SAND-data Torhout (H116p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Torhout

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarTorhout (H116) ; GUV ; [meta][k]H116p[/k][i]781[/i][i]782[/i][i]783[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 dajgie ga vragen stellen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 en dat is e keer gefotokopieerd geweest sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant3 [a] Ze wiste nie da ze gisteren dood is. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ze wiste nie of dasse doodgegaan is. [/a]

da ze
tagging sound
informant2 [a] Ze wist nie da Marie gisteren doodgegaan is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zie en weet nie da Marie gisteren doodgegaan is. [/v] sound
informant2 [a] ze weet nie ze weet nie [/a] sound
informant3 [a] k peis dat da meer Poperings is. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant2 [a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] meningsverschil met andere informanten. Uiteindelijk zegt ook informant twee dat de vorm heel zeldzaam is. tagging sound
informant3 [a=n] Nie gebruikeme wieder nie voor den tweede keer. [/a]

gebruike me
sound
informant3 [a=n] Niemand wiltr dansen. [/a] sound
informant1 [a=n] t wil niemand dansen ja. [/a] sound
informant1 [a=n] die nie zeggeme wieder nie. [/a] sound
informant2 [a=j] Ik zeggen dat allez how. t wil niemand nie dansen. [/a] meningsverschil met andere informanten. Uiteindelijk zegt ook informant twee dat de vorm heel zeldzaam is. sound
informant2 [a] t is geen geijkte term nee. k peis da ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a] Els wil nie dansen en nie zingen. [/a] sound
informant3 [a=n] _ ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant1 [a=n] _ ze wil nie zingen ook. Ja. [/a] sound
informant1 [a=n] Die nie gamewieder dr nie bij zeggen. [/a] sound
informant3 k gontekik nie al zeggen we

gon t ek ik
sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekunnen. [/v] sound
informant2 [a] t eet da nooit niemand hekunnen. [/a] tagging sound
informant2 [a] T eet da nog nooit niemand hekund. [/a] sound
informant2 [a] t eet da nooit niemand ewild of gekund. [/a] tagging sound
informant3 [a] gekunnen dat emme nie. Gekund he. [/a]

en me
sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen opeten. [/v] sound
informant3 hoe dadde? sound
informant1 [a] Jan a heel da brood willen opeten. [/a] tagging sound
informant1 [a] Jan a willen geheel da brood opeten. [/a] tagging sound
informant2 eej en eet d occassie dervan gehad of euh. negatiepartikel? sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant3 [a] _ wien dazezie a kun roepen. [/a]

da ze zie
tagging sound
informant2 [a] Vertel maar nie wien as ou kunnen roepen. [/a]

a z
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens ne keer wie azij a had kunnen roepen. [/v] sound
informant3 [a=j] _ wien dazezie a kun roepen. [/a]

da ze zie
tagging sound
informant1 [a=j] Vertelt e keer wien dazezie a kunnen roepen. [/a]

da ze zie
tagging sound
informant3 [a=j] oftewel wien daz a kunnen roepen aje dr geen nadruk op legt. [/a]

da z a je
sound
veldwerker [v] of soms ook wien as a kunnen roepen? [/v] sound
informant1 [a] wien asse _ wien dasse a kunnen roepen. [/a]

a ze da ze
tagging sound
veldwerker [v=029] of wien os a kunnen roepen? [/v] sound
informant3 [a=n] wien das a kunnen roepen. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v] en zoud ook kunnen zeggen wien daze kunnen roepen a? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan weet da wel nog. [/a] sound
veldwerker [v] Jan bukt zich. Hoe zoude da zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Hij stuitegem. [/a]

stuip tege hem
sound
informant2 [a] Jan stuipt em. [/a] tagging sound
informant1 aje wilt etwat oprapen. Allez stuipt e keer voor t op te rapen.

a je
clusterdoorbreking met een pronomen (weliswaar geen persoonlijk) / verder blijkt 'stuipen' ook mogelijk zonder reflexivum sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant3 [a] _ kijken naar mekare voor de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant3 [a] Ie ee geen nagels bij em. [/a] sound
informant1 [a] Dn timmerman ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] Fons zag een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant3 [a] _ liet me voor em werken. [/a] tagging sound
informant2 [a] Erik liet mie voor em werken. [/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de baren. [/v] sound
informant2 [a] _ liet eur meedrijven op de baren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant3 [a] Toon bekeek zezelven. [/a]

ze zelven
tagging sound
informant2 [a] Toon keek naar zezelven in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] Warten kent zezelven goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zeneigen? [/v] sound
informant3 [a] zezelven. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant3 [a] Ward ee gehoord datr foto's van zezelven misschien _ of van em _ [/a] tagging sound
informant2 [a] nee. van em. [/a] sound
informant1 [a] Jan ee ehoord dandr portretten van em in _ [/a]

dan dr
sound
informant2 [a] van hemzelve nie nee. t is van em. [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant2 [a] k e me daar geamuseerd we. [/a] tagging sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z eet eur nie gejeund op den bal. [/a] tagging sound
informant1 [a] eje gejeund? [/a] werkwoord lijkt dus ook zonder reflexief mogelijk sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie ee proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant3 [a=n] k peize da Marie ee geprobeerd van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant3 [a=n] Toen probeerdenme van droog thuis te geraken. [/a]

probeerden me
tagging sound
veldwerker [v=004] Toen probeerdekege van tomaten te kweken. [/v] sound
informant3 [a=n] Toen probeerdek _ [/a]

probeerde k
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik zoals da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant3 [a] Ok profijtig leve zouk _ of gak leven gelijk of da mijn ouders da willen. [/a]

o k zou k ga k
tagging sound
veldwerker [v] en okik profijtig leve? [/v] sound
informant3 [a] Okik profijtig leve _ [/a]

o k ik
sound
veldwerker [v] en onk profijtig leve? [/v] sound
informant3 [a] geen onk. [/a] sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant3 [a] Otn nog drie jaar leeft _ [/a]

ot n
tagging sound
informant2 [a] _ hij leeft dan langer dan ze vader. [/A] sound
informant2 [a] _ leeftn dan langer dan ze vader. [/a]

leeft n
tagging sound
informant1 [a] oftewel of ze vader. [/a] tagging sound
informant2 [a] dan ze vader. [/a] sound
veldwerker [v] en otnie of otnem? [/v] sound
informant2 [a] otnem. ot em is. Otnie zeggen ze ook. [/a]

ot n em o t ot n ie
otnem wordt later ontkend door alle drie de informanten sound
informant2 [a] Otnie nog drie jaar leeft _ [/a]

ot n ie
sound
informant2 [a] Otnie nog drie jaar leeft ee leeft dan langer of ze vader. [/a]

ot n ie
inversieloze zin sound
veldwerker [v] en otie nog drie jaar leeft? [/v] sound
informant2 [a] otie zeggen ze nie [/a] sound
veldwerker [v=057] Asij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Ossezie zo gevaarlijk leeft ga se nie lange leven of leeftse nie lange. [/a]

o ze zie leeft ze
tagging sound
informant2 [a] Ossezie zo gevaarlijk leeft ze ga nie lang leven we. [/a]

o ze zie
inversieloze zin tagging sound
veldwerker [v] zegde ze ga nie lange nie meer leven? [/v] sound
informant2 [a] ze ga nie lange meer leven. [/a] sound
informant3 [a] Osse _ zo leeft _ [/a]

o ze
sound
veldwerker [v=059] Als t nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant3 [a] Ot nu nog leeft levet morgen ook nog. [/a]

o t leef et
tagging sound
informant2 [a] Ot nu nog leeft t ga morgent ook nog leven. [/a]

o t
inversieloze zin tagging sound
informant1 [a] _ gojet morgen ook nog leven. [/a]

goj et
vreemde vorm; is de j fonologisch te verklaren? tagging sound
veldwerker [v] en otet nu nog leeft. [/v] sound
informant1 [a] ot nu nog leeft _ gojet morgen ook nog leven. [/a]

o t goj et
sound
veldwerker [v] en otie nu nog leeft [/v] sound
informant2 [a] ot nu nog. et. [/a]

o t
sound
veldwerker [v=061] Als gulder zo losbandig leeft dan leefde gulder nooit zo lang als ekik. [/v] sound
informant2 [a] A gieder zo losbandig leeft je ga nooit zo lange leven of ik we. [/a] zin zonder subjectverdubbeling; wordt verderop bijgestuurd; inversieloze zin tagging sound
informant2 [a] ojgiedieder [/a]

o j giedieder
tagging sound
informant1 [a] ojgieder [/a]

o j gieder
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor ulder werk leven dan leve ze nie voor hun kinders. [/v] sound
informant2 [a] Osse voor under werk leven ze leven dan _ ze leven dan nie voor under joenges. [/a]

o ze
inversieloze zin tagging sound
veldwerker [v] en ossezie? [/v] sound
informant3 [a] ossezieder blijft xxx [/a]

o ze zieder
sound
informant2 [a] in t meervoud wel he. Onzezieder. Maar ossezie. [/a]

on ze zieder o ze zie
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] O Rudy nog leeft dan leef Leon ook nog we. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en otie Rudy nog leeft _ [/v] sound
informant3 [a] O Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] of otet Rudy nog leeft _ [/v] sound
informant2 [a] O Rudy nog leeft _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gie gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Oje gezond leef leef je langer. [/a]

o je
tagging sound
informant1 [a] Ojgie smoort gaje nie lange leven. [/a]

o j gie ga je
tagging sound
informant2 [a] Ojgie blijf smoren je ga nie lang leven. [/a]

o j gie
inversieloze zin sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan levedr veel mensen van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] odr zo weinig mensen van de boerenstiel leven _ levedr vele van de fabriek. [/a]

o dr leve dr
tagging sound
informant3 [a] _ levendr dan vele van de fabriek. [/a]

leven dr
sound
veldwerker [v] zoude daar kunnen zeggen ondr? [/v] sound
informant3 [a] nie ondr. otr. [/a]

ot dr
sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel. [/v] sound
informant3 [a] O Bart en Lieske _ [/a] tagging sound
informant1 [a] in dn hemel leven. [/a] tagging sound
informant1 [a] dan leven Marie _ ja dan leve Marie en _ in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en on Bart en Liesken in t paradijs leven. [/v] sound
informant3 [a] on _ nee. [/a] tagging sound
informant2 [a] O Bart en Lieske _ [/a] tagging sound
informant2 [a] maar od Annie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven dan leve we gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Omme sober leven leveme gelukkig. [/a]

o me leve me
tagging sound
informant2 [a] Omme sober leven leveme gelukkig. [/a]

o me leve me
tagging sound
informant3 [a] Ommewieder sober leven _ [/a]

o me wieder
tagging sound
informant2 [a] O wiedre sober leven da ga je naar den hemel. [/a] ontbreken van subjectverdubbeling is merkwaardig. informant twee herhaalt de 'o wiedre' nochtans enkele keren. tagging sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder! [/v] sound
informant2 [a] leefd e keer e beetje _ een beetje gezonder! [/a] tagging sound
informant3 [a] Leef ne keer een beetje gezonder! [/a] tagging sound
informant2 [a] Leefd e keer e beetje gezonder! [/a] sound
veldwerker [v=072] Kinders leef nu eens wa minder achterlijk! [/v] sound
informant1 [a] Leef gieder e keer e beetje _ [/a] sound
veldwerker [v=075] k vin da iedereen moe kunnen zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] k vin dad iedereen moe kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] k vin dad iedereen moe kunnen zwemmen he. [/a] sound
veldwerker [v=077] k vin dad iedereen moe zwemmen kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] k vin dad iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant1 [a=n] ook nie. nee [/a] sound
veldwerker [v=082] k vin dad iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] k vin dad iedereen zwemmen moe kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] k peis datij nog zal moeten werekeren. [/v] sound
informant3 [a] _datn nog zal moeten were keren. [/a]

dat n
tagging sound
informant2 [a] k peizen da(n?)k ga moeten were keren. [/a] k

dan k
voegwoordvervoeging eerste enkelvoud??? sound
veldwerker [v=873] k peizen datn nog were ga moeten keren. [/v] sound
informant2 [a] Ik peizen datn nog ga moeten were keren. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [a] Ik peizen datn nog ga were moeten keren. [/a] sound
informant3 [a] _ datn nog ga moeten were keren. [/a] [/n]

dat n
sound
veldwerker [v=086] k weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant2 [a=n] k weten dat Eddy morgen brood wilt eten. [/a] sound
informant2 [a=j] k weten dat Eddy morgen wil brood eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant3 [a=n] Eddy moe vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
informant2 [a] t is te zien waarom dat n moe kunnen vroeg opstaan. [/a] sound
informant2 [a] Eddy moe morgen kunnen vroeg opstaan. [/a] sound
veldwerker [v=107] k weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant3 [a=n] k weten dad Hans nie _ kan komen. [/a] sound
veldwerker [v] dus k weten da Hans mag nie komen _ [/v] sound
informant2 [a=n] da wor nie gezeid. [/a] sound
veldwerker [v=088] k weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] k weten da Jan een nieuwe schuur moe bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en datn moet een nieuwe schuur bouwen? [/v] sound
informant2 [a=n] da wordt hier nie gezeid. [/a] verderop komt het wel voor (nagesprek) sound
veldwerker [v=093] k vin da Marie moet naar Jef bellen. [/v] sound
informant3 [a=n] k vin da Marie naar Jef moe bellen. [/a] sound
informant1 [a=j] Ik vin da Marie moe naar Jef bellen. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen. [/a] sound
veldwerker [n] [v=088] k weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant1 [a=j] k weten da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=107] k weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee da gaj nooit zeggen. [/a] [/n]

ga j
sound
veldwerker [v=102] k weet da Jan moet spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant3 [a=n] k weten da Jan spijtig genoeg moe vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=114] k weten da Jan wil varkens kopen. [/v] sound
informant2 [a=n] k weten da Jan zwijns wil kopen. [/a] sound
informant2 [a=j] k weten da Jan _ maar k zegget datnie wilt zwijns kopen. [/a]

zeg et dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] k zein da Willy zn auto moeste verkopen. [/a] sound
veldwerker [v] k zei da Willy moest zn auto verkopen. Is da echt slecht? [/v] sound
informant3 [a=n] da s nie goed. [/a] sound
informant1 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v=132] k denk da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant1 [a=n] k peizen da Marie hem zou moeten roepen. [/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan ee nie vele geld meer. [/a] sound
informant2 [a=n] nie meer zegge ze _ meer. [/a] sound
veldwerker [v] en Jan ee nie vele geen geld meer? [/v] sound
informant1 [a=n] hier nie. [/a] sound
informant2 [a=j] Otn tr vele verteerd eet e kunt ook zeggen. Jan ee nie veel geen geld meer. [/a]

ot n
ik twijfel aan de 'geen'. De overige informanten reageren er niet op en bovendien wordt de g zowel in geen als in geld als h uitgesproken wat de verstaanbaarheid niet te goede komt. Aan de andere kant: in zin 146 gebruikt informant twee ook 'geen' zonder zich ervan bewust te zijn. tagging sound
informant3 [a=j] Hij ee nie vele geld ne meer. t schiet nie vele meer over azo dan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] Ie wilt geen soepe meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nievers geen muizen. [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nievers geen muizen? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] Hij klap nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie spreekt nie goed Frans. [/a] sound
informant2 [a=j] Ie spreek nie goed geen Frans. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Ie spreekt nie goed geen Frans. [/a] sound
informant3 [a=n] Ik zoun geen nie zeggen maar ja. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman. [/v] sound
informant1 [a] t zijn al geen stielmannen. [/a] tagging sound
informant2 [a] t zijn al geen stielmannen. [/a] sound
informant2 [a] t zijn nie al geen stielmannen. [/a] tagging sound
informant1 [a] t zijn nie al geen stielmannen. [/a] sound
veldwerker [v=149] Hij ee overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=n] E ee nieverst geen vrienden. [/a] sound
informant2 [a] Ja jieniet overal geen vrienden. Ie eetr ier misschien maar jeeniet overal geen vrienden. [/a]

ie ee niet eet dr ie ee niet
cluster is moeilijk hoorbaar. Mede afgaande op de reacties van informant één is het zoals op de clustertier. Theoretisch gezien is er de mogelijkheid om te splitsen als ie-en (negatiepartikel)- eet, maar negatiepartikels komen in het hele interview niet voor, terwijl het toch om heel dialectvaste informanten gaat. sound
informant1 [a=n] maar geen drin zeggemewieder dan gelijk nie _ Ie ee nie over _ Ie ee nie overal vrienden. [/a]

zegge me wieder
sound
informant1 [a] Ie ee nie overals geen maten. [/a] sound
informant1 moetr niemand geen beetje water hebben bij de koffie?

moet dr
sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant3 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=150] Hij weet van de zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] Ie weet van die zaak nie. [/a] sound
veldwerker [v] Hij weet alles nie van die zaak. [/v] sound
informant1 [a] Ie weet nie alles van de zaak. [/a] sound
veldwerker [v] of hij weet van de zaak alles nie. [/v] sound
informant1 [a] Ie weet nie alles van de zaak. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datn voor den drieën de wagen moet ein vermaakt. [/v] sound
informant3 [a=n] _ de wagen moe vermaakt en. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datn voor den drieën de wagen moe vermaakt ein. [/v] sound
informant3 [a=j] _ datn voor den drieën de wagen moe vermaakt ein. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datn voor den drieën de wagen wermaakt moet ein. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datn voor den drieën de wagen vermaakt ein moet. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant3 ie kendie goe dialect

kent ie
sound
informant3 k en e keer geweest naar em. extrapositie richtingscomplement sound
veldwerker [v=188] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] E je mensen genoeg voor t hooi van t land t halen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant1 [a] voor t hooi van t land t halen. [/a] sound
informant3 zou je geen om gezeid en? sound
informant2 om t land. Nee we zeggen da nie. In t patois he. sound
informant2 in t Nederlands zoukik zeggen om.

zou k ik
sound
veldwerker [v=189] t was schone van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant1 [a] t is schone van Jan voor te komen werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoud ook kunnen zeggen van te komen werken? [/v] sound
informant1 [a] voor te komen [/a] tagging sound
informant3 [a] ik zou nog durven om zeggen maar ja. [/a] wordt door informanten zelf toegeschreven aan AN-invloed, wat een plausibele verklaring is, aangezien informant drie de 'minst zuivere' is (elders gestudeerd) sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton is zwaar om te dragen. [/a] 'om' AN-invloed? tagging sound
informant1 [a] Die ton is zwaar voor te dragen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zwaar voor dragen? [/v] sound
informant1 [a] nee voor te dragen. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] alweer meningsverschil. Mijns inziens is het oordeel van de andere informanten ('voor') betrouwbaarder. tagging sound
informant1 [a=n] _ voor op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant2 [a=n] voor op _ ah ja. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] t is zo zeker gelijk of da één en één twee is. [/a] tagging sound
informant2 [a] t is zo zeker of één en één is twee. [/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan een beetje staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan staan zagen we. [/a] tagging sound
informant3 t ander deel trok in Holland 'in' in betekenis 'naar' sound
informant1 a je toekwamt in Sint-Niklaas t op preteritum derde persoon enkelvoud sound
informant3 kregementon mattetaarte

krege me n dan
VSO-zin: -n op -me is normaal veel oostelijker. (let wel: -me wordt nergens verdubbeld) sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Je staat te zagen. [/a] wel degelijk derde persoon tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regende t. [/v] sound
informant1 [a] Omme toekwamen t regende. [/a]

o me
tagging sound
veldwerker [v=215] k geloof dak groter ben oftij. [/v] sound
informant3 [a] k gelove dak groter ben ovvie. [/a]

da k of ie
tagging sound
informant1 [a] k peizen dakik groter zijn of em. [/a]

da k ik
tagging sound
informant2 [a] k geloven dak groter zijn of em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] zoude ier iets kunnen zeggen zoals oftieem? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] of ie zoun wij veel eerder zeggen of _ [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dajgie vroeger thuis zijn danekik. [/v] sound
informant3 [a] Ze gelooft dajgie vroeger _ thuis zijt _ [/a]

da j gie
tagging sound
informant1 da s een beetje t zelfste voor wieder he nominatief 'wieder' na voorzetsel sound
informant1 [a] _ daje vroeger thuis zijt of ik. [/a]

da je
tagging sound
informant1 de zuster sprak zie ook Torhouts tegen wieder. sound
informant1 de zuster sprak zie ook Torhouts tegen wieder. sound
informant1 ja ik weten nog de zusters dan zieder gewoon spraken tegen _ sound
informant1 nonniejes ge ziet da nie meer in t schole. sound
informant2 k e t vergeten VTT van 'vergeten' met zijn sound
informant1 z is zij geen Torhoutse eigenlijk nie he. sound
informant3 t reden zoveel geen treins sound
informant3 ik weet nie osse van Antwerpen komen.

o ze
sound
veldwerker [v] en ze gelooft daje vroeger thuis zijt ovvekik? [/v] sound
informant1 [a] nee. of ik. [/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch nie dat hij sterker is dan gij. [/v] sound
informant3 [a] je gelooft toch nie datn sterker is _ [/a]

dat n
tagging sound
informant1 [a] je gelooft toch nie datn sterker is of gie. [/a]

dat n
tagging sound
informant2 [a] u zeggen ze niet. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant3 [a] Ze geloven dame _ of aje nadruk wilt leggen _ damewieder rijker zijn of zie. [/a]

da me a je da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Ze geloven da wieder rijker zijn of eur _ of zij _ of zieder. [/a] tagging sound
informant3 [a] of zieder [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder _ da gieder nie zo slim zijt als wij. [/v] sound
informant3 [a] Me geloven dajgieder _ nie zo slim zijt _ [/a]

da j gieder
tagging sound
informant1 [a] ik zou zeggen geen zo slim. [/a] sound
informant3 [a] _ dajgieder nie zo slim zijt of zieder. [/a]

da j gieder
tagging sound
informant1 [a] Ze geloven da gieder _ dajgieder geen zo slim zijt of _ of zieder. [/a]

da j gieder
tagging sound
informant2 geen zo slim sound
veldwerker en me geloveme? sound
informant2 nee sound
informant3 nee sound
veldwerker [v=220] Gieder gelooft toch nie da zieder armer zijn dan gieder. [/v] sound
informant3 [a] Gieder gelooft toch nie dazezieder _ [/a]

da ze zieder
tagging sound
informant1 [a] dazezieder armer zijn of wieder. [/a]

da ze zieder
tagging sound
informant1 [a] _ of giedre ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] je geloof gieder toch nie _ [/a] tagging sound
informant2 [a] Je geloof gieder toch nie dazieder rijker zijn of wieder. [/a]

da zieder
tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar zeggen ofgegieder? [/v] sound
informant3 [a] of gieder. [/a] sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant3 [a] Je gelooft _ da Lisa even schoon is of _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] Je gelooft da Bart en Peter sterker zijn _ sterker zijn of Jan. [/a] tagging sound
informant3 [a] Je gelooft _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ da Bart en Peter sterker zijn of _ Geert en Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] Hij zal nie komen zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] ba je doet. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ja je doet. [/a] tagging sound
informant3 [a] of jendoet ga ook. [/a]

j en doet
sound
informant1 [a=j] ba je doet. [/a] tagging sound
informant1 da ventje die nie kan klappen sound
informant1 t weetie dakik hier woon

da k ik
subjectverdubbeling met onzijdig subject (hoewel: antecedent: dat ventje) sound
veldwerker [v=232] of toetoet? [/v] sound
informant2 [a=j] toetoet zeggen z ook. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker! [/v] sound
informant3 [a=j] jajendoet. [a]

ja j en doet
tagging sound
informant1 [a=j] jajendoet. [/a]

ja j en doet
tagging sound
informant1 [a] a jaaj hij is dan wakker. [/a] sound
veldwerker [v=244] en zoude daar toetoet kunnen zeggen. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=243] slaapt n? [/v] sound
veldwerker [v] kunde dan ja je det of nee jendoet? [/v] sound
informant1 [a=n] en otn slaapt zeg je ba jaaj. [/a] sound
veldwerker [v=244] Maar nie zoiets als toetoet. [/v] sound
informant3 [a=n] nee nee [/A] sound
informant1 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v=245] maar branden doe ze toch nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Maar branden doe ze nie meer we. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze doe nie meer branden. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen afwassen.[/v] sound
informant3 [a=n] nee. t is iemand anders dan. Ik doe ze we e keer wassen. [/a] sound
informant2 [a=n] anders ga je zeggen. K wassen ze wel e keer. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] De jongen _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ die ze moeder gisteren hertrouwd is je stond achter me. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is? [/v] sound
informant1 [a] die ze moeder. [/a] sound
informant1 [a] die jongen die z emoeder. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar dan z op zaten was juist geschilderd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op dan ze zaten was juist geschilderd. [/v] sound
informant3 [a] de bank waar op da ze zaten. [/a] andere twee informanten vinden deze vorm ongrammaticaal tagging sound
informant1 [a] De bank waar dan z op zaten is juist geschilderd. [/a] sound
veldwerker [v=253] Op zondag gingen we met heel de familie naar de zee wat heel plezierig was. [/v] sound
informant1 [a] s zondags gamewe met heel _ gama met heel de familie naar de zee _ en t was geestig. [/a]

ga me we ga me
combinatie clitisch en dof pronomen tagging sound
veldwerker [v] maar nie zoiets als wat dat heel geestig was. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant3 [a] waar da t geestig was ku je wel zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant3 [a] In t dorp waar dak wone staatr _ dien er komtr bij _ staatr een oud kerksje. [/a]

da k staat dr komt dr
tagging sound
informant2 [a] In Torhout staatr _ waar dakik wone _ waar dakik wone staatr een oud kerkske. [/a]

staat dr da k ik da k ik staat dr
sound
veldwerker [v=256] Op den dag da we toekwamen regende t. [/v] sound
informant3 [a] Op den dag dame toekwamen regendet. [/a]

da me
tagging sound
informant2 [a] dam aankwamen [/a] sound
veldwerker [v=257] Da s ietsken wat da heel schoon is. [/v] sound
informant3 [a] t is entwat da stief schoon is. [/a] tagging sound
informant1 [a] t is entwat da _ die stief schoon is. [/a] sound
informant1 [a] entwadde die stief schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] Da s etwadde diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant3 [a] da s entwat dak nie gaarne doen. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en entwadde diek nie gaarne doen? [/v] sound
informant1 [a] nee dak gaarne. Dak. [/a]

da k da k
sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant3 [a] Die geld eet moe me maar entwadde geven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wat peisje wiek in t stad gezien e. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak in t stee gezien en? [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peis je wiek in t stad gezien e. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak in t stad _ in t stee gezien en? [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=266] Wie peisje diek in t stee gezien en? [/v] sound
informant3 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisje hoe ze t ein opgelost?. [/v] sound
informant2 [a=n] Hoe peisje dasset arrangeert ein. [/a]

peis je da ze t
sound
veldwerker [v=265] Hoe peisje hoe danzet gearrangeert ein. [/v] sound
informant3 [a=n] Hoe peisje dasset gearrangeert ein. [/a]

peis je da ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant3 [a] Ze trok de sarze naar eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutn da gedaan ein gekund. [/v] sound
informant3 [a=n] Zoutn da kunnen gedaan ein. [/a]

zout n
sound
veldwerker [v=297] Zoutn da gedaan gekund ein. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=308] Zoutn da kunnen doen en. [/v] sound
informant3 [a] Zoutn da kunnen doen ein. [/a]

zout n
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant3 [a=n] Ze zit patatten te schillen. [/a] sound
veldwerker [v=309] K e geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] k e geen goeste voor de koeien eten te geven. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij hem komen en pakken hem mee. [/v] sound
informant3 [a=n] De politie _ zal bij hem komen en hem mee pakken. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn versmooord bij d overstroming. [/v] sound
informant3 [a=j] Al de koeien van Marie of Marie al eur koeien zijn versmoord bij d overstrominge. [/a] sound
veldwerker [v] en Marie al se koeien? [/v] sound
informant3 [a] Marie al eur koeien. [/a] tagging sound
informant2 [a] met d overstrominge. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peisik nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Daar peisik nie op. [/a]

peis ik
sound
veldwerker [v=321] Dien aardigaard ebbik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Met rie raren enk naar de markt geweest. [/a]

en k
sound
veldwerker [v] en die raren ek mee naar de markt geweest? [/v] sound
informant2 [a=n] da e verkeerd. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste ejgie gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik en al d eerste drie sommen gemaakt en wukke ejgie gemaakt? [/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] en de wukke? [/v] sound
informant1 [a=n] nee. wukke. [/a] sound
veldwerker [v=323] De waffoore ejgie al weggedaan. [/v] sound
informant2 [a=j] Effoore ejgie al weggemaakt? [/a]

e j gie
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zukke zoukik nie opeten we. [/a]

zou k ik
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant1 [a=j] De die de die gaak nie opeten we. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling maar eens op. [/v] sound
informant1 [a=n] Haalt e keer die bestelling. [/a] sound
informant2 [a=n] Haal maar e keer je veste. [/a] sound
veldwerker [v=329] k zeg k geloof deze jongen vinden z allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a=n] k zeggen dat die jongen _ sound
informant2 [a=n] k zeggen dat da ne fraaie jongen is. [/a] sound
veldwerker [v=347] k weet datn is gaan zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=n] zie volgende vraag [/a] sound
veldwerker [v=350] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] k weten datn gaan zwemmen is. [/a]

dat n
tagging sound
informant1 [a=j] k weten datn gaan zwemmen is. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=875] k weet datn weeste zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a] datn weeste gaan zwemmen eet. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant3 [a=j] jaak. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen. [/v] sound
informant3 [a=j] jaas. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Ein z al gegeten. [/v] sound
informant3 [a=j] jaas. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant1 [a=j] jaat. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=354] Ze gaat toch zeker nie dansen. Zoude dan kunnen zeggen in plek van jaas. Jase. [/v] sound
informant3 [a] ze zeggen dat in den omtrek maar nie in Torhout. [/a] [/n] tagging sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant3 [a=n] wien? [/a] sound
informant2 [a=j] wien dadde? [/v] tagging sound
veldwerker [v=358] k peizen dat iemand de koekskes opgegeten eet maar k weet nie wien dadde. [/v] sound
informant3 [a=n] k peize datr entwien de koeksjes opgegeten eet en dan _ maar k weet nie wien. [/a]

dat dr
sound
veldwerker [v=359] Met zo n weer je kun nie veel doen. [/v] sound
informant3 [a=n] Met zukke weer kun je nie veel doen. [/a] de drie informanten keuren deze zin af; nochtans komen er nogal wat inversieloze zinnen voor in de spontane spraak. sound
veldwerker [v=363] Ge gaa naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant3 [a=n] je ga naar t voetbal gaan kijken met mij he. [/a] tegenvoorbeelden in spontane spraak, weliswaar met 'wieder' sound
veldwerker [v] en met wieder? [/v] sound
informant3 [a=n] met us. [/a] tegenvoorbeelden in spontane spraak sound
veldwerker [v=364] Isn dood? [/v] sound
informant3 [a=j] Istn dood? [/a]

ist n
tagging sound
informant3 [a=j] Of istnie dood? [/a]

ist n ie
sound
veldwerker [v] is eur dood? [/v] sound
informant3 [a] Issezie dood?[/v]

is ze zie
sound
veldwerker [v=368] Met ie te werken moestzezie geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Met hem te werken _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ moestzezie geheel den dag thuis blijven. [/a]

moest ze zie
sound
veldwerker [v=369] Met het te sneeuwen koste we de stad nie uit. [/v] sound
informant3 [a=n] Deurdat sneeuwde kosteme de stad nie uit. [/a]

deurda t koste me
'de stad nie uit' is ongebruikelijk. misschien AN-invloed (via vraag)? sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen en. [/v] sound
informant3 [a] Da s de man da ze geropen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus die is verkeerd. [/v] sound
informant3 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t vretellingske verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] Da s de man die t vertellingske _ da gaat he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] dus nie t is de vent da t vertellingske verteld eet. [/v] sound
informant3 [a] t ventje _ dat [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peizen da t vertellingske verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] t is de vent diek peizen da _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] t is de vent diek peizen daze geropen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s de vent dak peizen daze geropen en. [/a]

da k da ze
tagging sound
veldwerker [v] en da s de vent diek peizen danze geropen en. [/v] sound
informant3 [a] dak [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] da s de vent diek peizen danze geropen en. [/v] sound
informant2 [a] alleszins dak [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant3 [a=n] nooit zeker. [/a] sound
veldwerker [v] en nooit nie? [/v] sound
informant2 [a] nooit gene [/a] sound
informant2 [a=j] nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr den auto meegepakt? [/v] sound
informant3 [a=n] niemand [/a] sound
veldwerker [v] en niemand nie? [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant3 [a=n] nieverst. [/a] sound
veldwerker [v] ook nie nievers nie of nievers gene? [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa istr rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant3 [a=n] nietent. [/a] sound
veldwerker [v] ook nie nietent nie? [/v] sound
informant3 [a=n] neeneen [/a] sound
veldwerker [v=391] Welkste koeien eet hij gemolken? [/v] sound
informant3 [a=n] gene. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen daj e cadeau voor em gekocht et we. [/v] sound
informant2 [a] Nie vertellen daje _ daje ne cadeau voor em gekocht et we. [/a]

da je da je
tagging sound
veldwerker [v] en nie vertellen dajem e cadeau gekocht et? [/v] sound
informant2 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=395] Geloofje nie datn gevallen eet? [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofje niet datn gevallen eet? [/a]

geloof je dat n
tagging sound
veldwerker [v=397] t schijnt da ze niet mag eten. [/v] sound
informant2 [a] t Schijnt da ze nie mag eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] t Schijnt da ze nie mag eten. [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand geen zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] _ van niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
informant3 em ee gezeid van niemand geen zeer te doen. Maar t is van niemand zeer te doen. sound
veldwerker [v] soms ook voor niemand zeer te doen? [/v] sound
informant2 [a=n] van niemand zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] en om iemand zeer te doen? [/v] sound
informant3 [a=n] t is van. [/a] sound
veldwerker [v=400] t beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a=n] t ga weer ne schonen dag worden we. [/a] sound
veldwerker [v=401] t is misschien beter van nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant3 [a=j] t i misschien beter van nog een beetje te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en is t ook altijd van of kunde daar ook voor of om zeggen. [/v] sound
informant2 [a=j] _ voor e beetje te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en om [/v] sound
informant2 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk om em direct were te vinden. [/v] sound
informant3 [a=j] W hadden t geluk _ van em _ van em seffes were te vinden. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en voor em seffes weer _ [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=403] t lijkt wel of datr iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] Henriette t is lijk datr etwien in den hof staat. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant3 [a=j] Misschien _ gaketekik wel krijgen.

ga k et ek ik
niet helemaal zeker van de eerste k tagging sound
informant2 [a=j] Misschien gaktekik wel krijgen.

ga k t ek ik
niet helemaal zeker van de eerste k tagging sound
veldwerker [v] en misschien gaketik wel krijgen. [/v] sound
informant3 [a=j] gaanketekik. [/a]

gaan k et ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durjer gie op duwen. [/v] sound
informant2 [a=j] Durfdr gie op duwen? [/a]

durf j dr
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfjemgij uitnodigen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfjegie em uitnodigen? [/a]

durf je gie
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfjezegie uitnodigen? [/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie uitnodigen? [/a]

durf je ze gie
tagging sound
informant2 [a] ze kan meervoud zijn of zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Istie Pol hier geweest? [/v] sound
informant3 [a=n] Is Pol hier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is tet Pol hier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=422] Hoe eetjij Pol of hoe ee tet Pol dat opgelost? [/v] sound
informant3 [a=n] Hoe ee Pol dat opgelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eje me gie dien brief opgestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Ej gie mie die brief opgestuurd? [/a] tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik entem gegeven. [/a]

en t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood van de weke. [/v] sound
informant3 [a=j] Ze leeft zie van de week op water en brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze leef ze zie van de week op water en brood? [/v] sound
informant2 [a] zezie. dade ga je nie zeggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zie daar niets mee te maken. [/v] sound
informant3 [a=n] Marie eet daar nie mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] Me zijn wieder daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant3 [a=j] m ein wieder daar nog nooit geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en w eimewieder daar nog nooit geweest? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en wieder emme daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant2 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zullen winnen. [/v] sound
informant3 [a=j] Marie zei dame _ damewieder gaan winnen. [/a]

da me da me wieder
tagging sound
informant2 [a] Marie ee gezeid da wieder gaan winnen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 t kumewieder daar ook nie aan doen. sound
informant2 [a=j] Je kan ie daar ook nie aan doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t kan ie daar ook nie aan doen. [/v] sound
informant3 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=430] k peizen datnie morgen ook komt. [/v] sound
informant3 [a] k peize datnie morgent ga komen. [/a]

dat n ie
tagging sound
veldwerker [v] datnem da kon hier nie zeker he. [/v] sound
informant3 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant3 [a=n] Z ee naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] Hij den bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie eet de bol in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] Hij eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] Ie eet de bezem geheel kapot gevaagd. [/a] sound
veldwerker [v=474] t en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant3 [a=n] t was maar juist goe genoeg. [/a] sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? [/v] sound
informant3 [a=n] doe maar. [/a] sound
informant3 [a=n] Doet da maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Dienen boek beloof mij da ge nooit ne meer zult wegsteken. [/v] sound
informant3 [a=n] Beloof me dajem nooit ne meer ga wegdoen. [/a]

da j em
sound
veldwerker [v=487] Wat zeg mij daje gekocht et? [/v] sound
informant3 [a=n] Wat zei je daje gekocht et. [/a]

da je
sound
veldwerker [v=492] En is passeerde week geopereerd van dokter Mertens. [/v] sound
informant3 [a] Ie is passeerde week geopereerd. Van wien? [/a] sound
veldwerker [v=493] Hij wordt morgen van dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant3 [a] Ie wordt morgen geopereerd van dokter Martens. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] k vin da Jan beter den dokter kon geroepen emmen. [/v] sound
informant3 [a=j] k vinde da Jan beter den dokter koste geroepen en. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en k vinde da Jan beter den dokter had kunnen roepen. [/v] sound
informant2 [a] datn beter de dokter a kunnen roepen. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=497] Hij is al t kapotte tuig weg aan t gooien. [/v] sound
informant3 [a] Ie is t kapotte tuig aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en weg aan t smijten? [/v] sound
informant3 [a] aan t weg smijten. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groene appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a=n] _ eet drie groen appels en Marie eet drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v] en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant3 [a] nee da niet. [/a] sound
veldwerker [v] en Robert ee vier groen appels en Marie eetr drie. [/v] sound
informant3 [a] da gaat. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] t waren veel boeren op de ding. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest? [/v] sound
informant3 [a] Waren dr veel boeren _ op die feest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Wa voor boeken eje gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wukke boeken eje gekocht. [/a]

e je
tagging sound
informant2 [a] Waffoore boeken eje _ [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie eje gezien? [/v] sound
informant3 [a] Wien eje gezien? [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft er je op de kermis gezien. [/v] sound
informant1 [a] Wien eetr je op de kermis gezien. [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v] en zoude die er kunnen weglaten? [/v] sound
veldwerker [v] Wien ee joe op de kermis gezien? [/v] sound
informant2 [a] wien eetr joe op de kermis gezien. [/a]

eet dr
sound
veldwerker [v=530] Marie zei dajgie Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] _ dajgie ne boek e weten _ proberen te verkopen aan Marie of k weet nie.. [/a]

da j gie
sound
informant3 [a=j] of dajgie aan Piet _ maar da s dan met nadruk we _ nen boek e proberen te verkopen. [/a]

da j gie
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant3 [a] _ dakik geprobeerd hadden ne cadeau te kopen voor Els. [/a]

da k ik
sound
informant3 [a] _ dak ein geprobeerd ne cadeau te kopen voor Els. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet da gij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant3 [a=j] Karel weet dajgie geprobeerd et van nen boek _ van aan mij nen boek te verkopen. [/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken drop los. [/v] sound
informant3 [a] In die tijd leefdek erop los. [/a]

leefde k
sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] Vroeger leefden lijk e beest. [/a]

leefde n
tagging sound
informant2 [a] Vroeger ie leefde lijk e beest. [/a] sound
veldwerker [v] en en leefde lijk e beeste. [/v] sound
informant2 [a] neen [/a] sound
veldwerker [n] [v=364] en is dood. [/v] sound
informant2 [a] nee ook niet. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant3 [a] Daar leefdnme lijk god in Frankrijk. [/a]

leefdn me
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant3 [a] Niemand mag et zien dus k vinde dajetgie ook nie meug zien. [/a]

da je t gie
tagging sound
veldwerker [v=345] en toen leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant3 [a] Toen leefdjegij lijk ne kluizenaar. [/a]

leefd je gie
tagging sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordt veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op die feeste wordtr veel gedanst. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] zoude daar de er kunnen weglaten? [/v] sound
informant2 [a=j] nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant3 [a=j] Nu wordtr alleen brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] ook zonder die er? [/v] sound
informant2 zeggent e keer. sound
veldwerker [v] kan die er weg? [/v] sound
informant2 [a=j] neent [/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr ne raren in den hof. [/v] sound
informant3 [a=j] Gisteren stondr ne raren in den hof. [/a]

stond dr
tagging sound
veldwerker [n] [v=864] Bart en Jan wisten dan ze de zondag moesten werken. [/v] sound
informant3 [a] Bart en Jan wisten da ze de zondag moesten werken. [/a] sound
veldwerker [v] en zoude ook kunnen zeggen danze de zondag moesten werken? [/v] sound
informant3 [a] daze [/a] discrepantie met antwoorden eerder in het interview sound
informant2 [a] Bart en Jan wisten da ze zieder _ [/a] sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant1 [a] Marie peisde da Jan en Bart da nie van plan waren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Ze zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant1 [v] Ze zei ja dat die mannen liever op café gaan. [/v] tagging sound
veldwerker [v=867] Erik zei dan alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] _ dan al de venten liever op café gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dad al de venten liever op café gaan. [/a] sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant3 [a] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn. [/a] tagging sound
informant1 ja ja jaans. sound
veldwerker [v=869] Piet weet dandr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant3 [a] Piet weet datr ook dieven wonen in zijn straat. [/a]

dat dr
tagging sound
veldwerker [v=708] t is ie nie zo gemakkelijk. [/v] sound
informant3 [a] t is nie zo gemakkelijk. [/a] sound
veldwerker [v=709] is ie da echt waar? [/v] sound
informant1 [a] is dat echt waar? [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is tet da echt waar? [/v] sound
informant3 [a] Is t echt waar. [/a] tagging sound
commentaarn.v.t. [/n]  sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Gisteren is Jan hier geweest. [/a] sound
commentaar[n] spontaan gesprek  sound
informant3 t is ik die niet goed zijn sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 ga gie mee sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 t is daar nooit geen oorlog in Frankrijk nie he. sound
commentaarspontaan gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven heeft gestorven heeft niet bevraagd.
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor?
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; Oszie niet bevraagd. Komt allicht niet voor. vorm: ossezie nie oppast
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; ; 'O-gieder' en 'o-je' niet expliciet bevraagd. vorm: ojgieder nie oppast
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint; ; niet aangeboden met adjectief dat met vocaal begint.
087 Eddy moet kunnen erg vroeg opstaan Als voorkomt, ook variant met 'erg vroeg' opvragen komt voor : j
vorm: moe kunn stijf vroeg opstaan
148 Iedereen is geen vakman Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
vorm: t zijn nie al geen stielmann
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
190 Deze ton is zwaar om te dragen vorm: zwaar vo te draagn
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. door elkaar gebruikt (met 231) komt voor : n
231 A: Hij zal niet komen. B: Hij doet. door elkaar gebruikt (met 230) komt voor : j
vorm: jajedoet Ie gaatie komn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen discrepantie met aantal spontane uitingen komt voor : j
vorm: Me zukke were je kun niet doen.
371 Dat is de man die het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: Wendy probeerde vo niemand zeer te doen.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie meer.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: je kan em dat ook nie oplossen.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: lijk datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ot iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouw etwat vraagt je moe zeker luisteren.
opmerking: inversieloze zin
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gakik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gajgie
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatnie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gasezie
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gamewieder
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gieder gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gajegieder
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ziedre gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanzezieder
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga maar voort.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gie gink
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wieder gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gongn
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em