SAND-data Goes (I069p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03088) vertaling: J herinnert zich dat verhaol we
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03088) vertaling: M&P zie mekaore voo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03088) vertaling: T wast z'n eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03088) vertaling: de timmerman ei gin spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03088) vertaling: F zag een slange naos z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03088) vertaling: E liet mien voe 'm werke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03088) vertaling: J liet d'r eihen meedrieve op de holven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03088) vertaling: T bekeek z'n eihen 's hoed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03088) vertaling: J a in twi minuten een biertje hedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03088) vertaling: deze schoenen loope makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03088) vertaling: E ken z'n eigen hoed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03088) vertaling: W ei hoore dat 'r foto's van 'm in de etalage stae
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03088) vertaling: die aerepels schelle nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03088) vertaling: dit hlas breekt a 't op de hrond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03088) vertaling: dokter, leef ik we hezond henoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03088) vertaling: a jaren leeft 'n van d' erfenisse van z'n vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03088) vertaling: deze week leef z' op waeter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03088) vertaling: leeft nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03088) vertaling: oelange leeve jullie noe a van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03088) vertaling: in B leeve ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03088) vertaling: nae 't eten gae 'k slape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03088) vertaling: zou ik dat we kunne doe
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03088) vertaling: ie liet z'n uus afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03088) vertaling: 'k weete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03088) vertaling: 'k weete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03088) vertaling: 'k weete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03088) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03088) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03088) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03088) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03088) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03088) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03088) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03088) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03088) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03088) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03088) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03088) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03088) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03088) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03088) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03088) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03088) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03088) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03088) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03088) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03088) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03088) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03088) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03088) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03088) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03088) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03088) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03088) vertaling: J ei hineen boek mi
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03088) vertaling: J ei hineen boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03088) vertaling: J weet dat 'n vor drie uuren de waegen hemaekt mot e
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03088) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03088) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03088) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03088) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03088) vertaling: M d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03088) vertaling: Piet z'n auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03088) vertaling: die man z'n auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03088) vertaling: dien auto is nie van mien me van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03088) vertaling: J is K&K d'r broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03088) vertaling: die jonges d'r fietsen bin hestoole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03088) vertaling: die zussen d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03088) vertaling: dien auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03088) vertaling: die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03088) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03088) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03088) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03088) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03088) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03088) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03088) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03088) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03088) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03088) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03088) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03088) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03088) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03088) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03088) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03088) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03088) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03088) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03088) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03088) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03088) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03088) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03088) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03088) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03088) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03088) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03088) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03088) fragment: a (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03088) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03088) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03088) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03088) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03088) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03088) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03088) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03088) fragment: of dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03088) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03088) vertaling: ik weet da jullie op niemand boos bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03088) vertaling: ik weet da ze nerhes trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03088) vertaling: E denkt dat 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03088) vertaling: ik weet da 'k te laete bin en jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03088) vertaling: je weet toch da jie mo werke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03088) vertaling: iedereen dienkt da we nor uus gae en da zie nog meuge bluuve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03088) vertaling: 't is jammer dat 'n komt en da zie weggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03088) vertaling: ik dienke da L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03088) vertaling: ik dienke da P&L gae trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03088) vertaling: dat doet 'n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03088) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03088) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03088) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03088) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03088) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03088) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03088) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03088) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03088) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03088) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03088) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03088) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03088) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03088) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03088) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03088) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03088) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03088) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03088) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03088) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03088) fragment: dir a de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03088) fragment: de a (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03088) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03088) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03088) fragment: dat a (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03088) fragment: die a (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03088) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03088) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03088) fragment: die a (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03088) fragment: de a (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03088) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03088) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03088) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03088) fragment: dat a (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03088) fragment: dat a (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03088) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03088) fragment: die a (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03088) vertaling: wie dienk je da 'k in de stad ontmoet e
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03088) vertaling: oe dienke jullie da z' 't opgelost e
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03088) vertaling: oe dienk je da z' 't opgelost e
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03088) vertaling: M weet nie wie a me wille belle
opm.: twijfelgeval ingebedde WH (object) + voegwoord 'dat': 'wie als'
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03088) vertaling: weet iemand wie we heroepen e
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03088) vertaling: wie dienk je da 'k in de stad ontmoet e
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03088) vertaling: wie dienk je da 'k in de stad ontmoet e
opm.: twijfelgeval D-woord voorop in bijzin of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03088) vertaling: ie ei z'n anden hewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03088) vertaling: ie ei z'n emde hewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03088) vertaling: ie ei een oed op z'n ood
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03088) vertaling: ie ei zzn vlekk' op z'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03088) vertaling: ie ei z'n been hebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03088) vertaling: ie ei z'n eihen piene hedae
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: z'n eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03088) vertaling: M trok d'n deken no z'n toe
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03088) vertaling: L weet dat 'r foto's van em te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03088) vertaling: je herinner j'n eihen toch we da me toen deur dat bos heloope bin
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03088) vertaling: ik herinnere m'n eihen dat den auto van M kapot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03088) vertaling: ze herinnert d'r eihen dat 'n as een verreke zat t' eten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03088) vertaling: we herinneren ons we dat al J z'n boeken hestoole waere, me zie herinnere 't d'r eihen nie
opm.: reflexief: ons reflexief: haar eigen (mv)
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03088) vertaling: herinnere jullie j'n eihen nog da me J op de mart hezien e
opm.: reflexief: je eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03088) vertaling: ie ei z'n eigen een onheluk hewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03088) vertaling: ie voelden z'n eihen deur 't ijs zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03088) vertaling: zout 'n dat hedaen kunnen e
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03088) fragment: hekunne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03088) fragment: hedae (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03088) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03088) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03088) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03088) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03088) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03088) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03088) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03088) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03088) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03088) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03088) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03088) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03088) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03088) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03088) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03088) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03088) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03088) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03088) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03088) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03088) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03088) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03088) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03088) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03088) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03088) vertaling: d'n dien zou ik nie op durreve eete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03088) vertaling: d'n dien zou ik nie op durreve eete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03088) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03088) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03088) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03088) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03088) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03088) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03088) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03088) vertaling: in dien tijd leefden ik d'rop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03088) vertaling: vroeger leefden ie as een beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03088) vertaling: de leefden we as H in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03088) vertaling: niemand mag 't zie, dus ik vinde da jie 't ok nie mah zie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03088) vertaling: 't hebeurde toen a je wehhing
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03088) vertaling: ik weete wi a je hebore bin
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03088) vertaling: noe a je klaer bin, mag je hae
opm.: twijfelgeval 'nu dat' : 'nu als' nu als - ja
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03088) vertaling: doordat M overleeje was, a d'r man A nie mi kunnen elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03088) vertaling: ik weete dat 'n is hae zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03088) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03088) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03088) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03088) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03088) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03088) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03088) vertaling: jaet
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03088) vertaling: jaet
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03088) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03088) vertaling: jaet
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03088) vertaling: jaet
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03088) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03088) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03088) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03088) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03088) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03088) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03088) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03088) komt voor: n
opm.: elders wel 'en'
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03088) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03088) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03088) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03088) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03088) fragment: die a (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03088) fragment: die a (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03088) fragment: die a 'k van dienke dat 'n (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03088) fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03088) fragment: (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03088) fragment: die a 'k van dienke dat 'n (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03088) komt voor: n
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03088) fragment: die a (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03088) fragment: wie a (1)
opm.: 'met' als 'mee' uitgesproken
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03088) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03088) fragment: dat a (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03088) fragment: die a (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03088) fragment: dat a (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03088) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03088) fragment: die a (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03088) fragment: die a (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03088) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03088) komt voor: n
fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03088) komt voor: n
fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03088) vertaling: P dienkt da J&M op niemand boos bin
betekenis: negative concord
opm.: dubbele ontkenning bestaat hier niet
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03088) vertaling: P dienkt da J&M op niemand boos bin
betekenis: negative concord
opm.: dubbele ontkenning bestaat hier niet
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03088) vertaling: W dienkt da we nooit ... een pries geve (onvolledig)
betekenis: negative concord
opm.: twijfelgeval negative concord 'nooit ... niemand'
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03088) vertaling: W dienkt da we nooit ... een pries geve (onvolledig)
betekenis: negative concord
opm.: twijfelgeval negative concord 'nooit ... niemand'
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03088) vertaling: 't is waar da ze nie mee M meuge prate
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03088) vertaling: nerhes
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03088) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03088) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03088) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03088) vertaling: hineen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03088) vertaling: zei t'n nie da 'k ne buuten hewist bin
opm.: twijfelgeval stam als imperatief: 't' kan object of uitgang zijn
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03088) vertaling: nie vertelle da j' 'n kado voo um hekocht eit oor
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03088) vertaling: weet je nie dat 'n hevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03088) vertaling: W probeerde om niemand piene te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03088) vertaling: 't schient da ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03088) vertaling: ze schien niks te maggen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03088) vertaling: ze probeere al eel d'n dag om mekaore te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03088) vertaling: 't beloof wee een mooie dag te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03088) vertaling: 't is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03088) vertaling: w' hadde 't heluk om um direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03088) vertaling: as de kippen een valk zie, bin ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03088) vertaling: as we de aerepels nie kunne verkoope, zitte we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03088) vertaling: as we de aerepels nie kunne verkoope, zitte we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03088) vertaling: a me ... zitte me ...
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03088) vertaling: a me ... zitte me ...
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03088) vertaling: a jullie 'm nie meeneeme wor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03088) vertaling: ie wist 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03088) vertaling: op dit feest wordt er vee hedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03088) vertaling: noe wordt er alleen noh me brood verkocht in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03088) vertaling: at 'n mit/mee de fiets komt zat 'n we late weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03088) vertaling: a je tied eit, kom dan 's een keertje langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03088) vertaling: a 'k rieke bin, koop ik een duuren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03088) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03088) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03088) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03088) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03088) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03088) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03088) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03088) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03088) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03088) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03088) vertaling: M ei gezeid da jie ei geprobeerd (om) een liedje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03088) vertaling: M ei gezeid da jie ei geprobeerd (om) een liedje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03088) vertaling: M ei hezeid da jie heprobeerd eit een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03088) vertaling: M ei hezeid da jie heprobeerd eit een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03088) vertaling: M ei gezeid da jie ei geprobeerd (om) eur een boek te heeven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03088) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03088) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03088) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03088) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03088) vertaling: die van de stad die e ier vee uuzen hebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03088) vertaling: an die nieuwe ... di zie je gin mens mi (sic)
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03088) vertaling: histere is J ier hewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03088) vertaling: de dag da J belden was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03088) vertaling: J die zou ik nooit uutnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03088) vertaling: M die zou zoiets nooit doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03088) vertaling: B die drienk wel is een hlas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03088) vertaling: M die zou ik wel is bie mien tuus uut wille noodege
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03088) vertaling: dat uus dat zou ik nooit wille koope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03088) vertaling: dat uus dat staat d'r a vuuftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03088) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03088) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03088) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03088) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03088) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03088) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03088) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03088) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03088) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03088) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03088) vertaling: ei H hebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03088) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03088) vertaling: 't was me net hoed henoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03088) vertaling: M ei noe meer koeien dan a ze vroeger a
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03088) vertaling: as S a kunne komme dan a ze dat hedae
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03088) vertaling: zie is de beste dokter die a 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03088) vertaling: voor a je iets weghooit mo j' even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03088) vertaling: ier is alles wat a 'k hekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03088) vertaling: J is te hierig om iets an z'n kinders te heeven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03088) vertaling: asof jie iets van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03088) vertaling: ? (sic)
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03088) vertaling: a je echt nie kan wachte, dan kom je mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03088) vertaling: ik weet da J den dokter a kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03088) vertaling: ie zei dat ik 't a motte doe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03088) vertaling: komt niet voor
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03088) vertaling: ie is vorige weke deur dokter M geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03088) vertaling: ie wur morrege deur dokter M geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03088) vertaling: ik dienke da je vee weg zou moete hooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03088) vertaling: ik dienke da je vee weg zou moete hooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03088) vertaling: 't is dom om zukke diere diengen weg te hooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03088) vertaling: 't is dom om zukke diere diengen weg te hooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03088) vertaling: ie is alle kapotte spullen an 't weghooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03088) vertaling: ie is alle kapotte spullen an 't weghooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: ik vin da je vaker de krante zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: ik vin da je vaker de krante zou motte leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: 't is dom om in 't donker de krante te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: 't is dom om in 't donker de krante te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: ie is heel den dag de krante an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03088) vertaling: ie is heel den dag de krante an 't lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03088) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03088) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03088) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03088) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03088) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03088) vertaling: R ei een groenen appel weggeheeve en noe eit 'n nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03088) vertaling: d'r ware vee mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03088) vertaling: ware d'r vee mensen op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03088) vertaling: wa voo boeken ei je hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03088) vertaling: wa ei je voo boeken hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03088) vertaling: wa ei je voo boeken hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03088) vertaling: wa voo boeken ei je hekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03088) vertaling: ie weun bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03088) vertaling: ie weun bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03088) vertaling: loop even ne den bakker W
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03088) vertaling: wie ei je hezei
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03088) vertaling: wie ei joe hezie
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03088) vertaling: a 'k da heweeten a, dan a 'k 't nie hedae
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03088) vertaling: 't zou beter weze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03088) vertaling: helukkig a J den dokter hebeld en die was t'r a eel houw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03088) vertaling: loop noe toch deur, vervelende jongers
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03088) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03088) komt voor: j
gebr.: 2
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03088) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03088) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03088) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03088) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k] I069p[/k][h]340[/h][i]339[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant Goes hoe an jullie het willen noemen. Gebruik van een voegwoord na een vraagwoord. Gebruik van voegwoordvervoeging. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gestorven is?[/v] sound
informant2 [a] Ze weet niet dat marie gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand eit dat ooit gewild of gekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op eten?[/v] sound
informant2 [a] Jan had het hele brood wel wille op ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar nie wie eur ha kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a]Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038]Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bie zich.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Bie zen of bie um?[/v] sound
informant [a=j] Ja kan ook.[/a] De informant vindt bie zich het beste. De hulpinterviewer kiest voor bie um of bie zen. De tweede informant vindt bie um het beste. sound
hulpinterviewer [a] De timmerman he geen spijkers bie zen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Bie um ja.[/a] tagging sound
informant [a] Ik zeg bie zich.[/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werke?[/v] sound
informant2 [a]Erik liet mien voor zich werken.[/a] tagging sound
informant [a] Erik liet mien voor um werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet eur mee drijve.[/a] De hulpinterviewer gebruikt hier wel eur de informanten gebruiken beiden zich. sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzellef eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneigen in de spiegel [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzellef goed?[/v] sound
informant [a] eduard ken zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward eije gehoord dat er fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046]Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van hemzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee het is allebei zen eigen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals men ouders wille?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leef leef ik zoas men ouders wille.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055]Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant2 [a]Astie nog drie jaar leeft leeftie langer dan zen vader.[/a]

as tie leef tie
tagging sound
informant [a] Atn nog drie jaar leeft leeftn langer dan zen vader.[/a]

at n leeft n
tagging sound
hulpinterviewer [v=057]Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a]Assie zo gevaarlijk leeft leef sie nie lang meer.[/a]

as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a]At nu nog leeft leeft morgen ook nog.[/a]

a t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As julder zo losbandig leve dan leve julder zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a]Asse voor der werk leve dan leve ze nie voor.[/a]

as se
tagging sound
informant [a] Voor der kinders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a]As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068]Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aj gezond leeft leef je langer.[/a]

a j
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der net zo veel mensen in de fabriek.[/a]

as ter
tagging sound
informant [a] Dan leven er veel mense van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
informant [a] Adder zo weinig mense.[/a]

a d er
sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] A pieter en liesje in et paradijs leven dan leven rosa en frans in den hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a]Awwe sober leve leve we gelukkig.[/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we ongezond leven leven we ongelukkig?[/v] sound
informant2 [a]Awwe ongezond leve leve we ongelukkig.[/a]

a we
tagging sound
informant2 [a] Amme daar gaan.[/a]

a me
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a]Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompe kindere.[/a] tagging sound
informant Wij zegge geen huust. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepen?[/v] sound
informant2 [a]Ik denk da marie hem zal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van et land te hale?[/v] sound
informant2 [a] Heije genoeg mense om hooi van et land te hale.[/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Twas aardig van jan om te komme werke.[/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze tonne is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant2 [a] Hie kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Komt deze zin voor hij kan staan te zeure?[/v] sound
informant2 [a=n] Hie kan staan zeure te nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant2 [a] Hie staat te zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwame regende het?[/v] sound
informant [a]Toen we aankwame regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor toen amme an kwame regende et?[/v] sound
informant [a=n] Het is niet toen amme an kwame nee dat loopt niet sound
hulpinterviewer [a=j] Dat loopt perfect.[/a] sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal kgeloof dat ik groter ben als hij?[/v]

k geloof
sound
informant [a] Kgeloof dak groter bun as hum.[/a]

k geloof da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant2 [a]Ze gelooft daj eerder thuis bun as ik.[/a]

da j
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof zeker nie datn sterker is as jie.[/a]

dat n
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze geloven da wij rijker bin dan heur of dan hun.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Wij gelove dan jullie nie zo slim bin as ons.[/a]

da n
Ik denk dat de informant hier gebruik maakt van voegwoordvervoeging op een nasaal bij de tweede persoon meervoud maar ik ben niet helemaal zeker. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a]Jullie gelove dat hun armer sien as jullie.[/a] tagging sound
informant [a]Jullie gelove jammer genoeg nie dasse armer bin as jullie.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik zegge jullie gelove jammer genoeg nie dan ze armer sien as jullie.[/a]

da n
Gebruik van voegwoordvervoeging bij de derde peroon meervoud op een nasaal. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U gelooft dat lisa even mooi is als anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Ie geloof da louis en jan sterk bin.[/a] tagging sound
informant [a]Ie gelooft da louis en jan sterker bin as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gister getrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen wieze moeder gister getrouwd is stond achter me.[/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor de jong van wie zen moeder gisteren getrouwd is stond achter me?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Zou wel kunnen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt deze zin voor de jongen van wie assen moeder gisteren getrouwd is stond achter me?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is veel te omslachtig.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik vind em wel goed.[/a] sound
hulpinterviewer [a] De jongen van wie asse moeder gister getrouwd is.[/a] sound
informant Neent. sound
hulpinterviewer [v=250]Vertaal de bank waar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a]De bank waar anze op zate was pas geverfd.[/a] Spontaan gebruik van een voegwoord na een relatiefpronomen. Gebruik van voegwoordvervoeging op een nasaal bij de derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Komt deze zin voor de bank waar an ze op zate was pas geverfd? sound
informant [a=j] Waaran ze op zate.[/a] Voegwoordvervoeging bij derde persoon meervoud op een nasaal. Gebruik van een voegwoord na een relatiefpronomen. sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor de bank daar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De bank daar ze op zate.[/a] sound
informant [a=n] Nee waaran ze op zate.[/a] sound
hulpinterviewer [v] En daaran ze op zate?[/v] sound
informant [a=n] Nee waaran ze op zate.[/a] sound
hulpinterviewer [a] De bank daaran ze op zaten was geverfd.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie a geld ei moe mie nog wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor wie a geld hei moe me maar wat geve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kom wel voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of naar dereigen [/a]

der eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant2 [a]Niemand mag het zien dus ik vind da jie het ook niet mag zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a]Da's de man die ze geroepen hen.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Da's de man die het verhaal hei verteld.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant2 [a]Dat is de man die ik denk dat het verhaal ei verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant2 [a]Das de man die ik denk dasse geroepe hen.[/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a]Tschijnt dat ze niks mag weten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a]Et liek wel ofter iemand in de tuin staat.[/a]

of t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeken eije gekocht.[/a]

ei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a]Wie ei joe op de kermis gezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036]Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Elkaar.[/a] sound
informant [a] Die wijze naar mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037]Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] fons zag een slang naast zeneigen [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [a] Fons zag een slang naast em.[/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a] Gisteren wandelden hum door het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandelde die deur et park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Der wil niemand danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat loopt ook voor geen meter eddy moet vroeg op staan gewoon.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Hij wil gewoon geen soep meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitte hier nerges geen muize?[/v] sound
informant2 [a=j] Der zitte hier nerges geen muizen dat weet ik zeker nee hoor der zitte hier nerges geen muize da kan hoor zeker wete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n]] Ie spreek gewoon geen goed frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Ie ei overal geen vrienden ja da kan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant2 [a] Wie denk je wie ak in de stad ontmoet heb.[/a]

a k
tagging sound
commentaarDe informanten gebruiken spontaan de volgorde van vraag 262. Gebruik van het voegwoord a na een vraagwoord.  sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad ontmoet he wie denk je wie ak in de stad ontmoet he ja da kan.[/a]

da k a k
sound
informant [a=n] Nee nie wat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant2 [a=j] Ja wie denk je wie ak in de stad ontmoet heb.[/a]

a k
Gebruik van een voegwoord na de tweede a. tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze et hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denk je dan ze et hen op gelost.[/a] Voegwoordvervoeging op een nasaal bij de derde persoon meervoud. sound
informant [a=n] Hoe denk je hoe ze et hebbe dat is te veel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik he geen zin en ik voer de koeien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant2 [a] Marie al heur koeie bin verdronke bie de overstroming.[/a] sound
informant [a=n] Ja da kan als er marie komma staat wel he anders is het geen zin.[/a] sound
informant [a=n] Nee dan ist marie der koeie bin verdronke bie de overstorming.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur ik geloof dan ze allemaal deze jongen wle aardig vinden.[/a] Voegwoordvervoeging bij de derde persoon meervoud op een nasaal. sound
informant2 [a=j] Ik zei nog tegen heur deze jongen vinden ze allemaal aardig ja kan kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Ja ikke wel da kan wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt hebbe ze gegete persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Persoon a vraagt hebbe ze gegete persoon b antwoordt ja zeker.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zullek weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a=n] Met zuk weer kujje nie veel doen je kunt is nie kujje.[/a]

ku je
sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=j] Is hem dood ja.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Nou ik zou zeggen isn dood.[/a]

is n
sound
informant2 [a] Istum dood.[/a]

is t um
tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect misschien ga'k et ik wel krijge?[/v] sound
informant [a=n] Misschien ga'k et wel krijge ja da kan nee dat is dubbelop.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect durfter gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Durf je der op duwen ja dat zou kunne.[/a] De informant laat te weg uit de zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeme gij uit nodige?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook absoluut nie durf jie men uut te nodige.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeze gij uit nodigen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Marie zit als een stoofpeer en schilt nee die klop nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Wie asse a kunne roepe.[/a]

a se
Vertaling met a in plaats van met of. tagging sound
informant2 [a] Wie asse a kunne roepe.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Vertel me eens wie of sie had kunne roepe ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor vertel me eens wie asse ha kunne op roepe?[/v]

a se
sound
informant [a=j] Vertel me eens wie asse ha kunne op roepe ja is goed.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v]Welke is het gebruikelijkst?[/v] sound
informant [a=g] Wie asse ha kunne roepe of wie an ze ha kunne roepe ja a a.[/a]

a se
Gebruik van voegwoordvervoeging op een nasaal bij de derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Zou die dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat loopt toch van geen meter zou um dat hebben kunnen gedaan is het dan.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zoutie da gedaan kunne hebbe.[/a]

zou t ie
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect zou die dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Kunne hebbe gedaan kunne hebbe gedaan is het dan zou ie dat kunne hebbe gedaan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dattie is gaan zwemme?[/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Ja ik weet datten is gaan zwemme.[/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dattie gaan zwemmen is?[/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Ja ik weet datten gaan zwemmen is is ook goed.[/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect ik denk dajje veel weg zou moete gooie?[/v]

da je
sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel weg zou moete gooie.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dajje veel zou weg moete gooie?[/v] sound
informant2 [a=n] Da vin ik minder da klink nie he.[/a] sound
informant [a=n] Oh nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dajje veel zou moete weg gooie?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel zou motte weg gooie ja wel da kan da kan weer wel.[/a] sound
informant2 [a] Ik vond de middelste wat minder sterk.[/a] sound
veldwerker [v] Welke is het beste de eerste of de derde?[/v] sound
informant [a=g] Ik denk dajje veel zou motte weg gooie de laatste.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen moe kunne zwemme?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen mo zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen kunne zwemme mo?[/v] sound
informant [a=n] Nee oh god nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ikvin da iedereen zwemme kunne mo?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vin da iedereen zwemme mo kunne?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Zou wel kunne.[/a] sound
informant [a=n] Nee mo kunne zwemme is et.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet da eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant2 [a=n] Dat hoor je dat het niet goed klinkt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boeken ei jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee da klop nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datten voor drie uur de wagen moe hebbe gemaakt?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datten voor drie uur de wagen mo gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=j] Jan weet datten voor drie uur de wagen mo gemaakt hebben ja kan.[/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datten voor drie uur de wagen gemaakt mo hebben?[/v]

dat en
sound
informant [a=j] Datten de wagen gemaakt moe hebbe.[/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datten voor drie uur de wagen gemaakt hebben mot

dat en
sound
informant [a=n] Nee die nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag slaaptie persoon b antwoordt hij doet?[/v]

slaap t ie
sound
informant [a=n] Nee dus.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag slaaptie persoon b antwoordt doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt slaaptie persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee ja ie doet et of dat doetie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp bran nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier nie voetballe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Et kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp bran nie meer nee die is nie goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doe marie elleken avond dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee volgens mie nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood eve snijde?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kopjes af wasse?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nee maar da kan da kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik niet an?[/v] sound
informant [a=n] Maar het is niet dit denk ik nie an maar da denk ik nie an.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant2 [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect ik heb de eerste drie somme gemaakt de welleke he jie gemaakt?[/v] sound
informant2 [a=n] Nee welke.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect de watvoore he jie al weg gebracht?[/v] sound
informant [a=n] Nee watvoore nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Waffere dan?[/v] sound
informant [a=n] Welleke welleke he jie weg gebracht.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraagt wanneer zal de wereldvrede komme persoon b antwoordt nooit nie?[/v] sound
informant [a=n] Dan is et nooit maar nooit nie is het nie he dat is dubbele ontkenning dat is het nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in uw dialect he jie mie jie die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a=n] Nee is nie goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect die ei de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=j] Ie ei de bal gegooid in de mand ja.[/a] sound
informant2 [a=n] Nee da klink nie nee klink nie.[/a] sound
informant [a=j] Ja ik vin et wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zou zegge die et de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
informant [a=n] Nee het is inderdaad in de mand egooid.[/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraag zal ik koke persoon b antwoordt da doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat doe maar dat is nie ja doe maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof me dajje nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Vink in het nederlands al geen normale zin laat staan in het zeeuws.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect wat zeg me daj gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat je piet een boek he geprobeerd te verkope?[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Da kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dach dak els geprobeerd had een cadeau te geve?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja zou kunne.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet da jie geprobeerd ei marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan.[/a] sound
hulpinterviewer [n] sound
hulpinterviewer [v=000] Vertaal de onderstaande zinnen in uw dialect dat doe ik wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doe ik wel eve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doe je zeker wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doe jie zeker wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doet hij wel even?[/v] sound
informant [a] Da doe um wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doet zij wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doe sie wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doet het pijn?[/v] sound
informant [a] Doet et pijn?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen wij wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doen wij wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen jullie wel even?[/v] sound
informant2 [a] Dat doen jullie wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat doen zij wel even?[/v] sound
informant [a] Dat doen sie wel even.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doe jij dat eens niet?[/v] sound
informant [a] Doe jie dat eens niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doen jullie dat eens niet?[/v] sound
informant [a] Doen jullie dat eens nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed ik altijd?[/v] sound
informant [a] Dat deej ik altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed jij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat dee jie altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed hij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat dee hum altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat deed zij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat dee sie altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deed het pijn?[/v] sound
informant [a] Deed het pijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat dede wij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat deje wij altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat dede jullie altijd?[/v] sound
informant [a] Dat dede jullie altijd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat dede zij altijd?[/v] sound
informant [a] Dat dede sie altijd.[/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Goes