder gebruikelijk is, maar toch zeker bij de andere twee echt wel voorkomt sound
informant1 ja wa doe wa da juist xxx subjectverdubbeling met initieel subject sound
informant3 [a=j] _ wie dasse zoue kunne roepe. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=029] En wie ofze had kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Da s nie van ons. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Achet aan de Jan vraagt dieë weet da nog wel. [/a]

a ge t
'die' lijkt me heel frequent gebruikt te worden als niet-aanwijzend, persoonlijk pronomen sound
veldwerker [v] Hij bukt zich. [/v] tagging sound
informant2 [a] IJ bukt zich. Ja da zeggewij. [/a]

zegge wij
onduidelijk of dit geen standaardtaalinvloed is tagging sound
informant1 [a] IJ bukt em nie. [/a] sound
informant1 [a] A bukt zneige. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude da zeggen in t dialect ook? Hij bukt zich? [/v] sound
informant1 [a] Ik denk at zal zijn zneige. [/a] let op 'at' ter inleiding direct objectszin sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet wijze nor mekaar. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja ze wijze naar een. [/a] tagging sound
informant1 [a] K denk at da nog meerder is dan no mekaar. [/a] let ook op gebruik 'at' ter inleiding van gewone bijzinnen sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] _ wast zneige. [/a]

zn eige
tagging sound
informant1 [a] Jawel. Ik ga mneige wasse. [/a] sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] A ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] Fons zagt een slang neffen em. [/a] duidelijke -t op sterk preteritum tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij vor em werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Ze liet eureige mee gaan. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goe in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] A bezag zneigen in de spiegel. [/a]

zn eigen
tagging sound
informant3 [a] amai toen zakik er lelijk uit dakik mijn in de spiegel bezag. [/a]

za k ik da k ik
let op mogelijk (maar moeilijk hoorbaar) temporeel 'dat' (hoewel ik daar niet zeker van ben) en op gebruik 'mijn' als direct object (eventueel zou een analyse als tussen-n ook nog kunnen, maar 'mijn' is niet ongeattesteerd in die positie) tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] Den Eede kent zeneigen he. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord dater fotos van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord dater fotos_ [/a]

dat er
sound
informant1 [a] da zn eige fotos in de in de vitrine staan [/a] sound
veldwerker [v] zoude kunne zegge datr foto's van emzelf? [/v] sound
informant1 [a] Van emzelf nie. Zneige. [/a]

zn eige
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt al van de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] K denk da Marie geprobeerd ee em nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger probeerdeme _ probeerdemij vur tomate te planten he. [/a]

probeerde me probeerde mij
absoluut merkwaardig gebruik van 'mij' ook onduidelijk of dat dan wel eerste enkelvoud of meervoud is, of derde enkelvoud. Eerste meervoud lijkt het waarschijnlijkste, hoewel ik denk dat het hier gewoon om een verspreking gaat. tagging sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdenek schoon tomate te winnen he. [/a]

probeerden ek
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemen van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a] _ emmewe geprobeerd droog thuis te gerake. [/a]

emme we
emme zonder pro drop tagging sound
informant2 [a] Vroeger emme geprobeerd van vroeger _ [/a] emme mét pro drop tagging sound
informant1 [a] of w emme geprobeerd vroeger thuis te kome. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Ja. Azek zuinog leef dan levik gelijk mijn ouders da wilde _ wouë. [/a]

az ek lev ik
tagging sound
veldwerker [v] Azekik zuinig leef? [/v] sound
informant1 [a] Ja dache da wilt benadrukke dan kunde dat he. [/a]

da che
conditioneel/temporeel 'dat' sound
informant1 [a] Azekik zuinig leef levik gelijk ak mijn ouders da zouë wille

az ek ik lev ik
'ak' is als misspreking te beschouwen sound
informant1 [a] _ levekik gelijk mijn ouders da wouë. [/a]

lev ek ik
sound
veldwerker [v=055] Alsij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft _ [/a]

as em
sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer as zen vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
veldwerker [v] atem nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee asem. [/a]

as em
sound
veldwerker [v=057] Alszij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse zo gevaarlijk blijft leve leeftze nie lang nie meer. [/a]

a se leeft ze
tagging sound
veldwerker [v] en assezij? [/v] sound
informant1 [a] Assezij nie nee. Asse. [/a]

as se zij a se
sound
informant1 [a] Assij zo gevaarlijk blijft leve ja dan leeftse nie lang nie meer. [/a]

a sij leeft se
sound
veldwerker [v] dan gassezij nie lang nie meer leven? [/v] sound
informant1 [a] Dan gasse nie lang nie meer leve. [/a]

ga se
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

as t lev et
tagging sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Asgulle zo gevaarlijk blijft leve dan leefde nooit _ [/a]

as gulle leef de
tagging sound
informant2 [a] _ dan leefdegulle zo lang azzekik. [/a]

leef de gulle az ek ik
tagging sound
informant1 [a] Asgulle zo gevaarlijk blijft leve leefde nie zo lang gelijk azzekik. [/a]

as gulle leef de az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] addegulle _ [/v] sound
informant1 [a] Asgulle. [/a]

as gulle
sound
veldwerker [v] asgegullie? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Asse veur ulle werk leve dan leveze nie voor ulle kindere. [/a]

as se leve ze
tagging sound
veldwerker [v] assezulle? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] As zulle? [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord. Het gebruik van het vol pronomen 'zullie' is blijkbaar heel ongewoon  sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] At de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
veldwerker [v] Asgij gezond leeft? [/v] sound
informant1 [a] Asgij moest gezonder leve leefde langer. [/a]

as gij leef de
let op clusterdoorbreking sound
veldwerker [v] en addegij moest gezonder leve? [/v] sound
overig [a] Nee nee. Als gij. Addegij nie nee. [/a] sound
informant1 [a] Asge moest _ nie roke _ [/a]

as ge
let op clusterdoorbreking sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Asser zo weinig mensen van den boer leve dan leveder veel van de fabriek he. [/a]

as er leve der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As die in den hemel zijn _ of in den hemel leve _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan zit_ zitte d ander in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aswe sober leve levewe gelukkig ja. [/a]

as we leve we
tagging sound
informant1 [a] Amme zuinig leve leveme gelukkig. [/a]

a me leve me
tagging sound
informant1 [a] we leveme gezond [/a]

leve me
verbaal affix -me tagging sound
informant1 [a] Asw ongezond leve _ [/a]

as w
tagging sound
informant2 [a] Dan zijm ongelukkig. [/a]

zij m
tagging sound
veldwerker [v] Nie zijmen ongelukkig? [/v] tagging sound
informant2 [a] zijm ongelukkig. [/a]

zij m
sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Jan leeft eens wa gezonder! [/v] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leefd eens wa gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Mannekes leefd eens wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen. [/v] sound
informant3 [a] Zouek da wel kunne doen. [/a]

zou ek
tagging sound
veldwerker [v] zounik da wel _ [/v] sound
informant2 [a] Nee. Zounek nie. [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] K vind dat alleman zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vind dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vind dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] K weet datem zal moete terug komen he. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] K weet datem terug zal moete komen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en k weet datem zal terug moete komen? [/v] sound
commentaar[a=n] Schudden van neen. [/a] [/n]  sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet dat Eddy morgen moet brood ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet da Jan een nieuw schure moet bouwe. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Voor ons is da fout. [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 [a=n] K vind da Marie nor Jef moet belle. [/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] _ da Jan misschien moet vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet dat Hans nie mag kome. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ da Jan varkens wilt kopen he. [/a] sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zei da Willy zunnen auto moest verkope. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk da Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld meer _ nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel gee geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] E wilt geen soepe nie meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nergens geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten er ieverans geen muize? [/a] tagging sound
informant1 [a] Zitten ier nieverans geen muize? [/a] wordt later min of meer ingetrokken; komt er nochtans vrij spontaan uit... sound
informant1 [a] Die nieverans is nie van hier. [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ spreekt geen goei Frans he. [/a] sound
veldwerker [v] Zo goe spreekekik geen Frans zn. [/v] sound
informant1 [a] Ja maar zo goe spreekekik geen Frans zenne. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] Ik spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] E ee overal geen vriende. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ze zien em overal nie even gaarne. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan ee drie boeke. [/a] sound
informant1 want ik weet nie wieter in den tijd hier eens bij ons in t school kwam

wiet er
geen dubbelgevulde COMP sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet niks van die zaak. [/a] eigenlijk irrelevant; ook niet doorgegaan tot eigenlijke vraag sound
veldwerker [v=156] Jan weet datem voor die uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] _ moet gemaakt zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor drie uur de wagen _ [/v] sound
informant1 [a=j] A weet datem de wagen moet gemaakt ebbe voor drie ure. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem voor drie uur de wagen gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja da kan ook wel. [/a] sound
informant1 [a=j] _ al gemaakt moet ebbe. Ja da mag ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor drie uur de wagen gemaakt ebbe moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant1 [a] Edde volk genoeg vor gaan t hooie? [/a]

e de
let op plaatsing 'te' tagging sound
veldwerker [v] om gaan t hooien? [/v] sound
informant2 [a] vur gaan t hooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon va Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T is schoon van te komen helpe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] vur te komen helpe ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om te komen helpen? [/v] tagging sound
informant2 [a] Ook al. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] tagging sound
informant1 [a] Die ton is te zwaar om te drage ja. [/a] sound
veldwerker [v] en die ton is te zwaar veur te dragen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] W hopen allemaal vor op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ om op tijd thuis te _ [/a] sound
veldwerker [v] en van op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant3 [a=n] Om. Om. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant3 [a] IJ eeter weer staan zage. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] A staater weer te zage zenne. [/a]

staat er
tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Toem aan kwame was t aan t regene. [/a]

toen m
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan ij. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dak groter zijn dan um. [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] K geloof dak groter zijn dan em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dagij eerder thuis zijt azzekik. [/a]

da gij az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] as ik? Of zegd altijd askik? [/v] sound
informant1 [a] Azzekik. [/a]

as ek ik
sound
veldwerker [v] as mij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] dat ondervinne wij van ons kindere. Die gebruike zo as mij he. Da kunne wij nie gewoon worre. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge denkt zeker nie datieë sterker is as gij. [/a]

dat dieë
tagging sound
veldwerker [v] as ou? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] asgegij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zulle. [/v] sound
informant1 [a] Ze denke dasse rijker zijn as wij. [/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] Zulle denke dawij rijker zijn aszun. [/a]

da wij as zun
tagging sound
veldwerker [v] as zulle? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Aszun. [/a]

as zun
sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant1 [a] We denke da gulle nie zo slim zij as wij he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie da zulle armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft zeker nie _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle denkt toch nie dassij armer zijn dan wij of dan gulle. [/a]

da sij
tagging sound
informant1 [a] As gulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa eve schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij denkt da Lisa even schoon is as Suzanne of _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] IJ denkt da Bart en Peter sterker zijn dan _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
veldwerker [v] toetoet ij ga wel komen? [/v] sound
informant1 [a=n] Toetoet da doew ier nie. [/a]

doe w
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zal de komme nog wel eens af wassen of zoiet. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen van wie de moeder gisteren terug hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wiens nie zenne. [/a] sound
informant1 [a] De jonge dieë ze moeder hertrouwd is ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar as op zate was juist geschilderd. [/a]

a s
tagging sound
veldwerker [v] de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Waar as op zate. [/a]

a z
sound
veldwerker [v=253] Marie was er ook wat heel plezant was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was er ook. Da was heel plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dakik woon staat een ouw kerkske. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag dawe aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Op den dag dam aan kwame wast aan t regene. [/a]

da m was t
tagging sound
informant2 [a] We kwamen aan en t regende. [/a] sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Iet wa schoon is he. [/a] tagging sound
informant1 [a] T is iet dat heel schoon is he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld ee moeter mij maar wa geven he. [/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v] Wie da geld eet? [v] sound
overig [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant2 [a=j] Wa denkte wiek in t stad gezien _ [/a]

denk te wie k
vindt antwoord van informant één beter tagging sound
informant1 [a=n] Wie denkte dak in t stad gezien em. [/a]

denk te da k
sound
veldwerker [v] dus wa denkte wiek in t stad _ [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denkte wie dak in t stad gezien em? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie denkte dak in t stad zijn tege gekome. [/a]

denk te da k
let op volgorde werkwoordelijk cluster tagging sound
informant2 [a=n] Nie twee kere wie. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulle oe dasset op gelost ein? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe denkte dasset zullen op gelost emme. [/a]

denk te da se t
sound
informant2 [a=j] Wa denkte gulle oe dazet op gelost ebbe. [/a]

denk te da ze t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe denktegulder oe dasset op gelost emmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Oe denkte gulle dasset emmen op gelost. [/a]

denk te da se t
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 W ebben altijd een _ een hotel gehad _ dxx jaar en dag gaarne hinne gegaan zijn he. sound
informant2 [a] Marie trok eur _ [/a] sound
informant1 [a] _ trok de sarze nor eureige. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoude da gedaan gekund emme? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Zoutij da kunne gedaan emmen? [/v] sound
commentaargeen relevante antwoorden  sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ zit patatte te schille. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] Om koeie te voeiere. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeie zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] De koeie zijn allemaal verzope me d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] Marie al eur koeie zijn verzopen? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor denkek nog nie aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee nor de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dien aardige gast zijnik nor de markt geweest. [/a]

zijn ik
sound
veldwerker [v=322] K em al d eerste drie somme gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/v] tagging sound
informant1 [a] D eerste drie sommekes emmek al gemaakt. [/a] sound
informant2 [a] Welken eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
sound
veldwerker [v] maar nie de welken? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant1 [a=n] Welken ed al weg gedaan? [/a]

e d
sound
informant1 [a] Ja wafeur eddegij al weg gedaan maar t is toch welken eddegij al weg gedaan. [/a]

e de gij e de gij
onduidelijk wat informant één hiermee bedoelt tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zoiet zouek nie durven op ete. De zulke da wordt nie gezeed zenne. [/a]

zou ek
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op ete. [/v] sound
informant2 [a=n] Die zouk nie willen op ete. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt da ne keer. [/v] sound
informant1 [a=n] Gaat dat eens hale. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee _ nee dr klopt iet nie. [/a] sound
informant1 [a] Ik denk _ die gast vinnez allemaal wel ne goeie. [/a]

vinne z
informant één herhaalt deze zin een paar keer tot ze van de grammaticaliteit overtuigt is; ik weet niet of dat wel zo betrouwbaar is... sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaa zwemmen is. [/v] eigenlijk is de woordvolgrde in de vraagstelling anders, maar antwoord is relevant voor deze vraag sound
informant1 [a=j] K weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=350] K weet datem gaan zwemmen is? [/v] sound
overig [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=875] K wee datem is weeste zwemmen? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja da zeggez op sommige plaatsen ook he. IJ is weeste zwemmen he. Maar nee da zeggewij nie. [/a]

zegge z zegge wij
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant2 [a=n] ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar zo jak? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? Kunde dan jaat zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en maar neet! [/v] sound
informant1 [a] Maar nee. [/a] sound
informant1 [a=j] Neet niks erachter nee. [/a] bizar: een constructie ontkennen terwijl je ze gebruikt... Meer voorbeelden in het nagesprek, bij informant drie tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant1 [a=n] Ja wie? [/a] sound
informant1 [a=n] Wie da zegge wij nie. Ja wie? [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo een weer ge kun ie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo een weer _ kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken me ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Me mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=j] Isem dood ja? [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] em is dood. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Em is dood nie. IJ is dood. [/a] sound
veldwerker [v=368] He hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Me dadij ging werke moestezullen heel den dag thuis blijve. [/a]

dad ij moeste zulle n
merkwaardig is dat de door mij aangeboden vormen met subjectverdubbeling steevast verkeerd geïnterpreteerd worden: hier als 3 mv. i.p.v. 3 enk. vr. sound
veldwerker [v] en me hij te gaan werken? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a] Ast sneeuwde kondewe nie uit t stad. [/a]

as t konde we
sound
veldwerker [v=370] Da s de an dieze geroepen emmen. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man dieësse riepe. [/a]

die se
tagging sound
informant1 [a] Da s de man dieën asse geroepen emme. [/a]

a se
tagging sound
informant2 [a] Ja. Da s de man dasse geroepen emme ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieët verhaal gedaan ee. [/a]

dieë et
tagging sound
informant1 [a] of dien at verteld eet. [/a]

a t
tagging sound
informant1 [a] Of dadet verhaal gedaan ee. [/a]

dad et
tagging sound
veldwerker [v] zoude kunne zeggen da s de man dat verteld ee? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] nochtans even tevoren wel spontaan... sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dien ak denk dat verhaal verteld ee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peis dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diek denk xxx _ [/a]

die k
tagging sound
informant2 [a] _ dien ak denk dasse geroepen emme. [/a]

a k da se
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Da s t huis dak gekocht em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant3 [a=n] Nooit. [/a] sound
veldwerker [v] nooit nie? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Nooit. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr dien auto mee gepakt? [/v] sound
informant1 [a=n] Niemand. [/a] sound
veldwerker [v] en niemand nie? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nieverans. [/a] sound
veldwerker [v] en nie nieverans nie? [/v] sound
informant1 [a=n] Die nie komter nie bij. Nieverans. [/a]

komt er
sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Niks. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant1 [a=n] Geen. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et! [/v] sound
informant1 [a] Nie zegge dache ne cadeau gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=n] Denkte nie datem gevallen is? [/a]

denk te dat em
sound
veldwerker [v] hij ee gevallen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] da schijnt dasse niks mag ete? [/v] sound
informant2 [a] t schijnt dasse niets mag ete. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] _ probeerden om niemand nie zeer te doen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van niemand nie _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a=j] Ze probeerde niemand nie zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] of voor niemand nie zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
overig [a] Veur ja veur. [/a] sound
commentaarinformant komt evenwel van elders...  sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a] T belooft ne schonen dag te worre. [/a] sound
overig t belooft denkik nie da wij zo zou zegge denkik.

denk ik denk ik
sound
veldwerker [v] dus dien belooft zin is _ [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] T is beter nog te wachte _ nog wa te wachte. [/a] tagging sound
informant1 [a] om nie. [/a] sound
informant2 [a] van zeker nie. [/a] sound
veldwerker [v] voor nog wa te wachten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
informant2 [a=n] Tgeen dache zegt da zeggeme _ [/a]

da ge zegge me
bedoeld is dat infinitiefzin niet echt goed is hier. sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is precies of dater iemand in den hof staa. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] K ebetem gegeve. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=n] Zij leeft op water en brood dees week. [/a] tagging sound
veldwerker [v] K em kik dr niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a] K emekik de niks mee te make. [/a]

em ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en z ee zij der niets mee te maken? [/v] sound
informant2 [a=n] Zij eeter niks mee te make. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=427] W emme wij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] W emmen dr niks mee te make. [/a] nochtans wel in spontane spraak tagging sound
veldwerker [v=429] IJ eetij dr niks mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eetr ook niks mee te make. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=427] Daar emmewij niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor emmewe niks mee te make. [/a] [/n]

emme we
in spontane spraak komt minstens één voorbeeld van 'emme' met pro drop tagging sound
veldwerker [v=428] Ik peis dattem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] We zijn nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=427] We zijme naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] E eet dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] E eet dn borstel helemaal kapot gekeerd. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel zou moete weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] K denk ache veel zult moete weg gooie. [/a]

a ge
sound
informant1 [a] K denk dache veel zult moete weg gooie. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en dache veel weg zult moete gooien? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en zult weg moete gooien? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eeter drie rooi. [/a]

eet er
tagging sound
informant1 [a=j] Die eeter drie roo. [/a]

eet er
sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mannen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] T ware veel mannen op t feest. [/a] lijkt wel 't'; maar moeilijk hoorbaar; verderop consequent 'dr' tagging sound
informant1 [a] Dr ware veel manne. [/a] tagging sound
informant1 [a] De ware veel manne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren der ook veel vrouwen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] En wareder veel vrouwe bij? [/a]

ware der
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] tagging sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht? [/a] tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie ee ou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant1 [a] Wie eeter ou tege gekome ja. [/a]

eet er
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek e proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zegde dagij Piet nen boek et probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] en proberen te verkopen et? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] _ dakik had geprobeerd Els ne cadeau te geve. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v] en gelijk dakik em zeg? [/v] sound
informant1 [a=n] Da s uit t Frans vertaald denkik. [/a]

denk ik
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij e geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] E weet dagij geprobeerd et eur nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeke dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dieën tijd leefenek er op los. [/a]

leefden ek
tagging sound
informant2 [a] _ leefdeker _ er op los. [/a]

leefde k er
sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenij as een beest he. [/a]

leefden ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdewij as god in Frankrijk ja. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien. K vind dagijt ook nie meugt zien. [/a]

mag et da gij t
tagging sound
informant1 [a] Niemand maget zien. K vind dagijt ook nie moet zien. [/a]

mag et da gij t
let op vervanging 'mogen' door moeten sound
veldwerker [v=345] Jare geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare gelede leefdegij gelijk ne kluizenaar he. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v] en leefdenegij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=408] Op da feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wierer veel gedanst. [/a]

wier er
tagging sound
veldwerker [v] kunde zeggen op da feest wier veel gedanst? [/v] sound
informant1 [a=j] _ wierer veel gedanst. [/a]

wier er
tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter nog maar alleen brood verkocht ja. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] dus nu wordt alleen _ ? [/v] sound
informant1 [a=j] Nee. Nu wordter nog maar alleen brood verkocht. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder ne rare vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stonder nen aardige_ nen aardige vent in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
informant1 [a=j] stonder nen aardige vent in den hof. [/a]

stond er
sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook ne rare een. [/v] sound
informant1 [a] Gij zieter ook ne raren uit. [/a]

ziet er
sound
veldwerker [v=512] Zo n ding een ek nog nooit gezien. [/v] sound
informant1 [a=n] Zo enen emmek nog nooit _ [/a]

em ek
tagging sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. [/v] sound
informant1 [a] E woon bij Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=522] E woon bij Wim. [/v] sound
informant1 [a] E woon bij Wim. [/a] tagging sound
informant1 [a] E woon bij de Wim en ij woon bij Marie. Bij Marie is er nie die de bij maar _ [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk tszondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wiste dasse szondags moeste werke. [/a]

da se s zondags
tagging sound
veldwerker [v=885] T werkwoord gaan. Alle vormen dr van. [/v] sound
informant1 [a] Ik gun. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaa _ naar de mis. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gun nor de mis. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij gun nor de mis. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij ga nor de mis. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle gaa nor de mis he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Dus nu nog eens t zelfde me gaan maar dan met altijd morgen dr voor. [/v] sound
informant1 [a] morgen gunek nor de mis. [/a]

gun ek
tagging sound
informant1 [a] morgen gadegij nor de mis. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] morgen gadij nor de mis. [/a]

gad ij
tagging sound
informant1 [a] Morgen gassij nor de mis. [/a]

ga zij
tagging sound
informant1 [a] morgen gaanwij nor de mis. [/a]

gaan wij
tagging sound
veldwerker [v] en gamewij. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant3 [a] game nu nor de mis of _ [/a]

ga me
tagging sound
informant1 [a] gaanwe morgen nor de mis. [/a]

gaan we
tagging sound
informant1 [a] gadegulle morgen nor de mis. [/a]

ga de gulle
tagging sound
veldwerker [v] kunde zeggen morgen gagulle nor de mis? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Gaanzulle morgen nor xxx. [/a]

gaan zulle
tagging sound
veldwerker [v=000] k ga nog eens t zelfde vragen met doen maar dan in de verleden tijd. [/v] sound
informant1 [a] Ik dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeë. [/a] tagging sound
informant1 [a] Deeëkik da. [/a]

dee ek ik
tagging sound
informant1 [a] Deedegij da. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deed hij dat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeën [/a] opduiken -n kan standaardtaalinvloed zijn tagging sound
informant1 [a] Zij deeën. [/a] opduiken -n kan standaardtaalinvloed zijn tagging sound
informant1 [a] Gulle deed. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gisteren deetem. [/a]

deet em
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deese zo raar. [/a]

dee se
tagging sound
informant1 [a] deeëwe. [/a]

deeë we
tagging sound
informant2 [a] deeëme. [/a]

deeë me
tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedegulle. [/a]

dee de gulle
tagging sound
informant1 [a] Gisteren deen zulle. [/a] tagging sound
commentaarbenefactiefconstructies: allemaal onmogelijk  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 juist op tijd voor ons Filie gaan t hale ze sound
informant3 jaat ze kenne mij sound
informant3 oh jaat da meudegij allemaal xxx

meug de gij
sound
informant3 jaat da wetem allemaal he

wete m
sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant1 ja ik zettekik een haakske _

zet ek ik
sound
informant1 die eet anders nooit niks gedaan sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 die jongere mense die spreke nie geen dialect nie maar _ sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 met de Maria en me Verstraete sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
087 Eddy moet kunnen heel vroeg opstaan komt voor : n
150 Hij weet alles niet van de zaak. Niet doorgegaan tot de eigenlijke vraag komt voor : n
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben geen volledige vertaling gegeven komt voor : n
190 Deze ton is zwaar om dragen komt voor : j
vorm: om dragen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? niet duidelijk of deze variant niet zo goed of onmogelijk is. komt voor : j
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? niet duidelijk of waffeure voorkomt komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: die ak denk
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde voor niemand pijn te doen vorm: om te doen
399 Wendy probeerde voor niemand pijn te doen vorm: zero te doen
412 Er waren veel mensen op het feest. Kan 'het' nu of niet?
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: ook: Jan en ekik hebben dat gedaan
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor (1) : j
komt voor (2): n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor (1) : j
komt voor (2): n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegij dachij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegulle
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: dachulle
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: dor
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: precies of der zit nen hond in de kast.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaad eens weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulle ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulle gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieën asse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieën at het
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieën ik denk die
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige