SAND-data Rilland (I117a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03121) komt voor: j
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03121) komt voor: j
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03121) komt voor: j
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03121) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03121) komt voor: j
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03121) komt voor: j
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03121) komt voor: j
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03121) komt voor: j
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03121) komt voor: j
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03121) komt voor: j
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03121) opm.: IPP: n.v.t.
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03121) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03121) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03121) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03121) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03121) fragment: die (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03121) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03121) fragment: (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03121) fragment: die 1: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03121) fragment: die 1: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03121) fragment: (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03121) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03121) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03121) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03121) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03121) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03121) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03121) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03121) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03121) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03121) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03121) fragment: waarvan (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03121) vertaling: Piet dienkt at J&M op gen mens kwaad bin
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03121) vertaling: W dienkt dad wulder nooit een prijs geven
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03121) vertaling: et is waar da ze nie mie M meugen praten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03121) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03121) vertaling: geen mens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03121) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03121) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03121) vertaling: die zwartbonte
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03121) vertaling: zei nie da 'k naer buiten ewist ben
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03121) vertaling: nie vertellen, da je ne kado voor um ekocht eit
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03121) vertaling: weet je nie dat um evallen es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03121) vertaling: W probeerde om geen mens zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03121) vertaling: 't schient da ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03121) vertaling: zie schient niks te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03121) vertaling: ze proberen al heel den dag mekaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03121) vertaling: et belooft wa een mooie dag te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03121) vertaling: et is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03121) vertaling: wulder aen 't geluk om um direct trug te vinnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03121) vertaling: a de hoenders en valke zien bin ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03121) vertaling: as we de petaten nie kunnen verkopen ziiten we in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03121) vertaling: a julder um nie meenemen wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03121) vertaling: ie wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03121) vertaling: op dit feest wor vee edanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03121) vertaling: noe wort er alleen nog mi brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03121) vertaling: as tie met de fiets komt zat ie wi late weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03121) vertaling: a je tied eit, kom dan eens een keertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03121) vertaling: as ik rike bin, koop ik een dieren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03121) komt voor: j
opm.: dav, althans in vergelijking met de andere zinnen
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03121) vertaling: misschien ga ik et wi kriegen
komt voor: j
opm.: dav
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03121) vertaling: misschien ga ik et wi kriegen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03121) vertaling: durf jie d'r op douwen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03121) vertaling: durf jie d'r op douwen
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03121) vertaling: durf jie um uut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03121) vertaling: durf jie um uut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03121) vertaling: durf jie ze uut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03121) vertaling: durf jie ze uut te nodigen
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03121) vertaling: is P ier ewist
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03121) vertaling: is P ier ewist
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03121) vertaling: oe ei P dat opgelost
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03121) vertaling: oe ei P dat opgelost
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03121) vertaling: e jie die brief an mien opgestierd
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03121) vertaling: e jie die brief an mien opgestierd
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03121) vertaling: ik e et em gegeven
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03121) vertaling: ik e et em gegeven
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03121) vertaling: ze leeft op water en brood
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03121) vertaling: ze leeft op water en brood
komt voor: j
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03121) vertaling: M eit ezeid dat jie eprobeerd eit om een vesje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03121) vertaling: M ei ezeid dat jie eur eprobeerd om een boek te geven
opm.: twijfelgeval derde constructie: IO in matrixzin, DO in bijzin indirect object direct : ongrammaticale zin (zonder 'hebben')
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03121) komt voor: n
gebr.: 1
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 1
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03121) vertaling: die van de stad en ier vee uzen eboud
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03121) vertaling: an die nieuwe vaart, di zie je gin mens mir
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03121) vertaling: gisteren is J ier ewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03121) vertaling: de dag dat J belde was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03121) vertaling: J die zou ik nooit uutnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03121) vertaling: M zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03121) vertaling: B die drinkt we es een glas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03121) vertaling: M die zou ik we es bie mien tuus willen uitnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03121) vertaling: dat uus da zou ik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03121) vertaling: dat uus da staat der a vuuftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03121) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03121) vertaling: ei G ebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03121) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03121) vertaling: 't was ma net genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03121) vertaling: M ei nae meer koeien as a ze vroeger a
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03121) vertaling: a S a kunnen kommen dan a ze dat edaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03121) vertaling: zie is de beste dokter die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03121) vertaling: voor je iets weggooit mo je bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03121) vertaling: ier is alles wat ik ekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03121) vertaling: J is te gierig om iets an z'n kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03121) vertaling: asof jie iets van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03121) vertaling: dat boek lei neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03121) vertaling: a je echt niet kun wachten, kom dan maar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03121) vertaling: ik wete da Jan den dokter kunnen roepen a
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03121) vertaling: ik wete da Jan den dokter eroepen kon
opm.: twijfelgeval irrealis 'kon hebben V'
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03121) vertaling: ie zei da ik et a moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03121) vertaling: ie zei da 'k et edoen mot ebben
opm.: twijfelgeval irrealis 'moest hebben V' : niet echt een irrealis hier
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03121) vertaling: ie is vlie weke deur dr. M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03121) vertaling: ie wor morgen deur dr. M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03121) vertaling: ik dienke da je vee zou moeten weggooien
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03121) vertaling: ik dienke da je vee zou moeten weggooien
positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03121) vertaling: et is dom om zukke dingen wig te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03121) vertaling: et is dom om zukke dingen wig te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03121) vertaling: ie is alle kapotte dingen an et weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03121) vertaling: ie is alle kapotte dingen an et weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03121) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03121) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03121) positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03121) fragment: deur (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03121) fragment: om (1)
opm.: andere betekenis met 'om' (gdv)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03121) komt voor: j
opm.: geen vertaling
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03121) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03121) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03121) komt voor: j
opm.: geen vertaling
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03121) vertaling: R eit ien groene appel weggegeven en noe eit ei nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03121) vertaling: er warren vee mensen op et feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03121) vertaling: waren d'r vee mensen op et feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03121) vertaling: wa voo boeken ei jie ekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03121) vertaling: wa voo boeken ei jie ekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03121) vertaling: wa ei jie voe boeken ekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03121) vertaling: wa ei jie voe boeken ekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03121) vertaling: ie weunt bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03121) vertaling: ie weunt bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03121) vertaling: lop even nae den bakker, W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03121) vertaling: wien ei jie ezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03121) vertaling: wie ee joe ezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03121) vertaling: a 'k da geweten a a 'k et nie edaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03121) vertaling: zou beter wezen om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03121) vertaling: gelukkig a J den dokter ebeld en die was t'r heel gau
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03121) vertaling: lop nou toh deur, scholige jongers
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03121) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03121) komt voor: j
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03121) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03121) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03121) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03121) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03121) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03121) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Rilland

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Rilland