SAND-data Kaatsheuvel (K164a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03185) vertaling: J herinnert z'n eige de verhaal wel
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03185) vertaling: M&P zien mekaor veur de kerk
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03185) vertaling: de timmerman hee gin spijkers bij hum
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03185) vertaling: F zaag un slang neffen um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03185) vertaling: E liet mij veur um werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03185) vertaling: J liet d'r eigen meedrijven op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03185) vertaling: T bekeek z'n eigen goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03185) vertaling: J hee in twee menuten un glas bier gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03185) vertaling: deez schoen lopen makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03185) vertaling: E kent z'n eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03185) vertaling: W hee geheurd dat 'r foto's van hum in de etalage staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03185) vertaling: die erpel schelle nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03185) vertaling: deez glas brikt as 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03185) vertaling: dokter, lef ik wel gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03185) vertaling: al jaore left ie van d' erfenis van zijn vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03185) vertaling: deez week lef ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03185) vertaling: left ie nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03185) vertaling: hoe lang lef de gullie nou al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03185) vertaling: in B leve veurnamelijk van de viesvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03185) vertaling: no 't ete gaoj ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03185) vertaling: zo 'k da wel konne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03185) vertaling: hij liet z'n huis afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03185) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03185) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03185) vertaling: ik weet de J hard moet kanne werke
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03185) vertaling: J hi gineen boek mir
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03185) vertaling: J hi gin boek mir
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03185) vertaling: boeke hi J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03185) vertaling: J hi ni veul geld mir
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03185) vertaling: d'r mag gin mens praote over dees probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03185) vertaling: d'r maag niemand praote over dees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03185) vertaling: niemand zi det ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03185) vertaling: zitte hier nergens gin muize
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03185) vertaling: ik geef nik aon un ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03185) vertaling: niemand wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03185) vertaling: wij wiesse nie dat ie thuis waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03185) vertaling: ik wies ut ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03185) vertaling: hij maag mi gin mens over dees probleem praote
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03185) vertaling: J wit det ie veur drie ure da waoge gemaokt moet hebbe
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03185) vertaling: M d'run auto ies kupot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03185) vertaling: M d'run auto ies kupot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03185) vertaling: Piet zunnen auto ies kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03185) vertaling: Piet zunnen auto ies kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03185) vertaling: dieë mees zunnen auto ies kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03185) vertaling: dieë mees zunnen auto ies kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03185) vertaling: dieën auto ies nie van mijn mer van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03185) vertaling: de kraont van giesteren li onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03185) vertaling: J ies 't broertje van K&K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03185) vertaling: de fietse van die jongens zen gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03185) vertaling: de moeder van die zussen is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03185) vertaling: dieën auto ies van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03185) vertaling: die fiets is van mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03185) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03185) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03185) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03185) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03185) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03185) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03185) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03185) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03185) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03185) fragment: es (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03185) fragment: es (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03185) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03185) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03185) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03185) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03185) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03185) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03185) fragment: es (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03185) fragment: es (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03185) fragment: es (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03185) fragment: es (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03185) fragment: es (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03185) fragment: mer te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03185) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03185) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03185) fragment: det (1)
opm.: 'det ie mee wou gaan' i.p.v. 'wou meegaan'
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03185) fragment: deed es hij (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03185) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03185) vertaling: ik weet da gullie op ginman beus zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03185) vertaling: ik weet de zij nergens trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03185) vertaling: E denkt de 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03185) vertaling: ik weet dej ik te laat zij en gij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03185) vertaling: ge wit toch de gij moet werke en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03185) vertaling: alleman denkt de wij naar huis gaan en de zij nog mage blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03185) vertaling: 't is zund de hij komt en de zij weggaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03185) vertaling: ik denk de L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03185) vertaling: ik denk de P&L gaan trouw
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03185) vertaling: hij doeg et
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03185) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03185) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03185) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03185) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03185) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03185) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03185) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03185) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03185) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03185) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03185) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03185) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03185) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03185) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03185) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03185) komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03185) komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03185) komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03185) fragment: waarvan (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen; twijfelachtig antwoord
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03185) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03185) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03185) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03185) fragment: we (=wat) (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03185) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03185) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03185) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03185) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03185) fragment: we (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03185) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03185) vertaling: we denk te die 'k in de stad tegengekome zij
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03185) vertaling: we denk te gullie hoe ze 't opgelost hebbe
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03185) vertaling: hoe denk te gullie de ze 't opgelost hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03185) vertaling: M wit nie wie de wij wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03185) vertaling: wit iemand wie of de wij geroepe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03185) vertaling: wie denk te gij de 'k in de stad tegekome zij
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03185) vertaling: wie denk te gij de 'k in de stad tegekome zij
opm.: twijfelgeval D-woord voorop in bijzin of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03185) vertaling: hij hi zun haand gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03185) vertaling: hij hi zun hemd gewaase
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03185) vertaling: hij hi nunnen hoet op zunne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03185) vertaling: hij hi un plek op zun hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03185) vertaling: hij hi zun bein gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03185) vertaling: ze hit d'reige zeer gedaan
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03185) vertaling: M trok de deeke naar d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03185) vertaling: L wit de t'r foto's van hum te kaop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03185) vertaling: gij wit toch nog wel de toen dur de bos gelope zen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03185) vertaling: ik weet nog de dun auto van M kapot waar
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03185) vertaling: ze wit nog det ie es un verken zaat t' ete
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03185) vertaling: wij weeten nog wel de al de boeken van J gestole ware
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03185) vertaling: witte gullie de we J op de mert gezien hebbe
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03185) vertaling: hij z'n eige 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03185) vertaling: hij vuulde z'n eige dur 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03185) vertaling: zo hij de kanne hebbe gedaan
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03185) vertaling: zo hij de hebbe kanne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03185) vertaling: zo hij de hebbe kanne doen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03185) vertaling: zo hij de kanne hebbe gedaan
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03185) fragment: gekanne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03185) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03185) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03185) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03185) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03185) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03185) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03185) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03185) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03185) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03185) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03185) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03185) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03185) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03185) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03185) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03185) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03185) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03185) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03185) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03185) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03185) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03185) vertaling: kes maake daar weet ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03185) vertaling: kes maake daar weet ik niks van
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03185) komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03185) komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03185) komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03185) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03185) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03185) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03185) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03185) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03185) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03185) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03185) vertaling: in dieje tijd lefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03185) vertaling: vroeger lefden ie es un biest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03185) vertaling: daor lefde me es G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03185) vertaling: gin meen maag et zien en ik vein de gij et ok nie maagt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03185) vertaling: 't gebeurde toen gij weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03185) vertaling: ik weet waar gij geborn zijt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03185) vertaling: nou ge klaar zijt, maag de gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03185) vertaling: omde M oveleedn waar, hi heure man A nie mier kanne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03185) vertaling: ik weet det ie ies gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03185) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03185) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03185) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03185) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03185) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03185) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03185) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03185) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03185) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03185) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03185) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03185) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03185) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03185) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03185) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03185) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03185) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03185) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03185) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03185) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03185) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03185) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03185) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03185) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03185) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03185) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03185) fragment: mee wie (1)
opm.: twijfelachtig antwoord
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03185) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03185) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03185) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03185) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03185) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03185) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03185) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03185) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03185) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03185) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03185) vertaling: P denkt de J&M op gin mens beus zijn
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03185) vertaling: W denkt da we nooit ieman unne prijs geve
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03185) vertaling: 't is waar de ze nie mee M moge praote
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03185) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03185) vertaling: gin mens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03185) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03185) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03185) vertaling: gin ein koei
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03185) vertaling: zeg um nie dej ik naar buite gewiest zij
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03185) vertaling: nie vertelle de ge un kedoo vor hem gekocht het
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03185) vertaling: wit te nie de hij gevallen ies
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03185) vertaling: W prebeerde om gin mees zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03185) vertaling: 't lekt de ze niks maag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03185) vertaling: ze schijnt niks te mage ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03185) vertaling: ze probere al d'n helen dag mekaore op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03185) vertaling: 't belooft wir unne mooien dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03185) vertaling: 't is misschien beter nog efkes te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03185) vertaling: we han 't geluk hum zo medene terug te veine
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03185) vertaling: es de kiepe nu valk zie, zen ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03185) vertaling: es we de erpel nie kanne verkoope, zitte we in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03185) vertaling: es gullie em nie meenime, wor ik kwoad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03185) vertaling: hij wies 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03185) vertaling: op dees fiest wordt veel gedaanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03185) vertaling: nou worde er allein nog brood verkocht in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03185) vertaling: es ie mi de fiets komt, zal ie wel te laat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03185) vertaling: es ge tijd het, kom dan us unne kier langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03185) vertaling: es ik rijk zij, koop ik unnen duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03185) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03185) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03185) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03185) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03185) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03185) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03185) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03185) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03185) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03185) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03185) vertaling: M hi gezeed de gij het geprobeerd un liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03185) vertaling: M hi gezeed de gij het geprobeerd un liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03185) vertaling: M hi gezeed de gij geprobeerd het un liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03185) vertaling: M hi gezeed de gij geprobeerd het un liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03185) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03185) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03185) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03185) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03185) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03185) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03185) vertaling: die uit de stad hebbe veul huize gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03185) vertaling: aan die nieuw vort zie de gin mees mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03185) vertaling: giestere ies J hier gewiest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03185) vertaling: d'n dag de J belde waar ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03185) vertaling: J zo 'k nooit uitnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03185) vertaling: M die zo de nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03185) vertaling: B die drink wel us te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03185) vertaling: M die zo 'k wel us bij mij thuis wille uitnodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03185) vertaling: de huis de zo 'k nooit wille koape
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03185) vertaling: de huis de stoat 'r al veftug jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03185) vertaling: hi G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03185) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03185) vertaling: 't waar mer net genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03185) vertaling: M hi nou mir koeje dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03185) vertaling: es S ha kunne kome dan has et gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03185) vertaling: z' is te beste dokter diej ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03185) vertaling: veur de g' iets weggooit moe te efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03185) vertaling: hier ies alles wa 'k gekregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03185) vertaling: J ies te gierig om iets aan zun kender te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03185) vertaling: esof tie iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03185) vertaling: de boek leg ik neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03185) vertaling: as ge echt nie kant waachte, kom dan mer
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03185) vertaling: ik weet de J den dokter ha kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03185) vertaling: hij zi dej ik ut ho moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03185) vertaling: komt niet voor
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03185) vertaling: hij ies verleeje week deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03185) vertaling: hij wordt merge dur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03185) vertaling: ik denk de ge veul weg zot moete gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03185) vertaling: ik denk de ge veul weg zot moete gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03185) vertaling: 't ies stom om zukke duur dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03185) vertaling: 't ies stom om zukke duur dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03185) vertaling: hij ies alle kupotte spulle aan 't weggooie
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03185) vertaling: ik vein de jouw vaoder dikwelder zo moete leze
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03185) vertaling: 't ies stom om in 't donker te leze
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03185) vertaling: hij ies hiel den dag aan 't leze
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03185) fragment: dur (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03185) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03185) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03185) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03185) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03185) vertaling: R hi enen gruunen appel weggegeve en nou hit ie nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03185) vertaling: d'r ware veul meese op 't fiest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03185) vertaling: waren er veul meese op 't fiest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03185) vertaling: weveur boeke hed de gij gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03185) vertaling: weveur boeke hed de gij gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03185) vertaling: we hed de veur boeke gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03185) vertaling: we hed de veur boeke gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03185) vertaling: hij wont bij Meriekes
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03185) vertaling: hij wont bij Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03185) vertaling: loapt efkes noar den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03185) vertaling: we hed de gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03185) vertaling: wie hi jou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03185) vertaling: ha 'k de geweete dan ha 'k et nie gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03185) vertaling: 't zo beter zijn om nog efkes te woachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03185) vertaling: gelukkig ha J den dokter gebeld en die was t'r al heil gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03185) vertaling: loop nou toch deur verveelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03185) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03185) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03185) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03185) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03185) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03185) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03185) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03185) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Kaatsheuvel

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Kaatsheuvel