SAND-data Koewacht Be (I168c)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Koewacht Be

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarKoewacht (I168c); GUV [meta][k]I168c[/k][i]839[/i][i]840[/i][i]841[/i][i]842[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 ge verstaant wel he epenthetische nasaal sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 ad ons Saskia over tien jaar trouwdene _ sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 addegij nie boven een zeker plafond_ ze zegge van_

a de
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 k zeg want ik en doekik meer _ k voerekik meerdere jobs uit. K zeg k en doe praktisch geen bureelwerk.

doe k ik voer ek ik
negatiepartikels? sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze weet nie da Marie gisteren dood gegaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da Marie gisteren is dood gegaan? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Dood gegaan is. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet da nie. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Past op dade nie valt. [/a]

da de
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant3 [a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a=n] Die ook nie da _ [/a] sound
informant4 [a] Els wil nie dansen of nie zingen ook. [/a] sound
informant3 [a] _ en nie zingen ook. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekeunen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand et da van ze leven gedaan of gekeunen. [/a] tagging sound
informant3 [a] Dr eet da geenenen gewild. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant2 [a] Jan a geheel da brood wel wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie assezij kunne roepen at. [/a]

a se zij
tagging sound
veldwerker [v] en wie dasse at kunne roepen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie dassij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertel mij een keer wie dasse zou kunne roepm. [/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] _ wie asse kunne roepen e. [/a] tagging sound
veldwerker [v=029] En wie ofze? [/v] sound
informant4 [a] Ja da s wel. Wie ofse kunne roepen et. [/a]

of se
komt alleen voor bij de 'onzuivere' informant en lijkt mij dus niet geldig tagging sound
informant2 [a=n] _ wie asse kunne roepen e. [/a]

a se
tagging sound
informant1 [a=n] Zeg nu eens wie dasse kunne roepen et. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of dasse kunne roepen at. [/v] sound
informant4 [a=n] Da nie. [/a] voor de andere informanten is deze constructie al helemaal onmogelijk sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan die weet da nog wel. [/a] sound
informant2 [a] Ie et em gebukt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzn no mallekaar vu de kerke. [/a] tagging sound
informant1 [a] na mekaar. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman _ e ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en e ee geen nagels bij? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Bij em zeggemewij. [/a]

zegge me wij
sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant1 [a] Den Erik liet _ liet mij veur em werken he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Johanna laat eur _ laat eur mee drijvm met de golven he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Toone bekeek _ zeneige ne keer in de spiegele. [/a]

zen eige
tagging sound
informant1 [a] Toone keek nar em in de spiegele. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] Eduard ken zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gezien dander fotos van em_ [/a]

dan der
sound
informant1 [a] Ward e gehoord datter fotos in d etalage ligge van em. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] en van emzelf? [/v] sound
informant2 [a] van em. [/a] sound
veldwerker [v] en van zeneigen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Van em. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] tagging sound
informant4 [a=n] Da s een aardige zin. [/a] sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdekegen van tomaten te kweken. [/v] sound
informant4 [a=n] probeerdegeken [/a] let op: onzuivere personalia bij deze informant tagging sound
commentaarandere informanten willen alleen perfectum gebruiken. Informant drie probeert de zin wel op verschillende manieren uit te spreken maar het -ege-preteritum ligt blijkbaar moeilijk.  sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
commentaarinformanten gebruiken steevast perfectum  sound
informant4 [a] Wij probeerdegen bij den drogen thuis te geraken. [/a] let op: onzuivere personalia bij deze informant tagging sound
veldwerker [v=053] Asek profijtig leef dan levek gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant2 [a] Ak gierig leef dan leefdnik gelijk a mijn ouders da wildene. [/a]

a k leefdn ik
is de vorm in inversie wel o.t.t. (lijkt me niet, eigenlijk) tagging sound
informant1 [a] Anek gierig geleeft k akik nog meer geld gehad. [/a]

an ek a k ik
dubieuze zin: vraag betrof vervoegde voegwoorden maar de vorm 'anek' hier is waarschijnlijk het preteritum van 'hebben' tagging sound
informant2 [a] Anekik. [/a]

an ek ik
dubieuze zin: vraag betrof vervoegde voegwoorden maar de vorm 'anekik' hier is waarschijnlijk het preteritum van 'hebben' tagging sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Atij nog drie jaar langer leeft leeftij langer dan zij vader. [/a]

at ij leeft ij
tagging sound
informant1 [a] Asij nog drie jaar langer leeft _ [/a]

as ij
sound
veldwerker [v=057] Aszij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Asse zo gevaarlijk leeft zalse nie lang nie meer leevn. [/a]

a se zal se
tagging sound
informant1 [a] xxzezij azo blijft doen zalze nie lang nie meer leven hur [/a]

xx ze zij zal ze
sound
informant1 [a] Assezij nie gaat op passe _ [/a]

a se zij
tagging sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] At nu nog leeft _ [/a]

a t
tagging sound
informant1 [a] _ dan levet morgen ook nog. [/a]

leef et
tagging sound
informant3 [a] Ast nu nog leeft zalt morgen ook nog wel leevn. [/a]

as t zal t
tagging sound
informant2 [a] Ant nu nog leeft _ [/a]

a nt
tagging sound
veldwerker [v] atet nu nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Addegulder zo gevaarlijk leeft dan zulde nooit zo lang nie leven as mij he. [/a]

a de gulder zul de
tagging sound
informant1 [a] Asg azo gevaarlijk blijft leven dan _ [/a]

as g
tagging sound
commentaarspontaan gesprek (achtergrondlawaai is regen)  sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Adde gezond leeft leefde veel langer he. [/a]

a de leef de
tagging sound
informant2 [a] Adde gezond leeft leefdegij veel langer he. [/a]

a de leef de gij
tagging sound
informant2 [a] Addegij azo blijft roken komet nie goed he. [/a]

a de gij kom et
tagging sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Anze vur ulder werk leevm leveze nie voor ulder klein jongens he. [/a]

an ze leve ze
tagging sound
informant1 [a] Anzezulder nie wa minder gaan werken _ [/a]

an ze zulder
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leeft de Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] A Rudy nog leefdene leefdene Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ dan leeft de Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] _ zo weinig van den boerenstiel levene _ [/a] tagging sound
informant2 [a] ander zo weinig boere ware leven de meeste van t fabriek. [/a]

an der
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As den Erik en Annie in den hemel zitn dan zit Riksken en Helena in d hel. [/a] tagging sound
informant4 [a] _ dan zitte Martin en Helene in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Amme sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Awe sober leve zijme gelukkig. [/a]

a we zij me
tagging sound
informant1 [a] Ame kalm leevn dan levewe gelukkig of zo. [/a]

a me leve we
tagging sound
informant2 [a] Ammen allene leevm _ [/a]

a men
tagging sound
informant2 [a] An wij alleen moeste leevm _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Ammewij alleen moeste leevm op een eiland of zo _ [/a]

a me wij
tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Jan leefd eens wa gezonder jongen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] En as t tegen meer is. [/v] sound
informant1 [a] Mannekes leefd eens wa beter he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da wel kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Zouk da wel kunn doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounek da wel kunnen doen? [/v] sound
informant4 [a] Zunnek da wel keunn. [/a]

zun ek
andere, zuivere informanten opteren exclusief voor 'zouk'. Wel in spontane spraak andere preteritumvormen in eerste persoon op -n: deen (van doen), an (van hebben) tagging sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin da iedereen moet kunne zwemmen he. [/a] tagging sound
informant1 [a] K vin dat iedereen zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vin da iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij zal moeten terug komen. [/v] sound
informant1 [a] K weet datij zal moetn terug komen he. [/a]

dat ij
tagging sound
informant3 [a] Ik weet datij terug zal moete komm. [/a]

dat ij
wordt spontaan uitgesproken maar toch wat twijfel achteraf tagging sound
veldwerker [v] en k weet datij zal terug moete komen? [/v] sound
commentaarderde mogelijkheid lijkt onmogelijk; informanten krijgen ze gewoon niet uitgesproken [/n]  sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a] Ik weet da Eddy morgen brood wilt eetn. [/a] sound
informant1 [a] Nee nee. K weet dat Eddy wilt brood eetn he dus maar _ [/a] lijkt naäpen; informanten slagen er niet in om de zin nogmaals uit te spreken. sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a] IJ zal morgen vroeg op moete staan. [/a] sound
informant4 [a=n] Moet kunne vroeg op staan? Nee. IJ moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Jan varkens wil koopm. [/a] sound
veldwerker [v=132] K peis da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant1 [a] K peis da Marie em zal moete roepm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ wil geen soepe nie meer eetn he. [/a] sound
veldwerker [v=140] Ziiten ier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten ier nieveranst geen muizn? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant3 [a=n] IJ spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant1 [a] Zo goed spreekekik geen Frans ze Hilaire. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene stielman he. [/a] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=j] Ie et overal geen vriendn he. [/a] tagging sound
informant1 [a] T zijn allemaal geen vriende van em ze. [/a] sound
veldwerker [v] wa betekent dat dan? [/v] sound
informant4 [a] E etter wel maar nie overal. [/a]

et er
sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan eet drie boekn. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] IJ weet van die zake nie. [/a] sound
informant1 [a] Awel ij weetij van die zaak niets af. [/a]

weet ij
sound
informant1 [a] Nee ij weeter nie alles van. [/a]

weet er
sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor drie uur den auto moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor dn drieën den auto moet gemaakt ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weetet _ datij veur dn drieën dien auto moet gemaakt ein he. [/a]

weet et dat ij
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weetent datij veur dn drieën dienen auto gemaakt moet ein. [/v] tagging sound
informant3 [a=j] Ja. [/a] sound
informant3 [a] Maar toch game da nie veel zeggen denkik. [/a]

ga me denk ik
sound
informant1 [a] Jan weetent dat dienn auto om drie uur gereed moet zijn he. [/a]

weet ent
sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij veur dn drieën dienen auto gemaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Edde genoeg mense vu t hooi van t land t haaln. [/a]

e de
tagging sound
informant4 [a] Edde volk genoeg om t hooi van t land t haaln. [/a]

e de
(de onzuivere) informant vier staat hier ongeveer alleen tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant1 [a] Et was schoon va Jan vur te komen helpm. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ om te komen helpm. [/a] zuivere informanten één en twee blijven bij uitsluitend 'voor' tagging sound
informant4 [a] _ van te komen helpm. [/a] zuivere informanten één en twee blijven bij uitsluitend 'voor'; informant vier bedenkt zich later ook nog i.v.m. 'van' sound
informant1 [a] T was schoon van _ va Lies om te komen helpm. [/a] tagging sound
informant4 [a] van nie he. [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die tonne die is toch zwaar om te dragen he. [/a] tagging sound
informant4 [a] Nie veur te dragen. [/a] sound
veldwerker [v] en zonder die te dr tussen? [/v] sound
informant3 [a] Oh die is zwaar om te draagn. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn he. [/a] tagging sound
informant2 [a] W hopen om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant3 [a] veur op tijd thuis te zijn. [/a] sound
veldwerker [v] W hopen op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant4 [a] Da s Hollands. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] Da s zo zeker _ dat één en één twee is. [/a] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as dat één twee _ één en _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Ee magt daar staa zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant3 [a] IJ staat dor te zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Toen am aan kwaamm regenet he. [/a]

a m regen et
lijkt mij presens, geen imperfectum tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben asij. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dakik groter zij oftij he. [/a]

da k ik oft ij
tagging sound
informant1 [a] Ik geloven akik groter zijn as gij zn. [/a]

a k ik
verkeerd pronomen na comparatief. Werkwoordsvorm eerste enk. op -en komt (bijna?) nergens anders in interview voor tagging sound
veldwerker [v] zoude asem kunne zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Ik denk da nie. [/a] sound
informant3 [a] _ dak groter zijn as em. [/a]

da k
sound
informant1 [a] Ik zij groter as ou he. [/a] fout pronomen; let op accusatief sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt azzekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft dadegij eerder thuis zijt ovvekik. [/a]

da de gij of ek ik
tagging sound
informant3 [a] Asekikke. [/a]

as ek ikke
tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dagij eerder thuis zult zijn ovvekik. [/a]

da gij of ek ik
tagging sound
veldwerker [v] of mij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] verderop wel sound
veldwerker [v] of ik. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is as gij. [/v] sound
informant2 [a] asgegij. [/a]

as ge gij
sound
informant1 [a] Gij gelovet nie zeker datij sterker is asij. [/a]

geloof et dat ij as ij
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] As em of as mij of _ [/a] sound
informant2 [a] Ge gelooft toch zeker nie datij sterker is ofgij. [/a]

dat ij of gij
tagging sound
informant1 [a] K peis datij sterker is as ou. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen da wij rijker zijn _ asgeguldre. [/a]

as ge guldre
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] as ulder onzeker of dit pronomen tweede of derde meervoud is tagging sound
informant1 [a] Of ik peis datij rijker is as ons. [/a]

dat ij
alle pronomina zijn fout... tagging sound
informant1 [a] Wij zijme rijker aszezulder. [/a]

zij me as ze zulder
verbaal affix -me tagging sound
informant2 [a] Wij zijme rijker ofzezuldre. [/a]

zij me of ze zuldre
verbaal affix -me tagging sound
veldwerker [v] en wij zijn rijker as zulder? [/v] sound
informant2 [a] aszezulder. [/a]

as ze zulder
sound
veldwerker [v] en as ulder? [/v] sound
informant3 [a] as ze zulder [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant2 [a] Wij geloven danze nie zo slim zijn of wij. [/a]

dan ze
fout pronomen als subject bijzin tagging sound
informant1 [a] Aswewij. [/a]

as we wij
tagging sound
veldwerker [v] en asmewij? [/v] sound
informant4 [a] Nee. We wij. [/a] sound
informant1 [a] K geloof asse slimmer zijn as ons. [/a]

a se
fout pronomen als subject bijzin sound
commentaarspontaan gesprek (let op code-switching bij informant één); let ook op regelmatig gebruik 'die' als persoonlijk voornaamwoord  sound
informant1 [a] of k geloof dagulder nie zo slim zijt as ons we. [/a]

da gulder
sound
informant1 [a] K geloof dachegulder _ ge gulder _ [/a]

da ge gulder
sound
informant2 [a] dadegulder [/a]

da de gulder
sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie dazulder armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant2 [a] Ge geloof gij zeker nie danzezulder armer zijn of wij. [/a]

dan ze zulder
fout pronomen na comparatief tagging sound
informant1 [a] Wij zitten in nen andere zetel as gulder he. [/a] sound
informant1 [a] Wij zijme groter as ulder he. [/a]

zij me
verbaal affix me; onzeker of ulder tweede of derde meervoud is tagging sound
informant2 [a] Wij zijme groter of gulder he. [/a]

zij me
verbaal affix me tagging sound
veldwerker [v=221] onvolledig door foutje met opname [/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] IJ gelooft dan Bart en Jan sterker is _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ as Geert en Jan. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gelooft da Bart en Jan sterker is _ as xxx [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Bart en Jan is sterker as d ander? [/v] sound
informant1 [a] Bart en Jan zijn sterker as d ander. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer kome zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet ij zal _ ij zal ij wel komen he. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant3 [a=j] Toet ij zal wel komm. [/a]

t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] en ij doet? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=228] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet ij loopt dor nog he. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=226] en tendoet ij loop nog rond? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=244] Slaapt ij? Toetoet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant2 [a] Ja ik was nog ne keer die kommekes af. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die gast die zij moeder gisteren hertrouwd is die stong achter mij he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De banke waar anz op zate was juist geverfd. [/a]

an z
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op danze zaten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] Marie was ginder ook wa geheel leutig was. [/a] alweer alles behalve unanimiteit over deze constructie. tagging sound
informant1 [a] Marie was dr en t was leutig. [/a] sound
informant4 [a] _ wat da plezierig was. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] In t dorp waar ak woon staat een oud kerksken. [/a]

a k
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag da w aan kwamen regende t. [/v] sound
informant2 [a] Op dn dag dame toe kwame regendnt he. [/a]

da me regendn t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da is iets wa geheel schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] Da is iets da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Wie a geld et moe mij maar een beetje geven he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Wie geld eet moet mij maar een beetje geven he Hilaire. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde wie dak in t stad gezien em. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] Wie peisde die ak in t stad gezien e. [/a]

peis de a k
tagging sound
informant3 [a] Wie peisdegij dak dor gezien en. [/a]

peis de gij da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant4 [a=j] Ja wie peisde nou wie dak in t stad gezien e. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant1 [a=j] Wie peisdegij wie dak in t stad gezien _ [/a]

peis de gij da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe dasset op gelost en. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisdegulder oe anzet op gelost en. [/a]

peis de gulder an ze t
tagging sound
informant2 [a] Oe peisdegulder danzet op gelost en. [/a]

peis de gulder dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisdegulder oe danzet op gelost en? [/v] sound
informant4 [a=j] Oe peisdegulder oe danzet op gelost en. [/a]

peis de gulder dan ze t
tagging sound
informant1 [a=j] Of oe peisdegulder oe dasset op gelost en. [/a]

peis de gulder da ze t
informanten twee en drie zijn niet al te enthousiast over deze mogelijkheid tagging sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Ze trok ze nor eur toe zeker. [/a] tagging sound
informant3 [a] Marie trokt de sarzes naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund ein? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Zoutij da kunne gedaan ein. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=308] Zoutij da ein kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Zoutij da kunnen doen ein ja. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit patatn te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] K e geen goestinge veu de koein te voeren. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a] Marie al eur koein zij vermoord bij d overstroming. [/a] wordt achteraf ingetrokken; allicht naäpen sound
commentaardiscussie: informant vier is de enige die doorheeft dat er met de plaats van 'al' iets aan de hand is, en keurt de zin af. De anderen volgen.  sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizek nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Dr peizek nu nie aan. [/a]

peiz ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a] Me dieën aardige gast ek nor de markt geweest. [/a]

e k
sound
informant1 [a=j] Of dien aardigen ek mee naar de markt geweest. [/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie somme gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=j] K e d eerste drie somme gemaakt. De welk eddegij gedaan? [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waffere eddegij al weg gedaan. [/v] sound
informant1 [a] Waffeuren edrgij al weg gedaan. [/a]

wa feur en ed er gij
sound
informant2 [a=n] Waffeurene. De waffere nie. [/a] sound
informant4 [a] De waffer eëgij al gedaan. [/a]

wa fer e e gij
alweer situatie 'onzuivere' tegenover 'zuivere' informanten sound
veldwerker [v] en de waffeuren? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. De nie. [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a] Zukke zouk nie wiln op eetn. [/a]

zou k
sound
informant1 [a] Zukkene zouk nie wiln op eetn. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v] en de zoukene? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eetn. [/v] sound
informant1 [a=j] De dieë zouk nie op eetn. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling nu maar eens op. [/v] sound
informant2 [a=j] Gaan haalt die bestellinge maar ne keer. [/a] tagging sound
informant2 [a] Komen help mij ne keer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast da vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a] K geloof die gast dat da nogal nen braven is ze. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K weet datij gaa zwemmen is. [/a]

dat ij
tagging sound
informant1 [a] K weet datij gisteren weeste zwemmen eet he. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik weet datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje cola? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten? [/v] sound
informant2 [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jate? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Kunne we nog mee met de bus? [/v] sound
informant4 [a] Jaas. [/a] allicht 'foutje'; wordt ook tegengesproken tagging sound
informant2 [a] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wiste gulder dr al van? [/v] sound
informant2 [a] Jaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Jam. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Magek eens een vraag stellen? [/v] sound
informant2 [a] Jam. [/a] allicht 'foutje'; wordt ook gecorrigeerd tagging sound
informant2 [a] Jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Gaatij ook mee. [/v] sound
informant3 [a] Jaajee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja wie da? [/a] sound
informant4 [a] Wie dadde? [/a] sound
informant2 [a=j] Wie dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand de koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant2 [a] Ja. [/a] bedenkt zich verderop sound
informant4 [a] K weet nie wie dadde. [/a] informant vier staat alleen hier sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] K weet nie wie. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me azo e weer ge kun ine veel doen. [/v] sound
informant2 [a] Me azo e weer ge kun niets doen he. [/a] lijkt me komma-intonatie. Boveniden heeft informant twee de neiging om de opgave letterlijk te herhalen. tagging sound
informant1 [a] Met da weer kunde niet doen he. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 want dan zijketik alleen maar he

zij k et ik
sound
informant1 [a] _ me mij. [/a] sound
informant4 [v=364] Isem dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Istij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a=j] Me ij te go werke moestekik ne gehelen dag thuis blijve wa. [/a]

moest ek ik
tagging sound
veldwerker [v=369] Me et te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a] Omdat sneeuwden kostewe nie uit de stad. [/a]

omda t koste we
sound
veldwerker [v=370] Da s de man dieze geroepen emmen. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die anze geroopm. [/a]

an ze
let op merkwaardige wegblijven van het hulpwerkwoord. Verspreking? tagging sound
informant2 [a] Da s de man die anze geroopen en he. [/a]

an ze
tagging sound
informant1 [a] Da s de man dienze geropen en he. [/a]

dien ze
tagging sound
veldwerker [v] en de man danze geropen en? [/v] sound
commentaar'dat' lijkt niet te kunnen  sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diet verteld ee. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en da s de man dat verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] _ die at da verteldn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis dat da verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man diek peis dat verhaal verteld ee. [/a]

die k
tagging sound
informant1 [a] Da s de man dak peis diet verhaal verteld ee. [/a]

die t
tagging sound
informant4 [a] Da s de man die akik peis die at da verhaal xxx. [/a]

a k ik
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man die ak peis dasse geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man die ak peis danze geropen en. [/a]

a k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht en. [/v] sound
informant1 [a] Da s da huis dak gekocht en he. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] sound
veldwerker [n] sound
commentaarinformant herhaalt zin een drietal keren, dus het zou betrouwbaar kunnen zijn. De andere informanten zeggen echter niks in die zin (behalve wat naäpen hier en daar).  sound
commentaardeze formulering wordt algemeen aanvaard als de meest natuurlijke  sound
commentaarhevige discussie over al dan niet opduiken van -n in de eerste persoon. Vooral (de Nederlandse) informant4 verdedigt de -n fanatiek.  sound
commentaarhevige discussie over al dan niet -t  sound
commentaarandere informanten hebben grote voorkeur voor 'assezij'  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 maar wij wetewe da dus nie meer sound
informant2 maar da s ongelooflijk wa bijnamen _ Ik heb da _ sound
commentaarspontaan gesprek (over bijnamen)  sound
informant4 en iedereen die weet hier in de buurt da _ sound
informant4 af ja maar ja. Die kent ook nie namen nie. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 Hij zeg pa wilde mij ne keer ne stropdas knopen

wil de
sound
informant4 ja onze Maarten zalt nie en kunn

zal t
sound
informant2 ie et daar nen bouwgrond gekocht sound
informant1 waar woontie nu?

woont ie
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 afdoen kunder altijd

kun der
sound
informant4 jaajie sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven komt voor : n
004 Ik probeerdekegen om tomaten te kweken Alternatieve variant: 'probeerekde' komt voor : n
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: anekik gezond leef levekik wel gezond
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefse nog
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ze leef nog
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leven Rosa en Frans nog.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ze leven nog.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop da ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: da ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalketik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zij
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709.
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen u-vorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gadegij ne keer weg!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingkik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegulder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingewij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezulder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie danze
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wie dat
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em