SAND-data Sint-Niklaas (I175p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sint-Niklaas

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarSint-Niklaas (I175), GUV [meta][k]I175p[/k][i]775[/i][i]774[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker1 [v=003] Ik peis da Marie ee proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a] Ik peis nu da Marie gisteren hem probeerde nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ heeft gisteren geprobeerd _ [/a] hoofdzinsvolgorde tagging sound
informant2 [a] _ van em gisteren nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=005] Toen probeerdemegen van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a] Toen probeerdewij droog thuis te geraken. [/a]

probeerde wij
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoudet zo kunnen zeggen. Toen probeerdegemen van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] probeerdegen probeerdegewe ja ja [/a]

probeerdege we
tagging sound
informant2 [a] probeerdegen we ja [/a] tagging sound
informant1 [a] da gebruiken wij nu nie meer [/a] sound
informant2 [a] ja maar vroeger mensen _ vroeger die spraken zo ja [/a] sound
veldwerker1 [v=006] Gisteren wandeldenij door t park. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren wandelden ij door t park _ door t park. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en zoude kunnen zeggen. Ze weet nie da Marie gisteren is gestorven. [/v] sound
informant2 [a] gestorven is [/a] sound
informant1 [a] gisteren gestorven is [/a] sound
veldwerker1 maar ge zout dus wel kunnen zeggen. Ze weet nie da Marie gisteren is doodgegaan. tagging sound
informant1 Da zoude wel kunnen zeggen ja. Das dialect eigenlijk ook.

zou de
lijkt me onbetrouwbaar; informanten antwoorden op lexicale kwestie (doodgaan i.p.v. sterven, denk ik) sound
veldwerker1 [v=022] Dr wil niemandnie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dr wil genenenen dansen. [/a] sound
informant2 [a] geenenen _ geenenen ja [/a] sound
veldwerker1 [v] zoude dan kunnen zeggen. der wil genenen nie dansen? [v] sound
informant1 [a] ja da kunde zeggen [/a]

kun de
zie nagesprek; mogelijkheid wordt daar ontkend, en komt ook hier niet overtuigend over sound
veldwerker1 [v] wa betekent die zin dan [/v] sound
informant1 [a] datter niemand wilt dansen he [/a]

dat der
sound
informant2 [a] ja geenenen nie dansen ja? [/a] zie nagesprek; mogelijkheid wordt daar ontkend, en komt ook hier niet overtuigend over tagging sound
veldwerker1 [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a] Els wil nie dansen en zingen wilz ook al nie. [/a] sound
informant1 [a=j] _ wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] ja da gaat he [/a] sound
veldwerker1 [v=025] Niemand eet da va ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant1 [a] niemand eet da va ze leven _ [/a] tagging sound
informant2 [a] gewild of gekunne [/a] tagging sound
informant2 [a] niemand ee van ze leven da gewild of gekeunen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=026] Jan had geheel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan at geheel da brood kunnen op eten. [/a] tagging sound
informant1 [a] willen op eten [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zoude iets kunne zeggen gelijk. Jan had geheel da brood wel opeten gewild. [/v] sound
informant1 [a] nee da ga nie gaan [/a] sound
informant2 [a] nee da zeggewij nie [/a]

zegge wij
sound
veldwerker1 [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie ase kunnen roepen at. [/a]

a ze
tagging sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie dase at kunne roepen. [/a] sound
veldwerker1 en [v=029] _ wie of ze had kunnen roepen. [/v] tagging sound
informant1 [a=n] nee [/a] tagging sound
informant2 [a] ja soms wordt da wel gezeet _ wie of _ nee wie da [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
commentaardiscussie i.v.m. lexeem 'rappeleren' (gebruik van 'hem' i.p.v. 'zich' staan niet ter discussie)  sound
informant2 [a] Jan rappeleerem da _ da verhaal wel. [/a]

rappeleert em
tagging sound
informant2 [a] _ rappeleerdem da verhaal wel ja [/a]

rappeleert em
sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker1 [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet ze zullen aan de kerk staan en ze wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
commentaardiscussie i.v.m. lexicale kwestie  sound
veldwerker1 [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wastem. [/a]

wast em
tagging sound
informant2 [a] of wast emzelf [/a] onduidelijk of 'emzelf' gelexicaliseerd is of als twee woorden beschouwd moet worden. Verderop lijkt het tweede het geval. tagging sound
veldwerker1 [v] wastem zelf zoudeda kunnen zeggen [/v] sound
informant1 [a] ja maar dan ist astij zelf doet he atij ziek is [/a]

is t as t ij at ij
sound
informant1 [a]Toon wast em al zelf. [/a] sound
veldwerker1 [v] en kunde zeggen met zeneigen [/v] sound
informant1 [a] Toon wast zeneigen. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant1 [a] bijvoorbeeld in een kliniek gade mensen ein die an ulder zelf wassen. Die wast zeneigen kunde dan zeggen. [/a]

ga de kun de
sound
veldwerker1 [v=038] De schrijnwerker ee geen nagelen bij em. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
informant2 [a] geen nagels bij [/a] tagging sound
informant1 [a] _ geen nagels bij. _ gewoon geen nagels bij _ da gaat alletwee. [/a] sound
veldwerker1 [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang naast em. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mij voor em werken. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna liet eur mee drijven _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ liet eur mee drijven op de golven. [/a] sound
veldwerker1 [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Ewe _ bekeek zeneigen eens goe in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker1 [v=045] Eduard kent zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] _ ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker1 [v=046] Ward ee gehoord datter foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] _ gehoord datter fotos _ ja va zeneigen [/a]

dat der zen eigen
tagging sound
informant1 [a] _ va zeneigen in d etalage staan. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker1 [v] en zoude daar hemzelf kunnen zeggen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker1 [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=049] Ik e me daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] Ik e me daar goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en zoude kunnen zeggen k e meneigen daar goe geamuseerd? [/v] sound
informant2 [a] ja [/a] sound
informant1 [a] k e meneigen daar goe geamuseerd. [/a]

men eigen
tagging sound
informant2 [a] maar zuiver Sint-Niklases is da toch nie _ k e meneigen _ misschien om te accentueren. [/a] sound
commentaarlexicale discussie  sound
veldwerker1 [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant2 [a] Z eed eureigen nie goe geamuseerd op t bal. [/a]

eur eigen
tagging sound
informant2 [a] Z eed eur dr goe _ geamuseerd op t bal. [/a] sound
veldwerker1 [v=053] Alsek zuinig leef levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azek profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da zu willen. [/a]

as ek leef ek
tagging sound
informant2 [a] anek [/a] sound
informant2 [a] Anek profijtig leef dan levik gelijk as mijn ouders zou willen. [/a]

an ek leef ek
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoud ook kunnen zeggen azekik profijtig leef? [/v] sound
informant2 [a] Anekik profijtig leef _ [/a]

an ek ik
sound
veldwerker1 [v] en dan ook dan levekik [/v] sound
informant2 [a] ja [/a] sound
informant1 [a] ja [/a] sound
veldwerker1 [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer as zijn vader. [/a]

as ij leeft ij
zie ook nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v=057] Asij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Asse zo gevaarlijk leeft _ dan zalze nie lang niemer leven. [/a]

a ze zal ze
sound
informant2 [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefse _ dan leefse nie lang nie meer. [/a]

a ze leef ze leef ze
tagging sound
veldwerker1 [a] en zoude hier kunnen zeggen in plek van asse. Assezij _ [/a] sound
informant1 [a] a ja da kund ook [/a]

kun d
sound
informant2 [a] assezij [/a]

a ze zij
tagging sound
informant1 [a] assezij [/a]

a ze zij
sound
informant2 [a] maar das ook nogal benadrukken _ [/a]

da s
sound
veldwerker1 [v=059] Ast nou nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nou nog leeft _ dan zalt _ dan zalt morgen ook nog leven _ dan levet morgen ook nog. [/a]

as t zal t zal t leef et
tagging sound
veldwerker1 [v] Zoude kunnen zeggen ant nou nog leeft [/v] sound
informant2 [a] ant nou nog leeft _ [/a]

at t
sound
veldwerker1 [v] en dan levent morgen _ [/v] sound
informant2 [a] neenee levet [/a]

leef et
in spontane spraak lijken me wel epenthetische nasalen voor te komen sound
veldwerker1 [v=061] Asgulder zo losbandig leven dan leefdegulder nooit zo lang azekik. [/v] sound
informant2 [a] Addegulder zo losbandig leeft _ dan leefdegulder _ nooit nie zolang aswewij. [/a]

a de gulder leef de gulder zo lang as we wij
tagging sound
informant1 [a] zo lang nie aswewij [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zoude ook gewoon kunnen zeggen agulder _ [/v] sound
informant1 [a] Asgegulder zo losbandig _ [/a]

as ge gulder
sound
informant2 [a] as da s al een beetje wa verwaterd. Addegulder dad is zuiver Sint-Niklases. [/a]

a de gulder
sound
veldwerker1 [v] en agulder of asgulder [/v] sound
informant2 [a] nee addegulder [/a]

a de gulder
sound
veldwerker1 [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Asse voor ulder werk leven _ [/a]

a ze
tagging sound
informant1 [a] _ dan leveze nie voor ulder kinderen [/a]

leve ze
tagging sound
veldwerker1 [v] zoude kunne zeggen anze voor ulder werk leven _ [/v] sound
informant2 [a] ja anze ja [/a]

an ze
sound
informant2 [a] anze voor ulder werk leven _ Ja da s beter. [/a]

an ze
sound
veldwerker1 [v] zoude kune zeggen anzezulder voor ulder werk leven _ [/v] sound
informant1 [a] Anzezulder voor ulder werk leven leveze nie voor ulder gasten. [/a]

an ze zulder leve ze
sound
informant2 [a] ja maar da s ook weeral benadrukken [/a] sound
veldwerker1 [v=067] As Rudy nog leeft dan Leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] A Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Asgegij gezond leeft zulde langer leven. [/a]

as ge gij zul de
tagging sound
informant1 want ja da gaant over ene persoon

gaat t
epenthetische nasaal sound
veldwerker1 [v=069] Asser zo weinig mensen van de landbouw leven dan levender veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] Asser zo _ zoveel mensen _ zoveel van de landbouw leven leveder veel mensen van de fabrieken. [/a]

as er zo veel zo veel leve der
tagging sound
veldwerker1 [v] en ander zo weinig mensen van den boerestiel leven [/v] sound
informant2 [a] nee asser zo weinig mensen [/a]

as er
sound
veldwerker1 [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Bart en Wiesken in t paradijs leven leve Marie en _ Frans in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] zoude ier kunne zeggen an Bart en Liesken in t paradijs leven? [/v] sound
informant2 [a] nee nee [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=071] Aswe sober leven da levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Amme sober da levewe gelukkig. Ammen [/a]

a me leve we a men
tagging sound
veldwerker1 [v] Amme alleen leven dan levewe ongelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Ammen alleen leven _ da levew ongelukkig. [/a]

a men leve w
sound
veldwerker1 [v] zoude in die zin kunne zeggen dan levemen ongelukkig? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] lijkt me nogal een vreemd antwoord sound
veldwerker1 [v=072] Leef wa gezonder Jan! [/v] sound
informant1 [a] Leefd ies wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=073] Leef wa minder bekrompen kinders. [/v] sound
informant2 [a] Leefd een beeteke gezonder! [/a] tagging sound
informant1 [a] Leefd ies wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=075] Ik vin da iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik vin dad iedereen moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=077] Ik vin dad iedereen moet zwemmen kunnen. [/v=077] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee da gaa nie [/a] sound
veldwerker1 [v=080] Ik vin dad iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker1 [v=082] Ik vin dad iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee ook nie [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker1 [v=084] Ik vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee dan zeggen wij da anders [/a] sound
informant2 [a] nee. moet kunnen zwemmen [/a] tagging sound
veldwerker1 [n] [v=000] Ik vin dad iedereen weg moet kunnen lopen. sound
informant2 [a] _ weg moet kunnen lopen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] k vin dad iedereen moet weg kunnen lopen [/v] sound
informant2 [a] ik vin dad iedereen _ weg moet kunnen lopen [/a] sound
informant1 [a] weg moet kunnen lopen [/a] sound
informant2 [a] weg moet kunnen lopen is wel beter he [/a] sound
veldwerker1 [v] Ik vin dad iedereen moet kunnen weglopen [/v] sound
informant2 [a] _ moet kunnen weg lopen. Ja da gaat ook wel. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker1 [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a] Ik weet dat Eddy _ Eddy morgen brood wilt eten. [/a] sound
informant2 [a=n] ja brood wilt eten [/a] sound
veldwerker1 [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant2 [a=n] _ moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
informant1 [a] Eddy moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
veldwerker1 [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=137] Hij wil geen soep niemer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker1 [v=140] Zittender hier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zittender hier nieveranst geen muizen? [/a]

zitten der
tagging sound
veldwerker1 [v=146] Hij spreekt nie goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=n] Hij spreekt geen goed Frans. [/a] sound
informant2 [a] Hij spreek niet goe Frans. [/a] sound
informant2 [a] Hij spreek nie zo goed Frans. [/a] sound
veldwerker1 [v=148] Alleman is gene vakman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stieleman [/a] tagging sound
informant1 [a] Alleman is gene stieleman he. [/a] sound
informant2 [a] Alleman is gene stieleman. [/a] sound
veldwerker1 [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=j] Hij eet overal geen vrienden. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Wat betekent dat dan? [/v] sound
informant1 [a] ja datij nie overal geliefd is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker1 [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] _ moet gemaakt ein. [/a] sound
informant1 [a=n] _ moet gemaakt ein. [/a] sound
veldwerker1 [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet gemaakt ein. [/v] tagging sound
informant1 [a=j] ja [/a] sound
veldwerker1 [v=160] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant1 [a=j] _ gemaakt moet ein. Da zal nog beter zijn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en hoe is dat dan in geheel de zin? [/v] sound
informant2 [a] Jan vindt _ da voor den drieën de wagen _ [/a] sound
informant1 [a] _ moet gemaakt ein [/a] sound
veldwerker1 [v=161] Jan weet datij voor den drieën gemaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker1 [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Edde genoeg volk om _ [/a]

e de
tagging sound
informant1 [a] _ om t hooi van _ van den akker t halen. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ voor t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=189] t Was vriendelijk van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant2 [a] _ terug voor te komen werken. [/a] geen echt antwoord tagging sound
veldwerker1 [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] _ voor op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=193] Das zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s zo zeker as da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan daar staan zagen. [/a] sound
informant1 [a] Hij kan staan zagen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Hij kan staan te zagen. Vinde da ne goeie zin of nie? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker1 dan [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij staat te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=200] Toen w aankwamen regendent. [/v] sound
informant2 [a] Ammen aankwamen wast aan t regenen. [/a]

a men was t
tagging sound
veldwerker1 [v=215] Ik geloof dakik groter ben as gij. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis danek groter ben asgegij. [/a]

dan ek as ge gij
fout pronomen na comparatief; zie nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v] zoude ook kunnen zeggen ofgegij? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker1 [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze peist dade vroeger thuis zijt azekik. [/a]

da de as ek ik
tagging sound
veldwerker1 [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dangij. [/v] sound
informant2 [a] Ge peist toch nie datij sterker is _ [/a]

dat ij
tagging sound
informant2 [a] _ asgegij. [/a]

as ge gij
tagging sound
veldwerker1 [v=218] Ze gelooft da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze peist damewij rijker zijn assezij. [/a]

da me wij as ze zij
foutief als vrouwelijk enkelvoud opgevraagd i.p.v. meervoud; zie nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v] En ze geloven da wij rijker zijn _ [/v] sound
informant1 [a] _ assezulder. [/a]

as ze zulder
sound
informant2 [a] Wulder gulder en zulder [/a] sound
veldwerker1 [v=219] We geloven dagulder nie zo slim als wij. [/v] sound
informant2 [a] Oud Sint-Niklases. Wulder geloven _. Maar da gebruikewe nie meer. [/a]

gebruike we
sound
informant2 [a] We geloven dagulder nie zo slim zijt asgegulder. [/a]

da gulder as ge gulder
fout pronomen na comparatief; zie nagesprek tagging sound
informant1 [a] as wij [/a] tagging sound
informant2 [a] _as wij. [/a] sound
informant2 [a] as wulder xxx da zeggewe nie meer. [/a]

zegge we
sound
veldwerker1 [v=220] Gulder gelooft toch nie dazij armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Ge _ ge gulder gelooft toch nie damewij _ dassezij armer zijn aswewij _ assezulder. [/a]

da me wij da ze zij as we wij as ze zulder
verwarring inzake keuze van het juiste pronomen; zie nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is als Anna. [/v] sound
informant2 [a] Gulder gelooft dat _ Lisa even schoon is as Susanne. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn as Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] Hij gelooft da _ sterker zijn as _ as Peter en Jan. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] zoude kunnen zeggen. Hij gelooft dan Bart en Peter sterker zijn [/v] sound
informant2 [a] Hij gelooft da Peter _ ja [/a] tagging sound
informant1 [a] da [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=226] Hij slaapt toch nie. [/v] sound
veldwerker1 [v] Zoude dan iets kunnen zeggen als antwoord. Toetoet? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 da doemen hier toch nie sound
informant1 nee sound
veldwerker1 [v=248] Ik doe wel eventjes die tassen afwassen. [/v] sound
informant2 [a=n] laten doen door iemand anders? [/a] sound
informant1 [a] Ik was die tassen wel af. [/a] sound
commentaarn.v.t. (lexicale kwesties)  sound
veldwerker1 [v=249] De jongen wies moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] De jongen wie da zijn moeder gisteren getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en zoude kunnen zeggen de jongen wie zijn moeder da gisteren hertrouwd is _ [/v] sound
informant1 [a] nee da s al ingewikkelder [/a] sound
informant2 [a] neeneenee [/a] sound
veldwerker1 [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] de bank waar op dasse zaten _ [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] _ waarop anze zaten was gisteren geverfd. [/a]

an ze
sound
veldwerker1 [v=253] Op zondag gingen met geheel de familie naar de zee. Wat dat heel plezant was. [/v] sound
informant1 [a] De zondag gingewe met geheel de familie naar de zee _ wa da plezant was. [/a]

ginge we
sound
informant2 [a] nee wa da da zeggewe nie [/a]

zegge we
sound
informant2 [a] en t was plezant [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant2 [a] Waar anek woon daar staat een oud kerksken.[/a]

an ek
tagging sound
veldwerker1 [v=256] Op den dag dammen aankwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Dn dag damme toekwamen regert _ regendent [/a]

da me regende nt
tagging sound
veldwerker1 [v=257] Da s iets wa dat heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] _ ietsken da geheel schoon is. [/a] sound
informant1 [a] Da s iets dat heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=258] Da s iets wak nie graag doen. [/v] sound
informant2 [a] _ ietsken danek nie graag doen. [/a]

dan ek
tagging sound
veldwerker1 [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie da geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien ein? [/v] sound
informant2 [a] Wa peisdegij die anekik in t stad gezien en? [/a]

peis de gij an ek ik
tagging sound
informant1 [a] Wa peisdegij wie dak in de _ ja [/a]

peis de gij da k
informant ééngebruikt aangeboden mogelijkheid, maar ontkent die verderop... Informant twee zegt ja, maar vertaalt de zin dan weer anders. Zie ook nagesprek sound
informant1 [a] Wie peisdegij dak in t stad gezien en? [/a]

peis de gij da k
sound
informant2 [a] ja [/a] sound
veldwerker1 [v] Wa peisde gij wie danek in t stad gezien en? Zoudeda kunne zeggen? [/v] informant één ontkent mogelijkheid, maar ze heeft die nochtans eerder gebruikt... Informant twee zegt ja, maar vertaalt de zin anders. Zie ook nagesprek. sound
informant2 [a] ja _ ja [/a] informant één ontkent mogelijkheid, maar ze heeft die nochtans eerder gebruikt... Informant twee zegt ja, maar vertaalt de zin anders. sound
informant1 [a] nee _ nee [/a] informant één ontkent mogelijkheid, maar ze heeft die nochtans eerder gebruikt... Informant twee zegt ja, maar vertaalt de zin anders. sound
informant2 [a] wie peisde gij wie anek in t stad gezien en? [/a]

peis de an ek
sound
veldwerker1 [v=261] Wa peisdegulder hoe dasset ein opgelost? [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisdegulder hoe asset opgelost ein? [/a]

peis de gulder a ze t
tagging sound
veldwerker1 [v=265] Hoe peisdegulder hoe dasset opgelost ein? [/v] sound
informant2 [a] Hoe peisdegulder dazet opgelost ein? [/a]

peis de gulder da ze t
sound
veldwerker1 [v=266] Wie peisde die ak in t stad gezien ein? [/v] sound
informant1 [a] Wie peisdegij dak in de stad gezien ein? [/a]

peis de gij da k
vertaling wijkt af van origineel; nochtans is dat origineel ook als als vertaling gegeven in 260. sound
veldwerker1 [v=273] Marie trok t deken naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] _ trok de sarze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=296] Zoutij da gedaan ein gekunnen? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a] Zoutij da kunnen doen ein? [/a]

zout ij
sound
veldwerker1 [v=297] Zoutij da gedaan gekund ein? [/v] sound
informant1 [a=n] Zoutij da kunnen gedaan ein? [/a]

zout ij
sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker1 [v=308] Zoutij da ein kunnen doen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Zoutij da kunnen doen ein? [/a]

zout ij
sound
veldwerker1 [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatten te schillen. [/a] sound
veldwerker1 [v=309] Ik ei geen goesting en voeieren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] k ei geen goesting voor de koeien te voeieren. [/a] sound
veldwerker1 [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie zou bij hem komen en pakt em mee. [/a] sound
informant2 [a] _ en hem mee pakken. [/a] sound
informant1 [a] _ en hem meepakken. [/a] sound
veldwerker1 [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant2 [a] Marie _ al eur koeien zijn verdronken. [/a] sound
informant1 _ verdronken bij d overstroming. sound
veldwerker1 dus Marie al eur koeien? tagging sound
informant2 [a=j] ja ja [/a] sound
veldwerker1 [v=319] Dit peizik nie aan. [/v] sound
informant1 [a] Aan dit peizik nie. [/a]

peis ek
tagging sound
veldwerker1 [v=321] Die rare gast enik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met die rare gast ek naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker1 [v=322] Ik en al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant1 [a] k heb d eerste drie sommen gemaakt _ [/a] sound
informant2 [a] _ k eb ier al de drie eerste _ [/a] sound
informant1 [a=j] De welkste eddegij gemaakt? [/a]

e de gij
sound
veldwerker1 [v=323] De waffeure eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant2 [a=n] De welkste eddegij al weggedaan? [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker1 [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=n] Azo n zouk nie willen op eten. [/a]

zou k
sound
veldwerker1 [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker1 [v=325] Gaan haaltie bestelling nu maar eens op! [/v] sound
informant1 [a=j] Gaan haalt die bestelling eens! [/a] sound
informant1 [a] Komen eet nu maar! [/a] sound
informant1 [a] Blijven eet maar vanavond. [/a] sound
informant2 [a] Blijven eet maar! Da klink mij zo raar he [/a] let op indirect object sound
veldwerker1 [v=329] Ik geloof deze gast vinden ze allemaal wel sympathiek. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik geloof deze gast _ danze deze gast _ [/a]

dan ze
sound
informant1 [a] _ allemaal wel sympathiek vinden. [/a] sound
commentaarn.v.t. (spontaan gesprek)  sound
veldwerker1 [v=347] Ik weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker1 [v=875] k weet datij weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 ja sound
informant1 [a=j] ja. Ik weet datij weeste zwemmen is. [/a]

dat ij
zie vorige vraag voor zelfde zin met 'gaan' tagging sound
informant2 das nog beter Sint-Niklases sound
veldwerker1 [v=353] Etienne wilde nog koffie? Zoude gij dan iets kunnen zeggen als jaak? sound
informant1 [a=n] nee dan zeggewij ja [/a]

zegge wij
meningsverschil tussen informanten; het verschijnsel moet dus bijna volledig uit het dialect verdwenen zijn. tagging sound
informant2 [a=j] a ba jaak he [/a] meningsverschil tussen informanten; het verschijnsel moet dus bijna volledig uit het dialect verdwenen zijn. tagging sound
veldwerker1 [v=354] Gase dansen? [/v] sound
veldwerker1 [v] zoude dan zeggen jazij of jase? [/v] sound
informant2 [a=j] jaas [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=355] Ein ze gegeten? [/v] sound
informant1 [a] ja [/a] tagging sound
informant2 [a=j] jaas [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=356] Is t huis te koop? [/v] sound
informant2 [a] gewoon ja _ jaak nie he [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Zoude iets kunnen zeggen gelijk jaat? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] jaat _ vroeger wiert da gezeet [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Allez da huis staat toch nie te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] maar neet [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=357] dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a] Wiede? [/a] sound
informant1 [a] Wiede? [/a] sound
veldwerker1 [v] en zoude dan gewoon kunnen zeggen. Wie da? [/v] sound
informant1 [a=j] Wie da? sound
informant2 [a=j] Wie da? [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=358] Kunde da zo zeggen. Ik peis datter iemand de koekskes opgegeten eet maar ik weet nie wie da. [/v] sound
informant1 [a=j] ja da kunde zeggen [/a]

kun de
sound
informant2 [a] Ik peis datter iemand de koekskes _ [/a]

dat der
sound
informant1 [a=j] Koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie da. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=359] Me zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Met azo een weer _ kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker1 [v=363] Gij gaa naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Gij gaa naar de voetbal kijken met mij. [/a] sound
veldwerker1 [v=364] Issem dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Issij dood? [/a]

is ij
sound
informant1 [a=n] Issij dood? [/a]

is ij
sound
veldwerker1 [v=368] Met hij te werken moest zij geheel den dag thuisblijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Met ikke te gaan werken moestzezij ne gehelen dag thuisblijven. [/a]

moest ze zij
sound
informant2 [a=j] Met hij te gaan werken moestzezij ne gehelen dag thuisblijven. [/a]

moest ze zij
tagging sound
veldwerker1 [v=369] Met het te sneeuwen kostewe t stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a] Me t sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/a] sneeuwen is nominale vorm sound
veldwerker1 [v=370] Das de man die asse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die anze geroepen ein. [/a]

an ze
zie ook nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v=371] Das de man die at verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die ant verhaal verteld eet. [/a]

at t
epenthetische nasaal voor lidwoord; doorgevraagd in nagesprek tagging sound
veldwerker1 [v=372] Das de man die ik peis dat verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man die ak peis _ die ak peis dat verhaal verteld eet. [/a]

a k a k da t
tagging sound
veldwerker1 [v=373] Das de man die ik peis dasse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die ak peis die anze geroepen ein. [/a]

a k an ze
tagging sound
veldwerker1 [v=387] Wanneer gaat ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant2 [a] nooit [/a] sound
informant2 [a=j] nooit nie [/a] tagging sound
informant1 [a=j] nooit nie [/a] sound
veldwerker1 [v=388] Wie eetter den auto meegepakt? [/v] sound
informant2 [a] niemand [/a] sound
informant2 [a=j] niemand nie [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=389] Waar groeiet geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a] nieveranst [/a] sound
informant1 [a] nieveranst [/a] sound
informant1 [a=j] nieveranst nie [/a] tagging sound
informant2 [a] ja da s een benadrukking nog eens van nieveranst [/a] sound
veldwerker1 [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a] niets he [/a] sound
informant2 [a] nieksken [/a] sound
veldwerker1 [v] [/v] sound
informant1 [a=n] sound
veldwerker1 [v=391] En welkste koeien eetij gemolken. [/v] sound
informant2 [a] geeneen [/a] sound
informant1 ja [a] geeneen [/a] sound
veldwerker1 [v=393] Nie vertellen dage ne cadeau voor hem gekocht et zulle! [/v] sound
informant1 [a] Nie zeggen dak ne cadeau gekocht ein _ dadem ne cadeau gekocht et! [/a]

da k da d em
let op indirect object tagging sound
veldwerker1 [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a] Geloofde nie datij gevallen is? [/a]

geloof de dat ij
tagging sound
veldwerker1 [v] En zegde gulder altijd. Hij is gevallen. Of ook. Hij ee gevallen. [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofde nie datij gevallen eet? [/a]

geloof de dat ij
sound
commentaarn.v.t. (invullen personalia)  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarvanaf hier tweede deel interview dat een jaar later afgenomen is  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 me zijme klaar

zij me
lijkt initieel me sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [n] [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a] Tr wil nooit niemand dansn. [/a] sound
informant2 [a=j] Dr wil niemand nie dansn he. [/a] tagging sound
informant2 [a] Geenenen da wordt ook gezegd ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] en dr wil geenenen nie dansen? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=055] Asij nie wilt dansen _ [/v] sound
informant1 [a] Azij nie wilt dansen blijftij maar op zijne stoel zitn. [/a]

as ij blijft ij
sound
informant2 [a] Ja. Atij nie wilt dansn ja. [/a] [/n]

at ij
sound
veldwerker1 [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Zounek da nog wel kunnen doen. [/a]

zou k
tagging sound
informant2 [a] Zounek da nog wel kunnen doen. [/a]

zoun ek
sound
veldwerker1 [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] A ja ij weet alles van die zaak nie. [/a] sound
informant2 [a] Alles van die zaak nie ja want nie alles da klinkt al AN-achtiger [/a] sound
veldwerker1 [n] [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Zulder geloven danwij _ [/a]

dan wij
tagging sound
informant1 [a] _ damewij rijker zijn assezulder. [/a]

da me wij as ze zulder
tagging sound
informant2 [a] damewukder [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker1 [v] danwij of danwulder? [/v] sound
informant2 [a] damewij. [/a]

da me wij
nochtans denk ik dat in de oorspronkelijke vertaling 'dan wij' gebruikt is sound
veldwerker1 [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant1 [a] We geloven dadegulder nie zo slim zijt as wij. [/a]

da de gulder
tagging sound
veldwerker1 [v] en asmewij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. As wij. [/a] sound
veldwerker1 [v=220] Gulder geloof zeker nie daz armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Gulder geloof zeker nie dasse armer zijn. [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] _asgulder ja. [/a]

as gulder
tagging sound
veldwerker1 [v] en ze zijn armer asgegulder? [/v] sound
informant2 [a] armer asgegulder. [/a]

as ge gulder
sound
veldwerker1 [v=215] K geloof dak groter ben as ij. [/v] sound
informant1 [a] Ik geloof datij _ danek groter zijn asij. [/a]

dat ij dan ek as ij
sound
informant1 [a] asem kund ook zeggen. [/a]

as em kun d
tagging sound
veldwerker1 [v] en k geloof datij groter is as ons? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant1 [a] Wie peisde dak in de stad gezien e. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker1 [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker1 [v=370] Da s de man dasse geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] Da s die man die asse geroepen en. [/a]

a ze
tagging sound
veldwerker1 [v=371] Da s de man die a t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die a _ die ant verhaal verteld eet. [/a]

at t
tagging sound
veldwerker1 [v] en de man dant verhaal verteld eet? [/v] sound
informant1 [a] die ant verhaal verteld ee. [/a] [/n]

at t
tagging sound
veldwerker1 [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant1 [a] Da s t huis dak gekocht e ja. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] _ danek gekocht en he. [/a]

dan ek
tagging sound
veldwerker1 [n] [v=000] Kendegij nen ander enen? [/v] sound
informant2 [a] Kendegij nen anderen? [/a] [/n]

ken de gij
sound
veldwerker1 [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker1 [v] en da schijnt? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] maar ze schijnt niet te mogen eten da s geen Sint Niklases zen. Da s al wa gekeusen. [/a] sound
veldwerker1 [v=399] Wendy probeerden om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerde niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Om da _ da valtr van tussen. [/a]

vat dr
sound
informant2 [a=j] _ van niemand zeer te doen ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en voor niemand zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Van. [/a] sound
veldwerker1 [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant2 [a=j] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en vur ne schonend ag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v] van ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v] en t beloof weer om ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=401] T is misschien beter om nog een beetjen te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter van _ van nog een beetjen te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en om nog een beetjen te wachten? [/v] sound
informant2 [a] Da s al gekuist. [/a] sound
veldwerker1 [v] voor nog een beetje te wachten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Da klinkt nie Sint Niklases. [/a] 'voor' komt verderop wel spontaan voor sound
informant2 [a] T is misschien betre _ [/a] sound
informant2 [a=j] _ vur nog een beetjen te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] en t is beter nog een beetjen te wachten? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] tagging sound
informant2 [a] Wij hadden t geluk _ [/a] sound
informant2 [a=j] _ van _ Ja da s goed ja. [/a] sound
veldwerker1 [v] om em direct terug te vinnen. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v] voor em direct terug te vinden? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v] en w hadden t geluk em direct terug te vinden. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] Dr sta precies iemand in den hof ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=n] Misschien ganekiket wel krijgn. [/a]

gaan ek ik et
tagging sound
veldwerker1 [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen op de bel bij voorbeeld. [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker1 [v=419] Durfdemgij uit nodigen. [/v] sound
informant1 [a] Gadegij em uit nodigen. [/a]

ga de gij
tagging sound
veldwerker1 [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker1 [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij wel. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker1 [v=421] Eetij Pol ier geweest. [/v] sound
informant2 [a] Eet de Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker1 [v=423] Eddemegij dienen brief op gestuurd. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddegij mij dien brief op gestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker1 [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant2 [a=n] K ebetem gegeevn. [/a]

eb et em
tagging sound
veldwerker1 [v=425] Ze leefzij op water en brood van de week. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze leefsij op water en brood. [/a]

leef zij
tagging sound
veldwerker1 [v] en ze leefzezij op water en brood? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=426] Marie eezij dor niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a] Marie eetr niet mee te maken. [/a]

eet dr
tagging sound
informant1 [a=n] Zij nie. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijmewij dr nog nooit nie geweest. [/a]

zij me wij
tagging sound
informant2 [a=j] We zijmn dr nog nooit geweest ja. [/a]

zij mn
tagging sound
veldwerker1 [v=429] IJ kan ij dr ook nie aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] IJ kan ij dr ook nie aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=428] Marie zei damewulder ginge winnen. [/v] sound
informant1 [a=j] _ damewij ginge winn. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker1 [v=430] Ik peis dattem morgen ook komt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik peis datij morgen ook komt. [/a]

dat ij
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker1 [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ze zijn naar de markt geweest. [/a] sound
informant2 [a=n] Z en nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker1 [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] E eet dn bal in de mande gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] E eet dn borstel geheel kapot gevogen. [/a] sound
veldwerker1 [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] T was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker1 [n] [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] dade nie valt. [/a] [/n]

da de
sound
veldwerker1 [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] E is verleden week _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ deur dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
informant2 [a] Van dokter Martens nee. [/a] sound
informant1 [a] Van dokter Martens. Da s wel. [/a] tagging sound
informant1 [a] E s geopereerd geweest. [/a] sound
veldwerker1 [v] en ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ wor morgen deur dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant2 [a=j] Ik peis datij beter den dokter kost geroepen en. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker1 [v=495] K peis dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis dade veel zult _ zul moete weg smijtn. [/a]

da de
tagging sound
informant2 [a] Ik peis dade veel weg zult moete smijtn. [/a]

da de
tagging sound
veldwerker1 [v] en veel zult weg moete smijten. [/v] sound
informant2 [a] zult moete weg smijtn. [/a] sound
veldwerker1 [v=497] IJ s al t kapot gerief weg aant smijten. [/v] sound
informant2 [a] E s al t kapot gerief aan t weg smijten. [/a] tagging sound
informant1 [a] of weg aan t smijten. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] tagging sound
informant1 [a] Robert eet drie groene _ groen appels en Marie eet drie rooie. [/a] sound
informant1 [a=j] Z eetr drie rooie. [/a]

eet dr
sound
veldwerker1 [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant1 [a] Dr ware veel jonge mensen op de feest. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=413] Waren dr veel jonge mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] Waren dr veel mensn op t feest ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Waffer boeken edde gekocht. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker1 [v=524] Wie edde gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wie edde dor nu allemaal gezien. [/a]

e de
tagging sound
veldwerker1 [v] en wien? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eetrou op de kermis gezien. [/a]

eet dr ou
tagging sound
veldwerker1 [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei dadegij Piet nen boek et probere verkoopn. [/a]

da de gij
tagging sound
veldwerker1 [v] en probere verkopen et? [/v] sound
informant1 [a] Ja da kund ook zeggen he. [/a] sound
veldwerker1 [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee da geprobeerd. [/a] sound
veldwerker1 [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet dadegij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/a]

da de gij
tagging sound
veldwerker1 [v=336] In die tijd leefde ik erop los. [/v] sound
informant1 [a] In dien tijd _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ leefdeken as god in Frankrijk. [/a]

leefde ken
tagging sound
veldwerker1 [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant2 [a] Leefdegenij? Nee. [/a] sound
informant1 [a] Nee. Leefdenij as een beest. [/a]

leefden ij
tagging sound
veldwerker1 [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdewij gelijk as god in Frankrijk. [/a]

leefde wij
tagging sound
veldwerker1 [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien. Dan meugdetgij ook nie zien. [/a]

mag et meug de t gij
tagging sound
informant2 [a] dadegijt ook nie moogt zien. [/a]

da de gij t
sound
informant2 [a] K vin dadntgij ook nie meugt zien ja. [/a]

da d nt gij
tagging sound
veldwerker1 [v=345] Jaren geleden leefdegij as ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Jare geleden _ leefdegij gelijk as ne kluizenaar. [/a]

leefde gij
tagging sound
veldwerker1 [v] en leefdenegij? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=408] Op die feest wordt veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Op die feest wordtr veel gedanst ja. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker1 [v] en wordt veel gedanst? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Wordtr. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker1 [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr alleen maar brood verkocht in die winkel ja. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker1 [v] en nu wordt alleen nog maar brood verkocht? [/v] sound
informant1 [a] wordtr. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker1 [v=414] Gisteren stondr nen aardige vent in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. Gisteren stongdr nen aardigen _ nen aardige vent in den hof. [/a]

stong dr
tagging sound
veldwerker1 [v] en gisteren stond nen aardigen in den hof. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] die is? Nee [/a] sound
informant2 [a] Is Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker1 [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wistn dasse van tien negen moeste gaa werken. [/a]

da ze
sound
veldwerker1 [v] en danze moeste gaanw erken? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Dasse. [/a]

da ze
nochtans vervoegde voegwoorden in overvloed in interview sound
informant2 [a] Dasse moeste gaa werken. [/a]

da ze
nochtans vervoegde voegwoorden in overvloed in interview sound
veldwerker1 [v=866] Erik zei dat die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [a] Erik zei dan die mann _ dan die mann liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Da Jan _ da Jan en Bart. [/a] sound
veldwerker1 [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle mannen _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan alle manne liever op café gingn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant1 [a] Ja. Dat dieven geen eerlijke mense zijn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant2 [a] dandr ook dieven. Ja. [/a]

dan dr
tagging sound
veldwerker1 [v=870] K peis dan die kinders ulder moeder dood is. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis dat die kinderen _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ ulder moeder dood is ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=871] K peis dan die vent zijn ouders dood zijn. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis dat die vent _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ zijn ouders dood zijn. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=844] K eb niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K eb niemand nie gezien ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant1 [a] Ja ik geloof dak niemand zag. [/a]

da k
sound
informant2 [a] _ of niemand nie gezien en. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. Niemand ee mij gezien. [/a] sound
veldwerker1 [v=847] Ik geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=848] Niemand ebbek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=849] Niemand nie ebbek gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand nie nee. [/a] sound
veldwerker1 [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker1 [v=708] T isij al lang geleden. [/v] sound
informant1 [a] T is al lang geleden. [/a] sound
veldwerker1 [v=707] Eetrij ier ne vent gewoond of een vrouw. [/v] sound
informant1 [a] Eetrier ne vent of een vrouw gewoond. [/a]

eet dr ier
tagging sound
veldwerker1 [v=854] Koop mij eens een gazet. [/v] sound
informant1 [a] Koop m eens een gazet. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=852] Ik heb mij ne nieuwe velo gekocht. [/v] sound
informant2 [a] K e mij ne nieuwe velo gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=853] Ik zal u een pint bestellen. [/v] sound
informant2 [a] K zal u al een pint besteln. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant2 [a] E ee ze vur mij gekaft. [/a] sound
veldwerker1 [v=857] Zingt ons nog eens een liedjen. [/v] sound
informant1 [a] Zing nog eens een liedje voor ons. [/a] sound
veldwerker1 [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente? [/v] sound
informant2 [a] Schrijf vur mij eens nen brief. [/a] sound
veldwerker1 [v=863] Haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant1 [a] Haal mijnheer pastoor eens ne stoel ja. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakken gemaakt. [/v] sound
informant1 [a] Mij pa ee mij twee asbakke gemaakt. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant1 [a] Nee. Loopt eens naar de winkel he. [/a] sound
veldwerker1 [v=859] K eb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] Ik en em de verkeerde sigarette verkocht _ gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker1 [v=856] Willek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
informant1 [a] Willek ou nog eens nen druppel uit gietn. [/a]

wil ek
sound
veldwerker1 [v=885] gaan paradigma ovt [/v] sound
informant1 we zummen ons best doen he verbaal affix men sound
informant1 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Wij gamen. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] En zulder gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Morgen ganek naar de markt. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant2 [a] Morgen gade naar de markt. [/a]

ga de
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaatij naar de markt. [/a]

gaat ij
tagging sound
informant2 [a] Morgen game naar de markt. [/a]

ga me
tagging sound
informant2 [a] gadegulder. [/a]

ga de gulder
tagging sound
informant2 [a] Morgen gaanzezulder naar de markt. [/a]

gaan ze zulder
tagging sound
informant1 [a] gaasse naar de markt. [/a]

ga ze
tagging sound
veldwerker1 [v=000] ovt paradigma doen [/v] sound
informant2 [a] Ik deen da gaarne. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij deet da gaarne. [/a] tagging sound
informant2 [a] IJ deet da gaarne. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wij deemen da gaarne. [/a]

dee men
tagging sound
informant2 [a] Gulder deet da gaarne. [/a] tagging sound
informant2 [a] En zulder deen da gaarne. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gisteren deeme _ deenek da gaarne. [/a]

dee me deen ek
tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedegij da gaarne. [/a]

dee de gij
tagging sound
informant2 [a] Deetij da gaarne. [/a]

deed ij
tagging sound
informant2 [a] Deemn da gaanre. [/a]

dee mn
tagging sound
informant2 [a] Dedegulder da gaarne. [/a]

dee de gulder
tagging sound
informant2 [a] Gisteren deenze da gaarne. [/a]

deen ze
tagging sound
informant1 [a] deesse. [/a]

dee ze
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 k en da nog nooit geenenen weten doen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 nu meendeken achij

a gij
let op flectie-n sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 ge geloofden da nie adde da let op flectie-n sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 dr worde koud af he sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 da kan anders nie let op volgorde negatie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 t bennekik of t zijdentgij he

ben ek ik zij de nt gij
let op objectclitics sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Andere context gebruikt ('terug voor'); Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: T was schoon van Jan om te kome werken
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Andere context gebruikt ('terug voor'); Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: van te kome werken
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn Andere context gebruikt ('terug voor'); Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
232 A: Hij zal niet komen. B: ët doet. Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die a zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wies
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Zie 260 (?); Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: wij hadden chance van em direct terug te vinn
420 Durfdeze gij uitnodigen? Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor ne meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalekik et
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zulder
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: wij
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: kumme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
opmerking: spontaan wel, denk ik
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga nu eens weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingek
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulder gingezezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die anze
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die ant
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. opmerking: lijkt me tegenwoordig deelwoord 'zittend'
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: lijkt me onbetrouwbaar
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em