SAND-data Sint Lenaarts (K209p)

schriftelijke enquÍte | mondelinge enquÍte | telefonische enquÍte

data schriftelijke enquÍte

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquÍte in Sint Lenaarts

interview mondelinge enquÍte

sprekertekstcommentaar 
commentaarSint-Lenaarts (K209); GUV [meta][k]K209p[/k][i]850[/i][i]851[/i][i]852[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 da gaad al nar _ nar Holland oep he let op circumpositie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 dermee ik attekik zo wel zo iet zeg xxx

ik at ek ik
zin lijkt langs geen kanten te kloppen, of is wel heer merkwaardig. In elk geval: subjectverdubbeling met initieel subject. sound
informant2 ja zoe gaget xx dialect volledig verloren he.

ga et
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 zun bewere dus dat daar in staat datem van Arendonk is

dat em
let op vorm pronomen sound
informant1 en zun bewere _ let op vorm pronomen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 atem begint uit te legge neemt dat eens oep.

at em
accusatief pronomen sound
commentaaruitleg project  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 die kende daar niks van ook elders in interview: veelvuldig gebruik van 'die' als persoonlijk voornaamwoord sound
commentaarspontaan gesprek (over vloeken)  sound
commentaarvervolg uitleg project  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 ge konter nie over he

kont der
sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant3 [a] Die wist nog nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant3 [a] Zie dache nie valt he. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] Ze weet nie da Marie gisteren is gestorven. [/v] sound
informant2 [a] Gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v] en dood gegaan heeft? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. Is. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant3 [a] Dr wilt geen man danse. [/a] sound
informant3 [a] K eb em nieveranst nie gezien. [/a] 'ieverans nie' verderop bevraagd maar blijkbaar alleen mogelijk in vraagzinnen tagging sound
informant3 [a] Asse dan een vraag stelle dan zeggeze edem ieverans nie gezien he. [/a]

a ze zegge ze ed em
sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant3 [a=j] Ze wilt nie danse en ze wilt nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekunnen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet da nie gewillen of gekunne. [/a] informanten rapporteren dat perfectum wat onnatuurlijk klinkt tagging sound
informant3 ij kost van zn examen niks let op woordvolgorde sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant3 [a] He ou et willen op ete maar e kostet nie. [/a]

kost et
informanten rapporteren opnieuw dat imperfectum natuurlijker klinkt tagging sound
veldwerker [v] en ij ou et op eten gewild? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wij zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie dasij zou kunne roepen emme. [/a]

da zij
tagging sound
informant3 [a] Zegt maar nie _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ wien assij oui kunne roepe. [/a]

a zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dasij oui kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a] Zegt eens wie asij oui kunne roepe. [/a]

a zij
tagging sound
veldwerker [v] wie das oui kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] _ wie das oui kunne roepe. [/a] Soms wel denkek.

da z denk ek
tagging sound
informant3 [a] _ wies oui kunne roepe. [/a]

wie s
sound
informant2 [a] _ wie zij oui kunne roepe. [/a] sound
veldwerker [v=029] Wie of z oui kunne roepen? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Of nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant3 [a] DieŽ weet da nog wel. [/a] sound
informant3 [a] De Jan weet da nog wel. [/a] sound
informant3 [a] A bukte zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Pieten kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Jan zage nar mekare. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ zage naar een. [/a] sound
informant3 [a] bekare denkek. Vroeger. [/a]

denk ek
tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant3 [a] _ wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] DieŽn ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons _ die zag een slang naast um. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant3 [a] DieŽ liet mijn vur zeneige werke. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] _ liet eureige mee drijve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] Die bekeek zeneigen eens goed in de speigel ja. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] _ kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
commentaareven sprake van 'zezelve' maar dat blijkt niet te kunnen  sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] A ee gehoord datr foto's van zeneige in de _ in de vitrine staan he. [/a]

dat dr zen eige
tagging sound
veldwerker [v] datr foto's van em? [/v] sound
informant1 [a] zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] van emzelf? [/v] sound
informant3 [a] Van zeneige. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zon he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] k denk da Marie geprobeerd ee van um nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant3 [a] Nee nee. Ik denk a Marie geprobeerd ee nen brief te schrijve nor um. [/a] let op gebruik 'a' i.p.v. 'da(t)' tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken om tomaten te kweken. [/v] sound
informant3 [a=n] Vroeger probeerdekik tomate te kweke. [/a]

probeerde k ik
uitgesproken voorkeur voor perfectum in deze zin tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdewij om droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] Ah gisteren probeerdewij _ [/a]

probeerde wij
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant3 [a] Ak profijtig leef dan levekek gelijk a _ [/a]

a k leef ek ek
tagging sound
informant2 [a] men ouders zoun wille. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar makikke nou ook nie mee?

ma k ikke
tagging sound
informant1 [a] Ik kanekik er ook nog bij zo. [/a]

kan ek ik
tagging sound
informant2 [a] Akik mee mag dan gevek ne ronde. [/a]

a k ik geef ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Alsij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Atem nog nie _ nog drie jaar leeft wordtem ouder _ isem ouder lijk zen vava. [/a]

at em wordt em is em
tagging sound
informant3 [a] en dan gaanze nie zegge leeftem langer maar dan wordtem ouder lijk zulle vader. [/a]

gaan ze leeft em wordt em
'leven' klinkt blijkbaar niet goed, maar de vorm is wel betrouwbaar denk ik. sound
informant3 [a] He want hier in Velle hebde daar ook zo van die dingen he Jaak. K weet nie. Dor zeggeze tegen een meiske hum he. [/a]

heb de zegge ze
informanten rappporteren gebruik 'hem' voor vrouwen elders in een gehucht van Sint-Lenaarts sound
informant1 [a] Een klein kindje he. Hoe doetem het? [/a]

doet em
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Attie zo gevaarlijk leeft zalzet nie lang trekke. [/a]

at die zal ze t
tagging sound
informant3 [a] Ik hoor da nie he. Aszij. [/a] sound
informant3 [a] En den dieŽ _ [/a] sound
informant2 [a] Dat is dan de man. [/a] sound
informant3 [a] Atten dieŽ nie _ zo blijft voort gaan _ [/a]

at den
mannelijk i.p.v. vrouwelijk sound
informant2 [a] Een vrouw da s die. Atte die. [/a]

at de
sound
informant3 [a] Leeftse nog? [/a]

leeft ze
wordt eerder met jonger taalgebruik geassocieerd sound
informant2 [a] Leeftie nog? [/a]

leeft die
sound
veldwerker [v] en bij voorbeeld over een tafel? [/v] sound
informant1 [a] Die. [/a] dus geen human/non-human onderscheid of zo sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant3 [a] Ast nu nog leeft zalt morgen ook nog wel leven he. [/a]

as t zal t
tagging sound
informant2 [a] Atta nu nog leeft _ [/a]

at da
sound
informant3 [a] Of at nu nog leeft dan _ [/a]

a t
sound
veldwerker [v=061] As gulle zo gevaarlijk leeft dan leefdegulle nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Achullie ja. [/a]

a gullie
tagging sound
informant2 [a] _ gullie zo gevaarlijk leeft _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ dan gade nooit zo lang leve gelijk ikke. [/a]

ga de
tagging sound
informant3 [a] _ dan leefdegulle zo lang nie gelijk _ gelijk ikken he. [/a]

leef de gulle
tagging sound
informant3 [a] Agulle zo gevaarlijk leeft _ dan leefde nie zo lang gelijk _ gelijk ik he. [/a]

a gulle leef de
tagging sound
veldwerker [v] en dan ga gullie? [/v] sound
informant3 [a] Dan zouet zijn dan gadegullie. [/a]

zou et ga de gullie
sound
veldwerker [v] addegullie zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] As gullie. [/a] sound
informant3 [a] Achullie. [/a]

a gullie
sound
veldwerker [v] asgegullie? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Azze vur ulle werk leve dan ist _ [/a]

a ze is t
tagging sound
informant3 [a] _ dan leveze nie vur hun joeng. [/a]

leve ze
tagging sound
veldwerker [v] en anze voor under werk leven? [/v] sound
informant3 [a] Asse vur _ [/a]

a ze
sound
veldwerker [v] en assezullie? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
informant2 [a] Asullie zo voort gaan _ [/a]

a zullie
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant3 [a] Datte Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a]

dat de
conditioneel 'dat' tagging sound
informant2 [a] As de Rudy _ dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Ache gezond leeft leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant2 [a] Achij zo blijft zuipe gadegij zo lang nie meer leve. [/a]

a gij ga de gij
tagging sound
veldwerker [v] en dan zult gij _ [/v] sound
informant2 [a] de moetr wel bij he. [/a]

moet dr
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Atr zoveel van den boerenstiel _ [/a]

at dr zo veel
tagging sound
informant3 [a] _ dan levedr veel van t fabriek. [/a]

leve dr
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] Attie in den hemel zitte dan zitte die ander in d hel. [/a]

at die
Plots wel 'die' als pronomen tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant3 ache wat uit zie

a ge
let op ontbreken flectie sound
informant3 [a] Amme profijtig leve dan kunneme dieŽn auto misschien kope. [/a]

a me kunne me
tagging sound
informant3 [a] Awulle mee moge _ [/a]

a wulle
tagging sound
informant3 [a] Mogewulle mee? [/a]

moge wulle
tagging sound
veldwerker [v] Mogemewulle mee? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Mogeme mee. [/a]

moge me
sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant3 [a] Kijkt eens wa beter uit. [/a] tagging sound
veldwerker [a] Kinders kijkt eens wa beter uit. [/a] sound
informant3 [a] Kijkt eens wat uit ullen oge. [/a] sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Zoukik da kunne? [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Zouek. [/a]

zou ek
tagging sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik vin dad alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant2 [a=n] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Neen. [/a] sound
veldwerker [v=872] Ik weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] _ datem zal moete terug kome. [/a]

dat em
tagging sound
informant1 [a] Ik denk toch dak nog zal moete terug kome. [/a]

da k
sound
veldwerker [v] K weet datij zal terug moete komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet zeker datem terug zal moete kome. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] K weet datem zal terug moete komen. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=086] K weet dat den Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant3 [a=n] K denk et nie. [/a] sound
informant2 [a] Ik denk datem morgen brood zal willen ete. [/a]

dat em
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=n] _ moet vroeg kunnen op staan. [/a] vertaling is betrouwbaar als 'neen' omdat de informanten het doel van de vraag kennen. sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ varkens wil kopen he. [/a] vertaling is betrouwbaar als 'neen' omdat de informanten het doel van de vraag kennen. sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant3 [a] K denk da Marie um zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ee nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] DieŽ nie weg. [/a] sound
informant3 [a] _ wilt geen soep nie meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nieveranst geen muizen? [/v] sound
informant3 [a] Zitten dr ier ieverans geen muize? [/a] ieverans is blijkbaar gebonden aan vraag, nieverans aan antwoord sound
informant1 [a=j] Dr zitten ier nieverans geen muizen maar _ [/a] ieverans is blijkbaar gebonden aan vraag, nieverans aan antwoord tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Zo goed kennekik geen Frans. [/a]

ken ek ik
sound
veldwerker [v] En ik ken zo goed geen Frans? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant3 [a] T zijn allemaal geen stielmanne. [/a] sound
informant3 [a=j] Of alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus da betekent dan eigenlijk niet iedereen is stielman? [/v] sound
informant1 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] Maar ij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant3 [a] Jan ee drie boeke. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet dr alles nie van. [/v] sound
informant1 [a] Maar ij weetr nie alles van. [/a]

weet dr
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur den auto moet emme gemaakt. [/v] sound
informant3 [a=n] _ moet gemaakt emme. [/a] vertaling is betrouwbaar als 'neen' omdat de informanten het doel van de vraag kennen. sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor drie uur den auto moet gemaakt emmen. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet datem voor drie ure den auto moet gemaakt emme. [/v]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datem voor drie ure den auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant3 [a=j] Da zou gaan. [/a] sound
informant2 [a=j] Jan weet datem vur drie ure den auto gemaakt moet emme. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datem veur drie ure den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant3 [a] Edde volk genoeg he. [/a]

e de
tagging sound
informant3 [a] _ om t hooie. [/a] sound
informant3 [a] _ om t hooi binne t halen he. [/a] sound
informant2 [a] Edde volk genoeg vur da hooi binnen t hale. [/a]

e de
'voor' wordt als beter dan 'om' bestempeld tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
commentaarinformanten hebben last met de hele constructie; geen zinnige antwoorden dus.  sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die weegt te veel vur op t heffe. [/a] sound
informant1 [a] Da is te zwaar vur te drage. [/a] tagging sound
informant3 [a] Da s te zwaar om op t heffe. [/a] informanten geven wel voorkeur aan 'voor' in het dialect. sound
veldwerker [v] en t is toch zwaar om dragen? [/v] sound
informant1 [a] Zwaar vur te drage. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 en dat is slecht weer let op gebruik 'dat' sound
informant1 [a] Ik hoop toch op tijd thuis te zijn ze. [/a] er is twijfel of deze zin in het dialect voorkomt of AN is sound
informant1 [a=j] Ik hoop van op tijd thuis te zijn. [/a] er is twijfel of deze zin in het dialect voorkomt of AN is tagging sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als ťťn en ťťn twee is. [/v] sound
informant2 ik zijn zeker dat ťťn en ťťn tweeŽn is 'en' als tussenklank, negatiepartikel of nog iets anders? sound
informant3 [a] Het is zo zeker gelijk at ťťn en ťťn twee is. [/a] zin wordt een beetje als onnatuurlijk ervaren. In elke geval worden dezelfde voegwoorden gebruikt als in de volgende, betere zin 'zo lomp lijk (d)atem groot is' tagging sound
informant1 [a] E s zo lomp lijk adem groot is. [/a]

at em
sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
commentaargeen antwoord  sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] DieŽ sting dor te zage. [/a] verleden tijd tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant3 [a] Toen am aan kwame regendenet ja. [/a]

a m regenden et
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K geloof dak groter zijn dan um. [/a]

da k
tagging sound
informant3 [a] of dan ummekes. [/a] sound
informant3 [a] Ja. Ik denk dakik groter zijn as _ as um he. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt dan ik. [/v] sound
informant3 [a] Ze denkt dagij eer thuis zult zijn gelijk ik. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] en gelijk mij? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant3 [a] Gij denkt zeker dat dieŽ sterker is gelijk gij. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij denkt datem sterker is dan gij. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v] en gelijk gegij? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze gelove da wij rijker zijn lijk zullie. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ze gelove danwij rijker _ [/a]

dan wij
lijkt wel een vervoegd voegwoord tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulle nie zo slim zijt as wulle. [/v] sound
informant1 [a] We denke dagulle nie zo slim zijt gelijk wij. [/a]

da gulle
tagging sound
veldwerker [v=220] Gulle geloof zeker nie da zij armer zijn dan gulle. [/v] sound
informant2 [a] Gij denkt toch nie dat die armer zijn gelijk gulle. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gulle denkt toch nie da zulle armer zijn gelijk gulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft da Lisa _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ even schoon is dan _ [/a] tagging sound
informant1 [a] even ferm _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ gelijk een ander meisken he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] IJ denkt dat die tweeŽ even sterk zijn gelijk d ander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer kome zeker. [/v] sound
veldwerker [v] Toetoet ij ga wel nog komen. [/v] sound
informant1 [a=n] Toetoet? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=231] en ij doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Nooit. [/a] sound
veldwerker [v=245] Branden doesse toch nie meer. [/v] sound
informant3 [a=n] Kuisen doesse nie meer maar koke nog wel. [/a]

doe ze
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen van wie dat de moeder gisteren getrouwd is die stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongen die zijn moeder hertrouwd is? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar das op zate _ [/a]

da z
mogelijkheid wordt verderop ontkend tagging sound
informant3 [a] _ waar op asse zate _ [/a]

a ze
sound
informant2 [a] _ was pas geschilderd. [/a] sound
veldwerker [v] en de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] De bank waar as op zate. [/a]

a z
sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] Marie was _ was ginder en da was heel plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wat da heel plezant was? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant3 [a] T dorp waar amme woonden of waar akik woon dr stond een oud kerkske ja. [/a]

a me a k ik
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag dame aankwame regendet. [/v] sound
informant2 [a] Den dag dame toe kwame wast aan t regene. [/a]

da me was t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Dat is nou iets dat heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wie geld ee moetr mij maar wa geven he. [/a]

moet dr
tagging sound
informant3 [a] DieŽn a geld ee moetr mij maar wa geve. [/a]

moet dr
tagging sound
veldwerker [v] en die geld eet? [/v] sound
informant3 [a] Nee. DieŽn a. [/a] sound
veldwerker [v] wie datr geld eet? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa denkte wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant2 [a] Wien denktegij dakik in de stad gezien em. [/a]

denk te gij da k ik
sound
informant1 [a=n] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denktegij wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. In ieder geval nie. [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie denktegij diek in t stad gezien heb. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisde gulle oe dasset op gelost en? [/v] sound
informant3 [a] Oe denkte gulle dasset op gelost emme. [/a]

denk te da ze t
sound
veldwerker [v] maar dus gelijk dakik em zeg veranderdem blijkbaar he. [/v] sound
informant1 [a=n] ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=265] Oe denkte gulle oe dasset op gelost emmen. [/v] sound
informant3 [a] Oe denkte gulle dasset op gelost emme. [/a]

denk te da ze t
sound
informant3 [a=n] DieŽn twee keer hoe nie he. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] ze trok de sarze nor dreige [/a]

dr eige
tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant3 [a=n] DieŽ gekund nie. [/a] sound
veldwerker [v=297] Of zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
informant3 [a] Ah zouij da gedaan kunnen hebbe. [/a]

zou ij
sound
informant2 [a] Zouij da kunne gedaan hebbe. [/a]

zou ij
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie zit ginder patatte te schille. [/a] sound
informant2 vanaf lijk ik et weet 'lijk' lijkt wel tweede complementizer sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 jaat ja jaat clitica op 'ja' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 teveel getraind tegen Sinksen let op keuze voorzetsel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 ah wij gaan dr hene ze achterzetsel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 en gade nie gaan nie?

ga de
eind nie? sound
commentaarspontaan gesprek (over processies)  sound
informant3 ah ze is _ en te zwaar voor t heffe zeker Jef. sound
informant2 z emme wel een heel farde van Sint-Lenaarts daar in staan he in dr archief let op bezittelijk voornaamwoord sound
commentaarspontaan gesprek (over processies & lokale geschiedenis)  sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant3 [a=n] K em geen goesting vur de koeie gaan voederen he. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a] De koeie van Maria zijn allemaal _ [/a] sound
informant3 [a] _ verdronke bij d overstroming. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkik nie aan. [/v] sound
informant3 [a=n] Daar denkek allemaal nie op zen. [/a]

denk ek
sound
informant3 [a] of nie aan. [/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Met die rare gast zijnek nor de markt geweest. [/a]

zijn ek
sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik heb d eerste drie sommen al gemaakt. De welken eddegij al gemaakt? [/a]

e de gij
tagging sound
informant1 [a] De drie eerste sommen emmek al gemaakt. [/a]

em ek
sound
informant3 [a] Nee nee. We zegge de drie eerste. [/a] sound
veldwerker [v=323] De wavoore eddegij al weg gebracht. [/v] sound
informant3 [a=j] De wafferen eddegij al weg _ weg gedaan. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zoene da zouekik nie durven op ete. [/a]

zou ek ik
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant3 [a=j] Die klontjes he de die zouek nie _ [/a]

zou ek
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens ne keer. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Gaat die bestelling eens hale. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof diene jongen vinnez allemaal wel nene braven. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] K geloof dasse da wel ne _ [/a]

da ze
sound
informant3 [a] _ dasse dat allemaal wel nen brave vinne zen. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=350] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant3 [a=j] Ja k weet datem gaan zwemmen is. [/a]

dat em
tagging sound
informant2 [a] Gisteren isem weeste zwemme _ weeste gaan zwemme. [/a]

is em
wordt verderop ingetrokken sound
informant1 [a] Gisteren isem weeste gaa zwemme. [/a]

is em
wordt verderop ingetrokken sound
commentaarmogelijkheden met 'weest' worden ingetrokken  sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nie is gaan zwemme. Gaan zwemmen is. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant3 [a] jaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaak? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant3 [a] Nee nie jaat. [/a] [a=j] let wel: vorm 'jaat' bestaat wel, in andere contexten. Zie b.v. vraag 353 [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaate? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant1 [a] Ja wien? [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes op gegeten heeft maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Ik weet nie wien. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kunde niks doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Maar gij ga naar de voetbal kijke me mijn. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant3 [a=j] Isem dood ja. [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] em is dood? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Hij is dood. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moest zij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a] Om dadij ging werke moestzij thuis blijve. [/a]

dat ij moest zij
sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Me adij moest werke moestzij thuis blijve. [/a]

at ij moest zij
sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Om dat sneeuwden he. [/a]

da t
sound
informant2 maar Hoogstraten ee nooit geen museum gehad he. let op negatie sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker [v=370] Da s de man dieze geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Dat is de man dieze geroepen emmen he. [/a]

die ze
tagging sound
informant1 [a] Da is de man dieŽn asse geroepen emme. [/a]

a ze
tagging sound
veldwerker [v] en de man dasse geroepen emmen? [/v] sound
informant1 [a] dieŽn asse [/a]

a ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Dat is de man die at verhaal verteld eet. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ dieŽn at verteld ee ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de man diet verteld ee? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en dat verteld ee? [/v] sound
informant2 [a] dieŽn at. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat verhaal verteld ee. [/v] sound
commentaarheel constructie met 'denk' wordt als ongrammaticaal beoordeeld  sound
veldwerker [v=380] Da is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Dad is t huis dak gekocht em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede komen in heel de wereld? [/v] sound
informant1 [a] Nooit. [/a] sound
informant3 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Nooit van ze leven nie. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr hier een doos pralinen mee gebracht? [/v] sound
informant2 [a] Geen man denkek. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v] en geen man nie? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] Nieveranst nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ieveranst nie. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a] Niks. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel vrouwen zitten dr hier in de kamer. [/v] sound
informant3 [a] Geeneen. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen he dache ne cadeau voor em gekocht et. [/v] sound
informant3 [a] Nie verraden dame _ dame ne cadeau voor em gekocht ebben of _. [/a]

da me da me
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant3 [a] Geloofdegij nie datem gevallen is. [/a]

geloof de gij
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant3 [a] T schijnt dasse niks nie meer mag ete ja. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt ja? [/v] sound
informant3 [a] Nee. T schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Het schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerden om geen man zeer te doen he. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ze probeert geen man zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ze probeert vur geen man zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar ze zegge nie om geen man zeer te doen he. [/a] sound
veldwerker [v] en van geen man zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a=j] t belooft weer ne schonen dat te worre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van ne schonen _ [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a=j] T belooft weer vur ne schonen dag te worre ze. [/a] tagging sound
commentaaroordeel over 'van' versoepelt enigszins; informanten zeggen ook dat ze moeite hebben met het gebruik van 'beloven' hier.  sound
veldwerker [v] en om? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=400] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant3 [a=j] T zou beter zijn van nog wa te wachte. [/a] sound
informant2 [a=j] T is beter om nog wa te wachte. [/a] sound
veldwerker [v] veur nog wa te wachten? [/v] sound
informant2 [a] K denk meer om. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/v] sound
informant2 [a] _ om nog wa te wachte. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
informant1 [a] Nie om. [/a] sound
veldwerker [v] veur em direct terug te vinnen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a=j] W hadde t geluk van em direct terug te vinne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant3 [a] Precies of dr staat iemand in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
commentaargeen antwoord  sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen. [/v] sound
informant3 [a=n] Durfdegij daar op duwe? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] K ebetem gegeven. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant3 [a] Ze leeftsij nie he. [/a] zie verderop; de constructie kan wel degelijk. tagging sound
informant3 [a] K kanekik dor ook niks aan doen. [/a]

kan ek ik
tagging sound
informant2 [a] Ge kunt gij dr ook niks aan doen. [/a] tagging sound
informant3 [a] Of ge kunt gulle daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze kan zij dr ook niets aan doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant3 [a] Zij kan daar ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] IJ kan ij dor ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a] IJ kan dor ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We kunne wulle daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] We kunne wulle dor ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze kunne zulle dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a] Ze kunne zulle dr ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=425] Zie eerder [/v] sound
informant1 [a=j] Ze kan zij dr toch niks aan doen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] En me ne man? [/v] sound
informant3 [a=j] Of ij kan ij dr ook niks aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zie damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie zei dawij zoue winne. [/a]

da wij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a] Ik denk datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=453] Z emme geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ze zijn naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant3 [a=n] E ee dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] En ij eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant3 [a=n] IJ eet dn bezem helemaal kapot ge _ gemaakt. [/a] sound
informant3 [a] Daar en wij geen verstand van. [/a] sound
informant2 [a] Wij emme dor geen verstand van. [/a] sound
informant3 [a] Daar emme wulle geen verstand van. [/a] sound
informant3 [a] gisteren emme da geprobeerd maar vandaag nie ze. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Verlede week isem door dokter Mertens geopereerd. [/a]

is em
tagging sound
veldwerker [v] van dokter Mertens? [/v] sound
informant2 [a] Nee. dur. [/a] sound
informant3 [a] Da wel he. IJ is opereerd geweest. [/a] klinkt als 'opereerd'; informant zegt bij navraag 'geopereerd' te gebruiken sound
veldwerker [v] ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
commentaargeen antwoord  sound
veldwerker [v=495] K denk dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant1 [a] K denk dage veel zult moete weg smijte. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en weg zult moete smijten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] of dache veel zult weg moete smijten. [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant3 [a] IJ is al t kapot gerief aan t weg gooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en weg aan t gooien? [/v] sound
informant3 [a] aan t weg gooie. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a=j] Dingen ee _ eet drie groen appels en Marie eetr drie rooi. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] De ware veel mensen op t feest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Waredr veel boere _ boerenmensen op t feest. [/a]

ware dr
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant3 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
sound
informant1 [a] Wien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wien eedou op de kermis gezien. [/a]

eet ou
sound
informant3 [a] Wien eetrou op de kermis gezien. [/a]

eet dr ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant3 [a] Marie zei dagij Piet nen boek e wille verkope. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v] kundet me proberen doen? [/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei dagij dinge nen boek et probere te verkopen of probere te verkopen et. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd et om Marie _ aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] is da om of aan? [/v] sound
informant3 [a] aan [/a] sound
veldwerker [v] kunde die weg laten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dieŽn tijd leefdekiker op los. [/a]

leefde k ik er
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdenem as een beest. [/a]

leefden em
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand maget zien dus ik vin dagijet dan ook nie meug zien. [/a]

mag et da gij et
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en op da feest wor veel gedanst? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant3 [a=j] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] moet die er dr staan? [/v] sound
informant1 [a] Wordtr. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stienger nen aardige _ [/a]

stieng er
tagging sound
informant1 [a] stoenger [/a]

stoeng er
sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook een rare een. [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=512] of zo n ding een ek nog nooit gezien. [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. [/v] sound
informant3 [a] IJ woon bij MarieŽ. [/a] tagging sound
veldwerker [v=522] en ij woon bij Wim. [/v] sound
informant3 [a] Bij Wimme. [/a] tagging sound
informant2 [a] Bij de Wim. [/a] tagging sound
informant3 [a] IJ woon bij Karele. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en bij Karels? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] En ij woon bij Janne. [/a] sound
informant3 [a] En bij Tjeffe. [/a] sound
informant2 [a] bij Suzze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En Karele is nie thuis. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en K heb Wimme gezien. [/v] sound
informant3 [a] Nee. K em de Wim gezien. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk t s zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wiste dasse s zondags moeste gaa werke. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=844] K heb niemand nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] K heb geen man gezien. [/a] sound
informant1 [a] Ik heb niemand nie gezien. [/a] wordt wel als minder dialectisch beschouwd sound
veldwerker [a] K geloof dak geen man gezien heb. [/a] sound
informant3 [a] K geloof dak geen man gezien heb. [/a]

da k
sound
commentaarspontaan gesprek (over oude gebruiken)  sound
informant2 wien schildert dat hier altijd wit let op casus 'wie' sound
commentaarspontaan gesprek (over oude gebruiken)  sound
informant2 altijd azekik iets doen he lacheze mijn uit he. Maar ik doen door zeiem he en achteraf he geveze mijn altijd gelijk

as ek ik lache ze zei em geve ze
let op casus 'mijn' sound
commentaarspontaan gesprek (over 'vroeger')  sound
veldwerker [v=850] K denk dak em nieverast nie gezein heb. [/v] sound
informant1 [a] K denk dak um nieverast nie gezien heb ja. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Geen man ee mij gezien. [/a] sound
veldwerker [v=000] Nieveranst komt da nie voor. [/v] sound
informant3 [a] Da komt nieveranst nie vur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] KL geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K geloof da geen man mij gezien ee. [/a] sound
informant3 [a] Da s nog eggeres nie gebeurd. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] Ik heb geen man gezien. [/a] sound
informant2 [a] Ik zijn nieveranst nie geweest. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie hebbek gezien. [/v] sound
informant2 [a] K em daar niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant3 [a] K geloof da geen man mij gezien ee. [/a] sound
commentaarbenefactiefzinnen (geen enkele mogelijk)  sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma [/v] sound
informant1 [a] Ik gaan [/a] tagging sound
informant3 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Hij gaa. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij gaa. [/a] tagging sound
informant3 [a] wij gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gaan nor de winkel. [/a] sound
informant2 [a] Gulle gaa. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zullie gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma in inversie [/v] sound
informant3 [a] Morgen ganekik naar de winkel. [/a]

gaan ek ik
tagging sound
informant3 [a] Morgen gadegij he. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant3 [a] Morgen gaatem. [/a]

gaat em
tagging sound
informant3 [a] gase [/a]

ga ze
tagging sound
informant2 [a] Gaan wullie. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gadegulle. [/a]

ga de gulle
tagging sound
informant3 [a] Morgen gaan zulle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan in OVT [/v] sound
informant3 [a] K goeng. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gij goengt. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij goeng. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ze goeng. [/a] tagging sound
informant3 [a] K deej. [/a] tagging sound
informant3 [a] Hij deej. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij ginge. [/a] plots andere klinker in inlaut; de 'oe' eerder bleek al ver te zitten; allicht is dit eerder een kwestie van twee vormen naast elkaar dan van een inlautverschil tussen, pakweg, enkelvoud en meervoud. tagging sound
informant1 [a] Gulle gingt. [/a] plots andere klinker in inlaut; de 'oe' eerder bleek al ver te zitten; allicht is dit eerder een kwestie van twee vormen naast elkaar dan van een inlautverschil tussen, pakweg, enkelvoud en meervoud. tagging sound
informant3 [a] Zulle ginge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] gaan-paradigma OVT in inversie [/v] sound
informant3 [a] gingekik. [/a]

ging ek ik
tagging sound
informant3 [a] Gingdegij. [/a]

ging de gij
tagging sound
informant2 [a] goengkik. [/a]

goeng k ik
tagging sound
informant3 [a] Gisteren goengdegij dan he. [/a]

goeng de gij
tagging sound
informant3 [a] Gisteren goengeme nor _ [/a]

goenge me
tagging sound
informant3 [a] goengzij. [/a]

goeng zij
tagging sound
informant1 [a] goense nie he _ goenze [/a]

goeng ze
sound
informant3 [a] Gisteren goengeme zwemme. [/a]

goenge me
tagging sound
informant1 [a] Gisteren gingdegulle [/a]

ging de gulle
tagging sound
informant1 [a] Goengdegulle [/a]

goeng de gulle
tagging sound
informant3 [a] Gisteren goenge zulle [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant2 da wij dr altijd gaarne voor bereid zijn te doen let op te-plaatsing sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 ij eet ook heel die serie die at uit gegeven is met die ouw volksromans he let op relatiefzin sound
commentaarspontaan gesprek & invullen personalia  sound
informant1 dieŽn emmer dieŽn a lekt he _ doet die maar naar t stort ze. let op relatiefzin sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaropname van het dialect van een kennis van ťťn van de informanten [/n]  sound

data telefonische enquÍte

zinsnr.testzininstructieantwoorden
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Elders wel met den die-e vertaald, hier niet.; ; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ij leeft leefdij nog
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Elders wel met den die-e vertaald, hier niet.; ; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ij leeft leeftem nog
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Inversie afvragen; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: t leeft levet nog
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek 'leven' in rechte volgorde afvragen; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ze leve leveze nog
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel is vertaald met pron ipv Pieter en Liesje; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
071 Als we sober leven, leven we gelukkig inversie afvragen. vorm: we leve levewulle nog
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
222 Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter geen pronomina na voegwoord genoemd; subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren;; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: IJ gelooft da Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Niet bevraagd vanwege 231 en 232=n; Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Niet bevraagd vanwege 231 en 232=n; Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Niet bevraagd vanwege 231 en 232=n; Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. Niet bevraagd vanwege 231 en 232=n komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie de moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop ze
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zakik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulle
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. opmerking: alleen wijzend
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat eens weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulle ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulle gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewulle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulle ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulle
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelve
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: um