SAND-data Wouw (K173p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03189) vertaling: E liet voor me werken
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03189) vertaling: alleen aanduiding 'ja'
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03189) komt voor: j
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03189) gebr.: 1
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03189) komt voor: j
gebr.: 1
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03189) komt voor: j
gebr.: 1
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03189) gebr.: 1
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03189) komt voor: j
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03189) komt voor: j
gebr.: 1
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03189) komt voor: j
gebr.: 1
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03189) gebr.: 1
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03189) komt voor: j
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03189) komt voor: j
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03189) komt voor: j
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03189) komt voor: j
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03189) komt voor: j
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03189) komt voor: j
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03189) vertaling: die auto is van Wims
opm.: twijfelgeval predicatief gebruikte possessieve genitief '-s'
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03189) vertaling: die fiets is van mij
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03189) opm.: 'ja' naast vertaling; komt dus waarschijnlijk niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03189) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03189) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03189) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03189) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03189) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03189) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03189) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03189) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03189) fragment: te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03189) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03189) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03189) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03189) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03189) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03189) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03189) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03189) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03189) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03189) fragment: alleen 'ja' (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03189) fragment: alleen 'ja' (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03189) fragment: alleen 'ja' (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03189) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03189) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03189) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03189) fragment: (0)
opm.: alleen 'ja' achter zin
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03189) fragment: (0)
opm.: alleen 'ja' achter zin
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03189) fragment: (0)
opm.: alleen 'ja' achter zin
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03189) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03189) komt voor: j
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03189) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03189) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03189) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03189) komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03189) fragment: zijn (1)
opm.: twijfelachtig antwoord.
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03189) fragment: waarop (1)
opm.: twijfelachtig antwoord (gdv)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03189) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03189) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03189) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03189) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03189) fragment: waarop (1)
opm.: twijfelachtig antwoord
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03189) fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03189) fragment: dat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03189) fragment: dat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03189) fragment: waar het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03189) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03189) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03189) fragment: toen (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03189) fragment: toen (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03189) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03189) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03189) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja' bij vertaling
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03189) vertaling: zou hij dat hebben kunnen doen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03189) fragment: kunnen doen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03189) fragment: kunnen doen (1)
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03189) vertaling: zij kwamen aangewandeld
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03189) vertaling: zij kwamen aangewandeld
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03189) komt voor: n
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03189) komt voor: n
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv); 'heeft' vervangen door 'is'
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03189) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03189) komt voor: j
opm.: lijkt me een heel onbetrouwbare informant (gdv)
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja' IPP: n.v.t.
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03189) komt voor: j
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03189) komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03189) komt voor: j
opm.: informant vindt ongeveer alles OK; lijkt me onbetrouwbaar
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03189) komt voor: j
opm.: informant vindt ongeveer alles OK; lijkt me onbetrouwbaar
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03189) komt voor: j
opm.: informant vindt ongeveer alles OK; lijkt me onbetrouwbaar
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03189) komt voor: j
opm.: informant vindt ongeveer alles OK; lijkt me onbetrouwbaar
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03189) vertaling: met zulk weer kan je niet veel doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03189) vertaling: met zulk weer kan je niet veel doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03189) vertaling: als het kermis is komen de mensen buutn
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03189) vertaling: ik wil em nooit meer zien hij heeft mij bedrogen
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03189) vertaling: ik ga naar het voetbal kijken
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03189) vertaling: hij is dood
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03189) vertaling: is hij dood
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03189) vertaling: zij is ziek
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03189) vertaling: is zij ziek
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03189) vertaling: met het werken moest de hele dag thuis blijven
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03189) vertaling: met het sneeuwen konden we de stad nie
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03189) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03189) fragment: - (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03189) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03189) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03189) fragment: - (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: - (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: - (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: - (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: - (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03189) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03189) fragment: waar (1)
opm.: eerste antwoord twijfelachtig, zoals ongeveer alles wat deze informant zegt (gdv)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03189) fragment: waarmee (1)
opm.: eerste antwoord twijfelachtig, zoals ongeveer alles wat deze informant zegt (gdv)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03189) fragment: waarmee (1)
opm.: eerste antwoord twijfelachtig, zoals ongeveer alles wat deze informant zegt (gdv)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03189) fragment: waar (1)
opm.: eerste antwoord twijfelachtig, zoals ongeveer alles wat deze informant zegt (gdv)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: die (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: wie (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: wie (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: wie (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: waar mee (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: waar mee (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: waar mee (1)
opm.: derde is twijfelachtig, zoals veel antwoorden van deze informant
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03189) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval voegwoord of D-woord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03189) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03189) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03189) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03189) fragment: van (1)
opm.: lijkt me onbetrouwbaar
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03189) vertaling: J&M zijn op niemand boos
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03189) vertaling: we krijgen nooit een prijs
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03189) vertaling: we mogen niet met M praten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03189) vertaling: bij ons
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03189) vertaling: weet ik niet
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03189) vertaling: ik denk van nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03189) vertaling: weet ik niet
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03189) vertaling: zijn eigen loeien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03189) vertaling: Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest!
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03189) vertaling: ... dan gaan ze op de vlucht
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03189) vertaling: als we aardappelen niet verkopen moeten ze wegeven
opm.: rare zin
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03189) vertaling: ik word kwaad al je hem niet meeneemt
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03189) vertaling: hij wist het
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03189) vertaling: op het feest werd er veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03189) vertaling: er wordt alleen maar brood verkocht in de winkel
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03189) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03189) opm.: 'ja' bij vertaling
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03189) vertaling: M heeft gezegd dat jij geprobeerd het ludje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03189) vertaling: M heeft gezegd dat jij heb geprobeerd een boek te geven
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03189) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03189) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03189) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03189) vertaling: Die van de stad hebben hier veel huizen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03189) vertaling: Aan die nieuwe vaart daar zie je geen mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03189) vertaling: Gisteren is Jan hier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03189) vertaling: De dag dat Jan belde, was ik niet thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03189) vertaling: Jef, die zou ik nooit uitnodigen
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03189) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03189) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03189) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03189) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03189) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
473 (z11b) En pas op! (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03189) vertaling: dat boek leg ik neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03189) vertaling: ik weet dat J de dokter kon roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03189) positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03189) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03189) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03189) positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03189) fragment: (0)
opm.: alleen aanduiding 'ja'
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03189) vertaling: zo 'n ding heb ik nog nooit gezien
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03189) vertaling: zo een vrouw kun je maar beter niet tegenspreken
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03189) opm.: geen vertaling; 'een' tussen haakjes gezet
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03189) opm.: geen vertaling; 'een' tussen haakjes gezet
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03189) opm.: alleen aanduiding 'ja'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03189) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03189) komt voor: j
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03189) komt voor: j
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03189) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03189) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03189) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03189) komt voor: j
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03189) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Wouw

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Wouw