SAND-data Oostveld (I183a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oostveld

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarOostveld (I183a) ; GUV [meta][k]I183a[/k][i]762[/i][i]763[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet niet da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zie en weet nie da Marie gisteren _ [/v] sound
informant1 [a] die en niet [/a] sound
informant2 [a] _ da Marie gisteren doodgegaan is. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze wil nie dansen en ze wilt ook nie zingen. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekeunen. [/v] sound
informant1 [a] niemand eet da van ze leven nie hewild en nie hekeunen. [/a] lijkt me nogal een verward antwoord; wordt verderop niet eer herhaald ondanks doorvragen tagging sound
informant1 [a] Niemand eetr da hewild en niemand eetr da hekeunen. [/a]

eet dr eet dr
tagging sound
informant2 [a] Niemand eet da hewild en niemand eet da gekeunen. [/a] sound
informant1 [a] winder gaan nie zeggen niemand eet da nie hewild. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant2 [a] Ja a eel da brood willen opeten. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jan a heel da brood willen opeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan a heel da brood opeten gewild? [/v] sound
informant1 [a] nee aan geen kanten. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wien dasse ou kunnen roepen. [/a]

da ze
tagging sound
informant1 [a] _ wien asse ou kunnen roepen. [/a]

a ze
tagging sound
veldwerker [v] en wie dasse kunnen roepen ou. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie dazij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertel me ne keer wie daz a kunnen roepen. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en wien asse? [/v] sound
informant1 [a] wien da [/a] nochtans wel spontaan voorkomen in vorige vraag (als ik het goed hoor) sound
veldwerker [v=029] of wien osse of zo? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] nee [/a] tagging sound
informant1 [a=n] wien da zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Hoe zegde op zn Oostvelds da Jan zich da verhaal nog wel herinnert. [/v] sound
informant1 datje da nog weet sound
informant1 [a] Jan kent de vertellinge nog. [/a] sound
veldwerker [v] da Jan zich bukt. [/v] sound
informant1 [a] Jan stuipt em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Ze kijken naar mekaar. [/a] sound
informant2 [a] Ze kijken naar mekaar voor de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman ee geen nagelen bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman _ ee geen nagels meer. [/a] sound
informant2 [a] _ of ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zegde altijd bij em of zegde ook dikwijls hij ee geen nagels bij? [/v] sound
informant1 [a] bij em [/a] sound
informant1 [a] Hij ee geen nagels niemer he. [/a] sound
informant2 [a] Dn timmerman ee geen nagels mee. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij zoogt een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik dee men voor em werken. [/a] niet echt een enthousiast antwoord, wat volgens mij niet door het reflexief komt, maar door de hele zin. tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna _ liet eur meedrijven op de golven he. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ liet eur gaan op de golven. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] ne keek ne keer goed naar zezelven in de spiegel. [/a]

ze zelven
tagging sound
informant2 [a] _ keek naar zeneigen in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goe. [/v] sound
informant2 t zoutje wel Warten zijn he sound
informant1 [a] Hij ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant2 [a] Warten ken zeneigen goed. [/a] sound
veldwerker [v] en kunde daar die zezelven gebruiken? [/v] sound
informant1 [a] minder [/a] sound
informant2 [a] wider gaan nooit zeggen kijk naar jezelven. Wunder zeggen kijk naar jeneigen. [/a] sound
veldwerker [v=046] Warten ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Warten ee gehoord dandr foto's van em in d _ van em in d etalage staan. [/a]

dan dr
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar van emzelve of zo kunnen zeggen of van zezelve? [/v] sound
informant2 [a] juist van em [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt voor de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] k e mij daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z eet eur nie geamuseerd op t bal. [/a] tagging sound
informant2 [a] t eet eur nie gegaan of t eet eur nie aangestaan. [/a] sound
informant1 t ee men aangestaan. sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] k peize da Marie em geprobeerd eet _ voor em nen brief te schrijven. [/a] 'hem' wordt herhaald; lijkt me een teken dat die wel degelijk na 'geprobeerd' moet staan tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdemegen van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Toen probeerdegemen van were thuis te geraken. [/a]

probeer dege me n
de n is elders in de streek bij mijn weten niet geattesteerd, maar ze lijkt me betrouwbaar. tagging sound
informant2 [a] Toen emme geprobeerd van were thuis te geraken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan leef ik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant2 [a] Ok profijtig leve dan levik lijk da xxx vader en moeder da gewild eet. [/a]

o k leef ik
let op conguentie werkwoord tagging sound
veldwerker [v] en ank profijtig leve. [/v] sound
informant2 [a] ak ok. Maar nie ank [/a]

a k o k
sound
informant2 [a] Ok profijtig geleefd _ [/a]

had ik
'ok' is geen allofoon van 'als' of 'of', maar verleden tijd van hebben sound
veldwerker [v] en akik profijtig geleefd had. [/v] sound
informant1 [a] akik ja. [/a]

a k ik
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Atje nog drie jaar leeft dan leeftje langere dan zijn vader. [/a]

at ie ij leeft ie ij
tagging sound
veldwerker [v] en atjij of atjem nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] dat deze vormen niet voorkomen is uiteraard mogelijk; nochtans is vooral informant twee zowiezo geneigd om 'nee' te antwoorden op aanvullende vragen. sound
veldwerker [v=057] Aszij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan gase nie lang nie meer leven. [/a]

a ze ga ze
tagging sound
commentaarverdubbeling wordt in alle toonaarden ontkent, wat merkwaardig is in dit gebied.  sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] At nu nog leeft levet morgent ook nog. [/a]

a t leef et
Niet echt goed verstaanbaar of er een epenthetische nasaal opduikt of niet. In elk geval is die niet duidelijk. tagging sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefde gulder nooit zo lang askik. [/v] sound
informant1 [a] Azzegulder zo lange _ zo gevaarlijk leeft levegulder nooit zo lang oftekikke. [/a]

as e gulder leef e gulder ofte k ikke
tagging sound
veldwerker zoude altijd azzegulder zeggen of soms ook azze zo gevaarlijk leeft? sound
informant1 [a] azzegulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as e gulder
tagging sound
informant1 [a] Ahulder zo gevaarlijk leeft _ [/a]

a hulder
tagging sound
veldwerker [v=063] Asse voor hun werk leven dan levenze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant1 [a] Anze voor ulder werk leven levenze nie voor udder joenges ja. [/a]

an ze leven ze
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] A Rudy nog leeft leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Aje gezond leeft leefje langer. [/a]

a je leef je
tagging sound
informant2 [a] Ohij azo blijf smoren ja _ [/a]

o gij
sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leveder veel mensen van t werk in de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] odr zo weinig mensen van den _ [/a] sound
informant1 [a] Andr zo weinig mensen van de boerenstiel leven levedr veel mensen van de fabrieke. [/a]

an dr leve dr
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] An Bart en Liesken in den hemel leven dan _ dan leven d ander in d helle. [/a] tagging sound
informant1 [a] A Bart en Lieske _ [/a] tagging sound
informant2 ommezunder da moeten doen. vorm kan erop wijzen dat subjectverdubbeling alleen nog 'voortleeft' in mogelijkheid tot e-insertie bij sommige personen sound
veldwerker [v=071] Alswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Awe sober leven levenwe gelukkig. [/a]

a we leven we
tagging sound
informant1 [a] Ame sober leven _ anwe is eigenlijk wel t eerste. [/a]

a me an we
tagging sound
veldwerker [v=072] Leef ne keer wa gezonder Jan! [/v] sound
informant1 [a] Leef ne keer wa gezondere! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef ne keer wa minder achterlijk joenges. [/v] sound
informant1 [a] Leef ne keer wa gezonder joenges. [/a] tagging sound
informant2 [a] Leefd ie wa gezondre jonges. [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin da iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin dad iedereen moe kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] Ik weet datij zal moeten were kommen. [/v] sound
informant1 [a] Ik wete datje ga moeten were keren. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=873] en datje were ga moeten keren. [/v] sound
informant1 [a] da game nie zo rap zeggen. [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=874] Of datje ga were moeten keren. [/v] sound
informant2 [a] neen neen toch niet [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] k weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant2 [a=j] k wete dat Eddy morgent wilt brood eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant1 [a=n] _ moe vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] k wete da Jan een nieuwe schuur moe bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] k vinnen da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant1 [a=n] k vinne da Marie naar Jef moe bellen. [/a] sound
veldwerker [v=102] k weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant1 [a=n] k vin da Jan spijtig genoeg moe vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant1 [a=n] k vinne da Hans nie mag komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] k weet da Jan wil varkens kopen. [/v] sound
informant1 [a=j] k vinne da Jan wil zwijns kopen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik zei da Willy den auto moest verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=132] k peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a=n] k peis da Marie hem ga moeten roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en dus voor die ee komt in geen geval zo nog een en? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] Zoud ook kunnen zeggen Jan ee nie vele geen geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] nee hij wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nieverst geen muizen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nieverst geen muizen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] hij spreek niet goed geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Jaje klap nie goe Frans. [/a]

ja j e
onduidelijk of de j een tweede persoonsclitic dan wel een eind- of tussenklank is sound
informant1 [a=n] Hij klap zijn Frans nie zo goed. [/a] sound
veldwerker [v] Hij keun zo goed geen Frans. [/v] sound
informant2 [a] Hij keun zo goe geen Frans. [/a] sound
informant1 [a] of hij keun zo goe zijn Frans nie. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wat betekent die zin dan? [/v] sound
informant2 [a] niet iedereen is ne stielman [/a] sound
veldwerker [v=149] Hij ee overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij ee nie overals vrienden. [/a] sound
informant1 [a=n] overal geen vrienden da wil zeggen datje geen vrienden eet. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=150] Hij weet van de zaak niet. [/v] sound
informant1 [a] Hij weet van de zake niet. [/a] sound
veldwerker [v] Hij weet alles nie van de zaak. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij weet nie alles van die zake. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] _ diene wagen moe gemaakt en. [/a] sound
veldwerker [v=157] da was in feite den tweeden. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet datje voor den drieën die wagen moe gemaakt ein. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datje voor den drieën de wagen gemaakt moe ein. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=j] gemaakt moet ein of moet _ da kan ook [/a] tagging sound
veldwerker [v] t besten is moe gemaakt ein? [/v] sound
informant1 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datje voor den drieën de wagen gemaakt ein moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Ehe mensen genoeg voor t hooi van t land t halen. [/a]

e he
tagging sound
informant1 [a] Ehe mensen genoeg om t hooi van t land t halen. [/a]

e he
tagging sound
veldwerker [v=189] t was schone van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant2 [a] t was schone van Jan om te komen helpen. [/a] tagging sound
informant1 [a] voor te komen helpen. die om game nie zeggen. [/a] tagging sound
informant1 [a] t is schone van te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is te zwaar voor te dragen. [/a] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze weegt te zwaar voor te dragen. [/a] sound
veldwerker [v] die kupe is zwaar om dragen? [/v] sound
informant2 [a] nee nee _ voor te dragen. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] W hopen ammale om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] en w hopen voor op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] om [/a] sound
veldwerker [v] en w hopen van op tijd thuis te zijn? [/v] tagging sound
informant1 [a=j] da zou kunnen [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] t is zo zeker of da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] Hij eetr een beetje staan zagen. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant1 [a] Ie staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Toen amme daar kwamen was t aan t regenen. [/a]

a me
tagging sound
informant2 [a] het regendege [/a] sound
veldwerker [v=215] k gelove dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] k peize dak groter zijn dan em. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] k peizn dakik groter zijn of em. [/a]

da k ik
niet zeker of n in peizn tagging sound
veldwerker [v] oftie em. kunde da zeggen? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=216] ze gelooft da gij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft dagij eer gaat thuis zijn dantekikke. [/a]

da gij dan t ek ikke
tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft daj eer thuis ga zijn dantekikke. [/a]

da j dan t ek ikke
tagging sound
commentaarhier wordt gepeild naar vorm zonder verdubbeling. Bij nader inzien is dat echter het eerste antwoord. De informanten gebruiken overigens maar heel zelden verdubbeling.  sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant1 [a] Ge peist toch niet datje sterker is of gij. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v] Zoud ook zeggen ofgegij? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn dazulder. [/v] sound
informant1 [a] Ze geloven da wunder rijker zijn dan _ dan ulder. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze peizen danze rijker zijn of wunder he. [/a]

dan ze
verkeerd pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] Ze geloven da wunder rijker zijn danzulder. [/a]

dan zulder
tagging sound
informant2 [a] dan ulder. [/a] Zuldre is Oelems he Oelem is Oedelem, de grotere gemeente waarin Oostveld ligt. sound
informant1 [a] _ damewunder rijker zijn dan zulder. [/a]

da me wunder
tagging sound
informant2 [a] _ dame rijker zijn _ [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant1 [a] We geloven dahulder nie zo slim zijt of wundre. [/a]

da hulder
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar kunnen zeggen ofmewunder? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a] me peizen _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] gulder gelooft toch nie da zij armer zijn da gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gulder gelooft toch nie dazulder armer zijn da wunder. [/a]

da zulder
tagging sound
commentaaralweer blijkbaar geen verdubbeling, noch na comparatief, noch na voegwoord. Informant één twijfelt wel licht.  sound
informant2 [a] Ge peist toch niet dan zudder rijker zijn _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ of armer da wundre of da zuldre. [/a] tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft da Lisa even schoon is of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] Hij gelooft dat _ [/a] tagging sound
commentaargeen eenduidig antwoord op vraag of voegwoord voor Bart en Peter vervoegd wordt of niet  sound
informant1 [a] Ze peizen da Bart en Peter meer macht en dan _. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze peizen da Bart en Peter _ [/v] sound
informant1 [a] dan [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] Hij zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet hij kom geheel zeker. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] en hij doet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] informant twee geeft bij de volgende vraag (230) echter wel dit antwoord, weliswaar voorafgegaan door 'ja' sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=230] of jajendoet. [/v] sound
informant1 [a=j] Jajendoet. [/a]

ja j en doet
onduidelijk of 'en' pronomen of negatiepartikel is; persoonlijk denk ik eerder het eerste tagging sound
informant2 [a=j] Jajendoet. [/a]

ja j en doet
onduidelijk of 'en' pronomen of negatiepartikel is; persoonlijk denk ik eerder het eerste tagging sound
informant2 [a] Jajij doet hij kom zeker. [/a] sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker. [/v] sound
informant2 [a] Jajendoet. [/a]

ja j en doet
tagging sound
informant1 [a] da wil zeggen datje nog rondloopt. Hij slaapt al zeker. Jajendoet. [/a]

ja j en doet
sound
veldwerker [v=244] en kunde daar toetoet gebruiken? [/v] sound
informant1 [a=n] nee daar niet. [/a] sound
veldwerker [v=240] slaapt hij? [/v] sound
informant1 [a] neenendoet niet [/a]

nee n en doet
sound
commentaarinformanten komen later op de ja-antwoorden terug en stellen dat deze context geen do-support verdraagt. Deze antwoorden zijn slechts relevant om te achterhalen welke vormen bestaan.  sound
informant1 [a] jajendoet. [/a]

ja j en doet
tagging sound
informant2 [a] Jajedoet hij slaapt al. [/a]

ja je doet
tagging sound
informant2 [a] of jajedoet hij slaap nog niet. [/a]

ja je doet
tagging sound
informant2 [a] Toetoet gebruiken wudder niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] als de vraag is slaapt ij dan kunde dus wel zeggen jajendoet. [/v] sound
informant1 [a] jajendoet eigenlijk niet he. Jaj hij slaapt. tagging sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Hij slaap noch niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=245] Maar branden doe z al lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Branden doez al lang nie meer. [/a]

doe z
tagging sound
veldwerker [v] en die lampe doe nie meer branden. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen afwassen. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik wasse soms die tassen af. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] Die jongens moeder da gisteren hertrouwd is stond achter men. [/a] onduidelijk wie er in dit geval achter 'mij' staat sound
informant2 [a] Die jongen ze moeder da gisteren hertrouwd is stond achter men. [/a] sound
informant1 dan is t de jongen die achter jen staat he sound
informant1 [a] De jongen wiens moeder da gisteren hertrouwd is _ stond achter men. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant1 [a] die da klinkt wel nie vreemd in d oren maar _ de jongen wiens moeder. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar danz op zaten was juist geverwd. [/a]

dan z
tagging sound
informant1 [a] de bank waar op danze zaten [/a]

dan ze
niet echt duidelijk of dit nazeggen dan wel een antwoord is sound
informant1 [a] de bank waar anz op zaten. [/a]

an ze
sound
veldwerker [v=253] De zondag gingen we met geheel de familie naar de zee wat dad heel leutig was. [/v] sound
informant1 [a] De zondag gingen we met geheel de familie naar de zee en da was wreed geestig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] t oord waar dak wone stond een oude kerk. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag dawe aankwamen regende t. [/v] sound
informant2 [a] Dn dag dame daar kwamen regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s etwadde da wree schoon is. [/a] tagging sound
informant2 [a] wreed schoon ist. [/a] sound
informant2 [a] _ die wree schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] maar meestal dat he. [/a] sound
veldwerker [v=258] Da s iets dak nie gaarne doe. [/v] sound
informant2 [a] T is ewat dak nie gaarne doen. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en das etwadde diek nie gaarne doen? [/v] sound
informant2 [a]tja da zou kunnen [/a] sound
informant1 [a] neen da [/a] sound
informant2 [a] nee nee [/a] sound
informant2 [a] Hij isjij van die soorte [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant1 [a] Wien datr geld eet _ moetr maar wa geven. [/a]

dat dr moet dr
tagging sound
informant1 [a] wien atr geld eet_ [/a]

a dr
sound
informant1 [a] Wien datr geld eet moetr men maar wa geven. [/a]

dat dr moet dr
tagging sound
informant1 [a] die geld eet _ [/a] minder frequent volgens informanten sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien e? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak in t stad gezien en? [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek in t stad gezien en? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak in t stad gezien e? [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=266] Wie peisje diek in t stad gezien e? [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak in t stad gezien e? [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisje hoe danze t opgelost ein. [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe peisje danzet opgelost en? [/a]

peis je dan ze t
sound
veldwerker [v=265] Hoe peisje hoe danzet opgelost en? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe peisje danzet opgelost en? [/a]

peis je dan ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Ze trokt de sarze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan en gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoutje da kunnen gedaan en. [/a]

zout je
sound
informant1 [a] Zoutje da kunnen doen en. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutje da gedaan gekund en. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutje da ein kunnen doen. [/v] sound
informant1 [a] da s voor Friesland [/a] vertaling 'zoutje da kunnen doen en' al eerder gegeven bij vorige vraag sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant2 [a] Marie is de patatten aan t schillen. [/a] sound
informant1 [a=n] Ze staa bonen te trekken. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik ei geen goesting en voeieren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] k ei geen goeste voor de koeien eten te geven. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie zou bij em komen voor em mee te pakken. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn versmoord bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eur koeien zijn al versmoord in d overstrominge. [/a] sound
informant1 [a=n] Al de koeien van Marie zijn versmoord. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peis ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar peis ik nie op. [/a] sound
veldwerker [v=321] Dien aardigaard enik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Met dien aardigaard ek naar de markt eweest. [/a]

e k
sound
informant1 [a=n] Met dien aardigaard zuk naar de markt geweest. [/a]

zij k
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste ejgij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a=n] k ein al drie sommen gemaakt. Wukkene egij gemaakt? [/a]

e gij
sound
veldwerker [v=323] De wavoore eddegij al weggedaan. [/v] sound
informant1 [a=n] Wukkene egij weggedaan? [/a]

e gij
sound
informant2 [a=j] Voojene egij weggedaan. [/a]

e gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=n] Azo ene zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die of die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestellinge nu maar eens op. [/v] sound
informant1 [a=n] Haalt die bestellingn op! [/a] sound
veldwerker [v] Komen eet nu maar! [/v] sound
informant1 [a] Kom maar eten! [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeg ik geloof deze jongen vinnen ze allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a=n] da verstaak nu een keer niet. [/a]

verstaa k
sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] k wede datje gaan zwemmen is. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=350] _datje gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] _ datje gaan zwemmen is. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=875] k wete datje weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a] k wete datje weesten zwemmen eet. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een Duvelken? [/v] sound
informant2 [a=j] ah jaak. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] bah jaak of jaak ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant1 [a=j] bah jaas [/a] tagging sound
veldwerker [v] ze gaat toch nie dansen zeker. Zoude dan kunnen zeggen jaase? [/v] sound
informant1 [a] Jasendoet [/a] tagging sound
informant1 [a] besendoet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Ein ze gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] bah jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] jaat [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant1 [a=j] Wie dadde? [/a] tagging sound
informant1 [a] Wukkenen? [/a] sound
veldwerker [v] Zoude ook kunnen zeggen wukkenen dadde? [/v] sound
informant2 [a] niet direct [/a] sound
informant1 [a] voojene? [/a] sound
informant1 [a] voojenen? [/a] sound
informant1 [a] wiene? [/a] sound
veldwerker [v=358] k peis datr iemand mijn koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant1 [a=n] k weet nie wiene [/a] sound
informant1 [a=j] k weet nie wie dadde. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] k peizen datr enen mijn koekskes opgegeten eet maar k weet nie wiene. [/a]

dat dr
blijkbaar is dit dan toch de meest gebruikelijk vorm, aangezien hij spontaan gebruikt wordt. De 'die dat' komt alleen voor bij expliciete bevraging. sound
veldwerker [v=359] Met azo een weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Met zo n weer ge kun nie vele doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ga je _ ga je met men naar t voetbal kijken? [/a] sound
veldwerker [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant1 [a=n] Istje dood? [/a]

ist je
sound
informant1 [a] Istn dood? [/a]

ist n
status onduidelijk. Informant twee kent vorm wel maar situeert hem in een andere gemeente. Informant één gebruikt de vorm een paar keer maar is niet duidelijk over of hij hem nu zelf kan gebruiken. sound
informant1 [a=n] Istie dood? [/a]

ist ie
sound
informant2 k peizen danze dat in Beernem en Oelem zeggen over vorm 'istn dood' sound
informant1 [a=j] Istjem al dood? [/a]

ist je em
tagging sound
veldwerker [v] en istjeur al dood? van een vrouw [/v] sound
informant1 [a] nee _ isz al dood [/a]

is ze
sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Met hem te werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/a]

moest ze zij
tagging sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen koste we de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Met da t sneeuwdige kosten ze nie uit t stad. [/a] sound
informant1 [a] _ kosten z uit de stad nie. [/a] sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s dienen daze geroepn en. [/a]

da ze
tagging sound
informant1 [a] Da s den dienen danze geropen en. [/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] Da s den dienen die ze geropen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Da s den dienen die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s den dienen die de vertellinge gedaan eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en kund ook zeggen da s den dienen dat de vertellinge gedaan eet? [/v] sound
informant1 [a] das den dienen diet de vertellinge _ [/a]

da s die t
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s den dienen diek peis dat die vertellinge gedaan eet. [/v] sound
informant1 [a] waarvan dak peize dat die vertellinge gedaan eet. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s den dienen diek peize danze geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s den dienen diek peis _ waarvan dak peize danze geropen en. [/a]

die k da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant1 [a=n] noois [/a] sound
veldwerker [v] en nooitnie? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto meegepakt? [/v] sound
informant1 [a=n] ah niemand [/a] sound
informant1 [a=j] of niemand nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen. [/v] sound
informant1 [a=n] nieverst [/a] sound
informant1 [a=j] of nieversnie [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa istr rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] niets. niemandalle. [/a] sound
veldwerker [v] zoude nietsnie kunnen zeggen? [/v] sound
informant1 [a] nietsnie _ alhoewel _ niets [/a] sound
informant2 [a] nee da vinnekik nie _ [/a] sound
informant1 [a] k gon t nie rap zeggen. A je zegt kan dadde jaat dan kan dadde maar _ [/a] sound
veldwerker [v] en niemendalle nie? [/v] sound
informant1 [a] neen [/a] sound
informant2 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=391] Welkste koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant1 [a=n] gene [/a] sound
informant1 [a=n] of geenene [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dage ne cadeau gekocht et voor em zulle! [/v] sound
informant1 [a] Nie zeggen da je e cadeautje gekocht et! [/a] sound
veldwerker [v] en dajem e cadeautje gekocht et? [/v] sound
informant1 [a] dajem nee. Nie zeggen da je voor em ne cadeau _ da je voor em ne cadeau gekocht et. [/a] tagging sound
veldwerker [v=395] Geloof je niet datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofje niet datje gevallen eet? [/a]

geloof je dat je
tagging sound
informant1 [a=j] Geloofje niet datje gevallen eet? [/a] 'je' nauwelijks hoorbaar sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] t schijnt dasse niets meugt eten. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant1 [a] t schijnt dasse niks meugt eten. [/a]

da ze
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerdege van niemand geen zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde van niemant xxx zeer te doen. [/a] onduidelijk. Zegt informant nu 'geen' of 'niemantE'? tagging sound
veldwerker [v=400] t beloof weer ne schone dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=j] t beloof van ne schonen dag te worden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] t is misschien beter van nog efkes te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] _ van een beetje te wachten antwoord wordt verderop als 'weinig gebruikt' bestempeld. tagging sound
informant1 [a=j] t is beter om nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] t is nog betere voor nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] W amme de chance van em direct were te vinden. [/v] sound
informant2 [a] W amme chance voor em seffes were te vinnen. [/a] tagging sound
informant2 gaate seffes komen of gon sebiet komen. accusatief subject 'en' sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] t lijk wel of atr iemand in de lochting staa. [/a]

at dr
tagging sound
informant1 [a] t is juist lijk atr iemand in de lochting staat. [/a]

at dr
tagging sound
veldwerker [v=407] Hij wistent [/v] sound
informant1 [a=n] Da s nie alhiere sound
veldwerker [v=415] Hij zei dant orgel in de kerk stond. [/v] sound
informant1 [a] Hij zeit dadn orgel in de kerk ston

dat dn
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien gatekik wel krijgen. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfder gij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfder gij op duwen? [/a]

durf de er
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdem gij uitnodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfde gij em uitnodigen? [/a]

durf de
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij vragen? [/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant2 [a] da s e vrouwe [/a] tagging sound
informant2 [a] da keud ook zijn dadr meer zijn [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Istjij Pol hier geweest? [/v] sound
informant1 [a] Istet ofwel istet [/a] tagging sound
informant1 [a] Is Pol hier geweest of istet Pol hier geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a] nee istet nee [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek over meningsverschil  sound
veldwerker [v=422] Hoe eetjij Pol da opgelost [/v] sound
informant1 [a=n] Hoe ee Pol dat opgelost? [/a] tagging sound
informant1 [a=n] Hoe ee tet Pol dat opgelost _ minder eigenlijk nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Ejemegij dien brief opgestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Egij mij dien brief verstuurd? [/a]

e gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=j] k eint em gegeven. [/a]

ein t
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leef zie op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze leef ze zij op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ze zit ze zij op water en brood. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ze zit ze zij op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eet daar niets mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Marie eetet daar niets mee te maken? [/v] sound
informant1 [a] nee dat is verkeerd ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] m een daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] m een wunder daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wunder eeme daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zullen winnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei da wunder gingen winnen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ damewunder gingen winnen. kan ook [/a] informanten hebben opvallend veel moeite met subjectverdubbeling tagging sound
informant2 da wunder gingen winnen da me xxx gingen winnen klinkt heel moeizaam sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant2 [a] xxx keutje daar niets aan doen. [/a] onduidelijk of er een preverbaal pronomen is sound
informant1 [a=n] je keutr niks aan doen. [/a]

keut dr
tagging sound
informant1 [a=j] ij keutjem daar niets aan doen. [/a]

keut je em
tagging sound
informant1 [a=j] ij keutje daar niets aan doen. [/a]

keut je
tagging sound
informant1 [a=j] je keutjem daar niks aan doen [/a]

keut je em
tagging sound
informant2 da zeggewunder nie sound
commentaarmeningsverschil over deze vraag. Zelfs informant twee geeft evenwel toe dat de constructie in de naburige gemeente wel voorkomt. Allicht gaat het hier gewoon om verschillen in ideolect.  sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnie morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik peize datjem morgent ook komt. [/a]

dat je em
tagging sound
commentaaralweer meningsverschil  sound
informant2 [a=n] Ik peis datje morgent ook komt. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] z een naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij eet den bal gesmeten in de mande. sound
informant2 [a=n] Hij eet den bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij eet den borstel geheel kapot gevaagd he. [/a] sound
veldwerker [v=474] t en was maar juist gepast. [/v] sound
informant1 [a=n] t was juist gepast he. [/a] sound
veldwerker [n] [v=000] k en e gene [/v] sound
informant2 [a] k ee gene [/a] [/n] sound
veldwerker [v=485] Willekik vandenavond koken? [/v] sound
informant2 [a=n] doe maar he. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dache die nooit nie meer zult wegsteken. [/v] sound
informant1 [a=n] Belooft daje da boek nooit nie meer ga wegsteken. [/a]

da je
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dae gekocht et? [/v] sound
informant2 [a=n] Zegd e keer wa daj gekocht et. [/v]

da je
sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week geopereerd van dokter Mertens. [/v] sound
informant1 [a] Hij is passeede week geopereerd van dokter Mertens. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij is passeerde weke geopereerd geweest. [/a] sound
veldwerker [v] Hij is passeerde weke geopereerd geworden. Kunde da zeggen? [/v] sound
informant1 [a] geweest. [/a] sound
veldwerker [v=493] Hij wor morgen geopereerd van dokter Mertens. [/v] sound
informant1 [a] Hij wor morgent geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] k vin da Jan beter den dokter kon ein geroepen. [/v] sound
informant1 [a=n] k vinnen da Jan beter den dokter ou geroepen. [/a] sound
informant1 [a] Hij ou beter den dokter kunnen roepen. [/a] sound
veldwerker [v] en hij koste beter den dokter geroepen ein? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is al t kapotte gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] Hij is t kapot gerief weg aan t smijten. [/a] tagging sound
informant1 [a] aan t weg smijten _ nee [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant1 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie groene. [/a] tagging sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op de feeste. [/v] sound
informant2 [a] t waren veel mensen op de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op de feeste? [/v] sound
informant2 [a] Waren dr veel mensen op de feeste? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wukken boeken eehe gekocht? [/a]

ee he
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien eehe gezien? [/a]

ee he
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien eetr joe gezien op de kermis? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dagij geprobeerd et om Piet nen boek te verkopen. [/a]

da gij
sound
informant1 [a=n] Marie zei dagij geprobeerd et om dat op te lossen. [/a]

da gij
sound
veldwerker [a] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/a] sound
informant1 [a=n] Wim zei dak geprobeerd een om Els ne cadeau te geven. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] voor Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
informant1 [a] nie om maar voor he [/a] sound
veldwerker [v] en zoude gewoon die voor kunnen weglaten? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant1 [a=j] Karel zei dagij geprobeerd et om of voor Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken derop los. [/v] sound
informant1 [a] _ leefdegek drop los. [/a]

leef dege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] _ leefdegetje gelijk een beeste. [/a]

leef dege t je
sound
informant2 [a] Vroeger leefdegetje lijk een beeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij als god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdegewe lijk god in Frankrijk. [/a]

leef dege we
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin dadegij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand meug et zien. Ik vinne da je t ook mag zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefdegij als ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Toen leefdegij nog lijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tagging sound
informant1 [a] Toen leefdegegij nog lijk ne kluizenaar. [/a]

leef dege gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op dees feeste wordtr vele gedanst. [/v] sound
informant2 [a] t is vele gedanst op die feeste. [/a] sound
informant1 [a=j] Op deze feeste wiertr vele gedanst. [/a]

wiert dr
tagging sound
informant1 [a=n] maar daar is vele gedanst. [/a] sound
informant1 [a] maar diene er ja. k kan em nie weglaten. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr in diene winkel alleen nog maar brood verkocht. [/v] sound
informant1 [a=j] In diene winkel wordtr alleen brood verkocht. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in de lochting. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stondr nen aardigaard in de de lochting. [/a]

stond dr
tagging sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren is Jan hier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Hij wist daze waarschijnlijk de zondag moesten werken. [/v] sound
informant1 [a] Hij wist daze waarschijnlijk de zondag moesten werken. [/a]

da ze
sound
informant1 [a] danze de zondag moesten werken. [/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] Hij wist dan zulder de zondag moesten werken. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hij wist danzezulder de zondag moesten werken. [/a]

dan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan da eigenlijk nie van plan waren. [/v] sound
informant1 [a] Marie wist dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle mannen liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant1 [a] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn strate. [/v] sound
informant1 [a] dan dieven in zn strate wonen of dan dr dieven in zn strate wonen [/a] tagging sound
informant1 [a] Piet zei dan dr dieven in zn strate wonen. [/a] sound
veldwerker [v=719] Erik wist zeker dat tet Pol daar niks mee te maken had. [/v] sound
informant1 [a] Erik wist zeker dat Pol dr niks mee te maken had. [/a] sound
veldwerker [v=716] Gaatet Marie morgen ook mee? [/v] sound
informant1 [a] Gaatet Marie ook mee? [/a] sound
veldwerker [v=000] Erik eetet da goe opgelost. [/v] sound
informant1 [a] Erik eet da goe opgelost. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude kunnen zeggen Erik eetjem da goed opgelost? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=000] Gaan tet Toon en Dirk da erg vinden? [/v] sound
informant1 [a] Gaan tet Dirk e Pol dat erg vinden? [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Toon dacht datet Marie overal wel iemand kenden. [/v] sound
informant1 [a] Toon peisde da Marie wel overals iemand kendege. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] We gaan zeker winnen zeitet Marie. [/v] sound
informant1 [a] We gaan zeker winnen zei Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Woontet die vent nog altijd in ulder straat? [/v] sound
informant1 [a] Woontet diene vent nog altijd in die straat? [/a] tagging sound
veldwerker [v=717] Istet da onweer hier ook gepasseerd? [/v] sound
informant1 [a] Is dat onweer hier ook gepasseerd? Istet da onweer _ alletwee voor men [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Istet die vent nu al getrouwd of niet? [/v] sound
informant1 [a] Is diene vent of istet diene vent _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eetet hier ne man gewoond of een vrouw? [/v] sound
informant1 [a] Eetet hier ne man _ ja? [/a] tagging sound
veldwerker [v=715] Dr istet hier niemand geweest. [/v] sound
informant1 [a] Dr istet hier niemand geweest. [/a] sound
commentaargenitiefconstructies uit schriftelijk één  sound
informant1 Mariesenen auto is kapot sound
informant1 Pietsenen auto is kapot sound
informant1 Diene ventsenen auto is kapot sound
veldwerker Jan is Karolie en Kristien _ sound
informant1 _ ulder broere sound
informant1 [v=002] [/v] [a] k een da gezeid gehad [/a] sound
commentaarspontaan nagesprek  sound
overig hij vultje dat in en hij zendtje dat iedere kerent op sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 want de Duitsers mogeze geen lucht zien sn avonds sound
commentaarspontaan gesprek (let op hoge frequentie VSO-zinnen)  sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 ik onthouket azo sound
commentaarpersonalia [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
004 Ik probeerdekegen om tomaten te kweken Alternatieve variant: 'probeerekde'
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven heeft vorm: Ze weet zie niet da Marie gisteren dood gegaan is.
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie mer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrtet ginder
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eertrtet niemand
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wunder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen u-vorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen u-vorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaget
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wunder gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwundere
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunder gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gagulder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zunder gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanzulder
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga ne keer weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingegie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wunder gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingnwunder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gunder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingegunder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zunder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnzunder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em