SAND-data Stavenisse (I054p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03078) vertaling: Jan kan z'n eige dat verhael nog wè herinnere
opm.: reflexief: z' n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03078) vertaling: Merie en Piet zie mekaore bie de kaarke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03078) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03078) vertaling: De tummerman ei gin spiekers bie z'n
opm.: reflexief: zijn of reflexief: z'n
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03078) vertaling: Fons zag 'n slange neffan z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03078) vertaling: Erik liet mien vò um waarke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03078) vertaling: Jewanna liet d'r eige op de golven meedrieve
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03078) vertaling: Toon bekeek z'n eige 's hoed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03078) vertaling: jan drienk in twee menuten 'n biertje uur
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03078) vertaling: Deze schoen lôope makkeluk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03078) vertaling: Eduard ken z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03078) vertaling: Ward ôorden dat van um foto's vò 't raem stae
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03078) vertaling: Deze petaoten schalle nie makkeluk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03078) vertaling: A dit glas op de grond valt, breekt 't
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03078) vertaling: Leef 'k wè gezond genocht dokter?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03078) vertaling: Ie leef à jaeen van d'erfenisse van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03078) vertaling: Van de weeke leeft'n op waeter in brôod
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03078) vertaling: Leeft het nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03078) vertaling: Oe lank leve judler nou à van die erfenisse?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03078) vertaling: In Bretagne leve ze mêest van de visserieë
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03078) vertaling: nae 't eten gae 'k slape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03078) vertaling: Zou 'k dat wè kunne?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03078) vertaling: Ie liet z'n uus ofbreeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03078) vertaling: 'K weet dat Jan 'n arde waarker is
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03078) vertaling: 'K weet dat Jan 'n arde waarker is
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03078) vertaling: 'K weet dat Jan 'n arde waarker is
komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03078) vertaling: Jan ei gin êen boek mêe
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03078) vertaling: jan ei gin boek mêe
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03078) vertaling: Beoken ei Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03078) vertaling: jan ei nie vee geld mêe
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03078) vertaling: Dae mag gin maans over dit geval praete
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03078) vertaling: Dae mag gin maans over dit geval praete
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03078) vertaling: Gin maans zei dat 'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03078) vertaling: Zitte ier òk muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03078) vertaling: Ik geve niks an 'n aore
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03078) vertaling: Dae wil gin maans waarke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03078) vertaling: Me wiste nie dat 'n tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03078) vertaling: Ik wist ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03078) vertaling: Ie mag mee gin maans d'r over praete
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet het, dat ie waegen vò drie ure klaer mot weze
opm.: 'gemaakt moet zijn' staat hier, en niet 'gemaakt moet hebben'. Het is een passief-constructie.
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet dat vò drie ure de waegen gemaekt mot were
opm.: passieve constructie?
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet dat vò drie ure de waegen gemaekt mot were
opm.: 'gemaakt moet zijn' staat hier, en niet 'gemaakt moet hebben'. Het is een passief-constructie.
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet het, dat ie waegen vò drie ure klaer mot weze
opm.: passieve constructie?
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet het, dat ie waegen vò drie ure klaer mot weze
opm.: 'gemaakt moet zijn' staat hier, en niet 'gemaakt moet hebben'. Het is een passief-constructie.
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet dat vò drie ure de waegen gemaekt mot were
opm.: passieve constructie?
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet dat vò drie ure de waegen gemaekt mot were
opm.: 'gemaakt moet zijn' staat hier, en niet 'gemaakt moet hebben'. Het is een passief-constructie.
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03078) vertaling: Jan weet het, dat ie waegen vò drie ure klaer mot weze
opm.: passieve constructie?
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03078) vertaling: Merie d'r auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03078) vertaling: idem
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03078) vertaling: Piet z'n auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03078) vertaling: idem
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03078) vertaling: Die man z'n auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03078) vertaling: idem
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03078) vertaling: die auto is nie van mien mè van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03078) vertaling: de krante van gistere lei onder de T.V.
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03078) vertaling: Jan is 'n broer van karolien en kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03078) vertaling: De fietsen van die jongers bin gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03078) vertaling: De moeder van die zusters is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03078) vertaling: Das Wim z'n auto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03078) vertaling: Dat is mien fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03078) vertaling: Ie mag mee gin maans over dat geval praete
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03078) vertaling: Ik wille gin maans kweste
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03078) vertaling: 't Is jammer da m'n nie mugge komme
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03078) vertaling: Da doek nie
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03078) vertaling: Da doek nie
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03078) vertaling: Dae gae'k nie an beginne
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03078) vertaling: Dae gae'k nie an beginne
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03078) vertaling: 'K è nie gewaarkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03078) vertaling: Ie ò t nog mè pas gezeid in merie begon te schrêeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03078) vertaling: Gae die bestellige nou mè opaele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03078) vertaling: Ik waark nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03078) vertaling: Je mò ier nie komme
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03078) vertaling: Je mag...
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03078) vertaling: Je mag...
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03078) vertaling: Je mò ier nie komme
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03078) vertaling: Jan ieuw' tegen da we nae Merie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03078) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03078) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03078) fragment: t (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03078) fragment: t (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03078) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03078) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03078) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03078) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03078) fragment: te zwaar om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03078) fragment: à (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03078) fragment: à (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03078) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03078) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03078) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03078) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03078) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03078) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03078) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03078) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03078) komt voor: n
fragment: julder è meer tied as ons (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03078) komt voor: n
fragment: julder è meer tied as ons (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ons è meer tied as jie (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ons è meer tied as jie (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03078) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie zit mè te zeuren (1)
opm.: dav
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie zit mè te zeuren (1)
opm.: dav
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie kan een tijd stae zeure (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie kan een tijd stae zeure (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Toen m'n ankwaeme regenden et (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Toen m'n ankwaeme regenden et (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Jan ze: dat'n mee wou gae (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Jan ze: dat'n mee wou gae (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie dee net of at'n ze nie zag (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03078) komt voor: n
fragment: Ie dee net of at'n ze nie zag (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03078) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03078) vertaling: Ik weet et wè, dà julder op gin maans kwaed bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03078) vertaling: Ik weet et wè, dà ze nie grôos is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03078) vertaling: Els dienkt dat et niet makkelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03078) vertaling: Ik weet et wè dajie nie te laete bin, mè ik wè
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03078) vertaling: Je weet toch wè da jie mo waarke, mè ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03078) vertaling: Iederêen dienkt, dat ons nae uus gae in uldernog mugge bluuve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03078) vertaling: 't Is jammer da ze weggaet nae ie komt
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03078) vertaling: Ik dienke da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03078) vertaling: Ik dienke dat Pieter in Liesje gae trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03078) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03078) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03078) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03078) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03078) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03078) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03078) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03078) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03078) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03078) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03078) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03078) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03078) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03078) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03078) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03078) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03078) fragment: die z'n (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03078) fragment: die z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03078) fragment: dae (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03078) fragment: waer (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03078) fragment: waer (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03078) fragment: dae (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) fragment: waer (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) fragment: waer (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) komt voor: j
fragment: welken (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03078) komt voor: j
fragment: welken (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03078) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03078) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03078) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03078) fragment: die à (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03078) fragment: die à (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03078) fragment: dae (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03078) fragment: wae (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03078) fragment: wae (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03078) fragment: dae (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03078) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03078) fragment: dak (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03078) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03078) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03078) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03078) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03078) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03078) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03078) fragment: die at (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03078) fragment: die at (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03078) vertaling: Wie dienk je da'k in de stad tegen 't lief liep/gezien è
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03078) vertaling: Oe dienke julder da ze 't opgelost è?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03078) vertaling: oe dienk je dat ze dat vò mekaore gekrege è?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03078) vertaling: magda weet nie, wie a m'n wile belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03078) vertaling: Zo iemand het weete, wie à m'n gerope è?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03078) vertaling: Wie dienk je da'k in de stad gezien è?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03078) vertaling: idem
opm.: twijfelgeval vertaling
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03078) vertaling: Ie ei z'n anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03078) vertaling: Ie ei z'n emme gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03078) vertaling: Ie ei z'n oed op
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03078) vertaling: Ie ei 'n vlekke op z'n emme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03078) vertaling: ie ei z'n bêen gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03078) vertaling: Zij t'r eige zêer gedae
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03078) vertaling: Merie trok d'n deken nae d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03078) vertaling: Luc weet dat'r foto's van z'n eige te kôop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03078) vertaling: Je weet toch nog wè, da m'n toen du dat bos geggae bin
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03078) vertaling: Noe weet 'k wi dat Merie d'r auto kepot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03078) vertaling: 'K weet et nog, dat'n as 'n vaarke zat te eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03078) vertaling: We wete 't nog wè dat aok Jan z'n boeken gestole bin, mè zie wete d'r niks mêe van
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03078) vertaling: Weet je nog dà m'n jan op de mart zaege
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03078) vertaling: Ie ei z'n eige 'n ongeluk gewaarkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03078) vertaling: Ie voelden z'n eige du ties zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03078) vertaling: Zou ie dat gedae kunne è?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03078) vertaling: Zoou ie dat kunne gedae è?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03078) vertaling: Zoou ie dat kunne gedae è?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03078) vertaling: Zou ie dat gedae kunne è?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekund (1)
opm. inf.: 't Is jammer genogt, mè ik weet dat Jan weg mot
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03078) fragment: gekunne (1)
opm. inf.: Jan zei dat merie nae 'n bakker gae most
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03078) fragment: gedae (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03078) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03078) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03078) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03078) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03078) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03078) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03078) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03078) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03078) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03078) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03078) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03078) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03078) vertaling: Me motte nae de schure om de koeien te voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03078) vertaling: Me motte nae de schure om de koeien te voeren
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03078) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03078) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik weet dat'n weg is
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik weet dat'n weg is
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik weet ie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03078) vertaling: Ik weet ie is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03078) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03078) vertaling: Aol de koeien van Merie bin bie de ramp verdronke
komt voor: j
opm.: dav
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03078) vertaling: Aol de koeien van Merie bin bie de ramp verdronke
komt voor: j
opm.: dav
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03078) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03078) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03078) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03078) vertaling: Waffere ei jie à weggebrocht?
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03078) vertaling: Waffere ei jie à weggebrocht?
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03078) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03078) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03078) vertaling: Ik weet jan is nae de mart gewist
komt voor: j
opm.: DAV
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03078) vertaling: Ik weet jan is nae de mart gewist
komt voor: j
opm.: DAV
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03078) vertaling: Ik kwam 'n lopes tegen
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03078) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03078) vertaling: Ik ôore moei, 'k ouwer mee op
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03078) vertaling: Ik ôore moei, 'k ouwer mee op
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03078) vertaling: Ie dee net of at'n pas uut bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03078) vertaling: Ie dee net of at'n pas uut bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03078) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03078) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03078) vertaling: Ik leefde d'r in die tied mè op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03078) vertaling: Ie leefden vroeger as 'n bêest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03078) vertaling: Dae leefden m'n as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03078) vertaling: Gin maans mag 't zieë, du jie ok nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03078) vertaling: Toen à je weggieng gebeurde 't net
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03078) vertaling: Ik weet et wae jie gebore bin
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03078) vertaling: Noe à je klaer bin mag je gae
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03078) vertaling: Omdat Merie gestorve was, ei t'r man Anna nie mêe kun elpe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03078) vertaling: Ik weet dat'n is ge zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03078) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03078) vertaling: jaet
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03078) vertaling: jaet
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03078) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03078) vertaling: jaet
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03078) vertaling: jaet
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03078) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03078) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03078) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03078) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03078) vertaling: ik wil 'n nooit mêe zieë,want ie ei m'n bedroge
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03078) vertaling: ik wil 'n nooit mêe zieë,want ie ei m'n bedroge
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03078) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03078) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03078) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03078) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03078) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03078) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03078) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03078) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03078) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03078) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03078) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03078) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03078) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03078) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03078) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03078) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03078) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03078) fragment: dae (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03078) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03078) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03078) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03078) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03078) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03078) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03078) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03078) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03078) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: wier (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: die d'r (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: die d'r (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: die d'r (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03078) fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03078) vertaling: Piet dinkt dat Jan in Merie op gin maans kwaed bin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03078) vertaling: Piet dinkt dat Jan in Merie op gin maans kwaed bin
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03078) vertaling: Wim dienkt da m'n an gin maans 'n pries geve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03078) vertaling: Wim dienkt da m'n an gin maans 'n pries geve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03078) vertaling: 't Is waer, ze mugge nie mee Merie praet
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03078) vertaling: 't Is waer, ze mugge nie mee Merie praet
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03078) vertaling: naarges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03078) vertaling: gin maans
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03078) vertaling: nôoit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03078) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03078) vertaling: gin êen
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03078) vertaling: Zei 't nie tegen z'n da'k nae buuten gewist bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03078) vertaling: Nie zègge ôô da jn kedo vò z'n gekocht eit
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03078) vertaling: Weejetnie dat'n gevàllen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03078) vertaling: Wendy zurgde zover meugeluk om gin maas zêer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03078) vertaling: t Schient da ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03078) vertaling: Ze schien niks te mug eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03078) vertaling: Ze perbere a êel d'n dag om mekaore op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03078) vertaling: 't Beloof wi 'n mooie dag te ôoren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03078) vertaling: 't Is misschien beter om nog even (of effen) te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03078) vertaling: M'n ò geluk, m'n ò den trek trug gevonde
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03078) vertaling: d'oender bin benauwd van een schietveugel
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03078) vertaling: A m'n de petaoten nie kunne verkôope, raeke m'n in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03078) vertaling: Ik ôore kwaed à julder 'n nie meeneme
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03078) vertaling: Ie wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03078) vertaling: Dae ôor vee gedans op dat fêest
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03078) vertaling: Noe ôor t'r allêen nog mè brôod in de wienkel verkocht
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03078) vertaling: A t'n me (of op) de fiets komt, zà d'n d'r nie vroeg weze
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03078) vertaling: Aje tied eit mòje's langs komme
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03078) vertaling: Ak riek waas, kochtek'n diren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03078) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03078) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03078) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03078) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03078) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03078) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03078) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03078) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03078) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03078) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03078) vertaling: Merie zei dà je geperbeerd eit 'n liedje te ziengen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03078) vertaling: merie zei dat ze je'n boek wou geve
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 2
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 2
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03078) vertaling: Die steejenaers è ier vee uuzen geboud
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03078) vertaling: Je zie gin maans mêe om an die nieuwe vaert
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03078) vertaling: Gistere ei Jan ier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03078) vertaling: Dien dag at Jan belden waas'k nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03078) vertaling: Die jef, die zou 'k nooit uutnoodege
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03078) vertaling: Merie die zou zoies noiot doeë
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03078) vertaling: Bert die drinke nog à's 'n glaasje te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03078) vertaling: Marha, die zou'k weè 's op visite wille vraege
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03078) vertaling: dat uus, dat zou'k nooit kôope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03078) vertaling: Dt uus, dat stae t'r aà vuuftig jaer
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03078) vertaling: Ei Gunther gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: Kiek uut
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: Kiek uut
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: Kiek uut
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas t'r op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas t'r op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03078) vertaling: pas t'r op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03078) vertaling: t was mè net goed genogt
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03078) vertaling: marjo ei noe mêer koeien as vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03078) vertaling: `A Susanne gekunnen ò, dan ò ze gekomme
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03078) vertaling: Zie is de beste dokter, die àk kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03078) vertaling: Vor à j'iets weggooit mò j'even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03078) vertaling: Dit is aol da'k gekrege è
opm.: twijfelgeval relatiefpronomen of voegwoord na 'alles'
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03078) vertaling: Jan is ze vrekkug, ze kinders kriege nooit wat
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03078) vertaling: Net of jie verstand van voetballen eit
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03078) vertaling: Dat boek lei dae
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03078) vertaling: 'A j'echt nie kan wachte, nou komt dan mè
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03078) vertaling: Ik wete dat Jan de dokte rò kunnen roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03078) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter gerope kon è
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03078) vertaling: Ie zei dak et ò motte doeë
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03078) vertaling: Ie zeë dak et gedae most è
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03078) vertaling: Ie is felweeke geoppereerd du dokter mertens
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03078) vertaling: Ie ôor maarrege du dokter Meretns geoppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03078) vertaling: Ik dienke dà je vee weg zou motte gôoie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03078) vertaling: Ik dienke dà je vee weg zou motte gôoie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03078) vertaling: 't Is stom om zukke diere diengen weg te gôoien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03078) vertaling: 't Is stom om zukke diere diengen weg te gôoien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03078) vertaling: Ie is aole kepotte spullen an't weggôoien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03078) vertaling: Ie is aole kepotte spullen an't weggôoien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: 'k vinde da je mêer de krante mò leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: 'k vinde da je mêer de krante mò leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: 't Is slecht vò je'n ôogen om in t donker de krante te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: 't Is slecht vò je'n ôogen om in t donker de krante te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: Eêl d'n dag zitten kranten te lezen
positie: 2
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03078) vertaling: Eêl d'n dag zitten kranten te lezen
positie: 2
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03078) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03078) fragment: om (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03078) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03078) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03078) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03078) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03078) vertaling: Robert ei êen groenen appel weggegeve in noe eit'n nog twee rôoie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03078) vertaling: D'r waere vee maansen op 't fêest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03078) vertaling: Waere d'r vee maansen op 't fêest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03078) vertaling: Waffoore boeken aaje gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03078) vertaling: Wat aaje vò boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03078) vertaling: Wat aaje vò boeken gekocht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03078) vertaling: Waffoore boeken aaje gekocht?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03078) vertaling: Ie weun bie Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03078) vertaling: Ie weun bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03078) vertaling: Gae 's even nae d'n bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03078) vertaling: Wie aaje gezieë
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03078) vertaling: WIe ei joe gezie
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03078) vertaling: Ak da geweeten ò, òk et nie gedae
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03078) vertaling: 't zou beter weze nog effen te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03078) vertaling: Gelukkig ò Jan d'n dokter gebeld in die was t'r zoo
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03078) vertaling: Lôop noe toch dù, vervelende jonge
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03078) komt voor: j
gebr.: 5

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I054p[/k][hi]112[/hi][i]111[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandeldediede door het park?[/v] De vraag is verkeerd ingesproken met tweemaal het verledentijdsaffix in plaats van eenmaal. sound
informant [a] Gisteren wandeldenie door het park.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet nie da marie gisteren gestorve is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a] Der wil geen mens danse.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag maar verderop wel. sound
hulpinterviewer [v]Betekent dit dat niemand danst of dat iedereen danst[/v] sound
informant [a=n] Die regel is eigenlijk fout he niemand niet danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ze willen het allemaal a je goed leest?[/v] sound
informant [a=n] Oh ja er wil niemand niet dat is waar.[/a] Met klemtoon op niet is de zin wel goed en betekent hij dus dat iedereen wil dansen. tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a=n] Els wil nie danse en ze wil nie zinge ook maar die niet die hoeft er nie meer bie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Geen mens heet da gewille of gekunne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a] Jan had jan ha heel het brood wel op wille ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar nie wie asse kunne roepen ha.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Zei maarnie wie asse ha kunne roepe.[/a]

a se
Informanten gebruiken hier zelf a na het vraagwoord. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=j] Zei maar eens wie asse dan kunne roepe ha.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Zei men eens wie asse kunnen roepen ha.[/a]

a se
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a=j] Wie of asse kunne roepe ha.[/a] De zin kan blijkbaar wel maar lijkt toch minder gebruikelijk dan de zin met wie dat. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamt zeneige voor da verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijzen naar?[/v] sound
informant [a] Na mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/]v sound
informant [a] toon wast zeneige in t teil [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
hulpinterviewer Zeit dat maar eens in uh zo et ons zegge. direct object voor het subject en het subject verschijnt in de accusatiefvorm in een bijzin. sound
informant [a] De timmerman he geen spijkers bie zen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slange naast um op de bank.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Fons die zag een slange neffen zen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mie voor zen werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Liet dereige mee drieve op de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze in voor in uw dialect ward heef gehore dat er foto's van zen eige achter het raam staat?[/v] sound
informant [a=j] ward het gehoord dat er fotos van zeneige achter het raam staan [/a]

zen eige
De hulpinterviewer gebruikt heef gehore en de informant het gehoord. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward heef gehore dat er foto's van zichzelf achter het raam staat?[/v] sound
informant [a] ward het gehoord dat er fotos van zeneige in et raam staan ja [/a]

zen eige
Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer Iedereen die at in et zicht kwam. Relatiefpronomen plus voegwoord. sound
hulpinterviewer [a] Ward het gehore dat er foto's van hemzelf achter het raam staat?[/v] sound
informant [a] ward ei gehoord dat er fotos van zeneige achter het raam staan [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [a=n] Hemzelf da gebruike we nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ek zoals men ouders willen?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leve levek zoals men ouders gewild he of wille.[/a]

a k leve k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zen vader?[/v] sound
informant [a] Aten nog drie jaar leeft leeften langer as zen vader.[/a]

at en leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo deur leeft dan zal ze het niet lang meer make.[/a]

as se
Vertaling is niet nauwkeurig genoeg. sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] At noe nog leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]

a t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] Aje zo losbandig bluuf leve.[/a]

a je
tagging sound
informant [a] Dan leve julder nooit zo lang als ik.[/a] Het eerste deel is niet letterlijk genoeg vertaald.[/a] sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse veur der werk leve dan leve ze niet veur der kinders.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft ja dan leef je het langst.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Ater zo weinig mensen leve van de landbouw dan leve vele mense van werk in de fabriek.[/a]

a t er
Tweede deel is vertaald zonder expletief. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] A pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Amen sober leve levemen gelukkig

a men leve men
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we zuinig leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Amen zuinig leve levemen ook gelukkig.[/a]

a men leve men
Er wordt niet gevraagd naar een adjectief dat begint met een klinker. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a]Leef wat minder bekrompen kinders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet kunne zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik vind dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor nee da zei je ook gewoon ja uh hetzelfde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a=n] Ja krom ja heel krom.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Allemaal krom.[/a] sound
informant [a=j]Ik vind dat iedereen zwemme kunne mot.[/a] De hulpinterviewer geeft aan dat hij de zin krom vindt maar de informant geeft wel een vertaling in de gevraagde volgorde waardoor het niet duidelijk is of de zin nu wel of niet goed is voor de informant tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Ik vind da iedereen mo kunne zwemme hetzelfde eigenlijk.[/a] De informant geeft niet expliciet antwoord op de komt voor vraag maar uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a] Ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a] Eddy moet er vroeg uit kunne.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denke a marie em zal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=n] Zitte hier nergens muizen dat geen dat past nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a] Hie spreek slecht frans.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a] Hij he nergens geen vriendn.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag maar wel gebruik van de constructie van vraag 140. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete.[/a] Uit het voorgaande blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal boeken hei jan driee?[/v] sound
informant [a] Jan e drie boeke.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat en voor drie uur de wagen mot hebbe gemaakt?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik vind het ook krom.[/a] sound
informant [a] Jan weet daten voor drie uur de wagen gemaakt moet he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat en voor drie uur de wagen mo gemaakt he?[/v] sound
informant [a] Jan weet daten voor drie uur de wagen gemaakt mot he.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt mot hebben?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is hetzelfde ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet daten voor drie uur de wagen gemaakt he mot?[/v] sound
informant [a] Mot he.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja da zegge we helemaal zo nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Aje genoeg mensen om te hooien.[/a] Geen vertaling die dicht genoeg bij de tekst is. tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] et was aradig van jan om te kome werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
commentaar[meta][k]I054p[/k][hi]112[/hi][i]111[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=190] sound
hulpinterviewer [a] Deze ton is te zwaar om te dragen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Ie staat te zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Ie kan staan zeure.[/a] Niet gevraagd naar hij kan staan te zeuren. tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen awwe der an kwame regende et.[/a]

a we
Gebruik van toen a. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal k geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] K gelove ak groter ben as ie.[/a]

a k
a k tagging sound
informant [a] As um kan ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloof da jie eerder thuis ben as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof toch niet daten sterker is as jie.[/a]

dat en
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove asse rijker ben as hulder.[/a]

a se
De informant vertaalt met zij in plaats van wij. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelove nie da julder net zo slim ben as ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie geloven toch niet da sij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Julder gelove toch niet dasse armer ben as julder.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Jullie gelove toch niet dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Julder gelove toch niet dat ulder armer bin as.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of hun voor kan komen als het subject van de ingebedde zin maar de informanten gebruiken wel ulder wat ook een accusatiefvorm is. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U gelooft da lisa net zo mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft da louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Ie geloof toch nie da louis en jan sterker ben as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in het dialect sound
hulpinterviewer ie slaapt ie doet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asse tegen mien zegt ie slaapt dan zeg ik niet ie doet.[/a]

a se
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect a hij slaapt b et doet[/v] sound
informant [a=n] Die t komt hier helemaal nie voor he da zegge men nie nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect a slaaptie b ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaaptie ie doet et.[/a] Er wordt niet expliciet antwoord gegeven op de komt voor vraag maar uit de andere vragen blijkt dat deze zin ook niet kan de informant vertaalt met ie doet et. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a] De lamp brandt nie meer.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v] Twee brande doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=j] Brande doet de lampe nie meer zou ik ook zegge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in het dialect doe marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a=j] Doe marie elleken avond danse ja zeg ik ook.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja danst marie elleken avond.[/a] sound
informant [a] Ja das nog beter eigenlijk.[/a] sound
informant [a] Ja dat doet dat komt bij ons nie zo voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a] Snij het brood even.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kommetjes af wasse?[/v] sound
informant [a=j] Ja Ik doe de kommetjes wel even af wasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] De jongen van die moeder die gisteren trouwden die stong achter men.[/a] sound
informant [a] de jongen die zen moeder voor de tweede keer getrouwd is die stong achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar dasse op zate was pas gevefd.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie a geld heit die mo me maar wa geve hoor.[/a] tagging sound
informant [a] Die a geld heit die mo mie maar wa geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kun je ook zeggen die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=j] Dat is zeker dat ik het net zei he die a geld heit die mo me maar wa geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wat denk je dak gezien he in de stad.[/a]

da k
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denk je hoe asse da gedaan he.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze et hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denk je asse da gedaan he.[/a]

a se
sound
hulpinterviewer [a=j] Hoe denk je hoe asse da op gelost e.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad tegen kwam.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja dat gebruiken we nie he.[/a] sound
informant [a] Zou en da gekunnen he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n]Dan past het weer he zou en da gekunnen he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zeg je het nie.[/a] sound
informant [a] Ik he geen zin om de koeien te voeren.[/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal de politie zou bij hem komen en nemen hem mee?[/v] sound
informant [a] De politie zoe bie zen kome en mee neme.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in het dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] De koeie van marie ben allemaal verdronke bij de overstroming.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie an?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dit nee da denk ik nie an.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die jongen ben ik mee naar de mart geweest[/v] sound
informant [a=j] Ja die jongen ben ik mee naar de mart geweest.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Meet die jongen ben ik naar de mart geweest.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in het dialect ik heb al de eerste drie somme gemaakt de welke e jie gemaakt?[/v] sound
informant [a=n]Ik heb de eerste drie somme gemaakt welke he jie gemaakt de komt er niet in voor welke bij ons de welke nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor inuw dialect de watvoore he je al weg gebracht?[/v] sound
informant [a] Wat voore he je al weg gebracht.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] De nie he.[/a] sound
hulpinterviewer Waffere ben dat. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen ik geloof dat deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=j] Ik heb nog nooit iemand kwaad zien worde op deze jongen ik gelove sound
informant ik gelove deze jongen vinden ze allemaal wel aardig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik gelove dasse deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Geen mens mag het ziee dus ik vind da jie het ook nie mag ziee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kun je ook zeggen niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zou kunne zou toch wel kunne dan vind ik da je het ook nie ziee mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in het dialect hoe gebruikelijk is deze zin het dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
informant [a] Ik weet daten gaan zwemmen is.[/a]

dat en
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in het dialect hoe gebruikelijk is deze zin het dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet daten is gaan zwemmen ik weet daten gaan zwemmen is het is precies eender.[/a]

dat en dat en
Hier wordt ook het antwoord op vraag 347 gegeven. tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in het dialect wil je nog koffie jan ja ik?[/v] sound
informant [a] Jan wil je nog koffie ja ik lust nog wel een bakje.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect hebbe ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a=n] E ze gegeten jaanze nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw diaelct vertaal met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Met zukke weer kun je nie veel doee.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hem is dood?[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Ie is dood.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=j] Is en dood.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal haar is ziek?[/v] sound
informant [a] Ze is ziek.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin voor inuw dialect vertaal is haar ziek?[/v] sound
informant [a] Is se ziek.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dit is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die asse geroepen he.[/a]

a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dit is de man die et verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die at verhaal gedaan eet.[/a]

a t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dit is de man die ik denk dat et verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ak denke dat et verhaal verteld eet.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dit is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ak denke asse geroepen he.[/a]

a k a se
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect a wanneer zal de wereldvrede komme b nooit niet?[/v] sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede kome nooit maar nooit nie nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] At echt sterk uut gedrukt wordt zeg je dat he nooit nie.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a] T schient dasse niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal t lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liek wel of ater een vent in de tuin staat.[/a]

a t er
tagging sound
hulpinterviewer [a] Et liek wel of ater iemand int hof staat.[/a]

a t er in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal misschien ga k et ik wel krijge?[/v] sound
informant [a=n] Misschien gaket wel krijge.[/a]

ga k et
Uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] Durf je daar op duwe.[/a] De informant vertaalt de zin zonder te. tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeme gij uit nodigen?[/v] sound
informant [a=n] Durf jie mien uut nodigen.[/a] Vertaling zonder te tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdeze gij uit nodigen?[/v] sound
informant [a] Durf jie ze uut nodige.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ei je jie mien jie die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a=n] Ei jie mien die brief gestuurd.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect ie eit de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a] Ie eit de bal in de mand gegooid.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal a zal ik koken b doe dat doe maar?[/v] sound
informant [a] Zal ik koke ja doet dat maar.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Krom he.[/a] sound
informant [a]Nou moeje me belove dajje da boek nooit meer weg steekt.[/a]

moe je da je
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in het dialect vertaal wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zei mien eens wat ajje gekocht eit zeker is de bedoeling.[/a]

a je
sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal op zoveel mogelijk manieren sound
hulpinterviewer ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] sound
informant [a] Ik denk ajje veel weg zou motte gooie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant [a=n] Ik zou zegge ik denk dajje veel weg zou motte gooie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien?[/v] sound
informant [a=j] Zo zeg ik et ook int zeeuws.[/a] De informant zegt ja maar vertaal met de volgorde waar weg aan het begin staat. sound
informant [a] Ik denk ajje veel weg zou motte gooie.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Waffer boeken ei je gekocht.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie he je op de kermis geziee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie ei joe op de kermis geziee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie trok de dekens naar dereige toe ja [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkopen?[/v] sound
informant [a=j]Marie zei dajje piet een boek willen verkopen eit.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] sound
informant [a] Wim dacht dak els een boek cadeau wou geve.[/a] Geen antwoord op de vraag. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat jij hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Karel weet daje geprobeerd heit marie een boek te verkope.[/a] tagging sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=259] Komt voor wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] tagging sound
informant [a=j]Wie a geld eit.[/a] sound
veldwerker [v=260] Komt voor wat denk je wie ik in de stad heb gezien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wat denk je wie ik in de stad gezien he nee da gebruike men zo nooit.[/a] sound
veldwerker [v=329] Komt voor ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n]K geloof asse die jongen allemaal we aardig vinde.[/a]

a se
sound
veldwerker [v=367] Komt voor is ter ziek?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee is ze ziek.[/a] sound
veldwerker [v=398] Komt voor ze schijnt niets te mogen eten?[/v] sound
veldwerker [v=532] Komt voor marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkopen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat zou gezeid kunne worde.[/a] sound
veldwerker [v=530] Is dat beter dan marie zei dat jij piet een boek hebt geprobeerd te verkope?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat eerste is beter ja.[/a] sound
veldwerker [v=531] Komt voor wim dacht dat ik had geprobeerd om els een cadeau te geven?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wim dacht dak geprobeerd ha om els een cadeau te geve.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zou men zo nie zeggen.[/a] sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park komt voor : n
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
vorm: wie a
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : j
opmerking: De variant met 'a' komt vaker voor.
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan Komt voor met 'zichzelf', 'hem', 'hemzelf', 'z'n eigen'? Voorkomende vormen invullen bij VORM. vorm: zen eige
opmerking: *hemzelf; *zichzelf
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse leeft leefse
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; Eerste deel van de zin niet letterlijk vertaald. vorm: aje/ a julder leve leefje
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; Informant vertaalt tweede deel zonder expletief. vorm: atter leve leveder
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint vorm: amme leve leve
opmerking: *ammen leve
082 Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet Onenigheid over deze zin. komt voor : n
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten komt voor : n
087 Eddy moet kunnen vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen komt voor : n
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo' komt voor : n
154 Boeken heeft Jan drie komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : n
vorm: om te
opmerking: alleen met om en te zoals in de zin hierboven, niet zonder om danwel te
190 Deze ton is zwaar om te dragen Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. opmerking: niet zonder 'om'
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
198 Hij kan staan te zeuren komt voor : n
vorm: hij kan lopen zeuren
opmerking: wel hij kan lopen zeuren
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij vorm: ze gelove da ons rieker bin as ulder
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: sen moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar asse
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar asse
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming komt voor : j
vorm: marie al der koeien
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Als andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide als 'komt voor'-vraag.In relevante gebieden (Vlaand. zonder Limb.) peilen naar 'weesten zwemmen' komt voor : n
opmerking: De informant maakt omtrekkende bewegingen om deze zin heen
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen komt voor : n
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! in de betekenis: dat is goed komt voor : n
495 Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien het is niet helemaal zeker of de derde volgorde voorkomt, aangezien de informant zegt dat de zin voorkomt maar vervolgens vertaalt met de eerste volgorde. komt voor : n
opmerking: geen goed antwoord op de vraag
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan die stopt niet meer
opmerking: stoppen = roken
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: men
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ons
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: je weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: bin
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: ulder
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : j
vorm: ons zegge
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zen
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of atter
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: ajje vindt dajje leeft leefje
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: atelke
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: attenkele
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajje gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atten gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaten
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ammen gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gamen
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajulder gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gajulder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atulder ga
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ulder
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ak ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingjie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen attie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen ons ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging ulder
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen a ons
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen ammen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen julder ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ons
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen asse ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wie atter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zen