SAND-data Kapellen (K221p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kapellen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarKapellen (K221); GUV [meta][k]K221p[/k][i]935[/i][i]936[/i][i]937[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 t is t teken dant warm was he

dan t
lijkt epenthetische nasaal, maar niet goed hoorbaar sound
informant3 ja niet teveel zeggen ook nie he nonkel Sus. Op passen he. let op 'ook niet' sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da Marie gisteren gestorven eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s nie juist. [/a] sound
veldwerker [v] en da Marie is gestorven. [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. dasse gestorven is. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dache nie valt. [/a]

da ge
tagging sound
informant3 [a] Ge moet op passen adde nie valt. [/a]

a de
let op vorm pronomen tagging sound
veldwerker [v] en dadde nie en valt? [/v] sound
informant1 [a] Nee dat doen wij nie. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant3 [a] Nu wiltr genenene danse. [/a] sound
informant1 [a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] tagging sound
informant3 [a] komterier man op de vloer? [/a]

komt er ier
'man' wordt als stofnaam gebruikt sound
informant1 [a] Ik heb die nieverans nie gezien. [/a] let ook op ongemarkeerd gebruik 'die' sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wil nie danse en ze wilt nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
informant3 [a] Els wil nie danse en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
veldwerker [v] en ook niet? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Dat zegge we nie. [/a] ontkenning is nogal ongeloofwaardig, want de constructie komt ook spontaan voor sound
informant3 [a=n] Nee [/a] Constructie wordt ontkend maar komt zeker bij informant één ook spontaan voor. Misschien kan het leeftijdsverschil wel een rol spelen. sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da ooit gewild of gekund? Dan sprekewe al heel beschaafd Kapels vinnekik. [/a]

spreke we vin ek ik
tagging sound
informant1 [a] Of eddet gekund? [/a]

e de t
tagging sound
informant1 [a] E ee nie gewild? [/a] informanten gebruiken liever imperfectum en geven aan deze zin eigenlijk niet te gebruiken. Vorm voltooid deelwoord lijkt me wel betrouwbaar. tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] IJ atet helemaal willen op ete. [/a]

at et
tagging sound
veldwerker [v] en op ete gewild? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertelt maar nie wieze wou roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a] Vertelt mijn eens wien assij wille roepe. [/a]

a zij
tagging sound
informant1 [a] Vertelt m eens wie das had kunne roepe. [/a]

da z
tagging sound
informant3 [a] Nu zallek eens vertelle wienek gezien heb. [/a]

zal ek wien ek
Het is niet duidelijk of er 'wien ek' of 'wien a ek' gezegd wordt. Gezien de andere antwoorden zijn ze allebei even waarschijnlijk. In het eerste geval is de n mogelijk vervoeging voor eerste enkelvoud, wat heel onwaarschijnlijk zou zijn, in het tweede geval is het een casusverschijnsel. Het antwoord verderop spreekt voor de tweede mogelijkheid. Of wie an ek of wien a k sound
veldwerker [v] wienek gezien heb? [/v] sound
informant3 [a] wienak gezien heb. [/a]

wien ak
sound
veldwerker [v=029] Vertelt mij eens wie of ek gezien heb. [/v] tagging sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant3 [a] Jan kan alles onthoude. [/a] sound
informant1 [a] Jan bukt zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant3 [a] Jan bukt zeneige. [/a] sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar elkaar. [/v] sound
informant2 [a] Ziet die twee naar mekaar zien! [/a] sound
informant3 [v] en ze zien naar een? [/v] tagging sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=038] Den timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Den timmerman ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] of bij zeneigen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang neffen um. [/a] tagging sound
informant3 [a] IJ zagt een slang neffen um. [/a] sound
informant3 ge draaiden een ton en goddomme dr kwame dr onder uit let op achterzetselconstituent sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant3 [a] Den Erik laat onze frak af draaie vur um. [/a] sound
informant1 [a] Erik liet mij vur um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eureige mee drijve op de golve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf ne keer goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Toon bekeek zeneige goed in de spiegel. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] Eduard kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in de vitrine staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward weet dater fotos van um in de_ [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd ee em nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektekege tomaten. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger zettewij tomate. [/a]

zette wij
tagging sound
veldwerker [v=004] en zette ik tomaten? [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger zettenekik _ vroeger zettekik tomate. [/a]

zette k ik
tagging sound
informant3 [a=n] Vroeger zettekik tomate. [/a]

zette k ik
tagging sound
veldwerker [v=053] Azzekik profijtelijk leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Askik profijtig leef dan zijn mijn ouders content. [/a]

as k ik
tagging sound
informant1 [a] Levekik nog gezond? [/a]

leef ek ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asem nog drie jaar leeft dan leeftem langer dan ze vader. [/a]

as em leeft em
tagging sound
informant1 [a] Als ij nog drie jaar leeft _ [/a] sound
informant3 [a] Adem nog drie jaar leeft dan leeftem langer lijk zen vader. [/a]

at em leeft em
sound
informant3 [a] Atem langer leeft lijk zen vader. [/a]

at em
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Asse zo leeft dan leefse nie lang he. [/a]

a ze
tagging sound
informant3 [a] Die gaater nogal op. [/a]

gaat er
let op gebruik 'die' sound
informant1 [a] Of aszij zo gevaarlijk leeft. [/a]

as zij
sound
veldwerker [v] en assezij? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en leefzezij nog? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
informant3 [a] Aget vandaag nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

a et leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] As gulle zo gevaarlijk leeft dan _ dan leefdegulle nooit zo lang azzekik. [/a]

leef de gulle az ek ik
tagging sound
informant1 [a] Addegulle zo lang leeft _ [/a]

a de gulle
klinkt aarzelend. Onverdubbelde vorm 'adde' komt ook elders voor, terwijl die in dialecten die geen verdubbeling hebben op het voegwoord bij mijn weten niet geattesteerd is. tagging sound
veldwerker [v] en asgegulle? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en dan leeft gulle? [/v] sound
informant1 [a] dan leefdegulle. [/a]

leef de gulle
sound
veldwerker [v=063] Asse voor hun werk leven dan leveze nie voor hun kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur hun werk leve dan leveze nie vur hun kindere. [/a]

a se leve ze
tagging sound
informant1 [a] Assulle vur hun werk leve _ [/a]

a sulle
tagging sound
veldwerker [v] en as zun? [/v] sound
informant1 [a] Zulle. Nie zun. [/a] sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft dan leeft den anderen ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Ache gezond leeft dan leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Ja. Asgij gezond leeft dan leefdegij langer. [/a]

as gij leef de gij
tagging sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leve _ [/a]

as er
tagging sound
informant1 [a] Dan levener veel van de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Bart en Lieske in den hemel leve dan leve Marie en Frans in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe profijtig leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 jaaw he clitisch pronomen op ja sound
informant1 [a] Aswe profijtig leve dan levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
informant1 [a] aswe. Nie amme. [/a] sound
veldwerker [v] en leveme gelukkig? [/v] sound
informant1 [a] dan levewe gelukkig. [/a]

leve we
ontbreken 'me'-vormen is absoluut ongeloofwaardig: 'me' is minstens geattesteerd in enclise op het werkwoord; misschien ook elders sound
informant1 [a] As wij profijtig leve ja. [/a] sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Jan. Leeft eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders. Leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Kindere leeft eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen vandaag? [/v] sound
informant1 [a] Zouek da vandaag nog kunne doen. [/a]

zou ek
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant2 [a] Zoume da nog klaar krijge vandaag. [/a]

zou me
hier wel enclitisch 'me' tagging sound
informant1 [a] Zouik da nog kunne doen. [/a]

zou ik
tagging sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moete weerom komen. [/v] sound
informant1 [a] K weet datem zal moete weerom kome. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] K weet datem nog eens weerom zal moete komen. [/v] sound
informant1 [a] K weet datem nog eens weerom zal moete kome. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] K weet datem nog eens zal weerom moete komen. [/v] sound
informant2 [a] Ik weet datem nog weerom moet kome. [/a]

dat em
irrelevant antwoord sound
veldwerker [v=086] K weet dat den Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] K weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/a] statuut onduidelijk, want zin wordt verderop in nagesprekje uitgebreid ontkend tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a] Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant1 we zouwe zegge _

zou we
onzeker of na het werkwoord een pronomen volgt of een bijwoord, maar ik denk van wel. In dat geval: verbaal affix 'me' (eigenlijk 'we') sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Jan een nieuw _ een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a] Ik vind da Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] Die misschien die staat helemaal verkeerd he. [/a] linksdislocatie sound
informant1 [a] Ik weet da Jan misschien moet vretrekke. [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag nie komen. [/v] sound
informant1 [a=n] Oei oei oei. Wa voor ne zin is da? [/a] sound
informant1 [a] Ik weet dat Hans nie mag kome. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Jan varkens wilt kope. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [n] [v=086] K weet da Jan wilt vlees kopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Jan vlees wilt kope. [/a] sound
informant1 [a] K weet da Jan brood wilt kope. [/a] sound
informant1 [a=n] We zegge nie k weet da Jan moet brood ete. Da zeggeme nie. [/a]

zegge me
sound
informant1 [a] Ik weet da Jan brood moet ete. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a] Ik zei da Willy nen auto moest verkope. [/a] irrelevant antwoord; clusterdoorbreking komt evenwel blijkbaar niet voor. sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk da Marie em zalmoete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Jan ee nie veel geld meer. [/a] sound
veldwerker [v] Jan ee nie veel geld nie meer? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] E wilt geen soep meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieveranst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a] Zitten ier ieveranst geen muize. [/a] sound
informant1 [a] We zegge nie zitten ier nieverans geen muize. [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] IJ spreekt geen goe Frans. [/a] sound
informant1 [a] Zo goe Frans spreekek nie. [/a]

spreek ek
sound
informant3 [a] Ik spreek zo goe Frans nie. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant3 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Den dienen eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] Dien heeft overal geen vriende. [/a] tagging sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] oei oei nee. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet van die zaak niks. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet alles van die zaak nie? [/v] sound
informant1 [a] Nee. IJ weet nie alles van de zaak. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datem voor drie uur den auto moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] da s nie juist. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datem voor drie uur den auto moet gemaakt emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datem vur drie uur den auto moet gemaakt ebbe. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem voor drie uur den auto gemaakt moet ebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s ook wel een goeie maar da zeggeze nie. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v=161] Jan weet datem voor drie uur den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg volk om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg volk om t hooi van t land t hale. [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] Nie vur. T is om. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon van Jan datem is komen helpe. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die ton is zwaar vur te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zwaar om dragen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] W hope van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] vur op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] Van. [/a] sound
veldwerker [v] en w hopen op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] W hopen om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ kan staan zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ staat te zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwame regedet. [/v] sound
informant3 [a] T was aan t regenen am aan kwame. [/a]

a m
tagging sound
informant2 [a] Het regendn am aan kwame. [/a]

a m
sound
informant1 [a] As w aan kwame regendnt. [/a]

regenden t
flectie-n of epenthetische nasaal? sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter ben dan um. [/a]

da k
eerste enkelvoud van 'zijn' is elders ook wel 'zijn', en niet 'ben' tagging sound
veldwerker [v] en nie dan hij? [/v] sound
informant1 [a] nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v] en as um? [/v] sound
informant1 [a] dan um [/a] elders: 'gelijk' na comparatief sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft da dagij vroeger thuis zijt. [/a]

da gij
tagging sound
informant3 [a] _ dakikke vroeger thuis zijn. [/a]

da k ikke
let op eerste enkelvoud van 'zijn' tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt. [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a] Ge zijt eerder thuis danekik. [/a]

dan ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en dan ik? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] of dan mij? [/v] sound
informant1 [a] danekik. [/a]

dan ek ik
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof zeker nie datem sterker is dan gij. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] of dan ou? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Gij. [/a] sound
veldwerker [v] en dantegij? [/v] sound
informant1 [a] ee nee nee. Dan gij. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulle. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove da wij rijker zijn dan zulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We gelove da gulle nie zo slim zijt as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en me geloven? [/v] sound
informant3 [a] Me gelove. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie daz armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelove nie daz armer zijn dan gulle. [/a]

da z
fout pronomen in hoofdzin tagging sound
informant1 [a] Gulle gelooft daz armer zijn dan _ [/a]

da z
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa schoner is dan _ dan Marie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ge gelooft da _ da Eva ook zo schoon is as _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] Die manne denken asse sterker zijn gelijk wij. [/a]

a se
let op voegwoord na comparatief tagging sound
informant1 [a] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer kome zeker? [/v] sound
veldwerker [v] toetoe? [/v] sound
informant1 [a=n] kennewij nie ze. [/a]

kenne wij
sound
veldwerker [v=231] en ij doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zal die komme wel af wasse. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die jongen _ [/a] sound
informant3 [a] _ waar van de moeder getrouwd is _ waar van de moeder _ stond achter mijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en iets als de jongen die zijn moeder hertrouwd is? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar z op zate _ [/a] sound
informant1 [a] De bank waar das op zate was pas geverfd. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v] en waar op dasse zaten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. De bank waar das op zaten. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] Marie was daar ook en da was heel _ da was heel plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wat da heel plezant was? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kersken. [/v] sound
informant1 [a] In het dorp waar dakik woon staat een schoon kerkske. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag dawe aan kwamen regende het. [/v] sound
informant3 [a] T was volop aan t regene den dag am aan kwame. [/a]

a m
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dad heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld ee kan mij wa geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa denkte wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa denkte wie daw in t stad gezien ebbe. [/a]

denkt e da w
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie denkte wie daw in t stad gezien emmen? [/v] sound
informant1 [a] Wie denkte daw in t stad gezien emme. [/a]

denkt e da w
sound
informant3 [a=j] Wien denkte nu wie ammen in de stad gezien emme. [/a]

denkt e a me n
n op me lijkt me eerder tussen-n dan flectie tagging sound
veldwerker [v=261] Wa denkte gulle oe dasset op gelost emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa denktegulle oe dasset op gelost ebbe. [/a]

denk te gulle da se t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe denktegulle oe dasset op gelost emmen. [/v] sound
informant1 [a] Oe denktegulle dasset op gelost ebbe. [/a]

denkt e gulle da se t
sound
informant3 [a] Oe denkte nu asset op gelost emme. [/a]

denkt e a se t
sound
informant1 [a=j] Oe denkte nu oe dasset op gelost ebbe. [/a]

denkt e da se t
tagging sound
informant3 ah jam clitisch pronomen eerste meervoud op 'ja' sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok het deken nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant3 [a] oeë? [/a] let op toevoeging sjwa sound
informant1 [a=n] Welke taal is da? [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant1 [a=n] da zoue wij zeker nie zegge. [/a] sound
informant1 [a] Zou ij da kunne gedaan emme. [/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant3 [a] Marie zit ginder te patatte t xxschille [/a] wat tussen patatten en schillen komt, is nauwelijks te begrijpen. Ik meen een 'te' te horen en eventueel een eerste deel van een scheidbaar samengesteld werkwoord (?). sound
informant1 [a=n] Marie zit patatte te schildere _ te schille. [/a] sound
informant3 [a] Ze zit daar te patatten te schille. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] K heb geen goesting vur de koeie te voedere. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeie zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Alle koeie van Marie zijn verdronke. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkek nie aan. [/v] sound
informant3 [a=n] Dor denkek nie aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a] Dien aardige jongen _ aardig _ daar bennek mee naar de markt geweest. [/a]

ben ek
sound
informant1 [a=n] Met dien aardige jongen bennek nor de markt geweest he. [/a]

ben ek
sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie somme gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] K heb de eerste drie somme gemaakt. [/a] sound
informant1 [a=n] De welke da zeggewij nie he. [/a]

zegge wij
sound
informant1 [a] Welke eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
sound
informant3 [a=j] De welken ebdegij gemaakt. [/a]

eb de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant1 [a=n] Wa vur taal is da? [/a] sound
informant3 [a] Welken eddegulle weg gedaan? [/a]

e de gulle
sound
informant3 [a] De welken eddegulle weg gedaan? [/a]

e de gulle
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Dees. De dees. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant3 [a=j] De die eetik nie op. [/a]

eet ik
tagging sound
veldwerker [v] en zikken? [/v] sound
informant2 [a=j] De die eetik nie op. [/a]

eet ik
sound
informant1 [a] Zoën moetewe nie hebbe. [/a]

moete we
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt uw vest eens. [/v] sound
informant1 [a=n] Gaat ou vest eens hale. [/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt eens jong. [/v] sound
informant3 [a] Komt ons eens helpe. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant3 [a=n] Da s weer iets aardig. [/a] sound
informant1 [a] Ik geloof dasse die jongen allemaal wel nen brave vinne. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=347] K weet datem is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=350] K weet datem gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=n] da zouwe nie gebruike. [/a]

zou we
sound
veldwerker [v=875] en k weet datem is weeste zwemmen? [/v] sound
informant1 [a] Da gebruikewe nie. [/a]

gebruike we
sound
veldwerker [v=356] Zijn huis da staat toch niet te koop zeker. [/v] sound
informant3 [a=j] Neent. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Neet. [/a] bestaan 'jaat' wordt ontkend tagging sound
veldwerker [v=353]Wilde nog een beetje koffie? [/v] sound
veldwerker [v] Neet [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en neek? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] clitica op 'ja' komen wel spontaan voor voor eerste persoon meervoud. (zowel 'jaw' als 'jam') sound
informant2 k hoor anders nikske let op volgorde sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen nog iemand langs. [/v] sound
informant3 [a=j] Wie da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik denk datr iemand die koekskes opgegeten heeft maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant3 [a=n] Dien da komter nie bij he. [/a]

komt er
sound
informant1 [a] K weet nie wien. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Me zo een weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijke me mijn. [/v] sound
informant1 [a=n] Gij ga me mij naa de voetbal kijke. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant3 [a=j] Isem dood ja. [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] em is dood. [/v] sound
informant3 [a] IJ is dood. [/a] sound
veldwerker [v] zijn zun dood? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] Is eur dood? [/v] sound
informant3 [a] Is zij. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hum te gaan werken moestzezij heel den dag thuis blijven. [/v] tagging sound
informant1 [a] Om datij moest gaan werke moest zij heel den dag _ moest zij heel den dag thuis blijve. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 dat dor over staat da kasteel he _ let op relatiefzin sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 ja maar eetie dor nie aan t kerske gezete?

eet ie
let op gebruik 'die' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=370] Da s de man dieze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieze geroepen ebbe. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dasse geroepen ebben? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] da s de man die asse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die t verhaal verteld ee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da t verhaalv erteld ee? [/v] sound
informant1 [a] Da zeggewe nie zo. [/a]

zegge we
tagging sound
veldwerker [v] en de man dieën aget verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s wel de man die et verteld eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man die ik denk da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die ik denk da t verhaal verteld ee. [/a] antwoorden klinken nogal onzeker. Bovendien geven informant twee en drie geen enkele blijk van herkenning ten aanzien van de zinnen. tagging sound
informant1 [a] Da s de man die ik denk die at verteld ee. [/a]

a t
antwoorden klinken nogal onzeker. Bovendien geven informant twee en drie geen enkele blijk van herkenning ten aanzien van de zinnen. tagging sound
informant1 [a] Da s de man die ik denk die t verhaal verteld ee. [/a] antwoorden klinken nogal onzeker. Bovendien geven informant twee en drie geen enkele blijk van herkenning ten aanzien van de zinnen. tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man die ik denk dasse geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die ik denk dasse geroepen emme. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da s nu het huis die ek gekocht heb. [/a] sound
informant1 [a] Da s t huis dak gekocht heb. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaater ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v]

gaat er
sound
informant1 [a] Nooit. [/a] sound
informant2 [a] Of anders atten duivel dood is. [/a]

at den
flectie-t op 'als'? sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr ier nen hoed op zijne kop. [/v] sound
informant3 [a] Niemand. [/a] sound
informant3 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant3 [a] Nergens. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant1 [a] Niks. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier aan tafel. [/v] sound
informant1 [a] Geen. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et voor em zen. [/v] sound
informant1 [a] Nie vertelle dache ne cadeau vur um gekocht e. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a] Geloofde nie datem gevallen is? [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
informant1 [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van niemand zeer te doen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor niemand zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] of zonder iets? [/v] sound
informant3 [a] Ja. [/a] sound
informant1 [a=j] Wendy zou nooit probere iemand zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft weer ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van ne schonen dag _ [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] _ voor ne schonen dag te worden? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] om ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a] Gewoon t belooft weer ne schonen dag te worre. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] T is wel misschien beter om een beetje te wachte. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van nog een beetjen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant1 [a] zeggeme zeker nie. [/a]

zegge me
sound
veldwerker [v] en t is misschien beter nog een beetjen te wachten. [/v] sound
informant1 [a] Ja of t is misschien beter om nog _ t is misschien beter om nog iets te wachte. [/a] zin wordt goedgekeurd maar de vertaling bevat steevast 'om' sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadde geluk om em direct terug te vinde. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van em direct terug te vinden? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor em direct terug te vinden? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk em direct terug te vinden. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] da zoume zeker nie gebruike. [/a]

zou me
sound
veldwerker [v=417] Misschien gatekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=n] Misschien ganekiket wel krijge. [/a]

gaan ek ik et
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij dr op duwe. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] K ebetum gegeve. [/a]

eb et um
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a] K zalekiket wel doen ja. [/a]

zal ek ik et
tagging sound
veldwerker [v] en ze zal zij da wel doen? [/v] sound
informant1 [a=n] Zij zalt wel doen. [/a]

zal t
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie zal zij da wel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=427] We zullewij da wel doen. [/v] sound
informant3 [a] Wij zullenet wel doen. [/a]

zullen et
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=429] IJ zalij da wel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. IJ zalt wel doen. [/a]

zal t
tagging sound
veldwerker [v] Ge zul gij da wel kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Kort en bondig. Gij kunt da. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dawij zulle winne. [/a]

da wij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk datem morgen komt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=453] Z ebbe geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze zijn no de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bezem helemaal kapot _ [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kon geroepen hebben. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Jan kon den dokter geroepen ebbe. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijte. [/a] andere informanten zien deze mogelijkheid niet zitten (cf. leeftijdsverschil?) tagging sound
informant3 [a] IJ is zijne rommel aan t weg smijte. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel zult meote weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dache veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
informant3 [a] Ik denk adde veel weg moet smijte. [/a]

a de
sound
veldwerker [v] en ik denk dache veel zult weg moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Da zeggewe nie. [/a]

zegge we
sound
informant1 [a] K denk dache veel weg zult moete smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groen appels en Marie heeftr drie rooie. [/v] tagging sound
informant1 [a] Robert heeft drie groen appels en Marie drie rooi. [/a] sound
informant1 [a=j] En Marie heefter drie rooie. [/a]

heeft er
sound
informant1 [a] Die er die komter zeker bij. [/a]

komt er
sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Dr ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Warener veel mensen op t feest. [/a]

waren er
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

wa fer e de
tagging sound
informant3 [a] Wafferen boeken edde gekocht. [/a]

wa fer en e de
sound
veldwerker [v=524] Wien edde gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wien edde gezien. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wien eet ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie eetou op de kermis gezien. [/a]

eet ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dache Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dache geprobeerd et Piet nen boek te verkope. [/a]

da ge
sound
informant1 [a=j] Marie zei dache _ dache Piet nen boek et probere te verkope. [/a]

da ge da ge
tagging sound
veldwerker [v] en probere verkopen et? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobveerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Ik denk dat de Els naar achteren komt. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd e _ [/a]

da gij
sound
informant3 [a] _ Marie nen boek te verkope. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant1 [a] In dieën tijd leefdeëker op los. [/a]

leefde ek er
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefde ij as een beest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Ginder leefde wij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Ginder leefdewij as god in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien dus ik vind dagijet ook nie moogt zien. [/a]

mag et da gij et
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefde jij of leefde gij as ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare geleden leefdegij as ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v]

wordt er
sound
informant1 [a=j] Op da feest wordter gezongen of gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en zonder die er? [/v] sound
informant1 [a] Nee wij pakke er. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter in die winkel alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt er
sound
veldwerker [v] en nu wordt in die winkel alleen nog maar brood verkocht. [/v] sound
informant3 [a] Nu wordter alleen maar brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stonder nen aardigen in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] en gisteren stond nen aardigen in den hof. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook ne raren een. [/v] sound
informant3 [a] Gij zijt ook ne rare. [/a] sound
veldwerker [v=512] Zo n ding een hebbek nog nooit gezien. [/v] sound
informant1 [a] Zo een dinges ebbek nog nooit nie gezien. [/a]

eb ek
sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. [/v] sound
informant2 [a] IJ woon me Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=522] en ij woon bij Wimme. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] Bij lange Karel. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant3 [a] Ze wiste danze s zondags moeste xxx [/a]

dan ze
lijkt attestatie van voegwoordvervoeging; nochtans overal ontkend en ongeattesteerd in deze streek. tagging sound
veldwerker [v] danze? [/v] sound
informant3 [a] danze? Nee [/a] sound
veldwerker [v=844] Ik heb niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K heb niemand nie gezien. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ter was niemand nie. [/a] let op initieel 'tr' sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant3 [a] Ik denk ak niemand nie gezien en. [/a]

a k
let ook op eerste enkelvoud van hebben tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand ee mij gezien. [/a] sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof da niemand mij gezien ee. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Nee da zoukik nie zegge. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ebbek gezien. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof da niemand mij gezien ee. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen ganek ne nieuwe velo kope. [/a]

gaan ek
sound
informant3 Oe? En oe staget daar zo?

sta het
let op -g sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pint bestellen. [/v] sound
informant1 [a] K zal al een pint bestelle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij eens een gazet. [/v] sound
informant3 [a] Koop men eens een gazet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] IJ eesse gekaft. [/a]

ee ze
sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken. [/v] sound
informant3 [a] Mak ne stoel pakke. [/a]

ma k
sound
veldwerker [v=857] Zingt ons nog eens e liedjen. [/v] sound
informant1 [a] Zingt eens e lieke ja. [/a] sound
veldwerker [v=858] Zallek u nog nen borrel uit gieten. [/v] sound
informant1 [a] Zallek nog nen borrel uit giete. [/a]

zal ek
sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigarette gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Ik heb vur em verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij dien brief naar de gemeente eens. [/v] sound
informant1 [a] Schrijf mij dien brief eens naar de gemeente eens. [/a] wordt herroepen verderop tagging sound
informant3 [a] Schrijfdegij dien brief naa de gemeente eens. [/a]

schrijf de gij
sound
informant3 [a] Schrijf gij dien brief naa de gemeente eens. [/a] sound
informant1 [a] Ik denk da voor mij. [/a] sound
informant3 [a] veur mijn. [/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakke gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] Mijne pa ee vur mij twee asbakke gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant1 [a] Loop voor mij eens naar de winkel vur een brood. [/a] sound
veldwerker [v=863] Haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant1 [a] Haalt ne stoel vu mijnheer _ vur mijnheer pastoor he. [/a] sound
veldwerker [v=885] ott-paradigma van gaan [/v] sound
informant3 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaater ook nar toe. [/a]

gaat er
aanwezigheid (d)r maakt het theoretisch mogelijk dat er geen flectie-t staat tagging sound
informant1 [a] Wij gaan dr nor toe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle gaater naar toe. [/a]

gaat er
aanwezigheid (d)r maakt het theoretisch mogelijk dat er geen flectie-t staat tagging sound
informant1 [a] Zulle gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen ganek dr naar toe. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant1 [a]Morgen gadegij dr naar toe. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaat ij dr naar toe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gassij dr naar toe. [/a]

ga zij
tagging sound
informant1 [a] Gaanwij dr naar toe. [/a]

gaan wij
tagging sound
informant1 [a] Gadegulle dr naar toe. [/a]

ga de gulle
tagging sound
informant1 [a] Gaan zulle dr naar toe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] ovt-paradigma van doen. [/v] sound
informant1 [a] Ik dee mijn commissies. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeë [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulle dee. [/a] tagging sound
informant1 [a] En zulle deeë [/a] tagging sound
informant1 [a] Deeëkik [/a]

dee ek ik
tagging sound
informant1 [a] Dedegij. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] Deet hij zijn commissies. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dee zij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Deeëwij. [/a]

deeë wij
tagging sound
informant1 [a] Deeëgij _ gulle. [/a]

dee e gij
tagging sound
informant1 [a] Deeëzulle. [/a]

dee e zulle
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 gij gingt nie in t hotel waar ge wilt he. Ge kreegt ache binnen kwamt in Boedapest _

a ge
let op flectie-t's sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
140 Zitten hier nergens geen muizen? 'nieverans' komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zalekiket
opmerking: Ook 'Jan en ekik' zou gaan, maar wordt als ouderwets bestempeld
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: Weettegij al of dache naar t feest moogt kome.
opmerking: twijfel over eerste antwoord
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: Weettegullen al of dachulle naar t feest moogt kome.
opmerking: twijfel over eerste antwoord
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
opmerking: elders: vol 'wulle'???
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: elders: vol 'wulle'???
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: v
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat eens weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulle ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulle ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulle
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em