SAND-data Oostburg (I123p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oostburg

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]i123p[/k][hi][/hi][i][/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet nie da marie gister gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand het dat ooit gewild of gekund ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood willen op eten?[/v] sound
informant [a] Jan ha heel het brood wel willen op eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar nie wien had da kun doen.[/a] Gebruik van ingebedde werkwoordsverplaatsing. tagging sound
informant [a] Vertel maar niet wien asse ha kun roepm.[/a] De informant maakt gebruik van het voegwoord a na een vraagwoord in een ingebedde zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman e geen spijkers bie em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mie voor em werkm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijvm op de golvm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige een keer goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneigen goed [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward e gehoren dat er een foto van zeneigen in de etalage staat [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] Ank zuinig leve levek zoas men ouders da wiln hen.[/a]

an k leve k
Voegwoordvervoeging op een nasaal op als in de eerste persoon enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a] Attie nog drie jaar leeft leeftie langer dan zen vader.[/a]

a tie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeftse nie lange meer.[/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] At nu nog leeft leevet morgen ook nog.[/a]

a t leev et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] As jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] Ajudder zo losbandig leven leven je nooit zo lang as ik.[/a]

a judder
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse veur udder werk levm leve ze nie veur udder kinders.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] A rudy nog leeft leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft dan leef je langer.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van het werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Atter zo weinig mense van de landbouw levm dan leventer

a t er leven t er
tagging sound
informant dan levender veel mensen van twerken op de fabriek.[/a]

leven der t werken
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] A pieter en liesje in het paradijs leve dan leven rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Amme sober leven leveme gelukkig.[/a]

a me leve me
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wa gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kinderen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Kdenk da marie um zal moeten roepm.[/a]

k denk
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van et land te halen?[/v] sound
informant [a] Ejje genoeg volk om et hooi van et land af te haln.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Et was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a] twas aardig van joe om te komm werkm.[/a] sound
informant [a] Et was aardig van jan om te kommen werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Die kan staan zeveren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hie staat te zeveren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toemen aan kwame regendet regende et.[/a]

toe men regende t
Gebruik van men voor wij in inversie. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Kgelove dak groter zin dan dan um.[/a]

k gelove da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft da jie eerder thuis sint as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof zeker niet dattie sterker is as joe.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze geloven dan wudder rijker zin dan zudder.[/a] Voegwoordvervoeging op een nasaal op dat bij de eerste persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We geloven dan judder.[/a] Voegwoordvervoeging op een nasaal op dat bij de tweede persoon meervoud. tagging sound
informant [a] We gelove da judder nie zo slim zien as wudder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Julie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Judder geloven jammer genoeg nie da sie armer sin as judder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Gie geloof da lisa even schoon is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hie gelooft da louis en jan sterker zin da geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] Die jong zen moeder die gisteren hertrouwd is stond achter me achter mie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar asse op zaten was pas geverfd.[/a]

a se
Voegwoord a na een relatief pronomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Die a geld het die moe mie maar wa geven.[/a] Voegwoord a na een relatief pronomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vind da jie het ook nie mag zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Da's de man die se geroepen he.[a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Da's de man die at verhaal verteld et.[/a]

da s a t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Da's de man waar ak van denkn dattie het verhaal verteld eit.[/a]

a k da tie
Geen antwoord op de vraag of de zin voorkomt zoals die wordt gegeven. Voegwoord a na het relatieve voornaamwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Da's de man waar ak van denk die asse geroepen he.[/a]

a k a se
Geen antwoord op de vraag of de zin voorkomt zoals die wordt gegeven. Voegwoord a na het relatieve voornaamwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten?[/v]

t schijnt
sound
informant [a] Tschient dasse niks mag eten.[/a]

t schient
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
informant [a] Tschient dasse niks mag eten.[/a]

t schient
Geen goede vertaling. sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v]

t lijkt
sound
informant [a] Tliekt of atter iemand in de tuin staat

t liekt a t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeken he gie gekocht.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wien he joe op de kermisse gezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en piet wijzen naar elkaar?[/v] sound
informant [a] Marie en piet wijzen naar mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast zich?[/v] sound
informant [a] Toon wast zich.[/a] tagging sound
informant [a] Toon wast zeneigen ja zeneigen. [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slang naast zich?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slange neffens zich.[/a] tagging sound
informant [a] Fons zag een slang naast um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik denk dat marie heeft proberen van hem een brief te schrijven?[/v] sound
informant [a=n] Heeft proberen van hem nee dat bestaat niet ik denk dat marie geprobeerd het een brief aan hem te schrijven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Ik probeerdekegen om tomaten te kweken?[/v] sound
informant [a=n] Ik probeerde om tomaten te kweken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldediede door het park?[/v] Vraag verkeerd voorgelezen. sound
informant [a] Gisteren wandeldedie deur het park.[/a]

wandelde die
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=j] Er wil geen mens nie danse.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat betekent deze zin?[/v] sound
informant [a] Der wil geen mens dansen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy moe vroeg kunnen op staan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie?[/v] sound
informant [a=n] Hie wilde geen soep meer eten nee da besta nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitten ter hier nergenst geen muizen meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a] Nie goed frans nie goed frans dus geen mag er wel tussen.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman klopt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Hij het overal geen vrienden.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant [a=n] We hopen allemaal op tijd thuis te zin van magter niet tussen.[/a]

mag t er
sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denke gie wien ank in de stad ontmoet e.[/a]

an k
Voegwoordvervoeging op a bij de eerste persoon enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denken jullie hoe ze et hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Oe denkn judder oe asset opgelost en.[/a]

a se et
Geen antwoord op de komt voor vraag. De informant vertaalt wel met de volgorde uit vraag 265. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dank in de stad ontmoet hen.[/a]

dan k
Geen antwoord op de komt voor vraag. Voegwoordvervoeging op een nasaal op dat bij de eerste persoon enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a=n] Ken geen zin om de koein te voern nie zo.[/a]

k en
sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] Al marie der koein zin vedronken bi de overstroming.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Maar kan je ook zeggen marie al haar koeien zin verdronken bi de overstroming?[/v] sound
informant [a=n] Ik nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aaridg?[/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen der dasse deze jongen almaal aardig vindn.[/a]

da se
sound
informant [a=n] Ik geloof dasse deze jongen wel almaal aardig vindn zo is het niet in dialect.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Persoon a vraagt willie nog koffie jan jan antwoordt jak?[/v]

wil ie ja k
sound
informant [a=n] Wie wilter nog koffie jan jan antwoordt ja nee ja'k nie.[/a]

wil t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Hebben ze gegeten?[/v] sound
informant [a] En ze geeten.[/a] tagging sound
informant [a=n] Ja jaanze nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Met zullek weer kun je niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Mee zuk weer kan je nie veel doen.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Met zullek weer je kunt nie veel doen?[/v] sound
informant [a=n] Mee zuk weer kujje nie veel doen dus het is andersom.[/a]

ku je
sound
hulpinterviewer [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Istie dood.[/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v=417] Misschien ga k et wel krijgen?[/v] sound
informant [a] Misschien gaanket wel krijgen.[/a]

gaan k et
tagging sound
veldwerker [v] Misschien ga k et ik wel krijgen?[/v] sound
informant [a=n] Nee misschien gaanket wel krijgen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] Durf je der op te duwn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Durfde me gij uit nodigen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Durfde gie mie uut te nodigen.[/a] tagging sound
informant [a] Durve gie mie uut te nodige.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Durfde ze gij uit nodigen?[/v] sound
informant [a] Durve gie de diee uut te nodige.[/a] Gebruik van de diee. tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a] Marie zit stoofperen te schillen.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Vertelle gie me keer wien asse ha kunnen roepm.[/a]

a se
De informant gebruikt a in plaats van dat dus ik weet niet zeker of het antwoord op de vraag of de zin voorkomt wel ja moet zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n] Da zeggie zo bij ons nie zou hie da zo kun gedaan he.[/a]

zeg ie
sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Da kank nie vertalen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hie da gekund e.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Kweet dattie is gaan zwem.[/a]

k weet da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dattie is gaan zwem nee dat kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk da gie veel weg zou motn gooin.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant [a] Ik denk ajje veel zou moetn weg gooin.[/a]

a je
Geen antwoord op de komt voor vraag. De informant vertaalt met de derde mogelijke volgorde. sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien ja dat kan ook.[/a] tagging sound
informant [a=g] Ik denk dajje veel zou moetn weg gooin.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Moe kunn zwem da kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Nee moe kun zwem kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Kweet dat eddy morgen brood wil eten morgen brood wil eten dus et kan nie.[/a]

k weet
sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Jan het drie boeken dus da kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Jan weet dattie voor drie uurn de wagen moet he gemaakt uh moe gemaakt en.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben?[/v] sound
informant [a=j] Ja da kan wel moe gemaakt en.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben?[/v] sound
informant [a=n] Moe gemaakt en is het.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] De vraag is hij slaapt en het antwoord is hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt antwoord dat doetie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Dus dat is weer hetzelfde hij slaapt hij antwoordt t doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee tis dat doetie dus kant nie.[/a]

t is doe tie kan t
sound
hulpinterviewer [v=243] Slaapt hij mee een vraagteken ie doet et ie doet?[/v] sound
informant [a=n]Ie doet nee da doetie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=244] Hij slaapt toetoet?[/v] sound
informant [a=n] Nee da's belgs.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lamp doet niet meer branden?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brannie.[/a]

bran nie
sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetballen?[/v] sound
informant [a=n] De kinderen voetbaln hier nie kan ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a] De lamp brannie meer.[/a]

bran nie
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=246] Doet marie elke avond dansen?[/v] sound
informant [a=n] Ga marie elken avond gaan dansen.[/a] Antwoord op de komt voor vraag komt heel stuk later. Gebruik van gaan dubbeling. sound
hulpinterviewer Ga je mee gaan dansen. Gaan dubbeling in een geÔnverteerde hoofdzin. sound
hulpinterviewer We gaan gaan dansen. Gaan dubbeling in een hoofdzin met de normale volgorde. sound
hulpinterviewer [v=247] Doe et brood even snijden?[/v] sound
informant [a=n] Nee gaat et brood ga et brood een keer snijn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Snij het brood een keer even.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen?[/v] sound
informant [a=n] Ik ga wel even de kopjes af gaan wassen weer dat gaan.[/a] Vertaling met gaan verdubbeling. sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Da denk ik nie aan dus nie zo.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n] Mee die rare jong benk mee naar de markt geweest nee.[/a]

ben k
sound
hulpinterviewer [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt de welleke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant [a] Ik en al de eerste drie somm gemaakt welke e gie al gemaakt? sound
hulpinterviewer [a=n] Da's nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De watvoore heb jij al weg gebracht?[/v] sound
informant [a] Wavoore e jie al weg gebracht.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da de der nie bie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=327] Gaan haalt die bestelling nu maar op?[/v] sound
informant [a] Haalt die bestelling noe maar op je kan ook zeggen gaat die bestelling noe maar op gaan haaln.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede komen persoon b antwoordt nooit niet?[/v] sound
informant [a] Wanneer zal de wereldvrede kom nooit.[/a] sound
informant [a=n] Gewoon nooit punt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=421] Is hij pol hier geweest?[/v] sound
informant [a=n] Volgens mien is et is pol hier gewist.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=422] Hoe heeft hij pol dat opgelost?[/v] sound
informant [a=n] Hoe he pol dat op gelost hij der van tussen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a=n] E jie die brief aan mie op gestuurd dat is de vertaling daarvan dus heel anders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Zij leeft op water en brood deze week?[/v] sound
veldwerker [v] Ze leeft zij op water en brood?[/v] sound
informant [a=n] Ze leeft op water en brood zij is ter van tussen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken?[/v] sound
informant [a=n] Marie et daar niets mee te maken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Wij zijn wij daar nog nooit geweest?[/v] sound
informant [a=n] Wudder ben daar nog nooit geweest.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen?[/v] sound
informant [a=n] Marie zei da wudder zun win.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen?[/v] sound
informant [a=n] Da zeg men ook nie hij kan daar niks aan doen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk dattie hij morgen ook komt?[/v] sound
informant [a=n] Ik denk dattie morgen ook komt hij is ervan tussen.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Ie et de bal in de mande gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Zal ik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Zak koken ja doe maar dat doe maar nee hoor nee nee nee.[/a]

za k
sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
informant [a=n] Belovie me dajje da boek nooit meer za verstoppe dus nie zo.[/a]

belov ie da je
sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da kan nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkopen?[/v] sound
informant [a=n] Kan nie zegge men heel anders.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] sound
informant [a=n] Kan ook nie.[/a] sound
informant [a] Wim dacht dank aan els geprobeerd ha om een boek te verkopen.[/a] Spontaan gebruik van voegwoordvervoeging op dat op een nasaal in de eerste persoon enkelvoud. sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd marie een boek te verkopen?[/v] sound
informant [a] Karel weet da gie ha geprobeerd om aan marie een boek te verkopen.[/a] sound
informant [a=n] Om an marie dus dat is anders dan dat hier staat.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=018] Komt voor ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee gestorven is.[/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Komt voor jan schaamt zen eige voor dat verhaal?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] jan schaamt zeneigen voor dat verhaal ja dat kan je zeggen [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet eur mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a=j] Johanna lieteur mee drijven.[/a]

liet eur
tagging sound
veldwerker [v=046] Komt voor ward heeft gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward e gehoord ei gehoord dat er fotos van zeneigen [/a]

zen eigen
tagging sound
veldwerker [v] Nooit hemzelf?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] En nooit zichzelf?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee zen eigen.[/a] sound
veldwerker [v=061] Komt voor an judder zo losbandig leven?[/v] sound
informant [a] An judder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=063] Komt voor an ze voor hun werk leven?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik geloof het niet.[/a] sound
veldwerker [v=198] Komt voor hij kan staan te zeuren?[/v] sound
informant [a=j] Hie kan staan te zeuren.[/a] sound
veldwerker [v=249] Komt voor de jongen die ze moeder?[/v] sound
informant [a=j] De jong dien zen moeder ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor de jongen wie zen moeder?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=259] Komt voor wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=j] Wie geld het moe mie maar wa geven.[/a] tagging sound
veldwerker [v=273] Komt voor marie trok de deken naar eur toe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] En naar eur eigen toe?[/v] sound
informant [a=j] da zou ook kunnen marie trok de deken naar dereigen toe [/a]

der eigen
tagging sound
veldwerker [v=398] Vertaal ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze schijnt niks te meugen eten.[/a] tagging sound
veldwerker [v=006] Komt voor gister wandeldie door het park?[/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandeldnie deur het park.[/a]

wandeldn ie
tagging sound
veldwerker [v=022] Komt voor er wil geen mens niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nie danse nee der wilde geen mens dansen.[/a] sound
veldwerker [v=261] Komt voor wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost?[/v] sound
informant [a=n] Hoe denken judder dat.[/a] sound
veldwerker [v=262] Komt voor sound
informant [a=j] Wie denk je wien ank ontmoet en in de stad.[/a]

an k
Voegwoordvervoeging op a op een nasaal bij de eerste persoon enkelvoud. tagging sound
veldwerker [v=245] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan je zeggen ja.[/a] sound
veldwerker [v=000] Dat doe ik?[/v] sound
informant [a] Da doenk.[/a]

doen k
tagging sound
veldwerker [v] Dat doe jij?[/v] sound
informant [a] Da doe gie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat doet hij?[/v] sound
informant [a] Dat doetie.[/a]

doet ie
tagging sound
veldwerker [v] Dat doet zij?[/v] sound
informant [a] Da doe si.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Doet het pijn?[/v] sound
informant [a] Doet pijn.[/a]

doe t
tagging sound
veldwerker [v] Dat doen wij?[/v] sound
informant [a] Da doen wudder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat doen jullie?[/v] sound
informant [a] Da doen judder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat doen zij?[/v] sound
informant [a] Da doen zudder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat deed ik?[/v] sound
informant [a] Da deenk.[/a]

deen k
tagging sound
veldwerker [v] Dat deed jij? sound
informant [a] Da dee gie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat deed hij?[/v] sound
veldwerker [a] sound
informant [a] Ook da dee gie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat deed zij?[/v] sound
informant [a] Da dee si.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Deed het pijn?[/v] sound
informant [a] Deet pijn.[/a]

dee t
tagging sound
veldwerker [v] Dat deden wij?[/v] sound
informant [a] Da dejen wudder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat deden jullie?[/v] sound
informant [a] Da dejen judder.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Dat deden zij?[/v] sound
informant [a] Da dejen zudder.[/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Oostburg