SAND-data Weelde (K211p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Weelde

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K211[/k][h]643[/h][i]644[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] jan herinnert zeneige da verhaal wel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer God ik heb kik dat al ingevuld. sound
informant [a] Den timmerman hee geen nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Louis liet mijn voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorvenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant [a] Ze weet neet da Marie gisteren gestorvenis. [/a]

gestorve n is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet da ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
informant [a] Of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekunne zeggeze he. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haa t heel brood wel wille op ete. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Jo liet dereige mee drijve op de golven. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] ward kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward hee gehoord datter fotos van van hemzelf [/a]

dat ter
tagging sound
informant in d etalage staan. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Asik eerlijk leef leefik gelijk mijn ouders wille. [/a]

as ik leef ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asie nog drie jaar leeft leeftie langer dan zenne vader. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat ook wel gezegd wordt leeftie langer as zenne vader. [/a]

leeft ie
sound
informant [a] As ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeft ze ni lang ni meer. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

as t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asge zo gevaarlijk leeft dan leefde nooit zo lang als ik. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant [a] Dan leefdegij. [/a]

leef de gij
sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor der werk leve dan leveze ni voor der kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener veel mensen van werk in de fabriek. [/v]

leven er
sound
informant [a] Aser zo weinig mensen van de landbouw leve

as er
tagging sound
informant dan levener veel mensen van de fabriek. [/a]

leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Lies en Pierre in t paradijs wone of leve tagging sound
informant dan leve Roos en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Ja ja. Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Aswe rustig leve levewe gelukkig. [/a]

as we leve we
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] As we eerlijk leve levewe gelukkig. [/a]

leve we
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leeft wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft wa minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg mensen om hooi van t land te hale? [/a]

hed de
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was ferm van Janne om te kome werke. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te drage ja. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zage. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendenet. [/a]

regen de n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ja kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Ik denk dak groter zen as hij. [/a]

da k
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze denkt dagij eer thuis zijt asik. [/a]

da gij as ik
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni dahij sterker is asgij. [/a]

da hij as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ja ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dawij rijker zijn assij. [/a]

da wij as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dagij ni zo slim zijt aswij. [/a]

da gij as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft dazij armer zijn aswij of asgij. [/a]

da zij as wij as gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] In da geval denkik dus daze de eerste gij gij

denk ik da ze
sound
hulpinterviewer eh zwak uit spreke ge gelooft toch ni dazij armer zijn asgij. [/a]

da zij as gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Marcel en Jan sterker zijn als Jef en Gaston. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft da Marcel en Jan sterker zijn as Jef en Gaston. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen wiens sound
hulpinterviewer [a] Van wie de moeder. [/a] sound
informant wiens moeder ja van wie de moeder gisteren hertrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Stond achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Stond achter mijn. [/a] sound
informant [a] Mijn ja mijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je in de plaats van de jongen wiens moeder één van de volgende gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie zen moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan niet he. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen die zijn moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah ja das toch maar heel uitzonderlijk denk ik

da s
sound
hulpinterviewer daseda zoude zegge dus de jongen die ze moeder gisteren op ter nieuw of opnieuw getrouwd is

da se da
sound
hulpinterviewer nee ik denk toch dase van wie de moeder. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v] De jongen diens moeder. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen waar van de moeder. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da zou nog ja ja da zou nog wel kunne waar van ja. [/a] sound
informant [a] Van wie de moeder ook wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Waar van de moeder ja t kan zijn daze der wel eens ne da tussen zegge maar das toch ni regulier denkik. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar dase op zate was pas geverfd. [/a]

da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee die moe maar wa geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kunde ook zegge die geld heeft moet mij maar wa geve? [/v] tagging sound
informant [a] Diee geld hee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Diee geld hee ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Moet mijn maar wa geve. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat wie meer gebruikt wordt dan die maar het kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie Marie trok het deken sound
hulpinterviewer naar zich toe da is eh tagging sound
hulpinterviewer naar eure kant zoue zier zegge. [/a]

z ier
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus vind dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag da zien en dan vinek dagijda ook ni moogt zien. [/a]

vin ek da gij da
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de vent dieze geroepe emme. [/a]

die ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal verteld heeft. [/v] sound
informant [a] Das de vent die t verhaal verteld hee. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de vent waar dat ik van denk dat hij het verhaal verteld hee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de vent die ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die ik denk dase geroepe hebbe. [/v]

da se
sound
informant [a] Waar van ik denk dase geroepe hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja das de man waar van ik denk dasem geroepe emme. [/a]

da s da se m
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag ete. [/v]

t schijnt
sound
informant [a] Schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niks te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
informant [a] Naar schijnt mag ze niks ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v]

t lijkt
sound
informant [a] Tis precies of datter iemand in den hof sta. [/a]

t is dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je er weg late? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat kunde ook zegge het lijkt wel of iemand in de tuin staat? [/v]

kun de
sound
hulpinterviewer [a=n] Tis precies of der staa iemand in den tuin nee die er wordt ni verdoezeld of weg gelate nee. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeken hedde gekocht? [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hee aa op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries aotu is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie deren auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zo zeker as één en één twee es. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant [a] 's Zondags gingewe me heel de familie naar de zee en da was heel plezant. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] Int dorp waar ik woon staa een heel oud kerkske. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Op den dag damaan kwame regerde het. [/a]

da m aan
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet da heel schoon is. [/a]

da s
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij da kunne doen hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle dage ne cadeau voor hem het voor hem gekocht het hore. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef die zouk nooit vrage. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die zou zou zo iet nooit doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Robert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Robert diee drinkt wel eens een pint te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis willen uit nodige. [/v] sound
informant [a] Matha die zouk thuis bij mij wel eens bij mijn thuis wel eens wille vrage. [/v]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille verkope wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis da zouk nooit wille kope. [/a]

zou k
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis staater al da staater al vijftig jaar. [/a]

staat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Marie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=522] Ja hij woont bij Jef. [/v] sound
informant [a] Ze woont bij Jef. [/a] tagging sound
informant [a] Dan zeggeze toch eer Jeffe. [/a]

zegge ze
tagging sound
hulpinterviewer Jef zeggeze hier he.

zegge ze
sound
informant [a] Maar ast op laatste van de zin komt he hij woont bij Jeffe. [/a]

as t
sound
hulpinterviewer [a] Bij de vrouwennaam Marie zeggeze zo ook met die verlengde vorm Mariee in Retie Dessel en zo Arendonk ook nog denkik ja Arendonk ook. [/a]

zegge ze denk ik
sound
veldwerker [v] Maar hier ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja toch ook wel. [/a] sound
informant [a] Die Marie laatst komt as dat laatste woord is makeze daar een verlenging. [/a]

make ze
sound
informant [a] Ze woont neven Mariee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ja ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ik heb me daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] zeet ereige ni gamuseerd op het bal [/a]

z eet er eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge wet toch nog wel dageme toen onder die ladder onder door liet lope. [/a]

da ge me
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dageme toen onder die ladder onder door het late lope. [/a]

da ge me
sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik weet nog datter iemand ons altijd riep. [/a]

dat ter
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant [a] hij voelde zeneige door tijs zakke [/a]

zen eige t ijs
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge weet zeker nog wel dawe bij Mariee

da we
Mariee tagging sound
informant eh binnen ginge. [/a] Vraag hernomen op einde. sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze wister nog iets van iet ze wister nog iet van maar ni meer alles. [/a]

wiste r
tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant [a] In die tijd leefdenik er op los. [/a]

leef de n ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Ja vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger leefdehij as een beest. [/a]

leef de hij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenie as een beest. [/a]

leef de n ie
sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefde wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdewe as God in Frankrijk. [/a]

leefde we
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
informant [a] Toen leefdegij gelijk ne koning. [/a]

leef de gij
tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=338] [/v] [a] Daar leefdeze gelijk God in Frankrijk. [/a] [/n]

leefde ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar was veel volk opt feest. [/a]

op t
sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. [/v] sound
informant [a] Spijtig dak gisteren ni naar uwe verjaardag kos kome. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v] Warener veel mensen op het feestje? [/v]

ware n er
sound
informant [a] Waser veel volk opt feest? [/a]

was er op t
tagging sound
informant Nu moettegij hem in t dialect leze gelijk hier staat zeker en ik verbeter.

moet te gij
sound
hulpinterviewer [v=003] Ik denk da Marie geprobeerd hee nee hee probere hem nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd hee nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Naar hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Dat wordt zo gezegd. [/a] sound
informant [a] Niemandni danse. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertelt maar ni wie zaa kunne roepe. [/v]

z aa
sound
informant [a=j] Vertelt maar ni wieze kunne roepe hee. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt mij eens wie dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a=g] Vertelt mijn eens wie dase wie dase kunne roepe hee. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt me eens wie of ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertelt me me eens wie ze kunne roepe had. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel me eens wie of dase haa kunne roepe. [/v]

da se
sound
informant [a=n] Vertel me eens wieze kunne roepe haa. [/a]

wie ze
tagging sound
veldwerker [v] En welke zou je het meeste gebruike wie ze kunne roepe haa of wie dat ze kunne roepe haa? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie dase kunne roepe haa. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Kweet da Eddy morgen wil brood ete. [/v]

k weet
sound
informant [a=n] Ik weet da Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=j] Hij is alle kapotte spullen weg aant gooie da zounze zo wel zegge. [/a]

aan t zoun ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij is alle kapotte spullen aan het weg gooie dus aant weg gooie. [/v]

aan t
tagging sound
informant [a=g] Das misschien nog beter. [/a]

da s
sound
informant [a] Alhoewel ik denk dase alle twee gebruikt worde. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan da ni verbetere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De zen nog al eens twee keer ook gebruike en ze wil ook ni zinge ook ni. [/a] sound
informant [a] Ook ni zinge ook ni ja da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dage veel weg zou moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a=j] Ik denk dage veel weg zot moete gooie. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veel zou weg moete gooie. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Nee tzelfde as de vorige zin. [/a] sound
informant [a] Ik denk dage veel weg zot moete zot moete gooie. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dage veel zou moete weg gooie. [/v]

da ge
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk het wel. [/a] sound
informant [a] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja en die tweede ni die valt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nergens geen geen muizen? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die dubbele ontkenning hebbe wij hier ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme moet zwemme kunne sorry. [/v] sound
informant [a=n] Da wordt ni gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee da wordt ook ni gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ja ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das das te gek he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hee drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Boeken hee Jan drie boeken hee Jan drie da zen in bepaalde contexten zoun ze ook wel zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ast accent op boeken ligt dan dan ist mogelijk dan zoueze hier toch ook zegge boeken hee Jan drie. [/a]

as t is t zoue ze
sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt geen goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij spreek sound
hulpinterviewer ni goed Frans of hij spreekt geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zo goed spreekt die geen Frans. [/a] sound
hulpinterviewer Da zoudeze wel zegge he.

zoude ze
sound
informant Da zou kunne. sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen iedereen is gene stielman ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hee overal geen vrienden. [/v]

h ee
sound
informant [a=n] Hee nergens vrienden. [/a]

h ee
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Jan weet datij voor drie uren de wagen moet gemaakt emme. [/a]

dat ij
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet datie voor drie uur de wagen moet gemaakt hemme. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Dat is de goede zin. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datie voor drie uur de wagen gemaakt moet emme. [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=g] Da zou ook nog kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datie voor drie uur de wgaen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En welke van die twee zou je het meeste gebruike de wagen moet gemaakt hebbe of de wagen gemaakt moet hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk het tweede nog wel he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa wa denkte wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

denk te
sound
informant [a=j] Wa denkte wie ik in de stad tege gekome zen? [/a]

denk te
Zie ook [v=262] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar die die constructie die bestaat bij ons die wordt gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkte wie denkte wie ik in de stad tege gekome heb? [/v]

denk te
sound
hulpinterviewer [v] Wa denkte wie ik in de stad ontmoet heb ist eerste he tweede is wie denkte wie ik in de stad ontmoet heb. [/v]

denk te is t
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkte dak in de stad tege gekome zen? [/a]

denk te da k
Nog andere constructie. sound
informant [a] Oh dat eerste die wat is fout he da wordt xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wa denkte wie ik in de stad tege gekome zen da zeggeze toch ook wel denk ik. [/a]

denk te zegge ze
sound
hulpinterviewer [a] Maar tweede meer wie denk je dak in de stad tege gekome zen? [/a]

da k
sound
veldwerker [v] En wie denkte wie ik in de stad tege gekome ben? [/v]

denk te
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk het ni he wie denkte dak in de stad tege gekome zen dat is eigelijk wa ze zegge. [/a]

denk te da k
sound
veldwerker [v] En dan die wat denk je wie ik in de stad xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa denkte wie ik in de stad tege gekome zen das ni zo frequent he denkik. [/a]

denk te da s denk ik
sound
hulpinterviewer [v=248] Kdoe wel efkes de tassen af wasse. [/v]

k doe
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da da wordt ni gezegd he. [/a] sound
commentaarHollanders die zulle da gemakkelijker gebruike = linksdislocatie.  sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant [a=n] Hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij hee altijd genen tijd. [/v] sound
informant [a=n] Hij hee nooit tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij hee nooit gene tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wa denktegij hoe zet hemme op gelost? [/v]

denk te gij ze t
tagging sound
informant [a=j] Ja da wordt zo xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denktegij hoe zet emme op gelost? [/v]

denk te gij z et
sound
informant [a=n] Nee hoe denktegij daset daset emme op gelost. [/a]

denk te gij da se t
sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant [a=n] Nee zou hij da kunne gedaan emme? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij gedaan kunne hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hier zoueze zegge kem geen goesting om de koeien te voeiere. [/a]

zoue ze k em
sound
hulpinterviewer [v=316] Ja de politie zou bij em kome en em en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] Das ook ni he. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] De politie zou bij em kome en em mee neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al er koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Al Marie er koeien. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dase meer zegge Marie der koeien zen allemaal verdronke bij d overstroming. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] Maar ni Marie al der koeien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee Marie al der koeien nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik ni aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik ni aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die vreemde jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Met eh mee zo begint die zin dan he. [/a] sound
informant [a] Me die jongen zen ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare jongen heb ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Me diene arige jongen zen ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heddegij gemaakt? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=n] De eerste drie sommen heb ik al gemaakt. Welke heddegij xxx? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [a] Ja ni de welke he welke heddegij gemaakt? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Kgeloof deze jongen vinneze allemaal wel aardig. [/v]

k geloof vinne ze
sound
informant [a=n] Ik geloof dase die jongen of deze jongen allemaal aardig vinne. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere heddegij al mee weg gebracht? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=j] De waffere heddegij al weg gebracht? /a]

hed de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=353] As Lea vraagt wil je nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde jaak? [/v] sound
informant [a] As Lea vraagt wilde nog koffie Jan? tagging sound
informant Kan Jan dan antwoorde ja of jaak? [/a] sound
veldwerker [v] Zout ge da kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar hier eigenlijk zo ni nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet datie is gaan zwemme. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Ik weet datie gaan datie weeste zwemme is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datie gaan zwemme is. [/v]

dat ie
sound
hulpinterviewer [a] Ik weet datie xxx. [/a]

dat ie
sound
informant [a=g] Datie weeste zwemme is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hij zwemme gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=355] As Lea vraagt hebbeze gegete kan Marie dan antwoorde jaanze? [/v]

hebbe ze
sound
informant [a=n] As Lea vraagt hemmeze gegete hemmeze gete

hemme ze
tagging sound
informant kan Marie dan antwoorde ja? [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ja hier staat jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Jaanze. Nee da kennewe ni. [/a]

kenne we
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant [a=n] Is hij dood? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hier zeggeze ni hem. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit. Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [a] In ieder geval die dubbel ontkenning die hebbewij ook he. [/a]

hebbe wij
sound
hulpinterviewer [v=399] ggg Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Die om mag weg. Rosa probeerde niemand zeer te doen. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer ne mooie dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Het belooft weer ne schone dag te werre. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood die tweede zij xxx. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nee die repetitie herhaling die hebbewij ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zijn wij daar nog nooit xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat gebeurt ooit wel eens. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar ni zo veel toch ni he we zijn daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant Heel oude mensen zoude da zo nog wel kunne zegge maar. sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe zulle winne dawewij zulle winne. [/v]

da we da we wij
sound
informant [a=n] Nee. Die ene wij mag weg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien om nog efkes te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Ja tis misschien beter om nog efkes te wachte ja. [/a]

t is
Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=402] We hadde t geluk om hgem direct terug te vinne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Om hem terug direct terug te vinne ja. [/a] Vraag hernomen op einde. tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=n] Die tweede hij nee hij kan daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk datem hij morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hier zoueze zegge dat hij morgen ook komt. [/a]

zoue ze
tagging sound
informant [a] Datie of ie datie. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of datie morgen morgen ook komt. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heet den bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Ja da boek beloof me daget nooit meer zult verstoppe. [/v]

da ge t
Verkeerde vraag. sound
informant [a=n] Beloof me dage da boek nooit meer zult verstoppe. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mij daje gekocht het. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das fout nee das onbestaande. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo een ding heb ik nog nooit gezien. [/a] sound
informant [a] Zo een ding heb ik nog nooit gezien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Ge zijt ne rare vent ene he. [/v] sound
informant [a=n] Of gewoon weg late ge zijt ook ne rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dage Pierre een boek het geprobeerd te verkope. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Marie zei dage Pierre nen boek het wille verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [a] Probere te verkope. [/a] sound
informant [a] Of Marie zei dage geprobeerd het aan Pierre nen boek te verkope. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht of dacht dak Lisa haa geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. sound
informant Julien dacht dat ik geprobeerd haa Lisa een cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dagij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v]

da gij
sound
informant [a=n] Karel weet dagij geprobeerd het aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij danst kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij slaapt kan Jan dan antwoorde doet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja der zijn dialecten waar in dase da zegge maar hier denkik ni he. [/a]

da se denk ik
sound
hulpinterviewer [a] Hier maar ni in Weelde. [/a] sound
informant [a] Ik ken ik ken het eigenlijk ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaaptie kan Jan dan antwoorde ie doet?/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zegt hij slaapt toch ni kan Jan dan antwoorde toetoet? [/v]

t oet t oet
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da ja sound
hulpinterviewer Het komt wel voor denkik toetoet als antwoord he. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [a] Maar toch maar zeldzaam denkik. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zak tavond koke kan Marie dan antwoorde doe maar dat doe maar. [/v]

za k t avond
tagging sound
informant [a=j] Da wel. Da wordt wel gedaan. Gezegd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Rosine en Louise hun der broerke. [/v] sound
informant [a] Jan is het broerke van Rosine en Louise zulleze eer. [/a]

zulle ze
sound
hulpinterviewer [a=j] Maar ge ze zulle toch ook wel zegge Jan is Rosine en Louise der broerke. [/a] tagging sound
informant [a] Der broerke. Der broerke. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=173] Diene auto is Jefs. [/v] sound
informant [a=n] Nee is van Jef. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of das Jef zenne auto of dien auto is van Jef. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Nee is van mijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me hij te werke moessij den helen dag thuis blijve. [/v]

moes sij
sound
informant [a=n] Door da hij ging werke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Moessij heel den dag heel den dag zeggewe he thuis blijve. [/a]

moes sij zegge we
sound
hulpinterviewer [v] Me hem te werke me hem te werke moesse den helen dag thuis blijve. [/v]

moes se
sound
informant [a=n] Door da hij ging werke moest zij den helen dag thuis xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om da hij ging werke moesse moessij den helen dag heel den dag thuis blijve. [/a]

moes se moes sij
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni datie gevallenis? [/v]

geloof de dat ie gevalle n is
tagging sound
informant [a=j] Ja da is. Da wordt zo xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geloofde ni datie gevallenis ja da zeggewe. [/a]

geloof de dat ie gevalle n is
sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datie gevallenee? [/v]

geloof de dat ie gevalle n ee
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Onbestaande. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en hee ni veel geld meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee ni veel geld meer hier gebruike zeggeze da ni he. [/a]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
informant [a=j] Da zoueze die ni der nog eens bij zette. [/a]

zoue ze
sound
informant [a] Ik geef niks aan ne andere ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
veldwerker [v] Wordt dat hier gezegd? [/v] sound
informant [a=n] Das ook wel verdwene toch za. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet dien auto mee genome? Niemandni. [/a]

niemand ni
sound
informant [a=j] Da wel. Niemandni. [/a]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit t geld aan de bomen? Nergensni. [/v]

nergens ni
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Was rond en vierkant eh tegelijk? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
informant [a=n] Alleen niks denkik. [/a]

denk ik
sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koeien heetie gemolke? Geen enkel ni. [/v]

heet ie
sound
informant [a=n] Geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Marie hee nu meer koeien dan ze vroeger hee dan ze vroeger en hee. [/v] sound
informant [a=n] Hier ni he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wak gekregeneb wak gekrege en heb. [/v]

wa k gekrege n eb
sound
informant [a=n] Die en mag weg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=324] De zokke zou ik ni durve op ete. [/v] tagging sound
informant [a=j] De zulke ja de zukke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=325] De die zou ik ni durve op ete. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=600] Pas op dage ni en valt. [/v]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja da komt dan wel voor he. [/a] sound
informant [a] Pas op dage ni en valt.

da ge
sound
informant Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze zegge ook wel pas op dage ni valt maar dage ni en valt da komt ook wel voor ja. [/a]

da ge
sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon hebbe geroepe. [/v] sound
informant [a=n] Nee ik vin da Jan beter den dokter kunne roepe hee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=n] Kweet ni wa wa juist de bedoeling is. [/a]

k weet
sound
veldwerker [v] Heb jij Jan gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heddegij Jan gezien? [/a]

hed de gij
sound
informant [a] Heddegij Janne gezien? [/a]

hed de gij
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
sound
informant [a=j] Mmm. Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kant ook zonder er? [/v]

kan t
sound
hulpinterviewer [v] En Marie heet drie rode? [/v] sound
informant [a=j] En Marie heet drie rode jawel ja da kan ook zonder er. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ik heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb het em gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt datie hee wille naar huis. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=002] Ik eb da gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=j] Da wel. [/a] sound
informant [a] Ik em da gezegd gehad. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=357] As Frans zegt er komt morgen iemand langs kan Marie dan vrage wie da? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Ja he. [/a] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dees feest wordter veel gedanst. [/v]

wordt er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kant ook zonder er op dees feest wordt veel gedanst. [/v]

kan t
tagging sound
informant [a=j] Da kan zonder er. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tkan maar de er zal meer gebruikt worde. [/a]

t kan
sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v]

wordt er
tagging sound
informant [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Nu wordt alleen nog maar brood verkocht in die winkel? [/v] sound
informant [a=n] Hier zou dien er der bij xxx. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk ni daset zonder er zegge. [/a]

da se t
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond er of zonder er gisteren stonder nen enge man in den tuin. [/v]

stond er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja die er is hier noodzakelijk in de zin he ast over de constructie gaat he. [/a]

as t
sound
hulpinterviewer [v=482] Da boek leg neer. [/v] sound
informant [a=n] Leg da boek neer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk da iemand de koekskes heet op gete maar ik weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk da iemand de koekjes op gete hee maar ik weet ni wie. [/a] sound
informant [a] Maar ik weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] As ge echt ni kunt wachte komt dan maar dan komt maar. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] As gecht ni kunt wachte dan kom maar ja. [/a]

g echt
tagging sound
informant [a] Kom dan maar. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of kom dan maar komt dan maar. [/a] sound
informant [a] Dees kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar dan komt maar ook met ook meestal met een t nog denkik. [/a]

denk ik
sound
informant [a] Die t moet er dan hier wel bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Da kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Bekijkt da maar. Zo ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Da kijkt maar jawel ik denk toch ook da da voor komt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant [a=n] Hij wist het. [/a] sound
hulpinterviewer [v=369] Me het te sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/v]

konne we
sound
hulpinterviewer [a=n] Met da sneeuwe met da sneeuwe konnewe de stad ni uit. [/a]

konne we
sound
informant [a] Me te sneeuwe da zou wel gaan maar dees ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Pierre en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Makander. [/a] tagging sound
informant [a] Naar bekare. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Das Toon en Toon wast. [/v]

da s
sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang neven. [/v]

da s
sound
informant [a] Neven hem. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Zou je ook kunne zegge ze weet ni da Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze weet ni da Marie wij zegge gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorve heeft? [/v] sound
informant [a=n] Gestorve heeft zeker ni. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge ze en weet ni da Marie gisteren xxx? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zen weet ni das ook weer Turnhouts he. [/a]

z en da s
sound
veldwerker [v=026] Zou je kunne zegge Jan had het hele brood wel gewild op eten? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Willenop ete. [/a]

wille n op
tagging sound
veldwerker [v=046] en zout ge ook kunne zegge ward heeft gehoord dat er fotos van zeneige in de vitrine staan [/v]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] heet gehoord datter fotos van zeneige in de vitrine xxx [/a]

h eet dat ter zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] van zeneige of van hem [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om hopoi van het land te hale zou je ook kunne zegge heb je genoeg mensen voor hooi van het land te hale? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van Jan van te kome werke? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Da zou ook kunne he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Twas vriendelijk van Jan van te kopme werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [a] Allebei kome voor he. [/a] sound
veldwerker [v=190] En zou je kunne zegge deze ton is zwaar voor te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Mmm zwaar om te drage. [/a] sound
informant [a] Zwaar om drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Zwaar voor te drage da denkik da komt toch ook wel voor maar ni zo veel. [/a]

denk ik
tagging sound
veldwerker [v] En deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=192] Eh zou je ook kunne zegge we hope allemaal van op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant [a] We hope allemaal op tijd thuis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn ja tzou ook wel kunne voor kome ja. [/a]

t zou
tagging sound
veldwerker [v=215] Zout ge iets kunne zegge in de aard van ik geloof dakik groter ben xxx? [/v]

da kik
sound
hulpinterviewer [a=j] Dan zeggewe datekik he. [/a]

zegge we dat e kik
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft eh dagegij eer thuis zijt. [/v] sound
informant [a=n] Da wordt hier toch ni gedaan. [/a] sound
veldwerker [v] Maar dan wel dagij eer thuis zijt asekik? [/v]

da gij as e kik
sound
hulpinterviewer [a=j] Asekik da zeggewe wel he. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Asik ook wel zanne. [/a]

as ik
sound
veldwerker [v=250] Dan de bank waar ze waar dat ze op zate zou je ook kunne zegge de bank waar op dat ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Das das te schoon das te plechtig voor ons. [/a]

da s
sound
veldwerker [v] En de bank daar ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Daar zop zate ja ja daar zop zate. [/a]

z op
sound
informant [a] Daar ze op zate of waar ze op zate. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En de bank dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=339] En zou je ook kunne zegge niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien moogt. [/v] sound
informant [a=n] Ook ni moogt zien. [/a] sound
veldwerker [v=370] En dat is de man die ze geroepe hebbe zou je ook kunne zegge das de man dase geroepe hebbe? [/v]

da s da se
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wase wel wa da wel voor komt is die dase geroepe emme. [/a]

wa se da se
tagging sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dase niks mag ete zou je ook kunne zegge eh schijnt zonder die t dus schijnt dase niks mag ete? [/v]

t schijnt da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Maar die t die late ze wel weg hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dus ik denk dat ze meer zegge schijnt dan tschijnt he. [/a]

t schijnt
sound
veldwerker [v] En dat schijnt dat ze niks mag ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=255] Zou je ook kunne zegge in het dorp waar dat ik woon staat een oud kerkske. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja waar dak woon. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=257] En zou je kunne zegge dat is iets die heel schoon is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das iet da heel schoon is da zeggeze dan ni die he. [/a]

da s zegge ze
tagging sound
veldwerker [v=276] Je ergert je er aan dat je me bijna nooit meer ziet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ge zij ni goed gezind omdat xxx. [/a] sound
veldwerker [v=275] Hoe zou je zegge je vergist je wel dikwijls. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ge vergist ueige wel dikwijls [/a]

u eige
tagging sound
veldwerker [v=281] Ik vergis me telkens weer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik zen altijd weer abuus. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dat ik me dat in beeld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dak me da in beeld. [/a]

da k
sound
informant [a] ik denk dak meneige dat in beeld [/a]

da k men eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dak men eige dat in beeld ja das juist. [/a]

da k da s
sound
veldwerker [v=291] U beeldt zich dat vast wel in. [/v] sound
informant [a] ge beeldt ueige da zeker wel in [/a]

u eige
tagging sound
veldwerker [v=293] Zij vergissen zich toch wel vaak. [/v] sound
informant [a] Zij hebbe toch wel dikwijls abuus. [/a] sound
veldwerker [v] Ze beelde vaak van alles in. [/v] sound
informant [a] ze beelde dereige [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja der eige dikwijls wat in. [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde niemand zeer te doen zou je ook kunne zegge Rosa probeerde voor niemand zeer te doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=400] Zou je ook kunne zegge het belooft weer van ne schone dag te worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Maar belooft gebruikewe ni he. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [a] Het ziet er weer ne schone dag uit. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] Eh tis misschien beter om nog even te wachte zou je ook kunne zegge tis misschien beter voor nog even te wachte? [/v]

t is
sound
informant [a=n] Nee denkek he. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v] En tis misschien beter van nog een beetje te wachte? [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Da wel. [/a] sound
veldwerker [v] Tis misschien beter nog een beetje te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=j] Tis misschien beter nog een beetje te wachte. [/a]

t is
tagging sound
informant [a] Dat ook. [/a] sound
veldwerker [v=402] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne zou je daar kunne zegge we hadde t geluk van hem direct terug te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a] We hadde t geluk om hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant [a] Of van hem direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v] We hadde hem direct terug te vinne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ik denk dase toch wel eh van of om er tussen. [/a]

da se
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
486 Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen! vraag verkeerd gesteld, met 'het' in de bijzin. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
opmerking: eerder zeldzaam
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort ni mer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: ekik één geheel; Jan en ekik onmogelijk
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
opmerking: zeldzaam
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wellie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
opmerking: wel bij kinderen maar niet bij volwassenen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
zin: niet mogelijk zonder pronomen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij goa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goaj
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goaj
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa g et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa de
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging de gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging de gullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: zeldzaam
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
opmerking: zeldzaam
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: komt vaker voor
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich