SAND-data Grijpskerke (I065a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03086) vertaling: Jan herinnert z'n eige dat verhaol we
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03086) vertaling: Marie en Piet zien mekaore vo de kerreke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03086) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03086) vertaling: De timmerman ei geen spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03086) vertaling: Fons zag een slange nest z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03086) vertaling: Erik liet mie vo z'n eige werreke
opm.: reflexief: z'n eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03086) vertaling: Jewan lieter medrieve op de golleven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03086) vertaling: Toon bekeek z'n eige is goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03086) vertaling: Jan ei in twi menuten een biertie gedroenke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03086) vertaling: Deze schoenen lope gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03086) vertaling: Eduard kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03086) vertaling: Ward ei hore dat er fotos van z'n eige in de etalage stae
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03086) vertaling: Die aerepesl schell nie makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03086) vertaling: Dit glas breekt as top de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03086) vertaling: Dokter, leef ik we gezond genoeg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03086) vertaling: Al jaeren leeften van de errefenisse van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03086) vertaling: Deze weke leef ze op waeter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03086) vertaling: Leeftet nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03086) vertaling: Oelange leve julder noe a van de errefenisse?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03086) vertaling: In bretagne leve ze voral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03086) vertaling: Nae t eten gae ik slaope
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03086) vertaling: zou ik dat we kunne doeoe
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03086) vertaling: Ie liet z'n uus afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat Jan ard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat Jan ard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat Jan ard moet kunne werreke
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03086) vertaling: Jan ei geen boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03086) vertaling: Boeken ei jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03086) vertaling: Jan ei nie vee held mi
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03086) vertaling: Di mag geen een praote over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03086) vertaling: Di mag geen een praote over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03086) vertaling: Niemend zeit dat'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03086) vertaling: Zitte ier erregens muzen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03086) vertaling: Ik geve (of geef) niks an 'n ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03086) vertaling: Niemend wil werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03086) vertaling: Me wisten nie dat'n tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03086) vertaling: Ik wist 't ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03086) vertaling: Ie mag me niemend praote over dit probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03086) vertaling: Jan weet dan 'n vo drie uren de waegen moe e gemaekt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03086) vertaling: Marie d'r auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03086) vertaling: Piet z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03086) vertaling: Die man z'n auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03086) vertaling: Die auto is nie van mien me van im
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03086) vertaling: De krante van gister leidt onder de t.v
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03086) vertaling: Jan is karolien en kristien ulder broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03086) vertaling: Die joengers bin ulder fietsen gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03086) vertaling: die zusters d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03086) vertaling: Die auto is van wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03086) vertaling: Die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03086) vertaling: Ie mag mee niemend praote over de probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03086) vertaling: Ik wil niemend kwetse
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03086) vertaling: Het is jammer dat me nie moge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03086) vertaling: Dat gae ik nie doe
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03086) vertaling: Ik e nie gewerrekt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03086) vertaling: Nog me pas ao d'nt verteld of marie begon te julen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03086) vertaling: Gae die bestellienge noe me opaele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03086) vertaling: Ie werrekt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03086) vertaling: Ik verbied je om ier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03086) vertaling: Jan verinderde dat me mare belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03086) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03086) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03086) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03086) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03086) fragment: om te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03086) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03086) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03086) fragment: om te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03086) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03086) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03086) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03086) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03086) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03086) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03086) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03086) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03086) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: dat i.p.v. als
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03086) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03086) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03086) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03086) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03086) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03086) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03086) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03086) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat julder op niemand boos bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat zie op niks groos is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03086) vertaling: Els dienkt dat 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat ik te laete bin en jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03086) vertaling: Je weet toch dat jie moe werreke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03086) vertaling: iedereen dienkt me naer uus gae en dat ulder nog moge bluve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03086) vertaling: 't Is jammer dat ie komt en dat zie weggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03086) vertaling: Ik dienke dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03086) vertaling: Ik dienke dat Pieieter en Liesje gaen trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03086) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03086) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03086) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03086) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03086) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03086) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03086) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03086) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03086) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03086) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03086) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03086) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03086) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03086) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03086) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03086) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03086) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03086) vertaling: De lampe brandt nie mi
opm.: d.a.v.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03086) vertaling: Danst Marie elleke aevend
komt voor: n
opm.: d.a.v.
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03086) vertaling: Danst Marie elleke aevend
komt voor: n
opm.: d.a.v.
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03086) vertaling: Snie t brood is even
opm.: d.a.v.
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03086) fragment: waer (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03086) fragment: wi (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03086) fragment: wi (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03086) fragment: waer (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03086) fragment: waer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03086) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03086) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03086) fragment: waer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03086) fragment: waer (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03086) fragment: wi (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03086) fragment: waer het (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03086) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03086) fragment: waer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03086) fragment: waer (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03086) fragment: wi (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03086) fragment: wi (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03086) fragment: dat (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03086) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03086) vertaling: Wie dienk je dat ik ind e stad ontmoet e
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03086) vertaling: Oe dienke julder dat ze 't ebbe opgelost?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03086) vertaling: Oe dienke ju dat ze 't ebbe opgelost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03086) vertaling: magda weet nie wie me wille opbelle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03086) vertaling: Weet iemund wie me geroepe ebbe?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03086) vertaling: Wie dienk je dat ik in stad ontmoet e?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03086) vertaling: Wie dienk noe wie ik in stad ontmoet e?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03086) vertaling: Ie ei z'n anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03086) vertaling: Ie ei z'n emde gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03086) vertaling: Ie ei 'n oed op 't ood
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03086) vertaling: Ie ei 'n vlekke op z'n emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03086) vertaling: Ie ei z'n been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03086) vertaling: Zie ei d'er eige piene gedae
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03086) vertaling: Marie trok de deken nae d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03086) vertaling: Luc weet dat ur foto's van 'mzelf te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03086) vertaling: Jie herinnert je toch we dat we toen du dat bos bin gelope?
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03086) vertaling: Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03086) vertaling: Zie herinnert d'r eige dat ie as 'n verreke zat t eten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03086) vertaling: me herinneren ons we datal Jan z'n boeken gestole waeren,me ie herinnert 't z'n eige nie
opm.: reflexief: ons reflexief: z'n eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03086) vertaling: Herinneren julder je nog dat meJan op de mart gezien ebbe
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03086) vertaling: Ie ei z'n eige 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03086) vertaling: Ie voelde z'n eige du ties zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03086) vertaling: Zou ie dat gedae kunne ebbe?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03086) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03086) fragment: gedae (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03086) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03086) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03086) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03086) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03086) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03086) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03086) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03086) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03086) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03086) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03086) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03086) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03086) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03086) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03086) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03086) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03086) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03086) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03086) vertaling: In die tied leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03086) vertaling: Vroeger leefde ie as 'n beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03086) vertaling: Di leefde me as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03086) vertaling: Niemand mag 't zie, dus ik vind dat jie 't ook nie mag zie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03086) vertaling: het gebeurde toen je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03086) vertaling: Ik weet wi je gebore bin
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03086) vertaling: Nu je klaer bin, mag je gae
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03086) vertaling: Dudat marie overlede was, eiter man Anna nie mi kunne ellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat 'n is gae zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja'k
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja'k
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03086) vertaling: ja'k
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03086) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03086) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03086) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03086) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03086) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03086) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03086) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03086) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03086) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03086) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03086) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03086) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03086) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03086) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03086) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03086) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03086) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03086) fragment: dat hij (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: wie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: wie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: wie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: wie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03086) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03086) fragment: waar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: welke (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: welke (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03086) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03086) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03086) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03086) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03086) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03086) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03086) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03086) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03086) fragment: die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03086) fragment: wier (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03086) vertaling: Piet dienkt dat jan en marie op niemend boos bin
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03086) vertaling: Wim dienkt dat me nooit iemend 'n pries gee
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03086) vertaling: t is waer dat ze nie mee marie moge praote
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03086) vertaling: nerregens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03086) vertaling: niemend
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03086) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03086) vertaling: 't bestaet nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03086) vertaling: geen een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03086) vertaling: Zei 't'm nie dat ik nae buten bin geweest!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03086) vertaling: Nie vertelle dat je een cadeau voor 'm gekocht e, oor!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03086) vertaling: Weet je nie dat 'n gevalle is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03086) vertaling: Wendy probeerde om niemend pine te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03086) vertaling: T schient dat ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03086) vertaling: Ze schient niks te moge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03086) vertaling: Ze probere a de ele dag om mekaore op te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03086) vertaling: 't Belooft wi 'n mooie dag toren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03086) vertaling: t is messchien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03086) vertaling: M'ade t geluk om m direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03086) vertaling: As 'doenders n valleke zie, binze bange
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03086) vertaling: As me 'daerrepels nie kunne verkope, zitte me in de probleme
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03086) vertaling: As julder m nie meeneme oor ik kwaed
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03086) vertaling: ie wist 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03086) vertaling: Op dit feest oor ter vee gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03086) vertaling: Noe oorter allenenog me brood verkocht in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03086) vertaling: As z'n mee de fiets komt za je we laete weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03086) vertaling: As je tied eit, kom dan is 'n keerje langs (of an)
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03086) vertaling: As ik rike bin, koop ik 'n dire auto
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03086) vertaling: Marie ei gezeid dat jie geprobeerd eit om een liedje te ziengen
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03086) vertaling: die (mensen) uut de stad, die ebbe ier vee uzen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03086) vertaling: An die nieuwe vaert, die zie je geen mens mi
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03086) vertaling: Gister is jan ier geweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03086) vertaling: de dag dat jan belde, was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03086) vertaling: Jef, die zou ik nooit uutnodege
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03086) vertaling: Marie die zu zoies nooit doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03086) vertaling: Bert, die drienk we is 'n glas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03086) vertaling: Martha, die zou ik we is bie mien tuus wille uutnodege
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03086) vertaling: Dat uus, dat zou ik nooit wille kope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03086) vertaling: Dat uus, dat staet di a fuufteg jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03086) komt voor: n
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03086) komt voor: n
gebr.: 4
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03086) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03086) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03086) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03086) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03086) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03086) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03086) vertaling: Ei Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03086) vertaling: Pas op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03086) vertaling: ' t Was me net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03086) vertaling: Marjo ei noe meer koeien dan ze vroeger ao
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03086) vertaling: As susanne ao kunne komme, dan ao ze dat gedae
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03086) vertaling: Zie is de beste dokter, die ik kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03086) vertaling: Vo je ies weggooit moe je ven belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03086) vertaling: ier is alles wat ik gekrege e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03086) vertaling: Jan is te gierig om ies an z'n kinders te gee
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03086) vertaling: Asof jie ies van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03086) vertaling: Leg neer dat boek!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03086) vertaling: As je echt niekan wachte, kom dan me
000 (z11opm) (inf. 03086) opm. inf.: In mijn streektaal is 't niet gebruikelijk van omgedraaide zinnen. De G=H en de H wordt bijna niet gebruikt
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03086) vertaling: Ik weet dat jan de dokter ao kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03086) vertaling: komt niet voor
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03086) vertaling: Ie zei dat ik tao moete doe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03086) vertaling: komt niet voor
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03086) vertaling: Ie is vorege weke du dokter Mertens geoppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03086) vertaling: Ik oor morrege du dokter mertens geoppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03086) vertaling: Ik dienke dat je vee weg zou moete gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03086) vertaling: Ik dienke dat je vee weg zou moete gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03086) vertaling: Et is dom om zulke diere diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03086) vertaling: Et is dom om zulke diere diengen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03086) vertaling: Ie is aolle kappotte spullen an het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03086) vertaling: Ie is aolle kappotte spullen an het weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: Ik vind dat je meer de krante zou moete leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: Ik vind dat je meer de krante zou moete leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: 't Is dom om in 't doenker de krante te lezen
positie: 1
opm.: twijfelgeval vertaling
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: 't Is dom om in 't doenker de krante te lezen
positie: 1
opm.: twijfelgeval vertaling
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: Ie is de ele dag de krant an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03086) vertaling: Ie is de ele dag de krant an 't lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03086) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03086) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03086) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03086) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03086) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03086) vertaling: Robert ei een groene appel weggegee en noe ei ten d'r nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03086) vertaling: Er waere vee mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03086) vertaling: Waere d'r vee mensen op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03086) vertaling: Wat ei je vo boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03086) vertaling: Wat vo boeken ei jie gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03086) vertaling: Wat vo boeken ei jie gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03086) vertaling: Wat ei je vo boeken gekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03086) vertaling: ie weunt bie marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03086) vertaling: Ie weun bie wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03086) vertaling: Loop even nae de bakker,wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03086) vertaling: WIe ei je gezie?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03086) vertaling: Wie ei joe gezie?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03086) vertaling: As ik dat gewete ao dan ao ik 't nie gedae
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03086) vertaling: 't Zou beter weze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03086) vertaling: Gelukkig ao jan de dokter gebeld en die was 't er al eel gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03086) vertaling: Loop noe toch du, vervelende joengers
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03086) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03086) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03086) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03086) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03086) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03086) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03086) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03086) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Grijpskerke

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Grijpskerke