SAND-data Sint Laureins (I156p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sint Laureins

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarSint Laureins (I156) ; GUV ; [meta][k]I156p[/k][i]754[/i][i]755[/i][i]756[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet niet da Marie dood ist _ gisteren dood ist. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ne weteme niet da Marie gisteren dood ist. [/a]

wete me
Eerste meervoud. Is die ne een negatiepartikel of (allicht) een allomorf van me/we? tagging sound
informant2 [a] _ da Marie doodgegaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze en weet nie da Marie gisteren dood is? [/v] sound
informant3 [a] ne wetemet nie da Marie gisteren dood ist. [/a]

wete me t
alweer ne i.p.v. me (eerste meervoud) tagging sound
informant2 ja zo zeggemetwulder hier he. sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] tewil niemand dansen. [/a]

t en wil
negatiepartikel ook in nagesprek geobserveerd (bij mijn weten niet op opname helaas). Wel discrepantie met vorige vraag. sound
commentaarblijkbaar kan alleen informant twee niemand nie zeggen. Ze herhaalt dit verderop. De anderen niet.  sound
informant3 [a=n] tewil niemand met ons dansen. [/a]

t en wil
sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Els wil nie dansen en ze wilt ook nie zingen. [/a] sound
informant2 wulder zoumet tegen mallekaar zo zeggen. verbaal affix me sound
informant2 [a=n] _ en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant1 [a=n] _ en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant2 [a=n] Ze wil nie dansen en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunnen. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet da van ze leven gewild of gekunn. [/a] tagging sound
commentaarzin lijkt alleen te vertalen met substandaard. Verder veel meningsverschillen en nonsens.  sound
informant3 Niemand eet da gewild en nie gekeunen. lijkt mij nonsensicaal. Zie ook verder. sound
commentaarnogal nonsensicale antwoorden op betekenisvraag  sound
informant2 [a] Z en t nie gewild en z en t nie gekeunen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant2 [a] Jan zou geheel da brood opgegeten en. [/a] tagging sound
informant2 [a] Jan oo wel willen _ oo wel willen geheel da brood opeten. [/a] sound
informant3 [a] Jan ou willen geheel da brood opeten. [/a] tagging sound
informant3 [a] nenou willen geheel da brood opeten? [/a]

en en ou
één en is subject. Het andere een reduplicatie (?) of het negatiepartikel (?) sound
veldwerker [v] en ou gewild geheel da brood opeten? [/v] sound
informant3 [a] Jan ou willen _ [/a] sound
informant2 wij zoume zeggen [a] Jan ou willen geheel da brood opeten. [/a] verbaal affix me sound
commentaarinformant één sluit zich uiteindelijk toch aan bij de vertaling van de anderen.  sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wie dazezij oo kunnen roepen. [/a]

da ze zij
tagging sound
informant1 [a] _ wien dazezij _ zou kunnen roepen en.

da ze zij
tagging sound
veldwerker [v] en vertel maar nie wie dazezij kunnen roepen ou. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie a zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a=j] Vertelt e keer wie dazezij oo kunnen roepen. [/a]

da ze zij
tagging sound
informant1 [a=j] Zeg mij ne keer wien da ze zou kunnen roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kunde in plek van wie da wie a zeggen? [/v] sound
informant1 [a] nee. Wie asse. nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a=n] Zeg mij ne keer wie dasse zou kunnn roepn e. [/a]

da ze
tagging sound
commentaar[v=030] idem vorige vraag [/v] [a=n] zie 029 [/a]  sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnert em da. [/a] substandaard? Later zegt informant twee dat herinneren soms gebruikt wordt. tagging sound
informant2 Rappeleerde gij u dadde?

rappeleer de
sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant3 [a] Jan en Piet kijken naar mekaar he voor de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn temmerman ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
informant3 [a] Dn temmerman ee geen nagels bij he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slange neffes em. [/a] tagging sound
informant3 [a] _ nevest em he. [/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant3 [a] Johanna laat eur meedrijven he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij voor em werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] Toon kijk naar zeneigen in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] Eduard ken zeneigen goed. [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Eduard ee gehoord dandr foto's van em voor de venster lagen. [/a]

dan dr
tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen datr foto's van hemzelf voor de venster liggen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
commentaaralleen irrelevante antwoorden  sound
veldwerker [n] [v=035] Jan bukt zich [/v] sound
informant3 [a] Jan stuipt em. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a] Marie ee promberen em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant2 ik peisdege da Marie hem ging nen brief schrijven

peis dege
clusterdoorbreking sound
informant3 [a=n] Ik peize da Marie geprobeerd eet em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant1 [a=n] _ geprobeerd eet om hem nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] _ voor em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdegeme van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Toen probeerdegewe om droog _ [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Wij prombeerdegen _ [/a] tagging sound
informant3 [a=n] Me prombeerdege om droog thuis te geraken. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Dan prombeerdegem voor droog thuis te komen. [/a]

prombeer dege m
tagging sound
veldwerker [v] en probeerdemege [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 we zeggemet aardig. verbaal affix me sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da zouden willen. [/v] sound
informant1 [a] Azekik profijtig leef dan leveken azo als mijn ouders het wildegen. [/a]

as ek ik leve ke n
ik twijfel bij de n. Die kan flectie zijn maar ook een gewone tussen-n. tagging sound
informant2 [a] Ok profijtig leve dan levek gelijk da mijn ouders da zou gewild en. [/a]

o k leef ek
tagging sound
informant1 [a] Okik profijtig leve dan levek gelijk da mijn ouders da zoun gewild en. [/a]

o k ik leve k
tagging sound
veldwerker [v] en kunde in plek van okik ook onkik of onekik zeggen? sound
informant3 [a] nee okik zeggemewij. [/a]

o k ik zegge me wij
sound
informant2 [a] okikke [/a]

o k ikke
sound
informant1 [a] onekik. maar pas op. [/a]

on ek ik
sound
informant1 [a] en ik zou meer overgaan naar onekik. [/a]

on ek ik
sound
commentaaralleen informant één vervoegt voegwoord eerste enkelvoud maar houdt wel vol. Al eerder in dit interview schreven de informanten kleine verschillen toe aan een verschil in wijk van waaruit afkomstig.  sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Otij nog drie jaar leeft dan leeftij langer of zijn vader. [/a]

ot ij leeft ij
tagging sound
informant1 [a] _ dan leeftij langer dan zijn vader. [/a]

leeft ij
sound
veldwerker [v] zoude ook otjij of zo _ [/v] sound
informant1 [a] Otjij zeker niet [/a] sound
veldwerker [v] of otjem [/v] sound
informant1 [a] otjem ook nie [/a] sound
veldwerker [v=057] Aszij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Assezij zo gevaarlijk leeft dan leefze zeker nie lang nie meer. [/a]

a ze zij leef ze
tagging sound
informant3 [a] Osse zo gevaarlijk leeft leefze nie lang nie meer he. [/a]

o ze leef ze
tagging sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ot nu nog leeft awel dan levet morgent ook nog. [/a]

o t leef et
tagging sound
informant1 [a] Ost nu nog leeft dan zalt morgent nog leven he. [/a]

os t zal t
tagging sound
informant2 [a] dan levnt morgen ook nog. [/a]

leef ent
tagging sound
informant2 [a] Ot nou nog leeft levent morgen ook nog. [/a]

o t leef ent
tagging sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefde gulder nooit zo lang askik. [/v] sound
informant2 [a] Oëgulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang of ik.

o e gulder leef de gulder
tagging sound
informant2 t waar wel goed dak antwoordege he

da k antwoor dege
vreemde relatiefconstructie. sound
informant1 [a] Azzegulder zo gevaarlijk leeft leefde nooit zo lang nie ovvekikke _ of ikke. [/a]

az e gulder leef de ov ek ikke
vreemde vorm azze (dubbelvorm of niet?). Weliswaar in moeilijk verstaanbaar fragment. tagging sound
informant2 [a] ovvekikke nie he Marcel [/a] sound
veldwerker [v=063] Als ze voor ulder werk leven dan leven ze nie voor ulder kinders. [/v] sound
informant2 [a] Onze voor ulder werk leven levenze nie voor ulder jonges. [/a]

on ze leven ze
tagging sound
informant1 [a] Onzezulder azo voortdoen he _ [/a]

on ze zulder voort doen
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leeft dan xxx Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] O Rudy nog leeft _ dan leef Rudy _ dien anderen ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kunde iets zeggen als alstjij Rudy nog leeft? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] tagging sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Oe gezond leeft leefde langer. [/a]

o e leef de
tagging sound
informant1 [a] Oe gezond leeft gae langer leven. [/a]

o e ga e
sound
informant2 [a] Oegij zo blijf roken he gaegij nie lang nie meer leven. [/a]

o e gij ga e gij
tagging sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levendr veel mensen van t werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Ondr zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levendr vele van t werk in de fabriek. [/a]

on dr leven dr
tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] On Bart en Liesken in den hemel leven dan leven _ [/a] tagging sound
informant3 [a] O Bart en Liesken in den hemel zijn _ [/a] tagging sound
commentaarhieruit blijkt nog eens dat voor eigennamen voegwoorden zowel in verbogen als in onverbogen vorm voorkomen (zie ook vertalingen)  sound
veldwerker [v=071] Amme sober leven dan leven we gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Omme profijtig leven dan leveme gelukkig _ dan leveme gelukkig. [/a]

o me leve me leve me
tagging sound
informant3 [a] Om alleen zijn zijm ongelukkig. [/a]

o m zijn m
tagging sound
veldwerker [v=072] Leef ne keer wa gezonder Jan! [/v] sound
informant2 [a] Leef ne keer ee beetje gezonder jong! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef ne keer wa minder achterlijk kinders. [/v] sound
informant1 [a] Zij ne keer nie zo achterlijk? [/a] sound
informant2 [a] Leef ne keer nie zo achterlijk! [/a] tagging sound
informant2 [a] Zijso achterlijk nie kinders! [/a]

zijt zo
sound
veldwerker ja dan durven ze nie meer antwoorden. sound
commentaardo-support  sound
informant1 ja ze doen ja ze doen sound
veldwerker [v=075] k vin da iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] k vinne dad iedereen moe kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
informant2 k vinne dad iedereen zou moeten kunnen zwemmen. sound
veldwerker [v=077] Ik vin dad iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] k vin dad iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] k vin dad iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] k vin dad iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=874] Ik weet datij zal were moeten komen. [/v] sound
informant3 [a] k wete datij zou moeten were komen. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] en dat hij were zou moeten komen. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en dat hij zou were moeten komen. [/v] sound
informant2 [a] k wete datij zou moeten were komen. [/a] [/n]

dat ij
sound
veldwerker [v=086] Ik weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant3 [a=j] k wete dad Eddy morgen zou willen brood eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant2 [a=j] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Eddy zou moeten heel vroeg kunnen opstaan. [/a] merkwaardige doorbrekingsvorm sound
informant3 [a=j] ne zou moeten heel vroeg opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] k wete da Jan een nieuwe schure moe bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] k vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant2 [a=n] k vinne da Marie naar Jef _ naar Jef zou moeten bellen. [/a] sound
commentaarin tegenspraak met spontaan materiaal verder in interview  sound
informant3 [a=n] k vinnen da Marie naar Jef zou moeten bellen. [/a] sound
veldwerker [v=102] k wete da Jan moet spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant2 [a=n] k wete da Jan spijtig genoeg moe vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] k weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] k weet da Hans nie meug komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] k wete da Jan wil varkens kopen. [/v] sound
informant3 [a=j] k wete da Jan zou willen zwijns kopen. [/a] tagging sound
informant3 hier klappen z over geen varkens constituentnegatie sound
informant3 maar ne mogen zeggen ne varkenskoopman ne waarschijnlijk allomorf van me/we sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] k zei da Willy den auto moest verkopen. [/a] sound
informant2 [a=j] k zei da Willy zou moeten den auto verkopen. [/a] tagging sound
informant3 [a=n] _ zijnen auto zou moeten verkopen. [/a] sound
veldwerker [v] welk van de twee vinde den beste eigenlijk? [/v] sound
informant3 [a=g] k vinde da Willy zijnen auto zou moeten verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a=n] k peize da Marie hem zal moeten roepen. [/a] sound
informant2 maar me mindereme zeg Prudent verbaal affix me sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan ee nie veel geld ne meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude kunnen zeggen Jan ee nie vele geen geld nie meer? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij wil geen soepe nie meer eten. [/a] sound
informant3 [a=n] Ja ne wil geen soepe nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] t zitten ier nievers geen muizen. [/a] mededelende zin sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nievers geen muizen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant3 [a=n] Hij ken _ ne ken geen Frans. [/a] sound
informant2 [a=n] Hij spreek nie goe zijn Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Hij spreek zo goe geen Frans. [/v] sound
commentaarirrelevante antwoorden  sound
informant3 maar wulder klappen van da spreken nie he. let op plaats negatie sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen is gene stieleman. [/a] tagging sound
veldwerker wa zegde dr dan mee? sound
informant2 allez gij ga metselen maar ge zij gene metselaar en ge keunt da nie zo goe. Ah iedereen is gene stieleman he zegge ze dan sound
veldwerker [v=149] Hij eed overal geen vrienden. [/v] sound
informant3 [a=n] Hij ee nievers geen vrienden. [/a] sound
informant2 [a] Ie eet overal geen vrienden. [/a] niet in bedoelde betekenis sound
veldwerker betekent da t zelfden? sound
informant1 jaat sound
informant2 jaat sound
informant3 jaat sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
commentaardrie wordt als familienaam geïnterpreteerd  sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=150] Hij weet van de zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] Hij weet van zakens nie. [/a] sound
veldwerker [v] en hij weet alles van zakens nie? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] Hij weet nie alles van zaken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor den drieën de wagen moet en gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan weet datij voor den drieën die wagen moe gemaken. [/a]

dat ij
onduidelijk of gemaken een infinitief dan wel een versmelting van gemaakt en hebben is. sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor den drieën de wagen moe gemaakt en. [/v] sound
informant3 [a=j] da zounwij ook zeggen. [/a]

zoun wij
sound
informant3 [a=j] Jan weet datij voor den drieën de wagen moe gemaakt en. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt moet en. [/v] sound
informant2 [a=n] moe gemaakt en. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor den drieën de wagen gemaakt en moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Eë genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Eë genoeg mensen voor t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] t was schone van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant2 [a] t was schone van Jan voor te komen helpen. [/a] tagging sound
informant3 t was schone dat hij weest helpen eet. sound
informant2 _ dat hij weesten helpen eet. sound
veldwerker [v] zoude daar ook kunnen zeggen van te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
commentaarniet doorgevraagd naar zwaar om dragen. In spontane stuk op einde wel 'wreed om zeggen'.  sound
informant1 [a] Die tonne is te zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a=j] Wen hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] wen als allomorf we of samenstelling pronomen en negatiepartikel? tagging sound
informant1 [a] We peizen allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant1 we willeme allemaal op tijd thuis zijn.

wille me
verbaal affix me sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s zo zeker of dat één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij keudn beetje staan zagen. [/a]

keunt een
tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij staat te zagen. [/a] tagging sound
informant3 of nen is aan t zagen

en en
allomorf accustief pronomen of negatiepartikel sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regendnt. [/v] sound
informant3 [a] Omme daar kwamen regendeget. [/a]

o me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=215] k geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant2 [a] k gelove dak groter zijn dan hij. [/a]

da k
tagging sound
commentaarstatuut van varianten van hij is onduidelijk. Gaat het om betrouwbare antwoorden of invloed van vraagstelling?  sound
informant3 [a] k geloof dak groter zijn dan jij dan em. [/a]

da k
tagging sound
informant2 jij of em sound
informant1 [a] k gelove dank groter zijn _ [/a]

dan k
voegwoordvervoeging eerste enkelvoud tagging sound
informant3 [a] _ dak groter zijn of em. [/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] k geloof dakik groter zijn dan em. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v] kunde zeggen dakik groter ben oftieem? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft daegij eer thuis zijt dan ikke. [/a]

da e gij
tagging sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft toch nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge gelooft toch nie datie sterker is da gij. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze peizen dame rijker zijn da zij. [/a]

da me
tagging sound
informant1 ze peizen danze rijker zijn dan hij.

dan ze
hij komt dus toch voor (cf. boven) tagging sound
informant1 danzezu_ aanzet tot verdubbeling na comparatief? sound
informant2 [a] Ze peizen dame rijker zijn of zuldre. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker zegde eigenlijk dan zuldre of of zuldre sound
informant1 dan zuldre sound
informant2 [a] Ze peizen danze rijker zijn dan zuldre. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant2 [a] We geloven dae nie zo slim zijt dan wuldre. [/a]

da e
tagging sound
informant2 [a] We geloven daeguldre _ [/a]

da e guldre
tagging sound
informant2 [a] me geloveme _ me geloven _ [/a]

gelove me
vrebaal affix me tagging sound
informant2 [a] me geloven daegulder nie zo slim zijt of zij. [/a]

da e gulder
derde persoon na comparatief tagging sound
informant3 [a] ne peizme dae zo slim nie zijt of wij. [/a]

peis me da e
ne is waarschijnlijk allomorf van we sound
veldwerker [v] kunde in plek van ofwij zeggen ofmewij? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder gelooft toch nie dazij armer zijn dan gulder. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft toch nie danz armer _ danz armer zijn dan ons. [/a]

dan z
tagging sound
informant2 [a] Gulder gelooft toch nie danz armer zijn _ [/a]

dan z
tagging sound
informant2 [a] Ge geloof gulder toch nie danz armer zijn of zij. [/a]

dan z
relevant pronomen na comparatief blijft achterwege tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] k peize da Lisa even schoon is of Anna. [/a] tagging sound
informant2 [a] ge gelooft toch niet game wulder zeggen _ gamenie die u nie pakken. [/a]

ga me ga me n ie
verschillende analyses voor gamenie. Bij voorbeeld ga me flectie-n verdubbelings-ie (verdubbeling van 'die u'). Misschien is nie ook een negatiewoord. Het eerste lijkt me waarschijnlijker. In elk geval is de afwezigheid van een preverbaal subject vreemd. Weliswaar gaat het om een moeilijk verstaanbaar stuk. tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert en Jan. [/v] sound
informant3 [a] ne peist dan Bart en Peter sterker ist dan _ [/a] meervoudig subject (en voegwoord) maar werkwoord in enkelvoud tagging sound
informant2 jij he sound
commentaarvormen voor derde mannelijk: ne zwak. jij sterk.  sound
informant3 ne peist sound
informant2 [a] Ne peist da Jan en Geert sterker is dan _ dan dien anderen _ dan Bart en Peter. [/a] alweer enkelvoudige persoonsvorm. Misschien wijst het herhalen van een enkelvoudige vorm na de comparatief er wel op dat het om een vergissing gaat, maar het zou wel de tweede keer binnen dezelfde minuut zijn en dan nog bij twee verschillende informanten... tagging sound
veldwerker [v] sterker is of sterker zijn [/v] sound
informant3 [a] da komt een beetje op t zelfde [/a] tagging sound
informant2 [a] jaad he. jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] Hij zal nie komen zeker Prudent. [/v] sound
informant2 [a=j] Toetoet ie zal wel komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] Zoud ook kunne zeggen hij doet? [/v] sound
commentaareerder in interview (spontaan). Dan durven ze nie meer antwoorden. Ja ze doen!  sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=230] Hij en doet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=244] Hij slaapt al zeker! [/v] sound
informant2 [a=n] Toetoet zoume dan wel nie zeggen he. [/a]

zou me
sound
informant3 kpeizikke datij nog nie en slaapt.

k peis ikke dat ij
Ben niet zeker van kpeizikke. Wel van negatiepartikel. sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] Jajendoet zeker. [/a]

ja j en doet
tagging sound
informant3 [a=j] Jajendoet he. [/a] dan slaapt hij nog niet he.

ja j en doet
tagging sound
veldwerker [v=243] Slaapt hij? [/v] sound
informant1 [a=n] jaj [/a]

jaa ie
sound
informant3 [a=n] astij slaapt he. Jaaj [/a]

ast ij jaa ie
sound
veldwerker [v=226] en als hij nog nie slaapt. Slaapt hij? [/v] sound
informant1 [a=j] jajendoet. [/a]

ja ie en doet
tagging sound
informant3 [a=j] jajendoet. [/a]

ja j en doet
tagging sound
informant2 [a=j] jajendoet. [/a]

ja j en doet
tagging sound
veldwerker [v=245] Ge meugt die lamp proberen aansteken maar branden doet die lamp al lang nie meer. [/v] sound
commentaarirrelevante antwoorden  sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel eens ne keer die tassen afwassen. [/v] sound
informant3 [a=n] k ga wel ne keer die tassen afwassen. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] Die jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is ie stond achter mij. linksdislocatie met persoonlijk voornaamwoord tagging sound
informant2 [a] Die jongen die gisteren zijn moeder hertrouwd is die stond achter mij. [/a] tagging sound
informant1 hij stond achter mij wordt hier weinig gebruikt. sound
commentaardo-support na ontkennende bewering  sound
informant2 bah t doet he Marcel sound
informant3 bah t doet he sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] Die bank waar dan z op zaten was juist geverfd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen de bank waar op dan ze zaten? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=253] De zondag gingewe met heel de familie naar de zee tgeen dat heel leutig was. [/v] sound
informant2 [a] De zondag gingewe met geheel de familie naar de zee tgon da heel leutig waar. [/a]

ginge we
tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant2 [a] In t dorp waar dak woondige stond een oud kerkske. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=256] Dn dag damme aankwamen regende et. [/v] sound
informant2 [a] Dn dag damme toekwamen regendeget. [/a]

da me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets da heel schoon is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Da s iets die heel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] Da s iets diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets dakik nie gaarne doen. [/a]

da k ik
plots n in eerste enkelvoud van werkwoord tagging sound
veldwerker [v] dus nie da s iets diekik nie gaarne doe? sound
informant2 [a] nee [/a] sound
commentaarinformant gebruikt nu plots wel die, waarschijnlijk doordat het expliciet bevraagd wordt, maar wordt gecorrigeerd en corrigeert zichzelf.  sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Die geld eet moet mij maar wa geven. [/a] tagging sound
informant1 [a] nie wie hoor. Die. [/a] sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/a] sound
informant2 [a=j] Wa peisdegij wie dakik in de stad gezien e? [/a]

peis de gij da k ik
sound
informant3 [a=j] Wa peisde wien damme ginder gezien en? [/a]

peis de da me
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek in t stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie peisde dak in de stad gezien e? [/a]

peis de da k
sound
informant2 [a=n] Wie peisde wie _ nee [/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde die ik in de stad gezien en. [/v] sound
informant2 [a=n] nee da niet. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder hoe dazet opgelost en. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisde hoe danzedad opgelost en? [/a]

peis de dan ze dat
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde hoe danzet opgelost en? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe peisde danzet opgelost en? [/a]

peis de dan ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant2 [a] Marie trok de sarze naar eur toe. [/a] sound
commentaareerste vertaling AN-invloed?   sound
informant3 [a] naar eur he. [/a] sound
veldwerker [v] zoude zeggen naar eur of naar eur toe? [/v] sound
informant1 [a] naar eur [/a] tagging sound
informant2 [a] naar eur [/a] sound
informant3 [a] naar eur [/a] sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] Zoutij da kunnen gedaan en. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund en? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutij da en kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Zoutee da kunnen doen en? [/a]

zout ee
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie zit aardappels te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik e geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K e geen goesting voor de koeien eten te geven. [/a] sound
veldwerker [v=316] de politie zou bij em komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant2 [a=j] De politie zou bij em komen en pakken hem mee. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] De politie zou bij em komen en doen hem mee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstrominge. [/a] sound
informant3 [a=j] Marie al eur koeien zijn versmoord. [/a] tagging sound
veldwerker [v=319] Dees peis ik nie aan. [/v] sound
informant3 [a=n] Daar peis ik nie aan. [/a] sound
informant2 [a=n] Daar peis ik nie op. [/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Met dien aardigaard ek naar de markt geweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik en al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik en al d eerste drie sommen gemaakt. Wukken eëgij gemaakt?

e e gij
sound
veldwerker [v=323] De watvoore eddegij al weggedaan? [/v] sound
informant2 [a=j] Waveurn eëgij al weggedaan? [/a]

e e gij
sound
informant2 [a] of wekkene [/a] sound
informant3 [a=j] Waveurenen eëgij weggedaan? [/a]

e e gij
tagging sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant3 [a=n] Zukkene zouk nie durven opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v]

zou k
tagging sound
informant2 [a] zukkene zouk nie durven opeten. [/a] sound
veldwerker [v] kan t ook de die? [/v] sound
informant3 [a=j] ja da s ook _ [/a] sound
informant2 [a=j] da keunt jaat sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestellinge nu maar eens op. [/v] sound
informant3 [a=n] gaat om die bestellinge ne keer. [/a] let op woordvolgorde sound
informant2 [a=j] Gaan haalt u veste. [/a] tagging sound
informant2 t wordten azo toch nie gezeid he rare werkwoordsvorm. Dubbeling met accusatie pronomen en? Negatiepartikel?? sound
veldwerker [v] Komen eet maar eerst! [/v] sound
informant3 [a] Komt eten. [/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeg ik geloof deze gast vinnen ze allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a] k zegge diene gast vinnenz allemaal nen braven. [/a]

vinnen z
sound
veldwerker [v=347] Ik wete datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] k wete datij gaan zwemmen. [/a] sound
informant3 gaan zwemmen ist he let op vervoegd 'is' sound
veldwerker [v=350] idem vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] k wete datee gaan zwemmen is. [/a]

dat ee
tagging sound
informant2 [a] k wete datee weesten zwemmen is. [/a]

dat ee
sound
informant3 [a] _ datij weestn zwemmen eet. [/a]

dat ee
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie Marcel? [/v] sound
informant2 [a=j] Neek [/a] tagging sound
informant3 [a=j] jaak [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gaze dansen? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas [/a] tagging sound
informant2 [a=j] jase [/a] tagging sound
commentaarjase is sterkere vorm. wordt blijkbaar alleen gebruikt in tegenstellende beweringen.  sound
informant2 ga ze naar de markt Carine? jajaas tagging sound
veldwerker ze gaat toch nie naar de markt zeker sound
informant2 jase tagging sound
veldwerker jase sound
veldwerker [v=355] Ein ze gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] jaas [/a] tagging sound
informant2 [a=j] jaas [/a] tagging sound
veldwerker [v] Z ein toch nog nie gegeten? [/v] sound
informant2 [a] Jase doen. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jase doen. [/a] sound
veldwerker [v] kunde daar ook gewoon jase zeggen? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] jasndoen [/a]

ja z en doen
plots en onverwachts opduiken van het negatiepartikel. Vooral in het licht van de vorige antwoorden op deze vraag... tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a] jaat [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant2 [a=n] Ja wiene? [/a] sound
veldwerker [v] en nie ja wie dadde? [/v] sound
informant2 [a] da zou gebeuren [/a] sound
informant3 [a] maar dat is noch het vroegere dialect [/a] wie dadde wordt als standaardtalig ervaren sound
informant2 [n] [v=356] [/v] [a=j] jaate [/a] en neete [/n] deze gegevens wijzen erop dat sterkere vormen als jase gevormd worden door toevoeging van een sjwa aan de gehele vorm en niet door het uitspreken van het hele clitisch pronomen. tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand de koekskes eet opgegeten maar ik weet nie wie dadde. [/v] sound
informant2 [a=n] k peis datr ier iemand aan mijn koekskes gezeten eet maar k wete nie wiene. [/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Met zukn weer kuje nie veel doen. [/a]

zulk een ku je
sound
veldwerker [v=363] Gij gaa naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant2 [a=n] Ge gaa met mij naar de voetbal gaan kijken. [/a] gaan-dubbeling sound
veldwerker [v=364] Is em dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Istij dood? [/a] Laat hem dood.

ist ij
sound
commentaaraccusatief subject in inversieloze zin niet opgevraagd. Er zijn echter tal van voorbeelden uit de spontane spraak.  sound
veldwerker [v=368] Met hij te werken moest ze zij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant3 [a=n] Met hij te werken moest ze geheel den dag thuis blijven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Met hij te werken moest ze zij geheel den dag thuis blijven. [/a] sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant3 [a=j] Mete sneeuwn kostemen nie weg. [/a]

met te koste me n
verbaal affix men? Of is de n gewoon de eerste klank van niet? tagging sound
informant3 [a] _ kostem uit de stad nie weg. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da s den dienen dienze geropen en. [/a]

dien ze
tagging sound
informant2 [a] Da s de vent danze geropen en. [/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] den dienen danze geropen en. [/a]

dan ze
tagging sound
informant3 [a] Da s die vent dienze geropen en. [/a]

dien ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s die vent die t verhaal ee verteld. [/v] sound
informant2 [a] Da s die vent die t _ die da _ diet verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
informant3 [a] Diet verteld eet. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dieta verhaal verteld eet. [/a]

diet da
tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen da s de van da t verteld eet? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] tagging sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peize dat verhaal ee verteld. [/v] sound
informant2 [a] Da s de vent diek peize dat da verhaal ee verteld. [/a]

die k
ongebruikelijke woordvolgorde werkwoordscluster overgenomen uit opgave? tagging sound
veldwerker [v] kund ook zeggen da s de vent dak peize dat verhaal ee verteld? [/v] sound
informant2 [a] diek peize [/a] tagging sound
informant3 [a] diek peize [/a] sound
veldwerker [v=373] Da s de vent diek peize danze geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s de vent diek peize danze geroepen en. [/a]

die k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar zeggen da s de vent dak peize dan ze geroepen en? [/v] sound
informant1 [a] diek peize [/a] tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaa t ooit vrede zijn in heel de wereld? [/v] sound
informant2 [a=n] nooit va ze leven. [/a] sound
informant1 [a=n] nooit he. [/a] sound
informant3 [a=j] nooinie [/a]

nooi nie
tagging sound
informant1 [a=j] nooiniet ja [/a]

nooi niet
sound
veldwerker [v=388] Wie eetr mijnen auto meegepakt. [/v] sound
informant2 [a=n] ah niemand zeker. [/a] sound
informant2 [a=j] ah niemanniet

nieman niet
tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=n] nieverst [/a] sound
informant3 [a=n] nieverst [/a] sound
informant1 [a=n] nievers jong [/a] sound
informant1 [a=j] nieversnie [/a]

nievers nie
tagging sound
informant3 [a=j] nieversniede [/a]

nievers niede
sound
informant2 [a=j] nieversniet [/a]

nievers niet
sound
veldwerker [v=390] Wa istr rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant2 [a] ah niemendalle [/a] sound
informant2 [a=n] niets [/a] sound
veldwerker [v] en zoude daar niets nie kunnen zeggen? [/v] sound
informant1 [a=n] niets [/a] sound
veldwerker [v=391] Welkste koeien eetij gemolken? [/v] sound
informant2 [a=n] ah nog geenene [/a] sound
veldwerker [v] en kunde daar zeggen ah geenene nie [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dade ne cadeau voor em gekocht et zulle. [/v] sound
informant2 [a] Nie vertellen dae ne cadeau gekocht et voor em. [/a]

da e
tagging sound
informant2 [a] Nie zeggen dakem ne cadeau gekocht e. [/a]

da k em
let op dubbele objectconstructie sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofdet nie datij gevallen eet? [/a]

geloof de t dat ij
verdubbeling direct object tagging sound
veldwerker [v=397] t schijnt daze niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] t schijnt daze niets meug eten. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] t schijnt daze niets meug eten. [/a]

da ze
sound
informant3 [a] nee da zeggewij niet. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerdege van niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerde van niemand geen zere te doen. [/a] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerdege van niemand geen zere te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] t beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a=j] t belooft voor ne schonen dag te worden. [/a] tagging sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog efkes te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter van nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct terug te vinden. [/v] sound
informant2 [a=j] Wen amme t geluk van em sebiet were te vinnen. [/a]

hadde me
wen is vreemde variant van we denk ik. tagging sound
informant3 [a=j] n amme t geluk van em sebiet te vinnen he. [/a]

hadde me
n is rare allomorf van we denk ik sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of er iemand in de hof staat. [/v] sound
informant3 [a] t is lijk datr daar iemand staat he. [/a]

dat dr
sound
informant2 [a] t is lijk otr iemand in de lochting staat. [/a]

ot dr
tagging sound
informant3 vroeger en oun z ier genen hof. t waren allemaal lochtingen negatiepartikel sound
veldwerker [v=407] Hij wistent. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij wistet [/a]

wist et
sound
informant2 [a=n] Hij wistet [/a] sound
informant3 [a=n] ne wistet. [/a]

wist et
sound
veldwerker [v=415] Hij zei dant orgel in de kerk stond. [/v] sound
informant3 [a=n] e zeit datn orgel in de kerk stond he. [/a]

dat dn
sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien gatekik wel krijgen. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij dr op duwen? [/a]

durf de gij
tagging sound
informant2 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
informant1 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uitnodigen? [/v] sound
informant3 [a=n] Durfdegij em uitnodigen? [/a]

durf de gij
tagging sound
informant2 [a=n] Durfdegij em uitnodigen? [/a]

durf de gij
sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen. [/v] sound
informant2 da s een vrouwe dan? [a=j] Durfdezegij vragen. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
informant3 da s een vrouw alleen volgens informanten komt deze zin niet voor als ze meervoudig is. tagging sound
veldwerker [v=421] Isjij Pol hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Jean Paul hier geweest? [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Ee Pol hier geweest? [/v] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetjij Pol da opgelost? [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe ee Pol dad opgelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dien brief opgestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Eëgij mij dien brief geschreven? [/a]

e e gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant2 ik en em gegeven nonsensicale zin. Informaten zeggen verderop dat in deze zin geen voorwerp bedoeld is. sound
informant3 [a=n] k en em da gegeven. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] k ent em gegeven. [/a]

en t
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de weke. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze leef zij op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eet daar niet mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a=j] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] n emmen daar nog nooit geweest. [/a]

en me
tagging sound
informant2 [a=j] W emmen daar nog nooit geweest. [/a]

en me n
verbaal affix men tagging sound
informant2 [a=j] Wen emmewij daar nog nooit geweest. [/a]

en me wij
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zullen winnen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zeit damewulder gingen winnen. [/a]

da me wulder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant2 [a=j] E keutjij dr ook niet aan doen. [/a]

keut jij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peize datnie morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a=n] k peis datij morgen ook ga komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij eet dien bal in de mande gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet dien bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij eet dien bezem geheel kapot gevaagd. [/a] sound
veldwerker [v=474] t en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a=n] t was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Richard gebeld? [/a] sound
veldwerker [v=485] Zalekik vandenavond koken? [/v] sound
informant2 [a=n] ja doe maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij da ge die nooit nie meer zult verstoppen. [/v] sound
informant3 [a=n] Beloof mij dade nooit dien boek meer ga wegsteken. [/a]

da de
sound
informant2 [a=n] boek bel _ nee da gaa niet. [/a] sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dae gekocht et. [/v] sound
informant2 [a=n] Wa zegde dae gekocht et. [/a]

zeg de da e
sound
veldwerker [v=492] Hij is passeerde weke van dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hij is passeerde week van dokter Martens geopereerd. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij is passeerde weke van den dokter geopereerd geweest. [/a] tagging sound
informant2 wa g en doet do-support sound
veldwerker [v] en kunde ook zeggen hij is passeerde week geopereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] ge keut da azo zeggen maar we gamet nie _ zo zeggemet niet he. [/a]

ga me t zegge me t
sound
veldwerker [v=493] Hij wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] Hij wor morgent door dien dokter daar geopereerd. [/a] tagging sound
informant3 [a] Ne wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/a] accusatief subject sound
veldwerker [v] kunde ook zeggen wor morgen geopereerd van dokter Mertens? [/v] sound
informant1 [a] da zou ne keer gebruikt worden maar ze zoun toch eer t vorige pakken. [/a] sound
veldwerker [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/v] sound
informant2 [a=j] k vin da Jan beter den dokter kost geroepen en. [/a] tagging sound
commentaarmeningsverschil. Informant twee houdt echter vol. Verder zijn de frequentie waarmee en de manieren waarop 'zou' gebruikt wordt echt wel verbazend.  sound
informant3 den dokter zou gevraagd en zeggen wij. sound
veldwerker [v] Ik vin da Jan beter den dokter had kunnen vragen. [/v] sound
informant1 [a] nee. Ik vin beter da Jan de dokter zou gevraagd en. [/a] sound
veldwerker [v=497] Hij is al t kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] Hij is al t kapot gerief aan t weg doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie weg aan t doen [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert ee drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a=n] Robert ee drie groen appels en Marie drie roo. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op de feest. [/v] sound
informant2 [a] t waren veel mensen op die feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op de feest. [/v] sound
informant2 [a] Waren dr daar veel boeren op de feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Wukken boeken eë gekocht? [/a]

e e
tagging sound
veldwerker [v] en zoude kunne zeggen waveuren boeken edde gekocht? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] of welken boeken _ wa boeken [/a] sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wien eë gezien. [/a]

e e
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eed u op de kermis gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wien eetr u op de kermis gezien? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek proberen verkopen et. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zeit dagij Piet nen boek promberen te verkopen et _ promberen verkopen et. [/a]

da gij
afwezigheid clitisch pronomen (e) is vreemd en komt voor zover ik daar zicht op heb elders niet voor. Misschien invloed van de opgave? sound
informant2 [a=j] Marie zeit daegij Piet nen boek promberen verkopen et. [/a]

da e gij
tagging sound
veldwerker [v] is da altijd proberen verkopen et of zoud ook kunnen zeggen proberen te verkopen et. [/v] sound
informant2 [a] nee. proberen verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
commentaarirrelevante antwoorden  sound
informant2 [a=n] nee. oun geprobeerd niet. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant2 [a] Karel weet dae geprombeerd et voor _ [/a]

da e
sound
informant3 [a] _ Marie nen boek te verkopen. [/a] sound
informant2 [a=j] _ daegij geprombeerd et Marie nen boek te verkopn. [/a]

da e gij
tagging sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant2 [a] In dienen tijd leefdegeker op los. [/a]

leef dege k er
tagging sound
veldwerker [v] en leefdegeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij als een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdegij gelijk een beest. [/a]

leef dege ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Daar leefdewe gelijk god in Frankrijk. [/a]

leef de we
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand meug et zien dus k vinne daetgij ook nie meug zien. [/a]

da e t gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leef de gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op dees feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op die feeste wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] zoude die er kunnen weglaten? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr in die winkel alleen nog maar brood verkocht. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordtr in diene winkel alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar de er weglaten? [/v] sound
informant2 [a=j] nu wordtr [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er nen aardige kerel in de lochting. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stond er nen aardigaard _ nen aardige kerel in de lochting. [/a] tagging sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren ee Jan ier geweest. [/a] sound
informant3 [a=j] Gisteren die ee Jan hier geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Gisteren die ee Prudent hier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Hij wist da ze waarschijnlijk s zondags moesten werken. [/v] sound
informant2 [a] Ze wisten danze t s zondags moesten werken. [/a]

dan ze
tagging sound
informant2 [a] ze wisten dan zuldre da zeggen we zo nie [/a] clitisch pronomen dus verplicht sound
informant2 [a] Ze wisten danzezuldre de zondag moesten werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da eigenlijk nie van plan waren. [/v] sound
informant2 [a] Marie peisdege da Bart en Jan da nie van plan waren. [/a]

peis dege
tagging sound
veldwerker [v] en zoud ook kunnen zeggen dan Bart en Jan? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] elders wel denk ik. sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei da alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant3 [a] Marie zei dan alle mannen liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mannen zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dandr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant2 [a] Piet zeit dandr dieven wonen in zijn straat. [/a]

dan dr
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 weetetgij hoe daeze opdoet?

weet et gij da e ze
'zwaar' object verdubbeld sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 k zegge t is met geen beeld. constituentnegatie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 ja en ek daar nog nie op gepeist negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 we zateme met tweeën vrebaal affix me sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 ommewewij iets tragerder spreken _ drievoudig subject na voegwoord sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 d Hollanders mogen no voor de zee staan ze zeggen nog nou he linksdislocatie sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 oftie ou nie gekloot heeft eetijt vergeten conditioneel of sound
commentaarspontaan gesprek (over Hollanders)  sound
informant1 wij en moeten seminaries volgen clusterdoorbreking met meervoudig kaal nomen sound
commentaarspontaan gesprek (over Hollanders)  sound
informant1 en zittet dr in t komtr nie meer uit

zit et komt dr
zowel V1-zin als inversieloze zin sound
commentaarspontaan gesprek (over Hollanders)  sound
informant2 maar k zou wel moeten rond de tafel gaan en z ee geen ene keer gezeid _ clusterdoorbreking inversieloze zin sound
commentaarspontaan gesprek (over Hollanders)  sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 n emme zelf haast _ is de n een allomorf van me/we of negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 die zoutr moeten honderd kilo's gehad en.

zout dr
clusterdoorbreking en voorkomen 'er' sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 jongsken damme dr maar aan gerochten conditioneel dat sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 n emm haast gene gehad van de jaar he is de n een allomorf van me/we of negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant2 dakik ne keer mee ginge gaan zwemmen he _ conditioneel of temporeel dat sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 nen doeme al damme nie mogen doen en nou gerakeme nog aan gene

nu en doen me da me gerake me
negatiepartikel. relatiefzin 'al damme'. sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 t is wreed om zeggen cf. zwaar om dragen sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen)  sound
informant3 t schijnt datn e Vrieze gehad eet. subjectverdubbeling eigennaam? sound
commentaarspontaan gesprek (over vissen en braadhanen)  sound
informant1 oe dr achter twintig gaat en edr nog nie gauw eenentwintig

o e e dr
negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek (over braadhanen)  sound
informant3 verleden jaar die ek vijftien haantjes gehad linksdislocatie van adjunct met herhalend die sound
commentaarspontaan gesprek (over braadhanen)  sound
informant3 elk moest er een beetje inleveren _ dak er vijtien had uitroepende bijzin sound
commentaarspontaan gesprek (over braadhanen en konijnen)  sound
informant3 ook moeten in de kruisstraat wonen ging k er nog wel een wer. IPP met clusterdoorbreking. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 k e t vijftig jaar gedaan en z en e mij genoeg gehad negatiepartikel? moeilijk verstaanbaar sound
commentaarspontaan gesprek (personalia) [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is Nagatiepartikel afvragen
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet veel 'nonsensicale' woorden komt voor : n
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Verdubbeling mogelijk?; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Verdubbeling niet opgevraagd; Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. vorm: Istr genoeg volk om t hooi van t land t haaln.
189 Het was aardig van Jan om te komen werken vorm: T was schone van Jan om te komm helpn.
189 Het was aardig van Jan om te komen werken vorm: van te komm helpn.
190 Deze ton is zwaar om dragen vorm: zwaar voor te draagn
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Statuur hij onduidelijk (invloed vraag of echt?); Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: k gelove dak groter zijn dan hij
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Statuur hij onduidelijk (invloed vraag of echt?); Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: of dan tjij
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent of ik Eventueel verdubbeling? vorm: k gelove datij groter is danekik
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Verdubbeling na voegwoord niet opgevraagd vorm: groter danzuldere
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Fout pronomen na comparatief vorm: groter ofguldre
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? vorm: je doet
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. 'nee' in tegenspraak met 'ja ze doen' spontaan komt voor : j
vorm: nee ee n doet
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. 'nee' in tegenspraak met 'ja ze doen' spontaan komt voor : j
vorm: jaj ee doet
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? vorm: jendoet (=Hij slaat niet)
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? vorm: Jajendoet (=Hij slaapt wel)
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? vorm: Toetoet ie slaapt
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar dat zijn moeder van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar op dat ze
253 Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. 'Wa da' niet opgevraagd
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Plost duikt 'Jas 'n doen' op
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
397 't Schijnt dat ze niets mag eten
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met voor/om/geen voegw. vorm: Wendy probeerdege veur nieamnd zeer te doen
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met voor/om/geen voegw. vorm: om te doen
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met voor/om/geen voegw. vorm: zero te doen
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord vorm: T belooft van ne schonen dag te worren
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord vorm: om te worren
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord vorm: zero te worren
425 Ze leeft zij op water en brood deze week Verdrievoudiging opvragen.; Peilen of 'ze leef ze zij' voorkomt komt voor : j
vorm: ze leef zij
430 Ik denk datjij hij morgen ook komt Let op ingebedde subjectdubbeling
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalketik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: gulder kentr gulder
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zulder kenndr zulder
706 We weten wullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (wullie & var)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: wulder kennemewulder der niet van
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: eetrtijt ier
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : j
vorm: t is tijt
709 Is tijt al lang geleden komt voor : j
vorm: itijt
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : j
vorm: tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eetrtijt niemand
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: durfdetzegij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ij
zin: tjij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ad iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ad een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak ganek
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaegij
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatjij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gasezij
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wulder gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gamewij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaegulder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanzezulder
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga ne keer weg.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ginge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtjij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wulder gingeme
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdeguldre
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemewulder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezuldre
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
opmerking: zich lijkt me twijfelachtig.
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: zich lijkt me twijfelachtig.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
opmerking: zich lijkt me twijfelachtig.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
opmerking: zich lijkt me twijfelachtig.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: zich lijkt me twijfelachtig.