SAND-data Beveren (I178p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Beveren

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarBeveren-Waas (I178); GUV; [meta][k]I178p[/k][i]776[/i][i]777[/i][i]778[/i][i]945[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie ee proberen van hem nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik peis da Marie geprobeerd eet van hem nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant3 [v=005] Toen probeerdegemen om droog thuis te geraken. [/v] sound
informant3 [a=n] Wij probeerdegemen van droog thuis te geraken. [/a]

probeer dege men
verbaal affix men tagging sound
veldwerker [v] zoude ook kunnen zeggen toen probeerdemegen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant3 [a=n] neenee. Toen probeerdegemen _ [a]

probeer dege men
tagging sound
informant2 [a] wij probeerdemege _ Wij probeerdegemen om droog thuis te geraken. [/a]

probeer dege men
tagging sound
informant3 [v=006] Gisteren wandeldie _ diede door het park. [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Gisteren wandeldenij door t park. [/a]

wandelden ij
tagging sound
informant3 [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
informant3 [v=022] Dr wilter niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
informant3 [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Els wil nie dansen en zingen wils ook nie. [/a]

wil s
sound
informant2 [a=j] _ of ze wil nie zingen ook nie [/a] tagging sound
informant3 [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekeunen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet da ooit gewild of gekeunen. [/a] tagging sound
informant3 [v=026] Jan zou gelijk da brood wel willen opgegeten ein. [/v] VD is merkwaardig sound
informant2 [a] Jan die ou geheel da brood wel willen opeten. [/a] tagging sound
informant3 [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] _ wie dasse kunne roepen ou. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=028] dus wie dasse kunne roepen had [/v] sound
informant2 [a=j] Zeg maar nie wie dasse kunne roepen ou. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker en wie das had kunnen roepen sound
informant2 [a=j] _ wie das ou kunne roepen

da s
tagging sound
veldwerker [v] in plek van wie da, of dag ook zou kunnen zeggen. Vertel mij maar eens wie assij had kunne roepen [/v] sound
informant2 [a=j] _ wie asse kunne roepen ou. [/a]

a se
tagging sound
informant3 [a] wie asse kunne_ maar ik peis eerder da we spontaner zullen zeggen wie dasse _ wie dasse kunne roepen ou [/a]

a se da se da se
sound
commentaar[v=029] [a=n] zie 028 [/a] [v=030] [a=n] zie 028 [/a]  sound
veldwerker [v=035] Hoe zegde op zijn Bevers da Jan hem da verhaal wel herinnert? [/v] sound
informant2 Rappeleerd ou da nie dak ou da gezeed en

rappeleer d da k
sound
informant3 [a] Hij zal hem da nog wel rappeleren. [/a] tagging sound
informant2 Hij rappeleer zich da nog wel. sound
informant3 zich eigenlijk nie he sound
informant2 nee sound
informant1 nee sound
informant3 [a] Hij zal hem da nog wel rappeleren. [/a] sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant3 [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant3 [a] Hij wastem he. [/a]

wast em
tagging sound
informant3 [a] Toon is hem aan t wassen. [/a] sound
informant1 maar zegd ook nie [a] Hij wast zeneigen. [/a]

zeg d zen eigen
sound
informant3 [a] Hij is zeneigen aan t wassen. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant2 [a] vroeger minder maar de laatste veertig vijftig jaar is dat xxx zeneigen ja ja [/a] sound
informant2 [a] Hij gunnet zeneigen wel of hij zie zeneigen gaarne [/a]

gun et zen eigen zen eigen
sound
veldwerker [v=038] De schrijnwerker ee geen nagelen bij zich. [/v] sound
informant1 [a] Hij ee geen nagelen bij em. [/a] sound
informant3 [a] De schrijnwerker ee geen nagelen bij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Bij of bij hem. Wa vinde dan t beste? [/v] sound
informant3 [a] bij [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant3 [a] Fons zag een slang nevest hem. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant3 [a] Johanna liet eur _ eur mee drijven met de golven. [/a] sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goe in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] Toon bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant3 [a] De Ward ken zeneigen geheel goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datter foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord datter fotos van hem in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] zoud ook kunnen zeggen datter foto's van hemzelf in d etalage staan? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] of van zeneigen [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee in deze context nie [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] Sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant3 [a] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik e mij daar goe geamuseerd. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude daar kunne zeggen k e meneigen daar goe geamuseerd? [/v] sound
informant3 [a] ja als ge zo eigenlijk de nadruk wilt leggen [/a] sound
informant3 [a] Ik e meneigen daar nogal eens geamuseerd. [/a]

men eigen
tagging sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant2 [a] Zij eed eur nie geamuseerd op t bal. [/a] tagging sound
informant3 [v=053] Azek zuinig leef dan levik gelijk of da mijn ouders zou willen. [/v]

as ek lev ik
sound
informant2 [a] Ak nou profijtig leef _ da zouk leven lijk a mijn ouders da gaarne en. [/a]

a k zou k
tagging sound
informant2 [a] awel en ak da s even goed als azek [/a]

a k az ek
tagging sound
veldwerker [v] en zoud ook kunne zeggen anek [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] ja [/a] sound
informant3 [a] Anek nou profijtig zou leven_ [/a]

an ek
sound
informant2 [a] azek of anek. Maar ik zeg dat Bevers meest is ak. [/a]

az ek an ek a k
sound
informant2 [a] ak azek anek. Wordt alletwee gebruikt [/a]

a k az ek an ek
sound
informant2 [a] ofwel akik [/a]

a k ik
sound
informant3 [a] da s natuurlijk ook een beetje te zien waar dache absoluut de nadruk wilt leggen [/a]

da ge
sound
informant3 [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/v] sound
informant3 atij of asij

at ij as ij
sound
informant2 [a] Atij nog drie jaar leeft _ [/a] of asse nog drie jaar leeft.

at ij a se
tagging sound
informant3 [v=057] Assij zo gevaarlijk leeft dan zalze nie lang nie meer leven. [/v] tagging sound
informant2 [a] asse [/a]

a ze
sound
informant2 [a] Maar assezij nie oppast ja [/a]

a se zij op past
sound
informant2 [a] t is nadrukkelijker he me zij te herhalen [/a] sound
informant3 [v=059] Ast nu nog leeft dan zalt morgen ook nog wel leven. [/v] sound
informant3 [a] Ant nou nog leeft dan levet _ [/a] k zou da wel eens kunnen doen

an t lev et
tagging sound
informant3 [a] maar toch minder he [/a] sound
informant1 [a] Ast nou nog leeft he_[/a]

as t
tagging sound
informant3 [v=061] Asgulder zo losbandig leeft dan zuldegulder nooit zo lang nie leven azzekik. [/v]

as gulder zul de gulder az ek ik
tagging sound
informant2 [a] Agulder [/a]

a gulder
tagging sound
veldwerker [v] en addegulder [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] of asgegulder [/v] sound
informant3 [a] asgegulder maar da s dan weer de nadruk op die gij he [/a]

as ge gulder
sound
informant3 [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant2 [a] asse [/a]

a se
sound
informant2 [a] assezulder jaja [/a]

a se zulder
sound
informant2 [a] azezulder da denken _ [/a]

a ze zulder
tagging sound
informant3 [v=067] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/v] sound
informant3 [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kunde da voor vrouwen ook zeggen dus as de Maria nog leeft [/v] sound
informant3 [a] dan leeft de Marie ook nog [/a] bepaald lidwoord voor vrouwelijke eigennaam tagging sound
informant2 [a] Maar ik zit altijd met mijn ts xxx. Atte Maria he. [/a]

at e
sound
informant3 [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Ache gezond leeft _ [/a]

a ge
tagging sound
veldwerker [v] of achegij of asgegij? [/v] sound
informant2 [a] asgegij of asgegulder of assezij _ dat is _ in ieder geval in deze context [/a]

as ge gij as ge gulder as se zij
sound
informant3 [v=069] Asser zo weinig mensen van de landbouw leven dan levender veel van t werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Atter zo weinig mensen van de boerexx _ van de landbouw leven_ [/a]

at er
tagging sound
veldwerker [v] zoude kunne zeggen ander zo weinig mensen van t boeren _ van de boerenstiel leven [/v] sound
informant3 [a] ander zo weinig leve van de boerestiel_ [/a]

an der
sound
informant3 [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] Aten Bart en zijn lief_ [/a]

at en
tagging sound
informant3 [a] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leven de Marie en de Frans in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en an Bart en Liesken_ [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee zeker nie. As wel [/a] sound
informant3 [v=071] Aswe sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Amme samen leven _ [/a]

a me
tagging sound
informant3 [a] Asw alleen leven [/a]

as w
tagging sound
informant2 [a] Am alleen leven [/a]

a m
tagging sound
informant3 [v=072] Leef wa gezonder Jan. [/v] sound
informant2 [a] Leef wa gezonder _ Jan. [/a] tagging sound
informant3 [v=073] Kinderen leef wa minder bekrompen. [/v] sound
informant2 [a] Leef wa minder bekrompen [/a] enkelvoud denk ik i.p.v. meervoud tagging sound
informant1 [a] nee daar gaget hem _ absoluut [/a]

gag et
let op g in gaget sound
veldwerker [v=075] Ik vin dad alleman moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] k vin dad alleman moet kunne zwemmen. [/a] tagging sound
informant3 [v=077] Ik vin dad iedereen _ moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=n] Moet zwemmen kunnen da _ da zegge wij nie. [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] k vin dad alleman kunne zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a] moet kunnen zwemmen _ die volgorde van die hulpwerkwoorden he [/a] tagging sound
veldwerker dus [v=082] Ik vin dad iedereen zwemme kunnen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] zeker nie [/a] sound
veldwerker dus [v=084] ik vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] _ moet kunne zwemmen [/a] tagging sound
veldwerker [v=086] Ik weet datten Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] neeneenee [/a] sound
veldwerker [v=087] Den Eddy moet kunne vroeg opstaan. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] twee werkwoorden naast mekaar sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant3 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
informant3 [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten. [/v] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr hier nieverast geen muizen. [/v] sound
informant2 [a=j] dat kan [/a] sound
informant3 [a=j] Zitten dr ier nieveranst geen muizen. [/a] tagging sound
informant3 [v=146] Hij spreekt nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij spreekt nie goe Frans. [/a] sound
veldwerker [v] En zoude da kunne zeggen met zo in plek van nie. Dus hij spreek zo goe geen Frans [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Hij spreek nie zo goed Frans. [/a] sound
informant3 [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene vakman. [/a] tagging sound
informant3 [v=149] Hij eed overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [n] [v=148] zie eerder [/v] [a=j] Alleman is gene vakman. [/a] sound
informant3 [a] of nie iedereen is ne vakman [/a] [/n] sound
informant3 [a] ij eed overal geen vrienden [/a] sound
informant3 [a] ij eetij nie overal vrienden. [/a]

eet ij
sound
informant1 [a] zoud ook nie ku_ hij ee nieveranst vrienden [/a]

zou d
sound
informant3 [a] nee _ dan zijde te categoriek _ want dan eetij nieveranst geen vrienden [/a]

zij de eet ij
sound
informant3 [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
informant3 [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet gemaakt ein. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ik zoun die volgorde laten [/a] sound
informant2 [a] en nie omgekeerd _ gemaakt moet ein zoukik nie zeggen [/a]

zou k ik
informant is op zoek naar norm; later zal hij deze vorm de beste vinden... sound
informant3 [v=160] datij voor den drieën de wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant2 [a=g] gemaakt moet ein denk ik dat meest courant is [/a] sound
informant3 [a=j] _ gemaakt moet ein ja [a] tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] in geen enkel geval [/a] sound
veldwerker [v=161] en die vierde? [/v] sound
informant3 [a=n] gemaakt hebben moet ook nie [/a] sound
informant3 [v=188] Edde genoeg mensen om hooi van t land te halen? [/v] sound
informant3 [a] Edde genoeg mensen om hooi van t land te halen. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v] die om _ ofdage daar iets anders kunt zeggen [/v] sound
informant3 [a] maar in dit geval gamewe nie voor zetten he. Voor hooi van t veld te halen maar wel om hooi van t veld t halen [/a]

ga me we
let op combinatie clitic en dof pronomen sound
informant2 [a] zeer duidelijk _ om hooi van t land t halen [/a] sound
informant3 [v=189] Da was aardig van de Jan om te komen _ pardon _ om te kome werken _ of van te kome werken. [/v] sound
informant2 [a] Hij was zo vriendelijk van te komen werken. [/a] tagging sound
informant2 [a] om te kome werken _ van te kome werken [/a] tagging sound
informant2 [a] ik pas [/a] sound
informant3 [a] ik stem voor van te komen werken [/a] sound
veldwerker [v] en voor? [/v] sound
informant3 [a]voor nee. In deze zin nie nee. [/a] sound
informant3 [v=190] Die ton is zwaar om dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton hier is zwaar om dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie om te dragen [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee zeker nie [/a] sound
veldwerker [v] en met voor [/v] sound
informant3 [a] voor dragen of voor te dragen nie nee [/a] sound
informant3 [v=192] Wij hopen allemaal van intijds thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] Wij hopen allemaal van intijds thuis te zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] van intijds _ nie om intijds [/a] sound
veldwerker [v] en zoude die van kunne weg laten [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] dat kan. Maar het is duidelijker gesteld met te zeggen van intijds [/a] sound
informant3 [a] t is vlotter met die van dr bij [/a] sound
informant3 [v=193] Da s zo zeker as da twee en twee vier is. [/v] sound
informant3 [a] Da s zo zeker as één en één twee is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s zo zeker ad één en één twee is. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude as da kunnen zeggen? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] nochtans 'dat' in vraag zoals hij ze eerst leest... sound
informant2 [a] totaal uigesloten [/a] sound
veldwerker [v] en of dat bijvoorbeeld [/v] sound
informant2 [a] ook nie [/a] sound
informant3 [a] nee nee [/a] sound
informant3 [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant3 [a] Die kan nogal staan zagen zeg. [/a] tagging sound
informant3 [v=199] en hij staat te zeuren. [/v] sound
informant3 [a] Hij staat te zagen. [/a] tagging sound
informant3 [v=200] As wij daar aankwamen dan regendent. [/v] sound
informant3 [a] As wij daar aan kwamen dan regendent. [/a]

regende nt
tagging sound
informant2 [a] A wij daar aan kwamen _ [/a] sound
informant2 [a] of amme daar aankwamen he _ [/a]

a me
sound
informant2 [a] _ dan regendet. [/a]

regende t
sound
informant2 [a] _ dan regendent. [/a]

regende nt
ben niet helemaal zeker van epenthetische nasaal sound
informant3 [v=215] Ik geloof dakik groter zijn asgij tweede persoon na comparatief i.p.v. derde sound
informant3 [a] Ik geloof dakik groter ben as gij. [/a]

da k ik
tagging sound
informant2 [a] groter zijn as gij. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik geloof dak groter zijn asgij. [/a]

da k as gij
tagging sound
veldwerker [v] k gelovekik _ op die manier. Zoude da kunne zeggen. [/v] sound
informant2 [a] nee ik gelovekik nee [/a]

gelove k ik
sound
veldwerker [v] en die as. Zoude daar iet anders kunne zeggen? Of gij? [/v] sound
informant3 [a] nee nee [/a] sound
informant2 [a] zeker nie _ groter of gij? Nee zeker nie. [/a] sound
informant2 [a] groter of _ groter as? [/a] twijfel bij informant2 maar niet bij de anderen sound
veldwerker [v] dr staat eigenlijk dan [/v] sound
informant1 [a] t is as volgens mij [/a] sound
informant3 [v=216] Zij gelooft dagij eerder thuis zijt azzekik. [/v] sound
veldwerker [v] en zoude hier kunnen zeggen. Ze geloof zij wel _ [/v] sound
informant3 [a] t is te zien wa dache precies wilt benadrukken of zeggen. [/a] sound
informant3 [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is asgij zeker. [/v] sound
informant3 [a] Ge gelooft toch nie datij sterker is asgij. [/a]

dat ij as gij
tagging sound
informant2 [a] Ge gelooft toch nie datij sterker is asgij. [/a]

dat ij as gij
tagging sound
veldwerker [v] en asgegij. Zouda kunnen [/v] sound
informant2 [a] nee. ge nie [/a] sound
veldwerker [v] en ge geloof gij da toch nie datij sterker is [/v] sound
informant2 [a] nee. Ge gelooft. zonder die gij ook weer. [/a] sound
informant3 [a] jaja zonder die gij [/a] sound
informant3 [v=218] Ze geloven dawij rijker zijn as zij. [/v] sound
informant3 [a] Ze geloven dawij rijker zijn asgij _ aszij. [/a]

da wij as gij as zij
tagging sound
informant3 [v=219] Wij geloven dagulder zo slim nie zijt as wij. [/v] sound
informant3 [a] Wij geloven dagulder zo slim nie zijt aswij. [/a]

da gulder as wij
tagging sound
informant3 [v=220] Gulder gelooft toch nie dazij armer zijn asgulder. [/v] sound
informant3 [a] Gulder gelooft toch nie _ dazij armer zijn asgulder. [/a]

da zij as gulder
tagging sound
veldwerker [v] ge geloof gulder toch niet da kund ook nie zeggen? [/v] sound
informant2 [a] ja dat is _ [/a] sound
informant2 [a] Ge geloofgulder _ [/a]

geloof gulder
sound
informant3 [v=221] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Hij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant3 [v=222] Hij gelooft datten Bart en de Peter sterker zijn as de Geert en de Jan. [/v] tagging sound
veldwerker [v] en dan den Bart _ [/v] sound
informant2 [a] nee as [/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt _ n.v.t. _ ja hij doet. Of als hij nie slaapt. Hij en doet of t en doet. [/v] sound
informant2 [a=n] in geen enkel geval hiere [/a] sound
informant2 [a=n] wij zoun gewoonweg zeggen hier ja hij slaapt of nee hij slaap nie [/a] sound
commentaar[v=227] [/v] [a=n] idem 226 [/a]  sound
informant3 [v=230] Hij zal nie komen. [/v] sound
informant3 [a=n] ij komtij wel. [/a]

komt ij
sound
commentaar[v=231] [/v] [a=n] idem 226 [/a]  sound
veldwerker [v=244] Slaapt hij nu? [/v] sound
informant3 [a=j] Toetoet [/a]

t oet t oet
tagging sound
commentaar [v=243] [/v] [a=n] idem 244 [/a]  sound
informant3 [v=228] Hij slaapt [/v] [a=j] Toetoet [/a] en dan wilde zeggen. Nee dan slaaptij nie

slaapt ij
sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=232] Hij zal nie komen. [/v] sound
informant3 [a] Toetoet [/a] dan komtij wel

t oet t oet komt ij
tagging sound
informant1 dan komtij wel ja

komt ij
sound
informant3 [v=248] Ik doe wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant3 [a] k zalekik de taskes wel eens af wassen. [/a]

zal ek ik
sound
informant3 [v=249] De jongen wies moeder gisteren getrouwd is stieng achter mij. [/v] sound
informant2 [a] die jongen zijn moeder _ maar dan kanek de zin nie meer maken he [/a]

kan ek
sound
informant3 [a] De jongen wies moeder gisteren getrouwd is _ of hertrouwd is stieng achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wie zijn moeder? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant3 [v=250] De bank waar daz op zaten was just geverfd. [/v] sound
informant3 [a] De bank waar das op zaten was just geverfd. [/a]

da s
tagging sound
informant3 [v=253] t Zondags gingen met geheel de familie naar de zee en da was leutig _ wat heel leuk was staat hier eigenlijk. [/v] sound
veldwerker [v] en dus wat da? [/v] sound
informant3 [a] wat da leutig was? Nee da s te gezocht [/a] sound
veldwerker [n] [v=250] Zoude kunne zeggen de bank waarop dasse zaten? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee waar op dasse _ waar daz op zaten [/a]

da se da z
sound
informant3 [v=255] In t dorp waar dakik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] t Dorp waar dakik woon staat een oud kerksken. [/a]

da k ik
tagging sound
informant3 [v=256] Op den dag dam _ dawijile daar aankwamen dan regendent. [/v] sound
informant3 [a] Op den dag damme dr aan kwamen dan regendent. [/a]

da me regende nt
tagging sound
informant1 [a] dan was t aan t regenen [/a] sound
informant3 [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant3 [a] Da s iet da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] da en nie wa [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] ook nie wa da. Da s iets wa dad heel schoon is [/v] sound
informant3 [a] nee nee [/a] sound
informant3 [v=258] Da s iets dak gaarne doen. [/v] sound
informant3 [a] Da is iet dak nie gaarne doen. [/a]

da k
tagging sound
informant3 [a] en niet wat [/a] sound
informant2 [a] nee dak [/a]

da k
sound
informant1 [a]dak nie gaarne [/a]

da k
sound
informant2 [a] _ dak nie gaarne doen. [/a]

da k
sound
informant3 [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
veldwerker en wie da geld eet sound
informant3 [a] Wie da geld eet _ die mag mij wel wa geven. [/a] tagging sound
informant2 [a] nie die. wie. wie da geld eet [/a] sound
informant3 [v=260] Wa peisde wie dakik in de stad tegengekomen zijn? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Wa peisde _ wie dak in de stad _ wie dakik _ wie dak in de stad tegen gekomen zijn? [/a]

peis de da k ik da k da k
tagging sound
informant1 [a=j] ja [/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad tegengekomen zijn? [/v] sound
informant3 [a=n] Wie peisde dak in t stad tegengekomen zijn? [/a]

peis de da k
tagging sound
informant3 [a=n] Wie peisdegij dak in t stad tegengekomen ben? [/a]

peis de gij da k
tagging sound
informant2 [a=n] xxx nie zeggen wa _ wa peisde _ [a]

peis de
sound
informant2 [a=n] Ik zount van den eerste keer zeggen. Wie peisde dak in t stad tegengekomen zijn? [/a]

zoun t peis de da k
sound
veldwerker [v] zoude gij dan kunne zeggen wie peisde wie dak in t stad tegengekomen zijn? [/v] sound
informant2 [a] nee dan zouk die wie nie meer gebruiken [/a]

zou k
sound
informant2 [a] wie peisde dak in de stad tegen gekomen zijn? [/a]

peis de da k
sound
commentaar[v=266] schriftelijk aangeboden [/v]  sound
informant3 [a=n] Wie peisde dakik in de stad tegengekomen ben? [/a]

peis de da k ik
sound
informant3 [a=n] dien die val weg. [/a] sound
informant3 [v=261] Wa peisde hoe dasset opgelost ein? [/v] sound
informant3 [a=j] Wa peisde _ hoe dasset opgelost ein? [/a]

peis de da se t
tagging sound
informant2 [a=j] Wa peisde hoe _ sound
informant3 [v=265] Hoe peisde dasset opgelost ein? [/v] schriftelijk aangeboden; al bij eerste leesbeurt gecorrigeerd tagging sound
informant3 [a=n] Hoe peisde dasset opgelost ein? [/a]

peis de da se t
sound
informant2 Ik zoun altijd zeggen [a=n] Wa peisde hoe dasset opgelost ein? [/a]

peis de da se t
tagging sound
informant1 t is alletwee sound
informant3 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant3 [a] Marie trok t deksel naar eur. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze trekt t deksel naar eur. [/a] sound
informant2 [a] Ze trekt allemaal t deksel naar eur. [/a] sound
informant3 [n] [a=297] Zoutij da gedaan kunnen ein [/a]

zout ij
[a=296] idem 297 [/a] sound
informant3 [a=297] Zoutij da kunne gedaan ein. [/a]

zout ij
sound
informant2 [a] nee _ gedaan kunnen ein [/a] sound
informant3 [a] jawel da gaat ook [/a] sound
informant2 [a] da s te beschaafd [/a] [/n] sound
veldwerker [v=308] Zoutij ein kunnen doen? [/v] sound
informant2 ein kunnen doen _ in geen enkel geval _ kunnen doen ein sound
informant3 [a] Zoutij da kunnen doen ein. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan ein gekund. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund ein. [/v] sound
informant2 [a] wel _ [/a] sound
informant2 [a=n] gedaan gekund ein _ nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] k zien da toch ook nie in [/a] sound
veldwerker [v=502] _ zit patatten en schillen [/v] sound
informant3 [a=n] nee. Marie zit patatten te _ schellen[/a] sound
informant2 [a=n] Marie zit patatten te schillen. [/a] sound
informant3 [n] [a=309] Ik heb geen _ geen goesting om de koeien te voeren. [/a] sound
commentaar[v=309] niet goed opgevraagd  sound
informant2 [a=309] geen goesting om de konijnen te voeren. [/a] sound
informant3 [a=316] De politie zou bij hem komen en hem meenemen. [/a] [/n] sound
informant3 [v=316] De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant2 [a=n] De politie zal naar hem gaan _ en ze nemen hem mee. [/a] sound
informant3 [v=317] Marie al aar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant3 [a=n] al de koeien van Marie _ [/a] sound
informant1 [a=n] of allemaal de koeien _ [/a] sound
informant3 [a] _ zijn verdronken met de overstroming. [/a] sound
informant3 [v=319] Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar peisek nie op. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen enik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant3 [v=322] Ik heb die drie eerste sommekes al gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/v] sound
informant3 [v=323] De wafferen ed al weggebracht. [/v] sound
informant3 waveurenen maar t is in t meervoud sound
informant3 dus [a=n] De welkste _ ed al weggebrocht. [/a] sound
informant1 [a=n] De welkste ed al weggebrocht. [/a] sound
informant3 [v=325] De dees zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant3 [a=j] De dees zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
informant3 [a=j] De die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
tagging sound
informant3 de dees da liggeze dicht bij u de die da s wa verder af sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling eens op. [/v] sound
informant2 [a=j] da kan [/a] sound
informant3 [a=j] Gaan haalt die bestelling nu maar eens op. [/a] tagging sound
informant2 maar zonder gaan he sound
informant3 ja maar ge kunt toch wel zeggen. Gaan haalt die bestelling nu maar eens op. sound
informant2 ah da s t zelfden da kunde zeker zeggen sound
veldwerker [v] komen eet nu maar eens. [/v] sound
informant3 [a] Komen eet nu maar al zun. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Blijven eet maar vandenavond. [/v] sound
informant3 [a] Blijf maar eten. [/a] sound
informant3 [v=350] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/v]

dat ij
sound
informant3 ammen eten kunde nie klappen

a me n kun de
verbaal affix 'men' sound
informant3 [a=j] k weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=347] k weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] neenee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie Herman _ nu is t de vraag of datij dan kan zeggen jak [/v] sound
informant3 [a=n] minder [/a] tagging sound
informant2 [a=n] da e k nog nooit nie gehoord. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] ja gaarne [/a] tagging sound
informant3 [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant3 [a=n] ja [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einze gegeten? [/v] sound
informant3 [a=n] ja [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? Jaat. [/v] sound
informant3 da zou misschien wel eens kunnen sound
informant2 nee wij zegge ja of we zegge nee sound
informant3 [a=j] jaat [/a] tagging sound
informant2 da kan maar da is nie sound
informant3 ze zullen eerder ja zeggen tagging sound
informant3 maar wete wat da wij wel zeggen? Dan op een andere vraag. Maar jaat. sound
informant2 [a=j] _ en ge wild uw antwoord beklemtonen xxx dan zegde maar jaat. [/a] tagging sound
informant2 en zoude gij da riskeren? Maar jaat!

zou de
sound
informant3 in deze is t nie toepasselijk eigenlijk sound
informant3 wel in de vraag. Zoudegij da durven? Ah maar jaat

zou de gij
sound
informant3 [v=357] Er komt morgen iemand langs. Wie da? [/v] sound
informant3 [a=j] wie da? [/a] tagging sound
informant3 [a=j] wie da is juist [/a] sound
informant3 [v=358] k peis datter iemand die koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie. [/v] sound
informant2 [a] wie da nie [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant3 natuurlijk wel. Wie dat da gedaan eeft sound
informant3 wie dat da gedaan eet da weetik nie zun

weet ik
sound
veldwerker [v=363] Ge ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant3 Wij gaa wij samen naar de voetbal subjectverdubbeling met initieel subject; elders ontkend sound
informant3 gij met ik _ da s samen sound
veldwerker waarschijnlijk zuld ier gewoon zeggen met mij sound
informant3 [a=n] met mij [/a] sound
veldwerker [v=364] Issem dood? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee [/a] sound
informant2 [a=n] Isij dood [/a]

is ij
sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moet zij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant3 [a=j] Met ij te werken moet zij ne gehelen dag thuis blijven. [/a] tagging sound
informant3 [a] Met datij moet werken _ moet zij ne gehelen dag thuis blijven. [/a]

dat ij
sound
informant3 [v=369] Met da sneeuwen kostewij nie uit de stad _ of kostewij de stad nie uit. [/v] sound
informant2 nee _ kostewij nie uit de stad

koste wij
sound
informant3 [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] tagging sound
commentaar[a] zie verder; als a=nr. [/a]  sound
informant3 [v=371] Da s de man diet da vertelselken verteld eet. [/v] tagging sound
commentaar[a] zie verder; als a=nr. [/a]  sound
informant3 [v=372] Da s de man die dak peis dat da verteld eet. [/v] sound
commentaar[a] zie verder; als a=nr. [/a]  sound
informant3 [v=373] Da s de man diek peis dasse geroepen ein sound
commentaar[a] zie verder; als a=nr. [/a]  sound
informant1 [n] [a] Da s de man die ak peis dat gedaan eet. [/a]

a k da t
sound
informant1 [a=372] Da s de man dak peis dat da gedaan eet. [/a]

da k
sound
informant2 [a=372] de man dak peis _ [/a] _ waarvan dak peis

da k da k
sound
informant3 [a=370] Da s de man die ze geroepen ein of die anze geroepen ein [/a]

an ze
sound
informant3 die anze geroepen ein da s xxx een beetje platter zo

an ze
sound
informant3 [a=371] Da s de man die da vertelselke verteld eet. [/a] sound
informant1 [a=371] _ die a da verteld eet. [/a] sound
informant2 [a=371] Da s de man die ad een vertelselke verteld eet. [/a] sound
informant3 [a=373] Da s de man die ak peis dasse geroepen ein. [/a] [/n]

a k da se
sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in de wereld? [/v] sound
informant3 [a=j] ah nooit nie awa jong [/a] sound
informant1 [a=j] ah nooit nie awa [/a] tagging sound
informant3 [a] of van ze leven nie [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr den auto meegepakt? [/v] sound
informant3 [a=j] niemand nie [/a] tagging sound
informant3 [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen? [/v] sound
informant3 [a=j] ah nieveranst nie [/a] tagging sound
informant3 [v=390] Wat is rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] niksken [/a] sound
informant3 [v=391] Welke koeien heeft hij gemolken? Geen enkele [/v] sound
informant1 [a=n] geeneen gemolken [/a] sound
informant3 [v=393] Nie zeggen dache ne cadeau van hem gekocht et he. [/v] tagging sound
informant3 [v=395] Geloofdegij nie datij gevallen is _ of datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a] _ datij gevallen eet _ gevallen is nie [/a]

dat ij
sound
informant3 Hij is gevallen of hij ee gevallen? sound
informant2 [a=j] Geloofde mij nie datij gevallen eet? [/a]

geloof de dat ij
tagging sound
informant3 ja datij gevallen eet

dat ij
sound
informant3 [v=397] t schijnt dasse niet mag eten. [/v] sound
informant3 dienen tweede zin da s onmogelijk sound
informant3 [a] t schijnt dasse niets mag eten. [/a]

da se
tagging sound
commentaar[v=398] [/v] [a] idem 397 [/a]  sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude kunne zeggen. Ze probeerde van niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a] nee zeker nie [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant3 [v=400] t beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
veldwerker [v] zoude kunne zeggen t beloof weer van ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant3 [a] nee. t beloof weer ne schonen dag te worden. [/a] tagging sound
veldwerker [v] met om [/v] sound
informant2 [a] zeker nie [/a] sound
informant3 [v=401] t is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant3 [a=j] t is misschien beter om nog efkes te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoudent met van kunnen? [/v] sound
informant3 [a=j] t is misschien beter van nog efkes te wachten. [/a] sound
informant1 [a] van is misschien nog beter [/a] sound
informant3 [v=402] Wij woumen t geluk daw hem direct terugvonden. [/v] sound
informant3 [a=n] Wij woumen t geluk dam em direct terugvonden. [/a]

wou me n da m
verbaal affix 'men'; bizarre vorm van 'hadden' sound
veldwerker [v] dus met van niet? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant3 [v=403] t lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant2 [a] t is precies of dr staat iemand in den hof. [/a] sound
informant3 [a] t is precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Ze schijnt van niks te mogen eten. [/v] zoude da kunnen zeggen? sound
informant2 [a] da zijn toch allemaal wijzen van expressie die wij nie gebruiken [/a] sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
informant3 ammen uitscheiden dan zumme nog iets _

a men uit scheiden zu me
verbaal affix me sound
commentaarspontaan gesprek (informant2 heeft de neiging om zijn dialect te kuisen hier)  sound
commentaarhier beter dialect; onderwerp: vogels vangen  sound
informant2 dan kunde nie mer spreken s middags dache thuis komt

kun de da ge
temporeel 'dat' sound
commentaarvervolg spontaan gesprek over vogels vangen (oa.)  sound
commentaarhier opnieuw iets minder 'plat' (cf. gespreksonderwerpen: oa. allerlei zaken i.v.m. heemkundige kring) [/n]  sound
commentaarbegin tweede deel interview  sound
commentaaraanvullende informatie informanten  sound
commentaarspontaan gesprek (dame (echtgenote van informant één)) is niet van Beveren maar van Hamme  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant3 [a] Die liet mij veur em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektekege tomaten. [/v] sound
informant3 [a] In den tijd dak nog tomaten kweekten _ [/a]

da k
tagging sound
informant3 [a] In den tijd dak nog tomaten kweektegen _ [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunn doen. [/v] sound
informant3 [a] Zouk da nog wel keunn. [/a]

zou k
tagging sound
informant3 [a] Zounek da nog keune jong. [/a]

zoun ek
tagging sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant3 [a] _ da Marie em zal moete roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=146] Zo goe spreekek geen Frans zn. [/v] sound
informant3 [a] Zo goed spreekekik geen Frans zn. [/a]

spreek ek ik
sound
informant1 [a] K ka zo goe geen Frans spreken he. [/a] sound
veldwerker [v] en ik kan nie goe geen Frans spreken? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Nie die laater maar af. [/a]

leet er
sound
informant1 [a] IJ wil geen soep nie meer eten he. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant3 [a] IJ weet van die zaak nie. [/a] sound
informant3 [a] Van die zaak weetij alles nie. [/a]

weet ij
sound
informant3 [a] IJ weet van die zaak alles nie. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] T was schoon va Jan van te komen helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om te komen helpen? [/v] sound
informant1 [a] Van te komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as dat één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] Da s zo zeker as da _ as dat één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter zijn dan hij. [/v] sound
informant3 [a] K geloof dak groter zijn as ij. [/a]

da k
tagging sound
informant3 [a] Ik ben groter as ou. Ik ben groter as em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zegde ik ben groter of ik zijn groter? [/v] sound
informant3 [a] K zijn is beter. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt azzekik. [/v] sound
informant3 [a] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt azzekik. [/a]

da gij az ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en as mij? [/v] sound
informant1 [a] Azzekik. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v] en as ik. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en dadegij vroeger thuis zijt? [/v] sound
informant1 [a] dachegij [/a]

da ge gij
sound
informant3 [a] dien dade nie zn. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is as gij. [/v] sound
informant3 [a] Ge geloof zeker nie datij sterker is as gij. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] en ij is sterker asgegij. [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
informant3 [a] as ou. [/a] sound
informant1 [a] asgegij he. [/a]

as ge gij
andere informanten delen deze mening niet. Mijn indruk is dat het hier gewoon gaat om variatie in het dialect en niet om beïnvloeding van de vraag bij informant één. De dubbelvorm lijkt me dus betrouwbaar. sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn as zulder. [/v] sound
informant3 [a] Ze geloven dawij rijker zijn as zulder. [/a]

da wij
tagging sound
informant4 [a] Assezulder? Ah da kan toch ook wel zn. [/a]

a se zulder
tagging sound
veldwerker [v] en as ulder? [/v] sound
informant3 [a] T is te zien. As ge da tegen ne persoon zegt. [/a] 'ulder' zou hier dus tweede persoon zijn en geen derde persoon. Verderop wordt echter het omgekeerde beweerd. sound
veldwerker [v] en dan wij rijker zijn? [/v] sound
informant1 [a] damewij. [/a]

da me wij
sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant4 [a] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wij geloven da gulder zo slim nie zijt asmewij. [/a]

as me wij
tagging sound
veldwerker [v] en as ons? [/v] sound
informant3 [a] asmewij. [/a]

as me wij
sound
veldwerker [v] en me geloven? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie daz armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant3 [a] Gulder geloof zeker nie daz armer zijn as gulder. [/a]

da z
tagging sound
veldwerker [v] en asgegulder? [/v] sound
informant3 [a] Nee da s nogal ver gezocht. [/a] sound
veldwerker [v] en as ulder? [/v] sound
informant3 [a] Ulder of gulder. [/a] het is onduidelijk of 'ulder' tweede of derde meervoud is sound
commentaarhier wordt plots beweerd dat 'ulder' derde persoon is, en geen tweede. Even tevoren is het omgekeerde gezegd.  sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa evenn schoon is as Anna. [/a] sound
informant3 [a] Gij gelooft da Lisa schoonder is as Anna. [/a] tagging sound
informant3 [a] dasse even schoon is as Anna. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn as Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] Hij gelooft da Jan en Peter sterker zijn as Geert en Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a] Wie peisde dak nu geizen en. [/v] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
informant3 [a] Wa peisde wie dak gezien heb. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe dasset op gelost en. [/v] sound
informant3 [a] Oe peisde dasset op gelost en. [/a]

peis de da se t
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant3 [a=n] Die zouk nie durven op eten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=875] K weet datij weeste zwemmen eet. [/v] sound
informant3 [a] K weet datij gaan zwemmen eet. [/a]

dat ij
tagging sound
informant3 [a] E ee weeste zwemn. [/a] sound
informant4 [a] da wier zeker vroeger gezeid. [/a] sound
veldwerker [v=370] Da is die man dasse geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da s de dieën dieze geroepen en. [/a]

die ze
tagging sound
informant1 [a] Den dieën die asse _ die asse geroepen en. [/a]

a se a se
tagging sound
informant3 [a] dasse geroepen en ja. [/a]

da ze
tagging sound
informant4 [a] den dieën dasse geroepen en ja. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s den dieën die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] Da s den dieën diet da verteldn. [/a] tagging sound
informant3 [a] Da s den dieën die at da verteld eet. [/a] tagging sound
informant4 [a] Dn dieën dat da verteld eet. [/a] andere informanten bevestigen dit niet tagging sound
informant3 doet da doet to anek et en.

an ek
voegwoordvervoeging eerste enkelvoud sound
veldwerker [v=372] Da s den dieën diek peis dat da verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] Wij zoume da anders zeggen he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Da s den dieën dak gehoord en dasse geroepen en. [/v]

da se
sound
informant3 [a] Da s den dienn dak peis dasse geroepen en. [/a]

da k da se
deze zin wordt als mogelijk maar toch ongebruikelijk bestempeld tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht en. [/v] sound
informant3 [a] Da s da huis dak gekocht en. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=397] Da schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant4 [a] Da schijnt dat die niets mag eten. [/a] sound
informant3 [a] Ik vin da nie. [/a] sound
informant3 [a] T schijnt dasse niks mag eten. [/a]

da se
tagging sound
informant4 [v=399] Wendy probeert van niemand nie zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeert van niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om niemand nie zeer te doen? [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor niemand nie zeer te doen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en ze probeer niemand nie zeer te doen. [/v] tagging sound
informant3 [a] da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] sound
informant3 [a=j] Wij woume t geluk van em direct terug te vinn. [/a]

wou me
tagging sound
veldwerker [v] om em sebiet terug te vinnen. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor em sebiet terug te vinn. [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en dan zonder iets? [/v] sound
informant1 [a] van em he. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant3 [a] Misschien gakiket wel krijgn. [/a]

ga k ik et
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant3 [a=j] Durfdergij op duwen. [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen. [/v] sound
informant3 [a=n] Durfdegij em uit nodigen. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] durfdezegij uit nodigen. [/v] sound
informant3 [a=j] Durfdezegij uit nodigen. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant3 [a] Durfdetgij vragen. [/a]

durf de t gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Istij Pol ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Is Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief opgestuurd. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant3 [a] Eddegij mij dien brief op gestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik ebetem gegeven. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefzij op water en brood van de week. [/v] sound
informant3 [a=j] Ze leef zij op water en brood van de week. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ze stazezij of ze sta zij? [/v] sound
informant3 [a] Ze sta zij op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie eezij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie eet dor niks mee te maakn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant3 [a=j] Wij zijmewij dor nog nooit geweest. [/a]

zij me wij
tagging sound
informant3 [a=j] Wij zijme dr nog nooit geweest. [/a]

zij me
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewulder zulle winnen. [/v] sound
informant3 [a] Marie zei danwij _ [/a]

dan wij
tagging sound
informant3 [a] da wij ginge winn. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] damewij. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij dr ook nie aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] E kanij dr ook nie aan doen. [/a]

kan ij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datem morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a=n] _ datij morgen ook komt. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=453] Z en geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z en nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant3 [a=n] E eet dn bal in de mand gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant3 [a=n] E eet dn borstel gelijk kapot gebezigd. [/a] sound
veldwerker [n] [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant3 [a] Past op dache nie valt. [/a] [/n]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=492] IJ is passeede week door dokter Martens geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] IJ s passeede week geopeerd deur dokter Martens. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van dokter Martens? [/v] sound
informant3 [a] deur. [/a] sound
informant4 [a] IJ s geopereerd geweest ja. [/a] sound
veldwerker [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Martens geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] IJ wor morgen geopereerd dur dokter Martens. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant3 [a=j] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=497] Ik peis dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant3 [a] Ik peis dache veel weg zult moete smijtn. [/a]

da ge
tagging sound
informant3 [a] K peis dache veel zult moete weg smijte manneken. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v=495] Ik peis dache veel zult weg moete smijten. [/v] sound
informant3 [a] Nee nee da zeggewij minder. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant3 [a] IJ s al t kapot gerief aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a=j] Robert eet drie groen appels en Marie eeter drie rooie. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] Dr ware veel mensen op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] wareder veel mensen op t feest. [/a]

ware der
tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht. [/v] sound
informant4 [a] Waffeur boeken edde gekocht. [/a]

wa feur e de
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wie edde gezien. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet ou op de kermis gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wie eeterou op de kermis gezien. [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dache Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant3 [a] Marie zeit dache geprobeerd et Piet nen boek te verkopen. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a] _ dagij geprobeerd et. [/a]

da gij
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant3 [a] In dieën tijd leefdekikken dr maar op los. [/a]

leefde k ikken
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefde hij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdeij as een beest. [/a]

leefde ij
tagging sound
informant3 [a] leefdenij [/a]

leefden ij
sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant3 [a] Daar leefdemewij _ leefdemewij _ as god i Frankrijk. [/a]

leefde me wij leefde me wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant3 [a] Niemant maget zien dus ik vin dagij da ook nie moogt zien. [/a]

mag et da gij
tagging sound
informant1 [a] dachetgij [/a]

da ge t gij
sound
veldwerker [v=345] Jare geleden leefdegij as ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] Jare geleden leefdenegij as _ lijk ne kluizenaar. [/a]

leefden e gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op die feest wordtr veel gedanst. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] Op die feest wor veel gedanst. [/a] sound
informant3 [a] t zal toch wel meer me een r bij zijn he. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant3 [a=j] Nu wordter in die winkel alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
informant3 [a=n] Nu wordt in die winkel alleen nog maar brood verkocht. [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigen in den hof. [/v] sound
informant3 [a=j] Gisteren stinger nen aardigen in den hof. [/a]

sting er
tagging sound
veldwerker [v] kunde die er weg laten? [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=442] Gisteren die ee Jan ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
informant1 [a] Gisteren eet de Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse s zondags moeste werken. [/v] sound
informant3 [a] Ze wisten danze t s zondags _ danze t s zondags moeste werken. [/a]

dan ze dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart e Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant3 [a] Marie docht da Bart en Jan da nie van plan waren. [/a] tagging sound
informant3 [a] dan Bart en Jan? Nee. [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die manne liever op café ginge. [/v] sound
informant4 [a] dan die manne liever op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant3 [a] dan alle mann ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensnen zijn. [/v] sound
informant3 [a] dat dievn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant3 [a] dan dr ook of dat dr ook. [/a] tagging sound
veldwerker [v=871] Ik peis dan die kinders ulder moeder dood is. [/v] sound
informant3 [a] Ik peis dat die kinderen _ dat die kinderen ulder moeder dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [a] Ik peis dan die vent zijn ouders dood zijn. [/a] sound
informant3 [a] Ik peis dat die vent zijn ouders dood zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=844] K eb niemand nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] K eb niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien eb. [/v] sound
informant3 [a] K geloof dak nieman nie gezien en. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] Niemand ee mij gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant3 [a] K geloof da niemand mij gezien eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] K e niemand gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ebbek gezien. [/v] sound
informant3 [a] K ekik niemand nie gezien. [/a]

e k ik
tagging sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant3 [a] Ik geloof dater niemand nie mij gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=000] Eetrijt ier ne man gewoond of een vrouw? [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant3 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo koopn. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] K zal u al een pint bestellen. [/v] sound
informant3 [a] K zal ou al een pint besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant3 [a] Koop mij dan eens een gazet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant3 [a] IJ ee ze vur mij gecouvart. [/a] tagging sound
veldwerker [v=856] Mak mij ier ne stoel pakn. [/v] sound
informant3 [a] Mak mij ier ne stoel pakke ja. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens e liedjen. [/v] sound
informant3 [a] Zingt ons nog eens e lieken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Willek u nog nen druppel in gieten. [/v] sound
informant3 [a] Wik ou nog nen druppel in gietn. [/a]

wi k
tagging sound
veldwerker [v=859] K en em de verkeerde sigarette gekocht. [/v] sound
informant3 [a] K en em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant3 [a] Schrijf mij eens nen brief veur de gemeente over die zaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakke gemaakt. [/v] sound
informant3 [a] Mij pa ee mij twee asbakke gemaakt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant3 [a] Loopt eens nar de winkel. [/a] sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant3 [a] Haalt de pastoor eens ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] ott paradigma van gaan [/v] sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant4 [a] of ik ga. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gij gaat ier blijven he. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat ier blijven. [/a] tagging sound
informant4 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wij game weg. [/a]

ga me
tagging sound
informant3 [a] Wij game. [/a]

ga me
elders ook -n op me-affix tagging sound
informant3 [a] Gulder gaat ook zeker. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zulder gaan ook he. [/a] tagging sound
informant4 [a] Morgen gak nar huis. [/a]

ga k
tagging sound
informant3 [a] Morgen ganek nar de kermis. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant3 [a] Morgen gadegij nor de markt. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant3 [a] gaatij. [/a]

gaat ij
tagging sound
informant1 [a] gassezij. [/a]

ga se zij
tagging sound
informant3 [a] morgen gasij eur moeder bezoekn. [/a]

ga sij
let op afwezigheid subjectverdubbeling tagging sound
informant4 [a] gamewij. [/a]

ga me wij
tagging sound
informant3 [a] gadegulder. [/a]

ga de gulder
tagging sound
informant3 [a] gaanzulder [/a]

gaan zulder
let op afwezigheid subjectverdubbeling tagging sound
informant3 [a] morgen gaanzezulder. [/a]

gaan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt paradigma doen [/v] sound
informant3 [a] Ik deen da gaarne. [/a] tagging sound
informant4 [a] Gij deed da. [/a] tagging sound
informant4 [a] IJ deed da. [/a] tagging sound
informant4 [a] Wij deen da. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wij deeme da. [/a] tagging sound
informant3 [a] Gulder deed da. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zulder deen da. [/a] tagging sound
informant4 [a] Deenek da gaarne of deek da gaarne. [/a]

deen ek dee k
tagging sound
informant3 [a] Deedegij da gaarne. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant3 [a] Deetij. [/a]

deed ij
tagging sound
informant3 [a] Vroeger deesse da gaarne. [/a]

dee se
tagging sound
informant3 [a] Vroeger deemewij da gaarne. [/a]

dee me wij
tagging sound
informant4 [a] deenwe da gaarne. [/a]

deen we
tagging sound
informant3 [a] Vroeger deedegulder da gaarne. [/a]

dee de gulder
tagging sound
informant3 [a] deenzulder da gaarne. [/a]

deen zulder
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
137 Hij wil geen soep niet meer eten niet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar daze op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
393 Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! komt voor : j
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ne meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ad een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ne keer weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingzezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die asse
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dieget
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dia at da
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: beter in iets als 'ik heb vroeger gewerkt gehad'
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em