SAND-data Moerzeke (I260p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Moerzeke

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I260p[/k][i]764[/i][i]765[/i][i]766[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaar[n] spontane spraak  sound
informant2 daar kanek nie op antwoorden, want ik heb anders geen 'anders geen' met betekenis 'geen andere' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 'k kunekik daar anders nie op antwoorden 'anders nie' i.p.v. 'niet anders' sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker zij en weet nie da Marie gisteren gestorven is. sound
informant2 z' en weet nie nee _ da zeggewij toch nie sound
informant1 [a] Ze wetent nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant2 ja ze weetent nie sound
informant2 [a] Ze weetent nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] sound
veldwerker [v=022] D'r wil niemandnie dansen. [/v] sound
informant2 [a] der wilter geenenen dansen jong. [/a]

wilt er
sound
veldwerker en zoude daar in kunnen zeggen d'r wilt'r hier genenenen nie dansen. sound
informant2 nee sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a=n] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant2 [a=j] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ ze wil nie zingen ook nie sound
informant2 [a] Els wil nie dansen en ze wilt ook nie zingen. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eetta va ze leven gewild of gekeunen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eeta va ze leven gekeunen of gewild. [/a]

eet ta
tagging sound
informant2 [a] Niemand eeta va ze leven gewild en gekund. [/a]

eet ta
tagging sound
veldwerker gekeund of gekeunen sound
informant1 gekeunen sound
informant2 gekeunen sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant2 [a] Jan ou geheel da brood wel willen opeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie dazij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie da zij ou kunnen roepen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie dazezij ou kunnen roepen. [/a]

da ze zij
tagging sound
veldwerker zoude in plek van wie dasse zij ook kunnen zeggen wie assezij sound
informant2 nee sound
informant1 asse dat wor nie gezeed nee sound
veldwerker vertel maar nie wie dassezij keunen roepen had sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie dassezij kunne roepen ou. [/a]

da se zij
tagging sound
informant2 [a] Vertelta maar nie _ wie dassezij ou kunne roepen. [/a]

vertelt ta da se zij
tagging sound
commentaar[v=028] [/v] [a=j] zie 027 [/a] [v=029] [/v] [a=n] zie 027 [/a] [v=030] [/v] [a=n] zie 027 [/a]  sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
informant1 oose mij nu komen roepen ik was thuis

oo se
inversieloze zin sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 en de blaffeturen blijften toe blijften: zwakke verbuiging blijven sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleerd' hem da verhaal wel. [/a] tagging sound
informant1 maar rappeleren wordt hier toch nie gezegd sound
informant2 rappeleerdegij ou da nie? sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzen naar makkanderen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzen naar makkanderen aan de kerk. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wastem [/a]

wast em
tagging sound
informant1 [a] Hij wastem ja. [/a] sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker ee geen nagels bij em. [/v] sound
informant2 [a] awel de schrijnwerker ee geen nagelen bij [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] Fons die zag een slang neffest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij voor em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna liet eur meegaan met 't water. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ liet eur meegaan met de tij. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek (over getijden)  sound
informant2 [a] Die laat eur meegaan met de tij. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] Toon bekeek em ne keer in de spiegel. [/a] tagging sound
informant2 [a] Fons hij bekeek zeneigen in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] Eduard ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord datter foto's van em in de vitrine staan. [/a] tagging sound
veldwerker en zoude kunne zeggen in plek van foto's van em foto's van hemzelf sound
informant2 foto's van zeneigen peis ik

zen eigen
tagging sound
informant2 foto's van hemzelf zegge we nie sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant2 [a] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker zoude da met meneigen kunne zeggen sound
informant2 voor iets te benadrukken zoume da durve zeggen. Maar da wordt eigenlijk weinig gezeed. Ik heb meneige daar _ sound
veldwerker [v=050] Z' ee zich nie geamuseerd op 't bal. [/v] sound
informant2 [a] Z' eed eur nie geamuseerd. [/a] Da stak eur daar tegen. tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] 'k peis da Marie geprobeerd eet eur nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] 'k peis da Marie da geprobeerd eet voor em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker zoude van em nen brief te schrijven kunnen zeggen. sound
informant1 voor em of van em sound
informant2 [a=n] Z' ee geprobeerd van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant2 zoume nie eerder zeggen van em? sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] We probeerden van droog thuis te geraken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Toen probeerdekegen _ dus 't is ik _ van tomaten te kweken. [/v] sound
informant2 [a=j] Toen probeerdeken van tomaten te kweken. [/a] tagging sound
informant1 maar ik moet nie meer proberen want ik doent alle jaren sound
commentaarspontaan gesprek (over tomaten kweken)  sound
veldwerker [v=053] Asek zuinig leef levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant2 [a] Asek profijtig leef _ dan levik gelijk da mijn ouders da woun. [/a]

as ek leef ik
tagging sound
veldwerker ik wou ulder nog vragen of da gulder ook kunt zeggen azekik profijtig leef levekik gelijk da mijn ouders da zou willen sound
informant2 [a] Azek profijtig leef dan levekik gelijk da mijn ouders da woun. [/a]

az ek leef ek ik
tagging sound
veldwerker en azekik? sound
informant1 azekik

az ek ik
tagging sound
informant2 azekik sound
veldwerker en zoude kunne zeggen anekik profijtig leef sound
informant1 nee sound
informant2 nee sound
informant2 weete wa welk dammen ook kunne zeggen ouk sound
informant2 ouk profijtig geleefd

ou k
Had ik _ sound
informant2 [a] Ouk profijtig geleefd dan ouk wel geleefd gelijk mijn ouders. [/a]

ou k ou k
tagging sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Astje nog drie jaar leeft dan leeftsje langer as zijn vader. [/a]

ast j e leefts j e
dof tagging sound
informant2 [a] Astjaa nog drie jaar langer leeft _ [/a]

ast j aa
tagging sound
informant2 maar da 's weer in nen anderen context peisik dan wordt ook gebruikt _ zijde impulsief of zijde sound
informant2 [a] _ dan leeftsjij langer as zijn vader. [/a]

leefts j ij
tagging sound
veldwerker [v=057] Azij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft dan gaze nie lang nie meer leven. [/a]

as se zij ga ze
tagging sound
veldwerker [v=059] Ast nou nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nou nog leeft dan levet morgen ook nog. [/a]

as t lev et
tagging sound
veldwerker en ant nou nog leeft? sound
informant2 nee 't is altijd as sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefde nooit zo lang azekik. [/v] sound
informant2 [a] Asgegudder zo gevaarlijk leeft dan gadegudder nooit zo lang leven azzekik. [/a]

as ge gudder ga de gudder az ek ik
tagging sound
veldwerker zoude ook addegulder kunne zeggen? sound
informant2 addegudder? sound
commentaarik neem aan dat dit een 'neen' is...  sound
informant1 da's al nen anderen tijd he sound
veldwerker zoude ook gewoon kunne zeggen asgudder? sound
informant2 nee asgegudder sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Asse voor udder werk leven dan leveze nie voor udder kinderen.

a se leve ze
tagging sound
veldwerker en zoude daar ook assezudder voor udder werk leven sound
veldwerker en anze voor udder werk leven_ sound
informant2 ounze _ asse. nee asse sound
informant1 asse sound
veldwerker [v=067] A Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] tagging sound
informant2 [a] As Rudy nog leeft dan leeft de Rudy ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Asge gezond leeft leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 hetgeen vergif is voor den enen is gezond _ gezond leven voor den anderen sound
veldwerker [v=063] Atter zo weinig mensen van den boerestiel leven dan leveder veel mensen van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Aster zo weinig mensen van de boerestiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/a]

ast er leve der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in 't paradijs leven, dan leven Marie en Frans in d' hel. [/v] sound
informant2 [a] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven _ Marie en Frans in d' helle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswij sober leven dan leveme gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] As we punnig leven dan levewen _ [/a]

leve we n
tagging sound
informant2 [a] Aswe punnig leven, dan levewe gelukkig

as we leve we
tagging sound
informant1 [a] _ dan leveme gelukkig. [/a]

leve me
tagging sound
veldwerker amm' alleen leven dan levemen ongelukkig sound
informant2 [a] Aswen alleen leven zijmen ongelukkig. [/a]

as we n zijn me n
verbaal affix 'men' tagging sound
veldwerker zoud' ook kunne zeggen ammen alleen leven? sound
informant2 ammen da wordt ook gezeed. Ammen sound
informant2 [a] Ammen alleen leven dan zijmen ongelukkig. [/a]

a men zij men
tagging sound
veldwerker [v=072] Leef wa gezonder Jan! [/v] sound
informant2 [a] Leef wa gezonder ja! [/a] imperatief klinkt in deze zin niet goed volgens informanten tagging sound
veldwerker [v=073] Leefd' eens wa minder achterlijk kinderen! [/v] sound
informant2 [a] Leef nie zo achterlijk! [/a] klinkt niet echt overtuigend; informanten gebruiken blijkbaar niet graag de imperatief tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=075] Ik vin dad iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] Ik vin _ da iedereen moet kunnen zeggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin dad iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a] da wordt zo niet gezeed. [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin dad iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] ook nie [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin dad iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] ook nie [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ moet kunnen ook nie nee [/a] sound
veldwerker [v] Ik weet datij zal moeten terugkomen [/v] sound
informant2 [a] Ik weet datsje zou moeten wederom komen [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik weet datsje wederom za komen. [/a]

dats je
tagging sound
informant2 ik weet dan zijder al zekerder van _ ik weet datsje wederom za komen sound
veldwerker [v=086] Ik weet Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Eddy morgen brood wilt eten. [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant2 hij moet kunnen _ sound
informant2 [a=n] Hij moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik vin da Marie naar Jef moe bellen. [/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel centen nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 datsje geen soep nie meer wilt eten sound
informant2 [a=n] Hij wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nieverast geen muizen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten hier nieveranst geen muizen? [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zitten hier nieveranst geen muizen nie meer? [/a] sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreek nie goe zijn Frans. [/a] sound
veldwerker Hij spreek zo goe geen Frans. Zoude da kunnen zeggen? sound
informant2 nee sound
informant1 [a=n] Hij spreek zijn Frans nie goed. [/a] sound
informant2 [a=n] Hij spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant2 nie goe geen _ nee _ da wring wa tegenenn. sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is geen stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] Hij eed overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 Hij eed overal geen vrienden _? sound
informant2 [a=n] Hij ee nieveranst geen vrienden. [/a] sound
informant1 [a=n] _ nieveranst geen vrienden nie meer. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datsje voor ten drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan weet datje voor den drieën de wagen moet gemaakt emmen. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=157] idem 156 [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet datje voor den drieën de wagen moet gemaakt emmen. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datje voor den drieën de wagen gemaakt moet emmen. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] _ datje gemaakt moet zijn. [/a] wel passief i.p.v. actief sound
veldwerker [v=161] Jan weet datje voor den drieën de wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om 't hooi van 't land t' halen. [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg _ voor t' hooi binnen halen? [/a] lapsus of echte te-wegval? tagging sound
informant2 [a] Edde genoeg volk om 't hooi binnen t' halen. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=189] 't was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant2 [a] Da was schoon van Jan om te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die tonne _ die weegt te zwaar om te dragen. [/a] sound
informant2 [a] _ is te zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker zoud' iets kunnen zeggen als die is zwaar om dragen? sound
commentaargeen echt antwoord op de vraag  sound
veldwerker [v=192] W' hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a=j] W' hope van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=193] Da's zo zeker as da één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da's zo zeker as da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Die kan nogal staan zagen. [/a] sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] Hij staat te zagen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij loopt te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen w' aankwamen regende 't. [/v] sound
informant2 [a] Aswe toekwamen was 't aan 't regenen. [/a]

as we
tagging sound
veldwerker [v=215] 'k geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] ik peis dak groter ben astjij. [/a]

da k astj ij
tagging sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze peist dagegij eerder zult thuis zijn azzekik. [/a]

da ge gij az ek ik
tagging sound
veldwerker zegd' altijd azzekik en nooit ovvekik? sound
informant1 ovvekik wordt hier nie gezeed. Op Kastel wordt da gezeed Moerzeke-Kastel is een gehucht twee km verder sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dagij. [/v] sound
informant2 [a] Ge gelooft toch nie datje sterker is asgegij. [/a]

dat je as ge gij
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn da zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze geloven dawewij rijker zijn astjij _ assezudder. [/a]

da we wij ast j ij a se zudder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gudder nie zo slim zij as wij. [/v] sound
informant2 [a] We geloven dage _ dage nie zo slim zijt as wijder. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft toch nie dazij armer zijn dagulder. [/v] sound
informant2 [a] Gudder gelooft toch nie da zudder armer zijn asgegudder. [/a]

as ge gudder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft da Lisa schoonder is as Anna zeker. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] Hij gelooft da Geert en xxx sterker zijn as de Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=230] Hij zal zeker nie komen. [/v] sound
veldwerker gaat die dan kunnen zeggen hij doet hij toet of toetoet sound
informant2 [a=j] Bah en doet [/a] tagging sound
commentaarhij en doet 'en' als pronomen lijkt me niet uit te sluiten maar wel onwaarschijnlijk  sound
informant1 [a] bah hen doet. [/a] sound
informant2 [a] bah hen doet. Die kom wel. [/a] sound
commentaar[v=231] [/v] [a=n] zie 230 [/a] [v=232] [/v] [a=n] zie 230 [/a]  sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt! [/v] sound
commentaargeen echt antwoord  sound
veldwerker [v=243] Slaaptje? [/v] [a=n] Ah ba neet [/a] sound
commentaar[v=244] [/v] [a=n] idem 243 [/a]  sound
veldwerker [v=245] Ge meug ze proberen aansteken maar branden doet die lamp al lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Branden doet die al lang nie meer nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen afwassen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik was wel ne keer de jatten af. [/a] sound
informant2 doen da zeggewij nie sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 de moeder wies gisteren _ wies jongen gisteren hertrouwd is _ sound
informant2 [a] de moeder diese jongen gisteren getrouwd is_ [/a] wel moeder en jongen omgedraaid sound
informant2 [a] De jongen wiens moeder da gisteren getrouwd is stond just achter mij. [/a] statuut wies en wiens blijft ook na doorvragen onduidelijk. (zie verder) tagging sound
informant1 [a] die jongen zijn moeder die gisteren getrouwd is die stond juist achter mij. [/a] tagging sound
informant2 [a] de jongen waar van da zijn moeder gisteren getrouwd is [/a] tagging sound
veldwerker en de jongen die a zijn moeder gisteren hertrouwd is _ sound
informant2 nee da zeggewe nie sound
veldwerker [v=250] De bank waar das' op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar da(t)-z' op zaten was juist geverfd. [/a] tagging sound
informant2 [a] De bank waarop dasse zaten was juist geverfd. [/a] sound
veldwerker [v=253] De zondag gingen we met geheel de familie naar de zee wat dad heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] De zondag gingen we me geheel de familie naar zee wa da neig plezierig was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In 't dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] In 't dorp waar dak woon daar staat een ou kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] Op den dag dammen aankwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Den dag da wij daar toekwamen _ dan was 't aan regenen. [/a] sound
informant2 [a] Den dag damme ginder kwamen was 't aan regenen. [/a] sound
veldwerker [v=257] Da's iets wad heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da's iets da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie da geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie da centen eet die moet mij wa geven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Die centen eet die kan geven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Den dienen da centen eet die kan geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in 't stad gezien en. [/a] sound
informant2 [a=j] Wa peisde wie dak in 't stad gezien en? [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=261] Wa peisde gudder hoe dasset opgelost ein. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisde gudder hoe dasset opgelost ein? [/a]

peis de dat se t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in 't stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie peisde wie dammen in 't stad gezien en? [/a]

peis de da me n
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde hoe dasset opgelost ein. [/v] sound
informant2 [a=j] Hoe peisde hoe dasset opgelost ein? [/a]

peis de dat se t
tagging sound
informant2 [a=j] Hoe peisde hoe dasse da geflikt ein? [/a]

peis de da se
sound
veldwerker [v=266] Wie peisde die ak in 't stad gezien ein. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie peisde wie dak in 't stad gezien ein? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker wie peisde die ak in 't stad gezien en? sound
informant2 [a=n] da zeggewij nie [/a] sound
veldwerker Wie peisde diek in 't stad gezien ein? sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar eur toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de sarze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] da zeggeze nie he [/a]

zegge ze
sound
informant2 [a=n] Zoutij da kunne gedaan ein? [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund ein. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] Zoutjij da kunne gedaan ein? [/a]

zout jij
sound
veldwerker kund' ook zeggen. Zoutij da gedaan kunnen ein. sound
informant2 Wij gaan nooit nie zeggen [a=n] Zoutjij da gedaan kunnen ein. [/a] oordeel is nogal kras gezien de lange twijfel die eraan voorafging sound
veldwerker [v=308] Zoutij da kunnen doen ein. [/v] sound
informant2 [a] Zoutjij da kunnen doen ein? [/a]

zout jij
sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ze zit patatten te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik ei geen goesting en voeieren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] 'k ei geen goesting om de koeien te voeieren. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De politie zou bij hem komen en hem meepakken. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d' overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eur koeien zijn verzeupen bij d' overstroming. [/a] sound
informant2 [a=n] nie al eur koeien. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dees peis ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar peis ik nie aan. [/a] sound
informant2 [a=n] Daar peisek nie op. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast zijnk mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Met die ralen _ benekik naar de markt geweest. [/a]

ben ek ik
sound
veldwerker [v=322] Ik ein al d' eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant2 [a=n] Ik ein d' eerste drie sommekes al gemoken. Wekken eddegij al gemoken? [/a]

e de gij
sound
veldwerker [v=323] De waffeure eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant2 [a=j] Waffer eddegij al weggedaan? [/a]

e de gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=n] Zukken zouk nie willen opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=j] De die zoukik nie willen opeten. [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling nu maar eens op. [/v] sound
informant2 [a=n] Haalt die commande d'r ne keer op jong! [/a] sound
informant2 [a=j] Gaan haalt u vest _ [/a] da's gebiedende wijze. sound
informant2 da's nog meer gebiedend sound
informant2 [a=j] Gaan haalt uw vest ne keer! [/a] tagging sound
veldwerker [v] Komen eet maar al gauw. [/v] sound
informant2 [a=j] Komen eet maar al gauw want 't is gereed! [/a] sound
informant1 [a=j] Komen eet want 't eten is gereed! [/a] tagging sound
informant1 [a] Kom eten! 't is klaar [/a] sound
informant2 [a] komen eten he! [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeg ik geloof deze gast vinden ze allemaal wel sympathiek. [/v] sound
informant2 [a] Ik zegge. Deze gast vinnez' allemaal sympathiek jong. [/a]

vinne z
sound
commentaarn.v.t. (personalia informant één; spontaan gesprek)  sound
informant1 In Moes ee rechtgesproken geweest va leven he sound
informant1 Ik moest gaan patatten inleggen sound
veldwerker [v=347] Ik weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet datje gaan zwemmen is. [/a]

dat je
sound
commentaar[v=350] idem 347 [/v]  sound
informant2 [a=j] Ik weet datje gaan zwemmen is. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=875] En kunde zeggen ik weet datje weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] Ik weet datje weeste zwemmen is. [/a]

dat je
tagging sound
informant2 [a=j] ja weeste zwemmen eet dan he [/a] tagging sound
veldwerker [v=353] Phillippe wilde nog koffie? Kunde gij dan in plek van ja zeggen jaak [/v] sound
informant1 [a=j] jaak [/a] tagging sound
informant2 [a=j] jaak [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant2 [a=j] bah jaat [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Ein ze gegeten? [/v] sound
informant2 [a=j] jaat [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] jaat [/a] Jaat da sta te koop ja tagging sound
veldwerker [v=357] Ze zeggen. Ja d'r kom morgen iemand af. Kunde dan vragen wie da? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja wie da jong? [/a] sound
informant1 [a=j] Wie da ja? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datter iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant1 wieda ja da zoume wij xxx sound
informant2 [a=n] Ik peis datter iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie. [/a] maar die da komter daar nie bij he

dat er
sound
commentaarinformant1 lijkt van mening te verschil; ze spreekt echter nooit de 'wie da' uit in de context; ook de discussie tussen het echtpaar breng niet echt uitsluitsel  sound
informant2 vindegij da sound
veldwerker [v=359] Met zo'n weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Met zo'n weer kunde nie veel uitsteken. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar 't voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ge ga naar de voetbal kijken met mijn wa. [/a] mijN; n merkwaardig sound
veldwerker [v=364] Is em dood. [/v] sound
informant2 [a=n] Istje dood? [/a]

ist je
sound
informant2 [a=n] Istjij dood? [/a]

ist jij
sound
informant2 [a=n] Da zeggewij nie he. Istem dood? [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=n] Met datjij moest gaa werken moestzezij de gehelen dag thuis blijven. [/a]

dat jij moest ze zij
sound
informant2 [a=n] da kummewij nie zeggen zun _ met hij te moeten gaan werken [/a] sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen kostewe 't stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=n] Omdat 't sneeuwden kostewen de _ kostewe nie uit 't stad nu. [/a] die 'nu' komt wel meer terug; is gewoon een tussenwerpsel type awa, zunne,... sound
informant1 [a=n] Met de sneeuw _ [/a] sound
veldwerker [v=370] Da's de man die asse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Das den dienen die ze geroepen ein. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=371] Da's den dienen die 't verhaal verteld eet. [/a] sound
informant2 [a] Das den dienen dat verhaal verteld eet. [/a]

da s dat t
tagging sound
informant2 [a] Da's den dienen dat da verteld eet. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Is da den dienen diexxta verteld eet? [/a]

die a dat
tagging sound
informant2 [a] 't is den dienen die atat verteld eet. [/a]

at tat
tagging sound
veldwerker [v=372] 't is den dienen die ak peis dat da verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] 't is den dienen die ak peis die atta verteld eet. [/a]

a k
tagging sound
informant2 [a] 't is den dienen die dak peis _ [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] 't is den dienen dak peis die datta verteld eet. [/a]

da k dat ta
tagging sound
informant2 [a] 't is den dienen die ak peis die atta verteld eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] 't is den dienen die ak peis dasse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] 't is den dienen dak peis dasse geroepen ein. [/a]

da k da se
tagging sound
veldwerker zoude kunne zeggen 't is den dienen diek peis dasse geroepen ein of die dak peis? sound
informant1 dak peis sound
informant2 dak peis ja sound
informant2 den dien die ak peis _ da kan maar da zou toch minder _ in mindere mate zijn sound
veldwerker dasse geroepen ein of die asse of dieze geroepen ein? sound
informant2 dieze geroepen ein? 't is den dienen dak peis _ sound
informant2 [a] 't is den dienen dak peis dasse geropen ein. [/a] tagging sound
informant2 maar af moes zeggewij nie 'hij komt af Moes' (i.e. Moerzeke); met Moerzeke wordt gelachen omdat zij dat zouden zeggen (i.p.v. van Moes) sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaa't ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant2 [a=j] ah nooit nie ne [/a] sound
informant2 [a=j] nooit nie [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eeter d'n auto meegepakt? [/v] sound
informant1 [a=n] geenenen [/a] sound
informant2 [a=n] geenenen [/a] sound
veldwerker geenenen of geenenen nie? sound
informant2 geenenen. die nie komter nie bij. sound
veldwerker en niemandnie. Kunde da zeggen? sound
informant2 ja [a=j] niemandnie ja [/a] sound
informant1 niemandnie da's al wa beschaafder sound
veldwerker [v=389] Waar groeiter geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] nieveranstnie [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
veldwerker [v] zoude iets kunnen zeggen als nietsnie? [/v] sound
informant2 [a=n] nee da zeggewij nie [/a] sound
informant2 [a=n] niets [/a] sound
informant1 [a=n] niets [/a] sound
veldwerker [v=391] Welkste koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant2 [a=n] geen [/a] sound
informant2 [a=n] geeneen [/a] sound
veldwerker [v] en nie geeneen nie? [/v] sound
informant2 [a=n] nee geeneen [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et, zulle. [/v] sound
informant2 [a] Nie zeggen he _ [/a] sound
informant2 [a] Ge moet da nie zeggen datje ne cadeau voor mij gekocht et he. [/a]

dat je
tagging sound
informant2 Nie zeggen datje een pakske voor ou gekocht eet _ ik snap de bedoeling niet sound
commentaarinformanten hebben last met imperatief gebruik van een infinitief. Dat zou kunnen komen door de lengte van de zin, want ik een kortere zin lukt het beter. Misschien komt die krachtiger over?  sound
veldwerker [v] als ge iemand verbiedt van iets te zeggen. Kunde dan. Nie zeggen! Nie zeggen tegen ons vader! [/v] sound
informant2 [a] Nie zeggen ja. Da wor gezeed. [/a] sound
informant1 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofdegij da niet datje gevalleen eet? [/a]

geloof de gij dat je
tagging sound
veldwerker [v=397] 't schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] 't schijnt dasse niet mag eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Ze schijnt niets te mogen eten. [/a] AN-getinte uitspraak; ik heb mijn twijfels bij de gangbaarheid van deze zin in het dialect. sound
veldwerker [v] Is da ne goeie Moerzeekse zin op die manier? Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Ja _ 't schijnt _ 't schijnt dasse niet mag eten. [/a] tagging sound
informant1 ja sound
veldwerker da's beter sound
informant2 ja sound
veldwerker en [v] Ze schijn van niet te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Da wor nie gezeed. [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerden van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wendy probeerden van niemand gene zeer te doen. [/a] sound
informant2 da kan maar da za minder gebruikt worden as da eersten sound
veldwerker [v=400] 't beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a=j] 't belooft van ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] 't is misschien beter van nog efkes te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] 't is misschien beter van efkes te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker en [v] 't is misschien beter voor nog efkes te wachten. [/v] tagging sound
informant2 in mindere mate toch peisek sound
informant2 [a] 't is misschien beter voor nog effekes te wachten. [/a] informant2 trekt dit oordeel later weer in twijfel tagging sound
informant1 van nog efkes te wachten sound
informant2 maar voor niet he _ da zou kunnen maar _ sound
informant1 voor nie. van sound
veldwerker [v=402] W' hadden de chance van em direct terug te vinden. [/v] sound
informant2 [a=j] W' hadden de chance van em direct terug te vinden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=403] 't lijkt wel of datter iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] 't is precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
informant2 [a] 't is precies of datter iemand in den hof staat. [/a] sound
veldwerker [v=407] Hij wistent [/v] sound
informant1 [a=j] Hij wistent. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Hij wistent. [/a] sound
veldwerker [v=415] Hij zei dant orgel in de kerk stond. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij zei da't orgel in de kerk stond. [/a] sound
informant2 [a=n] dant orgel _ nee. dat [/a] sound
veldwerker [v] Hij zei dant morgen schoon weer gaat worren. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij zei dat morgen _ dant morgen schoon weer gaat worren. [/a]

dan t
statuut 'dant' is onduidelijk; lijkt me gewone herhaling sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=n] Misschien ganekiket wel krijgen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant2 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uitnodigen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij em uitnodigen. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uitnodigen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij uitnodigen? [/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant2 [a=j] Durfdezegij uitnodigen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Is-ij Pol _ neenee [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Is Pol hier geweest. [/a] tagging sound
informant1 'k e da zelfs va leven nog nie gehoord. sound
veldwerker [v=422] Hoe eetij Pol da opgelost? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe eet de Pol dad opgelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dien brief opgestuurd. [/v] sound
informant1 [a=n] Eedegij mij dien brief opgestuurd. [/a]

ee de gij
tagging sound
informant2 [a=n] Eedegij mij dien brief opgestuurd. [/a]

ee de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik eintem gegeven. [/a]

ein t em
tagging sound
informant1 [a=n] Ik eintem gegeven. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik ein em 't gegeven da wor nie gezeed. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leefsij op water en brood van de week. [/a]

leef sij
tagging sound
informant2 [a=j] Ze leefsij op water en brood jong. [/a]

leef sij
tagging sound
veldwerker [v] en zoude dan kunnen zeggen ze leefzezij op water en brood? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie eezij daar niks mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eetter niks mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijnwij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=j] We zijwij daar nog nooitnie geweest. [/a]

zij wij
tagging sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggen. We zijmewij daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant2 da kan [a=j] We zijmewij daar nog nooitnie geweest. [/a] tagging sound
informant2 da's weeral een benadrukking zo he. sound
veldwerker [v] Wij zijmen daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=j] We zijmen daar nog nooit geweest. [/a]

zij me n
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zullen winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dawij zullen winnen. [/a]

da wij
tagging sound
informant2 [a=j] _ damewij zulle winnen. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kanij daar ook niet aan doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Hij kantje daar ook niet aan doen. [/a]

kant je
tagging sound
informant1 [a=j] Hij kantje daar ook niet aan doen. [/a]

kant je
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik peis datsjij morgen ook komt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=453] Z' ei geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] Z' ein naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij ee den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij eet den bal in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij eet den borstel gelegans kapot gevogen. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld. [/v] sound
commentaarwel aantal pogingen met 'en' als voegwoord  sound
informant2 [a=n] nee da wor nie gezeed. [/a] sound
veldwerker [v=474] 't en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a=n] nee 't en was nie. 't was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=485] Zalek vandenavond koken. Kunde dan zeggen. Dat doe maar! [/v] sound
informant1 [a=n] Da doede dan maar. [/a]

doe de
sound
informant1 [a=n] Doeta maar! [/a]

doe ta
sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant2 [a=n] da's ne slechte zin. [/a] sound
informant2 [a=n] Beloof mij dache da boek nooit nie meer zult _ wegsteken. [/a] sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dade gekocht et? [/v] sound
informant2 [a=n] Wa zegde dage gekocht eet? [/a] sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hij is verleden week van den doktoor geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=493] Hij wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hij wor morgen van den doktoor _ Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den doktoor kost ein geroepen. [/v] sound
informant2 [a=j] Ik vin da Jan beter den doktoor kost geroepen ein. [/a] tagging sound
veldwerker en [v] Ik vin da Jan beter den doktoor had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Ik vin da Jan beter den doktoor had kunne roepen. [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is al 't kapot gerief weg aan 't smijten. Zoude da zo kunne zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Hij is al 't kapot gerief aan 't wegsmijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus nie weg aan 't smijten [/v] sound
informant2 [a] neenee [/a] sound
informant1 [a] weg aan 't smijten toch [/a] sound
informant1 [a] Hij is al 't kapot gerief weg aan 't smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert ee drie groen appels en Marie eeter drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eeter drie rooie. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v] der waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] der was veel volk op t feest. [/a] sound
veldwerker [v=519] Waren d'r veel mensen op 't feest. [/v] sound
informant2 [a] waster veel volk op de feest. [/a]

wast er
sound
veldwerker [v=520] Wa veur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Waffer boeken edde gekocht? [/a]

wa fer e de
tagging sound
informant2 [a] Oeken boeken edde gekocht? [/a]

e de
sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wie edde gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eed ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant2 [a] Wie eeter ou gezien op de kermis. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zei _ dagij _ geprobeerd et Piet en boek te verkopen. [/a]

da gij
sound
veldwerker kunde [v] Marie zei dagij Piet nen boek _ en dan de rest? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant2 [a=n] Marie zei _ dagij _ geprobeerd et om Piet en boek te verkopen. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els geprobeerd had ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] Wim peisde dak geprobeerd had om Els nen boek te geven. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd et vxx Marie nen boek te verkopen. [/a]

da gij
voor of van? tagging sound
informant2 [a=j] _ om Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdek erop los. [/v] sound
informant1 [a] In dien tijd leefdeken d'rop los. [/a] tagging sound
informant2 [a] In dien tijd dan paktekden duchtig van. [/a]

pak te k de n
[v=004] is te vergelijken met deze vorm in 336. sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdenij as een beest. [/a]

leef den ij
tagging sound
informant2 [a] Vroeger leefdenij astjeen beest. [/a]

ast een
sound
veldwerker [v=338] Daar leefde wij as God in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdemen as God _ [/a]

leef de me n
sound
informant2 [a] Daar leefdewen as God in Frankrijk. [/a]

leef de me n
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vin da gij 't ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand mag et zien en ik vin dagij da ook nie meugt zien. [/a]

da gij
tagging sound
informant2 [a] Ik vin dagetgij ook nie moog zien. [/a]

da ge t gij
sound
veldwerker [v=345] Toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] _ leefdenegij gelijk of ne kluizenaar. [/a]

leef den egij
tagging sound
informant2 [a] _ levendegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef en de gij
status onduidelijk sound
veldwerker [v=408] Op deze feest wordt er veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=n] Op deze feest wordt er veel gedanst. [/a] sound
informant2 [a=n] Op deze feest wordt er veel gedanst. [/a] sound
informant2 [a=j] Op deze feest wordt veel gedanst. [/a] tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant2 [a=n] Nu wordter alleen maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] kunde daar die er weglaten? [/v] sound
informant1 [a=n] Ik vin da da moeilijker is. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren stond er nen rale vent in den hof. [/a] sound
veldwerker [v] en kunde daar die er weglaten? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] Gisteren stond er nen ralen in den hof. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Hij wist danze de zondag moeste werken. [/v] sound
informant1 [a=n] dasse [/a] sound
informant2 da was ne gehelen boterham he kastaar! [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor?
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor?
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'. komt voor : n
opmerking: geen doorbreking
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: om te halen
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: voor te halen
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: om te komen
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: voor te komen
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: van te komen
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: om te dragen
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: voor te dragen
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
opmerking: wel 't en doet (als hij wakker is)
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
opmerking: wel 't en doet (als hij wakker is)
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
opmerking: wel 't en doet (als hij wakker is)
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: om te doen
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: voor te doen
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden. vorm: voor te worden
401 't Is misschien beter om nog even te wachten Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: voor te wachten
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: voor te vinden
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM opmerking: Vertaling?
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. zin: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) opmerking: Vertaling?
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makanderen
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. opmerking: twijfel; misschien alleen wijzend en in combinatie met DE kast?
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. opmerking: twijfel; misschien alleen wijzend en in combinatie met DE kast?
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieë dat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em