SAND-data Vlijmen (K147p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03176) vertaling: Jan herinnert zich dé verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03176) vertaling: Murie en Piet zien meekaare veur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03176) vertaling: Toon waast zun eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03176) vertaling: De timmerman hi gin spijkers bij jum
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03176) vertaling: Fons zaag un slang nèffen um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03176) vertaling: Erik liet mijn veur um wérke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03176) vertaling: Johanna liet dur eige mee drijve op de golve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03176) vertaling: Toon bekeek zun eige is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03176) vertaling: Jan hi in twéé munuute un pilske gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03176) vertaling: Dees schoen loope mékkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03176) vertaling: Eduward kint zuneige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03176) vertaling: Ward hi geheurd détur van hum fotoos in de etelaage staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03176) vertaling: Die éipel schèlle nie mékkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03176) vertaling: Di glas brèkt ës 't op de grond valt
000 (x01opm) (inf. 03176) opm.: bovenaan de bladzijde: "Maarie is mannelijk; Murie is vrouwelijk, Mrie word ook weles kort noeg (??) gebruikt"
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03176) vertaling: Dokter lééf ik wél gezond genog?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03176) vertaling: Al jaore lééftie van de erfunis van zun vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03176) vertaling: Dees wéék leefd zu op waoter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03176) vertaling: Dees wéék lééftie op waoter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03176) vertaling: Dees wéék lééftie op waoter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03176) vertaling: Dees wéék leefd zu op waoter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03176) vertaling: Leefut nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03176) vertaling: Hoelang léévde gullie nouwal van die erfunis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03176) vertaling: In breetanje lééve zu veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03176) vertaling: Naot ééte go'k slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03176) vertaling: Zók dé wél kunne doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03176) vertaling: hij liet zun huis afbrééke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: Ik weet dé jan hart moet kunne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: ik weet de jan hard werke, moet kunne (mér ofie ut doe is iets aanders)
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: Ik weet dé jan hart moet kunne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: ik weet de jan hard werke, moet kunne (mér ofie ut doe is iets aanders)
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: Ik weet dé jan hart moet kunne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: ik weet de jan hard werke, moet kunne (mér ofie ut doe is iets aanders)
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: Ik weet dé jan hart moet kunne wérke
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03176) vertaling: ik weet de jan hard werke, moet kunne (mér ofie ut doe is iets aanders)
komt voor: j
gebr.: 5
opm.: opm: dit antwoord hoort eigenlijk thuis bij X3(iv)
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03176) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03176) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03176) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03176) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 3
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03176) komt voor: j
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03176) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03176) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03176) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03176) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03176) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03176) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03176) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: opm: informant zet een komma na 'weet'
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: opm: informant zet een komma na 'weet'
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03176) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03176) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03176) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: opm: informant zet komma na 'weet'
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
opm.: opm: informant zet komma na 'weet'
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: opm: informant zet komma na 'dat'
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03176) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 3
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 3
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03176) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03176) komt voor: j
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03176) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03176) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03176) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03176) vertaling: Jan hé geeneen boek mèr
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03176) vertaling: boeken hijan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03176) vertaling: Jan hi nie veul géld mér
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03176) vertaling: er maag niemand praote over di probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03176) vertaling: niemand zegd détie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03176) vertaling: zitte hier nérges gin muis?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03176) vertaling: Zitte hier ergus muis?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03176) vertaling: Zitte hier ergus muis?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03176) vertaling: zitte hier nérges gin muis?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03176) vertaling: ik geef niks aon 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03176) vertaling: Niemand wil wérke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03176) vertaling: Wei wiese nie déttie thuis waar
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03176) vertaling: Ik wies ut òk nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03176) vertaling: hij maag mé niemand praote over di probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03176) vertaling: Jan wit déttie de waoge veur drie uure klaor moet hebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03176) vertaling: Jan wit déttie veur drie uure de waoge klaor moet hebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03176) vertaling: Jan wit déttie veur drie uure de waoge klaor moet hebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03176) vertaling: Jan wit déttie de waoge veur drie uure klaor moet hebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 2
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 2
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03176) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03176) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03176) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03176) vertaling: Muries auto is kupot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03176) vertaling: Murie durun auto is kupot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03176) vertaling: Piet zunnen auto is kupot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03176) vertaling: dun dieje zunnen auto is kupot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03176) vertaling: dieje meens zunnen auto is kupot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03176) vertaling: diejen auto is nie van mijn mér van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03176) vertaling: De kraant van giestere ligt onder de televisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03176) vertaling: Jan is Karolien en Kristien dur bruurke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03176) vertaling: die jonges dur fietse zijn gestoole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03176) vertaling: die zusters dur moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03176) vertaling: diejun auto is van Wimme
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03176) vertaling: die fiets is van mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03176) vertaling: hi maag mé gin mins praote over di probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03176) vertaling: ik wil niemand kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03176) vertaling: ut is jammer dé wij nie meuge koome
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03176) vertaling: dé gaok nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03176) vertaling: ik heb nie gewerkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03176) vertaling: ik heb niks gedaon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03176) vertaling: ik heb niks gedaon
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03176) vertaling: ik heb nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03176) vertaling: hij had nog mér krék vurteld of Murie begon al te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03176) vertaling: gao die bestelling nou mer ophaole
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03176) vertaling: hij werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03176) vertaling: ik verbiej oe om hier te koome
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03176) vertaling: jan verhinderde dé wu Murieje kònne belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03176) komt voor: n
fragment: Dees ton is te zwaor om te draoge (1)
opm.: "Dees ton is te zwaor om te draoge."
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03176) komt voor: n
fragment: Dees ton is te zwaor om te draoge (1)
opm.: "Dees ton is te zwaor om te draoge."
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: als (1)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: als (1)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: als (1)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
opm.: "eggu mee ons mee wilt moete nou oewe jas aontrékke"
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és gij (ipv 'jij') (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és gij (ipv 'jij') (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és gij (ipv 'jij') (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03176) komt voor: j
fragment: és (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03176) komt voor: j
fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we hier aankwamen... (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we daar aankwamen... (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we hier aankwamen... (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we daar aankwamen... (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we daar aankwamen... (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Toen we hier aankwamen... (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Jan zeé dettie mee wò gaon (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03176) komt voor: j
fragment: Jan zeé dettie mee wò gaon (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03176) fragment: ie (ipv 'hij') (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03176) fragment: hij dee ofie zu nie zaag (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03176) fragment: hij dee ofie zu nie zaag (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03176) fragment: ie (ipv 'hij') (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03176) fragment: ofie (ipv 'hij') (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03176) vertaling: ik weet dè gullie op niemand kwaod zèt
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03176) vertaling: ik weet dè zij op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03176) vertaling: Els dinkt dejut nie gemekkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03176) vertaling: ik weet dék te laot zij en gij niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03176) vertaling: ge wittoch dégu moet werke en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03176) vertaling: iedereen dinkt dé wij naor huis gaon en dè zij meuge blijve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03176) vertaling: ut is jammer dè hij komt en dè zij weggaon
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03176) vertaling: ik dink dè lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03176) vertaling: ik dink dé Pieter en liesje gaon trowwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: bevestigend
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03176) komt voor: n
betekenis: ontkennend
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03176) vertaling: neeje hij doe ut nie
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03176) vertaling: neeje hij doe ut nie
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03176) vertaling: hij doe ut wel
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03176) vertaling: hij doe ut wel
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03176) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03176) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03176) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03176) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03176) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03176) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03176) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03176) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03176) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03176) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03176) vertaling: de laamp wil nie mèr brande
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03176) vertaling: de laamp wil nie mèr brande
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03176) vertaling: daanst murie iederen aovond?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03176) vertaling: daanst murie iederen aovond?
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: snij ut brood efkes
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: doe ut brood efkes snijje
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: snij ut brood efkes
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: doe ut brood efkes snijje
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: doe ut brood efkes snijje
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03176) vertaling: snij ut brood efkes
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: De jongen zun moeder is gisteren hertrouwd en stond achter mij (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: De jongen zun moeder is gisteren hertrouwd en stond achter mij (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: De jongen zun moeder is gisteren hertrouwd en stond achter mij (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: De jongen zun moeder is gisteren hertrouwd en stond achter mij (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die zun (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die zun (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die zun (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die zun (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorop ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorop ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorop ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ze op zaten was pas geverfd en nog nat, meude eene keer raoje hoe dur de broek afzaag? (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ze op zaten was pas geverfd en nog nat, meude eene keer raoje hoe dur de broek afzaag? (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ze op zaten was pas geverfd en nog nat, meude eene keer raoje hoe dur de broek afzaag? (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ze op zaten was pas geverfd en nog nat, meude eene keer raoje hoe dur de broek afzaag? (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorop ze (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03176) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ut (1)
opm.: dav
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor ut (1)
opm.: dav
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dék (ipv 'ik') (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dék (ipv 'ik') (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die veul (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die veul (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03176) vertaling: Wie dènkte dék in de stad tegekwaam?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03176) vertaling: Hoe dinkte gullie dezut hebbe opgelost?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03176) vertaling: Hoe dinkte dézut hebbe opgelost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03176) vertaling: Magda wit nie wie wij wille bèlle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03176) vertaling: Wit iemand wie wij geroepen hébbe?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03176) vertaling: Wie dinkte dék in de stad tegekwaam
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03176) vertaling: Wie dinkte dék in de stad tegekwaam
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03176) vertaling: hij hi zun haand gewaase
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03176) vertaling: hij hi zun himd gewaase
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03176) vertaling: ... op zunne kop
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03176) vertaling: hij hi nun hoed op zun hoofd
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03176) vertaling: hij hi nun hoed op zun hoofd
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03176) vertaling: ... op zunne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03176) vertaling: hij hi un vlék op zun himd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03176) vertaling: hij hi zun been gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03176) vertaling: Zij hi dur eige zeer gedaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03176) vertaling: Murie trok de deeke naor dur eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03176) vertaling: Luc wit detur fotos van (h)um te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03176) vertaling: Gij herinnert oe eige toch nog wel dèwe toen deur dè bos zén geloope?
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03176) vertaling: Ik herinner me dé dun auto van Murieje kapot is
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03176) vertaling: Zij herinnert zich nog goed dètie es un verke zaat te ééte
opm.: reflexief: zich reflexief: haar eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03176) vertaling: Zij herinnert zich nog goed dètie es un verke zaat te ééte
opm.: reflexief: zich reflexief: haar eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03176) vertaling: Zij herinnert dur eige nog goed ....
opm.: reflexief: zich reflexief: haar eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03176) vertaling: Zij herinnert dur eige nog goed ....
opm.: reflexief: zich reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03176) vertaling: Wè wetten wel dè jans boeken gestoole ware mér hij witter niks mér van
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03176) vertaling: Witte gullée nog dè we janne opde mart gezien hébbe
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03176) vertaling: hij hi zuneige un ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03176) vertaling: hij vuulde zuneige deur ut ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zoatie dé gekund hébbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zoatie dé gekund hébbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zoatie dé gekund hébbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dé gedaon kunne hëbbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dé gedaon kunne hëbbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dé gedaon kunne hëbbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dè gukund hébbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dè gukund hébbe
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03176) vertaling: zou hij dè gukund hébbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03176) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03176) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03176) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: informant vervangt 'gekund'door 'kunnen'
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: informant vervangt 'gekund'door 'kunnen'
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03176) komt voor: j
opm.: informant schrapt 'gedaan'
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03176) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03176) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: informant vervangt 'gekund'door 'kunnen'
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 2
opm.: informant vervangt 'gekund'door 'kunnen'
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03176) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03176) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03176) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03176) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03176) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03176) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03176) vertaling: we moete naor de schuur de koei voejere
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03176) vertaling: we moete naor de schuur de koei voejere
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03176) vertaling: ze kwaam aon gekuierd
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03176) vertaling: ze kwaam aon gekuierd
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03176) vertaling: ik dink déttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03176) vertaling: ik dink déttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik dink déttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik dink déttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik weet dèttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik weet dèttie weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik weetut, hij is wég
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03176) vertaling: ik weetut, hij is wég
komt voor: j
opm.: dav
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03176) vertaling: de pulisie zootum opkoome haole
komt voor: j
opm.: dav
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03176) vertaling: de pulisie zootum opkoome haole
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03176) vertaling: Maarie al zun koei zén verdrònke bij de overstrooming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03176) vertaling: Maarie al zun koei zén verdrònke bij de overstrooming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03176) vertaling: van kéés maoke weet ik niks
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03176) vertaling: van kéés maoke weet ik niks
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03176) vertaling: mee janne zijjik naor de mart gewist
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03176) vertaling: mee janne zijjik naor de mart gewist
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03176) vertaling: ik hé de eerste drie somme al af en hoe wijt zède gij
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03176) vertaling: ik hé de eerste drie somme al af en hoe wijt zède gij
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03176) komt voor: n
opm.: "nooit van geheurt"
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03176) vertaling: dedie zoo'k nie op durve ééte
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03176) vertaling: dedie zoo'k nie op durve ééte
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03176) vertaling: de die zoo'k nie op durve ééte
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03176) vertaling: de die zoo'k nie op durve ééte
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03176) vertaling: ik weet dè jan naor de mart is gewist
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03176) vertaling: ik weet dè jan naor de mart is gewist
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03176) vertaling: al loopend kwaam ikum teege
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03176) vertaling: al loopend kwaam ikum teege
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03176) vertaling: ik héb heel wè geloope
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03176) vertaling: ik héb heel wè geloope
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03176) vertaling: ik wor te muuj dus ik haawder mér mee op
komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03176) vertaling: ik wor te muuj dus ik haawder mér mee op
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03176) vertaling: hij dee ofie net öt zun bed kwaam
komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03176) vertaling: hij dee ofie net öt zun bed kwaam
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03176) vertaling: de schilder is hier wisse schildere
komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03176) vertaling: de schilder is hier wisse schildere
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03176) vertaling: dinkte dégu naor huis gaot?
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03176) vertaling: dinkte dégu naor huis gaot?
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03176) vertaling: in dieje tijd lééfde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03176) vertaling: vroeger lééfden ie ès un béést
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03176) vertaling: daor lééfde we ès god in frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03176) vertaling: niemand maag ùt zien dus veindik dè gij ut òk nie meugt zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03176) vertaling: ut gebeurde toen ge weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03176) vertaling: ik weet waor ge geboore zèt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03176) vertaling: nou ge klaor zèt meude gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03176) vertaling: deurdé Murie gesturve waar hèej durre meens Anna nie mèr kunne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03176) vertaling: ik weet détie is gaon zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03176) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03176) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03176) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03176) vertaling: wil de nog koffie jan jao ikke
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03176) vertaling: wil de nog koffie jan jao ikke
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03176) vertaling: gao ze daanse ja ze gao
komt voor: j
opm.: dav? twijfel ja/nee-congruentie: 'ja ze'
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03176) vertaling: gao ze daanse ja ze gao
komt voor: j
opm.: dav? twijfel ja/nee-congruentie: 'ja ze'
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03176) vertaling: hebbe ze gegeete jao ze hebbe
komt voor: j
opm.: dav? twijfel ja/nee-congruentie
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03176) vertaling: hebbe ze gegeete jao ze hebbe
komt voor: j
opm.: dav? twijfel ja/nee-congruentie
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03176) vertaling: is ut huis te koop? jao
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03176) vertaling: is ut huis te koop? jao
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03176) vertaling: is ut huis te koop? jao dè wel
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03176) vertaling: is ut huis te koop? jao dè wel
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03176) vertaling: dur komt mérge imand langs wie dan?
komt voor: j
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03176) vertaling: dur komt mérge imand langs wie dan?
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03176) vertaling: mee zulk weer kunde nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03176) vertaling: mee zulk weer kunde nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03176) vertaling: és ut kermis is kome de minse naor buite
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03176) vertaling: és ut kermis is kome de minse naor buite
komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03176) vertaling: ik wilum nooit mer zien, want hij hi mu bedrooge
komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03176) vertaling: ik wilum nooit mer zien, want hij hi mu bedrooge
komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03176) vertaling: ik wilum nooit mer zien, want hij hi mu bedrooge
komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03176) vertaling: ik wilum nooit mer zien, want hij hi mu bedrooge
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03176) vertaling: gij gaot naor ut voetballe, en ik gao mee
komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03176) vertaling: gij gaot naor ut voetballe, en ik gao mee
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03176) vertaling: hij is dood
komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03176) vertaling: hij is dood
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03176) vertaling: is ie dood?
komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03176) vertaling: is ie dood?
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03176) vertaling: zij is ziek
komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03176) vertaling: zij is ziek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03176) vertaling: is zu ziek
komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03176) vertaling: is zu ziek
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03176) vertaling: ès hij gao werke, moet zij thuis blijve
komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03176) vertaling: ès hij gao werke, moet zij thuis blijve
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03176) vertaling: mee al dieje sniw konne we de stad niet uit
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé is de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé is de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé is de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dé is de meens diese geroepe hebben (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dies (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dies (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dies (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dies (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens die(s) ut verhaol hè vertéld (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens die(s) ut verhaol hè vertéld (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens die(s) ut verhaol hè vertéld (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dés de meens die(s) ut verhaol hè vertéld (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dejut verhaol verteld hè (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dejut verhaol verteld hè (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dejut verhaol verteld hè (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dejut verhaol verteld hè (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dejut verhaol verteld hè (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dèzu geroepe hébbe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dèzu geroepe hébbe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dèzu geroepe hébbe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dèzu geroepe hébbe (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: des de meens die 'k dink dèzu geroepe hébbe (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: e meense daork / wòrk mee gespròk heb zitte daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: e meense daork / wòrk mee gespròk heb zitte daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: e meense daork / wòrk mee gespròk heb zitte daor (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: wòr (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: wòr (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03176) fragment: wòr (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: work (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de meense work mee gepròt heb zitte daor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: work (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de meense work mee gepròt heb zitte daor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: work (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de meense work mee gepròt heb zitte daor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: work (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de meense work mee gepròt heb zitte daor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: work (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de meense work mee gepròt heb zitte daor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03176) komt voor: j
fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dèk wel zo wille hébbe (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dèk wel zo wille hébbe (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dèk wel zo wille hébbe (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: daor loopt de leeraores diejut hè gedaon (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: daor loopt de leeraores diejut hè gedaon (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03176) komt voor: j
fragment: daor loopt de leeraores diejut hè gedaon (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de is 't huis dèk gekocht heb (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de is 't huis dèk gekocht heb (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: dè (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de is 't huis dèk gekocht heb (1)
opm.: twijfel D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie te laot komt moet op de baank zitte (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie te laot komt moet op de baank zitte (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03176) komt voor: j
fragment: wie te laot komt moet op de baank zitte (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de vrouw waorvan de vaoder veurig jaor gesturven is, is gistere getrouwd (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de vrouw waorvan de vaoder veurig jaor gesturven is, is gistere getrouwd (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: waorvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03176) komt voor: j
fragment: de vrouw waorvan de vaoder veurig jaor gesturven is, is gistere getrouwd (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03176) vertaling: Piet dinkt dè Jan en Merie op niemand kwaod zén
opm.: Piet dinkt dè Jan en Merie op alleman kwaod zén
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03176) vertaling: Wim dinkt dè we nooit iemand iets geeve
opm.: Wim dinkt dè we altij wel iets geeve
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03176) vertaling: ut is waor, ze mooge nie mi Marieje praote
opm.: geen betekenis aangeduid
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03176) vertaling: nèrges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03176) vertaling: gèn meens, want ik hi der ginne
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03176) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03176) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03176) vertaling: gin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03176) vertaling: Zeghem nie dèk naor buite zè gewist
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03176) vertaling: nie verraaije dèk 'n kedootje veur em hè gekocht
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03176) vertaling: witte gij nie dèttie gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03176) vertaling: Wendy prubeerde niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03176) vertaling: 't schijnt dè ze niks maag eete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03176) vertaling: Naor 't schijnt maag ze niks eete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03176) vertaling: Ze prubeere al d'n heelen dag om mekaare te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03176) vertaling: het beloofd wir nu mooien dag te wòrre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03176) vertaling: ut is messchien bééter om nog efkes te wòchte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03176) vertaling: we han 't geluk om 'm direkt terug te veinde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03176) vertaling: ès de kiepe nu valk zien zén ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03176) vertaling: ès we déérpel nie kwijt kunne hebbe we nu strop
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03176) vertaling: es gullie 'm nie mee nimt, wor ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03176) vertaling: hij wies 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03176) vertaling: op di fist word veul gedaanse
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03176) vertaling: op di fist word veul gedaanse
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03176) vertaling: op di fist word veul gedaanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03176) vertaling: op di fist word veul gedaanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03176) vertaling: ... in de winkel ...
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03176) vertaling: ... in de winkel ...
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03176) vertaling: nou word er alleen nog mèr brood in dieje winkel verkocht
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03176) vertaling: nou word er alleen nog mèr brood in dieje winkel verkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03176) vertaling: ès ie mi de fiets komt is ie zekker laot
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03176) vertaling: ès ie mi de fiets komt is ie zekker laot
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03176) vertaling: ès ie mee de fiets ...
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03176) vertaling: ès ie mee de fiets ...
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03176) vertaling: ègge tijd hèt kóm dan is langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03176) vertaling: ek rijk zei koop ik nun duuren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03176) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03176) vertaling: Misschien krijket wel
komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03176) vertaling: Misschien krijket wel
komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij dur op te daowe
komt voor: n
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij dur op te daowe
komt voor: n
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij um öttenoodige?
komt voor: n
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij um öttenoodige?
komt voor: n
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij zu öttenoodige?
komt voor: n
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03176) vertaling: durfde gij zu öttenoodige?
komt voor: n
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03176) vertaling: is Pol hier gewist?
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03176) vertaling: is Pol hier gewist?
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03176) vertaling: hoe hi pol dè opgelost?
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03176) vertaling: hoe hi pol dè opgelost?
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03176) vertaling: hèdde gij mu diejen brief gestuurd?
komt voor: n
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03176) vertaling: hèdde gij mu diejen brief gestuurd?
komt voor: n
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03176) vertaling: ik hètum gegeeve
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03176) vertaling: ik hètum gegeeve
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03176) vertaling: zu lééft van de wéék op waoter en brood
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03176) vertaling: zu lééft van de wéék op waoter en brood
komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03176) vertaling: Murie he gezeed dè gu gepröbeerd hét un liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03176) vertaling: Murie he gezeed dè gu gepröbeerd hét un liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03176) vertaling: Murie hij gezeed dè gij hèt geproobeerd om 'n liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03176) vertaling: Murie hij gezeed dè gij hèt geproobeerd om 'n liedje te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03176) vertaling: Murie hij gezeed dè gij ut geproobeerd om ze un boek te geeve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 1
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03176) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03176) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03176) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03176) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03176) vertaling: die uut de stad hèbbe hier veul huis gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03176) vertaling: aonde nij vaort ziede gin meens mér
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03176) vertaling: Giestere is jan hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03176) vertaling: den dag dè jan belde waar ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03176) vertaling: ik zo jefke nooit ötnoodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03176) vertaling: Murie die zo ziets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03176) vertaling: bert drinkt wel 's 'n glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03176) vertaling: ik zo martha wel s bij me thuis öt wille nodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03176) vertaling: dè huis dè zook nooit wille koope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03176) vertaling: dè huis, dè staoter al fijftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03176) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03176) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03176) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03176) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03176) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03176) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03176) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03176) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03176) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03176) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03176) vertaling: hi Gunther gebèld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03176) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03176) vertaling: ut was màr net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03176) vertaling: Marjo hi nouu meer koei dan ze vroeger haj
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03176) vertaling: es Suzan ha kunne koome dan ha ze dè wèl gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03176) vertaling: zij is den besten dokter die ik kin
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03176) vertaling: veur gu iets weg gooid, moete eerst efkes belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03176) vertaling: hier is alles wèk gekreege hèb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03176) vertaling: jan is te gierig om iets aon zun keinde te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03176) vertaling: esof gij iets van voetballe wit!
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03176) vertaling: dè boek nirlègge
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03176) vertaling: es gu echt nie kunt waachte dan kom mèr
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03176) vertaling: ik weet dè jan den dokter haj kunnen roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03176) vertaling: hij zin dèjik dè hamoete doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03176) vertaling: hij is veurige wéék deur dokter mertens geoopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03176) vertaling: hij word méérge deur dokter mertens geoopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03176) vertaling: ik dink dè gu veul weg zult moete gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03176) vertaling: ik dink dè gu veul weg zult moete gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03176) vertaling: ut is dom om zulke duur dinge weg te gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03176) vertaling: ut is dom om zulke duur dinge weg te gooie
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03176) vertaling: hij gooit alle kapotte rommel weg
positie: 2
opm.: dav
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03176) vertaling: hij gooit alle kapotte rommel weg
positie: 2
opm.: dav
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: ik wein dègu dikker du kraant moet lééze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: ik wein dègu dikker du kraant moet lééze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: ut is dom om in den donkere de kraant te lééze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: ut is dom om in den donkere de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit den heelen dag de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit heel den dag de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit heel den dag de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit den heelen dag de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit heel den dag de kraant te lééze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03176) vertaling: hij zit den heelen dag de kraant te lééze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03176) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03176) vertaling: zon ding hèk nog nooit gezien
komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03176) vertaling: zon ding hèk nog nooit gezien
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03176) vertaling: zun vrouw kunde mèr bééter nieteege sprééke
komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03176) vertaling: zun vrouw kunde mèr bééter nieteege sprééke
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wel te klaoge
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wète klaoge
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wète klaoge
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wel te klaoge
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wel te klaoge
komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03176) vertaling: dé meens hijj altij wète klaoge
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03176) vertaling: Gij zét ók nu raore
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03176) vertaling: Gij zét ók nu raore
komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03176) vertaling: Robert hi nu gruunen appel weggegeve, en hi nog twee rooie over
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03176) vertaling: Dur waare veul minse op ut fist
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03176) vertaling: Waaren ur veul minse op ut fist?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03176) vertaling: Wè veur boeke hèdde gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03176) vertaling: Wè veur boeke hèdde gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03176) vertaling: Wè hèdde veur boeke gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03176) vertaling: Wè hèdde veur boeke gekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03176) vertaling: Hij woont bij Murietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03176) vertaling: Hij woont bij Wimme
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03176) vertaling: Loop éfkes naor den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03176) vertaling: Wie hèdde gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03176) vertaling: Wie hè jouw gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03176) vertaling: Hak dé geweete dan hak ut nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03176) vertaling: ut zó bééter zijn om nog èfkes te wòchte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03176) vertaling: Gelukkig ha Jan den dokter gebeld, en die waarter zoo
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03176) vertaling: loop nouw toch deur, verveelende jong
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 2
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 2
opm.: aan- of afwezigheid van 'te' niet aangeduid
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03176) komt voor: n
gebr.: 1

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K147p[/k][h]106[/h][i]105[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin veur uh voor in uw dialect gister wandeldiede door het park vertaal?[/v] sound
informant [a=n] Nee is hier niet gebruikelijk neem ik aan gisteren wandelde die deur het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze wist nie da marie gisteren gestorve was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a] Er wil niemand meer danse of da wil geen man meer danse.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Geen man heeft da ooit gewild of gekunne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op ete?[/v] sound
informant [a] Jan ha heel het brood wel op willen ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a] Vertel ma wie wa sij ha kenne roepe.[/a] Het stukje na wie is slecht te verstaan maar ik heb de indruk dat de informant wie wa zegt. tagging sound
informant [a] Vertel ma nie wie zij ha kunne roepe.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe gebruikelijk de zin is. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamde zeneige voor da verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Nou marie en piet die wijze naar mekare.[/a] Linksdislocatie van het subject. tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] toon wast zeneige ja [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bij em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag de slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slang neffen em zitte.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werke?[/v] sound
informant [a] erik liet mij veur zeneige werke [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijve op de golve?[/v] sound
informant [a] Johanna liet dereige mee drijven op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin in uw dialect veur ward heef gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward he gehoord dat er fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik net zo as men ouwe lui wilde.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan ze vader?[/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef leefie langer dan ze vader.[/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze nie lang meer?[/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leef leef ze nie lang meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] As et nou nog leef leef et morgen ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As gullie zo losbandig leeft dan leefde gullie nooit zo lang as ikke.[/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a] As ze veur der werk leve dan leve ze nie veur der kinder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] As je gezond leeft dan leefde langer.[/a]

leef de
Informant gebruikt ge of eigenlijk de achter het werkwoord maar je achter het voegwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense in de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] As er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veul mense van tagging sound
informant werk in de fabriek int fabriek.[/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal twee als we zuinig leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we zuinig leve dan leve we gelukkig.[/a] Er wordt geen adjectief dat begint met een klinker gevraagd. tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kindere?[/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kinder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet kunne zwemme?[/v] sound
informant [a=j] ik vind da iedereen moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin in uw dialect veur vertaal ik vind dat iedereen moet kunne moet zwemme kunne?[/v] sound
informant [a] Ik vind da iedereen moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da komt bij ons staat dat zwemme verkeerd he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin in uw dialect veur ik vind dat iedereen kunne zwemme moet?[/v] sound
informant [a=n] Nou dat kan ik nie vertale want dat is hier helemaal nie gebruikelijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin in het dialect veur vertaal ik vind dat iedereen zwemme kunne moet?[/v] sound
informant [a=n] Ik vind da iedereen zwemme kunne moet maar die zin die komt in ons dialect zo niet veur vind ik.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin in het dialect veur vertaal ik vind dat iedereen zwemme moet kunne?[/v] sound
informant [a=n] Ik vind da iedereen zwemme moet kunne maar das ook niet gebruikelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin in uw dialect voor sound
hulpinterviewer ik weet dat ik weet da eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat eddy morgen brood wil ete wil brood ete dat is niet gebruikelijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin in uw dialect veur eddy moet kunne vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan dat komt ook niet veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk da marie um zal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitte hier erreges uh nerreges geen muize?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nerreges geen muize.[/a] tagging sound
commentaarHet meervoud van muis is muis.  sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a] Hij praat geen goeie frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=] Maar niet zo dat hier staat?[/v] De hulpinterviewer zegt zo dat in plaats van zo als. sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in et dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Alle man is gene vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a]Hij heef nerreges geen vriende.[/a] sound
informant [a=j] Hij he overal geen vriende da kan wel zegge hij he hier wel vriende en daar maar daar nie.[/a] De informanten keuren in eerste instantie de zin af maar geven hier aan dat de zin wel voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Maar niet hin het vlijmens nee hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze in in uw dialect veur boeke he jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Jan he drie boeke komt deze zin in uw dialect voor beslist niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin in uw dialect veur jan weet da hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt?[/v] sound
informant [a] Jan weet datie veur drie ure de wage gemaakt moet hebbe.[/a]

dat ie
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin in uw dialect veur jan weet da hij de wagen voor drie uur moet gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt hier niet veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin in het dialect veur jan weet datie4 voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe?[/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Jan weet datie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe ja dat komt wel veur ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin in het dialect veur jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt niet veur jan weet datie veur drie ure de wagen gemaakt moet hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Hedde genoeg mense om et hooi van het land te hale.[/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Het was heel aardig van janne om te kome werke.[/a] Uitgang op een eigennaam na een prepositie. tagging sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
informant [a] Nou het was aardig van jan om te kome werke.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of de aangeboden zin zonder om voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeure?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure hij kan staan te zeure.[/a] De informant geeft zelf de variant met te uit de intonatie blijkt dat hij die zin ook beter vindt. tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen wij aan kwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwame regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter zij dan hij.[/a]

da k
da k tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dadde gij ze geloof da gij eerder thuis zijt dan ik.[/a]

da de
De informant gebruikt eerst dadde gij en later alleen da gij. tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch nie da hij sterker is as gij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn as gullie oh nee uh ze gelove da wij rijker zijn dan gullie.[/a] De informant vertaalt met jullie in plaats van met zij. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove da gullie niet zo slim zijt als wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Gullie gelooft toch nie da zij armer zijn as gullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Ge gelooft dat lisa effe mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227 Komt deze zin in het dialect veur a hij slaapt hij slaapt b hij doet ie doet?[/v] sound
informant [a=j] Hij slaapt hij doe hij doei.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin in uw dialect veur a hij slaapt b et doet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zie um nie zitte gij wel.[a] sound
informant [a=n] Ik ook nie ja hij slaapt wel maar et doei nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin in uw dialect veur slaaptie ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaaptie daar blijft het bij ie doet niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin in uw dialect veur een de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer.[/a] Uit wat volgt blijkt dat de zin met do support niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a] De lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Brande doet de lamp nie meer da kun je in vlijen nog tegen komen maar de bovenste de lamp doet niet meer brande dat hoor je in vlijmen nooit.[/a] De hulpinterviewer geeft hier het antwoord op vraag een en twee van deze vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin in uw dialect veur doet marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Doet marie elleken avond danse nee dat komt niet vuer.[/a] sound
informant [a] Marie ga elleken avond danse.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ga marie iederen avond danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin in uw dialect veur doe het brood effe snijde?[/v] sound
informant [a=n] Snij het brood efkes zo het daar staat komt et niet veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in het dialect of in het dialect veur sound
hulpinterviewer ik doe wel efkes de kopkes af wasse?[/v] sound
informant [a=j] Ik doe wel efkes de kommekes af wasse.[/a] tagging sound
informant [a] Ik was wel effe de komkes af.[/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a]De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me ja.[/a] tagging sound
informant [a] Die jongen zen moeder die gisteren hertrouwd is stond achter me ston achter me ston niet stond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank daar ze op zate was pas geverfd?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan allebei ja da wel.[/a] sound
informant [a] Dan ligt het meeste voor de hand de bank daar ze op zate was pas geverfd.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mij maar wa geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin in uw dialect veur vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkte wie ik in de stad tegen kwam.[/a]

denk te
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin in uw dialect veur vertaal wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denke jullie hoe dasse da hebben op gelost hoe dasse da op gelost hebbe dat ligt meer voor de hand volgens mijn.[/a] De informant gebruikt spontaan tweemaal hoe. sound
hulpinterviewer [a=j] Wat denkte gullie hoe ze het hebben op gelost hoe denkte gullie hoe ze het op gelost hebbe het kan allebei.[/a]

denk te denk te
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin in uw dialect veur vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wie denkte wie ik in de stad tegen kwam.[/a]

denk te
tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a] Zoetie da gedaan kunne hebbe.[/a]

zou t ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Da wa hier staat da nie op geen enkele voorwaarde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
informant [a] Zoetie da gedaan kunne hebbe.[/a]

zoe t ie
sound
hulpinterviewer [a=n] Das geen vlijmens he letterlijk en figuurlijk nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Da komt hier nie veur hoor.[/a] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koeie te voedere ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin in uw dialect veur ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Die komt nie veur ik denk datie weg is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin veur in uw dialect ik heb em vandaag nog nie gezien dus ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a] Ik heb em vandaag nog nie gezien dus ik denk datie weg is.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in uw dialect de politie zou bij hem kome en neme hem mee?[/v] sound
informant [a=n] Nee de politie zou bij hem kome om em mee te neme.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw diaelct marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a=j] Marie al der koeie zijn verzope bij de overstroming.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Hier denk ik nie aan di nee di denk ik nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin in uw dialect veur die jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=j] Die jongen zei ik mee naar de mart geweest met die jongen zei ik mee naar de mart geweest.[/a] tagging sound
commentaar[meta][k]k147p[/k][hi]106[/hi][i]105[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [v=321][a] Met die jongen zei ik mee naar de markt geweest.[/a] sound
informant [a=n] Die jongen ben ik nee nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in uw dialect ik heb al de eerste drie somme gemaakt de welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant [a]Ik heb alle drie de eerste somme gemaakt.[/a] sound
informant [a=n] De de wel welke hedde gij nie gemaakt de dat vervalt in mijn oge.[/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in uw dialect de watvoore hedde gij al weg gebracht?[/v] sound
informant [a] Waffere da komt wel veur waffere hedde gij weg gebracht.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen sound
hulpinterviewer ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a]Ik heb nog nooit iemand kwaad zien worden op die jongen.[/a] sound
informant [a] Ik geloof dat se deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Geen man mag het zien dus ik vind da gij het ook nie meugt zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a=n] Nee geen man mag het zien dus ik vind da gij het ook niet meugt zien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij is gaan zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet datie is gaan zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=n]Ik denk datie is gaan zwemme dus nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal wil je nog koffie jan jak?[/v] sound
informant [a] Wilde nog koffie kees wilde nog koffie jan

wil de wil de
tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar ja ik nie he ja'k?[/v] sound
informant [a=n] nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in uw dialect hebbe ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Oh nee dan klopt er helemaal niks van.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364]Komt deze zin veur in uw dialect vertaal is um dood?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Is ie dood dat wel he?[/v] sound
informant [a] Ja da wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Maar hier komt is hem dood komt hier nie veur he?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dit is de man die ze geroepen hebbe?[/v] sound
informant [a]Dit is de man die ze geroepen hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dit is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Da is de man die het verhaal verteld hee.[/a] tagging sound
informant [a]Of hee verteld ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a]Da is de man die ik denk die het verhaal verteld hee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dit is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe?[/v] sound
informant [a]Da is de man die ik denk die ze geroepe hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin in uw dialect veur a wanneer zal de wereldvrede kome b nooit nie?[/v] sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome nooit nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] En de nie komt der ook nie achter he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dase niks mag ete?[/v] sound
informant [a]T schijnt dase niks mag ete.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel ofter iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a]Et lijk wel of dat er iemand in de tuin staaj.[/a] Spontaan gebruik van of dat. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in uw dialect hij heeft de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a]Hij het den bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is net de andere volgorde die wij hier gebruiken.[/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin in uw dialect voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer a zal ik koke b dat doe maar?[/v] sound
informant [a]Zal ik koke doe dat maar.[/a] sound
informant [a=j] Of dat doe maar dat kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Doe dat maar wordt meer gebruikt he maar dat doe maar wordt ook gebruikt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin in uw dialect voor in uw dialect vertaal dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is helemaal niks.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat boek beloof me dage da nooit meer zult verstoppe.[/a] Het stukje beloof me moet volgens de hi tussen komma's. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin in uw dialect voor in uw dialect vertaal wat zeg mij dat je gekoct hebt?[/v] sound
informant [a=n] Komt ook nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [a]Wat zeide me dage gekocht het.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal op zoveel mogelijke maniere sound
hulpinterviewer ik denk dat je veel weg zult moete gooie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ik denk dage veul weg zult moete gooie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik denk dat je veel weg zult moete gooie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Drie ik denk dat je veel zou moete weg gooie[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Da kan wel maar den eerste ik denk dage veul weg zult moete gooie da komt het meest veur he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin in uw dialect veur zo'n ding ene heb ik nog nooit gezien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo'n ding heb ik nog nooit gezien maar zo'n ding ene heb ik nog nooit gezien nee dat is die ene is er net te veel in.[/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin in uw dialect voor je bent ook een rare ene?[/v] sound
informant [a] Ge zijt ook een rare.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] In vlijmen komt ht nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeke heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Weffer boeke hedde gekocht.[/a]

we fer he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie he joe op de kermis gezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie trok de deken naar dereigen toe [/a]

der eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin in het dialect veur marie zei dat je piet een boek hebt geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Marie zei da gij piete een boek Casus op eigennaam als indirect object. tagging sound
hulpinterviewer [a] Het geprobeerd te verkope.[/a] sound
informant [a] Het probere te verkope.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geve?[/v] sound
informant [a=j] Wim dacht da ik els geprobeerd haai een cadeau te geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in het dialect karel weet dat jij hebt geprobeerd een marie een boek te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Karel weet da gij geprobeerd het marie een boek te verkope.[/a] tagging sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=140] Vertaal zitte hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muize.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Als er nergens geen zitte dan zitte der overal.[/a] sound
veldwerker [v=189] Komt voor het was aardig van jan te komen werken?[/v] sound
informant [a=n] Het is voor de hand liggend om te kome werke.[/a] sound
veldwerker [v=198] Komt voor hij kan staan te zeuren?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja daar zeik het mee eens.[/a]

zei k
sound
veldwerker [v] Komt voor hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan mauwe.[/a] tagging sound
informant [a] Het meest voor de hand liggende is hij kan staan te zeure te mauwe.[/a] sound
veldwerker [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben es hij.[/a]

da k
tagging sound
informant [a] Nou es hij da lig meer veur de hand dan dan hij.[/a] sound
veldwerker [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis ben als ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft da gij eerder thuis zijt es ikke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn dan hullie.[/a] tagging sound
informant [a]Es hullie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=247] Komt voor doe het brood even snijden?[/v] sound
informant [a=j] Het kan wel age iemand iets opdraagt doede gij het brood even snijde.[/a] tagging sound
informant [a] Nee maar toch het eerste da klinkt beter snijde gij het brood even.[/a]

snij de
sound
veldwerker [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a]Die geld het moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie en die dat maakt eigenlijk weinig uit he.[/a] sound
veldwerker [v=317] Komt voor marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a=n] Al de koeie van marie zijn verzope.[/a] Uit de rest van de discussie blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
veldwerker [v=321] Vertaal die jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a]Met die jongen zei ik naar de markt geweest.[/a] sound
veldwerker [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Geen man mag het zien dus gij meugt het ook nie zien.[/a] sound
veldwerker [v] Niemand mag het zien maar ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Volgens mijn de verkeerde volgorde.[/a] sound
veldwerker [v=485] Komt voor zal ik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a=j] Zal ik koke ja da doe maar.[/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen niet goed te verstaan vorm: wiesij
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: zen eige
opmerking: ??hemzellef; * zichzellef
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? komt voor : n
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: wete gij dage
opmerking: *wete ge; *dage gij
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: wete dage zijt
opmerking: *wete ge; *dage gij
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: wete, wete gullie
opmerking: *dage gullie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: da gullie
opmerking: *dage gullie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wetegij
opmerking: *wetege; den dieen
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wetegullie
opmerking: *wetege; den dieen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: beter met er
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as gij denkt dage gezond leeft zijde gij
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiederen dag
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele keer
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asge gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asge gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gade
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assie ga
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaajet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asge
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asgullie gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gade
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gadegullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toengij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toengij ging(t)
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toengullie ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige