SAND-data Nieuwmoer (K189b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Nieuwmoer

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarNieuwmoer (K189b); GUV [meta][k]K189b[/k][i]834[/i][i]835[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaaruitleg project & (weinig interessante) spontane spraak  sound
informant2 jot gij sound
informant2 ik drinkik da s morgens

drink ik
sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie dood is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die wist nog nie dasse dood gegaan was. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en dasse was dood gegaan? [/v] sound
informant1 [a] Nee da zeggewe nie. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v] Of dasse dood gegaan eet? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ook nie. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie da Marie gestorven is? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dache nie valt. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansn. [/v] sound
informant1 [a=n] Er wil geen man danse. [/a] sound
veldwerker [v] en nie geen man nie dansen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Er wil geen man danse. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is nieverast nie naar toe geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] E is nergens naar toe geweest. [/a] verderop wel negative concord met 'nergens' in spontane spraak sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wil nie danse en zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da va ze leve gewille of gekunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan ou heel da brood wel willen op eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en opeten gewild? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunn roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel mor nie wie as oi kunne roepe ja. [/a]

a s
tagging sound
informant1 [a] Ja. Wie dasse kunne roepen oi. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=028] Zeg mij ne keer wie dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=n] Zeg mijn eens wien zij oi kunne roepe. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Nu moetegij tege mijn eens zegge wien assij oi kunne roepe. [/a]

moet e gij a sij
ook dazij; zie vorige vraag tagging sound
informant1 [a=n] Nu moetegij mijn eens zegge wiense zou kunne roepen emme. [/a]

moet e gij wien se
sound
veldwerker [v=029] en wie of zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee wien of zij. Nee nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] De Jan die weet da verhaal nog wel. [/a] let op spontane linksdislocatie sound
informant1 [a] E bukt zeneigen. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijze no mekaar vu de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon was zeneigen. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Bij em of bij zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Gewoon bij. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang neffe zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Den Erik liet _ liet mijn vur zijn werken he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] _ liet eureige mee drijve. [/a]

eur eige
tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] Eduard ken zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's va zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Ward ee gehoord datter fotos van zijn_ fotos van zijn in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] dus zijn en nie zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude foto's van em kunne zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk da Marie geprobeerd eet van zijn nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger emmek eens geprobeerd van tomaten te kweken. [/a]

em ek
tagging sound
informant2 [a=n] _ probeerdenekik _ [/a]

probeerden ek ik
tagging sound
veldwerker [v=005] Gistere probeerdeme van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a] Gistere emme _ emme geprobeerd _ emme geprobeerd van vroeg thuis te geraken. Emmewe. [/a] met de vorm 'emme' is iets aan de hand; in principe is in de Brabantse dialecten de stam 'em' en de uitgang eerste meervoud '-e'. Deze vorm kan dus blijkbaar pro drop triggeren. tagging sound
informant1 verlede tijden he die ache dus nergens nie hoort he

a ge
let op relativum sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant2 [a] Ak profijtig leef dan levik gelijk mij _ gelijk as da bij ons thuis wouwe. Gelijk mijn ouders da wouwe ja. [/a]

a k leef ek
tagging sound
informant1 [a] Akik profijtig zou wille leve _ [/a]

a k ik
tagging sound
informant1 die werkwoorde neffe mekaren he sound
informant1 [a] _ dan zouekik t zo doen. [/a]

zou ek ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Atieë nog drie jaar leeft leeftie _ dan zeggewer nie tussen he _ leeftie langer as ze vader. [/a]

at iee leeft ie zegge we er leeft ie
tagging sound
veldwerker [v=057] Of aszij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Atie zo _ [/a]

at ie
of a die; mogelijk dat 'ie'/die' ook voor vrouwen gebruikt wordt, maar dit antwoord is zeker niet ondubbelzinnig sound
informant2 [a] Assij zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer. [/a]

a sij leef se
tagging sound
veldwerker [v] Assezij zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee assij. Dan gaan we gewoon zij benadrukken gewoonlijk. [/a]

a sij
sound
veldwerker [v] Dan gassezij nie lang nie mer leven. [/v] sound
informant1 [a] Dan gasij. Nee da zeggew _ dan moetewe da woord zij gewoon benadrukke. [/a]

ga sij zegge w moete we
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] At nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

a t leef et
tagging sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang askik. [/v] sound
informant1 [a] Achullie zo gevaarlijk leeft he dan leefdegullie nie zo lang as ikke. [/a]

a gullie leef de gullie
tagging sound
veldwerker [v] en addegullie zo gevaarlijk _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Asgegullie. Kunde da zegge? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse veur ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur uir werk leve dan leveze _ dan leveze nie vur uir kinders. [/a]

a se leve ze leve ze
tagging sound
veldwerker [v] kunde zegge assezulle? [/v] sound
informant1 [a] Aszullie nie vur eur werk leve _ [/a]

as zullie
sound
veldwerker [v] en nie aszezullie. [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Dan gaanzezullie nie lang leven. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Atte Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a]

a de
tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Ache gezond leeft leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
informant1 [a] _ dan gadegij langer leve manneke. [/a]

ga de gij
tagging sound
veldwerker [v] Maar gewoon dan gagij? [/v] sound
informant2 [a] Dan gadegij langer leven. [/a]

ga de gij
sound
veldwerker [v=069] aster zo weinig mensen van dn boerestiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] atter zo weinig mense van dn boerenstiel leve levener weinig van de fabriek. [/a]

at er leven er
tagging sound
veldwerker [v=070] As bart e Liesken in dn hemel leven dan leve Marie e Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] A Bart zeggewe dan _ e Liesken in den hemel _ in den hemel leve _ leve d ander _ wad ist dor allemaal _ Marie en Frans _ [/a]

zegge we is t
tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Awe sober leve levewe gelukkig. [/a]

a we leve we
tagging sound
veldwerker [v] Amme sober leven? [/v] sound
informant1 [a] Amme nu eens nor daar ginge jong. [/a]

a me
sound
veldwerker [v] Ammewulle of zoiets? [/v] sound
informant1 [a] Awij _ [/a]

a wij
sound
veldwerker [v] Dan gamewij nie lang leven. [/v] sound
informant1 [a] Dan gaanwij ja. [/a]

gaan wij
sound
veldwerker [v] Nie gamewij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leefd eens wa gezonder jong. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leefd eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Leefd eens wa gezonder allemaal dan of zo. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zoukik da wel kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] Zoukik da wel kunne doen ja. [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v] zounekik met een n dr tussen? [/v] sound
informant1 [a] Zouekik. [/a]

zou ek ik
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vin da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin dad alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dad alleman moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ja da zeggewij dus nie he. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=080] Ik vin dad alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Zwemme kom vanachter zowiezo. [/a] tagging sound
veldwerker [v=082] K vin dad alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] hahaha. [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dad alleman zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] hahaha. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] Ik weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet datie zou moete terug kome. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v] Ik weet datij terug zou moete komen? [/v] sound
informant1 [a] Ja da s verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v] Of k weet datij zal terug moet komen. [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. _ brood wilt eten. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=n] Eddy moet vroeg kunnen op staan. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. K weet da Jan varkens wilt kopen. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant1 [a] K denk da Marie em zal moet roepen ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan ee nie veel geld meer. [/a] sound
informant2 [a=j] _ dan heeftij geen geld nie meer. [/a]

heeft ij
informant spreekt zichzelf hier tegen; verderop (volgende vraag) blijkt de 'niet meer' in bepaalde contexten wel voor te komen, maar toch wat moeijlijk te liggen in deze zin tagging sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ wil geen soep meer ete. [/a] sound
veldwerker [v] Ik geef niks aan een ander nie. [/v] sound
informant2 [a] Ik geef een ander niks nie meer. [/a] sound
informant1 [a] Ik geef niks nie meer. [/a] sound
informant1 [a] Ik geef nie veel nie meer. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten ier nergens geen muize? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ praat nie goe Frans. [/a] sound
informant2 [a] Zo goed praatek geen Frans. Da kan ook he. [/a]

praat ek
sound
informant1 Ja ma da zeggeme precies wel nooit nie zo he.

zegge me
let op plaats 'nie' sound
veldwerker [v] en ik praat zo goe geen Frans? [/v] sound
informant1 [a] Ik praat zo goed Frans nie. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wa betekent die zin nu? [/v] sound
informant2 [a] datter stielmanne zijn maar nie iedereen he. [/a]

dat er
sound
informant1 [a] Alleman kan _ kan _ kan geen _ geen specialiteiten. [/a] sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] Dan eetie heel veel vrienden dus he. Ache da zegt. [/a]

eet ie a ge
sound
informant2 [a=j] IJ eet overal geen vriende. [/a] tagging sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] IJ weet van die zaak niks af. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=j] Boeken eetie drie. [/a]

eet ie
tagging sound
informant2 [a] In een opsomming dan he. [/a] sound
informant1 [a=j] Boeken eetie drie _ een lief eetie één _ he _ een huis eetie geen. [/a]

eet ie eet ie eet ie
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datie voor drie uur dn auto moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] _ gemaakt emme. [/a] sound
informant1 [a=j] Jan weet datie veur drie ure den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uren den auto gemaakt moet emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datje veur drie ure den auto gemaakt moet emme. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij veur drie uren den auto gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan weet datje veur drie ure den auto moet gemaakt emme. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg volk om t hooi van t land t hale. [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] Edde genoeg volk vur t hooi binnen t hale. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v] van t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] Da was wel schoon van zijn om te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t was schooon van zijn van te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] voor te komen helpen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/A] sound
veldwerker [v] om komen t helpen. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. _ om te komen helpe. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] T is een zware ton vur te drage. [/a] tagging sound
informant2 [a] T is een zware ton om op t heffen he. [/a] sound
veldwerker [v] en die ton is zwaar om dragen. [/v] sound
informant1 [a] Da s dan meer bijna prozaïsche taal al da precies _ [/a] sound
informant1 [a] Da kruis is zwaar om dragen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja goed om weten dat is al zo ABN he. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] _ veur op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gelijk as kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=198] IJ ka staa zagen. [/v] sound
informant2 [a] E kan staan zage. [/a] informant één keurt zin af omwille van de vreemde betekenis tagging sound
informant1 [a] Nee ij kan staan te z_ [/a] onduidelijk of iets als 'staan te + inf.' hier voorkomt; zin wordt afgekeurd omwille van vreemde betekenis sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ sta weer te zagen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwame regendet. [/v] sound
informant1 [a] Toen amme aan gekome weirre was t aan t regene. [/a]

a me
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K denk dak groter zijn asij. [/a]

da k as ij
tagging sound
veldwerker [v] as em? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=216] K geloof dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof dagij eerder thuis zijt as ikke. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] en azzekik? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] dadegij eerder thuis zijt? [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dagij _ [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Gij geloof zeker nie datie sterker is asgij. [/a]

dat ie as gij
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant1 [a] Ze denke dawij rijker zijn as _as wie. [/a]

da wij
tagging sound
informant1 [a] As zullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant1 [a] We denke da gullie nie zo slim zijt as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie da zullie armer zijn dan gullie. [/v] sound
informant1 [a] Gullie geloof zeker nie da zullie armer zijn as _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ lijk gullie. [/a] er is geen overeenstemming over het gebruik van de 'lijk' tagging sound
informant1 [a] _ dazullie armer zijn dan gullie. [/a]

da zullie
tagging sound
informant1 [a] lijk gullie da ga nie he. Dan he dan he. [/a] verderop is 'dan' te beschaafd en 'als' het goeie. Dat komt overeen met de meeste antwoorden. sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] IJ denkt da Bart en Peter sterker zijn dan _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij emmen eve goei weer gehad gelijk gij. [/a] volgens informant één kan 'gelijk' alleen gebruikt worden bij gelijkheden (even groot e.d.) tagging sound
informant1 [a] IJ denkt da bart en Sp_ en Peter sterker zijn _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ as Gert en Jan he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja as ja. Dieën dan is weeral te beschaafd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] Hij zal nie meer komen zeker. [/v] sound
veldwerker [v] toetoet ij ga wel komen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nie van toetoet en piepiep. Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=230] zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=n] Of kendoet of zo. Wa zeggez allemaal. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zalekik die komme wel eens af wasse. [/a]

zal ek ik
sound
veldwerker [v=245] Maar brannen doese toch nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Va mij moogde ze proberen aan te steke maar brande zalze toch nie doe. [/a]

moog de zal ze
sound
informant1 [a=j] Maar brande doetie nie meer. [/a]

doet die
'die' wordt dus wel degelijk voor vrouwelijke nomina gebruikt. tagging sound
veldwerker [v] Ze doe nie meer branden die lamp? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die jonge waa van atie moeder gisteren getrouwd is stond achter mijn. [/a]

at tie
tagging sound
veldwerker [v] Dus nie de jongen die zijn moeder? [/v] sound
informant1 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen wiens moeder ook nie. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar as op zate was juist geverfd. [/a]

a s
tagging sound
informant1 [a] De bank waar op asse zate. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v=253] Marie was er ook wa dak heel plezierig von. [/v] sound
informant1 [a] Marie waster ook wak heel plezant von. [/a]

wast er wa k
tagging sound
informant2 da kan toch nie he denktem erbij

denkt em
accusatief subject in inversie sound
informant1 at zonnes is doenek da

a t
vreemde constructie 'a 't zonnes is'; let ook op eerste enkelvoud sound
informant1 want dr ist ooit eens een werk of een werkje gepleegd over t Nieuwmoers dialect sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staatr een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] In t dorp waar ak woon staat een ou kerkske. [/a]

a k
tagging sound
informant1 [a] In t dorp waarekik woon he _ staat een ou kerske ja. [/a]

waar ek ik
sound
veldwerker [v=256] Op dn dag wawe aan kwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Dn dag zegge we nie. Toen awij aan kwame regendenet. [/a]

a wij regenden et
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dad heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Die a geld eet moet mij maar wa geve ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde nou wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie denktegij dakik in de stad gezien eb. [/a]

denkt e gij da k ik
sound
veldwerker [v] dus nie wa peisde wiedak _ [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie denktegij wiedak in t stad gezien em? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Wie denktegij dak in t stad gezien e. [/a]

denkt e gij da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie denktegij die ak in de stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe dasset op gelost ein? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe denktegullie dasset opgelost emme. [/a]

denkt e gullie da se t
sound
veldwerker [v=265] Oe denktegullie oe dasset op gelost emmen? [/v] sound
informant1 [a=n] Hoe nee. Da denk _ Nee. [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] _ trok et lake naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoude da kunne doen emme? [/a]

zou de
beetje wartaal van informant één; de mogelijkheden met 'gekund' komen in elk geval niet voor sound
veldwerker [v=297] Dus ook nie zoutij da gedaan gekund emmen? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoude da gedaan emme? [/a]

zou de
beetje wartaal van informant één; de mogelijkheden met 'gekund' komen in elk geval niet voor sound
veldwerker [v=501] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatten te schille. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] Da verston wij nie. [/a] sound
informant1 [a=n] K heb geen goesting om de koei ete te geve. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Ja Marie al eur koeie da zegge wij nie. [/a] sound
informant1 [a=n] Al de koeie van Marie zijn _ zijn verzope. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar denkek nie aan. [/a]

denk ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen benik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dien aardige zijnek naar de markt geweest. [/a]

zijn ek
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie somme gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik em d eerste drie sommen al gemaakt. De welken eddegij gemaakt? [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan? [/v]

wa veur e
sound
informant2 [a=j] Wafferen eddegij al weg gedaan? [/a]

wa fer en e de gij
sound
informant1 [a=j] De waffer dat is kieze tussen die en die. [/a]

wa fer
sound
informant2 [a=j] De wafferen edde weg gedaan ja. [/a]

wa fer en e de
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=j] De zoekere zouek _ zouek nie op ete. [/a]

zou ek zou ek
verderop ontkend tagging sound
informant1 [a] Zouker zouek nie durven op ete. [/a]

zou ek
tagging sound
informant1 [a=n] De zoukere _ k denket da kindere da wel eens durve zeggen zo iet. [/a]

denk et
sound
informant1 [a] dan ew ook nog oekere. Maar ja. [/a]

e w
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op ete. [/v] sound
informant1 [a=n] Die zouek nie wille _ durven op ete. [/a]

zou ek
sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens ne keer. [/v] sound
informant1 [a=n] Gaat die bestelling eens hale! [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk asse die kerel allemaal wel nen brave vinne. [/a]

a se
sound
veldwerker [v=350] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik weet datie gaan zwemmen is ja. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=347] Ik weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet datie gaan _ Nee. [/a] sound
veldwerker [v=875] K weet datij gisteren weeste zwemmen is? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] IJ is weeste zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] Jak nie he. Jat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dat is wel een heel veel gebruikt woordje. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Wel jaat. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] Dan zoude kunne zegge jot. [/a]

zou de
tagging sound
informant2 [a] Sure in t Engels he. Jaat. [/a] tagging sound
informant1 Maar ik vraag men af. Waar komt mijn woord vandaan? let op 'men' sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Wie dat nie. [/a] sound
informant1 [a] Wie dan. [/a] sound
veldwerker [v=358] Ik peis datter iemand de koekskes op gegeten eet maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk datter iemand de koekskes op gegeten eet maar ik weet nie wien. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=359] Me zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo n weer kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ge ga me mijn naar de voetbal. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Isie dood? [/a]

is ie
sound
informant1 [a] Ier in Achterbroek drie kilometer verder isem dood. Maar ier isie dood. [/a]

is em is ie
spontaan ook wel elders bij informant 2, die evenwel een stuk jonger is. sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Om datie ging werken moestzij nen helen dag thuis blijve. [/a]

dat ie moest zij
sound
veldwerker [v=369] Me et te sneewen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a=n] Ja deur he. [/a] sound
veldwerker [v=370] Da s de vent die asse geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] Da s dieë vent die asse geroepen emme. [/a]

a se
tagging sound
veldwerker [v] _ dasse geroepen emmen? [/v] sound
informant1 [a] Nee da moet gewoon zo zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ook nie diesse? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die at verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die at verhaal _ da s goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Diet verhaal verteld eet? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Die at verhaal _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] Of de man dat verhaal verteld ee? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=372] Da s de man die ak peis dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Want as wij zegge dak denk _ da s nie juist. Da s nie de juiste vertaling. Waar van ak denk. [/a]

a k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de vent dak denk dasse geroepen ein. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent die ak denk die asse geroepen emme. [/a]

a k a se
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da s t huis dak gekocht heb. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaat ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant1 [a] Va ze leve nie. [/a] sound
informant1 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto mee gepakt? [/v] sound
informant1 [a] Geen man zeker. [/a] sound
veldwerker [v] Geen man nie bij voorbeeld. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a=j] Niemand nie. Da wel he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=j] Nerges nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond e vierkant tegelijk. [/v] sound
informant2 [a=j] Niks nie he. [/a] sound
informant1 [a] Niks. [/a] sound
informant1 [a=j] Niks nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Niksommes. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant1 [a=n] Geeneen. [/a] sound
informant2 [a=n] Geeneen nie? Nee. Geeneen. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et vor em zn. [/v] sound
informant1 [a] Nie zegge dache ne cadeau gekocht et vor zijn. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a=n] Geloofde nie datie gevallen is? [/a]

geloof de dat ie
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] No t schijnt magse niks ete. [/a]

mag se
tagging sound
informant1 [a] T schijnt dasse niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] Ze schijnt niks te mogen ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] niemand gene zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Ze probeerde niemand zeer te doen. [/a] sound
informant1 [a] Om nie. Gewoon ze probeerde niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Belerende taal he. Ge moet altijd probere van niemand zeer te doen. [/a] sound
informant2 [a] Veur nie. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer van ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a] t belooft ne schonen dag te worre. [/a] tagging sound
informant2 [a] T belooft da zeggewe praktisch nie. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] T is misschien beter van een beetje te wachte. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus me om ook nie? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] T is misschien beter vur nog _ t is misschien beter om nog. Nee. Om. [/a] bedoeling is blijkbaar 'om' wel, 'voor' niet. tagging sound
informant1 [a] T is misschien beter een beetje te wachte. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinn. [/v] sound
informant2 [a=j] W ajjen het geluk om em direct terug te vinne. [/a] informant één twijfelt bij 'van'. Zonder voorzetsel is het normaalste antwoord. tagging sound
informant1 [a] W adde t geluk em direct terug te vinne. [/a] tagging sound
informant1 [a] W adde t geluk van em direct terug te vinne. Da gebeurt ook. [/a] tagging sound
informant2 [a] Nee. Van nie. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of datter iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is precies of der staater enen in den hof. [/a]

staat er
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij er op duwe. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik ebetem gegeve. [/a]

eb et em
tagging sound
informant2 [a=n] Het hem. Nie hem het. [/a] tagging sound
informant1 k ebekik da nie gegeven aan mijn mannekes nie he.

eb ek ik
eind-nie sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a] Ik kanekik da wel. [/a]

kan ek ik
tagging sound
veldwerker [v] Ze kanzij da wel. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Zeze nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij da wel. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=427] We kunne wulle da wel. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulle zulle winn. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dawij zoue winne. [/a]

da wij
tagging sound
veldwerker [v=430] K peis dattem morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik denk datie morgen ook komt. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] We zijn nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] E ee dn bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] En ij eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bezem helemaal kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? Kunde dan antwoord me t zinneke dat doe maar? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. Jat da s goe. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week deur dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] IJ is vorige week door dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ is geopereerd geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en geopereerd van dokter Mertens? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Absoluut nie. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] IJ wor morgen do dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a=n] K vin da Jan beter dn dokter aj kunne roepe. [/a] sound
veldwerker [v=495] Ik peis dache veel zou moete weg smijte. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dache veel zult moete weg gooie. [/a]

da ge
tagging sound
informant1 [a] Ik denk dache veel weg zult moete gooie. Ja da gebeurt ook. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] En ik denk dache veel zult weg moete gooien? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] En dr waren ook veel boere. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren der veel boeren op die feest. [/v] sound
informant2 [a] wareder veel boeren op t feest? [/v]

ware der
tagging sound
veldwerker [v=520] Waffer boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wafferxx boeken edde gekocht? [/a]

wa fer xx e de
onduidelijk of er een 'een' volgt of niet tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien edde gezien? [/v]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien ee jou op de kermis gezien? [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja da gebeurt ook. Wien eeter jou gezien daar? [/a]

eet er
sound
informant1 [a] Da s nie van_ op de kermis moogde dan daar nie bij doen. Wie eeter jou gezien. [/a]

moog de eet er
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek e proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dagij aan Piet he _ [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a=j] _ aan Piet nen boek et probere te verkope. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ of probere te verkopen et. [/a] tagging sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Wim docht dakik geprobeerd ou om Els ne cadeau te geve. [/a]

da k ik
sound
informant2 [a=n] Die zinsbouw ligt wat anders ja. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij e geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] _ geprobeerd et va Marie nen boek te verkope. [/a] sound
informant2 [a] _ dagij geprobeerd e aan Marie nen boek te verkope. [/a]

da gij
tagging sound
informant1 [a] Van he. [/a] sound
informant1 [a] Ja dr moet iet tu_ bij. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In dieën tijd leefdenik er op los. [/a]

leefden ik
tagging sound
informant2 [a] In dieën tijd leefdenekiker op los. [/a]

leefden ek ik er
sound
informant1 dor is eigenlijk nog nooit geen geen echte serieuze studie op gemaakt dan om zo _ sound
informant1 zie gij da? let op afwezigheid subjectverdubbeling sound
informant1 wa kloptem daar nie let op gebruik reflexief sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenij as een beest ja. [/a]

leefden ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdeme gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Do leefdewe gelijk _ ja _ gelijk god in Frankrijk. [/a]

leefde we
tagging sound
informant1 Nie gelijk as god nie he. Gelijk god in Frankrijk. sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus k vin dagij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant1 [a] Geen man maget zien. Der mee meugdegij et ook nie zien. [/a]

mag et meug de gij
sound
informant1 [a] K vin dagij et ook nie meugt zien. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jare gelede leefdegij gelijk _ [/a]

leefde gij
tagging sound
informant2 [a] _ leefdenegij _ [/a]

leefden e gij
tagging sound
informant1 [a] Gelijk ne kluizenaar ofwel lijk ne kluizenaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op dees feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant1 [a=n] Op dees feest wor veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
informant2 [a=n] Nu wordt alleen brood verkocht. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar dan is da precies voor een tijdelijke zaak. [/a] sound
veldwerker [v=414] gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gistere stonger nen aardigen in den hof. [/a]

stong er
tagging sound
informant2 [a=n] Jaja. Gistere stong nen aardigen in den hof. Ja da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=515] Gij zijt ook ne raren een. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=512] Zo n ding een ek nog nooit gezien. [/v] sound
informant1 [a] Zoiet emmek nog nooit gezien. [/a]

em ek
sound
veldwerker [v=521] IJ woon bij Marie. [/v] sound
informant1 [a] IJ woon bij Marieë verderop spontaan: Lindas, Marias (zie volgende vraag) tagging sound
veldwerker [v=522] IJ woon bij Wim. [/v] sound
informant1 [a] IJ woon bij de Wim he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Bij Wimmen emmeze ne nieuwe fiets gekocht. [/a]

emme ze
sound
informant1 [a] IJ woon bij Josse. IJ woon bij Lowieje. Jawel. [/a] tagging sound
informant1 [a] En bij Lowiejen en bij Janen en bij Fransen en bij _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Bij Lindas. [/a] tagging sound
informant1 [a] Bij Marias [/a] tagging sound
commentaarspontane voorbeelden van de 'thuisnaamval'  sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk de zondag moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wiste dasse waarschijnlijk de zondag moeste werke. [/a]

da se
sound
veldwerker [v] en ze wisten danze? [/v] sound
informant2 [a] Dasse _ danne nie. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=885] T werkwoord gaan. Alle personen. [/v] sound
informant2 [a] K gon. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij gaat ook ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gamen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [a] Gullie gaat. [/a] sound
informant1 [a] Zullie gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Nu eens omgekeerd. [/v] sound
informant1 [a] Zei da week nu zelf nie goed he. Is et nu gome of gawe? [/a]

wee k ga me ga we
sound
veldwerker [v] Zoude kunne zeggen gamen? [/v] sound
informant1 [a] Gamen? Nee. [/a] sound
informant1 [a] Gisteren emme naar de zee geweest. [/a]

e me
of een morfeem sound
informant1 [a] Gisteren emme dor naar toe geweest? [/a]

e me
of een morfeem sound
informant1 [a] Morge game. [/a]

ga me
tagging sound
informant2 [a] Ganek. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant1 [a] Morge gade. [/a]

ga de
tagging sound
informant1 [a] Gaatie. [/a]

gaat ie
tagging sound
informant1 [a] Gase. [/a]

ga se
tagging sound
veldwerker [v] en gassezij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Gadegullie. [/a]

ga de gullie
tagging sound
informant1 [a] Gaanze of gaanzullie. [/a]

gaan ze gaan zullie
tagging sound
veldwerker [v=000] Met doen. T zelfde maar in de verleden tijd. [/v] sound
informant1 [a] Ik deej. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik deen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Gij deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zij deej. [/a] tagging sound
informant2 [a] Marie deej. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ deej. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deeje. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gullie deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zullie deeje. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gistere deejek. [/a]

deej ek
tagging sound
informant1 [a] Gistere dedegij. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant2 [a] Deejij. [/a]

deej ij
tagging sound
informant1 [a] Deejzij. [/a]

deej zij
tagging sound
informant1 [a] Deejewij. [/a]

deeje wij
tagging sound
informant1 [a] Deedegullie. [/a]

dee de gullie
tagging sound
informant1 [a] Deejezullie. [/a]

deeje zullie
tagging sound
commentaarbenefactiefconstructies (geen enkele komt voor)  sound
veldwerker [v=844] K e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K heb geen man gezien. [/a] sound
veldwerker [v] kunde zeggen k eb geen man nie gezien? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=000] K ben nergens nie geweest. [/v] sound
informant1 [a] K zij nerges nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof dak nerges nie geweest ben. [/v] sound
informant1 [a] Ik denk dak nerges nie geweest zijn. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=000] Nerges bennek nie geweest. [/v] sound
informant1 [a] Nerges zijnek geweest. [/a]

zijn ek
tagging sound
veldwerker [v=000] Nerges nie ek iemand gezien. [/v] sound
informant1 [a] K eb nerges geen man gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Nerges nie bennek geweest. [/v] sound
informant1 [a] K zij nerges nie geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof dak nerges nie geweest ben. [/v] sound
informant1 [a] K denk dak nerges geweest zijn. [/a]

da k
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaropvragen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 och da klopt allemaal van geen kanten he. let op constituentnegatie sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet komt voor : n
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wien zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar a ze op
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
520 Wat voor boeken heb je gekocht? Alleen de variant zonder wat-voorsplit opvragen komt voor : n
vorm: Welke
opmerking: wel: de waffere edde gekocht.
520 Wat voor boeken heb je gekocht? Alleen de variant zonder wat-voorsplit opvragen komt voor : n
vorm: de waffere edde gekocht
opmerking: wel: de waffere edde gekocht.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : j
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewe
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zijn
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
opmerking: eventueel wel, in wijzende betekenis
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: eventueel in wijzende betekenis
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: eventueel in wijzende betekenis
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad alleman
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ad een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaad eens weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: we ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die asse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: betekenis: nooit gerookt
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : j
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige