SAND-data Tielt (H123p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Tielt

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 123p[/k][i]874[/i][i]875[/i][i]876[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Danze azo vervlaamstigen.

da n ze
spontane voegwoordcongruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Rosa moejgie wat n veu te drinken?

moe j gie
spontane verdubbeling sound
informant1 Tnis geen doen an ee anders.

t n is
spontaan negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Dat is toch nog zo vele verschil niet. plaatsing niet sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant2 [a] Zeweetzij niet da Ma_[/a]

ze weet zij
tagging sound
informant2 [a] Ze weet nie da da Marij gistern dood is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze weet nie da Marie gistern e dood gegaan.[/v] sound
veldwerker [v] Ze weet nie of zenweet nie.[/v] sound
informant2 [a] En weetnmewudder zeker dazezij da nie enweet?[/a]

weetn me wudder da ze zij en weet
hier dan toch negatiepartikel zij het in andere zin tagging sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a] Moet ip pasn daj nie valt.[/a]

da j
tagging sound
informant2 [a=j] Let ip daj de pootn nie enbreekt.[/a]

da j en breekt
tagging sound
informant1 Baatendoet_

baa t en doet
spontane do support sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Tnwil nui niemand dansen.[/a]

t n wil
sound
informant2 Isteret nui niemand die wil dansen?

ist er et
spontane dubbeling in drie enkv. sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tis dat dan de jongens nie verstaan ee.

t is
spontane dan sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Lijk damewieder da zeggen ee.

da me wieder
sound
informant2 En oatie noar schole goat moetie moar abn leern.

oa tie moet ie
sound
informant2 [a] Aja mer wilteret hier nui niemand nie dansen?[/a]

wilt er et
in alle andere constructies die hier worden aangehaald blijft de niet echter weg. voorzichtig dus met interpretatie sound
informant2 [a] Wilteret hier nui niemand dansen?[/a]

wilt er et
sound
informant2 [a=n] We goan nie zeggen nie dansen.[/a] hier dus een expliciete ontkenning hoewel zelfde informante de constructie n keer met niet heeft herhaald sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Ie wil nieverst dansen.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant1 [a] Dat eet er geeneenn gewild en_[/a] tagging sound
informant2 [a] Ient da nie w_[/a]

ie n t
sound
informant2 [a] Tnt da geeneenn gewild_[/a]

t n t
tagging sound
informant2 [a] Of gekund.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie t nie wiln doen en ie t nie gekunn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant2 [a] Ie oat heel kunn ip eetn.[/a]

oa t
tagging sound
informant2 [a] Ie a zuk ne danigen honger dattie heel da brood a kunn up eetn.[/a]

datt ie
tagging sound
veldwerker [v] Jan had het hele brood wel op eten gewild.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Ge zoet nooit geraadn wie das oa oa kunn roepen.[/a]

da s
tagging sound
informant1 Tes da die zo moeilijk is ee.

t es
die sound
veldwerker [v] Zeg maar niet wie wij gisteren gezien hebben.[/v] sound
informant1 [a] Meuget nie zeggen_[/a]

meug et
sound
veldwerker [v] Zeg maar nie wie er mee was.[/v] sound
informant1 [a] Ik zoet an niemand zeggen wie dat er ol mee was.[/a]

zoe t
sound
informant2 [a] Ge moet an niemand zeggen da Klara mee was mee ons.[/a] sound
informant2 [a] Moetet nie zeggen ee doar tegen Pola da Klara mee was mee oens.[/a]

moet et
sound
informant2 [a] Of wie datter mee was.[/a]

datt er
sound
veldwerker [v] Zeg moar nie wie er mee wa.[/v] sound
informant2 [a] Oh nee.[/a] sound
veldwerker [v] Enzeg moar nie.[/v] sound
informant1 [a] Da gebruikmewinder niet ee.[/a]

gebruik me winder
sound
informant2 [a] En zeg nui niet dameze doar gezien n.[/a]

da me ze
is voegwoord geen negatiepartikel sound
veldwerker [v] Zeg gij moar niet wie datter mee wa.[/v] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kzoe nui gaarne ne keer wiln weetn wie datter doar eigenlijk oa kunn komm_[/a]

k zoe datt er
sound
informant2 [a] Ik wetekik nie achter wiene dasezie eigenlijk oa moetn loopn.[/a]

wet ek ik da se zie
tagging sound
veldwerker [v] Zeg mij eens wie dazij oa kunn roepn.[/v] sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 Knziekik niemand.

k n zie k ik
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v=030] Moet mij nui juiste ne keer zeggen wie of dakkik a kunn roepn.[/v] sound
veldwerker [v] Moet mij nu juiste ne keer zeggen wie of ik oa kunn roepn.[/v] sound
veldwerker [v] Moet mij nui juiste ne keer zeggen wie dakkik oa kunn roepn.[/v] tagging sound
informant2 [a] A t derde ee.[/a] sound
informant1 [a] Da laatste.[/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Ie zal em da wel rappeleern ee Jan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marij en Piet wijzen puntje puntje puntje.[/v] sound
informant2 [a] Noa mallekoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Wat doet hij daar?[/v] sound
informant2 [a] Ie wast em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zie de slange puntje puntje puntje.[/v] sound
informant1 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant2 [a] Ien geen nagels mee.[/a]

ie n
tagging sound
informant1 [a] Bij em is da niet nee.[/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant2 [a] Kmochtekik doar gaan werken.[/a]

k mochte k ik
sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant2 [a] Ze liet eur dr drijven ip de golven.[/a] tagging sound
informant2 [a] Zelietzij eur drijven ip de golven.[/a]

ze liet zij
sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] ie keek e keer goe noa zijneigen [/a]

zijn eigen
tagging sound
informant2 [a] Ie bezie em e keer goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Toon beziet m m in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] Zijn eigen.[/a] hier dus een ander antwoord dan eerst. niet op door gevraagd sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant2 [a] ie ken zijnzelven [/a] tagging sound
informant1 [a] Ie ken hier zijn zelven niet van grootsigheid.[/a] blijkbaar tielts spreekwoord sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord datter foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord dander fotoos van em in d etalage stoan.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van zijn eigen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van hem zelven.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Dander fotoos doar liggen.[/a]

da n der
sound
informant1 [a] Wardn gehoord dander portretn van em_ van em voren liggen.[/a]

da n der
sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marij heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizekik da Marij geprobeerd t van euh noar em ne brief te schrijvn.[/a]

k peize k ik
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege van tomatn te kweekn.[/v] sound
informant1 [a] Kee ne keer geprobeerd van tomatn te kweekn.[/a]

k ee
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Probeerdegekik.[/a]

probeerdege k ik
tagging sound
veldwerker [v=005] Ton probeerdemege van droge thuis te geraken.[/v] sound
informant1 [a] Mn geprobeerd van droge thuis te geraakn.[/a]

m n
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Gistern tie deur t park gewandeld.[/a]

t ie
tagging sound
informant2 [a] Gistern wandeldie doar.[/a]

wandeld ie
tagging sound
informant2 [a] Wandeldege ie doar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant2 [a] Oak.[/a]

oa k
tagging sound
informant1 [a] Oak bendig benne_[/a]

oa k
tagging sound
informant1 [a] Goak leevn link mijn oede_[/a]

goa k
tagging sound
veldwerker [v] Oakik bendig benne.[/v] sound
informant2 [a] Oakik.[/a]

oa k ik
sound
veldwerker [v] Oank.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant2 En ik enziet niet ee.

en ziet
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Anik.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Oatie nog drie jaar leeft_[/a]

oa t ie
tagging sound
informant1 [a] Leeft ie langere_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatne.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oatiem.[/v] sound
informant1 [a] Em egoame nie gebruiken.[/a]

e goa me
sound
informant1 [a] Oatiejij nog_[/a]

oa t ie jij
sound
veldwerker [v=057] Als zij nog drie jaar leeft_[/v] sound
informant2 [a] Oasezij.[/a]

oa se zij
tagging sound
veldwerker [v] Oase.[/v] sound
informant2 [a] Oase bendig is_[/a]

oa se
sound
veldwerker [v] Oazij bendig is.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Oatij[/v] sound
informant2 [a] Oatie.[/a]

oa t ie
sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant1 [a] Oat nui nog leeft zaltet morgen ook nog blijvn leevn zekere?[/a]

oa t zal t et
spontane dubbeling onz. enkv. tagging sound
informant2 En oanze zaatn in de zetel of crme t eetn_

oa n ze
woordorde sound
veldwerker [v] Oatet nui nog leeft_[/v] sound
informant2 [a] Oatet nui nog leeft_[/a]

oa t et
sound
informant2 Ja kenwetet nie wel.

k en wete t
negatiepartikel. ik ben daar nog zo zeker niet van sound
informant2 [a] Oatet nui nog nie thuis is wo zitetet ton?[/a]

oa t et zit et et
mooie verdubbelingen drie enkv. sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] spontane spraak sound
informant2 [a] Oajeguldere_[/a]

oa je guldere
tagging sound
informant1 [a] Oajgulder voort azo leeft_[/a]

oa j gulder
tagging sound
informant2 [a] Oajgij voort azo smoort goajgij zo lange nie leevn link ui vadere.[/a]

oa j gij goa j gij
tagging sound
veldwerker [v] Moa da e tegen n iemand daj da zegt ee.[/v] sound
informant2 [a] Joat.[/a]

joa t
sound
informant2 [a] Oajguldere_[/a]

oa j guldere
sound
informant1 [a] Oajeguldere azo voort leeft goajgulder nie lange leevn.[/a]

oa je guldere goa j gulder
sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant2 [a] Oanzulder voor ulder werk leven_[/a]

oa n zulder
tagging sound
informant1 [a] Peizenze nie vele ip ulder menage.[/a]

peizen ze
menage is huishouden sound
informant2 [a] Oanze ja.[/a]

oa n ze
sound
informant2 [a] Oanzezuldere_[/a]

oa n ze zuldere
tagging sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 Dat e link etwadde die nie die nie logisch is ee. relativum die sound
informant2 Iewazzem van t jaar van Danneels nee.

ie wazz em
sound
veldwerker [v] Als Frans nog drie jaar werkt dan kan hij met pensioen.[/v] sound
informant2 [a] O Frans nog drie jaar zoe kunn werken_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatie Frans[/v] sound
informant2 [a] A banee oatie.[/a]

oa t ie
sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Oaj gezond leeft zuje lange leevn.[/a]

oa j zu je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegij gezond leeft_[/v] sound
informant2 [a] Oaje gezond leef_[/a]

oa je
hier geen t bij werkwoord in twee enkv. maar niet zeker of ik het goed hoor. sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant2 [a] Oander moar zo veel boern meer zijn moetender ton veel mensen noar de fabrieke goan werken.[/a]

oan dere moeten der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 En die nog min n_ gebruik die cf. vraag 259 sound
veldwerker [v] Als Bart en Liesje niet op passen zullen der nog zullen ze nog rare dingen beleven.[/v] tagging sound
informant2 [a] Oan Bart en Liesje nie ip letn_[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven dan hebben we de kans dat we lang kunnen leven.[/v] sound
informant2 [a] Oamewildere gezond leevn me keure van lange te leevn.[/a]

oa me wildere me
tagging sound
informant1 [a] Mn keure van lange leevn oame goe leevn.[/a]

m n oa me
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven_[/v] sound
informant1 [a] Oame allene leevn est dierdere.[/a]

oa me es t
sound
veldwerker [v=072] Leeft e keer een beetje gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Da goat hier niet.[/a] sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant1 [a] Kleve.[/a]

k leve
tagging sound
informant2 [a] Klevekik.[/a]

k leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant1 [a] Ge leeft.[/a] tagging sound
informant2 [a] Geleefgij.[/a]

ge leef gij
tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft.[/v] sound
informant2 [a] En ieleeftem.[/a]

ie leeft em
tagging sound
informant2 [a] Wilder leevn.[/a] tagging sound
informant2 [a] En zulder leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant2 [a] Gulder leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant1 [a] Levekik nog?[/a]

leve k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij nog.[/v] sound
informant2 [a] Leefdjegij nog?[/a]

leef dje gij
tagging sound
informant2 [a] Leevmewilder nog?[/a]

leev me wilder
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij nog?[/v] sound
informant1 [a] Leevnzezulder nog?[/a]

leevn ze zulder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie nog?[/v] sound
informant2 [a] Leefdjegulder nog?[/a]

leef dje gulder
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij nog?[/v] sound
informant2 [v] Leeftiem nog?[/v]

leeft ie m
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij nog?[/v] sound
informant2 [a] Leefsezij nog?[/a]

leef se zij
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoekik da nui kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenkik?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a] Kvinnekik.[/a]

k vinne k ik
tagging sound
informant2 [a] Da alleman zoe_[/a] tagging sound
informant1 [a] Danz ol zoen moetn kunn_[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] En zeg je danz ol of da alleman?[/v] sound
informant2 [a] Danz ol.[/a]

da n z
sound
veldwerker [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
veldwerker [v] Da kan nie?/a] blijkbaar een afwijzende reactie maar niet verbaal. sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
veldwerker [v] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] tagging sound
informant2 [a] Dat e betere.[/a] sound
informant1 [a] Da goat.[/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
veldwerker [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
veldwerker [v] Ik vind dat hij moet kunnen weg lopen.[/v] sound
veldwerker [v] Ik vind dat hij moet kunnen terug keren.[/v] sound
informant2 [a] Kvinnekik dattie zoe moetn kunn were keern.[/a]

k vinne k ik datt ie
sound
veldwerker [v] Ik vin dattie zoe moen were kunn keern.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [a] Ik vinne dattie zoe were moe kunn keern.[/a] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a] Kwetekik da_ Eddy_[/a]

k wete k ik
sound
informant2 [a] Stuutn zoe wiln eetn.[/a] stuten zijn boterhammen sound
informant2 [a=j] Kwete dattie morgen zoe wiln brood eetn.[/a]

k wete datt ie
tagging sound
informant2 [a] Kwetekik da Eddy morgen brood goa eetn.[/a]

k wete k ik
sound
informant2 [a=n][/a] nu toch ontkenning van doorbreking. wellicht is dit meer in de buurt van de werkelijkheid dan de eerste ja. sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Ie moe tielijk kunn ip stoan.[/a] sound
informant1 [a=j] Ie moe kunn tielijk ip stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moe kunn vree tielijk ip stoan.[/v] sound
informant2 [a=j] Kgoa moetn stijf tielijk ip stoan.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kwetekik da Jan _ goa moetn e nieuwe schure zetn.[/a]

k wete k ik
tagging sound
informant1 [a=j] Kwete da Jan moe een nieuwe schure zetn.[/a]

k wete
tagging sound
informant2 [a] Een nieuwe schure moe zetn zoekik zeggen.[/a]

zoe k ik
toch wat onduidelijkheid sound
informant1 [a=n] Nee van ons is da moetn al achteren.[a] toch eerder neen dus sound
veldwerker [v=093] Ik vinnekik dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a] Kvinnekik da Marie_ moe beln noa noar Jef.[/a]

k vinne k ik
sound
informant2 [a] Kvinne dajgij ne keer noar Hugo moe beln.[/a]

k vinne da j gij
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Da Jan misschien moe vertrekn.[/a] sound
veldwerker [v] In Tielt moet azo zijn?[/v] sound
informant2 [a] Joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Nie mag komm.[/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a] Zwins moe koopn.[/a] sound
informant2 [a] Kwetekik da_ Jan zwins goa koopn.[/a]

k wete k ik
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Ik zeie dattie zijnn auto nie moeste verkoopn.[/a]

datt ie
sound
informant2 [a] Ik zegge dattiene zoe moetn verkoopn.[/a]

datt ie ne
sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizekik dat Marie em zal moetn goan roepn.[/a]

k peize k ik
tagging sound
informant1 [a] Marie zaltn veurzekers moetn roepn ee.[/a]

zal t n
hier niet em maar en als pron. mann. enkv. sound
informant1 [a] Kpeize a Marie em toch zal moetn betaaln.[/a]

k peize
sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn betaaln.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em betaaln.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld niet meer.[/v] sound
informant2 [a] A ien nie veel geld meer.[/a]

ie n
tagging sound
informant1 [a] J nie veel geld meer.[/a]

j
tagging sound
informant2 [a=j] Nie veel geld nie meer zeime.[/a]

zei me
met nuancering dat zeiden we vroeger toen we nog kinderen waren. tagging sound
veldwerker [v] Jee nie vele geen geld.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant1 [a=j] Zitnder hier geen muizn?[/a]

zitn der
sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nieverst geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Gespreekgij nie goe Frans.[/a]

ge spreek gij
sound
veldwerker [v] Hij spreekt zo goe geen Frans.[/v] sound
informant1 [a] Ie ken nie goe Frans.[/a] sound
veldwerker [v] Zo goe spreekik geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Zo goe Frans kannekik toch ook niet.[/a]

kanne k ik
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen es gene vakman.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant2 [a] Tzijn nie allemale vriendn dien ip ui lachen.[/a]

t zijn
sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a] Jt drie boeken.[/a]

j t
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur de auto gemaakt hebben moet.[/v] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur de auto gemaakt moet hebben.[/v] sound
veldwerker [v] Misschien.[/v] sound
informant2 [a] Megoan e keer luistern noa die andere.[/a]

me goan
sound
veldwerker [v=157] Jan weet dat hij voor dire uur de auto moet gemaakt hebben.[/v] sound
informant2 [a] Das betere.[/a]

da s
sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de auto moet hebben gemaakt.[/v] sound
veldwerker [v] Dn auto moe n vermaakt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Dn auto moe vermaakt n.[/v] sound
informant1 [a] Dat e n beetje betere.[/a] sound
veldwerker [v=160] Dn auto vermaakt moe n.[/v] sound
informant1 [a] Tes ton alijk numero twee.[/a]

t es
157 krijgt dus de voorkeur boven alle andere maar blijkbaar wordt ook getwijfeld bij 160 sound
veldwerker [v=161] Dn auto vermaakt n moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/v] sound
informant1 [a=j] Zijn huiswerk moe gemaakt n.[/a] tagging sound
veldwerker [v=160] Zijn huiswerk gemaakt moe n.[/v] sound
informant1 [a] Neem.[/a]

nee m
sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg volk om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a] je genoeg volk voor t hooi binn t haaln?[/a]

je
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j]Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=j] Om t hooi binn t haaln.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Da zoe ook gaan.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] tagging sound
informant2 [a=j] Da zoe ook gaan.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die ton zwaar veur te dragen.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] zwaar voo te dragen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Om te dragen zoe ook gaan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die tonne e zwaar om dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a=j] Mepeizn allemale van an tijden thuis te zijn.[/a]

me peizn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant1 [a] Ie kan staan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie kan staan te zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant2 [a] Ie stoa te zagen ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ie stoa zagen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant2 [a] Oame toe kwaam regendeget.[/a]

oa me regendege t
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dak groter ben of gij.[/a]

k peize da k
sound
informant1 [a] Kpeize dak groter ben ovvem.[/a]

k peize da k ovv em
tagging sound
veldwerker [v] Ovvij.[/v] sound
informant1 [a] Nee ovvem.[/a]

ovv em
sound
veldwerker [v] Oftiem.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Dan em.[/v] sound
informant2 [a] Of.[/a] sound
informant1 Mendoen da niet.

me n doen
negatiepartikel sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Zegeloofzij dajgij eer thuis ben_ eer thuis zijt ovvik.[/a]

ze geloof zij da j gij ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mij.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvekik.[/v] sound
informant2 [a] Oftekik.[/a]

ofte k ik
sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Ge peis toch niet dat dn dienn sterkerder is dan_[/a] tagging sound
informant2 [a] Of kpeizn dattiem sterker is of_[/a]

k peizn datt ie m
sound
informant2 [a] Of gij.[/a] sound
informant2 [a] Ge peis toch nie dattiem sterker is of of gij.[/a]

datt ie m
tagging sound
veldwerker [v] Oftegij.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant2 [a] Zegeloovnzuldere damewildere rijker zijn of zuldere.[/a]

ze geloovn zuldere da me wildere
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant2 [a] Wilder geloovn dajguldere zo slim nie zijt of wildere.[/a]

da j guldere
tagging sound
informant2 [a] Megeloovnwuldere danzezuldere nie slimmer zijn dan wuldere.[/a]

me geloovn wuldere dan ze zuldere
tagging sound
informant2 [a] Zo slim lijk_[/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant2 [a] Gulder geloof niet danzezulder armder zijn of_ gulder were zekere?[/a]

dan ze zulder
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Ge peist da Lisa_ zo schoon is lijk Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] Ie peist da_ da Bart en Petere_ euh meer macht n of_[/a] tagging sound
informant2 [a] Iepeistem da Bart en_[/a]

ie peist em
tagging sound
veldwerker [v=226] Kijk ie slaapt. Zoejgij kunn zeggen iendoet?[/v] sound
informant2 [a=j] Iendoet ie slaapt nie.[/a]

ie n doet
tagging sound
informant1 [a] Dattie nie slaapt.[/a]

datt ie
sound
informant2 [a=j] Joajiendoet ie slaapt niet.[/a]

joa j ie n doet
tagging sound
veldwerker [v] Ie slaapt nie. Moar ie slaapt wel. Kunde ton zeggen iedoet?[/v] sound
informant1 [a] Jaajiedoet ie slaapt.[/a]

jaa j ie doet
tagging sound
veldwerker [v] Akkik zegge ie slaapt en ie slaapt nie kunde zeggen iendoet.[/v] sound
informant2 [a] Iendoet ja.[/a]

ie n doet
tagging sound
veldwerker [v] Ie slaapt wel en ik zegge ie slaapt nie ton kunde zeggen iedoet ie slaapt.[/v] sound
informant1 [a] Ja. Iedoet ie slaapt.[/a]

ie doet
tagging sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant2 [a] Jaatendoet.[/a]

jaa t en doet
tagging sound
informant2 [a] Oaj zegt tregent dat giet. Jaatendoet _ jaatendoet tenregent niet.[/a]

oa j t regent jaa t en doet jaa t en doet t en regent
tagging sound
veldwerker [v] Toet.[/v] sound
informant1 [a] Jaa. Toet.[/a] tagging sound
informant2 [a] Jattetoet.[/a]

ja t te toet
tagging sound
informant2 [a] Jattetoet tes waar.[/a]

ja t te toet t es
tagging sound
informant1 [a] En ik zegge toet tis waar.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v] Toetoet.[/v] sound
informant2 [a] Nee da zeggenmewinder niet.[/a]

zeggen me winder
sound
veldwerker [v] Hij zal nie komm zeker? Maar hij goa wel komm. Kun je ton ook zeggen iedoet?[/v] sound
informant2 [a] Jaajedoet.[/a]

jaa j e doet
tagging sound
veldwerker [v] Hij zal nog wel komm zeker? Maar hij ga nie meer komm. Jaajndoet?[/v] sound
informant2 [a] Jaajiendoet.[/a]

jaa j ie n doet
tagging sound
veldwerker [v] Toet ie goa komm kweet heel zeker.[/v] sound
informant1 [a] Toet ie zal komm.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Tendoet ie goa niemer komm.[/v] tagging sound
informant2 [a] A neent ee.[/a[

neen t
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Oakzekik_[/a]

oa k ze k ik
integratie objectspronomen sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij in de winkel.[/v] sound
informant2 [a] Die jongen die se moedere gistern hertrouwde[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie stond bij mij in de winkele.[/a] sound
veldwerker [v] Da zijn moeder.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Waar van da zijn moeder.[/v] sound
informant2 [a=n] Mmm. Die zijn moedere.[/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Dienn bank waar ip danze zaatn_[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] Dienn bank waar das ip zaatn_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Die geld t moe mij moar wa geevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wie geld t.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb.[/v] sound
informant2 [a=j] Wa zoej peizn wie dak gistern_ of wie dak in Kortrijk gezien .[/a]

zoe j da k da k
sound
commentaarentree informant 3  sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisdje oe danze dadde_[/a]

peis dje da n ze
tagging sound
informant1 [a] Oe danze dat n gearrangeerd?[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisdje wie ik in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant3 [a] Wie peisdje dak in Kortrijk gezien ee.[/a]

peis dje da k
sound
veldwerker [v=265] Oe peisdje oezet n gearrangeerd?[/v] sound
informant3 [a] Oe peisde danze da gearrangeerd n.[/a]

peis de da n ze
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Oe peisde oe danze da gearrangeerd n?[/a]

peis de da n ze
tagging sound
informant2 [a] Wa peisdjegie oe danze da gearrangeerd n?[/a]

peis dje gie da n ze
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant3 [a] Marie trektege de deken noar eur.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoej kunn zeggen ze trok de serge noar eur toe?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant3 [a] Zoetie dat n kunn doen?[/a]

zoe t ie
tagging sound
informant2 [a] Zoetie da kunn doen n?[/a]

zoe t ie
deze volgorde krijgt wel de voorkeur sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Marie schelt de patatn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Marie is bezig me patatn te scheln.[/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Ik geen goeste voo de koeien te voern.[/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant2 [a] Ol de koein van Marie zijn verdronkne.[/a] sound
informant3 [a] Maries koein zijn allemale verdronkn.[/a] sound
informant3 [a] Binst d overstrominge.[/a] sound
informant3 [a] Mee d overstrominge.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Doar ip peizekik niet.[/a]

peiz ek ik
sound
informant3 [a] Doar peizek nie an.[/a]

peiz ek
sound
informant3 [a] Doar peizek nie ip.[/a]

peiz ek
op krijgt voorkeur op an sound
veldwerker [v] Kee noa de markt geweest of kben noar de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] K noa de markt geweest.[/a]

k
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast k mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kben mee die rare gast noa de markt geweest.[/a]

k ben
gebruikt hier nu wel hww. zijn sound
informant1 [a] K met die rare gast noa de markt geweest.[/a]

k
sound
veldwerker [v=322] De welke eejgij al gemaakt?[/v] sound
informant2 [a] Wa vore?[/a] sound
veldwerker [v] De wa vore?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raadtegijmij an?[/v] sound
informant2 [a] Wa vore zijnder de beste?[/a]

zijn der
sound
veldwerker [v=324] De zukke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant1 [a] De die zoek nie ip eetn.[/a]

zoe k
sound
veldwerker [v] De zukke.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zulke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant1 [a] Zukke.[/a] sound
informant1 [a] Mo zukke zoekik nie ip eetn.[/a]

zoe k
zukke wordt meer dialect genoemd dan de die. informant drie schrijft de die toe aan het AN. sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje voor mij.[/v] sound
informant2 [a]Teur haalt een keer een pintje.[/a] teure is soort gebod. vooruit haal eens een pintje. sound
informant1 [a] Teure ne keer.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Goa ne keer een pintje bier haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Gaan roept een keer de politie.[/v] sound
informant3 [a] Goa ne keer de politie goan roepen.[/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt een keer.[/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Kom ne keer helpn.[/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zeie nog tegen eur ik peize die gast vindn z allemale wel ne braavn.[/v] sound
informant3 [a] Kzeie eur nog_ diene kerel vindn z allemale ne braavn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kzeie nog tegen eur dak peisdege dak diene kerele_[/a]

k zeie da k da k
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Ton leefdegekik als God in Frankrijk.[/a]

leefdege k ik
tagging sound
veldwerker [v=345] Toen leefdejij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Toen leefdjegegij als God_[/a]

leefd je ge gij
tagging sound
veldwerker [v=337] Toen leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Toen leefdegegie als God in Frankrijk.[/a]

leefdegeg ie
tagging sound
veldwerker [v]Toen leefdezij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Toen leefdezezij.[/a]

leefde ze zij
sound
informant3 [a] Toen leefdegezezij als God in Frankrijk.[/a]

leefdege ze zij
sound
veldwerker [v=338] Toen leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Toen leefdegenwildere_[/a]

leefdegen wildere
sound
informant3 [a] Ton leefdegenmewildere_[/a]

leefdegen me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Toen leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Toen leefdegeguldere_[/a]

leefdege guldere
tagging sound
veldwerker [v] Toen leefden zij.[/v] sound
informant2 [a] Ton leefdegenzezuldere_ link God in Frankrijk.[/a]

leefdegeen ze zuldere
tagging sound
informant2 Ik enklappe geen abn.

en klappe
negatiepartikel sound
informant3 Joagedoet.

joa ge doet
sound
commentaarspontane do support twee enkv.  sound
informant2 Kendoe.

k en doe
spontane do support een enkv. sound
informant1 Automatisch gebruiktje al woordjes dan de jongens gebruikn.

gebruikt je da n
voegwoordcongruentie sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien_[/v] sound
veldwerker [v] _ ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize dajt ook nie meug zien.[/a]

k peize da j t
sound
informant2 [a] Oat niemand mag zien peizekik dajgij dat ook nie meug zien.[/a]

oa t peiz ek ik da j gij
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize dajegijt ook nie zien meugt?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant3 [a] Kwete dattie gaan zwemn es.[/a]

k wete datt ie
sound
veldwerker [v=875] Kwete dattie weest zwemn ee.[/v] sound
informant3 [a] Kwete dattie weest zwemn t.[/a]

k wete datt ie
tagging sound
veldwerker [v=353] Moej nog een beetje koffie n?[/v] sound
informant2 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant2 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] drie enkv. mann.[/v] sound
informant2 [a=j] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant2 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] 1 meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant2 [a=j] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v=359] Me zulk were je kunt nie vele doen.[/v] sound
informant1 [a] Mee zuk were kunje nie vele doen ee.[/a]

kun je
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant3 [a] Gij goat mee mij noar de voetbal goan kijken.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istie dood?[/v] sound
informant3 [a] Istie dood?[/a]

ist ie
sound
veldwerker [v] Istem dood?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=367] En dan voor een vrouwe?[/v] sound
informant3 [a] Ese dood?[/a]

e se
sound
informant2 [a] Essezij dood?[/a]

es se zij
sound
veldwerker [v] Nie es eur dood?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em e dood moar van eur weeteket nie.[/v] sound
informant3 [a] Iejizzem dood moar van eur weeteket niet.[/a]

iej izz em weet ek et
sound
informant3 [a=n] Em is dood nee.[/a] sound
veldwerker [v=366] Zij is dood moar van em weeteket nie.[/v] sound
informant3 [a] Zij is dood moar van em weeteket niet.[/a]

weet ek et
sound
veldwerker [v] Zezij dood.[/v] sound
informant1 [a] Zij es dood.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant3 [a] Mee em te goan werken moesezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

moe se zie
sound
informant1 [a] Da klinkt voor ons ook niet ee mee em?[/a] informante twijfelt aan constructie met met sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Oatiem goa goan werken_[/a]

oa t ie m
deze constructie geniet de voorkeur sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant3 [a] Dat is de vent danze geroepen n.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje verteld heeft.[/v] sound
informant3 [a] Da is de vent die da kluchtje_[/a] tagging sound
informant3 [a] Tis dn dienn die da kluchtje verteld .[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat da kluchtjen heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Dat es de vent waar van dak peize die da kluchtje verteld t.[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Das die vent dak peize_[/a]

da k
tagging sound
informant2 [a] Die da kluchtje verteld joat.[/a]

joa t
tagging sound
informant1 [a] Dak ja.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant3 [a] Das de vent waar van dak peize danzem geroepen n.[/a]

da s da k dan z em
tagging sound
veldwerker [v] Te die vent dak peize_[/v] sound
informant1 [a] Neent ee.[/a] sound
veldwerker [v] Of te die vent diek peize_[/v] sound
informant3 [a] Tis die vent dak peize_[/a]

t is da k
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant3 [a] Das t huis dakkik gekocht .[/a]

da s da kk ik
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant3 [a] Da is t huis dat te kope stoat.[/a] sound
informant2 [a] Dat is dat huis die te kope stoat.[/a] uiteindelijk wordt dat afgewezen tvv die sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant3 [a] Nooit.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt dase niets mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt.[/a]

t schijnt
sound
veldwerker [v] Tschijnt dase niets enmag eetn.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerde om niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] ik twijfel aan de terechtheid van deze afwijzing sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=j] xxx van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Wendy probeerdege niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Da gebruikmewilder nie vele ee.[/a]

gebruik me wilder
slaat op werkwoord beloven in deze betekenis sound
veldwerker [v] Verdreigen.[/v] sound
veldwerker [v] Tverdreigt ne slechtn dag te wordn zoej da zeggen?[/v] sound
informant1 [a] Nee tverdreigt veu te regenen.[/a]

t verdreigt
tagging sound
informant2 Mo tnis daar voor nog gene reegn.

t n is
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a] Mo ge zegt da doa nie bie wje dat goa regenen.[/a] sound
informant2 [a] Tverdreigt al.[/a] sound
informant3 [a=j] Tverdreigt van te regenen.[/a]

t verdreigt
volgens informant drie kan verdreigen wel met bijzin. volgens informant twee niet. informant 1 sluit zich bij geen van de twee aan. tagging sound
commentaardochter arriveert maar ze neemt geen deel aan het gesprek en krijgt dus geen eigen tier.  sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant3 [a=j] Ti misschien best om nog n beetje te wachtn.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van nog e beetje.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] We hadden t geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant3 [a] Whadn chance damene seffens were gevondn n.[/a]

w hadn da me ne
let op pronomen ne ipv em sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant2 [a] Ti juiste lijk datter gunter eenn stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] Lijk of datter.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Die er moe der stoan.[/v] sound
informant3 [a] Datter eenn stoat.[/a]

datt er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant3 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgen.[/a]

goa k et ek ik
tagging sound
informant2 [a] Kzaltekik veurzekers wel krijgen.[/a]

k zal t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfdjergij op duuwn?[/a]

durf dj er gij
tagging sound
informant3 [a=j] Durfdjedergij ip duuwn?[/a]

durf dje der gij
tagging sound
informant3 [a] Durfdjegijder ip duuwn?[/a]

durf dje gij der
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij inviteern?[/v] sound
informant3 [a] Durfdegijem inviteern?[/a]

durf de gij em
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen?[/v] sound
informant3 [a=j] Durfdjezegij vragen?[/a]

durf dje ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Eetet Pol hier geweest vandage?[/v] sound
informant3 [a] Ee Pol hier geweest vandage?[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=422] Oe eetat Pol da gearrangeerd?[/v] sound
informant3 [a] Oe Pol da gearrangeerd?[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant3 [a] Ejgijmij dienn brief ip gestuurd?[/a]

e j gij mij
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
veldwerker [v] Zeetzij van de weke maar juiste water en brood?[/v] sound
informant3 [a=j] Da kundje wel zeggen_ zeetzij_[/a]

kun dje z eet zij
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant3 [a=j] Mezijnwilder doar nog nooit geweest.[/a]

me zijn wilder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewildere_ goan winn.[/a]

da me wildere
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant3 [a=j] Iekannem doar ook niets an doen.[/a]

ie kann em
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peize datnie morgen ook goa komm.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize dattie morgen ook goa komm.[/a]

k peize datt ie
tagging sound
informant2 [a=j] xxx dattiem morgn ook zoe komm.[/a]

datt ie m
tagging sound
veldwerker [v=453] Ze zijn geweest noa de markt.[/v] sound
informant3 [a] Ze zijn noa de markt geweest.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Zn noa de markt geweest.[/a]

z n
sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant3 [a] Iejet dn bal in de mande gegooid.[/a]

iej et
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant3 [a] Twoare moa juiste goe genoeg.[/a]

t woare
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Twoa juiste van passe.[/a]

t woa
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizekik daj goa moetn vele weg smijtn.[/a]

k peiz ek ik da j
sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Kpeize daj vele weg zoe moetn smijtn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

k peize da j
tagging sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant3 [a] Welke boekn ej gekocht?[/a]

e j
sound
informant2 [a] Wa vore.[/a] sound
informant2 [a] Wa vore boekn ejgie gekocht?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien gisteren?[/v] sound
informant3 [a] Wie eeje gistern ip de kermisse gezien?[/a]

ee je
sound
informant2 [a] Wie etterui gezien?[/a]

ett er ui
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dajgij Piet een boek et geprobeerd te verkoopn.[/v] sound
informant3 [a] Marie zei dajgij geprobeerd t ne boek_[/a]

da j gij
sound
informant2 [a] Marie zei dajgij geprobeerd t van euh Piet ne boek an te smeern.[/a]

da j gij
sound
veldwerker [v] Diene Piet da moe noar achtern.[/v] sound
informant1 [a] Joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v=531] Wim peisdege dak Els oa geprobeerd ne cadeau te verkoopn.[/v] sound
informant3 [a=j] Wim peisdege dak Elza geprobeerd ee ne boek te verkoopn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Wim zei dakkik geprobeerd oa van an Els ne boek te verkoopn.[/a]

da kk ik
vrouwen zijn het niet eens met de ja van informant drie sound
veldwerker [v] Wim peisde dak Els oa geprobeerd ne cadeau te koopn.[/v] sound
informant2 [a] Wim peisdege dakkik euh geprobeerd oa voor_[/a]

da kk ik
sound
informant2 [a] Om voor Els ne cadeau te koopn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant2 [a] Karel weet dajgij geprobeerd t van an Marie ne boek te_ verkoopn.[/a]

da j gij
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ik goa.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant2 [a] Gij goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant3 [a] Ie goat.[/a] toch twijfel ik aan de t hier. tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant2 [a] Wilder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant2 [a] Gulder goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan.[/v] sound
informant2 [a] Zulder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] sound
informant3 [a] Goakik?[/a]

goa k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij?[/v] sound
informant3 [a] Goajegij?[/a]

goa je gij
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant3 [a] Goatiem?[/a]

goat ie m
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij?[/v] sound
informant2 [a] Goamewildere[/a]

goa me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie?[/v] sound
informant3 [a] Goajguldere?[/a]

goa je guldere
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij?[/v] sound
informant2 [a] goanzezuldere?[/a]

goan ze zuldere
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] sound
informant3 [a] Ik ginge.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant3 [a] Gie ging.[/a] tagging sound
informant1 [a] Geginkgie ook.[/a]

ge gink gie
tagging sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant3 [a] Ie gink.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant2 [a] Wildere gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie.[/v] sound
informant3 [a] Gulder gink.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij.[/v] sound
informant3 [a] Zulder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik?[/v] sound
informant3 [a] Gingekik?[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij?[/v] sound
informant2 [a] Gingdjegij?[/a]

ging dje gij
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij?[/v] sound
informant2 [a] Gingtiem?[/a]

ging t ie m
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij?[/v] sound
informant3 [a] Gingmewildere?[/a]

ging me wildere
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie?[/v] sound
informant2 [a] Gingdjeguldere?[/a]

ging dje guldere
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij?[/v] sound
informant2 [a] En gingnzezuldere?[/a]

gingn ze zuldere
tagging sound
veldwerker [n] [v=708] Tezzet al lange geleedn?[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant2 [a] Tis lange leen.[/a]

t is
sound
informant3 [a] Tezzet ol lange_ ja da kan.[/a]

t ezz et
tagging sound
veldwerker [v=000] Teet ol veel jaarn nie meer gesneeuwd inne_[/v] sound
informant3 [a] Tee ol veel jaarn nie gesneeuwd_[/a]

t ee
sound
informant1 [a] Ttet al veel jaarn nie meer gesneeuwd mee kerstdag.[/a]

t t et
tagging sound
veldwerker [v] Eetet Pol hier geweest?[/v] sound
informant3 [a] E Pol hier geweest?[/a] sound
veldwerker [v=719] Erik wist zeker dattet Pol der niets mee te maakn oa.[/a] sound
informant3 [a] Erik woa zeker da Pol doar niets mee te maakn oat.[/a] sound
veldwerker [v=422] Erik eetet da goe gearrangeerd.[/v] sound
informant3 [a] Erik t da goe gearrangeerd.[/a] tagging sound
informant2 [a] Erik tet da goe gedaan.[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=000] Goatet Marie morgen ook mee?[/v] sound
informant3 [a] Goa Marie morgen ook mee noa de markt?[/a] tagging sound
informant3 [a] Marietje_ tet ook noa de markt geweest?[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v] Goatet Marietje morgen mee?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=000] Eetet die vlage hier ook gepasseerd gistern?[/v] sound
informant3 [a] Eet die vlage hier gistern ook gepasseerd?[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Eetet da beestje ol eetn gehad vandage?[/v] sound
informant3 [a] t da beestje_[/a] sound
veldwerker [v=000] Goan et Toon en Dirk dat erg vindn?[/v] sound
veldwerker [v=707] Eetet hier ne vent gewoond of een vrouwe vroeger?[/v] sound
informant2 [a] teret hier ne vent of_ ja da goat.[/a]

t er et
tagging sound
veldwerker [v=000] Dereetet hier niemand geweest.[/v] sound
informant3 [a] Dertet hier niemand geweest.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tntet hier niet_[/a]

t n t et
tagging sound
informant2 [a]Tn hier niemand geweest.[/a]

t n
sound
informant2 [a] Tntet hier niemand ja_[/a]

t n t et
sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant3 [a] Ze wistn danze veurzekerst zondag gingn moetn werken.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat niet van plan waren.[/v] sound
informant2 [a] Marie peisdege dan Bart en Jan euh_[/a] sound
informant2 [a] Iets anders van plan woarn.[/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan de mann liever gingn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Pintjes goan pakn?[/a] sound
veldwerker [v=867] En Marie zei ton da alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Dan al de mann_[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant3 [a] Iedereen weet dan dieven_[a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant2 [a] Piet zei dander ook_[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Kgoa nie noar schole.[/a]

k goa
tagging sound
informant2 [a] Kengoa niet noar schole.[/a]

k en goa
tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Dat nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant3 [a] Da is entwat dak nie kenne.[/a]

da k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan ie er uit ziet.[/v] sound
informant3 [a] Ie is veel slimmer dan dattie der uut ziet.[/a]

datt ie
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant3 [a] Ge moet nie komm voor dak geschreevn .[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant3 [a] K moar drie snoepkes.[/a]

k
sound
informant2 [a] Ken moar drie spekn.[/a]

k en
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant3 [a] Kben schuw dattie da verkeerd doet.[/a]

k ben datt ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant3 [a] Ktwijfele oatie da wel goat doen.[/a]

k twijfele oa t ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant2 [a] Klieget of.[/a]

k liege t
tagging sound
informant3 [a] Dak da gezeid .[/a]

da k
sound
veldwerker [v=844] Kee niemand nie gezien.[/v] sound
informant3 [a] Kee niemand nie gezien.[/a] tagging sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/a]

k peize da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand mij nie gezien.[/v] sound
informant3 [a] Niemand termij gezien.[/a]

t er mij
sound
veldwerker [v=847] Kpeize da niemand mij nie gezien ee.[/v] sound
informant3 [a] Kpeize datter niemand mij gezien t.[/a]

k peize datt er
sound
veldwerker [v=848] Niemand eek nie gezien.[/v] sound
informant1 [a] K niemand gezien.[/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie eek gezien.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=851] Kpeize da niemand nie mij gezien ee.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=845] Kenee niemand nie gezien.[/v] sound
informant3 [a] K niemand nie gezien.[/a]

k
sound
veldwerker [v=000] Kpeize dattie niemand nie gezien nee.[/v ] sound
informant3 [a] Kpeize dattie niemand gezien t.[/a]

k peize datt ie
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen goak mij ne nieuwe velo koopn.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant3 [a] Morgen goak mij ne nieuwe velo koopn.[/a]

goa k
tagging sound
veldwerker [v=853] Kgoa ui al n pintje besteln.[/v] sound
informant3 [a] Kgoa ui nog n pintje geevn.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazette.[/v] sound
informant2 [a] Haal ne keer een gazette voor mie.[/a] tagging sound
informant3 [a] Koop ne keer een gazette voor ik.[/a] voor ik sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Voor mij.[/a] sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant3 [a] En em eese voor mij gekaft.[/a]

ee se
sound
veldwerker [v=856] Magek mij hier ne stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Mak ne stoel pakn veur mie?[/a]

ma k
sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant3 [a] Zing ons nog ne keer een een liedje.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zing nog ne keer een liedje voor ons.[/a] krijgt de voorkeur sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v=858] Zal ik je nog een borreltje in schenken?[/v] sound
informant3 [a] Zalk nog een dreupelke geevn?[/a]

zal k
sound
veldwerker [v=859] Tju keem sigaretn van een verkeerd merk mee gebracht.[/v] sound
informant3 [a] Dju kee verkeerde sigaretn gekocht.[/a]

k ee
sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke.[/v] sound
informant2 [a] Schrijft e keer ip n briefke.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn vader ee mij ne cendrier gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant3 [a] Ee ne cendrier gemaakt voor mij uut oud ijzere.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noa de winkel.[/v] sound
informant2 [a] Goa ne keer achter twee broodn.[/a] sound
informant3 [a] Goa mij? Nee da goa niet.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor ne keer ne stoel.[/v] sound
informant3 [a] Jantje haal ne keer ne stoel voor meneer pastere.[/a][/n] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tnwoa geen avance_

t n woa
er komen dus wel degelijk geregeld negatiepartikels voor ondanks de vele neens bij de navraaglijst sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Nee tis voor ik.

t is
voor ik sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En dat engenas mij niet ee

en genas
negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kereekik me twee slunsekes en kneekik van nie geweetn.

k e ree k ik k n ee k ik
negatiepartikels. ook in eerste zindeel of hoor ik verkeerd? sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 En oazie in zijn vingere gesneedn oat.

oaz ie
vorm oazie sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is hww sterven niet aan bod gekomen; geen relevant antwoord op de vraag over de volgorde hww/ volt.dw.; vragen negatiepartikel erg moeizaam.
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect?
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor?
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of' voor?
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
038 De timmerman heeft geen spijkers bij hem. In Brabant: kan 'zich' ook weggelaten worden?; ; Informanten houden vol dat parafrase met bij hem onmogelijk is. Ook een andere context brengt geen soelaas.
040 Erik liet mij voor zich werken Vorm zich invullen bij VORM.
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2
130 Ik zei dat Willy moest de auto verkopen. Geen adequaat antwoord gekregen.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien
319 Dit denk ik niet aan
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze Letten op congruentie-n
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden.; ; Moeizaam en niet geheel to the point beantwoord.
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan.; ; geen expliciet a=n maar het is wel duidelijk dat Piet van plaats moet veranderen.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zalkik da
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : j
vorm: eeteret
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
vorm: wel: Paula eetet
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : j
vorm: eetet
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
vorm: wel: t en eetet daar niemand
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewildere
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk dat er
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: oan al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: o een vrouwmens
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em