SAND-data Aalter (I187p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Aalter

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarAalter (I187) ; GUV [meta][k]I187p[/k][i]784[/i][i]785[/i][i]786[/i][i]787[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 jaan. Da s ons Martha se zoon sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze en weet nie da Marie gisteren dood is? [/v] sound
informant1 [a] Ze weetent niet da Marie gisteren dood is. [/a]

weete nt
vraag i.v.m. negatiepartikel niet goed begrepen; irrelevant antwoord tagging sound
veldwerker [v] of doodgegaan eet? [/v] sound
informant2 [a] doodgegaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] edde spekken in huis? [/v] sound
informant1 [a] nee, k en e gene. [/a] sound
informant2 achter vlees gingt ze sound
veldwerker [v] past op da ge nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] pas op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
informant3 [a] past op ze dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=022] t wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze wil nie dansen en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant1 [a=j] Ze wil nie dansen en ze wil nie zingen ook niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant4 [a] Niemand eet da gewild of gekunnen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Niemand eet da ooit gekunnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant1 [a] Jan ee heel da brood willen opeten. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ie zou geheel da brood opgegeten en. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan had heel da brood wel opeten gewild. [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar niet wie danze _ wie daze zou kunnen roepen en. [/a]

dan ze da ze
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie da zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=j] Vertel ne keer wie daze zou kunnen roepen en. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=029] en wie of ze zou kunnen roepen en. [/v] sound
informant1 [a=n] maar dienen of wor nie gebruikt geloof ik. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Vertel mij eens wie of da zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a=n] da s ook azo iets da hier nie _ [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Hij rappeleert em wel da verhaal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 _ t waar dant op aan komt. Wa danze vroeger zein. sound
informant3 [a] z ein een oogske op mallekaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij is hem bezig met wassen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] IJ ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
informant1 [a] En ee geen nagels bij em. [/a] sound
informant1 [a] Hij en ee geen nagels bij _ zegt e keer _ bij em. Bij em bij em. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik lmiet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik laat een ander werken voor em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Ze latege eur nogal drijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] _ bekijktegem in de spiegel. [/a]

bekijktege m
tagging sound
informant2 [a] _ kijk naar zeneigen he. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant1 [a] _ bekijktegemzelf [/a]

bekijktege mzelf
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] _ kent emzelf goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Hij ee gehoord dat dr foto's van zichzelf in de vitrine staan. [/v] sound
informant2 [a]_ dater portretten van zeneigen voor de venster staan. [/a]

dat er zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt voor de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize da Marie gisteren geprobeerd eet nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Toen probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant2 [a=n] Vroeger probeerdegek van tomaten te kweken. [/a]

probeerdege k
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdegeme van droog thuis geraken. [/v] sound
informant1 [a] Gisteren emme geprobeerd droog thuis te geraken. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dan leefdegexxwulder lijk god in Frankrijk. [/a] leefdege n of m wulder moet nog in clustertier! tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Ok spaarzaam leve doek dat gelijk of da mijn ouders da voorgedaan en. [/a]

o k doe k
tagging sound
informant1 [a] Okik _ profijtig leve _ spaarzaam leve _ doekik da _ gelijk da mijn ouders da

o k ik doe k ik
tagging sound
veldwerker [v=055] Asij nu nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Otij nog drie jaar mag leven zaltij ouder worden of zijn vader. [/a]

ot ij zalt ij
tagging sound
informant2 [a] _ leeftij al drie jaar langer of zijn vader. [/a] sound
informant1 [a] Otij nog drie jaar leeft _ [/a]

ot ij
sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leef ze nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Ossezij zo gevaarlijk leeft he zalse nie lang leven. [/a]

o se zij zal se
tagging sound
veldwerker [v=059] Als t nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft he zalt morgent ook nog leven. [/a]

o t zal t
tagging sound
veldwerker [v] en otet nu nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] ot nu nog leeft _ [/a]

o t
sound
informant1 [a] otet nu nog leeft zalt morgent ook nog wel leven. [/a]

o t et zal t
sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefde gulder nooit zo lang als kik. [/v] sound
informant1 [a] Oegulder zo gevaarlijk blijf leven _ [/a]

o e gulder
tagging sound
informant1 [a] Oe zo gevaarlijk blijft leven _ leefde zo lang nie of ikke. [/a]

o e leef de
tagging sound
informant2 [a] gaegulder zo lang nie leven of ik. [/a]

ga e gulder
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor ulder werk leven dan leven ze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Onze voor ulder werk leven _ kunnen ze nie leven voor ulder kinders. [/a]

on ze
tagging sound
informant1 [a] Onze leven voor udder werk leven _ leven ze nie voor ulder jongens. [/a]

on ze
tagging sound
informant1 [a] Onzezulder azo voor udder werk leven zalt zeker slecht aflopen met ulder jongens. [/a]

on ze zulder zal t
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] O Rudy nog leeft _ leeft _ tagging sound
informant4 [a] O dn enen leef dn anderen leef nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar otij Rudy samen? [/v] sound
informant1 [a] da wordt hier nie gezeid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant1 [a] Oe gezond leeft leefde langer. [/a]

o e leeft de
tagging sound
informant1 [a] Oegij azo blijf roken leefde nie lange. [/a]

o e gij leef de
tagging sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabiek. [/v] sound
informant1 [a] onter zo weinig mensen van den boere_ van t boeren leven_ moenze van de fabriek leven. [/a]

on ter moen ze
tagging sound
informant2 [a] ze leven zulder binst al van de fabrieken. [/a] sound
informant3 g en hoort dat hier nie vele. sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant3 ot dn enen in den hemel is den anderen zit in d hel inversieloze zin sound
informant1 [a] On die twee zo goe leven _ leven die ander slecht. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ leven d ander in d hel. [/a] tagging sound
informant1 [a] On Bart en Liesken in den hemel leven leven Kamiel en Frans in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] As we sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Ome spaarzaam leven leveme gelukkig. [/a]

o me leve me
tagging sound
informant1 [a] Omewulder profijtig leven zullem content zijn. [/a]

o me wulder zulle m
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant4 [a] scheidter toch uit Jan met te drinken. [/a]

scheidt er
sound
informant2 [a] Jan leef ne keer gelijk ons. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Jonges leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant4 [a] Peist e keer op ulder gezondheid! [/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vin da iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] k vinne dan de mensen al zoun moeten kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vin da iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vin da iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vin da iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin da iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] dienen eersten wor gezeid maar al die ander worren nie gezeid. [/a] sound
veldwerker [n] [v=075] zie eerder [/v] sound
informant1 [a] k vinne da iedereen moe kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=830] Ik weet datij zal moeten werekeren. [/v] sound
informant1 [a=j] k weet datij zal moete were keren. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=831] k wete datij weer zal moeten keren. [/v] sound
informant1 [a=n] nee. k wete datij zal moete were keren. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=832] k weet datij zal were moeten keren. [/v] sound
informant3 [a=n] nee dat is _ [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] k weet da Eddy morgent wil brood eten. [/v] sound
informant2 [a=j] ik wete da Eddy morgent ga brood eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Hij moet toch kunnen vroeg opstaan ja. [/a] sound
veldwerker [v=088] k weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=j] k wete da Jan ga moeten een nieuwe schuur bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] k vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik peize da Marie naar Jef ga moeten bellen. [/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
veldwerker [v] en k weet da Jan moet misschien vertrekken? [/v] sound
informant1 [a=n] k weetet da Jan misschien moe vertrekken. [/a]

weet et
sound
veldwerker [v=107] k weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] k weetet da Hans nie mag komen. [/a]

weet et
sound
veldwerker [v=114] k weet da Jan wil varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=j] k weetet da Jan wil varkens _ kopen. [/a]

weet et
tagging sound
veldwerker [v=130] k zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] k et gezeid da Willy den auto moest verkopen. [/a]

e t
sound
veldwerker [v=132] k peize da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a=n] k peiziket da Marie em zal moeten roepen. [/a]

peize k et
tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] hij wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
informant2 [a=n] Hij moe geen soep nie meer ein. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] t zitten hier nievers geen muizen in. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nievers geen muizen in huis of in t kot. [/a] sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreek nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] en zo goe spreekek geen Frans zen. [/v] sound
informant2 [a] Zo goe kunik geen Frans. [/a]

kun ik
sound
informant1 [a] Ik kanekik zo goed geen Frans spreken. [/a]

kan ek ik
sound
veldwerker [n] [v=136] Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Da zeggen ze zunder nie hier zenne. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman he. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] den dienen eet da nogal gedaan he. Maar alleman is gene stielman. [/a] sound
veldwerker [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant4 [a=n] Hij wor nie gaarne gezien he. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
informant4 verstade men? sound
informant2 ij komtjij van Diksmuide he. sound
informant2 ee moestjij goe luisteren ze sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] Jan weet _ [/a] sound
informant2 [a=n] _ datij voor den drieën de wagen moe gemaakt ein. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moe gemaakt ein. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] ja [/a] vertaling zie vorige vraag sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moe gemaakt ein. [/v] sound
informant2 [a] Jan weet datij voor den drieën moet de wagen af ein. [/a]

dat ij
tagging sound
informant1 [a=j] ja da wor gezeid maar in vroegere jaren? gemaakt? [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee. da niet. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek (weliswaar in een andere kamer, dus slecht van kwaliteit)  sound
veldwerker [v=188] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] Eë genoeg man om t hooi binnen t halen. [/a]

e e
tagging sound
informant2 [a] Eë genoeg volk voor t hooi van t land t halen. [/a]

e e
tagging sound
veldwerker [v=189] t was schone van Jan van te komen werken. [/v] sound
informant2 [a] t was schoon van em voor nog te komen werken. [/a] tagging sound
informant1 [a] t was schoon van em om te komen helpen. [/a] tagging sound
informant2 [a] t was schoon van te komen helpen. [/a] tagging sound
informant2 [a] maar me gaan dien om dr nie gauw bij zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Da e een zware ton voor te dragen. [/a] sound
informant1 [a] nie om te dragen maar voor te dragen. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a=j] M peizen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en w hopen om op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] We peizen voor op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] Da s zekeras zo waar of dak hier sta. [/a]

da k
tagging sound
informant3 [a] _ of da één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant3 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij kan nogal staan zagen. [/a] sound
veldwerker [v=199] Hij staat dr te zagen. [/v] sound
informant1 [a] Hij sta ginder nogal te sjachelen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regende t. [/v] sound
informant2 [a] Omme daar komen regendeget. [/a]

o me regende get
tagging sound
veldwerker [v=215] k gelove dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] k peize dak groter benne dan hij. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] k peize dak groter ben of em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] zoude ook xxx oftieem kunnen zeggen? [/v] sound
informant1 [a] of em. [/a] sound
informant2 [a] k peize dakik meerder ben of em. [/a]

da k ik
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft da gij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze peist daegij eerder thuis zijt _ [/a]

da e gij
tagging sound
informant1 [a] _ danekik. [/a]

dan ek ik
in volgende vraag spontaan 'of ikke' tagging sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft toch nie datij sterker is _ [/a]

dat ij
tagging sound
informant2 [a] Geloofdegij dadde datij sterker is of ikke? [/a]

geloof de gij dat ij
tagging sound
informant1 [a] of mij [/a] eerste persoon; discrepantie met vorige vraag sound
informant1 [a] k geloof niet datij sterker is of gij. [/a]

dat ij
tagging sound
informant2 [a] of euj sound
informant1 [a] ovvegij [/a]

of e gij
sound
veldwerker [v=218] Ze peizen da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen danze sterker zijn _ danze rijker zijn of ons. [/a]

dan ze dan ze
tagging sound
informant1 [a] Ze geloven damewij rijker zijn _ [/a]

da me wij
tagging sound
informant2 [a] k peize nie damewulder rijker zijn of zulder. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v] en daze rijker zijn ofzezuldre? [/v] sound
informant1 [a] da s meer of zuldre. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We geloven daegulder nie zo slim zijt of wij. [/a]

da e gulder
tagging sound
informant2 [a] We peizen niet daegulder zo slim zijt of ons. [/a]

da e gulder
tagging sound
informant1 [a] of wuldre [/a] sound
veldwerker [v] zoude ook kunnen zeggen ofmewuldre? [/v] sound
informant1 [a] nee. of wuldre. [/a] sound
veldwerker [v] en me peizen? [/v] sound
informant1 [a] me peizen _ [/a] aarzeling; nochtans genoeg spontane attestaties (naast we, wulder) sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft toch nie da zulder armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft toch niet danzezulder armer zijn _ [/a]

dan ze zulder
tagging sound
informant1 [a] dan gulder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Ge peist toch nog niet zeker da Lisa zo schoon is of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] Ze zeggen da Jan en Peter sterker is of Bart en Jan he. [/a] discongruentie van het werkwoord. Niet duidelijk wat het statuut daarvan is. tagging sound
informant1 [a] Hij gelooft da Jan en Peter sterker zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] Hij zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] Hij doet he. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] dan zegde datij ga komen en datij ten tweeën ga zijn. [/a]

zeg de dat ij
sound
informant1 [a=j] Ja hij doet ja hij doet. Hij zal nog komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] en t doet. T doet hij komt. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet. Toetoet. Toet hij komt. [/a]

t oet t oet t oet t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] en hij en doet. [/v] sound
veldwerker [v] Dus als ze zeggen hij zal nie komen. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja hij en doet hij zal nie meer komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Jajendoet. en hij loopt nog buiten [/a]

ja j en doet
jajendoet is ambigu: betekent zowel ja als nee. tagging sound
veldwerker [v=227] en toetoet? [/v] op eerste gezicht klopt dit vraagnummer niet, maar de antwoorden zijn wel die op dit vraagnummer. sound
informant4 [a=j]] Ja hij doet hij slaapt. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jajendoet hij slaapt. [/a]

ja j en doet
jajendoet is ambigu: betekent zowel ja als nee. tagging sound
veldwerker [v=228] nee nee. t doet. nog een beetjen anders. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet hij slaapt. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=244] Slaapt ij al. Kunde dan zeggen toetoet? [/v] sound
informant3 [a=n] jaajij slaapt. [/a] sound
informant2 [a] Jajendoet ie lig nog wakker. [/a]

ja j en doet
sound
informant4 [a=n] jaa jaajij slaapt. [/a] sound
commentaarmeningsverschil tussen informanten. Het is niet onmogelijk dat informant één hier probeert om 'ouderwetser' te spreken.  sound
informant1 [a=j] Toetoet hij slaapt. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=245] Van mij moogde ze proberen aansteken die lamp maar branden doe ze toch al lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Branden doe ze zeker nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de lamp doe nie meer branden? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen afwassen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik ga ne keer die tassen afwassen. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] Die jongen zijn moeder die gisteren getrouwd is stond bach mij. [/a] sound
informant1 [a] Die jongen van wie zijn moeder gisteren getrouwd is stond bach mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] Dien bank waar danze op zeten _ op zitten was juist geverfd. [/a]

dan ze
sound
informant1 [a] De bank waar op danze gezeten en was juist geverfd. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=253] Op zondag gingen we met geheel de familie naar de zee wat dat heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] Op zondag gingen we allemaal met ons familie naar de zee dat geheel leutig was. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ waar dat leutig was. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar xxx _ waar dame wonen staat een oud kerkske. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag da w aankwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Dn dag dame toekwamen he _ regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Dat is iets da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En da s iets die heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Nee da wor nie gezeid. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie geld eet moetr mij maa een beetje geven. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die geld eet moet mij _ moe mij maar wa geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisje wie k in t stad gezien e. [/v] sound
informant1 [a=n] Wa peisdegij diek in de stad gezien e. [/a]

peis de gij die k
tagging sound
informant2 [a=n] Wa peisde diekik in de stad gezien e. [/a]

peis de die k ik
tagging sound
informant2 [a=n] Wa peisde diekik in de stad gezien e. [/a] tagging sound
veldwerker [v=261] Wa peisde hoe dasset opgelost ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde nou hoe danzet opgelost en? [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek in t stad gezien e. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien e. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde hoe danzet opgelost ein. [/v] sound
informant1 [a=n] Hoe peisde danzet opgelost ein. [/a]

peis de dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien e. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie peisde diek in t stad gezien e. [/a]

peis de die k
tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de sarze naar eur. [/a] tagging sound
informant1 [a] Marie trokt de sarze naar eur. [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekund. [/v] sound
informant2 [a=n] Zoutij da kunnen gedaan en. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund ein. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen.[/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit toatten te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] k e geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] k e geen goeste voor de koeien eten te geven. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De gendarms kwamen en ze pakten hem mee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Al Marie eur koeien zijn versmoord. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizik nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Daar peizik nie op. [/a]

peiz ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dien aardigaard ek naar de markt geweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a=n] Ik e d eerste drie sommen gemaakt. Waveureen eëgij gemaakt? [/a]

wa veur een e e gij
sound
informant1 [a] wukkene _ neen. [/a] sound
veldwerker [v=323] De waveurenen ejegij al weggedaan. [/v] sound
informant1 [a=j] Waveuren eëgij weggedaan? [/a]

wa veur en e e gij weg gedaan
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zonen zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=j] De die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling ne keer op. [/v] sound
informant1 [a=j] Gaan pakt uw vest! [/a] tagging sound
veldwerker [v] en komen eet nu maar. [/v] sound
informant4 [a] kom eten [/a] 'kom' ziet eruit als imperatief, maar het wegvallen van de t is merkwaardig sound
veldwerker [v=329] Ik zeg k geloof deze gast vinnen ze allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik zegge dn dienen is zeker nen braven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=350] k weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] k weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=347] k weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=875] k weet datij weeste zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a] k weet datij weeste zwemmen eet. [/a] [/n]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie Angèle? [/v] sound
informant1 [a=j] jaaks [/a] merkwaardige s op jaak tagging sound
informant1 [a=j] jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase gaan dansen? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=354] Ze gaat toch nie gaan dansen zeker. Zoude gulder dan kunnen zeggen jaase? [/v] sound
informant1 [a] jaas [/a] tagging sound
informant1 [a] niet jaase maar jaas. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant1 [a=j] ja? wie dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand de koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant1 [a=n] k peis dater iemand de koekskes opgegeten eet maar k wete nie wiene. [/a]

dat er
sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] In zo n weer ga _ kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] met mij. [/a] sound
veldwerker [v=364] Isn dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Estij dood? [/a]

est ij
sound
informant2 [a=n] Estn dood gamewulder nie zeggen. [/a]

ga me wulder
sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Met hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/a]

moest ze zij
tagging sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=j] Met t sneeuwen kosteme nie weg. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s den dienen dieme geroepen en. [/a]

die me
tagging sound
informant1 [a] Da s den dienen dieze geroepen en. [/a]

die ze
tagging sound
informant2 [a] Da s den dienen danze geropen en. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] en dienze? [/v] sound
veldwerker [v=371] Da s den dienen die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s den dienen diet verhaal verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
informant2 [a] Da s den dienen diet verteld eet da verhaal. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en nie dat. [/v] sound
informant2 [a] Da s den dienen dat verteld eet zoumewunder ook zeggen. [/a]

da t zou me wunder
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s den dienen diek peis da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da e den dienen dak peize _ [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] _ die da verteld eet _ da verhaal. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da s den dienen dak peis dat _ dat verteld eet. [/a]

da k
bij volgende vraag blijk dat 'diek peize' allicht ook kan tagging sound
veldwerker [v=373] Da s den dienen diek peize dasse geroepen ein.[/v] sound
informant1 [a] Da s den dienen dak peize _ danze geropen ein. [/a]

da k dan ze
tagging sound
informant1 [a] Da s den dienen dak peize dieze geropen en. [/a]

da k die ze
tagging sound
informant2 [a] Dn dienen dak peize en dn dienen diek peize. Wordt alletwee gebruikt. [/a]

da k die k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr vrede zijn in heel de wereld? [/v] sound
informant4 [a=n] nooit [/a] sound
veldwerker [v] en nooit niede? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=j] nooit nie. [/a] wordt als zeldzaam ervaren tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto meegepakt. [/v] sound
informant3 [a=n] ah niemand he. [/a] sound
informant1 [a=j] Niemand niet. Hij staater nog. [/a]

staat er
tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant4 [a=n] nievers [/a] sound
informant1 [a=n] nieverans [/a] sound
informant1 [a=j] Nieveranst niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant2 [a=n] niets he [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij al gemolken. [/v] sound
informant1 [a=n] nog gene. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dade ne cadeau voor em gekocht et ze. [/v] sound
informant1 [a] Nie vertellen hoor dae wa gekocht et voor em. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet. [/v] sound
informant1 [a=n] Geloofdegij nie datij gevallen is. [/a]

geloof de gij dat ij
sound
informant2 [a=j] Maar geloofdegij nie datij gevallen eet wordt ook gezeid. [/a]

geloof de gij dat ij
sound
veldwerker [v=397] t schijnt daze niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] t schijnt dasse niets mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant1 [a] Da schijnt dasse nie mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] wudder gaan eerder zeggen. t schijnt dasse nie mag eten. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand geen zere te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerde van niemand zere te doene. [/a] sound
informant1 [a=j] Ze probeerde niemand zere te doene. [/a] tagging sound
veldwerker [v] maar voor nie? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v] en om? [/v] sound
informant1 [a=j] Ze probeerde om niemand zere te doene. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] t beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] t beloof weer ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] t beloof weer van ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] t beloof weer voor ne schonen dag te worren ja. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] t beloof weer om ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] t is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant1 [a=j] t is misschien beter van te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus geen om? [/v] sound
informant1 [a] ja da kan maar t wor meer gebruikt allez dialect he. van ne schonen dag te worren. [/a] sound
informant1 [a=j] t is nog beter _ voor _ voor te wachten wor gezeid. [/a] sound
informant2 [a] maar ge gaat toch eerder zeggen van te wachten he. [/a] sound
informant1 [a=j] t is misschien beter nog een beetje te wachten. Da wordt ook nog een beetje gebruikt. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct were te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] W a geluk van em direct were te vinnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en daar voor? [/v] sound
informant1 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v] en om? [/v] sound
informant2 [a=n] en om ook niet. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/v] sound
informant2 [a=n] Da gaanw ook nie zeggen. [/a]

gaan w
sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] t e lijk of dater iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien gatekik wel krijgen. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] _ gaktekik wel krijgen _ gatekik wel krijgen. [/a]

ga k t ek ik ga t ek ik
informant heeft moeite om de twee vormen van elkaar te onderscheiden tagging sound
veldwerker [v] en misschien gaketik krijgen? [/v] sound
informant2 [a] nee da s gelijk te kort af. [/a] tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] durfdemgij uitnodigen. [/v] sound
informant1 [a=n] Durfdegij em vragen? [/a]

durf de gij
tagging sound
informant2 [a=n] Durfdegij em vragen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v] Durfdetemgij vragen? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen. [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij vragen. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant2 [a] die ze is door dn band een vrouw. [/a] tagging sound
informant3 [a] meervoud ook [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Isjij Pol hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Es Pol hier geweest? [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Ee Pol hier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is tet Pol hier geweest? [/v] sound
informant2 [a] nee ook niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetjij Pol dat opgelost? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe ee Pol dat opgelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief opgestuurd. [/v] sound
informant1 [a=n] Eëgij dienen brief opgestuurd? [/a]

e e gij
'mij' niet in zin, maar zoals opgegeven komt hij blijkbaar niet voor. tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] k etem hegeven. [/a]

e t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de weke. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja ze leef zij op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze n weetzezij dr niets van. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet zij dr niets van. [/a] tagging sound
informant2 [a] zezij niet game nie zeggen. [/a]

ga me
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie eet daar niets mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Men en dr nog nooit geweest. [/a] negatiepartikel of is het pronomen 'men'? tagging sound
informant2 [a=j] M e wulder dr nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] W e wulder dr nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en m emme wulder dr nog nooit geweest? [/v] sound
informant2 [a] nee da game nie zeggen. Men emmewulder dr nog nooit geweest. [/a]

ga me
tagging sound
veldwerker [v] en wulder emme daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] dat gebeurt toch. Wulder emme dr nog nooit geweest. [/a] allicht gaat het hier over een allofoon van hebben tagging sound
veldwerker [v] zoude kunnen zeggen wulder game naar huis? [/v] sound
informant2 [a] Wulder gaan naar huis. [/a] tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dawewulder zullen winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei damewulder gaan winnen. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij kanter niets aan doen. [/a]

kant er
elders in het interview zijn tegenvoorbeelden te vinden waarin de bevraagde constructie wel voorkomt tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datjij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peize datij morgent ook komt. [/a] 'jij'-dubbelvorm komt elders spontaan voor tagging sound
veldwerker [v=453] z en geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z en naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij eet den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij ee nen bal in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij ee den borstel geheel kapot gevaagd. [/a] sound
veldwerker [v=474] t en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] t was juist goe genoeg. [/a] sound
informant3 [a=n] t en was nie. T was. [/a] sound
veldwerker [v=485] Zalekik vandenavond koken? [/v] sound
informant2 [a=n] Doet da maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant1 [a] awel da boek beloof mij daje nooit nie meer zult wegsteken. [/a]

da je
lijkt me nogal naäpen... tagging sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dadde gekocht et? [/v] sound
informant1 [a=n] Wa zegde mij dae gekocht et? [/a]

zeg de da e
sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik vinne da Jan beter den dokter zou geropen en. [/a] sound
informant4 [a] Jan ou beter den dokter geroepen. [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant2 [a] Hij is al da kapot is weg aan t smijten. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ al da kapot is aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=n] Robert eet drie groen appels en Marie eetr _ eet drie groene. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] t waren daar veel boeren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel boeren op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Wavoor boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Waveuren boeken ehe gekocht. [/a]

wa veur en e he
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie ehe gezien. [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v] wien eje gezien. Zoude da kunnen zeggen of nie? [/v] sound
informant2 [a] Wie ehe gezien? [/a]

e he
sound
veldwerker [v=526] Wie eetr u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eeter u op de kermis gezien? [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v] kunde die er weglaten? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=530] Marie zei da gij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ geprobeerd et nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Wim dacht dat ik geprobeerd had Els ne cadeau te geven. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet da gij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/a]

da gij
tagging sound
veldwerker [v] Ik peis datij da proberen oplossen eet. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis datij geprobeerd eet op te lossen. [/a]

dat ij
direct object is ofwel 'vergeten' ofwel geïncorporeerd in het voegwoord. Ik vermoed het eerste. sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdeken drop los. [/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdegekik drop los. [/a]

leefdege k ik
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdege ij as een beest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/a] sound
informant1 [a] Daar leefdemewulder als god in Frankrijk. [/a]

leefde me wulder
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand mag et zien en gij ook niet. [/a] sound
informant2 [a] k peis daetgij ook nie ga zien. [/a]

da e t gij
sound
informant1 [a] Niemand mag et zien. Ik peisekik daetgij ook nie meug zien. [/a]

peis ek ik da et gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Vroeger leefde gij als ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op dees feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op da feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] kunde die er weglaten? [/v] sound
informant2 [a=n] Op da feest wor veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in diene winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordt alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar de er weglaten? [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in de winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stondr nen aardigaard in de lochting. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude de er kunnen weglaten? [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren stond een aardigaard in de lochting. [/a] sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren ee Jan hier geweest. Dien die komter nie in. [/a]

komt er
sound
veldwerker [n] [v=864] Hij wist dasse waarschijnlijk de zondag moesten werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wisten danze de zondag moesten werken. [/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] danzezuldre [/a]

dan ze zuldre
tagging sound
veldwerker [v] en gewoon danzuldre. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] neen [/a] sound
informant2 [a] Ze wisten dan zulder de zondag moesten werken. [/a] slechts na drie keer 'oefenen' lukt het om de 'ze' niet uit te spreken. tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan da nie wilden. [/v] sound
informant2 [a] Marie peisdege da Jan en Bart da nie wilden. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie Marie peisde dan Bart en Jan? [/v] sound
informant1 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant2 [a] Erik zeit dan die venten liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei da alle venten liever op café gaan. [/v] sound
informant2 [a] Marie zeit dan al de venten liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet da dan da geen eerlijke zijn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant1 [a] Dirk zei danter dieven wonen. [/a]

dan ter
tagging sound
informant1 [a] Dirk zei dater dieven wonen in zijn straat. [/a]

dat er
tagging sound
informant2 [a] Piet zeit danter dieven wonen in zijn straat. [/a]

dan ter
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe fiets kopen. [/v] sound
informant2 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u een pintje bestellen.[/v] sound
informant2 [a] k ga je een pinte bestellen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] As g in die winkel zou komen. Koop mij dan eens een gazet alstublieft. [/v] sound
informant1 [a] Oj in diene winkel komt. Koop mij eens een gazet alstublieft. [/a]

o je
tagging sound
veldwerker [v=855] Ik ein die boeken aan mijn broer gegeven en hij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] en hij ee ze gekaft. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij ee ze voor mij gekaft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=856] Mak mij hier ne stoel pakken? [/v] sound
informant2 [a] ja mak mij hier ne stoel pakken ja. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Komaan. Zingt ons nog eens een liedje. [/v] sound
informant2 [a] Kom zing nog ne keer e liedje voor ons. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog eens nen borrel inschenken. [/v] sound
informant2 [a] Moek u nog nen druppel uitgieten. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=859] Verdorie. K ein hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht. [/v] sound
informant2 [a] k ei hem de verkeerde sigaretten gekocht. [/a] status twijfelachtig. Informanten komen op antwoord terug. tagging sound
informant1 [a] k ei verkeerde sigaretten gekocht voor em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Ik kan da nie onthouden. Schrijf mij eens een briefke alstublieft. [/v] sound
informant2 [a] k kan da nie onthouden. Schrijf mij alstublief ne keer een briefke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant2 [a] Mij vader ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood of twee alstublieft. [/v] sound
informant2 [a] Ga ne keer naar de winkel achter een brood of twee alstublief. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Jan. Haal mijnheer pastoor eens ne stoel alstublieft. [/v] sound
informant2 [a] Haalt de pastoor ne keer ne stoel alstublieft. [/a] tagging sound
veldwerker [v=864] We en gaan nie naar t school. [/v] sound
informant1 [a] We gaan nie naar t school. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch dat nie plezierig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch dat da nie geestig is. [/a] even verderop wel met negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets dak nie en kenne. [/a]

da k
tagging sound
informant1 [a] da t nie geestig en is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan datij dr uit ziet. [/v] sound
informant2 [a] Hij is veel slimmer dan dr hij uit ziet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voordak geschreven en. [/v] sound
informant2 [a] Ge moet nie komen voordak geschreven e. [/a]

voorda k
tagging sound
veldwerker [v=841] k en e maar drie spekken. [/v] sound
informant2 [a] k en e maar drie spekken.[/a] tagging sound
informant3 ge moe nie komen dat en hoorde nie veel ze. sound
veldwerker [v=842] Ache da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant1 [a] Ae da nu nie en doet gae later veel probleemn en. [/a]

a e ga e
tagging sound
veldwerker [v=843] Omda Jan nie en komt moetik nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Omda Jan nie en komt moek nu alles zelf doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op da ge nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Pas op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=000] k en ben bang datij da verkeerd doet. [/v] sound
informant2 [a] k ben schuw datij da verkeerd doet. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=000] k en twijfel of datij da wel gaat doen.[/v] sound
informant2 [a] k twijfel o dadij da gaat doen. [/a]

dad ij
tagging sound
informant2 ke twijfele niet. tagging sound
informant2 [a] k en twijfele ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] k en ontken dak da gezegd heb. [/v] sound
veldwerker [v=844] k eb niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] k e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] k gelove dak niemand nie gezien e. [/v] sound
informant1 [a] k gelove dak niemand nie gezien e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand ee mij gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K gelove da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] k gelove dater niemand mij gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand ek gezien. [/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand ek gezien. [/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v=851] k geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] k geloof dater mij niemand gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=845] k en e niemand nie gezien. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant2 [a] ja k en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof datij niemand nie gezien en eet. [/v] sound
informant2 [a] k peize datij niemand nie gezien eet. [/a]

dat ij
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 en mensen die gaan ga werken gaan alleszins nie _ sound
informant2 van uit ons vader sen tijd sound
informant1 ja van eur grootouders dien in achtienhonderd negentig naar Amerika getrokken waren. sound
informant2 aan mij moeë nie meer vragen he sound
informant1 ja ee magtjij dadde sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ok leef levekik
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leeftij
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefse
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: levet nog
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: gulder leef profijtig
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leevndr veel mensen
087 Eddy moet kunnen vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet komt voor : n
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zal t ekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
704 Hij weet hij d'r niks van. komt voor : n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogewewulder
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: otn vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gae
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: oegij gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaegij ook
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: otij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ossezij gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gas ook
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: game
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: oegulder gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gajegulder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assegaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: okik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: oegij gingk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ossij wegging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: aswij gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ozzegulder gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewulder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: osse gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
opmerking: 'zich' lijkt me invloed opgave
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: 'zich' lijkt me invloed opgave
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: emzelve
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em