SAND-data Groede (I107p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03112) vertaling: J ka da verhaal nog we voor 'm trekken
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03112) vertaling: M&P zie mekare voo de keirke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03112) vertaling: T wast z'n neih'n
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03112) vertaling: de timmerman e gji spiekers bie 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03112) vertaling: F zag e slange noast 'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03112) vertaling: E liet me noor 'm werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03112) vertaling: J liet z'n eihen meedriev'n op de holven
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk? reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03112) vertaling: T bekeek z'n eigen e kji hoed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03112) vertaling: J e in twi menuten een biertje hedroenken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03112) vertaling: deze schoenen lwopen makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03112) vertaling: E ke z'n eihen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03112) vertaling: W e heworren dat er foto's van z'n neihen in d' etalage stao
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03112) vertaling: die erpels schellen niet zwo makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03112) vertaling: di glas breekt a 't op de hrond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03112) vertaling: dokter, leef ik we hezond henoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03112) vertaling: a jaren leeft ie van de erfenis van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03112) vertaling: van de weke leeft z' op water i brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03112) vertaling: leef et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03112) vertaling: oe lange leven julder noe a van dien erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03112) vertaling: in B leevn ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03112) vertaling: achter 't eten hoan 'k slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03112) vertaling: zou 'k da we kunnen doe
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03112) vertaling: die liet z'n uus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03112) vertaling: 'k weetn da J art moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03112) vertaling: 'k weetn da J art moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03112) vertaling: 'k weetn da J art moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03112) vertaling: J e hjinje boek mji
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03112) vertaling: J e hji boek mji
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03112) vertaling: boek'n e Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03112) vertaling: zitten ier nerhes hji muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03112) vertaling: J weet dat ie doo driejen de wagen moe hemaakt e
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03112) vertaling: ... hemaakt moed e
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03112) vertaling: ... hemaakt moed e
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03112) vertaling: J weet dat ie doo driejen de wagen moe hemaakt e
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03112) vertaling: Marie eur auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03112) vertaling: eur (zie a)
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03112) vertaling: Marie d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03112) vertaling: Marie d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03112) vertaling: eur (zie a)
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03112) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03112) vertaling: Piet z'n auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03112) vertaling: die vint z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03112) vertaling: die vint z'n auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03112) vertaling: dien auto is nie ve mie mao van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03112) vertaling: de krant va histern lig onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03112) vertaling: J is K&K udder broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03112) vertaling: die jongers udder fietsen zie hestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03112) vertaling: die zusters udder moedre is op veziete
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03112) vertaling: dien auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03112) vertaling: die fiets is de mien'n
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03112) vertaling: J verinderde da we M nie beldne
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03112) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03112) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03112) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03112) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03112) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03112) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03112) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03112) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03112) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03112) fragment: a (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03112) fragment: hao, (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03112) fragment: hao, (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03112) fragment: a (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03112) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03112) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03112) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03112) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03112) fragment: a (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03112) fragment: da (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03112) fragment: da (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03112) fragment: da (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03112) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03112) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03112) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03112) fragment: a (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03112) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03112) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03112) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03112) vertaling: 'k weten da judder op hi mens dul zie
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03112) vertaling: 'k weten da ze op niks woferdig is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03112) vertaling: E dienkt da 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03112) vertaling: 'k weten da 'k te late zie en hie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03112) vertaling: je weet toch dat ie moe werken en ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03112) vertaling: iederjee dienkt dat we naar uus hao i da ze nog meuhen bluvn
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03112) vertaling: 't is jammer dad ij komt i zie weghoat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03112) vertaling: ik dinekn da L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03112) vertaling: ik dienkn dat P&L hao trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03112) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03112) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03112) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03112) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03112) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03112) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03112) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03112) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03112) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03112) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03112) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03112) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03112) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03112) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03112) fragment: die z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03112) fragment: wao (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03112) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03112) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03112) fragment: wa (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03112) fragment: die a (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03112) fragment: wao da (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03112) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03112) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03112) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03112) fragment: wa (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03112) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03112) vertaling: oe dinek je oe ao ze 't e opgelost
opm.: twijfelgeval partiële WH-verplaatsing
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03112) vertaling: M weet nie wie da we willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03112) vertaling: weet iemand wie of da we heroepen e
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03112) vertaling: wie dienk je wie a 'k in de stad tegenhekommen e
opm.: twijfelgeval partiële WH-verplaatsing
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03112) vertaling: komt niet voor
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03112) vertaling: die e zen annen hewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03112) vertaling: die e zen emde hewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03112) vertaling: die ed en oed op z'n oofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03112) vertaling: die ed een plekke op z'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03112) vertaling: die e z'n been hebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03112) vertaling: s ed eur zirre hedao
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03112) vertaling: M trok de deken na eur toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03112) vertaling: L weet dat er foto's va z'n eihe te kwop zie
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03112) vertaling: je weet toch nog we da we toe deur da bos heloopen zie
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03112) vertaling: ik weet nog da den auto va M kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03112) vertaling: ze weet nog dat ie as e verken zat t' eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03112) vertaling: wudder weten hoed da al J ze boeken hestolen waren, maa ze konnen het nie mji voor udder trekken
opm.: twijfelgeval X-'zijn'-N-possessief
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03112) vertaling: wetn judder nog da we J op de mart hezien e
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03112) vertaling: die e zeneihen 'n ongeluk hewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03112) vertaling: die voelende z'n eihe deu 't ies zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03112) vertaling: zout ie da hedao kunnen e
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03112) fragment: hekunnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03112) fragment: hedao (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03112) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03112) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03112) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03112) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03112) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03112) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03112) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03112) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03112) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03112) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03112) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03112) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03112) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03112) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03112) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03112) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03112) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03112) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03112) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03112) vertaling: al de koeien van M zie verdroenken bie de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03112) vertaling: al de koeien van M zie verdroenken bie de overstroming
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03112) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03112) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03112) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03112) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03112) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03112) vertaling: de diejn zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03112) vertaling: de diejn zou 'k nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03112) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03112) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03112) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03112) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03112) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03112) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03112) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03112) vertaling: in die tijd leevend ek d'r op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03112) vertaling: vroeher leeven die as 'n bjist
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03112) vertaling: da leefden w' as hod i Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03112) vertaling: gji mens mag 't zie, dus vin 'k da hie 't ook nie mag zie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03112) vertaling: 't hebeurende toe a j' weghieng
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03112) vertaling: 'k weten wao da j' heboren bi
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03112) vertaling: noe da j' klao ziet mag je hao
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03112) vertaling: deu a M dood wao, e eur vint A nie mji kunnen elpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03112) vertaling: 'k weten dat ie is gao zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03112) vertaling: 'k weten dat ie is gao zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03112) vertaling: ... hao zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03112) vertaling: ... hao zwemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 4
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03112) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03112) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03112) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03112) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03112) vertaling: jak
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03112) vertaling: jak
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03112) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03112) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03112) vertaling: mee zukken weer ka je nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03112) vertaling: mee zukken weer ka je nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03112) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03112) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03112) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03112) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03112) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03112) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03112) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03112) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03112) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03112) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die an (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03112) fragment: die ad (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03112) fragment: waovan (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03112) fragment: dat ie (2)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03112) fragment: dat ie (2)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03112) fragment: waovan (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: waovan (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: waovan (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die an (2)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03112) fragment: die an (2)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03112) fragment: wao (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03112) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03112) fragment: wao (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03112) fragment: wao (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03112) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03112) fragment: - (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03112) fragment: die a (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03112) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03112) fragment: die a (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03112) fragment: die eur (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03112) vertaling: P dienkt da J&M op gji mens dul zie
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03112) vertaling: P dienkt da J&M op gji mens dul zie
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03112) vertaling: W dienkt da wudder nooit iemand 'n pries heven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03112) vertaling: W dienkt da wudder nooit iemand 'n pries heven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03112) vertaling: 't is wao da ze nie mee Marie meuhen praten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03112) vertaling: 't is wao da ze nie mee Marie meuhen praten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03112) vertaling: nerhes
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03112) vertaling: hji mens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03112) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03112) vertaling: dat bestaat niet
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03112) vertaling: hjin inne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03112) vertaling: vertel 't em moa nie da 'k nao butn hewist zie
opm.: twijfelgeval stam als imperatief : 't' is uitgang of objectclitic
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03112) vertaling: nie zhhen da j' 'n kado voor 'm hekocht et wor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03112) vertaling: wee gje nie dat ie hevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03112) vertaling: W promberende hji mens ziere te doeë
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03112) vertaling: 't schient da ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03112) vertaling: ze schien niks te meuhen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03112) vertaling: ze proberen a de jille dag mekaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03112) vertaling: 't beloof wee e schone dag te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03112) vertaling: 't is messchie beter om nog 'n stuitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03112) vertaling: w' ao 't heluk da m' em bots terugvonden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03112) vertaling: a d' oenders 'n valke zie, zie ze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03112) vertaling: a we d' erpels nie kunnen verkopen, da zitten w' in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03112) vertaling: a judder 'm nie meenemen, wor ek dul
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03112) vertaling: die wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03112) vertaling: op deze fieste wor vee hedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03112) vertaling: noe wor t'r aljin nog mao brood verkocht in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03112) vertaling: die za we late zie, at ie op de fiets komt
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03112) vertaling: kom 'n kji langs a j' tied et
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03112) vertaling: a 'k rieke zie, kwop ek 'n dieren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03112) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03112) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03112) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03112) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03112) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03112) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03112) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03112) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03112) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03112) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd eit 'n vesje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd et 'n vesje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd et 'n vesje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd et 'n vesje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie 'n vesje e proberen te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie 'n vesje e proberen te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie 'n vesje e proberen te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd eit 'n vesje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03112) vertaling: M ei hezeid da hie heprobeerd eit 'n vesje te ziengen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03112) vertaling: M e hezeid da hie heprobeerd eit eur 'n boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03112) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03112) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03112) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03112) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03112) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03112) vertaling: die van de stad die e ier vee uuzen hebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03112) vertaling: an die nieuwe vaart dao zie je gji mens mji
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03112) vertaling: histeren is Jan ier hewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03112) vertaling: de dag a Jan belde was ek nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03112) vertaling: J die zou 'k nooit uutnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03112) vertaling: M die zou zoiets nooit doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03112) vertaling: B die drienkt we 'n kji 'n hlas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03112) vertaling: M die zou 'k we 'n kji bie mie thuus willen uutnodihen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03112) vertaling: dad uus da zou 'k nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03112) vertaling: da uus (da) staot 'r a fuuftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03112) vertaling: e G hebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03112) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03112) vertaling: 't was mao net hoed henoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03112) vertaling: M e noe mjir koeien dan a ze vroeger ao
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03112) vertaling: a S ao kunnen komn dan ao ze da hedao
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03112) vertaling: z' is de beste dokter die a 'k kennen
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03112) vertaling: voo da j' iets weghooit moe j' ist bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03112) vertaling: ier is aal da 'k hekreh'n e
opm.: twijfelgeval relatiefpronomen na 'alles': dat of relatiefpronomen na 'alles': dat
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03112) vertaling: J is te hierig om wa an ze kinders te heven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03112) vertaling: of a jie wa va voetballen afweet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03112) vertaling: leg da boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03112) vertaling: a j noe echt ka wachten, kom da mao
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03112) vertaling: 'k weten da J de dokter ao kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03112) vertaling: 'k weten da J de dokter ao kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03112) vertaling: die zei da ik et ao moeten doe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03112) vertaling: die zie dan ik 't hedao zou moeten e
opm.: voegwoordcongruentie
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03112) vertaling: die is flee weke deu dokter M hoppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03112) vertaling: die wor morhen deu dokter M hoppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03112) vertaling: 'k dienken da je vee zou moeten wegspieten
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03112) vertaling: 't is stom om zukke diere diengen weg te smieten
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03112) vertaling: die is al de kapotte spullen an 't wegspieten
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03112) vertaling: 'k vinn da j de krante mier zou moeten lezen
opm.: twijfelgeval zinsfinaal V-cluster: 'krant' in positie 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03112) vertaling: 't is stom om de krante in den donkeren te lezen
opm.: twijfelgeval om-zin bij adjectief: 'krant' in positie 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03112) vertaling: die is a jil den dag de krante an 't lezen
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03112) fragment: deu (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03112) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03112) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03112) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03112) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03112) vertaling: R e ji hroene appel, i noe e tie d'r nog twi rooie
opm.: onvolledige vertaling
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03112) vertaling: der waren vee mensen op de fieste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03112) vertaling: waar'n vee minsen op de fieste
opm.: twijfelgeval expletief in existentiële constr. zonder inversie 'er'
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03112) vertaling: waar'n vee minsen op de fieste
opm.: twijfelgeval expletief in existentiële constr. zonder inversie 'er'
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03112) vertaling: wast 'r vee volk op de fieste
opm.: twijfelgeval expletief in existentiële constr. zonder inversie 'er'
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03112) vertaling: wast 'r vee volk op de fieste
opm.: twijfelgeval expletief in existentiële constr. zonder inversie 'er'
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03112) vertaling: wa foo boeken e j' hekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03112) vertaling: die weu bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03112) vertaling: die weu bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03112) vertaling: Wim, loop es even noa de bakker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03112) vertaling: wien e je hezie
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03112) vertaling: wie e joe hezie
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03112) vertaling: ao 'k da heweten dan ao 'k 't nie hedao
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03112) vertaling: 't zou beter zie om nog 'n stuitje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03112) vertaling: helukkig ao J de dokter hebeld i die wast er ziere
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03112) vertaling: loop toch deu, vervelende joengers
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03112) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03112) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03112) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03112) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03112) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03112) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03112) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Groede

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Groede