SAND-data Assenede (I161p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03132) vertaling: Jan erinnert zig da verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03132) vertaling: M&P zien mekaar voor de kirke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03132) vertaling: T wast zig
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03132) vertaling: den temmerman ee geen nagels bij hem
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03132) vertaling: F zan een slange nefenst hem
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03132) vertaling: Erik liet mij voor hem wirken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03132) vertaling: Joanna liet zig meedrijven op de golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03132) vertaling: T bekeek zijn eigne ne keer goed in de spiele
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03132) vertaling: Jan ee in twie menuutn een bierken gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03132) vertaling: die scoens lopen gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03132) vertaling: E kent zijn eigne goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03132) vertaling: W ee goord dat er portretn in de vitrine staan
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03132) vertaling: die irappels schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03132) vertaling: da glas breekt as 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03132) vertaling: dokteur, leve 'k wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03132) vertaling: al jaren leeft hij van d' irfenisse van zijn vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03132) vertaling: deze week leeft ze op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03132) vertaling: lee 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03132) vertaling: hoelange leef de guldere al van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03132) vertaling: in Bretagne leefden vooral van de visvangste
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03132) vertaling: achter 't eten ga 'k slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03132) vertaling: zoe 'k da wel keunn doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03132) vertaling: hij liet zijn huis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03132) vertaling: 'k weete da Jan ard moe keunn werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03132) vertaling: 'k weete da Jan ard moe keunn werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03132) vertaling: 'k weete da Jan ard moe keunn werken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03132) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03132) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03132) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03132) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03132) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03132) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03132) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03132) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03132) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03132) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03132) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03132) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03132) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03132) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03132) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03132) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03132) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03132) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03132) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03132) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03132) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03132) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03132) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03132) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03132) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03132) vertaling: Jan ee genenen boek meer
opm.: tweede vertaling stond eigenlijk bij vraag b
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03132) vertaling: Jan ee genenen boek meer
opm.: tweede vertaling stond eigenlijk bij vraag b
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03132) vertaling: Jan ee geneen boek ne meer
opm.: tweede vertaling stond eigenlijk bij vraag b
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03132) vertaling: Jan ee geneen boek ne meer
opm.: tweede vertaling stond eigenlijk bij vraag b
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03132) vertaling: Jan un ee genen moek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03132) vertaling: boekn ee Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03132) vertaling: Jan ee nie vel geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03132) vertaling: er mag niemand spreek over da probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03132) vertaling: er mag niemand spreekn over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03132) vertaling: niemand zegt dat hij komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03132) vertaling: zitten ier ievers muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03132) vertaling: 'k geve niets aan nen anderen
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03132) vertaling: niemand wil wirken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03132) vertaling: wij wisten nie dat hij thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03132) vertaling: 'k wist het ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03132) vertaling: hij mag mee niemand spreken overe da probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03132) vertaling: Jan weet dat hij voor drei uurn de waagne moet hen gemaakt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03132) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03132) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03132) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03132) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03132) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03132) vertaling: Maries oto es kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03132) vertaling: Marie der oto es kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03132) vertaling: Piets oto es kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03132) vertaling: Piet zijn oto es kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03132) vertaling: die mans oto es kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03132) vertaling: die man zijnn oto es lapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03132) vertaling: dien oto es nie van mij maar van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03132) vertaling: de gazette van gisteren ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03132) vertaling: Jan es K&K hun broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03132) vertaling: die jongens uldre velos zijn gestoln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03132) vertaling: die zussel aldre moedre es op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03132) vertaling: dien oto es van Wims
opm.: twijfelgeval predicatief gebruikte possessieve genitief '-s'
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03132) vertaling: dien velo es de mijne
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03132) vertaling: hij meug mee niemand spreekn over da probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03132) vertaling: 'k wille niemand kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03132) vertaling: 't es spijtig da wij nie meugn komn
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03132) vertaling: da ga ek nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03132) vertaling: 'k e nie gewirkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03132) vertaling: nog maar just at ij 't verteld of Marie begost te schreemn
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03132) vertaling: ga die bestellinge na maar alen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03132) vertaling: ij wirkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03132) vertaling: 'k verbie a om hiere te komn
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03132) vertaling: Jan verhinderge da we Marie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03132) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03132) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03132) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03132) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: - (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: te (1)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03132) fragment: om (2)
opm.: zéér twijfelachtig, zoals wel meer antwoorden vandeze informant
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03132) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03132) fragment: om (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03132) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03132) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03132) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03132) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03132) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03132) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03132) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03132) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03132) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03132) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03132) fragment: dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03132) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03132) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03132) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03132) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03132) fragment: nog (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03132) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03132) fragment: als (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03132) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03132) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03132) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03132) vertaling: 'k wete da guldre op niemand kwae zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03132) vertaling: 'k wete dat zij niemendalle trots es
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03132) vertaling: Els peist da 't nie gemakkelijk es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03132) vertaling: 'k wete da 'k te late benne en gij nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03132) vertaling: ge weet toch da gij moe werken en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03132) vertaling: iedreen peist da me naar huis gaan en da zij nog meugen blijven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03132) vertaling: 't es spijtig dat komt en da zij weggaat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03132) vertaling: 'k peise da Lisa ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03132) vertaling: 'k peise da P&L gaan trouwen
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03132) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03132) komt voor: j
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03132) vertaling: tendoet
komt voor: j
betekenis: bevestigend
opm.: dav? (vertaling tendoet)
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03132) vertaling: tendoet
komt voor: j
betekenis: bevestigend
opm.: dav? (vertaling tendoet)
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03132) vertaling: tendoet
komt voor: j
betekenis: bevestigend
opm.: dav? (vertaling tendoet)
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03132) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 03132) vertaling: ja hij doet
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03132) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03132) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03132) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03132) vertaling: de lampe brandt ne meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03132) vertaling: de lampe brandt ne meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03132) vertaling: Merie danst alle avens
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03132) vertaling: Merie danst alle avens
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03132) vertaling: snei 't brood ne keer
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03132) vertaling: snei 't brood ne keer
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03132) fragment: wiens (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03132) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03132) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03132) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03132) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03132) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03132) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03132) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03132) fragment: waar da (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03132) fragment: waar da (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03132) fragment: wa (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03132) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03132) vertaling: wie denkt e da 'k in de stad teengekomn en
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03132) vertaling: hoe denkt e guldre da ze 't en opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03132) vertaling: hoe pes de guldre dan ze 't en opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03132) vertaling: Magda weet nie wie we willen beln
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03132) vertaling: weet er iemand wie wij geroepen em
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03132) vertaling: wie dent e da 'k in de stad teengekomen em
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03132) vertaling: wie denkt e gij da 'k in de stad teengekomen em
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03132) vertaling: hij ee zijn handen gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03132) vertaling: hij ee zijn emde gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03132) vertaling: hij ee nen hoed op zijn hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03132) vertaling: hij ee een plek op zijn hemde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03132) vertaling: hij ee zijn been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03132) vertaling: hij ee zig zere gedaan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk, zig = zich reflexief: zich
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03132) vertaling: Marie trok de sarge naar eur
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03132) vertaling: Marie trok de sarge naar eur
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03132) vertaling: M trektegen ...
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03132) vertaling: M trektegen ...
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03132) vertaling: Luc weet dat er portretn van hem te koope zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03132) vertaling: ge weet het tog da we dan deur da bos zijn gelopen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03132) vertaling: ik weete da den otto van Marie kapot es
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03132) vertaling: zij weet het nog dat hij als 'n virken zat t' eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03132) vertaling: wij weten nog dat Jan al zijn boeken gestoln warn maer zij weetn ne meer
opm.: twijfelgeval X-'zijn'-N-possessief
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03132) vertaling: wete guldre nog da we Jan op de mort gezien en
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03132) vertaling: hij ee zig un ongeluk gewirkt
opm.: zig = zich reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03132) vertaling: hij voeldegen zig door 't ijs zakken
opm.: zig = zich reflexief: zich
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03132) vertaling: zoet hij da gekeund en
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03132) fragment: keunn (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03132) fragment: gedaan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03132) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03132) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03132) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03132) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03132) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03132) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03132) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03132) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03132) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03132) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 1
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 1
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03132) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03132) vertaling: we moen naar de schure om de koen te voeren
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03132) vertaling: we moen naar de schure om de koen te voeren
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03132) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03132) vertaling: ik peise dat hij weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03132) vertaling: ik peise dat hij weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03132) vertaling: ke peise ij es weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03132) vertaling: ke peise ij es weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03132) vertaling: 'k weete dat ij weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03132) vertaling: 'k weete dat ij weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03132) vertaling: 'k weete ij es weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03132) vertaling: 'k weete ij es weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03132) vertaling: de polise zoe bij em komen en pakn em mee
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03132) vertaling: de polise zoe bij em komen en pakn em mee
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03132) vertaling: M al eur koein zijn versmoord bij d' oversrooming
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03132) vertaling: kaas maken weete kik niets van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03132) vertaling: kaas maken weete kik niets van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03132) vertaling: mee Jan ben 'k naar de mort geweest
komt voor: j
opm.: dav
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03132) vertaling: mee Jan ben 'k naar de mort geweest
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03132) vertaling: 'k e d' eerste dre somn gemaakt. Welke e gij gemakt
komt voor: j
opm.: dav?
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03132) vertaling: 'k e d' eerste dre somn gemaakt. Welke e gij gemakt
komt voor: j
opm.: dav?
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03132) vertaling: wa voorne e gij al weggebrogt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03132) vertaling: wa voorne e gij al weggebrogt
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03132) vertaling: zulke zoe 'k nie durven opeetn
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03132) vertaling: zulke zoe 'k nie durven opeetn
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03132) vertaling: d' dien zoe 'k nie durven opeetn
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03132) vertaling: d' dien zoe 'k nie durven opeetn
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03132) vertaling: 'k weete da Jan naar de mort geweest ee
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03132) vertaling: 'k weete da Jan naar de mort geweest ee
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03132) vertaling: al loopent kwamme 'k em tegen
komt voor: j
opm.: twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03132) vertaling: al loopent kwamme 'k em tegen
komt voor: j
opm.: twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03132) vertaling: 'k e geel wa gelopen
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03132) vertaling: 'k e geel wa gelopen
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03132) vertaling: 'k worre na moeg dus 'k a 'r maar mee op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03132) vertaling: 'k worre na moeg dus 'k a 'r maar mee op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03132) vertaling: hij dee zig voorn alsof hij just uit zijn bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03132) vertaling: hij dee zig voorn alsof hij just uit zijn bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03132) vertaling: de schildre es hier komn schildren
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03132) vertaling: de schildre es hier komn schildren
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03132) vertaling: peis de da naar huis gaat
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03132) vertaling: peis de da naar huis gaat
komt voor: j
opm.: dav
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03132) vertaling: in dien tijd leefden kikke erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03132) vertaling: vroere leefden ij as 'n beeste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03132) vertaling: daare leefdegen wij als God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03132) vertaling: niemand meu 't ziene dus vind ek da 't gij ook nie meugn ziene
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03132) vertaling: 't gebeurdegen as ge weg gingdege
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03132) vertaling: 'k weete waar da geborn zijt
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03132) vertaling: na da gedaan het meu de gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03132) vertaling: omda Marie dood was ee heurn vent Anna nie meer keun helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03132) vertaling: 'k weet dat ij gaan zwemmen es
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03132) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03132) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03132) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03132) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03132) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03132) vertaling: jaaik
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03132) vertaling: jaaik
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03132) vertaling: jaais
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03132) vertaling: jaais
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03132) vertaling: jaais
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03132) vertaling: jaais
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03132) vertaling: jaaet
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03132) vertaling: wien datte
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03132) vertaling: wien datte
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03132) vertaling: mee a zoo un weer keun de nie vele doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03132) vertaling: mee a zoo un weer keun de nie vele doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03132) vertaling: a 't kermesse es komen de mensen buitn
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03132) vertaling: a 't kermesse es komen de mensen buitn
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03132) vertaling: 'k wille hem noei ne meer ziene wan hij ee mij bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03132) vertaling: 'k wille hem noei ne meer ziene wan hij ee mij bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03132) vertaling: 'k wille hem noei ne meer ziene omda ij ee mij bedrogen
komt voor: j
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03132) vertaling: 'k wille hem noei ne meer ziene omda ij ee mij bedrogen
komt voor: j
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03132) vertaling: gij ga naar de voetbal kijken mee mij
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03132) vertaling: ij es dood
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03132) vertaling: est ij dood
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03132) vertaling: zij es ziek
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03132) vertaling: es ze zij ziek
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03132) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03132) vertaling: mee 't seeuwen keundigen we nie uit de stad
komt voor: j
opm.: dav
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03132) vertaling: mee 't seeuwen keundigen we nie uit de stad
komt voor: j
opm.: dav
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03132) fragment: dan (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03132) fragment: da (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03132) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03132) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03132) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03132) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03132) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03132) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03132) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03132) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03132) vertaling: Piet pest da J&M op niemand nie kwa zij
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03132) vertaling: Piet pest da J&M op niemand nie kwa zij
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03132) vertaling: Wim pest da we niemand ooit ne prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03132) vertaling: Wim pest da we niemand ooit ne prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03132) vertaling: 't es waar dat 't nie toegestaan es da ze mee Marie praten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03132) vertaling: 't es waar dat 't nie toegestaan es da ze mee Marie praten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03132) vertaling: nievers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03132) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03132) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03132) vertaling: niets
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03132) vertaling: gene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03132) vertaling: zei 't em nie da 'k naat butn ben geweest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03132) vertaling: nie verteln da ne kado voor em e gekocht hoor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03132) vertaling: wet e gij nie dat ij gevaln es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03132) vertaling: Wendy probeerdegen om niemnad zere te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03132) vertaling: 't schijnt da ze niets mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03132) vertaling: ze schijnt te meun eetn
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03132) vertaling: ze probeerdegen al den gool dag om elkaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03132) vertaling: 't belooft were ne schoon dag te worn
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03132) vertaling: 't es misschien betre noe 'n beetsen te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03132) vertaling: w' aen 't geluk om hem direct were te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03132) vertaling: as d' oenders ne valk zien zijn ze schau
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03132) vertaling: as we 'n irappels nie keun verkoopn zitn me in de probleemn
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03132) vertaling: as guldre hem nie meepakn worrek kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03132) vertaling: ij wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03132) vertaling: op dit feest wort er veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03132) vertaling: na wort er alene nog maar brood verkocht in dien winkle
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03132) vertaling: ast ij mee de velo komt zal ij wel late zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03132) vertaling: as ge tijd et kom ne keer langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03132) vertaling: as 'k rijke benne kope kik nen diern oto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03132) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03132) vertaling: meschien ga kik 't wel krijgen
komt voor: j
opm.: dav
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03132) vertaling: meschien ga kik 't wel krijgen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03132) vertaling: durve gij derop daan
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling 2.ev. pron. in ja/nee-vraag pronomina
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03132) vertaling: durve gij derop daan
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling 2.ev. pron. in ja/nee-vraag pronomina
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03132) vertaling: durve gij em uitnoodigen
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling pron. 2.ev. in ja/nee-vraag pronomina
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03132) vertaling: durve gij em uitnoodigen
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling pron. 2.ev. in ja/nee-vraag pronomina
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03132) vertaling: durve gij ze uit te noodigen
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling pron. 2.ev. in ja/nee-vraag pronomina
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03132) vertaling: durve gij ze uit te noodigen
komt voor: j
opm.: dav en twijfelgeval subjectdubbeling pron. 2.ev. in ja/nee-vraag pronomina
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03132) vertaling: es Pol hiere geweest
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03132) vertaling: es Pol hiere geweest
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03132) vertaling: hoe hee Pol da opgelost
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03132) vertaling: hoe hee Pol da opgelost
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03132) vertaling: he de ge me dien brief opgestuurd
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03132) vertaling: he de ge me dien brief opgestuurd
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03132) vertaling: 'k et hem gegeen
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03132) vertaling: 'k et hem gegeen
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03132) vertaling: ze leeft op watre en brood deze weke
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03132) vertaling: ze leeft op watre en brood deze weke
komt voor: j
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... et geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... et geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... een liedje geprobeerd et te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: marie ee gezeit da gij een liedje het geprobeerd te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: Marie ee gezeit da gij geprobeert et ee lietsen te zinn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: marie ee gezeit da gij een liedje het geprobeerd te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: Marie ee gezeit da gij geprobeert et ee lietsen te zinn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: marie ee gezeit da gij een liedje het geprobeerd te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: Marie ee gezeit da gij geprobeert et ee lietsen te zinn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... et geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... een liedje geprobeerd et te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... een liedje geprobeerd et te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... een liedje geprobeerd et te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: marie ee gezeit da gij een liedje het geprobeerd te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: Marie ee gezeit da gij geprobeert et ee lietsen te zinn
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03132) vertaling: ... et geprobeerd een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03132) vertaling: Marie ee gezeit da gij haar e geprobeerd een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03132) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03132) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03132) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03132) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03132) vertaling: die van de stad en hier veel huizen gebaad
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03132) vertaling: an dien nieven vaart zie geen mens meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03132) vertaling: gisteren es Jan hier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03132) vertaling: den dag da Jan beldegen was 'k nie tuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03132) vertaling: Jef dien zoe 'k noeit uitnoodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03132) vertaling: Marie die zoe azoo iets noeit doene
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03132) vertaling: Bert den dien drinkt wel eens 'n glas tevele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03132) vertaling: Marta die zoei 'k wel eens bij mij tuis willen uitnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03132) vertaling: da huis da zoe 'k noeit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03132) vertaling: da huis da staat daar al vijftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03132) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03132) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03132) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03132) vertaling: ee G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03132) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03132) vertaling: 't was maar net goe genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03132) vertaling: M ee na meer koein dan ze vroere at
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03132) vertaling: a S a keun komn dan a ze da gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03132) vertaling: z' es den besten dokteur da 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03132) vertaling: voor da iets wegsmijt moet ge ne keer beln
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03132) vertaling: hier es alles wa 'k gekregen en
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03132) vertaling: Jan es te gierig om iets an zen kindren te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03132) vertaling: asof de ge iets van voetbaln kent
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03132) vertaling: dien boek leg neere
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03132) vertaling: a g' echt nie keunt wachten kom dan mare
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03132) vertaling: 'k wete da Jan den dokteur at keun roepn
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03132) vertaling: 'k wete da Jan den dokteur kost geroepen en
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03132) vertaling: ij zegdegen dat et ikke a moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03132) vertaling: ij zegdegen da 't ikke moest gedaan en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03132) vertaling: hij es voorige week deur dokteur Mertens gopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03132) vertaling: ij wort mornt deur dokteur Mertens gopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03132) vertaling: 'k peise da ge vele weg zoe moeten smijtn
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03132) vertaling: 'k peise da ge vele weg zoe moeten smijtn
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03132) vertaling: 't es dom om zulke diere dingn weg te smijten
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03132) vertaling: 't es dom om zulke diere dingn weg te smijten
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03132) vertaling: ij es alle kapotte dingn weg aan 't smijten
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03132) vertaling: ij es alle kapotte dingn weg aan 't smijten
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: 'k vinde da e meer de gezette zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: 'k vinde da e meer de gezette zou moeten lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: 't es dom om in de donkren de gezette te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: 't es dom om in de donkren de gezette te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: ij es den gooln dag de gezette an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03132) vertaling: ij es den gooln dag de gezette an 't lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03132) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03132) vertaling: a zoo un dink he 'k nooit gezien
komt voor: j
opm.: dav
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03132) vertaling: a zoo un dink he 'k nooit gezien
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03132) vertaling: a zoo un wijf keun de betre nie teeenspreken
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03132) vertaling: a zoo un wijf keun de betre nie teeenspreken
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03132) vertaling: a zoo ne mens ee altijd wa om over te klagen
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03132) vertaling: a zoo ne mens ee altijd wa om over te klagen
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03132) vertaling: gij zij oo nen aardigen
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03132) vertaling: gij zij oo nen aardigen
komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03132) vertaling: R ee ne groen aple weggegeven en na eet hij er nog twee roo
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03132) vertaling: er waren veel mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03132) vertaling: waren d'r veel mensen op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03132) vertaling: wa voorne boeken e gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03132) vertaling: hij woont bij Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03132) vertaling: hij woont bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03132) vertaling: loop efkes bij de bakr
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03132) vertaling: wien e gij gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03132) vertaling: wie eet er a gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03132) vertaling: a 'k da geweetn dan a 'k 't nie gedane
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03132) vertaling: 't zoe beetre zijn om nog een beetsen te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03132) vertaling: gelukkig a Jan den dokteur gebeld en den dien was t'r eel ga
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03132) vertaling: loop na toch deure verveelde jons
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 2
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 2
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03132) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03132) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03132) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03132) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03132) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03132) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Assenede

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Assenede