SAND-data Steenbergen (I057p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Steenbergen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][[k]I057p[/k][h]263[/h][i]264[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Een vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze wist nie da marie gisteren dood gegaan was.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor ze weet niet da marie gisteren is gestorve?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Dood gegaan is of dood is gegaan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dit ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Geen mens heef dat ooit gewuld of gekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op ete?[/v] sound
informant [a] Jan had heel het brood wel op willen ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Jan had heel het brood wel wullen op ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunne roepe?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Vertel maar nie wie sij a kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Een vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] jan kan zeneige da verhaal wel herinnere [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v]Twee vertaal jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamt zeneige voor da verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman eef geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bij um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor de timmerman eet geen spijkers bij?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar bij en dan klaar dan kan ook he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet zich voor mij sjouwe.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijve op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna liet dereige mee drijven op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zich eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Een vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward ee gehoord dat er fotos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor ward heeft gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=n] Van hemzelf nie van zen eige.[/a] sound
hulpinterviewer [v] drie vertaal ward eeft gehoord dat er fotos van zeneige in den etalage staan [/v]

zen eige
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal as ik zuinig leef leef ik zoals men ouders wille?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zo a men ouwe lui wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055]Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a]Atie nog drie jaar leeft leeftie langer dan zen vader.[/a]

a tie leef tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk blijft leve dan leef se nie lang meer.[/a]

as se
Vertaling is niet precies genoeg. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft et morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] At nou nog leeft dan leefet morgen ook nog.[/a]

a t leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a]As jullie zo losbandig leve leve jullie nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063]Vertaal als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a] Asse voor der werk leve leve ze nie voor de kinders.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal as rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a]As rudy nog nie dood is dan leeft leo ook nog.[/a] Vertaling in het eerste deel van de zin is niet precies genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft dan leef je langer.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er ook veel mense van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster nie zo veel mense van de landbouw leve.[/a]

as t er
tagging sound
informant [a]Dan leve der veel mense van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a]As pieter en liesje in het paradijs leve dan leve lisa en rosa in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Een vertaal als we sober leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we zuinig leve leve me gelukkig.[/a] Gebruik van me eerste persoon meervoud in inversie. tagging sound
hulpinterviewer [v]Twee vertaal als we ongezond leve leve we ongelukkig?[/v] sound
informant [a]As we ongezond leve leve we ongelukkig.[/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073]Vertaal leef wat minder bekrompen kindere?[/v] sound
informant [a]Leef wat minder bekrompen kindere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk da marie um zal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van et land te hale?[/v] sound
informant [a]Eije genoeg mense om et hooi binne te hale.[/a]

ei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Een vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a]Et was heel aardig van jan om te komme werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor het was aardig van jan te kome werke?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da gebruiken wij nie denk ik he want hier zegge we om te komme werke.[/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Een vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a] Deze kuip is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor deze ton is zwaar te drage?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die zinsopbouw komt bij ons denk ik niet voor he.[/a] sound
informant [a=n] Ja dat woordje om komt er altijd bij dan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Een vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a]Hij kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor hij kan staan te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan te zeure.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame stong het te regene.[/a] Gebruik van staan bij regenen. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben als jij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben dan hij.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a]Ze gelooft da jij eerder thuis ben as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217]Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof toch zeker nie dattie sterker is as jij.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij veul rijker zijn as sij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove da wij rijker zijn as zullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove da jullie nie zo slim zijn as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Een vertaal jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove jammer genoeg nie da sij armer zijn dan jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor jullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggen wij nie zo hun.[/a] sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a]U gelooft da lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft da louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij geloof tagging sound
informant da louis en jan sterker zijn dan peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Geloof jij da louis en jan sterker zijn as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a]De jongen die ze moeder gisteren opnieuw getrouwd is stond achter mijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor de jongen wie zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] De jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stong achter mij.[/a] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Drie de jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stong achter mij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] De jongen die ze moeder gisteren hertrouwd is stong acher mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Da kan ook he die ze?[/v] sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Vier de jongen waarvan zen moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] da kan ook he de jongen waar van zen moeder gistereren getrouwd is [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor de bank daar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ze op zate was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De bank waar dat ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a=j] Da kan wel he waar dasse op zate.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Vier de bank waarop ze zate was pas geverfd?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Vijf de bank waar dasse op zate was pas geverfd?[/v] tagging sound
informant [a=j]Dat is beter denk ik want dasse dat wordt hier ook nog al eens gebruikt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie a geld heb moe mij maar wa geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor die geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a=j]Die geld heeft die moe mij maar wa geve.[/a] tagging sound
informant [a=j] Die geld het da's ook goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie trok de deken naar zich toe naar dereige toe [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee komt voor marie trok de deken naar der eige?[/v] sound
informant [a=j] Ja toe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Geen mens mag het zien dus ik vin a jij het ook nie mag zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die se geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Dat is de vent diet ze geroepen hebbe.[/a] Ik denk dat de informant hier diet gebruikt maar ik ben niet helemaal zeker. tagging sound
hulpinterviewer [v=371]Vertaal dat is de man die het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Da's de man die et verhaal verteld het.[/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a]Da's de man waar ik van dacht dattie het verhaal had verteld.[/a]

da tie
Niet duidelijk of de zin met die ik denk goed is. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Da's de man die ik denk dasse geroepen hebbe.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan ook de man waarvan ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dasse niets mag ete?[/v] sound
informant [a]Et schijnt dasse niks mag wete.[/a]

da se
tagging sound
informant [a]Et schijnt dasse niks mag ete.[/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v]Komt voor da schijnt dasse niks mag ete?[/v]

da se
sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et lijk of der iemand in den hof staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Het lijkt wel of datter iemand in de tuin staat?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan ook datter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeken heb je gekocht.[/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie he jou op de kermis gezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Elkaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Toon was zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] neven zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandel sound
hulpinterviewer die de door het park?[/v] sound
informant [a] Gisteren wandeldenie door het park.[/a]

wandelde n ie
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Maar nie zo als het hier staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] sound
commentaar[meta][[k]I057p[/k][h]263[/h][i]264[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee we zoude zegge er wil geen mens danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunne vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee da zegge wij nie.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Volgens mij zeggen wij op een gegeven moment eddy moet vroeg kunnen op staan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo moeilijk prate wij nie hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitte hier nergens geen muize?[/v] sound
informant [a=j] Ja zitten hier nergens geen muize ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Nee dan zouwe we zegge hij spreek geen frans dus da kom nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij spreek nie goed frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman ja.[/a] iets later beredeneren de informanten de betekenis zonder scope inversie de informant geeft dan aan dat de zin niet kan maar of de zin met scope inversie echt niet kan moet worden nagevraagd in het nagesprek. tagging sound
hulpinterviewer [a] Of anders van niet iedereen is vakman da kan ook nog.[/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vriende?[/v] sound
informant [a=n] Dan zouwe wij zegge hij he nergens geen vriende dus dit kom zo niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Nee wie denk je ak in de stad ontmoet heb maar niet wat denk je.[/a]

a k
sound
hulpinterviewer [a] Da zeg je wel eens he wat denk je uh wie ik uh in de stad uh gezien heb.[/a] De informant geeft hier wel een zin met partiele wh verplaatsing maar wel met zeer zware intonatie. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n]Want als je zegt van wat denke jullie hoe ze et hebbe op gelost dat is moeilijker als dajje zegt van wat denke jullie hoe zoue ze het hebbe op gelost.[/a] De informant spreekt de tweede versie van de zin uit een intonatiebreuk tussen de twee zinnen in. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denk je dak in de stad ontmoet heb maar nie wie dus niet twee keer wie.[/a]

da k
De hulpinterviewer geeft later weer aan dat met een intonatiebreuk tussen de twee zinnen de zin wel goed is. sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze et hebbe op gelost?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hoe denk je dasse et hebbe op gelost die tweede keer hoe denk ik da wij nie gebruike.[/a]

da se
sound
informant [a] Wij zouwe zegge hoe denk je dasset op gelost hebbe.[/a]

da se t
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee deze zin niet geen zin om de koeie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a=n] Marie der koeie zijn verdronke bij de overstroming zouwe wij zegge dus een zin in deze opbouw kom bij ons nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Wij zouwe zegge ik zei nog tege haar deze jongen vinde ze allemaal wel aardig.[/a] Het is niet helemaal duidelijk of de zin goed is of niet. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Want ja'k kennne wij zo niet in deze woorden dan zeggen we op een gegeven moment wil je nog koffie jan en jan antwoordt ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraag hebbe ze gegete persoon b antwoordt jaanze?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Persoon a vraagt hebbe ze gegete persoon b antwoordt ja k heb al gegete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ze hebben al gegete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee met zulk weer kun je nie veel doen zouwe wij zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Nee is hem dood nee istie dood.[/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal misschien ga'k et ik wel krijge?[/v] sound
informant [a] Misschien gak et wel krijge.[/a]

ga k
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Want wij zette die ik daar nie achter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfder gij op duwe?[/v] sound
informant [a=n] Durf jij der op te douwe dus dit komt niet bij ons voor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeme gij uit nodige?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee durfdem uit te nodige durfjem uit te nodige.[/a]

durfde m durf je m
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeze gij uit nodige?[/v] sound
informant [a=n] Nee kenne we nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij een wie dat zij hadde kunne roepe?[/v] sound
informant [a=j] Vertel mij eens wie dasse kunne roepe.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of ze hadde kunne roepe?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie of zij hadde kunne roepe ik denk het wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of dat ze hadde kunne roepe?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk van wel he vertel mij eens wie of dat ze hadde kunne roepe.[/a] De hulpinterviewer vraagt welke zin het gebruikelijkst is maar daar wordt niet echt antwoord op gegeven dus dat heb ik niet getranscribeerd die vraag moet worden herhaald in het nagesprek. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat gedaan hebbe maar nie gekund da nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij dat gedaan kunne hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=j] Ja hoor ik weet dat hij gaan zwemmen is ja.[/a] De vraag is verkeerd ingesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dattie gaan zwemmen is sound
informant [a=j] Ja dat ook wel dat zouwe we ook zegge ik weet dattie gaan zwemmen is.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik weet dattie gaan zwemmen is ik weet dat hij is gaan zwemmen ja kunnen allebei.[/a]

da tie
Hier geeft de hulpinterviewer nog antwoord op vraag 347. tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect een ik denk dat je veel weg zou moete gooie?[/v] sound
informant [a=j] Ik denk dajje veel weg zou moete gooie ja.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee ik denk dat je veel zou weg moete gooie?[/v] sound
informant [a=n] Et zou kunne maar ik geloof niet amme het zo zouwe zegge.[/a]

a me
Gebruik van amme voor dat we. sound
hulpinterviewer [v] Drie ik denk dat je veel zou moete weg gooie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Maar nummer drie kan natuurlijk ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a=g] Ik denk da we veel weg zouwe moete gooie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen moet kunne zwemme?[/v] sound
informant [a=j] Ja kvind da iedereen moet kunne zwemme.[/a]

k vind
tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen moet zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=n] Nee da klop nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen kunne zwemme moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee bij ons moetie kunne zwemme.[/a]

moe tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemme kunne moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemme moet kunne?[/v] sound
informant [a=n] Nee moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maaar het kan wel ik vind dat iedereen zwemme moet kunne maar niet in onze context.[/a] Het is onduidelijk of de informant de zin nou wel of niet goed vindt. tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect kweet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Nee brood wil ete da wel nie wil brood ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boeke heeft jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee onbekend.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Wat wel zou kunne natuurlijk jan heeft drie boeke.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja maar gemaakt moet hebbe zou beter lope voor ons.[/a] sound
veldwerker [v] Maar dit kan eventueel wel?[/v] sound
informant [a=j] Et zou kunne.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik zou kieze voor gemaakt moet hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat zou voor ons de.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet?[/v] sound
informant [a=n] Da zegge wij nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] sound
hulpinterviewer [a=j] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt sound
hulpinterviewer et kan ook maar ik denk toch dat we eerder pakken aan jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt hij slaapt sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat kenne wij niet.[/a] sound
informant [a] Hij doe net of atie slaapt.[/a]

a tie
Gebruik van of a. sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt sound
hulpinterviewer hij slaapt persoon b antwoordt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kenne wij nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt slaapt hij persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij vraagt slaapt hij dan zou je zegge ja hij slaap.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doet nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brand nie meer maar niet de lamp doe niet meer brande.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier niet voetballe?[/v] sound
informant [a] Zouk meer voorkeur geve voor de kinders voetballe hier nie.[/a]

zou k
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja et zou wel kunne de kindere doen hier nie voetballe.[/a] tagging sound
informant [a] Maar a wij het snel zouwe moete zegge dan zouwe me zegge de kindere voetballe hier nie nie doen hier nie voetballe.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=j] Ja brande doet de lamp nie meer maar wij zouwe toch zegge de lamp brand nie meer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doet marie elleke avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor marie dans iederen avond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a=j] Ja doe het brood even snijde ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kopkes af wasse?[/v] sound
informant [a=j] Maar dan zou je nog meer ik doen wel even de kopjes af wasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Nee dit denk ik nie an nee dat is uh nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Da wordt daar denk ik nie an.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n] Nee met die rare jongen ben ik naar de markt geweest zouwe wij zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Of die rare jongen daar ben ik mee naar de markt geweest da kan ook denk ik maar zo in deze zin niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect ik heb al eerste drie somme gemaakt de welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant [a=j] De welken heb jij gemaakt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect de waffere heb jij al weggebracht?[/v] sound
informant [a=j] De waffere ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect persoon a vraagt wannneer zal de wereldvrede kome persoon b antwoordt nooit niet?[/v] sound
informant [a=j] Nooit niet niet per se niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in uw dialect heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk het niet he je me jij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij heeft de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Nou he het de bal in de mand gegooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer persoon a vraagt zal ik koken persoon b antwoordt dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nou dat dat zou ik er niet bij zegge ik zou zegge ja doe maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Volgens mij nie dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe nee da komt zo niet voor dan moet je ook weer toevoegingen gaan doen .[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook nie hoor wat wat zeg nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Marie zei dat jij piet een boek heb geprobeerd te verkope zou kunne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geve?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Kan wel denk ik he wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat jij hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da zou ook een normale zin zijn.[/a] sound
informant [a] Karel weet dat jij heb geprobeerd marie een boek te verkope.[/a] sound
hulpinterviewer [n] sound
hulpinterviewer [v=000] Vertaal een doe ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Doe ik dat eve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee doe jij?[/v] sound
informant [a] Doe jij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Drie doet hij?[/v] sound
informant [a] Doe hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Doet zij?[/v] sound
informant [a] Doe zij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vijf doet het?[/v] sound
informant [a] Doe et pijn doe et zeer.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zes doen wij?[/v] sound
informant [a] Doen wij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zeven doen jullie?[/v] sound
informant [a] Doen jullie da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Acht doen zij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Doen zij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Negen deed ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja dee ik da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deed jij?[/v] sound
informant [a] Dee jij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Elf deed hij?[/v] sound
informant [a] Dee hij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twaalf deed zij?[/v] sound
informant [a] Dee sij da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dertien deed het?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Deejet pijn.[/a]

dee j et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Veertien deden jullie?[/v] sound
informant [a] Deje jullie da.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vijftien deden wij?[/v] sound
informant [a] Deje.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zestien deden zij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Deje zij da.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mijn voor em werke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leeft leeft ze nie lang meer.[/a]

as se
tagging sound
veldwerker [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Asset nou nog leeft dan leefet morgen ook nog.[/a]

as et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [a] At nou nog leeft dan leefet.[/a]

a t
sound
veldwerker [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Vertaal leef wat minder zuinig kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder zuinig.[/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Komt voor hij kan staan te zeuren[/v] sound
informant [a=j] Ja hij kan staan te zeure.[/a] sound
veldwerker [v] En hij kan staan zeure zonder te?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=200] Vertaal toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame stong het te regene.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kunt u ook zeggen regende het zonder gebruik te maken van stong?[/v] sound
informant [a] Regenden et.[/a] De informanten merken op dat stond het te regenen de normale manier is om dit te zeggen. sound
veldwerker [v=220] Komt voor hun zijn armer?[/v] sound
informant [a=n] Hun zijn armer da zegge wij nie./a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat hun armer zijn?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=372] Komt voor dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Die ik denk dat het verhaal heeft verteld ja dat kan ook wel ja.[/a] tagging sound
commentaar[meta][k]I057p[/k][h]263[/h][i]264[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
veldwerker [v=260] Komt voor wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Nee wat denk je wie da zegge we nie.[/a] sound
veldwerker [v=261] Komt voor wat denken jullie hoe ze dat hebben opgelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denke jullie dasse het op hebbe gelost.[/a] sound
veldwerker [v]En wat hoe dat gaat niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=262] Komt voor wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk da wij da nie zegge hoor.[/a] sound
veldwerker [v=265] Komt voor hoe denk je hoe ze het hebben opgelost?[/v] sound
informant [a=n] Hoe denk je dasse op gelost hebbe.[/a] sound
veldwerker [v=353] Komt voor wil je nog koffie jaat?[/v] sound
informant [a=j] Jot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Komt voor vertel me eens wie asse had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie asse hadde kunne roepe ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Komt voor vertel me eens wie of ze hadden kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Wie of ze hadde kunne roepe ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Komt voor vertel me eens wie of dasse hadden kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Wie of dasse hadde kunne roepe ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Welke is het gebruikelijkst?[/v] sound
informant [a] Asse had kunne roepe.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Komt voor ik doen dat?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik doen da wel even.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Vertaal hij doet me pijn?[/v] sound
informant [a]Hij doe me pijn.[/a] tagging sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : n
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : n
084 Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen Onduidelijk of hi de zin wel of niet goed vindt. komt voor : n
148 Iedereen is geen vakman Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : j
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
opmerking: *daarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *daarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar asse
opmerking: *daarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar
opmerking: *daarop
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: nikskenie
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie meer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : n
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weet je of dat je
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
opmerking: De informant twijfelt heel sterk
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wullie (eventueel)
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
opmerking: niet hullie
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: bij zen eige
opmerking: * bij zen
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: bij em
opmerking: * bij zen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of datter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: assu daddu leeft leeftu
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: assiedere
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele keer
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: assu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: astie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asjullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanjullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaatonmiddelijk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenk ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingk niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toensij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toenwij ginge
opmerking: *toen ons
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
opmerking: *toen ons
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen amme
opmerking: *toen ons
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen aswe
opmerking: *toen ons
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wieter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: ook mogelijk die ... wie
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: ook die... wie
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
opmerking: maar met te is beter
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: *em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em