SAND-data Waasmunster (I212p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03351) vertaling: Jan kent da verhaal wel
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03351) vertaling: M&P zien makaar aan de keirke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03351) vertaling: T wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03351) vertaling: d'n temmerman ee gien nagels bij em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03351) vertaling: F zaag 'n slang nevest em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03351) vertaling: E liet mij veur em weirken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03351) vertaling: Wanne liet heur meedrijven op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03351) vertaling: T bekeek zijn eigen ies goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03351) vertaling: J eet in twee menieten 'n bierke gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03351) vertaling: dees schoene lope gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03351) vertaling: W ken zijn eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03351) vertaling: W ee gehoord da t'r foto's van hem in d' uitstallinge staan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03351) vertaling: die petette schell'n nie gemakkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03351) vertaling: da glas breekt as 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03351) vertaling: dokter, leef ik wel gezond egnoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03351) vertaling: al jaren leeft hij van d' erfenis va zij vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03351) vertaling: dees week leef z' op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03351) vertaling: leef het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03351) vertaling: hoelang leef de gulder nou a van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03351) vertaling: in Bretagne leve ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03351) vertaling: naar 't eten ga 'k slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03351) vertaling: zou 'k da wel keunen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03351) vertaling: hij liet zijn uis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan neig moet keunen weirken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan neig moet keunen weirken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan neig moet keunen weirken
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03351) vertaling: Jan ee geen en boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03351) vertaling: Jan ee geen en boek meer
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03351) vertaling: Jan ee nie veel geld meer
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03351) vertaling: er mag niemand spreken over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03351) vertaling: niemand zegt dat ij komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03351) vertaling: zitten ier ievranst muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03351) vertaling: ik geef niets aan 'n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03351) vertaling: niemand wil weirken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03351) vertaling: wij wisten nie dat ij thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03351) vertaling: 'k wist et oo nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03351) vertaling: ij maag me nieman nie spreken over da probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03351) vertaling: Jan weet dat hij veur drei uur de wagen gemaakt moet ein
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03351) vertaling: zie b
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03351) vertaling: M euren auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03351) vertaling: zie d
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03351) vertaling: Piet zijnen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03351) vertaling: zie f
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03351) vertaling: die man zijnen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03351) vertaling: dien auto is nie va mij maar van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03351) vertaling: de gazet van gisteren ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03351) vertaling: Jan is K&K 's broerken
opm.: genitief -'s
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03351) vertaling: die jongens eulder vilos zij gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03351) vertaling: die zusters heulder moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03351) vertaling: dien auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03351) vertaling: Die vilo is va mij
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03351) vertaling: ij mag me nieman nie spreken over da probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03351) vertaling: ik wil nieman nie kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03351) vertaling: 't is spijtig da we nie meuge kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03351) vertaling: da gau 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03351) vertaling: 'k e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03351) vertaling: hij au nt mar just verteld of Marie begost te schrien
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03351) vertaling: gaa die bestelling nou maur ophalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03351) vertaling: hij werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03351) vertaling: ik verbied ou om hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03351) vertaling: Jan belette da we Marie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: veur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: veur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: veur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: veur (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03351) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03351) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03351) fragment: mee (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03351) fragment: mee (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03351) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03351) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03351) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03351) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03351) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03351) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03351) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03351) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03351) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03351) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03351) fragment: als dat (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03351) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03351) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03351) fragment: als dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03351) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03351) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03351) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03351) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03351) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03351) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03351) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03351) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03351) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03351) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03351) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03351) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03351) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03351) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03351) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03351) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03351) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03351) komt voor: n
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03351) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03351) vertaling: 'k weet da de gulder op niema nie koud zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03351) vertaling: 'k weet da ze op niets hoogmoedig is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03351) vertaling: Elza peist da 't nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03351) vertaling: 'k weet da 'k te laat ben e gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03351) vertaling: ge weet toch da ge moet weirken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03351) vertaling: alleman peist damen naar huis gaan en da ze zij nog meugen blijven
opm.: subjectdubbeling 3 mv.
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03351) vertaling: 't is spijtig dat ij komt en da ze zij weggaat
opm.: subjectdubbeling 3.ev.vrouw in bijzin.
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03351) vertaling: 'k peis da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03351) vertaling: 'k peis da P&L gaan traan
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03351) komt voor: j
betekenis: ontkennend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03351) komt voor: j
betekenis: ontkennend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03351) komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03351) komt voor: j
betekenis: bevestigend
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03351) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03351) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03351) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03351) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03351) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03351) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03351) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03351) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03351) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03351) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03351) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03351) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03351) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03351) fragment: de welke (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03351) fragment: dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03351) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03351) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03351) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03351) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03351) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03351) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03351) vertaling: wie peis de gij da 'k in de stad tegegekomen ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03351) vertaling: wa peis de gulder hoe da ze da opgelost en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03351) vertaling: wa peis de gij hoe da ze da opgelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03351) vertaling: Magda weet nie wie wij willen opbellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03351) vertaling: weet iemand wie wij geroepen en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03351) vertaling: wie peis de gij da 'k in de stad tegegekomen ben
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03351) vertaling: ij ee zijn hande gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03351) vertaling: ij ee zijn hem gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03351) vertaling: ij ee nen hoed op 't huufd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03351) vertaling: ij eet 'n plek op zijn em
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03351) vertaling: ij ee zijn been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03351) vertaling: z' eet eur zeer gedaan
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03351) vertaling: M trok de saurzie naar eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03351) vertaling: L weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03351) vertaling: gij erinnert ou toch da we ten deur dien bos zij gelopen
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03351) vertaling: ik herinner mij da den auto va Marie kapot was
opm.: reflexief: mij
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03351) vertaling: zij herinnert eur dat hij lek e veirken zaat t' eten
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03351) vertaling: wij herinneren ons wel da al Jan zijn boeken gestoole waren
opm.: reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03351) vertaling: herinneren gulder je nog da we Jan op de mart gezien en
opm.: twijfelachtig antwoord reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03351) vertaling: ij eet em 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03351) vertaling: hij voelde hem deur 't ijs zakken
opm.: reflexief: hem
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03351) fragment: gekeunen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03351) fragment: gedauen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03351) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03351) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03351) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03351) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03351) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03351) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03351) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03351) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03351) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03351) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03351) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03351) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03351) vertaling: wij moeten naar de schuur en de koeien voeren
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03351) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03351) vertaling: 'k peis dat hij weg is
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03351) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03351) vertaling: 'k weet dat hij weg is
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03351) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03351) vertaling: de politie zou bij em komen en hem meepakken
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03351) vertaling: Marie haar koeien zijn allen verdronken bij de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03351) vertaling: Marie haar koeien zijn allen verdronken bij de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03351) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03351) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03351) vertaling: 'k eb al d' eerste drei somme gamaukt. De welke e de gij gemaakt
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03351) vertaling: 'k eb al d' eerste drei somme gamaukt. De welke e de gij gemaakt
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03351) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03351) vertaling: zukken zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
opm.: 'de' staat er niet
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03351) vertaling: zukken zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
opm.: 'de' staat er niet
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03351) vertaling: de die zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03351) vertaling: de die zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan naar de mart geweest hee
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan naar de mart geweest hee
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03351) vertaling: al lopend ...
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03351) vertaling: al lopend ...
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03351) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03351) vertaling: ik weur nou moe, ik stop ermee
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03351) vertaling: ik weur nou moe, ik stop ermee
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03351) vertaling: ij deed em veur dat hij just uit zijn bedde kwam
komt voor: j
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03351) vertaling: ij deed em veur dat hij just uit zijn bedde kwam
komt voor: j
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03351) vertaling: de schilder is hier geweest om te schilderen
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03351) vertaling: de schilder is hier geweest om te schilderen
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03351) vertaling: peis de gij da ge naar uis gaat
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03351) vertaling: peis de gij da ge naar uis gaat
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03351) vertaling: in dien tijd leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03351) vertaling: vroeger leefde hij lek 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03351) vertaling: daar leefde wij lek god i Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03351) vertaling: niemand mag het zien, dus gij ook nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03351) vertaling: 't gebeurde as gij wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03351) vertaling: 'k weet waar gij geboore zijt
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03351) vertaling: nou da ge klaar zijt, meug de gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03351) vertaling: deurda Marie gestorve was, eet eure man Anna nie meer keunen elpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03351) vertaling: 'k weet dat hij is gaan zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03351) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03351) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03351) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03351) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03351) vertaling: jauk
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03351) vertaling: jauk
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03351) vertaling: jaus
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03351) vertaling: jaus
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03351) vertaling: jaut
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03351) vertaling: wie da
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03351) vertaling: me zukke weer kun de nie veel doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03351) vertaling: me zukke weer kun de nie veel doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03351) vertaling: as 't kermes is komen de mensen buiten
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03351) vertaling: as 't kermes is komen de mensen buiten
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03351) vertaling: ik wil em nooit nie meer zien omdat hij mij ee bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03351) vertaling: ik wil em nooit nie meer zien omdat hij mij ee bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03351) vertaling: gij gau naar de voetbal kijken me mij
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03351) vertaling: gij gau naar de voetbal kijken me mij
komt voor: j
opm.: dav
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03351) vertaling: hij is dood
komt voor: j
opm.: dav
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03351) vertaling: hij is dood
komt voor: j
opm.: dav
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03351) vertaling: is hij dood
komt voor: j
opm.: dav
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03351) vertaling: is hij dood
komt voor: j
opm.: dav
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03351) vertaling: zij is ziek
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03351) vertaling: is ze dood
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03351) vertaling: me ij te werken moest zij geel den dag thuis blijven
komt voor: j
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03351) vertaling: me ij te werken moest zij geel den dag thuis blijven
komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03351) vertaling: mee 't snieën kostemen de stad nie uit
opm.: twijfelgeval te-infinitief
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: waarop (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: waarop (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: waarop (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: wie (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: wie (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03351) fragment: wie (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03351) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03351) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03351) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03351) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03351) fragment: dat hij (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03351) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03351) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03351) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03351) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03351) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03351) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03351) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03351) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03351) fragment: het welk (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03351) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03351) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03351) fragment: het welk (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: degene die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: degene die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: degene die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: al wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: al wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03351) fragment: al wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03351) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03351) vertaling: Piet peist da J&M op niemand nie kwaad zijn
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03351) vertaling: Piet peist da J&M op niemand nie kwaad zijn
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03351) vertaling: Wim peist da me nooit niemand ne prijs geven
opm.: twijfelgeval dubbele negatie of negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03351) vertaling: 't is waar da ze me Marie nie meugen praten
opm.: twijfelgeval dubbele negatie of negative concord
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03351) vertaling: nievranst nie
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03351) vertaling: 'k weet het nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03351) vertaling: nooit nie zeker !!!
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03351) vertaling: e rond vierkant
opm.: ?!; opmerking 'gebruikt op verzennekesdag' (1 april)
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03351) vertaling: gien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03351) vertaling: zeg et em nie da 'k buite geweest ben
opm.: objectverdubbeling
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03351) vertaling: nie vertellen da ge ne kadoo veur hem gekocht ed hee
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03351) vertaling: wete gij nie dat ij gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03351) vertaling: W probeerde om nieman nie zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03351) vertaling: 't schijnt da ze niet maag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03351) vertaling: ze schijnt niets te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03351) vertaling: ze proberen al geel d'n dag naar mekaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03351) vertaling: 't beloof weera ne schoone dag te weur'n
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03351) vertaling: 't is misschien beter om nog wa te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03351) vertaling: wij oun 't geluk om hem direkt terug te vinnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03351) vertaling: as de kiekes ne valk zien, zijn ze benaad
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03351) vertaling: as wij de petettn nie keune verkopen, zitte me in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03351) vertaling: as gulder em nie meepakt weur ik kaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03351) vertaling: hij wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03351) vertaling: op da feest weur veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03351) vertaling: nou weurt er alleen nog brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03351) vertaling: as ij me de vilo komt, zal ij wel laat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03351) vertaling: as ge tijd et, kom ten ies langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03351) vertaling: as ik rijk ben koop ik nen dieren ooto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03351) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03351) vertaling: misschien zal ik het wel krijgen
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03351) vertaling: durfde gij er op dougen
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03351) vertaling: durf de gij em uitnodigen
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03351) vertaling: durf de gij ze uitnodigen
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03351) vertaling: is de Pol hier geweest
opm.: bep. lidw. voor eigennaam
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03351) vertaling: hoe hee Pol da opgelost
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03351) vertaling: e de gij mij dien brief opgestuurd
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03351) vertaling: 'k hen 't em gegeven
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03351) vertaling: zij leeft op water en brood dees week
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03351) vertaling: Marie hee gezeen da ge geprobeerd hed e lieken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03351) vertaling: Marie ee gezeen da de gij he geprobeerd e lieken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03351) vertaling: Marie ee gezeen da de gij he geprobeerd e lieken te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03351) vertaling: Marie hee gezeen da ge geprobeerd hed e lieken te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03351) vertaling: Marie ee gezeen da ge geprobeerd het heur nen boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03351) vertaling: die van de stad hen ier veel uizen gebaad
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03351) vertaling: aun die nuve vaart daar zie de giene mens nie meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03351) vertaling: gisteren is Jan ier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03351) vertaling: den dag da Jan belde, was ik nie thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03351) vertaling: Jef die zou 'k nooit uitnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03351) vertaling: Marie die zou azuu iets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03351) vertaling: den Bijr die drink wel ies 'n pint te veel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03351) vertaling: Martha die zou 'k wel ies bij mij thuis willen uitnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03351) vertaling: da huis da zou 'k nooit wille kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03351) vertaling: da huis da staat daar al tfiftig jaar
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03351) vertaling: ee Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03351) vertaling: opgepast
473 (z11b) En pas op! (inf. 03351) vertaling: opgepast
473 (z11b) En pas op! (inf. 03351) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03351) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03351) vertaling: 't was maar just goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03351) vertaling: M ee nou mier koeien dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03351) vertaling: as S au keunen komn, ten au ze 't gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03351) vertaling: z' is den besten doktoor die 'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03351) vertaling: veur da g' iets wegrooit, moet g' ies bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03351) vertaling: hier is alles wa da 'k gekregen he
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03351) vertaling: Jan is te gierig om iets au zijn kinderen te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03351) vertaling: asof gij iets va voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03351) vertaling: leigt da boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03351) vertaling: as g' echt nie kun wachten, kom tei mor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan d'n doktoor au kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03351) vertaling: 'k weet da Jan d'n doktoor kon geroepen ein
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03351) vertaling: hij zei da kik het au moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03351) vertaling: ij zei da kik het moest gedaan en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03351) vertaling: ij is veurige week deur doktoor Mertens gopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03351) vertaling: hij weur meiren deur doktoor Mertens gopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03351) vertaling: 'k peis da ge veel zou moeten wegrooien
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03351) vertaling: 'k peis da ge veel zou moeten wegrooien
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03351) vertaling: 't is dom om zulke diere dingen weg te rooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03351) vertaling: 't is dom om zulke diere dingen weg te rooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03351) vertaling: hij is alle kapotte spullen aan 't wegrooien
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: ik vin da ge meer zou moeen de gazet lezen
positie: 3
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: ik vin da ge meer zou moeen de gazet lezen
positie: 3
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: 't is dom om in 't donker de gazet te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: 't is dom om in 't donker de gazet te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: hij is de gele dag aan 't gazet lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03351) vertaling: hij is de gele dag aan 't gazet lezen
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03351) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03351) vertaling: azuu 'n ding'n he 'k nog nooit gezien
komt voor: j
opm.: dav
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03351) vertaling: azuu 'n ding'n he 'k nog nooit gezien
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03351) vertaling: azuu 'n vraa kun de maar beter nie tegenspreken
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03351) vertaling: azuu 'n vraa kun de maar beter nie tegenspreken
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03351) vertaling: azuu ne mens eet alt wa om over te klagen
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03351) vertaling: azuu ne mens eet alt wa om over te klagen
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03351) vertaling: gij zijt ook ne ralen
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03351) vertaling: gij zijt ook ne ralen
komt voor: j
opm.: dav
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03351) vertaling: R hee ne groenen appel weggegeven en nou eet ij er nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03351) vertaling: er waren veel mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03351) vertaling: waren d'r veel mensen op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03351) vertaling: wa veur boeken hed de gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03351) vertaling: ij weun bij Marieken
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03351) vertaling: ij wein bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03351) vertaling: loopt ies naar den bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03351) vertaling: wie ed de gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03351) vertaling: wie eet er ou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03351) vertaling: ou 'k da geweten ten ou 'k et nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03351) vertaling: 't zou beter zijn om nog wa te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03351) vertaling: gelukkig au Jan den doktoor gebeld en die was er zeer rap
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03351) vertaling: loop nou toch deur, vervelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03351) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03351) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03351) komt voor: j
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03351) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03351) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03351) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03351) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03351) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Waasmunster

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Waasmunster