SAND-data Oostvoorne (I002p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oostvoorne

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I002p[/k][h]174 [/h][i]173[/i][v]mk[/v][/meta]  sound
informant [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorve is?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren gestorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand heb dat ooit gewillen of gekennen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel wille op ete?[v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel op wille ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar nie wie ze had kunne roepe?[/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie zij had kenne roepe kenne roepe kunne gebruike ze helemaal niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman heb geen spijkers bij zich of bij zen of bij zich nee bij zich.[/a] sound
veldwerker [v] Of bij um?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Of bij um.[/a] tagging sound
informant [a] Bij zen wordt ook wel gedaan hoor bij zen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werke?[/v] sound
informant [a] Erik liet mien voor zich werke.[/a] sound
veldwerker [v] Voor um?[/v] sound
informant [a] Voor um werke ja dat kan ook.[/a] sound
veldwerker [v] En voor zen werken?[/v] sound
informant [a] Voor zen werke nee voor um voor um werke liet mien voor um werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijve op de golve?[/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige is goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] ward heb gehoord datte der fotos van zeneige in de etalge staan [/a]

zen eige
Voegwoordvervoeging voor meervoudige expletiefconstructie. tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor ward heef gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=n] Van hemzelf ken natuurlijk wel maar dan wordt het weer nederlands.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ward heeft gehoord dat er foto's van zen eige in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Zo heb ik et ook gezegd.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoas men ouders men ouwelui wille.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a] Astie nog drie jaar leeft hetie langer geleeft dan zen vader.[/a]

as tie he tie
tagging sound
informant [a] Leeftie dat kan ook.[/a]

leef tie
sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leef ze niet langer meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] As et nu nog leeft dan leef et morgen ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere?[/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinders.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal as rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal as je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Assie gezond leeft dan leevie langer.[/a]

as ie leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er veel mense van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leve dan leve der veul mense van werk in de fabriek.[/a]

as ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal as pieter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As piet en liesie in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal as we zuinig leve leve we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we zuinig leve leve we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] As we ongezond leve leve we niet lang?[/v] sound
informant [a] Asse we ongezond leve dan leve we niet lang.[/a] Voegwoordvervoeging eerste meervoud bij als op -e. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonderjan?[/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie hem zal motte roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mense om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Hebie genoeg mense om hooi vant land te hale.[/v]

heb ie van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Het was aardig van jan om te komme werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te drage?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor dit lot is zwaar te drage?[/v] sound
informant [a=j] Dit lot is zwaar te drage.[/a] Er wordt nog een keer expliciet gevraagd of de zin voorkomt en de informant antwoordt bevestigend. tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/v] sound
informant [a] Hij ken staan zeure.[/a] tagging sound
informant [a] Hij staat te zeure.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeure sound
informant [a] Hij staat te zeure.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen wij aankwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwamme regendenet.[/a]

regende n et
tagging sound
commentaarNaast an kwamme is aan kwame ook nog een mogelijkheid.  sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben as hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter bin as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent as ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jij da jo eerder thuis bin as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is as jij?[/v] sound
informant [a] Je gelooft toch niet dat hij sterker is as jo.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn as zij?[/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wij rieker zijn dat wij rieker binne as hij.[/a] tagging sound
informant [a] Ze gelove dat wij rieker binne as zij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we gelove dat jullie niet zo slim zijn as wij?[/v] sound
informant [a] We gelove dat jullie niet zo slim binne as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove toch niet dat zij armer zijn as jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch niet dat zie armer binne as jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Jullie gelove toch niet dat hun armer zijn as jullie?[/v] sound
informant [a] Dat hun armer hun hullie armer binne as hullie.[/a] Het is een onduidelijk of hun nu wel of niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is as anna?[/v] sound
informant [a] Je gelooft dat lisa even mooi is as anna.[/a] Informant merkt nog op dat u niet wordt gebruikt. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn as geert en peter.[/a] sound
informant [a] Hij gelooft dat louis en jan sterker binne as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gister hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die jongen wier moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wier wordt weer door de oudere generatie mijn opa zei altijd wier.[/a] Het is onduidelijk of wier nog altijd wordt gebruikt. sound
hulpinterviewer [v] De jonge wie ze moeder gisteren hertrouwd was stond achter mien?[/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen waar ze moeder gisteren van hertrouwd is stond achter mien?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook hoor ik geloof nou niet dat dat vreemd klinkt in het dialect.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen waarvan zen moeder gister hertrouwd is stond achter mien?[/v] sound
informant [a] Minder as de voorgaande.[/a] sound
commentaarDe informant merkt op dat wie ze de meeste natuurlijke vorm is in het dialect.  sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatte was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor de bank waarop ze zate was pas geverfd?[/v] sound
informant [a=j] De bank waarop ja ken ook.[/a] tagging sound
commentaarDe informant en de hulpinterviewer merken verschillen op tussen hun dialecten de hulpinterviewer is geneigd naar open syllabes met lange klinkers terwijl de informant liever gesloten syllaben met korte klinkers gebruikt ze merken op dat het dialect van het plaatsje oostvoorne al weer op te delen is in vier kleinere dialecten.  sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij wat geve?[/v] sound
informant [a] Hij die geld heb mot me maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft moet mij maar wat geve?[/v] sound
informant [a] Die geld heb moet mien maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vind dat jo het ook niet mag zien.[/a] tagging sound
informant [a]Geen mens dat ken ook geen mens mag het zien dus ik vind dat jo het ook niet mag zien.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a] Geen mens mag het zien dus ik vind dat jo het ook niet zien mag.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Welke is het gebruikelijkst?[/v] sound
informant [a] Geen mens mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag deze de tweede is beter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze hebbe geroepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of gerope.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal heb verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man waarvan ik denk datie het verhaal heb verteld.[/a]

da tie
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dase hebbe geroepe.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal het schijnt dat ze niets mag ete?[/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te magge ete.[/a] tagging sound
informant [a] T schijnt dat ze niks mag ete.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze schijnt niks te moge ete?[/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te magge ete.[/a] sound
commentaarDe informant gebruikt spontaan prepositiestranding we hebben zelfs nog een woord over de kop gekeken wat ik vanmorgen nog met sjanie over gehad heb.  sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijk wel of iemand of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] T liek wel ofter iemand in de tuin staat.[/a]

of t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa voor boeken hebbie gekocht.[/a]

heb ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heef je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie heb jo op de kermis gezien.[/a] tagging sound
informant [a] Wie hebbie op de kermis gezien.[/a]

heb ie
sound
informant [a] En wie heb jo op de kermis gezien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Wast zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren werktiede op het land?[/v] sound
informant [a=n] Werktendedie nee dat he nee werkte die op het land werkte die.[/a] tagging sound
commentaarWat ze vroeger wel zeiden maar dat is helemaal vergaan eigenlijk is werkende hij.  sound
hulpinterviewer [a] Werkendiede dat klinkt me niet ook omdat we wel eens in die vorm gedacht hebbe maar wij gebruike het niet echt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect er wil geen mens nie danse?[/v] sound
informant [a=n] Dat is dubbel nee dat is wel dus nee hoor er wil geen mens danse De informant antwoord nu dat de zin niet kan maar even later blijkt de zin toch te kunnen. sound
hulpinterviewer [v]Wat betekent deze zin?[/v] sound
informant [a] Er wil geen mens nie danse wil dat zegge dat iedereen wil danse.[/a] In tengestelling tot het vorrige antwoord blijkt dat de zin dus wel voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a] Els wil niet danse en ze wil ook nie zinge zo komtie niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunne vroeg opstaan?[/v] sound
informant [a=n] Dat klopt niet eddy moet vroeg op kenne staan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is ook niet goed hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat klopt ook niet zitte hier muize.[/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voorin uw dialect vertaal hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij lul nie goed frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Dat klopt wel iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wat betekent deze zin?[/v] sound
informant [a]Dat niet iedereen vakman is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vriende?[/v] sound
informant [a=n] Dat klopt niet hij heb nergens vriende.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Wat betekent deze zin?[/v] sound
informant [a] Dat het een eenling is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ben tegen gekome?[/v] sound
informant [a=j] Dat ken zo wel maar wij zegge dan wat denkie wie ik in de stad tegen gekomme bin.[/a]

denk ie
De informant heeft een voorkeur voor de volgorde tegengekomme bin. tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie hoe ze dat opgelost hebbe en dat is dan wat de zin betreft dat snappe ze wel dit hoor.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denkie dat ik in de stad tegen gekomme bin. Informant geeft geen antwoord op de komt voor vraag en vertaalt zonder dubbel wie. sound
informant [a=n] Wie denkie dat ik in de stad tegen gekomme bin dus in weze wordt het zo niet gezegd.[/a] Hier wordt het antwoord gegeven op de laatste vraag van de eerste cd-rom. sound
commentaar[meta][k]I002p[/k][h]174[/h][i]173[/i][v]mk[/v][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=n] De volgorde komt zo niet voor hoe denkie dat ze dat hebbe op gelost.[/a]

denk ie
sound
informant [a] Hoe denkie dat ze dat op gelost hebbe ja op gelost hebbe.[/a]

denk ie
De informant geeft zowel een antwoord met de volgorde hebben opgelost als met de volgorde opgelost hebbe de laatste is beter blijkt uit de bevestiging. sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voere de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat klopt natuurlijk niet ik heb geen zin om de koie te voere.[/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming?[/v] sound
informant [a=j] Het ken wel in het Nederlands in het dialect ken je het ook wel zegge maar ze zegge het toch anders al de koeie van marie benne verdronke bij de overstroming.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Ja een beetje gezochte zin.[/a] sound
informant [a] Ik heb nog nooit iemand kwaad zien worde op deze jongen sound
informant ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a] sound
veldwerker [v]Dus niet met dat ik zeg ervoor?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Dat komt wel voor alleen ze zegge het iets anders willie nog koffie jan jan antwoordt dat hoort er dan eigenlijk niet bij jaat tagging sound
informant weljaat met een t in plaats van een k[/a] De informant geeft aan dat de vorm ja'k niet voorkomt maar de vorm jaat wel. tagging sound
veldwerker [v] De k kmt niet voor?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal persoon a vraagt hebbe ze gegete persoon b antwoordt jaanze sound
informant [a=n] Nee dat hebbe ze dus niet hebbe ze gegete dat klopt dus wel en dan als we dan bedoele datte ze gegete hebbe dan zegge we ja.[/a] De informant gebruikt spontaan voegwoordvervoeging op -e. tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal met zulk weer je kunt niet veel deon?[/v] sound
informant [a] Met zukke weer ken je niet veel doen.[/a] sound
informant [a=n] Nee zo zeg je het ook niet in het nederlands.[/a] sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal is hem dood?[/v] sound
informant [a=n] Istie dood.[/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal misschien ga'k et ik wel krijge?[/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor zo.[/a] tagging sound
informant [a] Misschien ken ik et wel krijge.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal dufder gij op duwe?[/v] sound
informant [a=n] Nee komt niet voor.[/a] tagging sound
informant [a] Durfie der tege te duwe.[/a]

durf ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfde me gij uitnodige?[/v] sound
informant [a=n] Durvie me ut te nodige nee zo in geen geval.[/a]

durv ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal durfde ze gij uitnodige?[/v] sound
informant [a=n] Komt ook niet voor durf jo hem ut te nodige.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofpere en schille?[/v] sound
informant [a=n] Ja dat kun zo ook niet maar marie zit stoofpere te schille wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij een wie dat zij had kunne roepe?[v] sound
informant [a=j]Ja het ken wel maar ze zeggenet wel anders.[/a]

zegge n et
De informant geeft hier aan dat de zin wel kan maar aan het eind van het antwoord zegt hij dat het niet kan en vertaalt hij de zin met werkwoordsverplaatsing en zonder voegwoord, het blijft onduidelijk wat hij van de zin met voegwoorden vindt. sound
informant [a] Vertel me eens wie had ze kenne roepe dat dat ken weg.[/] tagging sound
veldwerker [v] Kan dat dat er ook niet in?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat ken er niet in dat hoort er niet bij.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a=j] Vertel me eens wie of se had kenne roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie of dat zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a=n] Het is niet gebruikelijk laan we dat voorop stelle.[/a] sound
informant [a] Vertel me eens wie ze had kenne roepe.[/a] De informant gebruikt de zin met ingebedde werkwoordsverplaatsing zonder intonatiebreuk het is echter onduidelijk of de andere zin helemaal ongrammaticaal is. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan hebbe gekund?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is natuurlijk ongebruikelijk dat is zelfs in het nederlands ongebruikelijk.[/a] sound
informant [a] Zou hij dat gedaan kenne hebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebbe sound
informant [a=n] Zo dus niet.[/a] sound
informant [a] Zou hij dat gedaan kenne hebbe da's hetzelfde as die vorige geloof ik. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in jo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in jo dialect sound
hulpinterviewer ik weet datie is gaan zwemme?[/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Dat ken dus wel ze zegge wel ik weet datie is gaan zwemme

dat ie
sound
informant maar verder is het wel gebruikelijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in jo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in jo dialect ik weet dat hij gaan zwemme is?[/v] sound
informant [a=n] Dus niet zelfde as de vorige ik weet datie is gaan zwemme.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in jo dialect hoe gebruikelijk is deze zin in jo dialect ik denk dat je veel weg zal motte gooie sound
hulpinterviewer ik denk dat je veel zou weg motte gooie drie ik denk dat je veel zou motte weg gooie?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat je veel zou motte weg gooie nummer drie.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En die andere?[/v] sound
informant [a] Die rammele een beetje he dat is dus niet de volgorde die wij gebruike.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in jo dialect ik vind dat iedereen mot kenne zwemme?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor zo istie goed.[/a]

is tie
sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in jo dialect ik vind dat iedereen mot zwemme kenne?[/v] sound
informant [a=n] Nee daar make we het eerste maar van ik vind dat iedereen mot kenne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in jo dialect ik vind dat iedereen ken zwemme mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in jo dialect ik vind dat iedereen zwemme kenne mot?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in jo dialect ik vind dat iedereen zwemme mo kenne?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken ik vind dat iedereen zwemme mo kenne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in jo dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat klopt ook niet ik weet dat eddy morgen brood wil ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in jo dialect boeke heef jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Jan heb drie boeke zo wordt het wel gezegd nee zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in jo dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot hebbe gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Dat klopt natuurlijk ook niet jan weet dat hij voor drie uur de wagen klaar moet hebbe.[/a] Het is een beetje onduidelijk of de informant de zin afkeurt omdat er gemaakt in plaats van klaar wordt gebruikt of omdat de volgorde niet goed is hij vertaalt de zin wel met een andere volgorde. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen mot gemaakt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet natuurlijk nee hetzelfde as dat eerste.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in jo dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt mot hebbe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken.[/a] Deze zin is goed en deze zin is in de volgorde waarmee de informant de zin van 156 vertaalde dit wijst erop dat de informant de zin in 156 waarschijnlijk afwees vanwege de volgorde en niet vanwege het verschil tussen klaar en gemaakt. sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in jo dialect jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in jo dialect persoon a vraagt hij slaap persoon b antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Hij slaapt en dan zegt een andere hij doet maar dat klopt niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in jo dialect persoon a vraagt hij slaapt persoon b antwoordt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet nee je kan ja antwoorden maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in jo dialect persoon a vraagt slaapt hij persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet slaaptie slaaptie slaaptie en dan ken je zegge kweet niet of ja.[/a] sound
veldwerker [v] Kan je dan ook jaat zegge?[/v] sound
informant [a=n] Nee jaat ken niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in jo dialect een de lamp doet niet meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoor de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Twee de kindere doen hier nie voetballe?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet de kindere voetballe hier niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Drie brande doet de lamp niet meer sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer dat is toch een omzetting van woorde zo gebruik ie em dus niet .[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in jo dialect doet marie elke avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet danst marie elke avond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in jo dialect doe het brood eve snijde?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet snij het brood eve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in jo dialect ik doe wel effe de kopies af wasse?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet ik was de kommetjes wel eve af.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in jo dialect dit denk ik nie an?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat klopt ook niet denk er nie an.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in jo dialect die rare jonge bin ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken wel.[/a] sound
informant [a]Met die rare jonge bin ik naar de mart geweest.[/a] sound
veldwerker [a=j] Die rare jongen ben ik mee naar de mart geweest dat ken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in jo dialect ik heb al de eerste drie somme gemaakt de welke heb jo gemaakt?[/v] sound
informant [a=n] Ik heb de eerste drie somme al gemaakt welke heb jo gemaakt.[/a] sound
veldwerker [v] En niet de welke?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in jo dialect de watvoore heb jo al weggebracht?[/v] sound
informant [a=n] Watvoor zo komt dat natuurlijk niet voor maar wat dat nou betekent.[/a] sound
informant [a] Wat heb jo al weggebracht? [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in jo dialect a wanneer zal de wereldvrede komen nooit nie?[/v] sound
informant [a=n] Wanneer zal de wereldvrede kome en dan zegt een andere nooit niet hoeft er niet bij he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin voor in jo dialect heb je me jo die brief opgestuurd?[/v] sound
informant [a=n] Zo niet heb jo me die brief gestuurd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in jo dialect 't en was maar net goed genoeg?[/v] sound
informant [a=n] T was maar net goed genoeg 't en hoort er niet bij t was maar net goed genoeg dit kan dus eigenlijk hier op oostvoorne niet.[/a] Het is niet helemaal duidelijk of de zin met het negatiepartikel fout is aangezien de informant die in het begin van het antwoord een paar keer herhaald informant en hulpinterviewer zeggen echter wel dingen als die lijkt eerder brabants of vlaams aan het einde van het antwoord keurt de informant de zin wel hee l stellig af. sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in jo dialect a zal ik koke b dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] As se vrage zal ik koke dan zegt de andere dat doe je maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in jo dialect dat boek beloof mien dat je nooit meer zult verstoppe?[/v] sound
informant [a=n] Nou dat is geen zin voor het dialect hoor je mome belove dat je dat boek nooit meer weg zal douwe.[/a]

mo me
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in jo dialect wat zeg mien dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nou dat is ook zo'n vreemde zin.[/a] sound
informant [a] Wat hebbie gekocht.[/a]

heb ie
sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in jo dialect marie zei dat jij piet een boek hebt gprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Ja zo ken et wel marie zei dat jo piet een boek hebt probere te verkope.[/a] De zin is goed met IPP. tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in jo dialect wim dacht dat ik els had geprobeerd een cadeau te geve?[/v] sound
informant [a=n] Andere volgorde wim dacht dat ik had geprobeerd om els een cadeautje te geve.[/a] sound
veldwerker [v] En niet zoals die der staat?[/v] sound
informant [a=n] Ik dacht het niet wim dacht dat ik els had geprobeerd nee.[/a] sound
informant [a] Wim dacht dat ik geprobeerd had els een cadeautje te geve.[/a] Deze verschilt van het eerdere antwoord omdat hier geen om in voor komt en omdat hier de volgorde geprobeerd had wordt gebruikt. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in jo dialect karel weet dat jo hebt geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] sound
informant [a=j] Dat ken wel karel weet dat jo geprobeerd heb marie een boek te verkope.[/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=018] Als je zegt ze weet niet dat marie gisteren dood gegaan is kan je dan ook zeggen ze en weet niet dat marie gisteren dood gegaan is? sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zen he?[/v] sound
informant [a] Bij um of bij zen dat kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Kun je ook zeggen erik liet mij voor um werken?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken wel.[/a] sound
veldwerker [v] En erik liet mij voor zen werken?[/v] sound
informant [a=n] nee.[/a] sound
veldwerker [v=041] En johannna liet zich mee drijven op de golven kan dat zijn johanna liet der meedrijve op de golve?[/v] sound
informant [a] Dereige wel maar der niet nee dat ken niet dat slaat op een ander. [/a]

der eige
tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel kan je dan ook zeggen jan herinnert zen eige dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a=j] jan herinnert zeneige dat verhaal wel ja dat ken wel [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=755] Als we kome kun je dan zeggen asse we kome?[/v] sound
informant [a] Asse we komme ja dat kan.[/a] sound
veldwerker [v=756] En an we kome?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [a=000] En amme komme?[/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=760] En as jullie komen kun je dan ook zeggen asse jullie kome?[/v] sound
informant [a=j] Asse jullie kome.[/a] tagging sound
veldwerker [v=761] En an jullie kome?[/v] sound
informant [a=n] An jullie kome nee dat gaat niet.[/a] sound
veldwerker [v=751] En asse se kome?[/v] sound
informant [a=j] Asse se komme dat ken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=752] En an ze komme?[/v] sound
informant [a=n] An nee.[/a] sound
veldwerker [v=000]Voor als ik dan kun je zeggen as ik maar kun je ook zeggen ak?[/v] sound
informant [a=n] Azzik er zin in heb dat zeg ik meer ak niet.[/a]

az ik
sound
veldwerker [v=000] En ank er zin in heb?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet.[/a] sound
veldwerker [v=000] Ik weet dat ik dat moet doen kan je dan ook zeggen ik weet dak dat moet doen?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet datik dat moet doen dak dat moet doen kan allebei.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Ik weet dank dat moet doen?[/v] sound
informant [a=n] Dat niet.[/a] sound
veldwerker [v=000] Ik weet dawe dat moeten doen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ook.[/a] sound
veldwerker [v=000] Ik weet datte we dat moeten doen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ook.[/a] sound
veldwerker [v=000] Ik weet danwe dat moeten doen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ook.[/a] sound
veldwerker [v=760] Ik weet datte jullie dat moeten doen?[/v] sound
informant [a=j] Datte jullie dat moeten doen ja dat gaat ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=761] Ik weet dan jullie dat moeten doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=751] Ik weet datte se dat moeten doen?[/v] sound
informant [a] Datte ze dat moeten doen ken ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ik weet danze dat moeten doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee dan dus niet.[/a] sound
veldwerker [v=198] Kan je zeggen hij kan staan te zeuren?[/v] sound
informant [a=j] Hij ken staan te zeure ja.[/a] sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat hun armer zijn als jullie kan je dat zeggen?[/v] sound
informant [a] Je gelooft toch niet dat hunnie armer hunnie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=734] Kun je ook zeggen hun hebben dat gedaan?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat ken je zeggen hunnie ken.[/a] tagging sound
informant [a]Hullie kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Kun je zeggen wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a=j] Wie geld heb wie geld heb moet mie ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En die geld heb moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Dat zeg je niet zo gauw wie is beter.[/a] sound
veldwerker [v=273] kan je zeggen marie trok de deken naar dereigen toe [/v]

der eigen
tagging sound
informant [a=j] Ja dat ken.[/a] sound
veldwerker [v] En marie trok de deken naar der toe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat ken ook naar der eige ken zeker maar ze ken em nooit naar een ander trekken dus het moet wel naar der eige.[/a] sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld die vertaalde u met dat is de man waarvan ik denk datie het verhaal heeft verteld de man die ik denk is dat niet goed?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan eventueel wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] En dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben kan het daar ook?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zen kan dat?[/v] sound
informant [a=n] Nee naast zen niet naast um.[/a] sound
veldwerker [v] En naast zen eige?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet.[/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren werktiede op het land dat kan helemaal niet?[/v] sound
informant [a=n] Werktiede nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En werkte die de?[/v] sound
informant [a=n]Ook niet werkte die op het land dat was et dat is et.[/a] tagging sound
informant [a] Werkende hij dat hoor je wel eens een enkele keer.[/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al der koeien kan je dat zeggen?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
veldwerker [v=355] Op de vraag hebben ze gegeten kan je dan ook jaat antwoorden?[/v] sound
informant [a=n] Nee geen jaat ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En heeft hij gegeten kan je dan antwoorden jaat?[/v] sound
informant [a=n] Gewoon ja geen jaat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Als ik vraag wil je wat eten kan jij dan antwoorden jaat?[/v] sound
informant [a=j] Ja het hangt er een beetje van af bijjaat zou je kunnen zeggen bijjaat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe dat ging wel he?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Maar vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen dat gaat niet?[/v] sound
informant [a=n] Nou nee dat klinkt vreemd.[/a] sound
veldwerker [v=245] Branden doet de lamp niet meer?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja hoor dat ken wel.[/a] sound
informant [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
vorm: jan weet dattie voor drie uur de waege mot hebbe gemaekt
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is zoa zeker as in en in twi is.
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie de
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank waer ze op zaete was pas gevurfd
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie komt voor : j
vorm: wie dinkie wie ik in de stad ontmoet heb
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie komt voor : n
vorm: dat is de man van wie ik dink dattie het verhale hebt verteld
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat is de man van wie ik dink die ze gerope hebben
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niemand
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: nerreges
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: niks
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gin in
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
zin: glaof joo nie dattie gevalle is
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelf hij ken dat nie oplosse
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: magge we wel wete of wie oek gevraegd binne
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: magge we wel wete of wie oek gevraegd binne
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet joo iets over het weer murrege
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: joo weet wil dat je slim genoeg bin
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Die hebbe daer niks mee te maeke
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Hunnie hebbe daer niks mee te maeke
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: Marie en Piet zone mekaor
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) zin: Hij riep alle familieleden bij mekoar
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: geen vorm van u
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: asse denke datte ze motte gaen, dan gaene ze maer
opmerking: *asse ze; De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: asse denke datte ze motte gaen, dan gaene ze maer
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
vorm: as we hore datte we motte gaen gaen we
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: as we hore datte we motte gaen gaen we
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
vorm: as jullie horen dat jullie nodig binne gaen jullie mitin
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: as jullie horen dat jullie nodig binne gaen jullie mitin
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ik gae
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gae ik
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as joo gaet
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gae je
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ie gaet
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaet ie
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ze gaet
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaet ze
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast gaet
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaet t
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as we gaen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gane we
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jullie gaen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaen jullie
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ze gaen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaen ze
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gae gelik weg
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong joe oek/oak
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen joo ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nie
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : n
vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : n
vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: ieder vader hoopt dat zen kinders eerlek binne
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. vorm: ieder moeder mint dat ze haar kinders mot bescherme
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik vind dat iederin de foto mo(e)t kunne/kenne zien
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: Hij is alle kapotte spullen aan het wegsmijten
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
zin: Jan liet zen eige meedrive op de golven.
opmerking: De informant heeft samen met de hulpinterviewer de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: toon bekeek zen eige eens goed in de spiegel
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: eduard ken zen eige goed
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
opmerking: De informant heeft samen met de veldwerker de lijst ingevuld en opgestuurd. Ik heb de antwoorden overgeschreven.