SAND-data Geertruidenberg (K129p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03368) opm.: Heel deel X is niet ingevuld
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03368) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03368) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03368) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03368) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03368) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03368) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03368) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03368) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03368) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03368) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03368) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03368) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03368) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03368) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03368) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03368) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03368) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03368) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03368) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03368) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03368) komt voor: j
fragment: waarop (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03368) komt voor: j
fragment: waarop (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03368) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03368) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03368) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03368) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03368) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03368) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03368) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03368) vertaling: Wiej denkte dak in de stad gezien heb
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03368) vertaling: wwa denke jullie hoe zut opgelost hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03368) vertaling: Magda weet niet wie wij wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03368) vertaling: Wit iemand wie wij geroepe hebbe?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03368) vertaling: Wiej denkte dak in de stad gezien heb
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03368) vertaling: Wiej denkte dak in de stad gezien heb
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) zun haande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03368) vertaling: hij he(t) zun hemd gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) un hoed op zun hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) un vlek op zun hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) zun been gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) zich pijn gedaon
opm.: reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03368) vertaling: Marie trok de deeke naor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03368) vertaling: Luc wit datter foto's van humzelf te kooop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03368) vertaling: Ge herhinnert oew eige toch wel dawwe toen dooor dat bos zijn gelooope
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03368) vertaling: Ik herhinner mun eige nog wel da de ooto van Marie kapot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03368) vertaling: Ze herhinnert zich dasse as un verreke zat te eete
opm.: reflexief: zich
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03368) vertaling: Wij herhinnere oons wel dda alle boeke van Jan gestoole waree
opm.: reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03368) vertaling: Herhinneren jullie oe nog wel dawwe Jan op de mart gezien hebbe?
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03368) vertaling: Hij he(t) zich kapot gewerrekt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03368) vertaling: Hij voelde zich deur ut ijs zakke
opm.: reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03368) vertaling: Zou hij da gedaon kunne hebbe?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03368) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03368) fragment: gedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03368) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03368) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03368) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03368) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03368) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03368) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03368) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03368) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03368) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03368) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03368) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03368) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03368) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03368) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03368) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03368) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03368) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03368) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03368) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03368) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03368) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03368) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03368) vertaling: Ik heb al de eerste drie somme gemaokt. De welke (waffere) hadde gij gemaokt?
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03368) vertaling: Waffere hedde gij al weggebracht
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03368) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03368) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03368) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03368) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03368) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03368) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03368) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03368) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03368) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03368) vertaling: In diej tijd leefde ik er op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03368) vertaling: Vroeger leefde hij as un beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03368) vertaling: Daor leefde wij as god in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03368) vertaling: Niemand maggut zien, dus ik vin dadde gij het ok niej mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03368) vertaling: ut gebeurde toende wegging
opm.: twijfelgeval voewoordvervoeging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03368) vertaling: Ik wit waorde geboore bent
opm.: twijfelgeval voewoordvervoeging
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03368) vertaling: Noude klaar bent, magde gaon
opm.: twijfelgeval voewoordvervoeging
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03368) vertaling: Omda marie overleeje was, het haor man Anna niej meer kunne helpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03368) vertaling: Ik wit da hij is gaan zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03368) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03368) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03368) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03368) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03368) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03368) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03368) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03368) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03368) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03368) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03368) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03368) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03368) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03368) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03368) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03368) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03368) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03368) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03368) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03368) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03368) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03368) fragment: diej (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03368) fragment: diej (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03368) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03368) fragment: dat hij(j) (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03368) fragment: dat hij(j) (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03368) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03368) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03368) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03368) fragment: dat ze hem (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03368) fragment: dat ze hem (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03368) fragment: waarmee(j) (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03368) fragment: wiej (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03368) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03368) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03368) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03368) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03368) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03368) fragment: diej (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03368) fragment: da (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03368) fragment: wiej (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03368) fragment: van wiej dur (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03368) vertaling: Piet denkt da jan en Marie op niemand boos zijn
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03368) vertaling: Wim denkt dat we nooit niemand un prijs geve
opm.: twijfelgeval negatieve concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03368) vertaling: Het is waor dasse niej meej moge praote
opm.: twijfelgeval bereik
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03368) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03368) vertaling: niemaand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03368) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03368) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03368) vertaling: ?
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03368) vertaling: Zeg um niejdak buite gewist ben
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03368) vertaling: Niej vertelle dajje een cadeau vur um het gekocht hor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03368) vertaling: Witte nie da hij gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03368) vertaling: Wendy probeerde om gin mens pijn te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03368) vertaling: Ut schijnt dasse niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03368) vertaling: Ze (zu) schijnt niks te moge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03368) vertaling: Ze (zu) probere al de heele dag om elkaar te belle
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03368) vertaling: Ze (zu) probere mekaor al de hel dag te bellen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03368) vertaling: Ze (zu) probere mekaor al de hel dag te bellen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03368) vertaling: Ze (zu) probere al de heele dag om elkaar te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03368) vertaling: Ut beloaft weer ne mooije dag te worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03368) vertaling: Ut is messchien beter nog effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03368) vertaling: We (wu) hadde ut geluk hem direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03368) vertaling: As de kippe ne valk zien, zijn ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03368) vertaling: As wu de errepels niej kunnen verkope, zitte wu in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03368) vertaling: As gullie um niej meenimt wor ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03368) vertaling: Hij wistut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03368) vertaling: Op dit feest word veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03368) vertaling: Nou wort er alleen nog mar broad verkocht in dieje winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03368) vertaling: As hij met de fiets komt, zal ie wel laot zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03368) vertaling: As ge tijd het, kom da is een kirke laangs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03368) vertaling: Ak rijk ben, kopik un dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03368) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03368) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03368) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03368) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03368) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03368) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03368) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03368) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03368) vertaling: Ik heb ut um gegeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03368) vertaling: Ik heb ut um gegeve
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03368) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03368) vertaling: Marie heej gezegd dadde gij geprobeerd het een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03368) vertaling: Marie heej gezegd dadde gij geprobeerd het een liedje te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03368) vertaling: Marie heej gezegd dadde gij un liedje het probere te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03368) vertaling: Marie heej gezegd dadde gij un liedje het probere te zinge
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03368) vertaling: Marie heej gezegd dadde gij geprobeerd het haor un boek te geev
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03368) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03368) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03368) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03368) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03368) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03368) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03368) vertaling: Diej van de stad hebbe hier veul huize gebouwd
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03368) vertaling: Ge ziet gin mens mir aan diej nieuwe vaort
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03368) vertaling: Jan is gistere hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03368) vertaling: De dag da Jan belde was ik niej thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03368) vertaling: Jef zou ik nooit uitnoodige
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03368) vertaling: Marie zou zoiets nooit doen
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03368) vertaling: Bert drinkt wellus un glas teveul
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03368) vertaling: Ik zou Martha wellus bijj me thuis wille uitnoodige
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03368) vertaling: Da huis zouk nooit willen koope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03368) vertaling: Da huis staot daor al vijftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03368) vertaling: Het Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03368) vertaling: Passop!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03368) vertaling: Twas mar net geod genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03368) vertaling: Marjo het nu meer koeije dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03368) vertaling: As Susanne had kunne koome, had ze da gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03368) vertaling: Zij is de beste dokter diej ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03368) vertaling: Vorde iets weggooit, motte effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03368) vertaling: Hier is allus wak gekrege heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03368) vertaling: Jan is te gierig om iets aon zijn kindere te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03368) vertaling: Asof degij iets van voetballe wit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03368) vertaling: Leg da boek neer!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03368) vertaling: Asge niej kunt wachte, komde mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03368) vertaling: Ik wit da jan dun dokter had kunne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03368) vertaling: Hijj zee dak ut had moete doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03368) vertaling: Hijj is vorige week dur dokter Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03368) vertaling: Ik denk dagge veul weg zou motte gooije
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03368) vertaling: Ik denk dagge veul weg zou motte gooije
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03368) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03368) positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03368) vertaling: Ik vind dagge meer de kraant zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03368) vertaling: Ik vind dagge meer de kraant zou motte leze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03368) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03368) fragment: om (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03368) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03368) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03368) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03368) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03368) vertaling: Robert het ene groene appel weggegeve, en nou hettie nog twee rooije
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03368) vertaling: Dur waore veul mense op ut feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03368) vertaling: Waorren er veul op ut feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03368) vertaling: Waffer boeke hedde gekocht?
opm.: twijfelgeval 'wat voor'-split
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03368) vertaling: Hijj woont bijj Marietje!
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03368) vertaling: Hij woont bijj Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03368) vertaling: Wim, lop eve naor dun bakker!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03368) vertaling: Wiej hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03368) vertaling: Wiej het jou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03368) vertaling: As ik ut ha gewete, hak ut iej gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03368) vertaling: Ut zou beter zijn nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03368) vertaling: gelukkig ha jan dun dokter gebeld en diej wasser al vlug
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 3
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03368) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03368) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03368) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03368) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03368) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03368) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03368) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Geertruidenberg

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Geertruidenberg