SAND-data Zierikzee (I049p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 07805) vertaling: Jan gerinnert z'n eige dat veraal we
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03513) vertaling: Jan erinnert z'n eige dat ver'ael wè
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03513) vertaling: Merie in Piet zie mekaore vèr de kèrreke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 07805) vertaling: M&P zie mekaare vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03513) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 07805) vertaling: T wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 07805) vertaling: de timmerman ei gin spieker mee ebrought
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03513) vertaling: D'n tummerman ei gin spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03513) vertaling: Fons zag 'n slange naest z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 07805) vertaling: F zag een slange naest z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03513) vertaling: Erik liet m'n vèr um wèrreke
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 07805) vertaling: E liet mien voor 'm wereke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 07805) vertaling: J liet d'r eige meedrieve op de holven
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03513) vertaling: Jewanna liet 'r eige meedruve op de golleven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03513) vertaling: Toon bekeek z'n eige us goed in spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 07805) vertaling: T bekeek z'n eige ens hoed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03513) vertaling: Jan ei in twêê menuten 'n beertje gedronke
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 07805) vertaling: J ei in twee minuten een biertje hedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 07805) vertaling: deze schoenen lope makkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03513) vertaling: Deze schoenen loupe makkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03513) vertaling: Edeward kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 07805) vertaling: E kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03513) vertaling: Ward ei g'ôôre datter foto's van z'n eige vò 't raem stae
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 07805) vertaling: W ei ghort dat d'r foto's van z'n eige in de etalage stae
opm.: reflexief: z'n eigen
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 07805) vertaling: die aerpels schaele nie hemakkelijk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03513) vertaling: Die aerrepels schèlle nie makkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03513) vertaling: Dit glas breekt as 't op de grond vaolt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07805) vertaling: dit glas breekt as 't op de hrond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 07805) vertaling: dokter, leef ik we hezond henoeg
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03513) vertaling: Dokte, leef'k wè gezond genog
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03513) vertaling: à jaere leefd'n van d'errefenis van z'n vaoder
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 07805) vertaling: a jaeren leeft ie van de erfenisse van zien vaede
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03513) vertaling: Deze weeke feofd'n op waeter in brôôd
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 07805) vertaling: deze week leeft ie op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03513) vertaling: Deze weeke feofd'n op waeter in brôôd
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03513) vertaling: feofd'n: slecht leesbaar
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03513) vertaling: feofd'n: slecht leesbaar
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 07805) vertaling: leeft et nooh
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03513) vertaling: Leeft'n nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 07805) vertaling: oelange leve julder noe a van die erfenisse
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03513) vertaling: 'oelang leeve julder noe à van die errefenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 07805) vertaling: in B leve ze vooral van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03513) vertaling: In Bretagne leeve ze veraol van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07805) vertaling: nae et eten gae ik slaepe
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03513) vertaling: Nae 't eeten gae 'k slaepe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 07805) vertaling: zou ik dat we kunne doe
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03513) vertaling: Zou'k dat wè kunne doe?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07805) vertaling: ie liet zien uus afbreke
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03513) vertaling: Ie liet z'n 'uus afbreeke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07805) vertaling: ik wete dat J ard moe kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07805) vertaling: ik wete dat J ard moe kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03513) vertaling: 'k weete dat Jan 'ard mot kunne wèrreke
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07805) vertaling: ik wete dat J ard moe kunnen wereke
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03513) vertaling: 'k weete dat Jan 'ard mot kunne wèrreke
komt voor: j
gebr.: 3
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03513) vertaling: 'k weete dat Jan 'ard mot kunne wèrreke
komt voor: j
gebr.: 3
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03513) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 07805) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03513) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 07805) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 07805) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03513) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03513) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07805) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03513) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07805) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03513) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07805) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03513) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 07805) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03513) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 07805) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03513) komt voor: n
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 07805) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03513) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03513) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 07805) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03513) komt voor: n
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03513) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 07805) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 07805) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03513) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03513) komt voor: n
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 07805) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03513) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 07805) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03513) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03513) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03513) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 07805) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03513) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 07805) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03513) komt voor: n
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03513) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 07805) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03513) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 07805) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03513) komt voor: n
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 07805) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03513) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03513) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 07805) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07805) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03513) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03513) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 07805) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03513) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 07805) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03513) komt voor: n
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 07805) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03513) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03513) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 07805) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03513) vertaling: Jan ei gin êên boek mê
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07805) vertaling: J ei geen boek me
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03513) opm.: streep door vraag
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 07805) vertaling: J ei geen boek me
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03513) opm.: streep door vraag
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 07805) vertaling: boeken ei J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03513) opm.: streep door vraag
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 07805) vertaling: Jan ei nie vee held me
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03513) opm.: streep door vraag
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07805) vertaling: de mag niemand over prate over dat probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07805) vertaling: de mag niemand over prate over dat probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 07805) vertaling: niemand zeit dat ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 07805) vertaling: zitten ier eregens muuzen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03513) vertaling: zitte 'ur nèrreges gin muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 07805) vertaling: ik geve niks an een ander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 07805) vertaling: niemand wil wereke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 07805) vertaling: wulder wiste nie dat ie tuus was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03513) opm.: streep door vraag
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 07805) vertaling: ik wist et ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07805) vertaling: ie mag mi niemnd praete over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03513) opm.: streep door vraag
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 07805) vertaling: Jan weet dat ie vo drie ure da wage hemaakt mot ebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03513) vertaling: Jan weet datten vò drie uure de waegen gemaekt mot 'èbbe
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 07805) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03513) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 07805) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 07805) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03513) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07805) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03513) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 07805) vertaling: Maries auto is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Maries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 07805) vertaling: M d'r auto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Merie d'r auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Piets auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 07805) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 07805) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Piet z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 07805) vertaling: die man z'n auto is kapot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Die mans auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03513) vertaling: Die man z'n auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 07805) vertaling: die man z'n auto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 07805) vertaling: dien auto is nie van mien mo van em
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03513) vertaling: Die auto is nie van mien mà van 'um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 07805) vertaling: de krante van gisteren lei onder de TV
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03513) opm.: streep door vraag
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03513) opm.: streep door vraag
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 07805) vertaling: J is K&K d'r broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 07805) vertaling: de fietsen van de jongens bin estolen
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03513) vertaling: Die jongers d'r fietsen benne gestoole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03513) vertaling: Die zussen d'r moeder is op bezoek
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 07805) vertaling: de moeder van de zussen is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03513) opm.: streep door vraag
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 07805) vertaling: die auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 07805) vertaling: die fiets is van mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03513) opm.: streep door vraag
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07805) vertaling: ie mag mi niemand prate over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03513) opm.: streep door vraag
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 07805) vertaling: ik wil niemand zeer doe
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 07805) vertaling: et is jammer dat wulder niet magge komme
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03513) opm.: streep door vraag
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03513) opm.: streep door vraag
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 07805) vertaling: dat gae ik nie doe
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03513) opm.: streep door vraag
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 07805) vertaling: ik a nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03513) opm.: streep door vraag
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 07805) vertaling: nog ma net ad ie et verteld of M begon te schreeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03513) opm.: streep door vraag
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 07805) vertaling: dae die bestellinge noe ma epaele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 07805) vertaling: ie werekt nie
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03513) opm.: streep door vraag
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03513) opm.: streep door vraag
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 07805) vertaling: ik verbie je om ier te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03513) opm.: streep door vraag
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 07805) vertaling: J ieuw tegen dat we M belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07805) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03513) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07805) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03513) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03513) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07805) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07805) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03513) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07805) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07805) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03513) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07805) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03513) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07805) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03513) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03513) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03513) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 07805) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07805) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03513) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07805) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03513) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03513) fragment: gaan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07805) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07805) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03513) fragment: gaan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03513) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07805) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07805) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03513) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07805) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03513) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07805) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03513) fragment: om (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03513) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 07805) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03513) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07805) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03513) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07805) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03513) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03513) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07805) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07805) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07805) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03513) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03513) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07805) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07805) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03513) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07805) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03513) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07805) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03513) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07805) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03513) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03513) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07805) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07805) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03513) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07805) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07805) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07805) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07805) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03513) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03513) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 07805) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 07805) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 07805) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 07805) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03513) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 07805) komt voor: n
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 07805) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03513) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 07805) vertaling: ik wete dat julder op niemand boos binne
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03513) vertaling: 'k weete dat julder op gin mins bôôs benne
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 07805) vertaling: ik wete dat zie op niks groos is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03513) vertaling: 'k weete dat ze nèrreges trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 07805) vertaling: E dinkt dat 't nie gemakkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03513) vertaling: Els deinkt dat 't nie makkelek is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 07805) vertaling: ik wete dat ik te late bin en jie nie
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03513) vertaling: 'k weete dà'k te laete bin in jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 07805) vertaling: jie weet toch dat jie moe wereke en ikke nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03513) vertaling: Jie weet toch dat jie mot wérreke in ikke nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 07805) vertaling: iedereen dinkt dat ie naar uus gaat en dat zie nog mogge bluuve
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03513) vertaling: Iederêên dienk dat wulder naer 'uus gao in dat zullee nog magge bluuwe
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 07805) vertaling: 't is jammer dat ie komt en dat zie weggaat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03513) vertaling: 't Is jammer datten komt in dat zie weggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 07805) vertaling: ik dinke dat L ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03513) vertaling: 'k Dienke dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 07805) vertaling: ik dinke dat P&L gae trouwe
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03513) vertaling: 'k Dienke dat Pieter in Liesje gae trouwe
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03513) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 07805) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07805) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03513) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03513) komt voor: j
betekenis: bevestigend
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07805) komt voor: j
betekenis: bevestigend
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03513) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 07805) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 07805) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 07805) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03513) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 07805) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03513) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03513) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 07805) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 07805) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03513) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 07805) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03513) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03513) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 07805) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 07805) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03513) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 07805) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03513) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03513) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 07805) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 07805) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03513) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 07805) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03513) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03513) komt voor: j
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 07805) komt voor: j
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 07805) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03513) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07805) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03513) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03513) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07805) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07805) vertaling: doe je 't brood even snieë
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03513) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07805) vertaling: doe je 't brood even snieë
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03513) fragment: waarvan de (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03513) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07805) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03513) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03513) fragment: waarvan de (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03513) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07805) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03513) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03513) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03513) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03513) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07805) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03513) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07805) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03513) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07805) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03513) fragment: die (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 07805) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03513) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07805) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03513) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07805) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03513) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03513) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03513) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03513) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07805) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03513) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03513) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 07805) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03513) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03513) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07805) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03513) fragment: Die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07805) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07805) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07805) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07805) vertaling: wie dienk je da ik in de stad ezie oa
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03513) vertaling: Wie dienk jee da'k in de stad teegen gekomme bin?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07805) vertaling: oe dienken julder da ze 't opgelost ao
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03513) vertaling: 'oe dienke julder da'ze 't opgelost è
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03513) opm.: streep door vraag
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 07805) vertaling: oe dienk je da ze 't opgelost oa
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 07805) vertaling: M weet nie wie wulder willen opbelle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03513) vertaling: Magda weet nie wie m'n op wille bèlle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 07805) vertaling: weet iemand wie wulder eroepen oa
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03513) vertaling: wie weet wie m'n geroope eit?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03513) vertaling: Wie dienk jee dà'k in de stad teegen gekomme bin
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07805) vertaling: wie dienk je da 'k in de stad ezie oa
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03513) opm.: streep door vraag
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07805) vertaling: wie dienk je da 'k in de stad ezie oa
opm.: twijfelgeval D-woord voorop in bijzin of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 07805) vertaling: ie ei z'n anden ewasse
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03513) vertaling: Ie ei z'n 'anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07805) vertaling: ie ei z'n emde ewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03513) vertaling: Ie ei z'n 'emde gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 07805) vertaling: ie ei een oed op z'n ood
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03513) vertaling: Ie ei 'n oed op z'n 'ôôt
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 07805) vertaling: ie ei een vlekke op z'n emde
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03513) vertaling: Ie ei 'n plekke op z'n 'emde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 07805) vertaling: ie ei z'n been ebroke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03513) vertaling: Ie ei z'n bêên gebrooke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 07805) vertaling: zie ei d'r eige zeer edae
opm.: reflexief: haar eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03513) vertaling: Zie eit d'r eige zeer gedoe
opm.: reflexief: haar eigenn
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 07805) vertaling: M trok de deken nae d'r eige
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03513) vertaling: Merie trok d'r deiken nae d'r toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 07805) vertaling: L weet dat er foto's van em te koop binne
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03513) vertaling: Luc weet datter foto's van z'n eige te koup binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 07805) vertaling: je weet toch nog we da we deu da bos elope bien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03513) vertaling: Jie erinner j'n eigen toch wè dà m'n toen dur dat bos geloope ben
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 07805) vertaling: ik weet nog we da de auto van M kapot was
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03513) vertaling: 'k Erinner m'n eige dat Merie d'r auto kepot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 07805) vertaling: zie weet nog we da ie as een vereke zat t' eten
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03513) vertaling: Zie 'erinnert d'r eige dat ie as 'n verreke zat 't euten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 07805) vertaling: we wete nog we da al J z'n boeken weze gestole ma zie wisten de niks me van
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03513) vertaling: M'n erinnert ons eige dat aol Jan z'n boeken gestoole warre ma zullie 'erinnert 't nie
opm.: reflexief: ons eigen reflexief: geen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 07805) vertaling: wete julder nog da wulder J op de merekt a ezie
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03513) vertaling: 'Erinnert julder j'n eige nog da m'n Jan op de mart gezien è
opm.: reflexief: je eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 07805) vertaling: ie eit z'n eige een ongeluk ewerket
opm.: reflexief: z'n eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03513) vertaling: Ie eit z'n eige 'n ongeluk gewèrrekt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 07805) vertaling: ie voelde z'n eige deur 't ies zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03513) vertaling: Ie voelde z'n eige deu 't ies zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03513) vertaling: zou ie dat gedoe kunne è
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 07805) vertaling: zou ie da ekunne e
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03513) fragment: gekunt (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 07805) fragment: ekunne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 07805) fragment: edé (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03513) fragment: gedoe (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 07805) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03513) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 07805) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03513) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03513) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 07805) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 07805) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03513) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03513) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 07805) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03513) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 07805) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 07805) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03513) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03513) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 07805) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03513) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 07805) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 07805) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03513) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 3
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 3
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 07805) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03513) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 07805) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 07805) vertaling: we motte nae de schure en koeie voere
komt voor: j
opm.: twijfelgeval IPI
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03513) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 07805) vertaling: we motte nae de schure en koeie voere
komt voor: j
opm.: twijfelgeval IPI
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 07805) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03513) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03513) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 07805) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03513) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03513) vertaling: Ik dienke ie is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 07805) vertaling: ik dienke ie is weg
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 07805) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03513) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03513) vertaling: 'k weete ie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07805) vertaling: ik wete ie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03513) vertaling: 'k weete ie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 07805) vertaling: ik wete ie is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 07805) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03513) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 07805) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03513) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03513) komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07805) vertaling: van kaas mauke wete ik niks van
komt voor: j
opm.: twijfelgeval prepositie-stranding
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 07805) vertaling: van kaas mauke wete ik niks van
komt voor: j
opm.: twijfelgeval prepositie-stranding
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03513) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 07805) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03513) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 07805) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03513) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 07805) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03513) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 07805) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03513) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 07805) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03513) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 07805) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 07805) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03513) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 07805) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03513) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 07805) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03513) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 07805) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03513) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 07805) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03513) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 07805) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03513) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03513) vertaling: In die tied leefd'k d'r op los
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 07805) vertaling: in die tied leefde 'k derop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 07805) vertaling: vroeger leefde ie as een beest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03513) vertaling: Vroeger leefd'n às 'n bêêst
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03513) vertaling: Dae leefde m'n à god in Frankriek
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 07805) vertaling: de leefden wulder as God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03513) vertaling: Gin miens mag 't zie, daerom vind 'k dat jee 't ouk nie mag zie
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 07805) vertaling: niemand mag et zie, dus ik vinde da jie et ok nie zie magge
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 07805) vertaling: ut gebeurde toen je wegginge
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03513) vertaling: 't Gebeurde toen jie weggieng
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03513) vertaling: 'k weete wae jie gebôôre bin
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 07805) vertaling: ik wete wae jie ebore bien
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03513) vertaling: Nou 'j klaer bin, mag jee gae
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 07805) vertaling: noe je klaar bin, magge jie gae
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 07805) vertaling: omdat M nie mi leefde, eit d'r man A nie me kunne ellepe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03513) vertaling: Deurdat Merie ooverleeje was, eit'r man Anna nie mê kunne èllepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 07805) vertaling: ik wete da ie is gae zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03513) vertaling: 'k weete datten is gae zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03513) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03513) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 07805) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03513) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 07805) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03513) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 07805) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03513) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 07805) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03513) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 07805) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 07805) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03513) vertaling: ja, graag
komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03513) vertaling: ja, graag
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 07805) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03513) vertaling: ja
komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03513) vertaling: ja
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03513) vertaling: ja z'ebbe
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03513) vertaling: ja z'ebbe
komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 07805) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 07805) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03513) vertaling: ja
komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03513) vertaling: ja
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 07805) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03513) vertaling: wie
komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03513) vertaling: wie
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07805) vertaling: mi zukken weer kun je nie veel doe
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03513) vertaling: Mèt zu'k weer ku'je nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07805) vertaling: mi zukken weer kun je nie veel doe
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03513) vertaling: Mèt zu'k weer ku'je nie vee doe
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03513) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 07805) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 07805) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03513) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 07805) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03513) vertaling: 'k wil um nooit mê zie, want ie ei m'n vò de gek g'ouwe
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03513) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 07805) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 07805) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03513) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 07805) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03513) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 07805) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03513) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 07805) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03513) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 07805) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03513) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 07805) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03513) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 07805) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03513) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 07805) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03513) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07805) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03513) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03513) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07805) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03513) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07805) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03513) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 07805) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07805) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03513) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07805) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07805) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03513) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03513) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 07805) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03513) fragment: dat (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 07805) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03513) fragment: waè mee 'k (1)
opm.: 'ik' in voorgedrukte zin is weggestreept
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 07805) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03513) fragment: wae 'k mee (1)
opm.: 'met' in voorgedrukte zin is weggestreept
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 07805) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03513) opm.: streep door vraag
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03513) fragment: da'k (1)
opm.: 'ik' in voorgedrukte zin is weggestreept; twijfelgeval D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 07805) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 07805) fragment: die (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03513) fragment: die 't (1)
opm.: 'het' in voorgedrukte zin is weggestreept
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03513) fragment: dà'k (1)
opm.: 'ik' in voorgedrukte zin is weggestreept; twijfelgeval D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 07805) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03513) fragment: die (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 07805) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 07805) fragment: van wie de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03513) komt voor: n
opm.: '?'
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03513) vertaling: Piet ienkt dà Jan in Merie op gin mèns bôôs binne
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 07805) vertaling: P dienkt da J&M op gun mans boos bin
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03513) vertaling: Piet ienkt dà Jan in Merie op gin mèns bôôs binne
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 07805) vertaling: W dienkt dat wulder niemand ooit een pries zulle geve
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03513) vertaling: Wim dienkt dà m'n nooit gin mèns 'n pries gieve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03513) vertaling: Wim dienkt dà m'n nooit gin mèns 'n pries gieve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03513) vertaling: 't Is waer dazze nie mù Merie praete
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 07805) vertaling: 't is waar dat ze niet met M moge prate
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03513) vertaling: 't Is waer dazze nie mù Merie praete
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 07805) vertaling: nereges
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03513) vertaling: Nèrreges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03513) vertaling: gin mèns
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 07805) vertaling: gun maens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03513) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 07805) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 07805) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03513) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03513) vertaling: gin êên
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 07805) vertaling: gun ene
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 07805) vertaling: je mot um nie vertaele dat ik buuten eweest bin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03513) vertaling: Zei tegen z'n dà'k nie nae buute bin eweest
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 07805) vertaling: nie vertaelee dat je een cadeau vor um ekocht eit oor
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03513) vertaling: Niks zègge dà 'n kedoo vò z'n ekocht eit ò
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 07805) vertaling: weet je nie dat ie evallen is
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03513) vertaling: Weet je nie datten gevaole is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03513) vertaling: Wendy wou gin mènse piene doe
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 07805) vertaling: W probeerde om niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 07805) vertaling: 't schient da zie niks mag ete
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03513) vertaling: 't Schient dazze niks mag eete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 07805) vertaling: zie schient niks te mougge ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03513) vertaling: Ze schient niks te magge eete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03513) vertaling: Ze prebeere à 'n êêle dag um mekaere te bèllen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 07805) vertaling: zulder probere al een de dag om mekaare op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 07805) vertaling: et belooft we een mooie dat te oren
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03513) vertaling: 't Zietter nae uit dat 'n môôie dag zà worre
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 07805) vertaling: 't is misschien beter om nog even te wachten
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03513) vertaling: 't is beeter om nog een stuitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03513) vertaling: M'n adde geluk dà m'n um trek trugvonde
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 07805) vertaling: we adden 't geluk om em direct terug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 07805) vertaling: as de kippen een valke zie, binne ze benauwd
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03513) vertaling: As d'oender 'n balker zie binne ze benaut
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 07805) vertaling: as we de erpels nie kunne verkope, zitte we in de puree
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03513) vertaling: Ammen d'aerepels nie kunne verkoape, dan è m'n preblemen
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 07805) vertaling: as julder um nie meeneme worre ik kwaad
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03513) vertaling: As julder um nie meeneeme, worre 'k bôôs
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 07805) vertaling: ie wist et
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03513) vertaling: Ie eit eweete
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 07805) vertaling: op dit feest or vee hedanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03513) vertaling: Op dit fêêst wor vee edanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 07805) vertaling: noe wordt er allenig nog ma brood verkocht in die winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03513) vertaling: Noe verkoapt z'allêin mà brôôd in de winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 07805) vertaling: as ie mit de fiets komt, zat u wa laate weze
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03513) vertaling: Assen met de fiets komt, zà d'n wè te laete weeze
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 07805) vertaling: as je tied eit, kom dan uns een keertje langs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03513) vertaling: As je tied 'eit, mò jes langs komme
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 07805) vertaling: as ik rieke bin, koop ik een diere auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03513) vertaling: A'k rieke bin, koop 'k 'n diere auto
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 07805) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03513) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03513) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 07805) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 07805) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03513) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 07805) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03513) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03513) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 07805) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 07805) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03513) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03513) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 07805) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03513) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 07805) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 07805) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03513) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03513) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 07805) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03513) vertaling: Merie ei gezeid dà jie geprebeerd eit 'n versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07805) vertaling: M eit hezeit dat je eit heprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07805) vertaling: M eit hezeit dat je eit heprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03513) vertaling: Merie ee gezeit dà jie gezeit eit dajje geprebeerd eit 'n versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07805) vertaling: M ei ezeit da jie eprobeerd eit een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 07805) vertaling: M ei ezeit da jie eprobeerd eit een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03513) vertaling: Merie ei gezeid dà jie geprebeerd eit 'n versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03513) vertaling: Merie ee gezeit dà jie gezeit eit dajje geprebeerd eit 'n versje te ziengen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03513) vertaling: Merie ei gezeit dà jie geprebeerd eit d'r 'n boek te geeven
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 07805) vertaling: M eit hezeit dat jie heprobeerd eit ur een boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03513) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 07805) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03513) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 07805) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 07805) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03513) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03513) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 07805) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03513) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 07805) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 07805) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03513) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03513) komt voor: j
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03513) vertaling: Die van de stad, die è 'ier vêê 'uizen gebouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 07805) vertaling: die uut de stad, die ue ier vee uuzen hebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 07805) vertaling: an die nieuwe vaart de zie je gun mens me
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03513) vertaling: An die neeuwe vaert, dae zie j gin mèns mê
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03513) vertaling: Gistere is Jan 'ier geweest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 07805) vertaling: gistere is Jan ier eweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03513) vertaling: D'n dag dat Jan bèlde, was 'k nie tuus
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 07805) vertaling: de dag dau J belde, was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 07805) vertaling: J die zou ik nooit uutnodige
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03513) vertaling: Jef, die zou'k nooit vraege
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03513) vertaling: Merie, die zou zoies nooit doe
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 07805) vertaling: M die zou zoiets nooit doe
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 07805) vertaling: B die drinkt wae uns un glas te vee
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03513) vertaling: Bert, die drienk wè us 'n glas tevee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 07805) vertaling: M die zou ik wa eens bie mien thus wille uutnodige
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03513) vertaling: Martha, die zou 'k wè us bie m'n tuus wille vraege
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03513) vertaling: Dat 'uus, dat zà'k nooit wille koape
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 07805) vertaling: dat uus dat zou ik nooit wille koope
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 07805) vertaling: dat uus dat staat dae a vuuftig jaar
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03513) vertaling: Dat 'uus, dà staet 'er à vuufteg jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03513) komt voor: j
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 07805) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03513) komt voor: j
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03513) komt voor: j
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 07805) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03513) komt voor: j
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 07805) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03513) komt voor: j
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03513) komt voor: n
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 07805) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 07805) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03513) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03513) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03513) komt voor: n
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 07805) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03513) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 07805) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03513) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03513) komt voor: n
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 07805) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03513) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 07805) komt voor: n
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03513) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03513) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 07805) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 07805) vertaling: ei G ebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03513) vertaling: Ei Gunter gebèld
473 (z11b) En pas op! (inf. 07805) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03513) vertaling: kiek uut
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 07805) vertaling: 't was mae net goed enoeg
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03513) vertaling: 't Was mà net goed genog
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 07805) vertaling: M ei noe meer koeien dan zie vroeger ad
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03513) vertaling: Marjo ei nou meer koeien as ze vroeger adde
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 07805) vertaling: as S ad kunnen komme dan ad zie dat edae
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03513) vertaling: As Susanne ad kunne komme à ze dat gedoe
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 07805) vertaling: zie is de beste dokter die ik kenn
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03513) vertaling: Zie is de beste dokter die kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 07805) vertaling: voor je iets weggooit mot je eve belle
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03513) vertaling: Vò dàjje iets weggooit, mò j even bèlle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 07805) vertaling: d' is alles wa 'k gekrege ae
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03513) vertaling: 'Ier is aolles wà'k gekreege è
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 07805) vertaling: J is te gierig om wat an z'n kinders te geve
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03513) vertaling: Jan is te giereg om iets an z'n kinders te gee
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 07805) vertaling: asof jie iets van voetballe weet
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03513) vertaling: Asof jie iets van voeballen of weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 07805) vertaling: dat boek legge ik neer
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03513) vertaling: Dà boek lée 'ier
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 07805) vertaling: as jie echt nie kan wachten, dan kom je maar
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03513) vertaling: As j echt nie kun wachte, kom dan mà
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 07805) vertaling: ik wete da Jan de dokter ad kunne roepe
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03513) vertaling: 'k weete dà Jan d'n dokter ad kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 07805) vertaling: ??? (sic)
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03513) vertaling: Ie zei dat ikke t ad moete doe.
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 07805) vertaling: ie zei da ik 't ad motte doe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 07805) vertaling: ??? (sic)
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03513) vertaling: Ie is vlèè weeke deu dokter Mertens g'opereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 07805) vertaling: ie is vorige week deur dokter M eopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03513) vertaling: Ie wor mèrrege deu dokter Mertens g'opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 07805) vertaling: ie oor merege deur dokter M eopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03513) vertaling: 'k dienke dà je vee weg zou motte gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07805) vertaling: ik dienke da je vee weg zou motte gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03513) vertaling: 'k dienke dà je vee weg zou motte gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 07805) vertaling: ik dienke da je vee weg zou motte gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03513) vertaling: 't Is lomp om zukke dúre diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07805) vertaling: 't is dom om zukke dure dingen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03513) vertaling: 't Is lomp om zukke dúre diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 07805) vertaling: 't is dom om zukke dure dingen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07805) vertaling: ie is alle kapotte spullen an et weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03513) vertaling: Ie is aolle kepotte spullen an 't weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 07805) vertaling: ie is alle kapotte spullen an et weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03513) vertaling: Ie is aolle kepotte spullen an 't weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03513) vertaling: 'k vinde dà'je dikkelster de krante zou motte leeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: ik vinde da je vaker de krante zou motte lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03513) vertaling: 'k vinde dà'je dikkelster de krante zou motte leeze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: ik vinde da je vaker de krante zou motte lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03513) vertaling: 't Is lomp om in 't donker de krante te leezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: et is dom om in et donker de krante te leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03513) vertaling: 't Is lomp om in 't donker de krante te leezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: et is dom om in et donker de krante te leze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: ie is de ele dag de krante an et lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03513) vertaling: Ie is d'êêle dag de krante an 't leezen
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 07805) vertaling: ie is de ele dag de krante an et lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 07805) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03513) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 07805) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03513) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03513) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 07805) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 07805) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03513) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 07805) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03513) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03513) vertaling: Robert ei êên groene appel weggegee, in nou ei t'n nog twêê rooje
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 07805) vertaling: R ei een groene appel weggegeven en nu eit um nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 07805) vertaling: de were vee mensen op 't feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03513) vertaling: D'r waere vee mènsen op 't fêêst
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 07805) vertaling: waere d'r vee mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03513) vertaling: Waere d'r vee mènsen op 't fêêst
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03513) vertaling: Wà và boeken ei je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03513) vertaling: Wat ei je vò boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03513) vertaling: Wat ei je vò boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 07805) vertaling: wat vo boeken ei je ekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03513) vertaling: Wà và boeken ei je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 07805) vertaling: ie woont bie M
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03513) vertaling: Ie woon bie Merietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 07805) vertaling: ie woont bie W
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03513) vertaling: Ie woon bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03513) vertaling: Loap eeven nae d'n bakker, Wim!
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 07805) vertaling: loop even nae de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 07805) vertaling: wie ei je ezie
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03513) vertaling: Wie ei je gezie
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 07805) vertaling: wie ei joe ezie
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03513) vertaling: Wei ei joe gezie
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03513) vertaling: 'a 'k dà geweete; dan á'k 't gedoe
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 07805) vertaling: ad ik dat ewete dan ad ik 't nie edae
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 07805) vertaling: 't zou beter weze om nog eve te wachte
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03513) vertaling: 't Zou beeter weeze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 07805) vertaling: gelukkig a J de dokter ebeld en die was er al eel gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03513) vertaling: Gelukkig 'ad Jan d'n dokter gebèld, in die was t'r êêl gauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03513) vertaling: Loap noe toch deu, vervellende jongers
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 07805) vertaling: loop noe toch deur, vervelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03513) komt voor: j
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 07805) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03513) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 07805) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 07805) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03513) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03513) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 07805) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03513) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 07805) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 07805) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03513) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03513) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 07805) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03513) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 07805) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I049p[/k] [h] 102[/h] [i]101[/i] [v] mk[/v] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in het dialect vo vertalen gistere wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Diede das raar.[/a] tagging sound
informant [a] Gisteren wandelde wandelde iemand of wandelde gree deur et park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertale ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Der was ook nog een mogelijkheid dacht ik ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
informant [a=n] Dat is te netjes dat is te hollands dat is geen zeeuws meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertale er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Wat der wil niemand niet dansen ja der wil geen mens danse.[/a] Er wordt niet expliciet antwoord gegeven op de komt-voor vraag maar uit de verontwaardiging waarmee de informant de zin herhaalt blijkt dat de zin niet gebruikelijk is in het dialect. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertale niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand heit dat gewild dat is wel goed of gekund ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Nou staat hier nog onderop gewilde niemand heit dat ooit gewilde?[/v] sound
informant [a] Nee dat kan nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel op wille ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wiese ha kunne roepe.[/a]

wie se
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel men eens wie ze had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin vo in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel men eens wie ze had kunne roepe.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag maar de informant vertaalt zonder of. tagging sound
hulpinterviewer [v=028]komt deze zin vo in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie dat zij had kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel mien is wie se had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Vertel mijn is wie dat zij had kunne roepe ja dat is geen zin he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie of dat nee dat zeggen wij niet ja vertel mij eens wie zij had kunne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal Jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] jan herinnert zeneige dat verhaal wel [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v] En jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamt zeneige vo dat verhaal [/a]

zen eige
sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a]Naar mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman heft geen spijkers bie zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] naast zen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik laa mie voor zen werken.[/a] tagging sound
informant [a] Erik liet mie voor zen werken.[/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich meedrijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna le sich mee drijve op de golven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Johanna liet sich mee drieve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige is goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ward he gehore dat er foto's van zen eige in de etalage staa?[/v] sound
informant [a=j] ja dat is goed hoor ward he gehore dat er fotos van zeneige in de etalage stae [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leve dan leve ik zoals mijn oud uh zoals mijn vader en moeder wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie leeft leeft hij langer dan zen vader?[/v] sound
informant [a] Asen nog drie jaar leeft dan leeften langer dan zen vader.[/a]

as en leeft en
Informant zegt naar alle waarschijnlijkheid asen en leeften maar het zou ook asem en leeftem kunnen zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Ase zo gevaarlijk leeft leeften niet lang meer of dan leeft ze niet lang meer.[/a]

a se leeft en
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Ast nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]

as t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jullie zo los los losbandig leve dan leef je nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse voor der werk leve dan leve ze niet voor der kinders.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Asje gezond leeft dan leef je langer.[/a]

as je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069]Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van et van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de lanbouw leve dan leve der veel mense van de fabriek.[/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven, dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As peter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in den hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] Amen sober leve levemen gelukkig.[/]

a men leve men
tagging sound
hulpinterviewer [v] En hier staat azzemen sober leve?[/v] sound
informant [a] Nee asmen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinders.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin in uw dialect vo sound
hulpinterviewer vertaal ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind dat iedereen mo kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin in voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen moet ku zwemme kunne?[/v] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen mo kunne zwemme.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En moet zwemme kunne is niet goed?[/v] sound
informant [a=n] nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen kunne zwemme moet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zelfde weer he ik vind dat iedereen mo kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedere iedere iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme zo blijft het hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik vind dat iedereen zwemmen moet kunne?[/v] sound
informant [a=j] Ja da kan nog wel gelook ik vind dat iedereen zwemme mo kunne da kunmen der wel van make.[/a]

geloo k kun men
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a] Ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag de informant vertaald zonder doorbreking van het cluster. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunne vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy mot vroeg op kenne sta.[/a] De informant geeft niet expliciet antwoord op de komt voor vraag maar uit de verontwaardigde intonatie blijkt dat dez in echt niet kan. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denke dat marie m zal moete roepe.[/a] De informant zegt ofwel ik denk dat marie je zal moete roepe of ik denk dat marie m zal moete roepe dat is niet goed te verstaan tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nerges geen muizen.[/a] tagging sound
informant [a] Zitte hier nerges muizen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Dat kan nie bij ons is het uh hij spreekt niet goed frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vragen wat de zin betekent?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Een schilder dat is een vakman maar als je iemand anders laat schildere dat is dan geen vakman dat is het idee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a] Hij hee nergens geen vrienden.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten?[/v] sound
informant [a] Hij wil zen soep niet meer ete.[/a] De informant geeft geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boeken ei jan drie?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] maar die drie most er per se achter he dus boeken ei jan drie heb ik ervan gemaakt maar het is jan ei drie boeke.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet daten voor drie ure de wagen moet ebbe gemaakt?[/v]

dat en
sound
informant [a=j] Jan die weet daten voor drie ure de wagen mot ebbe gemaakt maar wij zegge dat andersom gemaakt mot ebbe.[/a] De informant vertaalt de zin in eerste instantie in de aangeboden volgorde maar zegt dat dit niet de gebruikelijke volgorde is het is dus onduidelijk of deze zin n u voorkomt of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet daten voor drie ure de wagen moet gemaakt ebbe?[/v]

dat en
sound
informant [a] Jan weet daten voor drie ure de wagen gemaakt moe ebbe.[/a] De informant geeft geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet daten voor drie ure de wagen gemaakt mot ebbe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is et dat is hetzelfde dat is goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet daten voor drie ure de wagen gemaakt ebbe mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee voor ons nie et mot weer gemaakt mo ebbe dat blijft hetzelfde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Aje genoeg mense om t hooi van t land te haaln.[/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan om te komen werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertal deze toon uh ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant [a] We hopen allemaal op tijd thuis te wezen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag en er wordt vertaald met om in plaats van van. sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Ie staat te zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] ie kan staan zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen men aankwame regendenet regendenet regendet.[/a] regende n et regende n et regende t tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal k geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
informant [a] K geloof dak groter ben dan ie as ie.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik?[/v] sound
informant [a] Zie gelooft dajie eerder thuis bin dan ik.[/a]

da jie
tagging sound
veldwerker [v] En zou het ook kunnen met as ik?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Zie gelooft dajie eerder thuis ben as ik kan ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij?[/v] sound
informant [a] Je gelooft toch nie dat ie sterker is dan jie tagging sound
veldwerker [v] En hier kan ook weer as?[/v] sound
informant [a=j] Je gelooft toch niet datie sterker is as uh as jie ja.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn dan zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove da wullie rijker bin dan hun.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat men rijker binne dan zie.[/a] tagging sound
informant [a] Ze gelove dat hun rieker bin dan ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat zullie rieker binne dan ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Me gelove dat jullie niet zo slim binne as ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch nie dat ze armer binne as ons?[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Jullie gelove toch niet dat zie armer binne dan jullie as jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U gelooft dat lisa even mooi is als anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn dan geert en peter?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft dat louis en jan sterker bin dan geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect ie slaapt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Ie slaapt ie doet das raar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect ie slaapt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Dat is hetzelfde nog.[/a] Hiermee bedoelen de informanten volgens mij dat het net als de vorige zin een zin is die niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in het dialect slaaptem ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaapten ja ie doet et ja ie slaapt maar meer niet hoor.[/a]

slaapt en
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lampe doe nie meer brande da vin ik een vreemde zin de lampe brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doe marie elken avond danse?[/v] sound
informant [a] Danst marie iederen avond.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a] Snijd het brood eens even.[/a] Er word geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de kommetjes afwasse?[/v] sound
informant [a] Ik wasse wel even de kommetjes af.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen die zen moeder gisteren getrouwd is stond achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hier staat met een kringeltje wiens he of dat er bie kon maar wiens dat klopt niet he bij ons de jongen wiens.[/a] sound
informant [a] De jongen diese moeder gisteren getrouwd is die stong achter men.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar dase op zate die was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet het mij wacht wie geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Wie geld heit die momme maar wa geve.[/a]

mo me
tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heit momme maar wa geve?[/v] tagging sound
informant [a] Da kan ook ma me zegge meestal ja die geld heit die momme maar wa geve maar wie geld heit ja die geld heit kan ook ja hoor alle twee.[/a]

mo me
sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denk je wat denk je wie ik in de stad ontmoet he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denke jullie hoe ze het hebben opgelost?[/v] sound
informant [a] wat denke jullie hoe zet hebbe opgelost maar zo zegge wullie het niet hoor sound
informant [a=j] Wij zegge je zei normaal gesproke van uh oe denk je wat denk je hoe denk je wat denk je hoe ze het hebbe opgelost.[/a] Het is onduidelijk of deze zin nu wel of niet kan maar het lijkt toch het geval dat de informant de zin maakt verderop geeft de hulpinterviewer de zin met tweemaal hoe in eerste instantie keurt de informant die zin niet helemaal goed maar later zegt ze dan toch dat de zin wel kan voorkomen. sound
informant [a] Hoe denke jullie dase dat hebben opgelost zo zeggen wullie dat toch gree.[/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a] Maar het kan ook wezen oe denke jullie oe ze het hebbe opgelost twee keer oe.[/a] sound
informant [a] Ja maar dat doen we nie normaal gesproken nie als we dit moete vertale wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Oe denke jullie oe ze dat opgelost hebbe.[/a] sound
informant [a] Zo zegge men et ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Oe denk je nu dase et hebbe uh oe denk je dase et hebbe op gelost.[/a]

da se
sound
hulpinterviewer [a=j] Oe denk je nou oe ze het hebbe op gelost oe denk je nou oe ze et opgelost hebbe.[/a] De informant bevestigt dat deze zin kan. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad ontmoet he.[/a]

da k
er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=297] Oe komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk bruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a] Zou en dat gedaa kunne hebbe.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin in voeren de koeien?[/v] Het lijkt erop dat de vraag verkeerd is ingesproken met in in plaats van met en. sound
informant [a=n] Betekent dat dat ze de koeien voere die eerste zin nou ik heb geen zin om de koeien te voeren.[/a] Uit het voorgaande stuk blijkt eveneens dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal de politie zou bij hem komen en nemen hem mee?[/v] sound
informant [a] De politie bie zen komme en ze neme hem mee.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a] Zoun dat gedaan kunne he.[/a]

zou n
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] Al de koeie van marie bin verdr marie der koeie binne allemaal verdronken met de overstroming.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie an?[/v] sound
informant [a] Da denk ik nie an.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die jongen heb ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n] Die jongen heb ik mee naar de markt geweest zo niet nee ik heb met die jongen naar de markt geweest.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik heb al ik he al de eerste drie somme gemaakt de wel de welke he jie gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Ik he al de eerste drie sommen gemaakt welke e jie gemaakt stond dat er bij sound
informant welke e jie gemaakt de mot er nie bie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect de watvoore e jie al weg gebracht?[/v] sound
informant [a=n] Watvoore e jie al weg gebracht dat de dat is ter nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zie dus ik vind dat jie het ook nie mag zie.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Geen mens mag het zie dus ik vind dat jie het ook nie mag zie.[/a] Zowel niemand als geen mens is mogelijk. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet daten is gaan zwemme.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe gebruikelijk de zin is. tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik weet dat hij gaan zwemmen is?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet daten is gaan zwemme zo blijft het.[/a]

dat en
sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen ik geloof deze jongen vinden zij allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik he nog nooit iemand boos zie worde op deze jongen op die jonge.[/a] Uit het volgende stukje blijkt dat de informant ook worre kan zeggen. sound
informant [a] Ik geloof dase et allemaal wel een aardige jongen vinde.[/a]

da se
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wil je nog koffie jan ja'k?[/v] sound
informant [a] Wil je nog koffie jan ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Gewoon ja zonder de k.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hebben ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Ebbe ze gegete zegge ze ja zeker nee dan zeg je ja zeker.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Met zuk weer kaje nie veel doen.[/a]

ka je
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hem is dood?[/v] sound
informant [a] Ie is dood.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a] Isn dood.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal haar is ziek?[/v] sound
informant [a] Zie is ziek.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is haar ziek?[/v] sound
informant [a] Is ze ziek.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze geroepen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal heeft verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man wek van denke dat die t verhaal heeft verteld.[/a]

we k
Er wordt niet vertaalde met die. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man dak denke dase die geroepen he.[/a]

da k da se
Er wordt niet vertaald met die. tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de man diek denke dase geroepe he.[/a]

die k da se
Hulpinterviewer vertaald wel met die de informant herhaalt vervolgens de zin met die. tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect hoeneer za de wereldvrede komme nooit nie?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Hoeneer denk je dat de wereldvrede komt nooit nie.[/a] De hulpinterviewer gebruikt als vorm voor wanneer hoeneer de informant gebruikt deze vorm niet. sound
informant [a=j] nooit nie natuurlijk nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal t schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a] T schient dase niks mag ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] T liek wel ofter iemand in de tuin staat.[/a]

of t er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Of het ook zonder er kan?[/v] sound
informant [a=n] Nee ofter. [/a]

of t er
sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer misschien sound
hulpinterviewer gaketekik wel krijgen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Misschien gaket wel krijge.[/a]

ga k et
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] Durf je der op te duwen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfde me gij uitnodigen?[/v] sound
informant [a=n] Durf je men uit te nodigen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfdezegij uitnogdigen?[/v] sound
informant [a=n] Nee durf je dezen uit te nodigen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in uw dialect a je a je me jie die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a=n] A jie mien die brief opgestuurd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialectie ei de bal gegooid in de mande?[/v] sound
informant [a] Ie ei de bal in de mande gegooid.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zal ik koken dat doe maar?[/v] sound
informant [a] Zal ik koke doe maar zak za ik koke.[/a]

za k
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
informant [a=n] Beloof je dat je dat boek nooit meer zal verstoppe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat zeg mij dat je gekoct heb?[/v] sound
informant [a=n] Zeg jie wat je gekocht heit sound
hulpinterviewer [a] Wat zeije daje gekocht heit.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Wat zei je wat je gekocht het.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertaal op wie sound
hulpinterviewer op zoveel mogelijk manieren ik denk dat je veel weg zal moete gooien?[/v] sound
informant [a] Ik denke daje veel weg zal motte gooie.[/a] Er wordt maar een van de drie volgordes overwogen. tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a] Marie zit de stoofpere te schille.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect zo een vrouw sound
hulpinterviewer een kun je maar beter niet tegen spreke?[/v] sound
informant [a=n] Zo zo'n vrouw kan je beter maar niet tegen spreke.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer zo een mens een ei altijd wat om over te klagen?[/v] sound
informant [a] Zo'n mens ei altijd wat om over te klagen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wat voor boeken ei je gekocht.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie ei je op de kermisse gezie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer marie zei dat piet een boek ei geprobeerd te verkopen?[/v] sound
informant [a=j] Marie zei dat piet een boek eit probeerd te verkopen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie zei dat piet geprobeerd eit een boek te verkopen dat is ook goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geven?[/v] sound
informant [a=j] Wim dacht dat ik els a geprobeerd een cadeau te geven ja[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet dat jie ei geprobeerd marie een boek te verkopen?[/v] sound
informant [a=j] Karel weet dajei geprobeerd marie een boek te verkopen das goed.[/a]

da j ei da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer marie zei dat jie piet een boek ei geprobeerd te verkopen?[/v] sound
informant [a] Marie zei dat jie piet geprobeerd eit een boek te verkopen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag de zin wordt anders vertaald dan de bedoeling was. sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe.[/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=025] Kun je ook zeggen niemand heeft dat ooit gewillen of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand eit dat ooit gewild of gekund.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar niet gewillen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van jan om te komen werken kun je die ook vertalen met het was aardig van jan te komen werken?[/v] sound
informant [a=n] Nee het moet om te zijn.[/a] sound
veldwerker [v=190] En deze ton is zwaar om te dragen kan die daar zonder om dus deze ton is zwaar te dragen?[/v] sound
informant [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] En bijvoorbeeld dit lot is zwaar te dragen?[/v] tagging sound
informant [a] Ja dat kan wel dit lot is zwaar te dragen dat wel.[/a] sound
veldwerker [v=000] En assemen dat ging niet he?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee dat klopt van geen kant.[/a] sound
veldwerker [v=215] Ik geloof dat ik groter ben dan hij dat kan ook met als?[/v] sound
informant [a] Ik geloof daten groter is as ie ja dat kan.[/]

dat en
tagging sound
veldwerker [v=216] En ze gelooft dat ij eerder thuis ben dan ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jie eerder thuis bint as ik ja dat kan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=217] En je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je gelooft toch niet daten sterker is as jie ja dat is goed.[/a]

dat en
tagging sound
veldwerker [v=218] En ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove wullie rieker binne as hun.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En als je zou moeten kiezen tussen ze geloven dat wij rijker zijn dan zij of zij geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] As he.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb die ging goed he?[/v] sound
informant [a] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb, dat ging goed.[/a] De informanten zeggen dat de zin goed is maar spreken het in met zware intonatie breek na de eerste zin. tagging sound
veldwerker [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt ee welke heb jij gemaakt daar zeggen jullie wel echt welke heb jij gemaakt? sound
informant [a] Welke he jie gemaakt.[/a] sound
veldwerker [v=323] En watvoore heb jij al weggebracht?[v] sound
informant [a=n] Watvoore ei jie al weg gebracht wij zeggen welke ei jie al weg gebracht.[/a] sound
veldwerker [v=329] Ik geloof deze jongen vinden ze allmeaal weel aadig kunt u die nog eens vertalen?[/v] sound
informant [a=n] Ik gelove dase deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a] sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien kunt u die nog eens vertalen?[/v] sound
informant [a] geen mens mag het zie dus ik vind dat jie het ook nie mag zie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan je ook zeggen geen mens mag het zie dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a] Geen mens mag het zie dus ik vind dat jie het ook niet zien mag ja dat kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant [a] Is n dood.[/a] tagging sound
veldwerker [v=365] En hem is dood?[/v] sound
informant [a] ie is dood.[/a] sound
veldwerker [v] En ik zag hem?[/v] sound
informant [a] Ik zag n[/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld kun je die nog eens vertalen?[/v] sound
informant [a] Dat is die ik denke dat die het verhaal heeft verteld.[/a] tagging sound
veldwerker [v=398] Het schijnt dat ze niets mag eten kun je daar ook zeggen ze schijnt niets te mogen eten? sound
informant [a] Ze schient niet te maggen eten ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk daje veel weg zou moeten gooien die ging goed he?[/v] sound
informant [a] Ja ik denk daje veel weg zou moete gooie.[/a]

da je
tagging sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou weg moeten gooien?[/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zou moeten weggooien?[/v] sound
informant [a] Nee ik denke dat je veel zou weg moete gooien dat denk ik dat het is ik denk dat je veel weg zou moete gooie.[/a] Informant gebruikt zowel de zin die ze net heeft afgekeurd zou weg moeten gooien als weg zou moeten gooien. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor? komt voor : n
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; Informant zegt naar alle waarschijnlijkheid asen en leeften maar het zou ook asem en leeftem kunnen zijn. vorm: assen leeften
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten geen antw op komt voor komt voor : n
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen In doorbrekingsdialecten: doorbreking door pronomen testen:; Opnemen als 'komt voor'-vraag in de volgorde: 'zal moeten hem roepen'.; ant slecht te verstaan komt voor : j
opmerking: komt niet voor met doorbreking
137 Hij wil geen soep niet meer eten niet geen antw op komt voor. komt voor : n
149 Hij heeft overal geen vrienden. Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie; geen antw op komt voor, en vertaald met hij heeft nergens geen vrienden komt voor : n
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer; onduidelijk of voor komt of niet. komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer; geen antw op komt voor komt voor : n
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn geen antw op komt voor komt voor : n
246 Doet Marie elke avond dansen? geen antw op komt voor en vertaald zonder do-support komt voor : n
247 Doe het brood even snijden! geen antw. op komt voor en vertaald zonder do-support komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen geen antw. op komt voor komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die jongen zen moeder
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die jongen die ze moeder is gisteren gestrouwd
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: wer
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: der
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: werop
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? geen antw op komt voor, vertaling met eenmaal wie aan begin v.d. zin komt voor : j
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? Vorm voltooid deelwoord: zie W25; geen antw. op komt voor komt voor : n
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Vorm voltooid deelwoord: zie W25; geen antw op komt voor en vertaald zonder twee participia komt voor : n
316 Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. geen antw op komt voor komt voor : n
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming geen antw op komt voor, er wordt niet vertaald met al Marie der koeien. komt voor : n
319 Dit denk ik niet aan geen antw op komt voor komt voor : n
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Als andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide als 'komt voor'-vraag.In relevante gebieden (Vlaand. zonder Limb.) peilen naar 'weesten zwemmen'; ; geen ant op hoe gebruikelijk komt voor : j
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen geen ant op komt voor komt voor : n
364 Is hem dood? Relevant accusatiefpronomen gebruiken; geen ant op komt voor komt voor : n
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.; geen antw op komt voor komt voor : n
367 Is haar ziek? Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.; geen antw op komt voor komt voor : n
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie; Er wordt niet vertaald met die. komt voor : n
opmerking: ook antwoord 'ja' zat in database, nog nagaan welke het moet zijn
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! in de betekenis: dat is goed; Geen antw op komt voor. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten'; ; niet alle volgordes worden besproken. komt voor : j
vorm: weg zou moeten gooien
opmerking: alleen de eerste goed
502 Marie zit stoofperen en schillen geen antw op komt voor komt voor : n
513 Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken Varianten inspreken als 'komt voor'-vragen. Als voorkomt dan ook vragen of variant zonder 'een(e)' ook voorkomt. ; Geen antw op komt voor. komt voor : n
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan.; geen antwoord komt voor en geen goede vertaling. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: men
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: dammen
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wullie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zullie
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
vorm: men
opmerking: komt wel bekend voor, maar wordt niet gezegd in Zierikzee
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekare
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zen
opmerking: reflexief kan niet worden weggelaten
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as u leeft dajje levu
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: dattu
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: attiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assik
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gau
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asen gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaten
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asme gaa gaanmen
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ammen gaan gaanmen
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jullie gaa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wullie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wullie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen