SAND-data Ijzendijke (I128p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03122) vertaling: J kent ta vehaal nog we
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03122) vertaling: M&P zien mekare voo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03122) vertaling: T was z'n eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03122) vertaling: de timmerman e gien spiekers bie em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03122) vertaling: F zah 'n slange naost em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03122) vertaling: E liet me voor 'm zelf werkn
opm.: reflexief: hemzelf
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03122) vertaling: J liet eurzelf meedrievn op te golgen
opm.: reflexief: haar zelf
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03122) vertaling: T bekeek z'n eihn n ki hoed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03122) vertaling: J ed in twi menuten een glas bier ophedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03122) vertaling: deeze schoenen zitten makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03122) vertaling: E ken z'n eihen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03122) vertaling: W e geoort dat er footoos van hemzelf voo de wienkelreute lihn
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03122) vertaling: die erpels schellen nie makkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03122) vertaling: di hlas breekt as 't op de hront falt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03122) vertaling: dokter leef k we hezond henoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03122) vertaling: ie leevd a jaren van d' erfenisse van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03122) vertaling: van de weeke leef se op water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03122) vertaling: leef se nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03122) vertaling: oelange leevn jullie noe a fan die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03122) vertaling: in B leevn ze voora van 't vissen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03122) vertaling: achter 't eetn haon 'k na bed
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03122) vertaling: zouw ek da we doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03122) vertaling: ie liet zen eus afbreekn
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03122) vertaling: 'k weet da J art moe kunnen werkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03122) vertaling: 'k weet da J art moe kunnen werkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03122) vertaling: 'k weet da J art moe kunnen werkn
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03122) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03122) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03122) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03122) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03122) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03122) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03122) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03122) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03122) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03122) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03122) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03122) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03122) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03122) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03122) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03122) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03122) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03122) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03122) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03122) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03122) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03122) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03122) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03122) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03122) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03122) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03122) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03122) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03122) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03122) gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03122) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03122) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03122) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03122) vertaling: J ee gienien boek mije
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03122) vertaling: Jan ee gien boek mije
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03122) vertaling: Jan ee gien boeken
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03122) vertaling: J ee nie fee helt mieje
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03122) vertaling: d'r mah niemant praoten over ti probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03122) vertaling: d'r mah niemant praoten over ti probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03122) vertaling: niemant segt tat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03122) vertaling: zitten d'r ier erhes muizen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03122) vertaling: 'k geef niks an iemand anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03122) vertaling: d'r is niemand tie wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03122) vertaling: me wissen nie dat ie tuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03122) vertaling: 'k wis et ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03122) vertaling: ie ma hier mee niemant over praoten
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03122) vertaling: J weet tat ie voo drie uure de wahen hemaak moet en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03122) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03122) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03122) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03122) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03122) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03122) vertaling: den auto van Marie is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03122) vertaling: M d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03122) vertaling: den auto fan P is kapot
opm.: prenominale possessieve genitief '-s': n.v.t.
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03122) vertaling: P sen auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03122) vertaling: den auto fan die vint is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03122) vertaling: die vint sen auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03122) vertaling: dien auto is nie van mie ma van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03122) vertaling: de krante van histern lihd onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03122) vertaling: J is K&K ulder broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03122) vertaling: die jongens ulder fietsen zun hestooln
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03122) vertaling: die zussen ulder moeder is op visite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03122) vertaling: die auto is fan Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03122) vertaling: dien auto is fan mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03122) vertaling: ie mah mee niemand ierover praten
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03122) vertaling: 'k wil niemand zier doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03122) vertaling: 't is jammer da we nie meuhn kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03122) vertaling: da haon 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03122) vertaling: 'k en nie hewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03122) vertaling: ie aon 't noh nie verteld of ze begon te schriën
opm.: twijfelgeval 'niet ... of' -constructie
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03122) vertaling: hao tie boodschap noe maor aolen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03122) vertaling: ie werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03122) vertaling: 'k verbie je om ier nog te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03122) vertaling: Jan hield 't tegen da we M opbelden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03122) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03122) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03122) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03122) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03122) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03122) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03122) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03122) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03122) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03122) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03122) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03122) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03122) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03122) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03122) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03122) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03122) fragment: om (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03122) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03122) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03122) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03122) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03122) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03122) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03122) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03122) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03122) fragment: (1)
opm.: 'mee wou gaan' i.p.v. 'wou meegaan'
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03122) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03122) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03122) vertaling: k weet da julder op niemand kwaad zijn
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03122) vertaling: 'k weet da ze nerhes trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03122) vertaling: E dingkt da 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03122) vertaling: 'k weet da 'k te laote bin in hie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03122) vertaling: je weet toch da je hie moe werken en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03122) vertaling: iederren dingkt da wulder naor uis gaan en da sulder noh meuhn bluuven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03122) vertaling: 't is jammer dat ie komt in da zie wehhaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03122) vertaling: 'k dingk da L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03122) vertaling: ik dingk de P&L hon traowen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03122) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03122) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03122) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03122) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03122) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03122) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03122) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03122) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03122) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03122) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03122) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03122) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03122) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03122) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03122) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03122) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03122) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03122) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03122) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03122) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03122) fragment: die zijn (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03122) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03122) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03122) fragment: die (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03122) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03122) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03122) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03122) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03122) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03122) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03122) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03122) vertaling: komt niet voor
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03122) vertaling: komt niet voor
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03122) vertaling: hoe dingk je da ze 't ophelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03122) vertaling: M wit nie wie da we willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03122) vertaling: wit iemand wie of da wij heroepe hebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03122) vertaling: komt niet voor
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03122) vertaling: wie dingk je da 'k in de stad teegegekomme ben
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03122) vertaling: ie je z'n annen hewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03122) vertaling: ie je z'n emde hewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03122) vertaling: ie je d'n oet op z'n oofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03122) vertaling: ie jed 'n plekke op z'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03122) vertaling: ie je z'n bien hebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03122) vertaling: ie je z'n eigen zier hedaon
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03122) vertaling: M trok 't deken naor eur toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03122) vertaling: L weet at 'r footoos van emzelf te koop zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03122) vertaling: je weet tog nog we da we toen deu 't bos heloowpe zen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03122) vertaling: 'k weet nog da t'n auto van M kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03122) vertaling: ze weet nog dat en as een verken zat t' eeten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03122) vertaling: wulder weeten nog we dad al J z'n boeken hestolen waoren mao zulder weten et nie mier
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03122) vertaling: weeten julder nog da we J op de mart heien en
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03122) vertaling: iej e z'n eigen kapot gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03122) vertaling: ie voelde z'n eigen deu 't ies zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03122) vertaling: zou die da hedaon kunnen en
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03122) fragment: hekunt (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03122) fragment: hedaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03122) komt voor: n
gebr.: 4
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03122) komt voor: n
gebr.: 4
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03122) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03122) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03122) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03122) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03122) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03122) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03122) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03122) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03122) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03122) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03122) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03122) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03122) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03122) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03122) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03122) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03122) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03122) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03122) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03122) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03122) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03122) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03122) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03122) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03122) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03122) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03122) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03122) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03122) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03122) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03122) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03122) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03122) vertaling: toen leefden ik erop los
opm.: perfectum beter dan imperfectum
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03122) vertaling: vroeher leefden ie as een bieste
opm.: perfectum beter dan imperfectum
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03122) vertaling: doar en me heleeft as G in F
opm.: dav
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03122) vertaling: niemand mah et sien dus ek fin da je hie et ook nie mag sien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03122) vertaling: 't is gebeurd toen je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03122) vertaling: 'k weet wao je heboren bin
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03122) vertaling: noe da je klao bin, mag je haon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03122) vertaling: omda M hestorven was et er man A nie mier kunnen elpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03122) vertaling: 'k weet dat ie is gaon zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03122) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03122) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03122) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03122) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03122) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03122) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03122) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03122) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03122) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03122) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03122) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03122) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03122) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03122) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03122) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03122) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03122) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03122) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03122) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03122) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03122) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03122) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03122) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03122) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03122) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03122) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03122) fragment: dat hij (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03122) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03122) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03122) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03122) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03122) fragment: waar (1)
opm.: W-woord is eigenlijk W-R-pronomen
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03122) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03122) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03122) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03122) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03122) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03122) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03122) fragment: van wie haar (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03122) vertaling: P dingkt de J&M op niemand kwaad zen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03122) vertaling: P dingkt de J&M op niemand kwaad zen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03122) vertaling: W dingkt da we nooit iemand een pries heven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03122) vertaling: W dingkt da we nooit iemand een pries heven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03122) vertaling: 't is waar da ze nie mee M meuhn praten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03122) vertaling: 't is waar da ze nie mee M meuhn praten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03122) vertaling: nerhes
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03122) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03122) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03122) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03122) vertaling: hien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03122) vertaling: zeh nie tehen 'm da ik nor buute ben geweest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03122) vertaling: nie fertellen oowe, da j' een kadoo voor em e gekocht
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03122) vertaling: wee je nie dat ie hevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03122) vertaling: W probeerd om niemand zier te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03122) vertaling: ze zehhen da se niks mah eetn
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03122) vertaling: ze zehhen da se niks mah eetn
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03122) vertaling: ze probeern al iel de dag om mekander op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03122) vertaling: ik dingk da 't weer een mooie dag ga worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03122) vertaling: messchien is 't beter om noh eevn te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03122) vertaling: w' aon heluk da w' em dadelijk vonnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03122) vertaling: az d' oenders en valke zien worren ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03122) vertaling: az me d' erpels nie kunnen verkopen wor et moeilijk
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03122) vertaling: az julder em nie meenemen wor ek kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03122) vertaling: ie wis et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03122) vertaling: op tie fiest wort re vee hedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03122) vertaling: noe verkoowpen ze in deeze winkel alliene noh ma brood
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03122) vertaling: ast ie mee te fiets is zat ie wel late kommen
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03122) vertaling: as je tiet e, kom dan een kiertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03122) vertaling: ang 'k rieke bin, koop ek en dieren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03122) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03122) vertaling: messchien haon 'k et ik we kriehen
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03122) vertaling: messchien haon 'k et ik we kriehen
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03122) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03122) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03122) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03122) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03122) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03122) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03122) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03122) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03122) vertaling: M e gezeit da je hie heprobeerd ed en liedje de zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03122) vertaling: M e gezeit da je hie ee heprobeert en liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03122) vertaling: M e gezeit da je hie heprobeerd ed en liedje de zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03122) vertaling: M e gezeit da je hie ee heprobeert en liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03122) vertaling: geen vertaling
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03122) komt voor: n
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03122) komt voor: n
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 3
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03122) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03122) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03122) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03122) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 3
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 3
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03122) vertaling: die van de stad en ier viel uuzen hebout
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03122) vertaling: an die nieuwe vaorte zie je hien mens mieje
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03122) vertaling: histern is J ier heweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03122) vertaling: die dag da J hebelt e was ik nie teus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03122) vertaling: Jef zou ek nooit tuis vragen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03122) vertaling: M zou da nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03122) vertaling: B tringkt wel en kie en hlas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03122) vertaling: M zou 'k wel en kie bie me tuis willen vrahen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03122) vertaling: dad uis zou ek nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03122) vertaling: dad uis staat taar a fuuftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03122) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03122) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03122) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03122) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03122) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03122) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03122) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03122) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03122) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03122) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03122) vertaling: ei G hebelt
473 (z11b) En pas op! (inf. 03122) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03122) vertaling: 't was mao net hoet henoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03122) vertaling: M ei noe mier koeien as froeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03122) vertaling: as S ao kunnen kommen dan a ze 't hedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03122) vertaling: z' is de beste dokter die 'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03122) vertaling: voo da j' iets weggooit moe je even bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03122) vertaling: di 's alles wa 'k hekreehen en
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03122) vertaling: J is te hierig om iets an zen kinders te heeven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03122) vertaling: net of je hie iets fan voetballen af weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03122) vertaling: leg ta boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03122) vertaling: a j' echt nie kan wachten kom tan maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03122) vertaling: 'k weet ta J de dokter ao kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03122) vertaling: komt niet voor
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03122) vertaling: ie zei da 'k et ao moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03122) vertaling: ie zei dad ik et hedaon moest en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03122) vertaling: ie is voorige weke hoppereert deu dokter M
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03122) vertaling: ie wor morhen hoppereert deu dokter M
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03122) vertaling: 'k dingk da je vee weg zou moeten hooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03122) vertaling: 'k dingk da je vee weg zou moeten hooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03122) vertaling: 't is dom om zukke diere dingen weg te hooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03122) vertaling: 't is dom om zukke diere dingen weg te hooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03122) vertaling: ie is alle kapotte dingen an 't weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03122) vertaling: ie is alle kapotte dingen an 't weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: 'k fin da je dikkelser de krante zou moeten leezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: 'k fin da je dikkelser de krante zou moeten leezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: 't is dom om in 't donker de krante te leezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: 't is dom om in 't donker de krante te leezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: ie is d' eel dag beezeg de krante te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03122) vertaling: ie is d' eel dag beezeg de krante te lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03122) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03122) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03122) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03122) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03122) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03122) vertaling: R ed en hroenen appel weggeheven in oe et ie er nog twie rooie over
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03122) vertaling: d'r waren vee mensen op et fieste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03122) vertaling: woaren d'r vee mensen op et fieste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03122) vertaling: wafooe boeken e je hekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03122) vertaling: ie weunt bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03122) vertaling: ie weunt bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03122) vertaling: loop es even nao de bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03122) vertaling: wien e je hezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03122) vertaling: wien et er joe hezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03122) vertaling: an 'k et geweten aon dan ong 'k et nie gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03122) vertaling: 't zou beter zen om noh even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03122) vertaling: helukkig ao J de dokter hebeld in die was t'r al iel hauwe
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03122) vertaling: looep toch deu verveelende jonges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03122) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03122) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03122) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03122) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03122) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03122) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03122) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03122) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Ijzendijke

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Ijzendijke