SAND-data Tholen (I077p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03095) vertaling: J weet dat verhael nog we
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03095) vertaling: M&P zien mekoare vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03095) vertaling: T wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03095) vertaling: de tummerman ei gin spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03095) vertaling: T zag 'n slange naest um
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03095) vertaling: E liet mien vo z'n werreke
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03095) vertaling: J liet eur meedrievn op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03095) vertaling: T bekeek z'n eige es goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03095) vertaling: J eit in twee minuten 'n biertje gedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03095) vertaling: deze schoenen loopen gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03095) vertaling: E kent z'n eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03095) vertaling: W ei hoare dat er foto's van z'n eige in de etalage staen
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03095) vertaling: die errepels schellen nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03095) vertaling: dit glas breekt a je 't op de grond zet
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03095) vertaling: d, leef ik we gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03095) vertaling: a jaeren leeft ie van de erfenisse van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03095) vertaling: deze weke leef ze op waeter in broad
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03095) vertaling: leeft et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03095) vertaling: oelang leven julder noe a van de erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03095) vertaling: in B leven ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03095) vertaling: na et eten gae ik slaepe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03095) vertaling: zou ik dat we kunne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03095) vertaling: ie liet z'n uus afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03095) vertaling: ik wete da Jan ard mot kunne werreke
komt voor: n
opm.: dav
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03095) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03095) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03095) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03095) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03095) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03095) komt voor: j
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03095) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03095) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03095) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03095) komt voor: j
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03095) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03095) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03095) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03095) komt voor: j
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03095) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03095) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03095) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03095) komt voor: j
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03095) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03095) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03095) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03095) komt voor: j
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03095) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03095) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03095) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03095) komt voor: j
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03095) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03095) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03095) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03095) komt voor: j
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03095) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03095) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03095) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03095) komt voor: j
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03095) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03095) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03095) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03095) komt voor: j
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03095) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03095) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03095) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03095) vertaling: Jan ei gin boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03095) vertaling: Jan ei gin boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03095) vertaling: boeken ei Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03095) vertaling: J ei nie vee geld mee
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03095) vertaling: d'r mag gin mens praete over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03095) vertaling: d'r mag gin mens praete over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03095) vertaling: gin mens sei dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03095) vertaling: zitten ier erregens muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03095) vertaling: ik geve niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03095) vertaling: gin mens wil werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03095) vertaling: we wisten nie dat ie tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03095) vertaling: ik wist et ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03095) vertaling: ie mag mit geen mens praete over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03095) vertaling: J weet dat ie vo drie ure de waegen gemaekt mot ebbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03095) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03095) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03095) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03095) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03095) komt voor: j
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03095) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03095) vertaling: M d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03095) vertaling: M d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03095) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03095) vertaling: Piet z'n auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03095) vertaling: die man z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03095) vertaling: die man z'n auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03095) vertaling: dien auto is nie van mien mar van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03095) vertaling: G z'n krant lei under de TV
opm.: afkorting voor 'gisteren': geïnterpreteerd als naam?
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03095) vertaling: J is K&K z'n broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03095) vertaling: die jongens d'r fietsen bin gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03095) vertaling: die zussen d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03095) vertaling: die auto is van mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03095) vertaling: die fiets is van mien
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03095) vertaling: et is jammer da we nie mogge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03095) vertaling: da gaen ik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03095) vertaling: ik e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03095) vertaling: ie at et nog ma pas gezeid of M begon te schreeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03095) vertaling: ga die bestelling noe ma eule
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03095) vertaling: ie werk nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03095) vertaling: ik verbie je om ier te komme
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03095) vertaling: J verhinderde dat we M belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: omdat (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: omdat (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: omdat (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: omdat (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03095) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03095) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03095) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03095) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03095) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03095) fragment: om te (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03095) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03095) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03095) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03095) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03095) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03095) fragment: dan (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03095) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03095) fragment: 'niks ingevuld' (1)
opm.: twijfelgeval positie leeg
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03095) fragment: te (1)
opm.: twijfelgeval positie leeg
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03095) fragment: te (1)
opm.: twijfelgeval positie leeg
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03095) fragment: 'niks ingevuld' (1)
opm.: twijfelgeval positie leeg
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03095) fragment: we (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03095) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03095) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03095) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03095) vertaling: ik weet dat julle op gin mens kwaad bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03095) vertaling: ik weet da ze op niks groos is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03095) vertaling: E dink dat et nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03095) vertaling: ik weet da 'k te laat bin in jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03095) vertaling: je weet toch da jie mo werreke in ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03095) vertaling: ze dienken allemaal dat ons naar uus gaan en dat ulder nog magge bleuve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03095) vertaling: et is jammer dat ie komt en dat zie weggaen
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03095) vertaling: ik dienk dat L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03095) vertaling: ik dienk dat P&L gaen trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03095) vertaling: ie doet et
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03095) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03095) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03095) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03095) vertaling: de lampe brand nie meer
komt voor: j
opm.: dav
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03095) vertaling: de lampe brand nie meer
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03095) vertaling: doet et brood es even snieë
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03095) vertaling: doet et brood es even snieë
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03095) fragment: van wie de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03095) fragment: die z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03095) fragment: die z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03095) fragment: van wie de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03095) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03095) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03095) fragment: waar atte (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03095) fragment: waar atte (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03095) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03095) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03095) komt voor: n
fragment: waar het (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03095) komt voor: n
fragment: waar het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03095) fragment: die a (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03095) fragment: waar a (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03095) fragment: toen ae (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03095) fragment: wa (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03095) fragment: wae (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03095) fragment: as ie zo vee (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03095) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad tegen gekomme bin
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03095) vertaling: oe dinke julder dat ze 't opgelost eu
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03095) vertaling: komt niet voor
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03095) vertaling: M weet nie wie dat wulder wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03095) vertaling: weet iemand wie wulder geroepen ae
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03095) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad tegen gekomme bin
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03095) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad tegen gekomme bin
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03095) vertaling: ie eit z'n anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03095) vertaling: aet ie z'n emde gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03095) vertaling: ie eit een oed op z'n oad
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03095) vertaling: ie ei un plekke op z'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03095) vertaling: ie eit z'n bein gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03095) vertaling: ie ei z'n eige zeer gedaen
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03095) vertaling: M trok de deken dae d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03095) vertaling: L weet dat er foto's van z'n eige te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03095) vertaling: je weet toch nog we da we toen deur da bos ene geloape bin
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03095) vertaling: 'k weet nog dat de auto van Marie kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03095) vertaling: ze weet nog dat ie as een verke zat t' eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03095) vertaling: we weten nog we dat dat al de boeken van J gestolen waren (onvolledig)
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03095) vertaling: weten julder nog da we J op de mart gezien e
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03095) vertaling: ie eit z'n eige un ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03095) vertaling: ie voelde z'n eige deur et ies zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03095) vertaling: ie zou dat gedaan kunnen ebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03095) fragment: kunnen doen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03095) fragment: kunnen doen (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03095) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03095) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03095) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03095) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03095) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03095) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03095) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03095) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03095) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03095) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03095) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03095) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03095) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03095) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03095) vertaling: ik dienk dat ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03095) vertaling: ik dienk dat ie weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie weg is
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie weg is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03095) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03095) vertaling: geen vertaling
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03095) vertaling: kaas maken weet ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03095) vertaling: kaas maken weet ik niks van
komt voor: j
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03095) vertaling: mit Jan ben ik mee nae de mart gewist
opm.: en PP-topicalisatie
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03095) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03095) vertaling: de waffere ei jie al weggebracht
komt voor: j
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03095) vertaling: de waffere ei jie al weggebracht
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03095) vertaling: die zukke zou ik nie op durven ete
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03095) vertaling: die zukke zou ik nie op durven ete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03095) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03095) vertaling: ik weet dat J nae de mart geweest is
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03095) vertaling: ik weet dat J nae de mart geweest is
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03095) vertaling: a loapend kwam ik 'm tege
komt voor: j
opm.: twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03095) vertaling: a loapend kwam ik 'm tege
komt voor: j
opm.: twijfelgeval adverbiaal gebruikt tegenwoordig deelwoord
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03095) vertaling: ik e eel wat geloape
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03095) vertaling: ik e eel wat geloape
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03095) vertaling: ik oare noe moei dus oa 'k d'r ma mee op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03095) vertaling: ik oare noe moei dus oa 'k d'r ma mee op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03095) vertaling: ie dee z'n eige voa of dat ie net uut z'n bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03095) vertaling: ie dee z'n eige voa of dat ie net uut z'n bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03095) vertaling: de schilder is ier komme schilderen
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03095) vertaling: de schilder is ier komme schilderen
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03095) vertaling: dienk je dae je naar uus gaet
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03095) vertaling: dienk je dae je naar uus gaet
komt voor: j
opm.: dav
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03095) vertaling: in die tied leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03095) vertaling: vroeger leefd' ie as 'n beast
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03095) vertaling: daer leefden we as G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03095) vertaling: geen mans mag et zien, dus ik vin dat gie et ook nie mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03095) vertaling: et gebeurde toen a je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03095) vertaling: ik weet waar a je gebore bin
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03095) vertaling: noe a je klaer bin mag je gaen
opm.: twijfelgeval 'nu dat' : 'nu als' nu als - ja
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03095) vertaling: omdat M overleden was eit d'r man Anna nie meer kunne ellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie gaan zwemme is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie is gaen zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie is gaen zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03095) vertaling: ik weet dat ie gaan zwemme is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03095) komt voor: j
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03095) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03095) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03095) komt voor: j
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03095) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03095) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: j
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03095) vertaling: ja
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03095) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03095) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03095) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03095) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03095) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03095) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03095) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03095) komt voor: n
opm.: elders wel 'ons' en 'ulder'
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03095) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03095) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03095) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03095) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03095) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03095) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03095) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03095) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03095) fragment: dat ie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03095) fragment: dat ie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03095) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03095) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03095) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03095) fragment: da (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03095) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03095) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03095) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03095) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03095) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03095) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03095) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03095) fragment: die d'r (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03095) vertaling: P dienkt dat J&M op gin mens meer kwaad bin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03095) vertaling: P dienkt dat J&M op gin mens meer kwaad bin
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03095) vertaling: Wim dienkt da we nooit geen mens een pries geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03095) vertaling: Wim dienkt da we nooit geen mens een pries geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03095) vertaling: et is waar da ze nie met M magge praet
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03095) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03095) vertaling: weet ik nie
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03095) vertaling: weet ik nie
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03095) vertaling: weet ik nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03095) vertaling: twee zwart bonte
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03095) vertaling: zeg 'm nie da 'k nae buuten bin gewist
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03095) vertaling: nie vertelle da 'k 'n cadeau voor 'm gekocht e oer
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03095) vertaling: weet je nie dat ie gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03095) vertaling: W probeerde om gin mens piene te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03095) vertaling: 't schient dat ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03095) vertaling: ze schient niks te magge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03095) vertaling: ze prebeerde al een eele dag om mekoare op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03095) vertaling: het belooft weer een mooie dag te oare
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03095) vertaling: 't is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03095) vertaling: we adden et geluk om 'm trek trug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03095) vertaling: as de oenders een valk zien, bin ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03095) vertaling: a me de errepels nie kunne verkoape
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03095) vertaling: as julder 'm nie meeneme oar ik kwaed
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03095) vertaling: ze wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03095) vertaling: op dit feest oort er vee gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03095) vertaling: nou oart 'r alleen nog ma broad verkocht in deze wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03095) vertaling: at ie mit de fiets komt za die we laet weze
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03095) vertaling: a je es tied eit, kom dan es een keertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03095) vertaling: a 'k riek bin, koap ik 'n diere auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03095) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03095) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03095) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03095) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03095) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03095) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03095) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03095) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03095) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03095) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03095) vertaling: M eit gezeid dat jie geprobeerd e un verdje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03095) vertaling: komt niet voor
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03095) vertaling: M eit gezeid dat jie geprobeerd e un verdje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03095) vertaling: komt niet voor
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03095) vertaling: komt niet voor
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03095) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03095) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03095) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03095) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03095) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03095) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03095) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03095) vertaling: komt niet voor
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03095) vertaling: an die nieuwe vaart daer zie je gin mens meer
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03095) vertaling: de dag da J belde was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03095) vertaling: J die zou ik nooit uutnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03095) vertaling: M die zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03095) vertaling: B driek wel es 'n glas tevee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03095) vertaling: M die zou ik wel es bie moen tuus wille uutnoodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03095) vertaling: dat uus dat zou ik nooit wille koape
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03095) vertaling: dat uus dat staet daar al vuftig jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03095) komt voor: j
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03095) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03095) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03095) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03095) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03095) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03095) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03095) komt voor: j
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03095) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03095) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03095) komt voor: j
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03095) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03095) komt voor: j
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03095) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03095) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03095) vertaling: ei G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03095) vertaling: kiek uut
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03095) vertaling: et was mae net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03095) vertaling: M ei noe meer koeien dan a ze vroeger ad
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03095) vertaling: as S ad kunne komme dan ad ze dat gedaen
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03095) vertaling: zie is de beste dokter die a 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03095) vertaling: voor a je iets weggooit moo je even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03095) vertaling: ier is alles wat a 'k gekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03095) vertaling: J is te gierig om es wat aan z'n kinders te geve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03095) vertaling: as of jie wat van voetballe weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03095) vertaling: dat boek lei weg
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03095) vertaling: as je echt nie kan wachte kom je mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03095) vertaling: ik weet dat J de dokter at kunne belle
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03095) vertaling: ik weet dat J de dokter geroope at kunnen ebbe
opm.: twijfelgeval irrealis 'had kunnen V'
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03095) vertaling: ie zei dat ik et ad motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03095) vertaling: ie zei dat ik het gedaan most ebbe
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03095) vertaling: ie is vorige weke deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03095) vertaling: ie our merrege deur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03095) vertaling: ik dienk da je vee zou motte weggooie
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03095) vertaling: ie is dom om zulle diere diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03095) vertaling: ie is dom om zulle diere diengen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03095) vertaling: ie is alle kapotte spullen an et weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03095) vertaling: ie is alle kapotte spullen an et weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: ik vind da je dikkels de krant zou moete leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: ik vind da je dikkels de krant zou moete leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: het is lomp om in et donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: het is lomp om in et donker de krant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: hij is 'n eele dag de krant aan 't leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03095) vertaling: hij is 'n eele dag de krant aan 't leze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03095) fragment: door (1)
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03095) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03095) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03095) vertaling: R eit een groene appel weggegeve in noe eit ie nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03095) vertaling: d'r waeren vee mensen op et feast
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03095) vertaling: waeren d'r vee mensen op et feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03095) vertaling: wat ei je voe boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03095) vertaling: welke boeken ea je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03095) vertaling: welke boeken ea je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03095) vertaling: wat ei je voe boeken gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03095) vertaling: ie weun bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03095) vertaling: ie weun bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03095) vertaling: loap es even nae de bakker W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03095) vertaling: wie ei je gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03095) vertaling: wie ei joe gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03095) vertaling: at ik da gewete dan a 'k et nie gedaen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03095) vertaling: 't zou beter weze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03095) vertaling: gelukkig at J de dokter gebeld in die was t'r a gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03095) vertaling: loap noe toch deur, vervelende jonk
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03095) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03095) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03095) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03095) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03095) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03095) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03095) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03095) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Tholen

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Tholen