SAND-data Meer (K192p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Meer

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarMeer (K192); GUV [meta][k]K192p[/k][i]845[/i][i]846[/i][i]847[/i][i]848[/i][i]849[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ze weetet nog nie da Marie gisteren dood _ [/a]

weet et
tagging sound
informant2 die weten het eigenlijk nie meer het Meers en zon he. let op -n op 'zo' sound
veldwerker [v] dus met is dood gegaan vanachter? [/v] sound
informant2 [a] T is nie is dood gegaan hier he. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie? [/v] sound
informant3 [a] Ze weet nog nie _ [/a] sound
veldwerker [v] en past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Dieën en die isser ier nie bij. [/a]

is er
sound
informant3 [a] Pas op he dache nie valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant3 [a] Dr wilt geen man danse. [/a] sound
informant3 [a] Tr wilt geen man danse. Die nie da _ [/a] sound
veldwerker [v] en k heb em nog nooit gezien? [/v] sound
informant1 [a] Tieë ebbekik nog nooit nie gezien ze. [/a]

eb ek ik
sound
informant2 [a] Tie emmek nu nog nooit gezien. [/a]

em ek
sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Els wil nie dansen of nie zinge. [/a] sound
informant4 [a=j] Ze wilt nie zing ook nie zeggewij. [/a]

zegge wij
tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant3 [a] Geen man eet da van ze leven ooit _ gekunne. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da wouie nie of dat eetie nie gewille. [/a]

wou ie eet ie
tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] E zou heel t brood wel willen op ete. [/a] in hoge mate irrelevant antwoord; er viel niet echt meer uit de informanten te krijgen. tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant3 [a] Zegt daar maar niks van! [/a] sound
informant3 [a] Zegt daar maar niks af wie ze _ wieze hoi _ wieze hoi kunne roepe. [/a]

wie ze wie ze
tagging sound
informant2 [a] Ja. Wieze hoi kunne roepe. [/a]

wie ze
sound
veldwerker [v] Wie dasse hoi kunne roepen? [/v] sound
informant3 [a] Ja. [/a] sound
informant1 [a] Maar dat is al beschaafder he. [/a] sound
informant1 [a] Nie van vroeger zo nie denkik. [/a]

denk ik
sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie dassezij kunne roepen had. [/v] sound
informant3 [a] Zegd eens wie zij _ [/a] sound
informant4 [a] _ hoi kunne roepe. [/a] sound
veldwerker [v] Ik weet wie dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant4 [a] K weet wiesij had _ wiezij hoi kunne roepe. [/a]

wie sij wie zij
tagging sound
veldwerker [v] en wie das hoi kunne roepen? [/v] sound
informant4 [a] _ wies hoi kunne roepe zeggewij. [/a]

wie s zegge wij
sound
veldwerker [v] Ik weet wie ze gezien had. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet wien asse gezien hoi. [/a]

a se
sound
informant4 [a=j] Wie dasse gezien hoi zeggewij he. [/a]

da se zegge wij
tagging sound
informant5 [v=029] Ok ik weet wie of ze gezien had. [/v] sound
informant2 [a=n] Da of nie. [/a] sound
informant2 [a] Ik weet wien dasse gezien hoi. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant3 [a] Jan die weet da verhaal nog wel. [/a] sound
informant3 [a] Ik kan meneige da nog wel herinnere. [/a]

men eige
tagging sound
informant3 [a] Jan kan zeneige da nog wel _ wel voor stelle. [/a] sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Jan en Marie _ [/a] sound
informant4 [a] _ wijze no mek_ no mekaa vur de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] bij zeneigen of bij em? [/v] sound
informant4 [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant2 [a] E zoog een slange neffen um. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant4 [a] Dn Erik liet mij vor um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant4 [a] _ laat eureige mee drijve op de golve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] E bekeek zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goe. [/v] sound
informant3 [a] E kent zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord datter fotos van um in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
informant1 [a] Ja. Nie van zeneige. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude kunnen zegen datr foto's van emzelf? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Dieë zelf nie. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd ee van nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] Ik denk a Marie geprobeerd eet van nen brief nor um te schrijve. [/a] let op gebruik 'a' tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken om tomaten te kweken. [/v] sound
informant2 [a=n] Vroeger probeerdeïk tomate te winne. [/a]

probeerde ik
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerd_ probeerdewij _ probeerdeme om droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren probeerdewij om droger thuis te gerake. [/a]

probeerde wij
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek zuinig leef dan levik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] _ dan levenik naar de goesting van ons ouders. [/a]

leven ik
wel héél geïsoleerde opgave van -n in eerste persoon. tagging sound
informant1 [a] Azzekik profijtelijk leef dan levek nor de goesting van mn ouders. [/a]

az ek ik leef ek
tagging sound
informant2 [a] Ja. Azzek profijtig leef. [/a]

az ek
sound
informant4 [a] Morgen ganekik thuis blijve. [/a]

gaan ek ik
tagging sound
commentaarinformanten hebben veel moeite om verdubbeling te reproduceren; nochtans komt hij hier minstens twee keer overduidelijk voor.  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Atie nu nog drie jaar leeft _ [/a]

at ie
tagging sound
informant2 [a] _ dan overleeftie zen vader. [/a]

overleeft ie
tagging sound
informant4 [a] _ dan overleeftem zen vader. [/a]

overleeft em
let op accusatief subject tagging sound
veldwerker [v] ist asie of atie nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant4 [a] asie. [/a]

as ie
discrepantie met eerste antwoord, terwijl de vorm met -t daar niet aangeboden was en dus geen naäpen kan zijn sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant4 [a] Asij zo gevaarlijk leeft dan leeftse nie lang nie meer. [/a]

a sij leeft se
tagging sound
informant3 [a] _ dan leeftse nie lang meer. [/a]

leeft se
tagging sound
informant3 [a] Asse zo gevaarlijk leeft _ of blijft leve _ [/a]

a se
sound
veldwerker [v] en alletwee? Assezij? [/v] sound
informant4 [a] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant4 [a] At nu nog leeft _ [/a] sound
informant3 [a] _ dan zalet morgen ook nog wel leve. [/a]

zal et
sound
informant4 [a] _ dan levet morgen nog ja. [/a]

leef et
sound
veldwerker [v=061] As gullie zo gevaarlijk leeft dan leefde gullie nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant2 [a] As gulder zo gevaarlijk leeft gelijk as _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dan leefde gullie nooit zo lang gelijk ik. [/a]

leef de
tagging sound
veldwerker [v] en addegullie? [/v] sound
informant2 [a] Asgullie zo gevaarlijk leeft dan leefdegullie zo lang nie gelijk askik. [/a]

as gullie leef de gullie as kik
sound
veldwerker [v] Asgegullie? [/v] sound
informant4 [a] Da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v] dan leef gijlie nooit zo lang. [/v] sound
informant2 [a] _ leefdegullie nooit zo lang gelijk ik. [/a]

leef de gullie
sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulle werk leve dan leveze nie voor hun kinders. [/v] sound
informant4 [a] Asse vur eur werk leve leveze nie vur eur klein manne. [/a]

a se leve ze
tagging sound
veldwerker [v] as zulle veur dr werk leven? [/v] sound
informant1 [a] Azullie nie op tijd zijn zijme te laat. [/a]

a zullie zij me
sound
veldwerker [v] assullie en nie assezullie dan? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Jaja. As den ene nog leeft dan leeft den anderen ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer he. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Achij zo blijft smoren he _ [/a]

a gij
tagging sound
informant2 [a] Ache zo blijft smoren dan _ [/a]

a ge
tagging sound
veldwerker [v] asgegij? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Kundegij stoppe me smore? [/a]

kun de gij
sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant3 [a] atter zo weinig mense van t geboer leve dan_ dan leveder veel van t fabriek he. [/a]

at er leve der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] Atie twee in den hemel zijn he _ dan zitte die ander in d hel. [/a]

at die
tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Amme gewonekes leve dan _ [/a]

a me
tagging sound
informant2 [a] Aswe gewoon leve _ [/a]

as we
tagging sound
informant2 [a] _ dan zijme gelukkig. [/a]

zij me
tagging sound
informant4 [a] Of dan levewe gelukkig. [/a]

leve we
tagging sound
informant2 [a] Aswe gewonekes leve dan leveme gelukkig. [/a]

as we leve me
tagging sound
informant3 [a] Asme gewonekes leve dan levewe _ [/a]

as me leve we
tagging sound
informant2 [a] Asdamme toffe jonges zijn. [/a]

as da me
sound
informant3 [a] Ze wete asdamme gaarne een pint drinken of zo. [/a]

as da me
klinkt niet echt héél overtuigend, navragen? sound
veldwerker [v] ik weet wie asdasse gezien en? [/v] sound
informant4 [a] Daar gebruikewij da nie. [/a]

gebruike wij
sound
informant2 [a] Aswullie sober leve _ [/a]

as wullie
sound
veldwerker [v] dan zijmewullie gelukkig? [/v] sound
informant3 [a] _ zijme gelukkig. [/a] sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder! [/v] sound
informant1 [a] Jan leef wa gezonder! [/a] tagging sound
informant5 [a] Leeft eens wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder! [/v] sound
informant3 [a] Leeft eens wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik da wel kunnen doen. [/v] sound
informant2 [a] Zouek da wel kunnen doen? [/a]

zou ek
tagging sound
veldwerker [v] Zounek? [/v] sound
informant5 [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] Ik vin dad iederen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] _ zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Neet. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant3 [a] Ik weet datie terug zal moete kome. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] K weet datij zal moeten terug komen? [/v] sound
informant2 [a] Da s nie van hier. [/a] sound
veldwerker [v] K weet datij zal terug moete komen. [/v] sound
informant2 [a] ook nie. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet da dn Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
veldwerker [v] dus datij wilt brood ete vinde _ [/v] sound
informant2 [a=n] Da s hier nie in de wending zo. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddy moet vroeg kunnen op staan zeker. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a] K denk da Marie um zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=n] Janenee nie veel geld meer ze. [/a]

janen ee
na-apen of bestaat de 'en'-klank echt? De kans op een negatiepartikel lijkt me verwaarloosbaar klein. tagging sound
informant2 [a=j] Jan hee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ee nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer ete nie. [/v] sound
informant2 [a=n] E wil geen soep meer ete. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nergens geen muizen? [/v] sound
informant3 [a] Zitten ier ergens geen muize? [/a] statuut een beetje onduidelijk, maar aan de andere kant spontaan en in de streek niet ongeattesteerd sound
informant2 [a=j] _ of nergens geen muize. [/a] sound
informant4 [a] Zitten ier ergens geen muize? [/a] sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier toch nergens geen muize nie meer zeker. [/a] voor 'zitten' staat misschien nog wel een 'er' tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant4 [a=n] E spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant2 [a] Zo goe spreekekik geen Frans. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goe geen Frans? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant5 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] IJ ee wel vriende maar ij eet overal geen vriende. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan eet drie boeke. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant4 [a] IJ weet dr niks van. [/a] sound
informant2 [a] IJ weeter nie alles van man. [/a]

weet er
sound
informant2 [a] Of ij weeter alles nie van. [/a]

weet er
sound
informant1 [a] IJ weeter wel een beetje van maar alles weetier nie van ze. [/a]

weet er weet ie er
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur den auto moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ja moet gemaakt emmen he. Jan. [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datie voor drie ure den auto moet gemaakt ebbe. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datie voor drie uren den auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
informant3 [a=j] Jan weet datij veur drie uur den auto gemaakt moet emme. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datie voor drie ure den auto gemaakt emme moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant5 [a] Edde genoeg volk vur t _ [/a]

e de
tagging sound
informant2 [a] _ vur t hooi binnen t hale. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om t hooi binnen t halen? [/v] sound
informant3 [a] Ja. [/a] sound
informant1 [a] Ik denk meestel vur t hooi _ [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon van Jan om te komen helpe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van te komen helpen? [/v] sound
informant1 [a] Nee denk ik. [/a] sound
veldwerker [v] voor te komen helpen? [/v] sound
informant1 [a] Ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar om te drage. Ik denk dat da t zelfste blijft.[/a] sound
informant1 [a] Zwaar om te drage. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zwaar vur te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en z is zwaar om dragen? [/v] sound
informant4 [a] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
informant2 [a] Da is een ziekte die da zwaar om dragen is he. [/a] sound
informant1 [a] Da s goed om te wete. [/a] sound
informant2 [a] of vur te wete. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant4 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant1 [a] W hopen om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] dus w hopen voor op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s zo zeker lijk _ lijk twee en twee vier is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] Dieë kan staan zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] Atem staat te zage _ [/a]

at em
sound
informant1 [a] IJ staat te zage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regendet. [/v] sound
informant5 [a] Toen daw aan kwame regendenet. [/a]

da w regenden et
tagging sound
informant2 [a] Regende het. [/a] sound
informant2 [a] T staat te regene. [/a] sound
informant1 [a] Toen we aan kwame dan regendenet. [/a]

regenden et
sound
informant2 [a] Of stoenget te regene. [/a]

stoeng et
sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof dak groter zijn asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
informant2 [a] Of ik denk dak groter zijn lijk ij. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en asem? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant3 [a] Ja. K geloof dakik groter zijn asij. [/a]

da k ik as ij
sound
veldwerker [v=218] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] _ gelijk askik. [/a]

as k ik
tagging sound
informant3 [a] Ze gelooft dagij eer thuis zijt as ik he. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker niet datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof zeker nie datie sterker is asgij. [/a]

dat ie as gij
tagging sound
veldwerker [v] asgegij? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] as U? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zullie. [/v] sound
informant3 [a] Ze gelove dawij zijn as zullie. [/a]

da wij
tagging sound
informant4 [a] _ gelijk zullie. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ gelijk as zullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dagullie nie zo slim zijt as wullie. [/v] sound
informant2 [a] We gelove _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ da _ dachullie nie zo slim zij gelijk as wullie. [/a]

da gullie
tagging sound
veldwerker [v] en me geloven? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gullie geloof zeker nie da zullie armer zijn dan gullie. [/v] sound
informant3 [a] Gullie geloof nie da _ assullie armer zijn as _ [/a]

a zullie
let op gebruik 'a' tagging sound
informant4 [a] _ gelijk gullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant4 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is gelijk Anna. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ge denkt of ge gelooft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant5 [a] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Bart en Jan he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik was de tasse wel eens af. [/a] sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie komen. [/v] sound
informant4 [a=j] Toetoe ij komt nog wel. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant1 [a=j] Toetoe dieë komt ommes nog wel. [/a]

t oet t oet
sound
informant2 [a=j] Toetoe je kom nog wel. [/a]

t oet t oet
let op vorm pronomen tagging sound
veldwerker [v] en ij zal nie komen. Toetoe ij kom nie meer? [/v]

t oet t oet
sound
informant4 [a] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=228] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
veldwerker [v] Toetoe ij loop nog rond in den hof. [/v]

t oet t oet
sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] Dieë jongen van wie de moeder gisteren getrouwd is die stong achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongen die ze moeder? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Wiens nie. [/a] sound
informant1 [a] Die jongen waar dat de moeder gisteren van getrouwd is stong achter ons. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant5 [a] De bank waar das op gezeten emme is pas geverfd. [/a]

da s
tagging sound
informant4 [a] Waar as op zate. [/a]

a z
sound
veldwerker [v] en nie de bank waar op dasse zaten. [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] Ja Marie was ginder ook waaret heel plezant was. [/a]

waar et
of waar a t tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant5 [a] In t dorp waarekik woon staat een ou kerkske. [/a]

waar ek ik
of waar a k ik tagging sound
informant5 [a] In t dorp waarik woon staat een ouwe kerk. [/a]

waar ik
sound
veldwerker [v=256] Op den dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Op dn dag dame dor aan kwame stoent daar te regene. [/a]

da me stoen t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant5 [a] Da s iet wa heel schoon is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s iet dat heel schoon is. [/a] sound
informant2 [a] eer da [/a] bedoeld is dat 'dat' voorkeur krijgt op 'wat' sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Wie geld eet _ die moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
informant4 [a] Die geld ee moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dieë da veel geld ee die moet maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa denkte wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a=n] Wie denkte dak in de stad gezien e. [/a]

denk te da k
sound
informant5 [a=n] Zeker nie wat. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denkte wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie denkte wie dak in t stad gezien heb. [/a]

denk te da k
tagging sound
informant2 [a=j] ah da kan. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa denktegulle oe dasset op gelost emmen. [/v] sound
informant4 [a] Hoe denkte asse dat op gelost emme. [/a]

denk te a ze
tagging sound
informant4 [a=n] Nie wa denkte. [/a]

denk te
sound
veldwerker [v=265] Oe denkte oe dasse dad op gelost emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Oe denkte oe dasse dat op gelost emme. [/a]

denk te da ze
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant3 [a] Marie trok de dekens nar eure kant denkek. [/a]

denk ek
tagging sound
informant2 dasse meer _ meer pakt gelijk as das eigelijk recht op eet he.

da ze da z
sound
informant3 [a] Ik duw da glas nar eur. [/a] sound
informant5 [a] Maar zonder toe zenne. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Zoue da kunne gedaan emme. [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=297] Zoutie da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant5 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutij da kunnen doen hebben. [/v] sound
informant4 [a] Zouij da kunne doen emme. [/a]

zou ij
sound
veldwerker [v=501] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatte te schille. [/a] sound
informant2 [a] _ zat erpel te schille. [/a] let op afwezigheid van meervoud sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a] Ik heb geen koei _ geen goesting om de koei te voedere. [/a] sound
informant5 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant4 [a=j] Bij d overstroming zij Marie al eur koeie verdronke. [/a] sound
informant1 [a=n] Marie al dr koeie. [/a] tagging sound
commentaarmeningsverschil: andere informanten zijn het niet eens  sound
informant2 ier edde niks om koei te verzuipen he

e de
let op (afwezigheid van) meervoud sound
informant2 dr is nog nooit geen Marie geweest die al eur koeie verdronke zijn ook let op relatiefzin sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant3 [a=n] Dor denkek nie aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen emmek meer naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Mee die rare jongen ebbek naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. Dewelke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant3 [a] Ik eb de drie eerste somme gemaakt. [/a] sound
informant1 [a] Die eerste drie sommen ebbek al af. [/a]

eb ek
sound
informant3 [a] Welken eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
sound
informant3 [a=j] De welken eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=322] De wavoore eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant1 [a=j] Of de wafferen eddegij gemaakt. [/a]

e de gij
er wordt wel aangegeven dat dit alleen nog gebruikt wordt door oudere mensen tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant5 [a] Die zouk nie durven op ete. [/a]

zou k
sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Da zouek nie op durven ete. [/a]

zou ek
let op partikelplaatsing sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die zouek nie durven op ete. [/a]

zou ek
tagging sound
informant2 [a] Die zouek nie durven op ete. [/a]

zou ek
sound
informant2 [a=n] De die nie. [/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens op. [/v] sound
informant2 [a=n] Gaan haalt die nie. [/a] sound
informant2 [a] Haalt die bestelling eens op. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast da vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] K geloof die gast _ da vinnez allemaal wel nen brave. [/a]

vinne z
sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datem gaan zwemme is. [/a]

dat em
tagging sound
veldwerker [v=347] Zie vorige vraag. [/v] sound
informant4 [a=j] K weet datem is gaan zwemme. [/a]

dat em
lijkt mij ook meest gebruikelijke volgorde tagging sound
veldwerker [v=875] K weet datij weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a] Ja. IJ ee weeste zwemme. Da wordt ier wel gezeed. [/a] sound
informant3 [a] IJ ee gistere weeste zwemmen. [/a] sound
informant3 [a] Ik weet datie gisteren is weeste zwemme. [/a] plots ander hulpwerkwoord tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een tas koffie? [/v] sound
veldwerker [v] jaak? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Of jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten. [/v] sound
informant2 [a] Jaat z emme gedaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop. Kunde daar jaat zeggen? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaat dat is kordaat he. Goed wete. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] En staat dat huis ook te koop? Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a] Ja wie? [/a] sound
veldwerker [v] en nie ja wie da? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=358] Ik denk datr iemand die koekskes op gegeten eet maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant2 [a=n] ja maar ik weet nie wie. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a] Me zo e weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
informant2 [a] Ge ga me mij naar de voetbal. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant4 [a=j] Isem dood? [/a]

is em
wordt tegengesproken, maar tal van spontane voorbeelden te vinden tagging sound
informant2 [a] Isie dood. [/a] bij deze spreker lijkt het verschijnsel me inderdaad niet voor te komen sound
commentaarspontaan gesprek (oa. over de lokale schuttersgilde)  sound
veldwerker [v] en em is dood? [/v] sound
informant4 [a] Nee um is dood zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=n] Da s weer iet heel anders. [/a] sound
informant2 [a] Om dadij ga werke wiltsij thuis blijve. [/a]

dat ij wilt zij
sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=n] Om dat sneeuwde kostewe de stad nie uit. [/a]

koste we
sound
informant3 [a] Met dieë sneeuw _ [/a] sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dasse _ ja. [/a]

da se
wordt verderop krachtig & door iedereen ontkend tagging sound
informant1 [a] Da s de man dieze geroepen emme. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v] en de man dasse geroepen emme? [/v] sound
informant5 [a] Nee nee. Nooit. [/a] sound
informant2 [a] Da s de man die dasse geroepen emme. [/a]

da se
tagging sound
informant3 [a] _ die asse geroepen emme. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man diet verhaal verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] Da s de man die at verhaal verteld ee. [/a]

a t
tagging sound
informant4 [a] _ diet verhaal verteld ee. Ja da kan. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] Da s de man dat verhaal verteld _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. Da nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man die dak denk dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] _ die dak denk dat verhaal _ die dat da verhaal verteld ee. [/a]

da k da t
tagging sound
informant2 [a] Da s nu de man die datik denk dat da verhaal verteld ee. [/a]

dat ik
tagging sound
veldwerker [v=373] Da is nu de man die dak denk dasse geroepen hebben. [/v] sound
commentaarinformanten knappen af op constructie met 'ik denk'  sound
veldwerker [v=380] Dat is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da s t huis dak gekocht heb. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant3 [a] Nooit. [/a] sound
informant3 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Van wie is t glas al leeg. [/v] sound
informant4 [a] Van niemand. [/a] sound
informant3 [a=j] Van niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] Wij zulle zeggen nieveranst nie. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ieverant nie zegge die ouw mannekes. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant2 [a] Ook niks. [/a] sound
veldwerker [v] kunde zeggen niks nie? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier aan tafel? [/v] sound
informant4 [a] Geen. [/a] sound
veldwerker [v] en geen nie? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Geeneen zou ook nog kunne. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen he dache ne cadeau voor em gekocht et. [/v] sound
informant2 [a] Nie zegge dache ne cadeau vor um gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen heeft. [/v] sound
informant4 [a] Geloofde xxx gevallen is. [/a]

geloof de
sound
veldwerker [v] ij ee gevallen? [/v] sound
informant4 [a] Nee da kennewij nie. [/a]

kenne wij
sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks _ [/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Schijnt dasse niks mag eten he. [/a]

da se
lijkt wel zero subject tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt dasse niets mag eten? [/v] sound
informant1 [a] Nee. T schijnt. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant4 [a] Ze schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
wordt verderop tegengesproken, ook door informant vier zelf sound
informant3 [a] ah _ ze schijnt _ [/a] sound
informant1 [a] Nee. Ze schijnt niks te mogen ete? [/a] sound
veldwerker [v] want gij zeit dr juist zelf ze schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant4 [a=j] Ze probeerde om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ze probeerde niemand nie te rake. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze probeerde van niemand nie te rake? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
informant4 [a] veur nie. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=j] T belooft weer vor ne schonen dag te worre. [/a] wordt gecontesteerd tagging sound
informant1 [a=j] Het beloof ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Van ne schonen dag te worre wel. [/a] tagging sound
informant3 [a] vur zeker nie. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is beter om nog wa te wachte. [/a] tagging sound
informant2 [a] Die van da s zo _ Dat hoort hier nie denkek. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v] beter voor nog wa te wachten? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] of zonder iets? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
veldwerker [v] of van em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] W hadden et geluk van um _ [/a] er blijft twijfel; verderop lijken ze wel zekerder sound
veldwerker [v] voor em _ [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] W hadden het geluk um direct terug te vinde. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] We hojen et geluk om um direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] _ van em direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] _ van um direct terug te vinde ja. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is juist of dr staat iemand in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v=417] K zalekik et wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a] K zalekiket wel krijge. [/a]

zal ek ik et
tagging sound
informant1 [a] K zakiket wel krijge. [/a]

za k ik et
tagging sound
commentaarhier beginnen de informanten plots in alle toonaarden te ontkennen dat ze de zin gezegd hebben; op de duur met subjectverdubbelingen in de argumentatie zelf!  sound
informant3 allez daar asse dan denke dasset misschien nie van zulle krijge

as e da se t
let op relatiefzin sound
informant2 [a=n] K zaltekik zeker nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=418] Dufdergij op duwen. [/v] sound
informant4 [a] Durfdegij dr op duwe. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v] en durfdergij? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant4 [a] K hebtem gegeve. [/a]

heb t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant4 [a=n] Maar die zij zeggewij dor nie tusse. [/a]

zegge wij
tagging sound
veldwerker [v] of ze gaa zij t wel krijgen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=427] We gaan wij t wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a] Wij gaan da wel krijge. [/a] tagging sound
veldwerker [v] We gaan wij da wel krijgen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] G e gij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a] Gij etter niks mee te make. [/a]

et er
tagging sound
informant4 [a] mij emme dr niks mee te make. [/a] initieel pronomen eerste meervoud op -m, bovendien nog een vol! tagging sound
veldwerker [v=429] Ie eetij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant4 [a=n] IJ eeter niks mee te make zeggewij he. [/a]

eet er zegge wij
ondubbelzinnige neen omdat de vraag in een reeks over subjectverdubbelingen komt tagging sound
commentaarsubjectverdubbelingen voor alle personen geprobeerd, maar lukt alleen in eerste enkelvoud  sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winnen. [/v] sound
informant3 [a] Marie zee dawij zulle winne. [/a]

da wij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk datie morgen ook komt. [/a]

dat ie
tagging sound
informant2 [a=n] Nee. dat um nie. [/a] elders wel spontane voorbeelden tagging sound
veldwerker [v=453] Z emme geweest naar de markt. [/v] sound
informant4 [a=n] Z emme nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bal in de mand gesmete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] En ij heeft dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ ee dn bezem helemaal kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Martens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] A is verlede week _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ of verlede week deur dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van dokter Mertens? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] IJ is geopereerd geweest. [/a] sound
veldwerker [v] IJ is geopereerd geworden. [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ wordt morgen door dokter xxx [/a] tagging sound
informant4 [a] _ geopereerd ja. [/a] sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kon geroepen ebben. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik vin da Jan den dokter beter oj late kome. [/a] eigenlijk irrelevant antwoord sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dache veel weg zult moete gooie. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] Ik denk dache veel zult moete weg gooien? [/v] sound
informant3 [a] da s al weer al een beetje nieuwe zon he. [/a] sound
informant5 [a] K denk dade nog veel zult moete we gooie. [/a]

da de
informant gebruikt plots 'dade' voor tweede enkelvoud; zijn personalia zijn niet zuiver dus ik vermoed invloed van buitenaf... sound
informant3 [a] Ik denk ache veel weg zult moete gooie. [/a]

a ge
sound
informant2 [a] Zo ist _ lijk ast Miet zei. [/a]

is t as t
let op volgorde subject en direct object sound
veldwerker [v] en ik denk dache veel zult weg moete gooien? [/v] sound
informant2 [a] Nee maar dat is nie juist. [/a] sound
informant2 [a] Ik denk dache veel zult moete weg smijte. Ja weg smijte of weg gooie ja. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant2 [a] ij is al t kapot gerief aan t weg gooie [/a] tagging sound
informant4 [a] IJ is alles weg aan t gooie. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eeter drie rooi. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Dor ware veel mensen op t feest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren der veel mensen op t feest? [/v] sound
informant2 [a] Ja. wareder veel mensen op t feest? [/a]

ware er
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant2 [a] Nee nee waffer boeken edde gekocht? [/a] 'nee nee' slaat op informant vijf die plots vertaalt in het AN... tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant4 [a] Wie edde gezien? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant4 [a] Wie eed ou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie die zee dagij aan Piet nen boek ebt proberen te _ wille verkopen of probere te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] en proberen te verkopen ebt? [/v] sound
informant2 [a] Ja maar da wordt ier zo nie gezeed ze. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a] Karel die weet dage _ [/a]

da ge
sound
informant3 [a=j] _ dagij geprobeerd et om aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] dus dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen? Of moetr altijd iets tussen komen? [/v] sound
informant2 [a] Nee dr moet niks tussen he. [/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant2 [a] Toen leefdenek er op los. [/a]

leefden ek
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdenie lijk een beest. [/a]

leefden ie
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Oh dor leefdewij lijk god in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand magt zien _ ik vin dagijt ook nie meugt zien. [/a]

mag t da gij t
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij als een kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant3 [a=n] Op da feest wordt veel gedanst. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek (over taalgebruik van Nederlanders en Vlamingen)  sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in de winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en zonder die er? [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter! [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder ne rare man in den hof. [/v] sound
informant3 [a=n] Gisteren stong nen aardige vent in den hof. [/a] sound
informant2 [a=j] _ stonger nen aardige vent. [/a]

stong er
tagging sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook een rare één. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Ge zijt ook ne rare. [/a] sound
veldwerker [v=512] Zo n ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant4 [a] Zo n dinge _ [/a] sound
informant3 [a=n] Zo iet emmek nog nooit nie gezien. [/a]

em ek
sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. Oe zoude da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] IJ woon bij Marie. [/a] sound
informant2 [a] IJ woon bij Marieë. [/a] tagging sound
veldwerker [v=522] IJ woon bij Wim. [/v] sound
informant2 [a] IJ woon bij Wimme. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nie Karele. [/a] sound
informant2 [a] Maar bij Karels wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen ij woon bij Wims? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] IJ woon bij Maries? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant5 [a] IJ woon bij Karels. [/a] sound
informant5 [a] Of bij Susse. [/a] tagging sound
informant5 [a] Bij Janne. [/a] tagging sound
informant1 [a] Bij Jannen en bij Pieten en bij Nele. [/a] sound
informant1 [a] En bij Miete. [/a] sound
informant3 [a] en bij mijn. [/a] sound
informant2 [a] IJ woon bij mijn. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wisse dasse s zondags moeste werke. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=844] K eb niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K em niemand nie gezien. [/a] tagging sound
informant2 [a] K em geen man gezien. [/a] sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien em. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dak geen man gezien em. [/a]

da k
sound
informant2 [a] Ik geloof dak nieverans nie _ [/a]

da k
sound
veldwerker [v] da kunde wel zo zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand ee me gezien. [/a] sound
veldwerker [v=000] Nergens komt da nie voor. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K eb geen man gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. Zoude da kunne zeggen? [/v] sound
informant4 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant4 [a] Da zegge wij ook nie. [/a] sound
commentaaraantal negatiezinnen zonder resultaat  sound
commentaarbenefactiefconstructies (geen enkele komt voor)  sound
veldwerker [v=885] Gewoon alle vormen van het werkwoord gaan. [/v] sound
informant3 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gaa. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ gaad ook. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ ga ook. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zij gaan wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wij gamen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Gisteren emmewij nor den televisie gekeke. [/a]

e me wij
sound
informant5 [a] Wullie gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ganek. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant4 [a] Gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant3 [a] Morgen gassij. [/a]

ga sij
tagging sound
informant4 [a] Morgen gadie. [/a]

gaat ie
tagging sound
informant2 [a] Gaat hij. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gaanwe. [/a]

gaan we
tagging sound
informant2 [a] Gadegullie. [/a]

ga de gullie
tagging sound
informant2 [a] Gaanzullie. [/a]

gaan zullie
tagging sound
veldwerker [v=000] doen-paradigma in verleden tijd [/v] sound
informant4 [a] Ik deej. [/a] tagging sound
informant4 [a] Gij deed. [/a] tagging sound
informant4 [a] IJ deej. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wij deeje. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gulle deed. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zulle deeje. [/a] tagging sound
informant2 [a] Deejik. [/a]

deej ik
tagging sound
veldwerker [v] deenek? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant5 [a] Gisteren deedegij _ [/a]

dee de gij
tagging sound
informant1 [a] Deejzij he. [/a]

deej zij
tagging sound
informant1 [a] deej hij [/a] tagging sound
veldwerker [v] en deet hij? [/v] sound
informant5 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] deejewe. [/a]

deeje we
tagging sound
informant3 [a] Deejewij. [/a]

deeje wij
tagging sound
informant4 [a] deedegullie. [/a]

dee de gullie
tagging sound
informant2 [a] Deejezullie. [/a]

deeje zullie
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant4 dieë was vanaf dadem zo klein was altijd bij vava he. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarvervolg personalia  sound
informant1 jaat ja maar da maakt nie veel uit nie. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 onze vader die had juist voor atem dood ging nog nen hoop Meerse woorden op geschreve

at em
sound
informant3 eddegij tijd voor mij naar _ naar de Mosten te rijden?

e de gij
sound
informant3 mijn emmeze gebrocht

emme ze
sound
informant5 in achttien zesentwintig isem gekomen en in achttien zesenvijftig is dieë gestorven

is em
sound
commentaarslot [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
136 Jan en heeft niet veel geld niet meer. komt voor : n
140 Zitten hier nergens geen muizen? komt voor : j
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. komt voor : n
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet komt voor : n
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
253 Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. komt voor : n
325 De die zou ik niet durven opeten. komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoort nie mee.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zal ekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegij dachij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: weettegullie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: dachullie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wullie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: hem
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga eens weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen wij gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingenwij gongenwij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zullie ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezullie
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die dat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dieën ak
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dat et
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. opmerking: lijkt van wel, maar met tegenwoordig deelwoord 'zittend'
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich