SAND-data Kloosterzande (I116c)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03120) vertaling: Jan erinner't'm da'ver'oal we'
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03120) vertaling: Marie en Piet die zien makoar voor de kêrk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03120) vertaling: Toon was t'm
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03120) vertaling: D'n timmerman die è gêen spijjkers bij 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03120) vertaling: Fons die zag 'n slang neffest t'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03120) vertaling: Erik liet mij voor 'm wêrreken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03120) vertaling: Jo'annoa liet 'r meedrjiven op de holleven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03120) vertaling: Toon bekeek zijn eigen 's goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03120) vertaling: Jan die e d'in twêe menuten 'n bierken gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03120) vertaling: Dees schoenen lopen makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03120) vertaling: Waard ken zijn eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03120) vertaling: Waard è g'ôoren dan d'r foto's van zijn eigen in de vetrien stoan
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03120) vertaling: Die petetters schellen nie' makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03120) vertaling: Tees glas da' breekt à t'op de grond val
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03120) vertaling: Dokter leve kik wel gezond genoegt?
opm.: twijfelgeval subjectdubbeling inversie
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03120) vertaling: a joaren leef tij van d 'errefenis van zijn voader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03120) vertaling: Dees week leef z'op woater en brôod
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03120) vertaling: Leef 't nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03120) vertaling: 'Oe lank leefde gulder nou à van die errefenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03120) vertaling: In Bretagne leve ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03120) vertaling: Noa't eten goank sloapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03120) vertaling: Zou 'k da wel keunen doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03120) vertaling: Ij liet zijn 'uis afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03120) opm.: vraag 3 zit er niet bij
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03120) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03120) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03120) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03120) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03120) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03120) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03120) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03120) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03120) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03120) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03120) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03120) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03120) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03120) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03120) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 3
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03120) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03120) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03120) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03120) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03120) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03120) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03120) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03120) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03120) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03120) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03120) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03120) vertaling: Jan è gêenêen boek niemer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03120) vertaling: Jan è gêenen boek niemer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03120) vertaling: boek è Jan nie'
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03120) vertaling: Jan ê nie' veel geld niemer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03120) vertaling: Doar mag gêenenêenen proaten over tees probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03120) vertaling: Doar mag gêen mêns proaten over tees probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03120) vertaling: gêenenêenen zeg dat ij kom
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03120) vertaling: Zitten 'ier nèrregs gêen muizen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03120) vertaling: Ik geef niks oan 'n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03120) vertaling: gêenenêenene wil t'r wêrreken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03120) vertaling: Wij wisten nie da'tij thuis was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03120) vertaling: k''wist't ôok nie'
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03120) vertaling: 'Ij mag mee gêenenêenen proaten over tees probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03120) vertaling: Jan weet dat ij voor drie uur de woagen gemoakt moet èn
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03120) vertaling: Marie 'eur auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03120) vertaling: Marie 'eur auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03120) vertaling: Piet zijn auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03120) vertaling: Piet zijn auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03120) vertaling: dêene vènt zijn auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03120) vertaling: dêene vènt zijn auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03120) vertaling: Die auto is nie van mijn moar van 'm
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03120) vertaling: De krant van gisteren lg onder d'n TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03120) vertaling: Jan is Karlien en Kristien 'eur broerken
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03120) vertaling: die jonge's ulder fietsen zijn gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03120) vertaling: Die zusters ulder moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03120) vertaling: Die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03120) vertaling: Die fiets da's de mijn
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03120) vertaling: Ij mag mee gêen mens over t'ees probleem proaten
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03120) vertaling: 'k Wil gêenenêene kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03120) vertaling: t'Is spijtig dammen wij nie meuge komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03120) vertaling: Da'goank nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03120) vertaling: 'k en nie' gewêrkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03120) vertaling: Ij oai 't nog moar pas gezeed of marie begost te schrêeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03120) vertaling: goa die bestelling nou moar op'oalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03120) vertaling: "Ij werk nie'
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03120) vertaling: Ik verbie'jou om 'ier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03120) vertaling: Jan ver'inderden o's dammen marie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03120) fragment: (0)
opm.: vraag 9a tot en met 9g zit er niet bij
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03120) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03120) fragment: a's (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03120) fragment: a's (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03120) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03120) fragment: a's (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03120) fragment: a's (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03120) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03120) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03120) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03120) komt voor: n
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03120) komt voor: n
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03120) fragment: of da't' kom (hij komt doorgestreept) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03120) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03120) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03120) fragment: of da't' kom (hij komt doorgestreept) (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03120) vertaling: Ik weet da'ge gulder op gêenêenen kwoad zijn
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging of subjectdubbeling
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03120) vertaling: Ik weet da'zij op niks grôotseg is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03120) vertaling: Els dinkt dat nie' makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03120) vertaling: Ik weet da'kik te loat zijn en gij nie'
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03120) vertaling: Ge weet toch da'ge gij moe' wêrreken en ik nie'
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03120) vertaling: Iederêen dink damme wij noar 'uis goan en dan zuler nog meugen blijven
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging of subject dubbeling
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03120) vertaling: 't' Is spijtig da'tij kom en da'zij weggoa
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03120) vertaling: Ik dink da Lisoa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03120) vertaling: Ik dink da' Pieter en Liesken goan trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03120) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03120) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03120) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03120) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03120) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03120) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03120) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03120) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03120) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03120) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03120) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03120) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03120) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03120) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03120) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03120) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03120) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03120) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03120) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03120) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03120) fragment: woar of (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03120) fragment: woar ovve ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03120) fragment: woar ovve ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03120) fragment: zoaten (2)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03120) fragment: zoaten (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03120) fragment: - zoaten (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03120) fragment: woar ovve ze (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03120) fragment: woar ovve ze (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03120) fragment: - zoaten (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03120) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03120) fragment: wa'd'of (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03120) fragment: wa'd'of (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03120) fragment: da' was (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03120) fragment: da' was (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03120) fragment: wien of de (je doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03120) fragment: woar ankik (ik doorgestreept) (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03120) fragment: dammen (we doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord twijfelgeval voegwoordvervoeging
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03120) fragment: d'ank (ik doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03120) fragment: Wa'd'of (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03120) fragment: Wien of (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03120) vertaling: WIe dinkte dank in de stat tege'kwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03120) vertaling: 'oe dinkte gulder dan z't opgelost ên?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03120) vertaling: 'Oe dinkte dan z't opgelost ên?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03120) vertaling: magda weet niet wien ovven wij willen bellen
opm.: voegwoordvervoeging na 'wie of'
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03120) vertaling: Weet iema'd wein ovve wij geropen ên
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03120) vertaling: Wien dinkte dank in de stad tege'kwam
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03120) vertaling: Wien dinkte dank in de stad tege'kwam
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03120) vertaling: Ij è zijn 'anden gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03120) vertaling: 'Ij è zijn 'emde gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03120) vertaling: 'ij è n'n 'oed op zijne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03120) vertaling: 'ij è d'n vlek op zijn 'emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03120) vertaling: Ij è zijn bêen gebroken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03120) vertaling: Ij is de bêen af
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03120) vertaling: Ij is de bêen af
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03120) vertaling: Ij è zijn bêen gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03120) vertaling: Z'è d'eur zêer gedoan
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03120) vertaling: Marie trok 'tn doeken noar 'eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03120) vertaling: Luc weet dan d'r foto's van 'm te kôop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03120) vertaling: Ge weet toch nog wel dammen toen deur da' bos gelôope zijn?
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03120) vertaling: Ik 'erinner mij da'Marie 'eur auto kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03120) vertaling: Ze 'erinnerden 'eur dat 'ij a's 'n vèrreken zat t'eten
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03120) vertaling: Wij erinneren ons wel da' d'ammel jan zijn boeken gestolen woaren. moar zulder 'erinneren 't ulder nie'
opm.: reflexief: ons reflexief: hun (?)
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03120) vertaling: 'erinnerde gulder ulder nog dammen jan op de mar't gezien ên
opm.: reflexief: je of reflexief: jullie
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03120) vertaling: 'ij è t'm 'n ongeluk gewêrkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03120) vertaling: 'Ij voelden 'm deur t'ijs zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03120) vertaling: Zou tij da' gekeunen ên?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03120) fragment: gekeunen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03120) fragment: gedoan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03120) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03120) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03120) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03120) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03120) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03120) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03120) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03120) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03120) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03120) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03120) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03120) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03120) vertaling: Wij moeten noa'de schuur en de koeien voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03120) vertaling: Wij moeten noa'de schuur en de koeien voeren
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03120) vertaling: Zwe kwoamen oan kuieren
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03120) vertaling: Zwe kwoamen oan kuieren
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03120) vertaling: Ik dink da 'tij weg is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03120) vertaling: Ik dink da 'tij weg is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik din ij is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik din ij is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik weet da ' tij weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik weet da ' tij weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik weet 't ij is weg
komt voor: n
opm.: ik weet het; hij is weg
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03120) vertaling: Ik weet 't ij is weg
komt voor: n
opm.: ik weet het; hij is weg
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03120) vertaling: De polite zou bij 'm kommen en 'm meenemen
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03120) vertaling: De polite zou bij 'm kommen en 'm meenemen
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03120) vertaling: Marie al eur koeien zijn verdronken bij de overstrôomek
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03120) vertaling: Marie al eur koeien zijn verdronken bij de overstrôomek
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03120) vertaling: Van koas moaken weet 'k niks
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03120) vertaling: Van koas moaken weet 'k niks
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03120) vertaling: Jan zijn 'k mee gewist noar de mart
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03120) vertaling: Jan zijn 'k mee gewist noar de mart
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03120) vertaling: Ik èn al d'êerste drie sommen gemoakt. Ukkeste 'ij je geij gemoakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03120) vertaling: Ik èn al d'êerste drie sommen gemoakt. Ukkeste 'ij je geij gemoakt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03120) vertaling: Dke wa'voore 'ij je gij à weggebrocht?
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03120) vertaling: Dke wa'voore 'ij je gij à weggebrocht?
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03120) vertaling: Dukkene zou'k nie durreven opeten
komt voor: j
opm.: dav?
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03120) vertaling: Dukkene zou'k nie durreven opeten
komt voor: j
opm.: dav?
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03120) vertaling: de die zou 'k nie durreven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03120) vertaling: de die zou 'k nie durreven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03120) vertaling: Ik weet da Jan noa'de mar't gewist èt
komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03120) vertaling: Ik weet da Jan noa'de mar't gewist èt
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03120) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03120) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03120) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03120) vertaling: 'Ij dee t'm voor of tij net uit zijn bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03120) vertaling: 'Ij dee t'm voor of tij net uit zijn bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03120) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03120) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03120) vertaling: In dieë tijd leefde k'n d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03120) vertaling: Vroeger leefden 'ij a's 'n bêest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03120) vertaling: Wij leefden doar a's God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03120) vertaling: gêenêenen mag 't zien dus ik vin da 'ge gij t ôok nie meug zien
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging of subject dubbeling
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03120) vertaling: Toen age wegging gebeurden 't
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03120) vertaling: Ik weet woar of de gebore zijt
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging twijfelgeval waar of of waar of dat (zonder pronomen 2.ev)
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03120) vertaling: Nou à ge kloar zijn meu de weg
opm.: nu als - ja
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03120) vertaling: Deur da' Marie dôod was, è deure man Annoa niemer keunen 'ellepen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03120) vertaling: Ik weet dat 'ij goan zwemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03120) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03120) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03120) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03120) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03120) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03120) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03120) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03120) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03120) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03120) vertaling: wie da'?
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03120) vertaling: wie da'?
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03120) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03120) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03120) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03120) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03120) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03120) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03120) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03120) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03120) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03120) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03120) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: die an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: wien ovve (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: wien ovve (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: wien ovve (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: Wien an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: Wien an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: Wien an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: die an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03120) fragment: die an (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien a d't (het doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien a d't (het doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien a d't (het doorgestreept) (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien oft (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien oft (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien oft (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien of (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien of (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03120) fragment: wien of (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03120) komt voor: n
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03120) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03120) fragment: woar ank (ik doorgestreept) (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03120) fragment: woar ank (ik doorgestreept) (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03120) fragment: woar ovvek' (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03120) fragment: woar ovvek' (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03120) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03120) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wak (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wak (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wak (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: Wa'd'of (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: Wa'd'of (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: Wa'd'of (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wa'dank (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wa'dank (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03120) fragment: wa'dank (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03120) fragment: wien of''t (het doorgestreept) (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03120) fragment: wadovve k (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03120) fragment: wadovve k (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03120) fragment: wak (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03120) fragment: wak (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03120) fragment: wien a (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03120) fragment: wien a (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03120) fragment: wien of (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03120) fragment: wien of (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03120) fragment: waarvan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03120) vertaling: Piet dinkt da Jan en marie op gêen mêns kwaod zijn
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03120) vertaling: Piet dinkt da Jan en marie op gêen mêns kwaod zijn
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03120) vertaling: Wim dink dan wij nooit gêeneenen 'ne prijs geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03120) vertaling: Wim dink dan wij nooit gêeneenen 'ne prijs geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03120) vertaling: geen vertaling
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03120) vertaling: geen vertaling
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03120) vertaling: nerregest
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03120) vertaling: dat weet 'k nie'
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03120) vertaling: ank da wist
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03120) vertaling: da'weet 'k ôok nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03120) vertaling: k weet 'r niks van
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03120) vertaling: Zeg t'm nie dank noar buiten gewist zijn!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03120) vertaling: Nie zêggen da'ge'n cado voor 'm è gekocht, zille!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03120) vertaling: Ge weet nie da tij gevallen is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03120) vertaling: Wendy prebeerden om gêen mêns zêer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03120) vertaling: 't Schijnt da'ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03120) vertaling: Ze schijn niks te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03120) vertaling: Ze preberen al êel d'n dag om makoar op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03120) vertaling: 't Beloof weer 'ne schoonen dag t'ôoren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03120) vertaling: t'Is messchien beter om nog evekes te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03120) vertaling: Wij oaien 't geluk om 'm direct terug te vinnen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03120) vertaling: A'n d'oenders 'ne valk zien, zijn ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03120) vertaling: ammen de petetters nie'keune verkôopen, zitten in de problemen
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03120) vertaling: A ge gulder 'm nie'meenemen ôor 'k kwoad
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03120) vertaling: 'IJ wist 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03120) vertaling: Op t'ees feest ôor veel gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03120) vertaling: Nou ôor t'r allêen nog moar brôod verkocht in dieë winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03120) vertaling: A tij mee te fiets kom, zal tij wel loat zijn
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03120) vertaling: Age tijd et kom dan's 'n kêerken last
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03120) vertaling: Ank rijk zijn kôop k 'n dière auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03120) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03120) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03120) vertaling: Durfder gij op douwen?
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03120) vertaling: Durfder gij op douwen?
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03120) vertaling: durfdem gij uitnôodigen
komt voor: j
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03120) vertaling: durfdem gij uitnôodigen
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03120) vertaling: durfdezegij uitnôodigen
komt voor: j
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03120) vertaling: durfdezegij uitnôodigen
komt voor: j
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03120) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03120) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03120) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03120) vertaling: Ik èb 't t'm gegeven
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03120) vertaling: Ik èb 't t'm gegeven
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03120) vertaling: ze leef zij op water en brôod dees week
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03120) vertaling: ze leef zij op water en brôod dees week
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03120) vertaling: Marie è gezeed da ge gij è geprobreerd 'n leidjen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03120) vertaling: Marie è gezeed da'ge gij geprebeerd et 'n liedjen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03120) vertaling: Marie è gezeed da'ge gij geprebeerd et 'n liedjen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03120) vertaling: Marie è gezeed da ge gij è geprobreerd 'n leidjen te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03120) vertaling: Marie è gezeed da'ge geij geprebeerd è eur n'n boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 2
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 2
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 4
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03120) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03120) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03120) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03120) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03120) vertaling: Die uit de stad die èn 'ier veel 'uizen gebouwen
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03120) vertaling: Aan de nieuwe voart doar zie je gêen mêns mêer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03120) vertaling: Gisteren dan is Jan 'ier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03120) vertaling: D'n dag da Jan belden was'k ne thuis
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03120) vertaling: Jef zou 'k nôoit uitnôodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03120) vertaling: Marie die zou zôoiets nie'doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03120) vertaling: Bert, die drink t'r wel 's êenen te veel
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03120) vertaling: marhoa, die zou'k wel's bij mij willen uitnôodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03120) vertaling: Da' 'uis da' zou 'k nooit nie wille kôopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03120) vertaling: Da d'uis da stoa t'r à vijftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03120) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03120) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03120) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03120) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03120) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03120) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03120) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03120) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03120) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03120) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03120) vertaling: è Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03120) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03120) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03120) vertaling: Past op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03120) vertaling: Past op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03120) vertaling: t' Was moar net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03120) vertaling: marjo è nou meer koeien a's da'ze vroeger oai
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03120) vertaling: `A Susanne keune kommen oai dan oai z't gedoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03120) vertaling: Z'is d'n besten dokter wien ovve kik ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03120) vertaling: Zis d'n besten dokter wien of'k ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03120) vertaling: Zis d'n besten dokter wien of'k ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03120) vertaling: Z'is d'n besten dokter wien ovve kik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03120) vertaling: Voor à g'iets weggôoi moej evekes bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03120) vertaling: 'Ier is allees wa' d'ank gekregen èn
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03120) vertaling: Jan is te gierig om iets oan zijn kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03120) vertaling: A's of de gij iets van voetballen weeet
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03120) vertaling: A g'echt nie' keu wachten dan kom de moar
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03120) vertaling: Ik weet da' Jan d'n dokter keune roepen oai
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03120) vertaling: Ik weet da'Jan d'n dokter oai keune roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03120) vertaling: Ij zee dak 't oai moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03120) vertaling: Ij zee dan kik 't gedoan most 'ebben
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03120) vertaling: 'IJ is fleeweek deur dokter Merte's g'opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03120) vertaling: 'Ij 'oor Mèrens deur dokter merte's g'opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03120) vertaling: Ik dink da ge veel weg zu moete gôoien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03120) vertaling: Ik dink da ge veel weg zu moete gôoien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03120) vertaling: t' Is lomp om zukke diere spullen weg te gôoien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03120) vertaling: t' Is lomp om zukke diere spullen weg te gôoien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03120) vertaling: 'Ij is al de kapotte spullen weg oant gôoien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03120) vertaling: 'Ij is al de kapotte spullen weg oant gôoien
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: Ik vin da'ge m6eer de krant zou moete'lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: Ik vin da'ge m6eer de krant zou moete'lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: t Is nie slim om in d'n donkeren de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: t Is nie slim om in d'n donkeren de krant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: Ij is d'n êelen dag de krant oant lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03120) vertaling: Ij is d'n êelen dag de krant oant lezen
positie: 1
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03120) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03120) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03120) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03120) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03120) vertaling: Robeter è 'ne groenen appel weggegeven en noouj è tij nog twêe rôoije
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03120) vertaling: Doar woaren veel mênsen opt fêest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03120) vertaling: Woaren d'r veel mênsen opt fêest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03120) vertaling: Wa'd'ij je voor boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03120) vertaling: Wa' voo' boeken è je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03120) vertaling: Wa' voo' boeken è je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03120) vertaling: Wa'd'ij je voor boeken gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03120) vertaling: 'Ij Weun bij Marieken
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03120) vertaling: Ij Weun bij Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03120) vertaling: Wim, lôop evekes noa d'n bakker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03120) vertaling: Wien ij je geizen?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03120) vertaling: Wien è d'ou gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03120) vertaling: a'k da' geweten oai dan oai 'k 't nie gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03120) vertaling: t' zou beter zijn om nog evekes te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03120) vertaling: Gelukkig oai Jan d'n dokter gebeld en die was t'r àl êel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03120) vertaling: Lôop nou toch deur, vervelende jonge's
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: met 'te'
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03120) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 2
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03120) komt voor: j
gebr.: 2
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03120) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03120) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03120) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03120) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03120) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Kloosterzande

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Kloosterzande