SAND-data Berlare (I257p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Berlare

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarBerlare (I257) ; GUV [meta][k]I257p[/k][i]940[/i][i]941[/i][i]942[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
veldwerker [v=035] _ da Jan zich da verhaal nog wel herinnert. [/v] sound
informant1 [a] Jan zal em die historie achteraf wel rappeleren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet en makkanderen voor de kerk gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Toon eet em gewassen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman ee geen nagels bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Erik dee mij voor em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur op de golven meedrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
commentaarreflexiefzinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=045] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Eduard ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Eduard ee gehoord dater fotos van em in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar ook in plek van van em van zeneigen kunnen zeggen? [/v] sound
informant1 [a] hier nie [/a] sound
commentaarreflexiefzinnen uit schriftelijk één  sound
commentaarleven-paradigma in inversie (uit schriftelijk één)  sound
veldwerker [v=075] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vin dad alleman moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
commentaar[v=077] [/v] [a=n] informant stelt dat dit enige mogelijkheid is [/a] [v=080] [/v] [a=n] informant stelt dat dit enige mogelijkheid is [/a] [v=082] [/v] [a=n] informant stelt dat dit enige mogelijkheid is [/a] [v=084] [/v] [a=n] informant stelt dat dit enige mogelijkheid is [/a]  sound
veldwerker [v=086] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Ik weet da Eddy wil brood eten ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vind da Marie moet naar Jef bellen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/a] tagging sound
informant1 [a] een beetje meer met nadruk op die kunnen dan [/a] sound
veldwerker [v=114] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Ik weet da Jan wil varkens kopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=102] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=n] Ik weet da Jan spijtig genoeg moet vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Hans mag nie komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=088] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Ik weet da Jan een nieuwe schuur moet bouwen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. Ja maar toch minder. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=093] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Jan zei da Marie bij de bakker moest gaan. [/a] sound
informant1 [a=j] Jan zei da Marie moest bij den bakker gaan. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=130] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Ik zei da Willy morgen den auto moet verkopen. [/a] sound
informant1 [a=j] Ik zei da Willy morgen moet den auto verkopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ik zei da Willy moet morgen den auto verkopen? [/v] sound
informant1 [a] ik zei da Willy moet morgen den auto _ ? Nee. Ik zei da Willy morgen den auto moet verkopen. Of morgen moet den auto verkopen. [/a] sound
commentaarnegatiezinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=136] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld ne meer. [/a] tagging sound
commentaarnegatiezinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=140] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Zitten dr hier ieveranst muizen? [/a] sound
informant1 [a] Zitten dr hier nieveranst muizen? [/a] sound
informant1 [a=j] Zitten dr hier nieveranst geen muizen. [/a] tagging sound
informant1 k en geef niets aan een ander negatiepartikel sound
commentaarnegatiezinnen uit schriftelijk één  sound
informant1 wij wisteme nie datje thuis was

wiste me datj e
verbaal affix -me sound
informant1 wij wistemewij nie datje thuis was

wiste me wij datj e
verbaal affix -me; drievoudig subject sound
informant1 Ik en wistent ook nie

wist ent
epenthetische nasaal; negatiepartikel sound
commentaarnegatiezinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=157] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datje voor drie uren _ voor den drieën den auto moet gemaakt ein. [/a]

datj e
wordt ook als meest gebruikelijke volgorde ervaren. tagging sound
commentaar[v=156] [/v] [a=n] afgewezen als schriftelijk aangeboden variant [/a] [v=161] [/v] [a=n] afgewezen als schriftelijk aangeboden variant [/a]  sound
veldwerker [v=160] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datje voor den drieën den auto gemaakt moet ein. [/a]

datj e
tagging sound
commentaargenitiefconstructies uit schriftelijk één  sound
commentaarnegatieconstructies uit schriftelijk één  sound
informant1 k en e nie gewerkt negatiepartikel sound
commentaarnegatieconstructies uit schriftelijk één  sound
informant1 ij n werkt ij nie sound
commentaarnegatieconstructies uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=188] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Edde genoeg mensen voor de maïs van t land te halen? [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=189] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] t was schoon van Jan van te komen werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ zwaar om te dragen [/a] tagging sound
informant1 [a] _ zwaar om dragen [/a] tagging sound
informant1 da was t courant woord azzewij kinderen waren

azze wij
Vorm 'azze' in 'azzewij' moeilijk te splitsen. Hij zou ook één geheel kunnen zijn. sound
veldwerker [v=192] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=193] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as da één en één twee is. [/a] tagging sound
commentaarzinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=199] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Hij staat te zagen [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Ammen toe kwamen regendent [/a]

a men regende nt
tagging sound
informant1 [a] Twinst dammen aan kwamn _ [/a]

da men
sound
informant1 [a] Twinst dant aan t regenen was _ [/a]

dan t
sound
commentaarvoegwoordkeuzezinnen uit schriftelijk één  sound
commentaarsubjectverdubbeling na voegwoord-zinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=231] Hij slaapt toch nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij doet. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] IJ zal nie komen. IJ doet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Hij zal nie komen. Toetoet [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=243] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=n] Slaaptje? Nee hij n doet. Zelfs da nie nee [/a] sound
veldwerker [v=226] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a=j] Hij slaapt. Hij n doet jong [/a] tagging sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
commentaardo-support zinnen uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=245] Ge meug ze proberen aansteken, maar branden doet die lamp al lang nie meer. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] jaja [/a] sound
veldwerker [v=249] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] De jongen die zijn moeder gisteren getrouwd is _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] De bank waar das op zaten was juist geverfd. [/a]

da s
tagging sound
informant1 [a] De bank waar op dasse zaten was juist geverfd. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Zoude kunne zeggen de bank waarop danze zaten? [/v] sound
informant1 [a] Ik nie. Maar ik hoor da hier ook wel zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=253] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] t zondags gingeme met geheel de familie naar de zee. Da was wreed plezierig. [/a]

ginge me
tagging sound
veldwerker [v] dingen zoals hetgeen da wat da? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
commentaarn.v.t. (uit schriftelijk één)  sound
veldwerker [v=255] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=258] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dak nie gaarne doen. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=256] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Op den dag dammen toe kwamen regendent [/a]

da men regende nt
tagging sound
informant1 [a] Dn dag dammen toe kwamen _ [/a]

da men
sound
veldwerker [v=257] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Da s iet da wreed schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Die geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wie da geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde wie dak in t stad gezien en? [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder hoe danzet opgelost ein? [/v]

peis de gulder dan ze t op gelost
sound
informant1 [a=j] Wa peisdegulder hoe dassent opgelost ein? [/a]

peis de gulder da se nt op gelost
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde gulder hoe danzet opgelost ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Hoe peisdegulder hoe dassent opgelost ein. [/a]

peis de gulder da se nt op gelost
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde die ak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
sound
informant1 as ge wilt zo dicht mogelijk bij de uitspraak blijven sound
commentaarzinnen i.v.m. possessieven en reflexieven uit schriftelijk één  sound
veldwerker [v=273] schriftelijk [/v] sound
informant1 [a] Marie trok t deksel naar eur. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ of naar eur toe? [/a] sound
informant1 [a] naar u toe is in uw richting een beetje. da s nie hetzelfde [/a] sound
veldwerker [v] maar t kom wel voor? [/v] sound
informant1 [a] jaja maar t betekent iets anders [/a] sound
commentaarzinnen i.v.m. possessieven en reflexieven uit schriftelijk één  sound
commentaar[n] einde eerste deel gesprek [/n]  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Z en weetnt nie ja. [/a]

weet nt
tagging sound
veldwerker [v] en da Marie gisteren is gestorven? [/v] sound
informant3 [a] Dat is verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v] en gestorven heeft. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a] wilter nu niemand geen dansken doen? [/a]

wilt er
sound
informant1 [a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wil nie dansn en ze wil nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] Niemand eet da va ze leve gewiln. [/a] tagging sound
informant1 [a] gewiln of gekunn ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheeld a brood wel wiln op eten. [/v] sound
informant2 [a] E ou geheel da brood wiln op eetn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie dassezij _ [/a]

da se zij
tagging sound
informant1 [a] _ wie dassezij ou kunne roepn. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie da zij had kunne roepn. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja vertel mij eens wie dassezij zou kunne roepn en ja. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v] en wie assezij? [/v] sound
informant2 [a] Wie assezij he. [/a]

a se zij
tagging sound
veldwerker [v=029] Wie ofzezij? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee dat is _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd eet _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] In dienen tijd kweektegek tomaten. [/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd kweektekenik _ [/a]

kweekte ken ik
tagging sound
informant3 [a] kweektegenik ja. [/a]

kweektegen ik
tagging sound
veldwerker [v=004] In dien tijd kweektewij tomaten. [/v] sound
informant2 [a=n] _ kweektnwij tomaten he. [/a]

kweektn wij
tagging sound
informant1 [a] Kweektewij of kweektemen [/a]

kweekte wij kweekte men
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leef dan levik _ [/a]

az ek lev ik
tagging sound
informant1 [a] _ gelijk mijn ouders wiln. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da zout ook kunnen eigenlijk he. Azekik. [/a]

zou t az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en anek profijtig leef. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
informant1 [a] Azek wa profijtiger zou leven _ [/a]

az ek
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Astje _ [/a]

astj e
sound
informant2 [a] Astjij _ [/a]

astj ij
sound
informant2 [a] Astje nog drie jaar zou leevn dan leeftje langer as zij vader ja. [/a]

astj e leeftj e
tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/a]

a se zij leef se
tagging sound
veldwerker [v] en as zij zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant1 [a] Assezij he. [/a]

a se zij
sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nu nog leeft zitter veel kans in dat morgen nog leeft nie waar. [/a]

as t zit er da t
tagging sound
informant1 [a] _ dan levet morgen ook nog. [/a]

lev et
tagging sound
informant2 [a] Ant nu nog leeft ja. [/a]

an t
vorm met epenthetische nasaal wordt verderop ontkend maar komt veelvuldig voor sound
veldwerker [v] en levent nog? [/v] sound
informant1 [a] Leevnt nog ja. [/a]

leev nt
vorm met epenthetische nasaal wordt verderop ontkend maar komt veelvuldig voor sound
informant2 [a] Gaant nog? [/a]

gaan t
sound
veldwerker [v=061] As gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzkik. [/v] sound
informant1 [a] K zou zeggen asgegulder en nie asgulder. [/a]

as ge gulder as gulder
tagging sound
informant1 [a] dan leefde nooit zo lang azzekik. [/a]

leef de az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en addegulder zo gevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] Zeels is da. [/a] sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant1 [a] Asse vur ulder werk leevn dan leveze nie vur ulder kinderen. [/a]

a se leve ze
tagging sound
veldwerker [v] Anze voor ulder werk leven? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee [/a] sound
informant1 [a] Assezulder? Ja da kan. [/a]

a se zulder
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Astjij Rudy nog leeft? [/v] sound
informant3 [a] Nee nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant2 [a] Asgegij moest wa gezonder leven he _ zoude langer leevn. [/a]

as ge gij zou de
tagging sound
informant2 azo zoun wij da zeggen dan let op afwezigheid subjectverdubbeling sound
veldwerker [v] en addegij? [/v] sound
informant2 [a] Addegij? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] aster zo veel mensn_ [/a]

as ter
tagging sound
informant1 [a]_ dan levender veel van t fabriek. [/a]

leven der
tagging sound
veldwerker [v] nie andr ? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Bart en Liesken in den hemel leevn dan leve Maria en Frans of Marja en Frans in d helle. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Amme profijtig leven dan leveme gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Amme profijtig leevn dan leveme gelukkig. [/a]

a me leve me
tagging sound
informant1 [a] Asme profijtig leevn _ [/a]

as me
tagging sound
informant2 [a] Ammen. [/a]

a men
tagging sound
informant1 [a] Asmen misschien ook wel he. [/a]

as men
tagging sound
informant2 [a] Amet wa profijtiger zoun aan doen azo. [/a]

a me t
tagging sound
informant1 [a] Azzeme profijtig leevn _ [/a]

azze me
tagging sound
informant1 [a] Azzemen. [/a]

azze men
tagging sound
veldwerker [v] en ammewulder profijtig leven? [/v] sound
informant2 [a] Ammewulder ja. [/a]

a me wulder
sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Past eens op ja. [/a] tagging sound
informant2 [a] Past toch op he manneken. [/a] sound
veldwerker [v=073] En als dat tegen meer is? [/v] sound
informant2 [a] Past toch op he gastn. [/a] sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunn doen. [/v] sound
informant1 [a] Zouk da nog wel kunn doen. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant2 [a] Zouk da nog kunn doen. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin dat iedereen moet kunne zwemme ja ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin dat iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moete weerom komen. [/v] sound
informant1 [a] K weet datje nog ne keer zal moete weerom kome. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v] K weet datje nog eens weerom zal moete komen? [/v] sound
informant2 [a] Ik weet datje nog eens weerom zal moete kome ja ja. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v] K weet datje nog eens zal weerom moete komen. [/v] sound
informant2 [a] Ik weet datje nog eens zal moete weerom kome ja. [/a] [/n]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=132] K peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant2 [a] K peis da Marie em zal moete roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer he. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Marie en ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] E wil geen soep nie meer eten he. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nieveranst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitten ier nieveranst geen muizn? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant3 [a=n] IJ spreek geen goed Frans ja. [/a] sound
informant2 [a] Zo goed spreekek geen Frans he. [/a]

spreek ek
sound
informant2 [a] K spreek zo goed geen Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereeen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet toch overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] E eet toch overal geen vrienden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] Ja ij weet van die zaak nie ja. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet alles van die zaak nie? [/v] sound
informant2 [a] E weet nie alles van die zaak. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] _ dak groter ben astjij. [/a]

da k astj ij
tagging sound
informant2 [a] Ik geloof dak groter ben astjij he. [/a]

da k astj ij
tagging sound
veldwerker [v] en as em? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt azzekik. [/v] sound
informant2 [a] Ge peist dache vroeger thuis zijt azzekik zeker jong. [/a]

da ge az ek ik
tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dagegij vroeger _ [/a]

da ge gij
tagging sound
veldwerker [v] en as ik? [/v] sound
informant1 [a] Azzekik he. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is as gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge geloof zeker nie datje sterker is as gij _ asgegij. [/a]

datj e as ge gij
tagging sound
informant2 [a] Ge geloof zeker nie datje sterker is asgegij he. [/a]

datj e as ge gij
sound
veldwerker [v] en as gij? [/v] sound
informant3 [a] asgegij. [/a]

as ge gij
sound
veldwerker [v] en as u? [/v] sound
informant2 [a] da zal de jeugd rapper zeggen. [/a] informant zegt er ook bij dat zij dit nooit zouden zeggen; dit geldt dus als een 'neen' sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wulder rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen damewulder rijker zijn assezulder. [/a]

da me wulder as se zulder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wulder. [/v] sound
informant2 [a] We geloven dachegulder nie zo slim zijt azzewij. [/a]

da ge gulder azze wij
tagging sound
informant1 [a] of as wulder. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en asmewulder? [/v] sound
informant1 [a] ammewulder. [/a]

a me wulder
tagging sound
veldwerker [v] en me geloven? [/v] sound
informant2 [a] we [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie da zulder armer zijn as gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gulder geloof zeker nie dassezulder armer zijn as _ as wulder. [/a]

da se zulder
tagging sound
informant1 [a] asgegulder. [/a]

as ge gulder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn as Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] IJ gelooft dat he _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ da Bart en Peter sterker zijn as _ [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] IJ en doet. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] IJ en doet. IJ n slaap nog nie. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] t en doet. T en doet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=228] en toetoet? [/v] sound
informant1 [a] ah nee. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant1 [a=n] As t iemand anders doet is t ik doe z af wassen he. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] Zoutje da kunne gedaan en. [/a]

zoutj e
tagging sound
veldwerker [v=308] Zoutje da kunnen doen en? [/v] sound
informant1 [a] Zoutje da kunn doen en. [/a]

zoutj e
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit patatten te schillen he. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik e geen goesting om de koeien te voederen. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Maria eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/a] sound
informant2 [a=j] Marie allemaal eur koeien zijn versmoord. [/a] tagging sound
informant1 [a] Allemaal Marie eur koeien zijn versmoord. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denkek nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar dor peizekik nie op. [/a]

peis ek ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen bennek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Met dien aardige gast ek naar de markt geweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Niet de welke he. [/a] sound
informant2 [a] Welken eddegij gemaakt he. [/a]

e de gij
sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Wukken ed al weg gedaan of oeken ed al weg gedaan. [/a]

e d e d
sound
informant2 [a] Waffereen ed al weg gedaan. [/a]

wa fer een e d
is wel degelijk meervoud tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a] Zukkenen zouk nie durven op eetn. [/a]

zukken en zou k
sound
informant2 [a] Zukkene zouk nie durven op eetn. [/a]

zou k
sound
informant1 [a=n] Maar nie de zukkene he. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v]

zou k
tagging sound
informant1 [a=j] De die? Ja. [/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt uw vest eens. [/v] sound
informant2 [a=j] Gaan haalt ou chipon ne keer. [/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt eens. [/v] sound
informant2 [a] Komen helpt eens [/a] tagging sound
veldwerker [v] Blijven eet maar. [/v] sound
informant2 [a] Blijfdegij eetn? [/v]

blijf de gij
sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] K geloof dasse die jongen allemaal wel nen brave vinn. [/a] sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet datje gaan zwemmen is. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v-875] K weet datje gisteren weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a] K weet datje gisteren weeste zwemmen eet. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datj is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten. [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Moge we nog mee met de bus. [/v] sound
informant1 [a] Jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Waarde gulder op tijd? [/v] sound
informant2 [a] Jam. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is hij ier al geweest vandaag. [/v] sound
informant1 [a] Jaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn huis staat toch nie te koop zeker. [/v] sound
veldwerker [v] jaate. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja. wie da ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand ie koekskes op gegeten heeft maar k weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=n] Maar k weet nie wie. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant3 [a=n] Me zukke weer kunde nie veel doen ja. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbel kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik ga me ou naar de voetbal he. [/a] sound
informant1 [a] Ik ga me ou en gij me mij he. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isn dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Istje dood? [/a]

istj e
sound
informant2 [a] Istee nu al dood? [/a]

ist ee
sound
informant2 [a=j] Istn dood he. [/a]

ist n
tagging sound
informant3 [a=n] Da zegde niet he. [/a]

zeg de
sound
informant1 [a=n] Nee da vinnek ook nie. [/a]

vin ek
sound
informant2 [a=j] Da wordt toch gezeid. [/a] sound
veldwerker [v] En is dood. [/v] sound
informant2 [a] Dieën is dood ja. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/a]

moest ze zij
tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a=n] Dr wring mij iets. [/a] sound
informant2 [a] Me dat sneeuwden _ [/a]

da t
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dieze geroepen ein. [/a]

die ze
tagging sound
veldwerker [v] en die asse geroepen en? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] tagging sound
informant2 [a] De man dasse geroepen en. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diet verhaal verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en die a t verhaal verteld eet? [/v] sound
informant3 [a] Ook nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s den dieën dat verhaal verteld eet. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man dak peis diet da verhaal verteld eet. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en de man diek peis dat da verhaal verteld eet? [/v] sound
informant2 [a] De man dak peis _ [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peis dasse geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man diek peis dasse geroepen en he. [/a]

die k da se
tagging sound
veldwerker [v] en de man dak peis die ze geroepen en? [/v] sound
informant2 [a] De man dak peis dasse geroepen en he. [/a]

da k da ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis diek gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da s da huis dak gekocht e he. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant2 [a] Nooit nie meer. [/a] sound
informant1 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier jenever aan t drinken. [/v] sound
informant1 [a] Geenenen he. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant2 [a=j] Nieverst nie. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Nieveranst nie. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant1 [a] Niet. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kleine mannen zitten dr ier aan tafel. [/v] sound
informant1 [a] Geenenen. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et zn. [/v] sound
informant1 [a] Nie verteln dache ne cadeau vur em gekocht et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofde nie datje gevaln is _ of datje gevaln eet. [/a]

geloof de datj e datj e
sound
informant2 [a=j] Geloofdegij atje gevaln eet. [/a]

geloof de gij atj e
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niet mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt. [/v] sound
informant2 [a] Da schijnt dasse niet mag eetn ja. [/a]

da se
tagging sound
informant1 [a] da schijnt ja. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt dasse niets mag eten he ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze probeerdn om niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze probeerde vur niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van niemand nie zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a=j] Ze probeert van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ze probeer niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a=j] T beloof ne schoonn dag te worre. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T beloof van ne schonen dag te worren ja ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof veur ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a] Neet. [/a] sound
informant1 [a] K eb dr ook twijfels over. [/a] sound
veldwerker [v] T belooft om ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant2 [a] T beloof wederom ne schonen dag te worren he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] Het is misschien beter nog wa te wachten he. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] of miisschien beter van nog wa te wachten. [/a] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter om nog wa te wachtn ja. [/a] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter vur nog wa te wachten ja. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant2 [a=j] W hadden t geluk em terug te vinn. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] W hadn t geluk van em terug te vinn ook he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Maar nie om he. [/a] sound
veldwerker [v] vur em terug te vinnen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T is moeilijk om zeggen [/a] sound
informant1 [a] T is precies of dater iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a] Misschien gakiket wel krijgn. [/a]

ga k ik et
tagging sound
informant2 [a=j] Misschien gatekik wel krijge ja. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant1 [a] K gaketekik wel krijgen ja. [/a]

ga k et ek ik
lijkt mij niet onwaarschijnlijk maar ook niet zonder meer betrouwbaar. De andere informanten reageren niet en de uitspraak klinkt ook wat aarzelend. tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen. [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen. [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij em vragen. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zoudezegij vragen? [/a]

zou de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Istjij Pol ier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ Pol? Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetje Pol dat op gelost. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. Oe ee Pol da op gelost. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dien brief op gestuurd. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddegij mij dien brief op gestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant1 [a] K entem gegeven. [/a]

en t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leefzij op water en brood. [/a]

leef zij
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefzezij? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee nee nee. Ze leef zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a] Marie eet dor niet mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijmen dr nog nooit geweest. [/a]

zij men
tagging sound
informant2 [a=j] We zijn wij dr nog nooit nie geweest he. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] We zijmewulder dr nog nooit nie geweest. [/a]

zij me wulder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewulder zou winn. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan ij dr ook nie aan doen. [/v] sound
informant2 [a=j] IJ n kanij dr ook nie aan doen ja. [/a]

kan ij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=j] K peis datjij morgen ook komt. [/a]

datj ij
verdubbeling is onzeker. tagging sound
veldwerker [v=453] Z en geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] Z en nar de markt geweest he. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a] IJ ee nen bal gerooid naar de mand. [/a] tagging sound
informant1 [a] E eet dn bal in de mande gerooid. [/a] tagging sound
commentaarlet op twee verschillende deelwoorden van 'rooien'  sound
informant2 [a] E eet dn bal in de mande gerooien. [/a] sound
veldwerker [v] En ij eet dn bal gerooid in de mande. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=463] E eet dn borstel geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] E eet dn borstel kapot geveegd he. [/a] sound
veldwerker [n] [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Pas op dache nie en valt. [/a] [/n]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a] T was maar juist goe genoeg he. [/a] sound
informant1 [a] T en was maar juist goe genoeg. K hoor mij vader da azo zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld. [/v] sound
informant1 [a=n] En ee Richard gebeld. Da s iets anders. [/a] 'en' is voegwoord, geen negatiepartikel sound
veldwerker [v=473] En past op. [/v] sound
informant1 [a=n] Gewoon past op he. [/a] sound
veldwerker [v=492] E s vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] E is d ander week deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en geopereerd van dokter Mertens? [/v] sound
informant1 [a] IJ s geopereerd van een appendicit maar nie van dokter _ [/a] nochtans moet handelend voorwerp met 'van' zeker voorkomen. Ik herinner me de spontane uitspraak: dat is gegeven van ne Zelenaar sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geweest? [/v] sound
informant2 [a] E s geopereerd geweest ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant2 [a=j] Ik peis da Jan beter dn dokter kost geroepen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] E s al dien brol weg aan t smijtn. [/a] tagging sound
informant2 [a] E s t allemaal weg aan t rooien a war. [/a] sound
veldwerker [v] en ij s t allemaal aan t weg rooien? [/v] tagging sound
informant2 [a] Ja [/a] sound
veldwerker [v=495] K peis dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant2 [a] K peis dache veel zult moetn _ zou moete weg rooien. [/a]

da ge
tagging sound
informant2 [a] K peis dache zult veel moete weg rooien. [/a]

da ge
lijkt me dubieus, aangezien de andere informanten twijfelen sound
veldwerker [v] En k peis dache veel weg zult moete rooien. [/v] tagging sound
informant1 [a] da klink mij nie verkeerd. [/a] informant slaagt er echter niet in om de zin te produceren; lijkt mij dus 'neen' sound
commentaarbezoeker: ik peis dat dat allemaal gebezigd is voor t zelfde  sound
veldwerker [v] Weg zou moete rooien? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee nee. Da s nie goed. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=n] Robert eet drie groen appels en Marie eet drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v] en nie Marie eetr drie rooie? [/v] sound
informant1 [a] Marie eetr drie. Da wel. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] T ware veel boerenmensn op t feest ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dr ware veel boern. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boerenmensnen op t feest? [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel boerenmensen ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waffeur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie edde gezien. [/a]

e de
tagging sound
informant2 [a] wien niet he. [/a] sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie eeterou op de kermis gezien. [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dache Piet nen boek et probeern te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dache Piet nen boek proberen te verkopen et. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] en nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant2 [a] proberen te verkoopn. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder die te. [/v] sound
informant1 [a] probere verkopen et. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zegde k e da proberen doen of k e da proberen te doen? [/v] sound
informant2 [a] K eb da proberen te doen dan he. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geevn. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a=j] Karel weet dachegij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/a]

da ge gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant1 [a] In diën tijd leefdeke gelijk god i Frankrijk. [/a]

leefde ke
sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leeftje gelijk een beest. [/a]

leeftj e
lijkt eerder presens tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar dor leefdewe lijk god i Frankrijk he. [/a]

leefde we
sound
informant1 [a] Daar leefdeme gelijk god i Frankrijk he. [/a]

leefde me
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien. K vin dachegijt ook nie moogt zien. [/a]

mag et da ge gij t
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij as ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] leefdngij. [/a]

leefdn gij
tagging sound
informant1 [a] In dien tijd leefdngij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefdn gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op da feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
informant1 [a=n] Op die feest wor veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en nu wordt alleen nog maar brood verkocht? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stonder nen aardige vent in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] en gisteren stond nen aardige vent in den hof? [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stonder nen aardige vent in den hof he. [/a]

stond er
sound
informant1 gij et in oun hof nie gestaan gisteren? let op plaats negatie sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren is Jan _ is Sven ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse s zondags moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Ja ze wistn dasse t s zondags moeste werken he. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die manne liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [a] _ dat die manne liever op café ginge. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieve waren in zijn straat. [/v] sound
informant2 [a] Piet zei dater in zijn straat ook dieve woondn he. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=000] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant3 [a] K en ga nie naar t school. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook dat nie plezant is. [/a]

da t
tagging sound
informant1 [a] dat nie plezierig en is. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant2 [a] _ dak nie en ken ja. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ s veel slimmer dan datrij uit en ziet. [/v] sound
informant2 [a] IJ s veel slimmer datjer uit ziet. [/a]

datj e r
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie kome voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant1 [a] _ veur dak geschreven heb. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant1 [a] K en e maar drie spekken. Da kan. [/a] tagging sound
informant2 [a] K en e maar drie pillen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met den bal. [/v] sound
informant1 [a] De kat speel met dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Asge da nu nie en doet zulde later veel prblemen hebben. [/v] sound
informant1 [a] asget nu nie en doet _ ja. [/a]

as ge t
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Om da Jan nie en komt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant2 [a] Wij en bang dasse da verkeerd gaan doen. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant1 [a] K twijfel of datje da wel gaat doen. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijn da af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant1 [a] K strijn da af dak da gezeed en. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=844] K heb niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dak niemand nie gezien en. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Dr ee mij niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K peis da mij niemand nie gezien eet. [/a] tagging sound
informant2 [a] K peis dater mij niemand nie gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Ik e niemand gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant1 [a] K e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis dater mij geenene gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof datij niemand nie gezien en eet. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis dat niemand nie gezien eet. [/a]

da t
sound
informant1 [a] Azek op de vorige generatie peis. Niemand nie gezien en eet. [/a]

az ek
sound
veldwerker [v=000] Dat isij al lang geleden. [/v] sound
informant2 [a] Da s al lang geleden he jong. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] T isij nie mogelijk he. [/v] sound
informant2 [a] T is nie mogelijk ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Eetrijt ier ne man gewoond of een vrouw. [/v] sound
informant1 [a] eeter ier ne man gewoond of een vrouw. [/a]

eet er
tagging sound
informant1 [a] eeterij ier ne man gewoond? [/a]

eet er ij
tagging sound
informant2 [a] eeterij ier ne man gewoond? [/a]

eet er ij
sound
veldwerker [v=835] Isij da onweer ier al gepasseerd. [/v] sound
informant2 [a] I dat onweer ier al gepasseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Dr isij ier niemand geweest. [/v] sound
informant2 [a] T eet ier nemand nie geweest. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dr isij ier niemand nie geweest. [/a]

is ij
sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant2 [a] Morgen gak mij ne velo kopen. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pint bestellen. [/v] sound
informant2 [a] Ja k zal ou al een pint besteln ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant2 [a] Koop mij dan ne keer een gazet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a]_ eeter mij ne kompartel aan gedaan. [/a]

eet er
tagging sound
informant2 [a] E eeter vur mij ne kompartel aan gedaan he. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=856] Mak mij ier ne stoel pakn? [/v] sound
informant1 [a] Mak mij ier ne stoel pakken. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens e lieken. [/v] sound
informant2 [a] Allez jong zingt ons nog eens e lieken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zallek u nog nen borrel in gieten? [/v] sound
informant1 [a] Zallek ou nog een druppelken in gietn. [/a]

zal ek
tagging sound
veldwerker [v=859] K eb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K enem de verkeerde sigarette gekocht. [/a]

en em
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant2 [a] Schrijf mij ne keer nen brief vur de gemeente. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakken gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] Mij pa ee mij twee asbakke gemaakt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant2 [a] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant1 [a] Haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] ott paradigma gaan [/v] sound
informant2 [a] Ik gae of ik doe. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij gamen. [/a] tagging sound
informant2 [a] We gamen he. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zulder gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgen ganek nar de markt. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant1 [a] gak nar de markt. [/a]

ga k
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant1 [a] Morgen gadentgij eens doen he. [/a]

ga de nt gij
tagging sound
informant2 [a] Overmorgen gaatjij da doen [/a]

gaatj ij
tagging sound
informant2 [a] Gassezij da misschien doen ja. [/a]

ga se zij
tagging sound
informant1 [a] gamewulder ja. [/a]

ga me wulder
tagging sound
informant1 [a] overmorgen gadegulder dat doen. [/a]

ga de gulder
tagging sound
informant1 [a] gaanzezulder [/a]

gaan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt paradigma doen. [/v] sound
informant1 [a] Ik gink. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ik dee [/a] tagging sound
informant1 [a] k deen da gaarne. [/a] wordt als moderner ervaren; in elk geval niet als de eigenlijk Berlaarse variant tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 [a] Gij deed. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ deed alleen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deemen alleen [/a] tagging sound
informant1 [a] Gulder deed alleen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zulder deen alleen t schoon werk. [/a] tagging sound
informant1 [a] deek. [/a]

dee k
tagging sound
informant2 [a] gisteren deedegij da. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedjij da. [/a]

deedj ij
tagging sound
informant2 [a] Deessezij da. [/a]

dee se zij
tagging sound
informant1 [a] deemetwij. [/a]

dee me t wij
tagging sound
informant1 [a] gisteren deedegulder da. [/a]

dee de gulder
tagging sound
informant1 [a] deenzezulder. [/a]

deen ze zulder
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant2 en dan ek beginnen op t xxx werken

e k
sound
commentaarinvullen personalia  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : j
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: astje nog drie jaar leeft leeftje langer as zijn vader
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asgegulder zo wild leeft leefdegulder nooit zo lang azzekik
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: aster weinig mensen van den boerenstiel leevn dan levendr veel van t fabriek
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn vorm: w hopen van op tijd thuis te zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
opmerking: die zijn en waarvan dat zijn minder goed
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
opmerking: die zijn en waarvan dat zijn minder goed
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar van dat
opmerking: die zijn en waarvan dat zijn minder goed
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zult moete weg rooien
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrij
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : j
vorm: t isij
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: damewulder
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dammen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dawulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekanderen
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of datr
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asn vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaad eens weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asgegij gink
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtj ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: astje gingk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assezij gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast gingk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ammewij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asgegulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse ginge gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: twijfel
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
opmerking: zou wel kunnen in ouder Berlaars
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em