SAND-data Lopik (K023p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08068) vertaling: Jan wit det verhaol nog wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08068) vertaling: M+ P zien mekaor vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08068) vertaling: Toon wast sun ege
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08068) vertaling: De timmerm het gien spaikers bai em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08068) vertaling: Fons zag un slang noast em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08068) vertaling: Ik mos werke bai Erik
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08068) vertaling: Joh. dreef mee op de golve
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08068) vertaling: Toon bekeek zen aige is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08068) vertaling: In twee minute he Jan un biertjie gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08068) vertaling: Deuze schoene lope makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08068) vertaling: Eduard kin zen eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08068) vertaling: Ward heeft gehoord ddat er foto's van zen ege in de etalage staan
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08068) vertaling: Die erpels schille slecht
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08068) vertaling: As ut glas op de grond valt den breekt ut
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08068) vertaling: Ik weet det Jan hard kin werke
komt voor: n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08068) vertaling: Ik weet det Jan hard kin werke
komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08068) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08068) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08068) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08068) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08068) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08068) komt voor: j
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08068) vertaling: Jan het gieneen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08068) opm.: twijfelgeval vertaling
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08068) vertaling: Jan het gien boeke
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08068) vertaling: Jan het nie veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08068) vertaling: Der mag niemand praote over die kwestie
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08068) vertaling: Der mag niemand praote over die kwestie
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08068) vertaling: Niemand zee dat hai komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08068) vertaling: Zitte der erges moize?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08068) vertaling: Ik geef niks an un ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08068) vertaling: Niemand wul werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08068) vertaling: Wij wiste nie dat hai tois was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08068) vertaling: Ik wis ut ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08068) vertaling: Hai mag mit niemand praote over die zaok
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08068) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08068) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08068) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08068) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08068) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08068) vertaling: Merie der auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08068) vertaling: Piet zen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08068) vertaling: Die aut is nieven main, mar ven hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08068) vertaling: De krant van gistere leg onder de TV
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08068) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08068) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08068) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08068) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08068) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08068) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08068) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08068) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08068) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08068) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08068) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08068) fragment: as (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08068) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08068) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08068) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08068) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08068) fragment: 2: te (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 08068) fragment: dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08068) fragment: den (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08068) fragment: den (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08068) fragment: den (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08068) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08068) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08068) fragment: det (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08068) fragment: det (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08068) fragment: of det (1)
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08068) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08068) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08068) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08068) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08068) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08068) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08068) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08068) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08068) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08068) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 08068) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 08068) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 08068) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08068) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 08068) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 08068) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 08068) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08068) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08068) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08068) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08068) fragment: van wie zun (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08068) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08068) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08068) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08068) fragment: wet (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 08068) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08068) fragment: waor (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08068) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08068) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08068) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08068) fragment: wie (1)
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08068) vertaling: hai het zen hande gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08068) vertaling: hai het zen humd gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08068) vertaling: hai het un hoed op zen hofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08068) vertaling: hai het un vlek op zen humd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08068) vertaling: hai het zen been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08068) vertaling: zai het der ege zeer gedaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08068) vertaling: Merie trok de deke naor der ege toe
opm.: reflexief: haar eigen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08068) vertaling: Jai wist toch nog wel da we deur het bos hebbe gelope
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08068) vertaling: Ik wit nog det de auto van Merie kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08068) vertaling: Zai wit nog det hai as un verke zat te ete
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08068) vertaling: Witte jullie nog det we Jan op de mart gezien hebbe?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08068) vertaling: Hai het zen ege un ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08068) vertaling: Hai voelde zen ege deur ut ais zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08068) vertaling: Zou hai det het kinne doen?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08068) fragment: kinne doen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08068) fragment: kinne doen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08068) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08068) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08068) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08068) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08068) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08068) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08068) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08068) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08068) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08068) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08068) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08068) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08068) vertaling: We motte naor de schuur om de koeie te voere
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08068) vertaling: We motte naor de schuur om de koeie te voere
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08068) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08068) vertaling: Ik dink det hai weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08068) vertaling: Ik dink det hai weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08068) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08068) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08068) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08068) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08068) vertaling: Merie al der koeie zain vurzope bai de overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08068) vertaling: Merie al der koeie zain vurzope bai de overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08068) vertaling: Van kes maoke wit ik niks
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08068) vertaling: Van kes maoke wit ik niks
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08068) vertaling: Mit Jan bin ik naor de mart gewist
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08068) vertaling: Mit Jan bin ik naor de mart gewist
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08068) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08068) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08068) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08068) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08068) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08068) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08068) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08068) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08068) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08068) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08068) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08068) vertaling: In die taid maokte ik er un patjie van
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08068) vertaling: vroeger was hai net un beest
opm.: dav
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08068) vertaling: Niemand mag et zien, dus jai ok nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08068) vertaling: Het gebeurde toen je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08068) vertaling: Ik weet waor jai bin gebore
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08068) vertaling: As sie klaor bin, maggie weggaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08068) vertaling: Toen Merie dood was kon heur man Anna nie meer helpe
opm.: IPP: n.v.t.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08068) vertaling: Ik wit dat hai is gaon zwimme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08068) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08068) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08068) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08068) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08068) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08068) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08068) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08068) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08068) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08068) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08068) vertaling: Miet zuk weer ke je nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08068) vertaling: Miet zuk weer ke je nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08068) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08068) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08068) vertaling: Omdat hai main bedroge het, wul ik em nooit meer zien
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08068) vertaling: Omdat hai main bedroge het, wul ik em nooit meer zien
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08068) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08068) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08068) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08068) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08068) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08068) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08068) komt voor: n
000 (y11opm) (inf. 08068) opm. inf.: Toch misschien beter een bandje opnemen voor duidelijheid van verschillende woorden die vaak zelfde betekenis hebben
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08068) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08068) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08068) fragment: - (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08068) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08068) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08068) fragment: - (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08068) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08068) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08068) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08068) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08068) fragment: waor (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08068) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08068) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08068) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08068) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08068) fragment: waor (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08068) fragment: det ik (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08068) fragment: die ut (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08068) fragment: det (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08068) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08068) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08068) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08068) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08068) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08068) vertaling: Piet dinkt det jan en Merie op niemand kwaod zain
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08068) vertaling: Wim dinkt det we niemand un prais geve
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08068) vertaling: ze magge nie mit Merie praote
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08068) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08068) vertaling: wit ik nie
opm.: dav
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08068) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08068) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08068) vertaling: gien een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08068) vertaling: nie zegge det ik boite bin gewist
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08068) vertaling: niks zegge over det kedo vur hum
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08068) vertaling: wit je det ie gevalle is
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08068) vertaling: t laikt det ze niks mag ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08068) vertaling: Ze prebere de hele dag mekaor te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08068) vertaling: t kon welus un mooie dag worde
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08068) vertaling: zulle me nog effe wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08068) vertaling: t was un geluk det we hum gelaik vonde
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08068) vertaling: as we de erpels nie kinne vurkope, beure we niks
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08068) vertaling: hij wis ut
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08068) vertaling: Op ut feest wordt veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08068) vertaling: Nou wordt ur alleen mar brood vurkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08068) vertaling: astie mit de fiets komt zel die wel laot zain
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08068) vertaling: as ie taid het, kom den us an waaie
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08068) vertaling: As ik veul geld het, koop ik un dure auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08068) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08068) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08068) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08068) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08068) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08068) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08068) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08068) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08068) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08068) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08068) vertaling: Jai probeerde un versie te zinge zee merie
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08068) vertaling: Merie het gezeed det jai geprebeerd het un versie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08068) vertaling: Merie het gezeed det jai geprebeerd het un versie te zinge
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08068) vertaling: Jai probeerde un versie te zinge zee merie
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08068) vertaling: Jai prebeerde heur un boek te geve zee merie
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08068) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08068) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08068) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08068) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08068) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08068) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 4
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08068) vertaling: uit e stad hebbe ze hier veul hoize gebouwd
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08068) vertaling: gistere is Jan hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08068) vertaling: Toen jan belde was ik nie tois
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08068) vertaling: Merie die doet zoiets niet
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08068) vertaling: Bert, die kaikt wel us te diep in 't glaassie
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08068) vertaling: martha wil ik nog us op visite vrage
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08068) vertaling: det hois (etc)
opm.: dav
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08068) vertaling: det hois staot daoral vaiftug jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08068) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08068) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08068) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08068) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08068) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08068) vertaling: Het gunter gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 08068) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08068) vertaling: t was mar net genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08068) vertaling: marjo het nouw meer koeie den vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08068) vertaling: As susanne had kinne komme den had ze t wel gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08068) vertaling: Zij is de beste dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08068) vertaling: As ie soms wet weggooit, mo je effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08068) vertaling: Dut is alles wet ik gehad het
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08068) vertaling: Je mot nie praote over iets waor ie gien vurstand ven het
opm.: dav
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08068) vertaling: Leg det boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08068) vertaling: As je echt nie wachte kin, den kom ie mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08068) vertaling: Jan had de dokter kinne roepe
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08068) vertaling: hai zee dat ik det ha motte doen
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08068) positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08068) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08068) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08068) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08068) vertaling: In t donker zie je niks
opm.: dav
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08068) fragment: door (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 08068) fragment: soms (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 08068) fragment: soms (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08068) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08068) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08068) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08068) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08068) vertaling: Robert het een groene appel weggegeven, nouw hetie nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08068) vertaling: der ware veul minse op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08068) vertaling: Ware der veul minse op t feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08068) vertaling: Wet heje vur boeke gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08068) vertaling: Wet vur boek he je gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08068) vertaling: Wet vur boek he je gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08068) vertaling: Wet heje vur boeke gekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08068) vertaling: Hai woont bai Merietjie
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08068) vertaling: Hij woont bai wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08068) vertaling: Lop effe naor de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08068) vertaling: Wie he je gezien?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08068) vertaling: Wie het jouw gezien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08068) vertaling: As ik ut gewete had, den ha'k ut nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08068) vertaling: Je kin beter effe wachte
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08068) vertaling: akelige jonges, lop es un beetjie deur
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08068) komt voor: j
gebr.: 3
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08068) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08068) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08068) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08068) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08068) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08068) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08068) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K023p[/k][h]297[/h][i]298[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze wit nie dat Marie gisteren gesturve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook veur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gesturve. [/v] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [a] Niemand hedat ooit gewild of gekund. [/a]

he dat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel op wille ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wat ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
informant [a] _ had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Jan herinnerde dat verhaal zich wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heb geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ bij em. [/a] sound
informant [a] _ bijem. [/a]

bij em
sound
hulpinterviewer [a] De timmerman het geen spijkers bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Erik liet mij veurem werke. [/a]

veur em
sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ liet dereige mee drijve. [/a]

der eige
sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon heef zich goed kunne bekijke in de spiegel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Toon bekeek zeneigen es goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
verbindings n achter eige tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Eduard ken zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heb gehoord van de fotoos van zeneige _ [/v]

zen eige
tagging sound
informant [v] _ die in de etalage staan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Azik zuinig leef dan levik zoas mijn ouders leve. [/a]

az ik lev ik zo as
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Als hij nog drie jaar leeft dan leeft hij langer assen vader. [/a]

as sen
sound
veldwerker Het moet echt op zen dialect he. sound
informant [a] Astie nog drie jaar leeft _ [/a]

as tie
tagging sound
informant [a] _ dan leeftie langer assen vader. [/a]

leeft ie as sen
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assij zo gevaarlijk leeft dan leefse toch niet zo lang meer. [/a]

as sij leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Astet nou nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

as t et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve als nou dan kenne jullie nooit zo lang leve as wij. [/a] tagging sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as dadik leeft. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Asse veur hun werk leve dan leve ze niet veur hun keindere. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Als je gezond leeft dan leefie toch wel langer. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Amder veul mense van de landbouw leve dan leveder toch veel mense van de fabriek. [/a]

am der leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Als Rosa en Pieter in de hemel leve dan leve _ [/a] tagging sound
informant [a] Pieter en Liesje die leve dan in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/a] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat bekrompener keindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
veldwerker Maar nu spreekt u em keurig op zen Nederlands uit maar niet in het dialect volgens mij. sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie em _ [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Marie em zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor. Ik denk dat Marie zal moete hem roepe. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mense omet hooi vanet land te hale. [/a]

he je om et van et
tagging sound
informant [a] Hebbie genoeg mense. [/a]

heb ie
sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Deuze ton is zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij ken gaan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hij kan staan zeure dat zeg je niet. sound
commentaar199 komt in nagesprek aan de orde omdat nu blijkt dat deze wel gesteld had moeten worden.   sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we ean kwame toen regende het. [/a] tagging sound
informant [a] _ toen regenenet. [/a]

regene n et
sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Geloof dat ik groter ben as hij. [/a] sound
veldwerker Dat ik of dak? Dak groter ben. sound
informant [a] Kgeloof dak groter _ [/a]

k geloof da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze geloof dat jij eerder thuis ben azik. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geloof toch niet dat hij sterker is als jij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze geloven dat wij rijker zijn as hullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove niet dat jullie zo slim zijn als wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Julle gelove jammer genoeg _ [/a] tagging sound
informant [a] _ dat wij armer zijn as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Julle gelove jammer genoeg niet dassij _ [/a]

das sij
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor. Jullie gelove jammer genoeg niet dat hullie armer zijn as jullie. [/v] sound
informant [a=j] Nou dat is toch goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ju gelooft dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooftat Geert sterker is als Peter. [/a]

geloof tat
tagging sound
informant [a] Hij gelooftat Louis en Jan sterker zijn as Peter en Geert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [a] de jongen waar van gisteren ze moeder trouwde die stond achter mij [/a] tagging sound
informant [a] de jongen waar van ze moeder gisteren hertrouwde die stond achter mij [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woarzop zate die was pas geverfd. [/a]

woar z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Die veul geld het die moe mijn dan maar wat geve. [/a] tagging sound
informant [a] Die geld heb _ [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. [/a] tagging sound
informant [a] _ noa dereige toe. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat jij et ook niet mag zien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de vent _ [/a]

da s
sound
informant [a] _ die ze geroepe hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Dat is die vent die dat verhaal hef verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Dat is die vent die dat verhaal heef verteld. [/a] tagging sound
informant [a] Dat is de vent dadik denk datie dat verhaal hef verteld. [/a]

dad ik dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is die vent dadik denk dasse die geroepe hebbe. [/a]

dad ik das se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dats de vent woarvan ik denk datse die geroepe hebbe. [/a]

dat s dat se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de vent woarvan ik denk datse die geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Tschijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dat se helemaal niks mag ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tschijn dasse niks mag ete. [/a]

t schijn da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tlijk of datter iemand in de tuin staat. [/a]

t lijk dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeke hejje eigenlijk gekocht. [/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant Wie hejij op de kermis gezien.

he jij
sound
veldwerker [v] Wie heeft jou op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie het jou op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _ [/v] sound
informant [a] _ wijze noa mekoar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _ [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant Ik ziet datie zen arme zit te wasse. sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang noast _ [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ noastem. [/a]

noast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde die door et park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Gisteren wandelde die dooret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kom nie voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Der wil niemand danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da kom nie voor. Els wil nie danse en ze wil ook nie zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Benter nie mee eens. Eddy mot vroeg op kenne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Da kom nie veur nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij wil geen soep nie meer ete. [/a] twijfel over deze vertaling. sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zitte der hier nergens geen muize. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zitte der hier toch zeker nergens geen muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
commentaar[meta][k]K023p[/k][h]297[/h][i]298[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
informant [a=j] Zitte der hier toch zeker nergens geen muize. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt niet goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=149] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Hij heef niet overal vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] tagging sound
informant [a=j] Volgens mijn istie wel goed. [/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Wie denk jij wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Wat denke jullie hoe ze het hebben op gelost. Vertaal. [/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie hoeze dat nou hebbe op gelost. [/a]

hoe ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie denke jullie nou wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie denk jij wie ik in de stad geziend het of teugen gekome ben. [/a] geziend is verspreking hoogstwaarschijnlijk. sound
hulpinterviewer [v=265] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Hoe denk jij nou hoe ze dat nou hebbe op gelost. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denk je datse dat hebbe op gelost. [/a] sound
informant [a =n] Hoe denkie datse nou _ [/a]

denk ie dat se
sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denkie datset hebbe op gelost. [/a]

denk ie dat se t
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=309] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb geen zin um de koeie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Is dat een goeie zin? [/v] sound
informant [a=n] Nou dat dacht ik nou juist niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koeie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=312] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a] Ik zee nog teuge der _ [/a] sound
informant [a=n] Ik zee nog teuge der. Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Marie al haar koeie zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Marie al der koeie die zijn bij de overstroming verdronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=329] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik zei nog tegen haar. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik zee nog teuge der. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik geloof datse deuze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

dat se
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a] Persoon a vraagt wije nog koffie Jan. [/a]

wi je
tagging sound
informant [a=n] Jan zegt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=355] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Persoon a vraagt hebbe ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Persoon a die vraagt hebbe ze gegete. En persoon b die zegt ja. Niet jaanze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Met zulk weer je kunt niet veel doen. Vertaal. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Met zuk weer kenje niet zo gek veel doen. [/a]

ken je
sound
hulpinterviewer [v=364] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Istie dood. [/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=029] Kom deuze zin veur in jullie dialect. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deze zin in jullie dialect. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel me eens wie zij ha kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij eens wie of dat zij ha kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom deuze zin veur in jullie dialect. En hoe gebruikelijk is deze zin in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou hij dat zo gedaan kenne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal.[/v] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom deuze zin veur in jullie dialect. En hoe gebruikelijk is deuze zin in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan kenne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=347] Kom deuze zin veur in jullie dialect. En hoe gebruikelijk is deuze zin in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Gaan zwemme. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Kom deuze zin veur in jullie dialect. En hoe gebruikelijk is deuze zin in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik weet dat hij is gaan zwemme. En niet ik weet dat hij gaan zwemme is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom deuze zin veur in jullie dialect. En hoe gebruikelijk is deuze zin in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul weg zou moete gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dies goed. [/a]

die s
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul zou moete weg gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik vind dat iedereen moet kenne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemme kenne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik vind dat iedereen kenne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik vind dat iedereen zwemme kenne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik vind dat iedereen zwemme moe kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom deuze zin veur in jullie dialect. _ dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Boeke heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom deuze zin veur in je dialect. Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom deuze zin veur in je dialect. Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Persoon a vraagt hij slaap. Persoon b antwoordt th doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Kom deuze zin veur in je dialect. Persoon a vraagt slaapt hij. Persoon b antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom teuze zin veur in jullie dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] t van niet valt bijna weg. sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De keindere doen hier niet voetballe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En brande doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Danst Marie elken avond. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Doett brood even snije. [/v]

doe t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik doe wel even de koppies af wasse. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Die rare jongen ben ik mee noa de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke hejij gemaakt. [/v]

he jij
tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Kom deuze zin veur in jullie dialect. De watverre hejij al weg gebracht. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom deuze zin veur in jullie dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a vraagt. Wanneer zal de wereldvrede kome. Persoon b antwoordt nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Hij heb de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Ten was maar net goed genoeg. [/v]

t en
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Persoon a vraagt zal ik koke. Persoon b antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Det boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Wat zeg je mij dajje gekocht het. [/v]

da je
sound
hulpinterviewer [v] Wat zeg mij dat je gekocht heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat is niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Zoon ding een hebik nog nooit gezien. [/v]

zo n heb ik
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Kom teuze zin veur in jullie dialect. Je bent ook een rare een. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom teuze zin veur in jullie dialect. Marie zee dat jij Piet een boek heb geprobeerd te verkope. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Kom teuze zin veur in jullie dialect. Wim dach det ik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom deuze zin veur in jullie dialect. Karel weet dat jij heb geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=025] Als u de zin niemand heeft dat ooit gewild of gekund zo letterlijk mogelijk moet vertalen. Hoe zou u dat dan doen? [/v] sound
informant [a] Niemand hettet _ [/a]

het et
tagging sound
veldwerker [v] Schoenen maken dat heeft hij nooit gekund. [/v] sound
hulpinterviewer [a] _ nooit gekend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij hetet nooit gekend. [/a]

het et
tagging sound
veldwerker [v] En nooit gewild. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hehetet gewuld. [/a]

he het et
tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan herinnert zeneige da verhaal wel. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ak nou zuinig leef dan kenk volgend jaar me vakantie. [/a]

a k ken k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of assik kan ook. [/a]

as ik
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
veldwerker [v] Asse voor der werk leve dan leve ze niet voor der keinder. [/v] sound
informant [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=067] Gaf u in de vertaling als Rudy nog leeft. Maar is het echt als of zeg je echt as. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Een beetje hetzelfde. Als je gezond leeft. Hoe zegt u dat in het dialect. [/v] sound
informant [a] Azie gezond leeft _ [/a]

az ie
tagging sound
veldwerker [v=199] Vertaal de volgende zin. Hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dak groter ben dan jij. [/a]

k geloof da k
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie gelove jammer genoeg niet dat hullie armer zijn as jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is ston achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zegt u dan stond achter mij of stond acher mijn. [/v] sound
informant [a] _ achter mijn. [/a] sound
veldwerker [v] Hij stond achter mij in de rij bij de bakker. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij stond achter me. [/a] sound
veldwerker [v=259] Gaf u de vertaling. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
veldwerker [v] En u zei vanochtend. Wie geld heeft moe mij maar wat geven. Wat is het moet mij of moe mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie geld het die moe mij maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik vinddajij het ook nie mag zien. [/a]

vind da jij
sound
veldwerker [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de vent _ Dat is de _ Ja dat zeg je alletwee he. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat is de vent diet verhaal verteld het. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v=372] Das de man van wie ik denk dat hij het verhaal verteld het. Das de vertaling ervan of niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Datis de vent van wie ik denk dat hijt verhaal het verteld. [/a]

dat is hij t
tagging sound
commentaarhet verteld of verteld het kan allebei.  sound
veldwerker [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien. Hoe zou u dat vertalen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie hejou op de kermis gezien. [/a]

he jou
tagging sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden. U zei vanochtend hij heeft nergens vrienden en u zei hij heeft niet overal vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij heb nergens vriende. [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denkie hoezet hebbe opgelost. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Hoe denk je datset hebbe op gelost. Of hoe denk je hoezet hebbe op gelost. [/a]

dat se t hoe ze t
tagging sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien. Kan dat zo? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Al de koeie van Marie zijn verdronke. [/a] sound
informant [a] Aln de koeie van Marie zijn verdronke. [/a] aln? sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. Is dat een goede zin? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee das geen goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertel mij eens wie zij had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Vanochtend heb ik gevraagd of u van 028 029 030 degene uit wilde zoeken die u het beste vond. En toen had u gezegd 029 das zeker de beste. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Zeg eens wie of dat zij had kenne roepe. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]K023p[/k][h]297[/h][i]298[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
veldwerker [v=245] Het zinnetje de kinderen doen hier niet voetballen. [/v] sound
veldwerker [v] U zei dat het niet kon en u zei dat het wel kon. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De kindere voetballe hier niet. [/a] sound
veldwerker [v=248] En _ [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik doe wel even de kopjes af wassen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik was wel even de koppies af. [/a] sound
veldwerker [v] Maar u zei vanochtend dat ie wel zou kunnen. [/v] sound
veldwerker [v] Ah joh blijf lekker zitten. Ik doe wel even de kopjes af wassen. Dan kan het? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt. Kan die wel of kan die niet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kannie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb de eerste drie sommen al gemaakt. Welke heb jij gemaakt. [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das helemaal geen goeie zin. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie zei dat jij heb geprobeerd om Piet een boek te verkope. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wim dachdadik geprobeerd had om Els een cadeau te geve. [/a]

dach dad ik
sound
veldwerker [v=532] En die laatste. Dat kon wel he. Karel weet dat jij hebt geprobeerd om Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat kan. [/a] sound
veldwerker [v=885] Ik ga naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik goa noa de bakker. [/a] tagging sound
informant Ik verstoatet.

verstoat et
sound
veldwerker [v] Jij gaat naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jij goad noa de bakker. [/a] een d achter goa omdat het bijna niet hoorbaar is. tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat naar de bakker. [/v] sound
veldwerker [a] Hij goat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jullie goan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wij goan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hullie goan noa de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] U goat noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik ging naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ging noa de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij ging. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jij ging noa de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wij gingen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Zij gingen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jullie of gullie gingen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Als jet heel erg dialect zeg. Hij gong. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En jij gong? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is naar de bakker gegaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs gegoan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging hij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gingdie. [/a]

ging die
tagging sound
veldwerker [v] Niet gongdie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gongdie noa de bakker. Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En ging ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging ik noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ging jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging jij noa de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ging hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ginge jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ginge hullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ginge wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ga ik? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaaik _ [/a] tagging sound
informant [a] Goak noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En morgen ga jij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen goa jij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Morgen gaat hij naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen goat hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Morgen goatie noa de bakker. [/a]

goat ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Goan jullie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Morgen gaat Jan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen goat Jan noa de _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ging Jan naar de bakker. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ging Jan noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ginge wij noa de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ginge zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ginge hullie. [/a] tagging sound
veldwerker Volgens mij was dat het. [/n] sound
hulpinterviewer Hij hing hij hong. sound
hulpinterviewer _ dajet nou toch anders uit spreek weer asdatjet vroeger deed.

da je t as dat je t
sound
informant Ik het zelf ook gedoan. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leve leve
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland vorm: Das zo zeker as eejn en eejn twee is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: Die moeder van die jonge
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: woarzop zate
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: Wa denkie die
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: Wie denkie die ik in de stad gezien heb.
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: Wie denkie dak gisteren gezien heb.
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
vorm: Raaj eens wiek in de stad
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Ik denk datse die vent geroepe hebbe.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
vorm: Maar kommie dan niet?
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan die rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hij kent ook nie op losse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weetje iets over t weer veur morgen.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). zin: Je weet zelf wel daj slim/ knap genoeg bin.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Hullie hebbe der niks mee te make.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: Hij riep bij zeneige.
zin: Hij het helegoar geen spijkers bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: Der zat een inbreker in deze kast.
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Asje vind datje gezond leeft leef dan verder.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Assu vind dadu gezond leeft gaadu der mee door.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Leefu eigenlijk wel gezond.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iederen dag voor mijn de dokter
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asder is een keer...
opmerking: een enkele keer kan niet.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: As elke vent...
opmerking: een enkele keer kan niet.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Asder zelden of nooit een blommegie wordt gebracht.
opmerking: een enkele keer kan niet.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaodik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjie goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goadu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Astie goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: As jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: den goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa ogenblikkelijk weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
zin: Toen ik ging toen ging jij ok.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij
zin: Toen ik ging toen ging jij ok.
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gingu
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: gongze is ouder; gingze is gebruikelijker.
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
opmerking: gongze is ouder; gingze is gebruikelijker.
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongze
opmerking: gongze is ouder; gingze is gebruikelijker.
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: Zeg wie was der aan de deur.
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: Zeg eens wieder aan de deur was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dieze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: verteld heb.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: Ik denk dat die vent dat verhaal verteld heb.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Ik denk datse die vent geroepe hebbe.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: datsen keinder eerlijk zijn.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: vindt datse der keinder mot bescherme
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: mot kinne zien.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan t weg smijte
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
vorm: Jan goa liever de hele zitte werke.
opmerking: te zitte werke gebruik je gewoon niet.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: Wel in de betekenis: het stond verkocht en nu is 'ie weer open.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: binnem gistere teuge gekomme.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zenege
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: kin zeneige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige