SAND-data Veurne (H084p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. Gent1) vertaling: Jan rapelleert em da vertellement wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. Gent1) vertaling: M&P zien makaar(s) vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. Gent1) vertaling: Toon wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. Gent1) vertaling: 'n timmerman he gin nagels bie nem
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. Gent1) vertaling: Fons zag e slange neffens hem
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. Gent1) vertaling: Erik liet mie werken voe nem
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. Gent1) vertaling: Johanna liet heur meedrieven op de boaren
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent1) vertaling: Toon bekeek ze zelven e ki goed in de spiegel
opm.: reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. Gent1) vertaling: Jan ed e pientje edronken in twi minuten
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. Gent1) vertaling: die schoenen gaan gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent1) vertaling: Edward kent goed zezelven
opm.: reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent1) vertaling: Ward ed hoord dat er foto's van zezelven in d' etalage staan
opm.: reflexief: zichzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. Gent1) vertaling: Die patatten schellen nie gemakkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. Gent1) vertaling: da glas brikt o 't op de groend volt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. Gent1) vertaling: menheer 'n dokteur, leven kik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. Gent1) vertaling: e leeft ol joaren van d' erfenisse va ze voadere
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. Gent1) vertaling: Van de weke leeft z' op woater en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent1) vertaling: leef het nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. Gent1) vertaling: hoelang leef je giedre nu al van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. Gent1) vertaling: in Bretagne leven ze surtout van de visvangste
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. Gent1) vertaling: achter eten gon 'k goan slapen
opm.: gaan-dubbeling
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. Gent1) vertaling: zoen 'k da wel kunnen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. Gent1) vertaling: e liet zen uus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da Jan ard moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da Jan ard moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da Jan ard moe kunnen werken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. Gent1) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. Gent1) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. Gent1) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. Gent1) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. Gent1) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. Gent1) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent1) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. Gent1) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. Gent1) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. Gent1) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. Gent1) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. Gent1) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. Gent1) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. Gent1) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. Gent1) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. Gent1) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. Gent1) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. Gent1) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. Gent1) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. Gent1) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. Gent1) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. Gent1) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. Gent1) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. Gent1) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. Gent1) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 2
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. Gent1) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. Gent1) vertaling: Jan e gineen boek nie mi
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. Gent1) vertaling: Jan en e gin boek nie mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. Gent1) vertaling: boeken e Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. Gent1) vertaling: Jan e nie vele gin geld nie mi
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent1) vertaling: der mag niemand nie klappen over da probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent1) vertaling: der mag niemand nie klappen over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. Gent1) vertaling: niemand zegt dat 'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent1) vertaling: zitten d'r ier nowers geen muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent1) vertaling: 'k geven nieten an etwien anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. Gent1) vertaling: niemand wilt er werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. Gent1) vertaling: me wisten nie dat 'n thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. Gent1) vertaling: 'k wisten 't ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent1) vertaling: e meugt me niemand klappen over da probleem
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. Gent1) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent1) komt voor: j
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. Gent1) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. Gent1) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent1) komt voor: j
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. Gent1) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. Gent1) vertaling: Marie s'n oto is kapot
opm.: twijfelgeval genitief-s
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. Gent1) vertaling: Marie neurn oto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. Gent1) vertaling: Piet z'n oto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. Gent1) vertaling: die vint z'n oto is kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. Gent1) vertaling: dien oto is nie va mie mo van em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. Gent1) vertaling: de gaztte van gisteren ligt onder 'n televiezje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. Gent1) vertaling: die joens hunder velo is gepakt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. Gent1) vertaling: die zusters under moeder is hier
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. Gent1) vertaling: dien oto is va Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent1) vertaling: die velo is va mie
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent1) vertaling: e meugt me niemand klappen over da probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent1) vertaling: 'k willen niemand gin zeer doen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent1) vertaling: 'k willen niemand nie kwetsen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent1) vertaling: 'k willen niemand nie kwetsen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent1) vertaling: 'k willen niemand gin zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. Gent1) vertaling: 't is jammer da we nie meugen kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. Gent1) vertaling: da goan 'k nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. Gent1) vertaling: 'k en nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. Gent1) vertaling: en had 't nog mo juste verteld of Marie begoste te schreeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent1) vertaling: go die commande nu mo goan halen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. Gent1) vertaling: e werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. Gent1) vertaling: 'k verbien je van hier te komen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. Gent1) vertaling: Jan zorgde d'r vooren da me Marie nie telefoneerden
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent1) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent1) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent1) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent1) fragment: voor (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent1) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent1) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent1) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent1) fragment: - (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. Gent1) fragment: voor te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent1) fragment: van (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent1) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent1) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent1) fragment: van (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. Gent1) fragment: of dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. Gent1) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. Gent1) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. Gent1) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. Gent1) fragment: lik (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. Gent1) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. Gent1) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. Gent1) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent1) fragment: of dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da j gieder op niemand kwaad ziet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da z' op nieten preus is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. Gent1) vertaling: Els peist dat da nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da kik te loate zine en gie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. Gent1) vertaling: je wit toch da je gie moe werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. Gent1) vertaling: iedereen peist da me wieder noar huus goan en dan ze zieder nog meugen bluven
opm.: ook subjectdubbeling 3 mv. voegwoordcongruentie
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. Gent1) vertaling: 't is spietig dat en ie komt en da ze zie weggoat
opm.: subjectdubbeling 3.ev.vrouw in bijzin.
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. Gent1) vertaling: 'k peinzen dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. Gent1) vertaling: 'k peinzen dat P&L goan trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. Gent1) vertaling: Ja, hij en doet
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. Gent1) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. Gent1) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. Gent1) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. Gent1) komt voor: j
betekenis: bevestigend
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. Gent1) komt voor: j
betekenis: bevestigend
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. Gent1) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. Gent1) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. Gent1) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. Gent1) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. Gent1) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. Gent1) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. Gent1) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. Gent1) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. Gent1) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. Gent1) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. Gent1) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. Gent1) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. Gent1) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. Gent1) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent1) fragment: van wie zijn (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. Gent1) komt voor: n
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent1) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent1) fragment: dat (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent1) fragment: dat (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent1) fragment: waar (1)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent1) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. Gent1) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. Gent1) fragment: dat (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. Gent1) fragment: waar dat (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. Gent1) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. Gent1) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. Gent1) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. Gent1) fragment: wie dat er (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent1) vertaling: wien peis je da k in 't stad gezien e(n)
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent1) vertaling: hoe peis je gieder dan ze 't opgelost e(n)
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent1) vertaling: hoe peis je gie dan ze 't opgelost e(n)
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. Gent1) vertaling: Magda wit nie wien da me willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. Gent1) vertaling: wit er etwien wien da me geroepen en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent1) vertaling: wien peis je da 'k in 't stad gezien e(n)
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent1) vertaling: wien peis je da 'k in 't stad gezien e(n)
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. Gent1) vertaling: en e zen anden ewossen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. Gent1) vertaling: en e zen emde ewossen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. Gent1) vertaling: en ed e noed op ze kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. Gent1) vertaling: en ed e plekke op ze nemde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. Gent1) vertaling: en e ze been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. Gent1) vertaling: en ed em zeer edoan
opm.: mannelijk i.p.v. vrouwelijk reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. Gent1) vertaling: Marie trok de sarze na neur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. Gent1) vertaling: Luc wit dan der foto's va ze zelven te kope zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. Gent1) vertaling: je rapelleert je nog wel da me toe deur da bus gelopen e(n)
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. Gent1) vertaling: 'k rappeleren ik mie nog da den oto van Marie kapot was
opm.: subjectdubbeling reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. Gent1) vertaling: ze rappeleert zie neur nog dat 'n zat t' eten lik e zwijn
opm.: zie = zich? reflexief: zich of reflexief: ze
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. Gent1) vertaling: me rappeleren wieder nuus nog da Jan al ze boeken epakt was, mo zieder weten da nie meer
opm.: 'was' lijkt te congrueren met 'Jan' reflexief: ons
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. Gent1) vertaling: rappeleren je gieder jeuder nog da me Jan op de markt ezien en
opm.: 'jeuder' lijkt op een verdubbeld reflexief reflexief: je of reflexief: jullie
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. Gent1) vertaling: en ed em e bulte ewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent1) vertaling: e voelde nem deur 't ies zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent1) vertaling: zoet en da gekunnen en
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. Gent1) fragment: ekunnen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. Gent1) fragment: edoan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. Gent1) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. Gent1) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. Gent1) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. Gent1) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. Gent1) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. Gent1) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. Gent1) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. Gent1) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. Gent1) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. Gent1) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. Gent1) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. Gent1) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. Gent1) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. Gent1) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. Gent1) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. Gent1) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. Gent1) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. Gent1) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. Gent1) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent1) komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. Gent1) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. Gent1) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent1) vertaling: ik en al de 3 eerste bewerkingen emaakt. Wuffer e j gie gemakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent1) vertaling: ik en al de 3 eerste bewerkingen emaakt. Wuffer e j gie gemakt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. Gent1) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent1) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. Gent1) vertaling: de die zoen k nie durven opeten
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. Gent1) vertaling: de die zoen k nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent1) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. Gent1) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. Gent1) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. Gent1) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent1) vertaling: e geboarde dat en juste ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent1) vertaling: e geboarde dat en juste ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. Gent1) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. Gent1) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. Gent1) vertaling: in dien tijd en k ervan geprofiteerd
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. Gent1) vertaling: vroeger et en eleefd lik e beeste
opm.: dav
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. Gent1) vertaling: doar em me eleefd lik God in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. Gent1) vertaling: niemand meugt da zien, dus gie ook nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. Gent1) vertaling: 't is gebeurd binst da j wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. Gent1) vertaling: 'k weten woa da j geboren ziet
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. Gent1) vertaling: nu da j geried ziet meug je goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. Gent1) vertaling: deurda Marie doad was, koste neur vint Anna nie mir elpen
opm.: IPP: n.v.t.
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent1) vertaling: 'k weten dat 'n gon zwemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent1) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. Gent1) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. Gent1) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. Gent1) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. Gent1) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent1) vertaling: jaak
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent1) vertaling: jaak
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent1) vertaling: joas
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent1) vertaling: joas
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent1) vertaling: joas
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent1) vertaling: joas
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent1) komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent1) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. Gent1) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. Gent1) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. Gent1) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. Gent1) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. Gent1) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. Gent1) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. Gent1) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. Gent1) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. Gent1) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent1) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. Gent1) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent1) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. Gent1) fragment: diet (1)
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging: de 't' zou een uitgang voor 3 enk. kunnen zijn, hoewel het waarschijnlijk gewoon de daaropvolgende 'het' is.
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent1) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent1) fragment: dank (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent1) fragment: dank (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent1) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent1) fragment: dank (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent1) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent1) fragment: dan (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent1) fragment: dank (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent1) komt voor: n
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent1) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent1) fragment: wo (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent1) fragment: dan (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent1) fragment: dan (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent1) fragment: wo (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. Gent1) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. Gent1) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. Gent1) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent1) fragment: dezen die (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent1) fragment: van wie de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent1) vertaling: Piet peist da J&M op niemand nie kwaad zin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent1) vertaling: Piet peist da J&M op niemand nie kwaad zin
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent1) vertaling: Wim peist da me nooit niemand e pries geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent1) vertaling: Wim peist da me nooit niemand e pries geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent1) vertaling: 't is woar da ze nie me Marie meugen klappen
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent1) vertaling: 't is woar da ze nie me Marie meugen klappen
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. Gent1) vertaling: nowers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. Gent1) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. Gent1) vertaling: noois
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. Gent1) vertaling: nietent
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent1) vertaling: ginne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent1) vertaling: zeg nem nie dank no buten geweest zien
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent1) vertaling: ... en
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent1) vertaling: ... en
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent1) vertaling: zeg nem nie dank no buten geweest zien
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. Gent1) vertaling: zeg nie da j e kado vo nem gekocht et, wi
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. Gent1) vertaling: wit je nie dat en gevollen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. Gent1) vertaling: Wendy probeerde voe niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. Gent1) vertaling: 't schijnt da ze niet meugt eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. Gent1) opm.: zou niet voorkomen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. Gent1) vertaling: ze proberen ol heel dag te telefoneren no makaars
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. Gent1) vertaling: 't schient dat e schoon dag go zien
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. Gent1) vertaling: 't is misschien beter nog e bitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. Gent1) vertaling: m' adden chance de m' em subiet were gevonden hen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. Gent1) vertaling: on de kiekens e valke zien, zien ze benouwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. Gent1) vertaling: o m de patatten die kunnen verkopen, zie m' ezien
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent1) vertaling: o j gieder em nie meepakt, gon 'k kwaad zien
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. Gent1) vertaling: e wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. Gent1) vertaling: op die feeste is t'r veel edanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. Gent1) vertaling: nu verkopen ze nog juste brood in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. Gent1) vertaling: os en me ze velo moe kommen, got en loate zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. Gent1) vertaling: o j e ki tied et, springd e ki binnen
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent1) vertaling: on 'k rieke zien, kopen k e dieren noto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da je 't gie gedoan et
komt voor: j
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da je 't gie gedoan et
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent1) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. Gent1) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent1) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent1) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent1) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent1) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. Gent1) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. Gent1) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent1) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent1) vertaling: Marie e gezeid da j gie geprobeerd et (van) e liedje te zingen
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent1) vertaling: Marie e gezeid da j gie geprobeerd et (van) e liedje te zingen
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent1) vertaling: Marie e gezeid da j gie geprobeerd et (van) e liedje te zingen
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent1) vertaling: Marie e gezeid da j gie geprobeerd et (van) e liedje te zingen
opm.: dav
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. Gent1) vertaling: Marie e gezeid da j gie geprobeerd et van an eur e boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. Gent1) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent1) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. Gent1) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. Gent1) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. Gent1) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. Gent1) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. Gent1) vertaling: de die van 't stad en ier veel uuzn ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. Gent1) vertaling: je ziet doa gin mens mee an die nieuwe vaart
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. Gent1) vertaling: gisteren is Jan ier eweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. Gent1) vertaling: de dag da Jan e gebeld woaren kik nie thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. Gent1) vertaling: Jef zoen k noois inviteren
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. Gent1) vertaling: Marie zoe da noois doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. Gent1) vertaling: Bert drinkt wel e kee een te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. Gent1) vertaling: Martha zoen k wel e kee thuus willen inviteren
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. Gent1) vertaling: dat huus zoen k nois willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. Gent1) vertaling: dat huus stoat doar al fiftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. Gent1) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. Gent1) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. Gent1) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. Gent1) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. Gent1) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. Gent1) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. Gent1) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. Gent1) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. Gent1) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. Gent1) vertaling: E Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. Gent1) vertaling: Pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. Gent1) vertaling: 't was juste goed enoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. Gent1) vertaling: Marjo e nu meer koeien dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. Gent1) vertaling: A susanne adde kunnen kommen, a z' et gedaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. Gent1) vertaling: z' is de besten docteur dan k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. Gent1) vertaling: voo da j etwat wegsmiet moe j' eerst bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. Gent1) vertaling: 't is ol dan k ekregen en
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. Gent1) vertaling: Jan is te gierig voer etwat an ze joens te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. Gent1) vertaling: juste lik of da j gie etwot wit van foetbal
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. Gent1) vertaling: leg da boek nere
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. Gent1) vertaling: o j echt nie keu wachten, komt toe mo
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da Jan den docteru ha kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. Gent1) vertaling: 'k weten da Jan de docteur koste geroepen en
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. Gent1) vertaling: e zei dan k 't ik a moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. Gent1) vertaling: e zei dan k t ik a moeten gedoan en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent1) vertaling: en is passeerde week deur dokteur Mertens opereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. Gent1) vertaling: en wordt morgen deur dokteur Mertens opereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. Gent1) vertaling: 'k peizen da j vele zoe moeten wegsmieten
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. Gent1) vertaling: 't is dom van zukke diere dingen weg te smieten
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. Gent1) vertaling: en is al ze kapot tuug weg an 't smijten
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent1) vertaling: 'k vinden da j meer de gazette zoe moeten lezen
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent1) vertaling: 't is dom om in den doenker de gazette te lezen
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent1) vertaling: en is al heel den dag de gazette aan 't lezen
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent1) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. Gent1) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. Gent1) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. Gent1) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. Gent1) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. Gent1) vertaling: Robert ed e groen appel wegegeven, en nu et en nog twie rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. Gent1) vertaling: 't was vele volk op die feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. Gent1) vertaling: waren d'r vele mensen op 't feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent1) vertaling: wuffer boeken e j gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. Gent1) vertaling: E weunt bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. Gent1) vertaling: E weunt bie W.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. Gent1) vertaling: lopt e ki no de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. Gent1) vertaling: wien e j gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. Gent1) vertaling: wien et er joen ezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent1) vertaling: an k 't eweten, 'k an 't nie gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. Gent1) vertaling: 't ware beter van nog e bitje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. Gent1) vertaling: chance da Jan 'n dokteur ebeld et en dat en doa rap was
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. Gent1) vertaling: go nu toch e ke deure, ambetante joenges
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. Gent1) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. Gent1) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. Gent1) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. Gent1) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. Gent1) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. Gent1) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. Gent1) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. Gent1) komt voor: n

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 084p[/k][i]884[/i][i]885[/i][i]886[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 lijk of damme gewend zijn van spreekn.

da mme
lijk of da sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Anze binn kwamm.

a n ze
spontane voegwoordcongruentie sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Je weet niet da Marie gistern dood is.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gistern dood is.[/a] sound
informant1 [a] Da Marie gistern gestorvn is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant1 [a] Dase gistern gevaln is.[/a]

da se
tagging sound
informant3 [a] Ze weet nie da Marie gistern gevaln et.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Da Marie gistern gevaln is of dase et?[/v] sound
informant2 [a] Et.[/a] sound
veldwerker [v] Da Marie gistern et gevaln?[/v] sound
informant1 [a=n] Nee nee megoanwieder da nie zeggen.[/a]

me goan wieder
sound
informant2 [a] Is is meer van nu ee.[/a] sound
informant3 [a] Tmoet et zijn w.[/a]

t moet
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Entwat die hier nie nie gebakn is wistn nie.

wist n
relativum sound
veldwerker [v] Zen weet nie?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant1 [a=j] Past op daj nie evalt.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant1 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j] Baja. Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
tagging sound
informant1 [a=n][/a] protest van de anderen en informant komt op zijn ja oordeel terug sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant3 [a] Ewil nievers dansn.[/a] sound
informant2 [a] Ewil nowers dansn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ewil nooit nowers dansn.[/a] dit lukt wel sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant3 [a] Niemand et da nooit gewild en gekunn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tet dat nooit niemand gewil_[/a]

t et
dubbele ontkenning met nooit tagging sound
informant1 [a] En gekunn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En ge zeg nie en gekund?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Gewiln?[/v] sound
informant3 [a] Tet dat niemand gewild.[/a]

t et
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant3 [a] Jan hadde wiln heel t brood op eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan hadde heel t brood wiln op eetn.[/v] tagging sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
informant1 [a] En hadde kunn heel da brood up eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg moa nie wien das wien das hadde wiln roepn.[/a]

da s da s
tagging sound
veldwerker [v] Ezeg moa nie.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zeg gie moa nie.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeg gie moa nie_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ge vindet een beetje raar.[/v] sound
informant3 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij ne keer wie dat zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Zeg mie ne keer wien as hadde kunn roepn.[/a]

a s
tagging sound
informant3 [a=j] Zeg mie ne keer wien das hadde kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wien of zij had kunnen roepen.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wien of dase a kunn roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 Kunt nie meer rappeleern. ook de niet-reflexieve constructie komt voor sound
informant1 Rappeleerjejoen dat nog?

rappeleer je joen
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Zeklaptzie ook e beetje_

ze klapt zie
sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert nem dat.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jan rappeleert num nog dadde.[/a] woordorde sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen_[/v] sound
informant1 [a] Wijzn noa makoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Wat doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] Toon wast em.[/a] sound
informant3 [a] En is num bezig me wassen.[/a] sound
informant1 [a] Wast num.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang_[/v] sound
informant3 [a] Nevenst num.[/a] tagging sound
informant3 [a] Kzitnik nu nevenst Willy.[/a]

k zitn ik
sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant1 [a] Dn timmerman e geen nagels mee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] E geen nagels bie num.[/v] sound
informant1 [a] Geen nagels bie num ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] E geen nagels bie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant2 [a] Liet mie voor nem werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Johanna liet neur mee drijvn me de golvn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] Bekeek zich goed in in de spiegele.[/a] sound
informant2 [a] Ja zich nie ee. Tone_ Tone keek noa zijn_ noa zijn zelvn in de spiegele.[/a] sound
informant3 [a] E bekeekt nem goed in de spiegele.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En bekeekt zijn eigen.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] bekeek zijnzelven in de spiegel [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant3 [a] Dat zoe goan.[/a] maar voorkeur voor nem. sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] Eduard kent zijn zelven goed.[/a] sound
informant1 [a] kent zijneigen goed of zijnzelven goed [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] ward et gehoord dander fotoos van zijnzelvn [/a]

da n der
tagging sound
informant1 [a] Van num.[/a] tagging sound
informant3 [a] In d etalage stoan.[/a] sound
informant2 [a] Van zijn zelven.[/a] deze informant heeft duidelijk voorkeur voor zijn zelven sound
veldwerker [v] Van num zoe ook goan?[/v] sound
informant3 [a=j] Joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v] Van zijn eigen.[/v] sound
informant1 [a=j] en van zijneigen ook [/a]

zijn eigen
maar die constructie komt nergens spontaan aan bod tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizn da Marie et gepro_[/a]

k peizn
tagging sound
informant1 [a] Geprobeerd et van ne brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van an num een brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie geprobeerd et van an num een brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v] E probeern van an num_[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 Tis geen echt Veurns nie meer.

t is
negatie met geen niet meer sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant1 [a] Toen ekke geprobeerd om tomaatn te kweekn.[/a]

e kke
tagging sound
informant3 [a] Toen enke geprobeerd voe tomaatn te kweekn.[/a]

en ke
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdekege.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Probeerekde.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ton probeerdek.[/a]

probeerde k
tagging sound
veldwerker [v=005] Toen probeerden wij droog thuis te geraken.[/v] sound
informant2 [a] Toen probeerdenme droge thuis te komm.[/a]

probeerden me
tagging sound
informant2 [a] Toen emme geprobeerd voe droge thuis te komm.[/a]

e mme
tagging sound
veldwerker [v] Probeerdemege.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Gistern etnie deur t park gewandeld.[/a]

et n ie
tagging sound
informant3 [a] Gistern wandeldn deur t park.[/a]

wandeld n
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant2 [a] Anke zuinig leven_[/a]

an ke
tagging sound
informant1 [a] Onk_ zuinig leevn leevnk lijk of da mijn ouders dat wiln.[/a]

on k leevn k
tagging sound
veldwerker [v] Onkik.[/v] sound
informant3 [a] Onkik zuinig leevn_[/a]

o n k ik
sound
informant3 [a] Otnie_[/a]

ot n ie
drie enkelvoud mann. met verdubb. komt hier spontaan boven. sound
veldwerker [v] Annik.[/v] sound
informant2 [a] Ankik.[/a]

a n k ik
sound
veldwerker [v] Azzekik.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Anket geweetn.[/a]

a n ke t
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Ostn nog drie jaar leefxx_[/a]

os t n
sound
informant2 [a] Of otn nog drie jaar leeft.[/a]

o t n
sound
informant1 [a] Otn nog drie jaar leeft leeftn langer of zijn of zijn vader.[/a]

o t n leeft n
tagging sound
veldwerker [v] Otnie nog drie jaar leeft.[/v] sound
informant3 [a] Awel ja otnie nog drie jaar_[/a]

o t n ie
sound
informant1 [a] Goatn langer leevn of zijn vader.[/a]

goat n
sound
informant3 [a] O mien zone nog drie jaar leeft leeftn langer of zijn vadere.[/a]

leeft n
sound
veldwerker [v] En ostnie.[/v] sound
informant1 [a] Ostnie nog drie jaar leeft_[/a]

os t n ie
sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als ze zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Osse zo ongezond leeft leefse nie lange nie meer.[/a]

os se leef se
tagging sound
informant1 [a] Ossezie.[/a]

os se zie
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant2 [a] Ot nu nog leef_[/a]

o t
tagging sound
informant1 [a] Levent morgen ook nog.[/a]

leven t
tagging sound
informant3 [a ] Ot slecht were is goank nie der deure.[/a]

o t goan k
woordorde sound
veldwerker [v] Ottet_[/v] sound
informant3 [a] Neen.[/a] sound
informant1 [a] Tis ot.[/a]

t is o t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant3 [a] Ojulder zo ongezond leeft leefje nooit zo lang of wiedere.[/a]

o julder leef je
tagging sound
informant2 [a] Ojgiedere.[/a]

o j giedere
lijkt toch frequenter te zijn dan julder. tagging sound
informant1 [a] Te meer gieder w.[/a]

t e
sound
veldwerker [v] Ojulder.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] wordt nu helemaal afgekeurd. mogelijk invloed uit het Diksmuids. sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Onze voo nulder werk leevn leevnze nie voo nulder jongens.[/a]

o n ze leevn ze
tagging sound
informant2 [a] Onziedere.[/a]

o n ziedere
enkel vol pronomen + congruentie sound
informant1 [a] Onzeziedere.[/a]

o n ze ziedere
als ze de keuze krijgen tussen onzieder en onzezieder kiezen ze unaniem de laatste vorm sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] A Rudy nog leef leef Leo ook nog.[/a] niet zeker van uitgang leef(t) tagging sound
veldwerker [v] Ottie Rudy nog leeft_[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant2 [a] Aje gezond leeft leefje langere.[/a]

a je leef je
tagging sound
informant2 [a] Ajegie gezond leef_[/a]

a je gie
tagging sound
informant1 [a] Nee osgie nee.[/a]

os gie
tagging sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant3 [a] Oster_[/a]

os ter
sound
informant2 [a] Onder zo vele mensen van landbouw leevn leevnder zo vele me_[/a]

on der leevn der
tagging sound
informant1 [a] Onder zo wenig_[/a]

on der
sound
informant1 [a] Tleevn ton vele mense van werk in de fabrieke.[/a]

t leevn
tagging sound
informant1 [a] Ton leevnder vele mensen_[/a]

leevn der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in de hemel leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant3 [a] On Bart en Liesje_[/a] hoewel niet zeker van de n klank. als ik verderop doorvraag houden informanten het zelf op a tagging sound
informant3 [a] _in dn hemel leevn.[/a] tagging sound
informant2 [a] _in dn hemel zijn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Leevn Marie en_[/a] tagging sound
informant2 [a] In d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v] An Bart en Liesje?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Omme gezond leevn leevme lange.[/a]

o mme leev me
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven leven we profijtig.[/v] sound
informant1 [a] Om allene leevn_[/a]

o m
sound
veldwerker [v] Ommen.[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Leeft een beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] En leef wat gezonder kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Leef wa gezonder jongens.[/a] tagging sound
informant1 [a] Leeft een beetje gezondere.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef goed.[/v] sound
informant2 [a] Kleevn goed.[/a]

k leevn
tagging sound
veldwerker [v] Je leeft goed.[/v] sound
informant2 [a] Gie leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft goed.[/v] sound
informant1 [a] Ie leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven goed.[/v] sound
informant1 [a] Wieder leevn goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Julder.[/v] sound
informant2 [a] Giedere leeft goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zieder.[/v] sound
informant2 [a] Ziedere_ leevn goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik goed?[/v] sound
informant3 [a] Levenkik goed?[/a]

leven k ik
tagging sound
veldwerker [v] Leef jij goed?[/v] sound
informant3 [a] Leefjegie goed?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij goed?[/v] sound
informant3 [a] Leeftnie.[/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft zij goed?[/v] sound
informant3 [a] Leeftzezie goed?[/a]

leeft ze zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij goed?[/v] sound
informant1 [a] Leevemewieder goed.[/a]

leeve me wieder
tagging sound
veldwerker [v] En leven jullie goed?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegieder goed?[/a]

leef je gieder
tagging sound
veldwerker [v] En leven zij goed?[/v] sound
informant1 [a] Levenzezieder goed?[/a]

leven ze zieder
tagging sound
informant2 levenzieder goed?

leven zieder
sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant2 [a] Zoenkik da kunn doen?[/a]

zoen k ik
tagging sound
veldwerker [v] Zoenik?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
informant3 [a] Zoenk da wel kunn doen?[/a]

zoen k
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kving dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k ving
tagging sound
veldwerker [v] Alleman of elkendeen?[/v] sound
informant3 [a] Nee iedereen.[/a] sound
veldwerker [v=077] Kvin da iedereen moe zwemn kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvin da iedereen kunn zwemmen moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvin da iedereen zwemmen kunnen moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvin da iedereen zwemmen moe kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn dat Eddy morgen wil broo_ stuutn eetn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant2 [a=j] Morgen goa wiln stuutn eetn ja.[/a] sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunn vroeg up stoan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Eddy moe stijf vroeg kunn _[/a] sound
informant2 [a] Stijf vroeg kunn op stoan.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moe kunn stijf vroeg op staan?[/v] sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunn stijf vroeg op stoan.[/a] gaat toch niet zo natuurlijk. verderop wordt de mogelijkheid van deze constructie dan toch ontkend. sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant2 [a] Kweetn da Jan een nieuwe_[/a]

k weetn
sound
informant3 [a] _schure moe bouwn.[/a] sound
informant3 [a=n] Minder.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vin da Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kving da Marie moe noa Jef beln.[/a]

k ving
tagging sound
informant1 [a] Kving da Marie moe beln noa Jef.[/a]

k ving
sound
informant2 [a] Olle twee.[/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jan misschien moe vertrekn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Nie emeug komm.[/a]

e meug
negatiepartikel sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn da Jan wilt zwins koopn.[/a]

k weetn
tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Da Willy moe zen auto verkoopn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant2 [a] Nem goa moetn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie zal num moetn roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie zal moetn num roepn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant2 [a=j] Jan e nie veel geen geld nie meer.[/a] tagging sound
informant1 [a=j] E nie vele geen geld nie meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v] E nie vele geen geld nie meer of Jan ene nie vele geen geld nie meer?[/v] sound
informant1 [a] E nie vele.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Piet heeft niet veel geld meer.[/v] sound
informant2 [a] Piet _[/a] sound
informant1 [a] Piet e nie vele geen geld nie meer.[/a] tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten.[/v] sound
informant2 [a] E moe geen soepe nie meer n.[/a] sound
informant3 [a] E wilt geen soepe nie meer eetn.[/a] sound
veldwerker [v] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant3 [a=j] Zitnder hier nowers geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant1 [a=j] E spreekt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] E kun nie goed geen Frans.[/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen vakman.[/v] sound
informant1 [a] Tis ook geen stielman zeggenze.[/a]

t is zeggen ze
sound
informant2 [a] Tzijn nie al geen stielmann.[/a]

t zijn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant3 [a] En e nie overal geen vriendn.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant1 [a] Jan et drie boekn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Jan weet datn voor dn drien zijn huiswerk moet gemaakt en.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=157] Moet gemaakt en.[/v] sound
informant1 [a=j] Moet gemaakt en ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk moet en gemaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet datn voor tn drien zijn huiswerk gemaakt moet en.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt en moe.[/v] sound
informant2 [a=n] Nee alleszins nie.[/a] hieruit kan worden afgeleid dat 160 minder onmogelijk is dan 161 sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant2 [a] Maries nen auto_ es kapot.[/a] sound
informant1 [a] Marie neurn auto is kapot.[/a] tagging sound
informant1 [a] Maries n auto is kapot.[/a] sound
veldwerker [v=164] Piet zijn auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Piet sen auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=166] Die mans auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Die vent sen auto is kapot.[/a] tagging sound
informant2 [a] Dn dienn zijn auto_[/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant2 [a=j] Ej genoeg mensen om t hooi binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
informant1 [a] Ej volk genoeg vo t hooi binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant2 [a=j] Voo t hooi.[/a] voor is kennelijk met meer overtuiging dan het eerste om sound
veldwerker [v] En die om?[/v] sound
informant2 [a] Tis meer voe t hooi.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Mo ge zoet et wel kunn zeggen.[/v] sound
informant1 [a=j] Jaw.[/a]

ja w
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Two schone van Jan van te komm werken.[/a]

t wa
tagging sound
informant3 [a=j] Om te komm werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voe te komm werken.[/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant2 [a] Die tonne i zwaar voe te dragen.[/a] sound
informant3 [a=j] Om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voe te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=j] Om te dragen ook.[/a] sound
veldwerker [v] Die tonne is zwaar om dragen.[/v] sound
informant3 [a] Ti zwaar voe te dragen.[/a]

t i
sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant2 [a] Mhoopn voor op tijd thuis te zijn.[/a]

m hoopn
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voor an tijdn thuis te zijne.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja van an tijdn thuis te zijn.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen.[/v] sound
informant1 [a] E kun stoan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En kun je doar ton een te tussen zetn?[/v] sound
veldwerker [v] E kun stoan te zagen?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie stoa te zagen.[/v] sound
informant2 [a] E stoa te zagen ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij stoa zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant3 [a] Omme toe kwamme_ omme toe kwamm tregende.[/a]

o mme o mme t regende
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dank groter zijn ovvie.[/a]

k geloovn dan k ovv ie
tagging sound
informant2 [a] Ovvem.[/a]

ovv em
sound
veldwerker [v] En die ovvem?[/v] sound
informant1 [a] Oftenum.[/a]

ofte num
sound
veldwerker [v] Dan ie?[/v] sound
informant2 [a] Dan em.[/a] sound
veldwerker [v] Kgeloof dat IK groter ben_[/v] sound
informant1 [a] Kgeloovn dankik groter zijn_[/a]

k geloovn dan k ik
sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis zal zijn dan ik.[/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft dajgie eerder thuis goa zijn of zie.[/a]

da j gie
tagging sound
informant2 [a] Ovvik.[/a]

ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Zegeloofzie dajgie eerder thuis goa zijn_[/v] sound
informant3 [a] Zegeloofzie dajgie eerder thuis goa zijn_[/a]

ze geloof zie da j gie
sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Jegeloof toch nie datn sterker i_[/a]

je geloof dat n
tagging sound
informant2 [a] Kloeker is_[/a] sound
informant2 [a] Dan gie.[/a] tagging sound
informant2 [a] Nee dan gie.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant1 [a] Ze geloovn damewieder rijker zijn danziedere.[/a]

da me wieder dan ziedere
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant1 [a] Megeloovn_[/a]

me geloovn
tagging sound
informant2 [a] Dajgieder nie zo slim zijt of wiedere.[/a]

da j gieder
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant1 [a] Jegeloofgieder alijk nie danzezieder armer zijn_[/a]

je geloof gieder dan ze zieder
tagging sound
informant3 [a] Dan giedere.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Of gieder.[/v] tagging sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
informant1 [a] Of giedere.[/a] dus toch met of tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant2 [a] Je gelooft da Lisa even schoon is_[/a] tagging sound
informant1 [a] Dan Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Of Anna.[/v] sound
informant2 [a] Neeneen dan Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant2 [a] Ie gelooft da Bart en_ Peter sterker zijn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Dan_[/a] tagging sound
informant3 [a] Dan Geert en Jan.[/a] tagging sound
informant2 [a] Da Bart_[/a] tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Wiederzeinwiedere_

wieder zijn wiedere
twee volle pronomina sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Tzijn vele dingen woar danwieder eigenlijk zelve nooit op eletn_

t zijn da n wieder e letn
danwieder _ negatiepartikel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 O Patrick gekomn e. gebruik als sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 De meeste van anze geboorn zijn ze zijn al bezig me me abn klapn.

a n ze
geen inversie tweede zinsdeel sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Eer danze tien woordn gesprookn hadn in t abn ze begostn veurns te klapn.

da n ze
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Of kweetntik nie meer.

k weetn t ik
integratie direct objectspronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v] Ik komme binn en ik zegge tegen ulder ie slaapt.[/v] sound
veldwerker [v] En pak nui dat hij eigenlijk nie slaapt./v] sound
veldwerker [v=226] Zoej kunn zeggen iendoet ie slaapt nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Endoet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En tendoet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Joajendoet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] En slaapt nie zoeme zeggen.[/a]

zoe me
sound
veldwerker [v] Moar allee ie slaapt em_ ie slaapt em nie. En ie slaapt alijk.[/v] sound
informant1 [a] Toetoet enne slaapt.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] Dus toetoet da ken je wel.[/v] sound
informant2 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=231] Ie doet ie slaapt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Toetoet tis waar.[/a]

t oet t oet t is
sound
veldwerker [v] Hij zal nie meer komen zeker?[/v] sound
informant1 [a] Toetoet e goa nog komm.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] Als ik ton neutraal vrage van komt hij nog?[/v] sound
informant3 [a] Jejoan.[/a]

je joa n
sound
veldwerker [v] Moa nie toetoet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Jakkedoen goame wel zeggen.[/a]

ja kke doen
sound
informant3 [a] Jakkedoene kegoa noa doar nie.[/a]

ja kk e doene k e goa
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Aj iets nie goat doen.[/v] sound
informant2 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] En ak nui over eur zegge allee zij is toch van Waregem?[/v] sound
informant1 [a] Tdoe nie.[/a]

t doe
sound
informant3 [a] Mo ba neens.[/a]

neen s
sound
veldwerker [v] En als ik nu over em zegge van allee hij is toch van Waregem?[/v] sound
informant2 [a] Doet en doe en e nie van Waregem.[/a] sound
informant1 [a] Doet en doe nie.[/a] sound
veldwerker [v] Da wil dus zeggen hij is nie van Waregem.[/v] sound
veldwerker [v] Mo hij is hij toch nie van Veurne?[/v] sound
informant1 [a] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kgoan zere een beetje de tasn of wassen.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongn die zijn moeder gistern hertrouwd is stoegt achter mie.[/a] tagging sound
informant1 [a] Stoeg achter mie.[/a] sound
informant2 [a] Van wien zijn moedere.[/a] tagging sound
informant1 [a] Da se moedere.[/a] sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder.[/v] sound
informant3 [a=j] De jongn waar van da da se moeder_[/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] De bank woar danz op zaatn i juiste geverfd.[/a]

da n z
tagging sound
informant1 [a] De bank woar up danze zaatn_[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant2 [a] Wien geld et moetermien e beetje geevn.[/a]

moet er mien
wie zonder dat. later herhaald met dat tagging sound
informant2 [a] Wien datter geld et_[/a]

datt er
sound
informant3 [a] Dn deenn die geld e_[/a] sound
informant3 [a] Joaje. Die geld et moe moar een beetje geevn.[/a]

joa je
sound
informant2 [a] Dienn die geld et_[/a] sound
veldwerker [v] Wie geld et.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] wordt nu dus zelfs ontkend sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb.[/v] sound
informant3 [a] Wien peisdje dank gezien en in Kortrijk.[/a]

peis d je da n k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wien peisdje wienk in Kortrijk gezien e?[/v] sound
informant2 [a] Wien peisdje dank ik Kortrijk gezien en.[/a]

peis d je da n k
sound
veldwerker [v=266] Wien peisdje dienk in Kortrijk gezien e?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het gearrangeerd hebben.[/v] sound
informant2 [a=j] Wiene peisdjegieder oe danzet gearrangeerd en?[/a]

peis dje gieder da n z et
tagging sound
veldwerker [v=265] Hoe peisdjegieder hoe danzet gearrangeerd en?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Oe peisdjegieder danzet gearrangeerd en.[/a]

peis dje gieder da n z et
sound
informant1 [a] Oe peisdjegieder danzetzieder_[/a]

peis dje gieder da n z et zieder
danzetzieder sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trekt laakn noa neur toe.[/a] sound
informant3 [a] Noa neur.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Noa neur toe.[/v] sound
informant1 [a] Die toe nie.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Zoetn da kunn gedaan en?[/a]

zoet n
sound
veldwerker [v=297] Zoetn da gedaan gekund en?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetn dat en kunn doen?[/a]

zoet n
tagging sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zit patatn te scheln.[/a] sound
informant1 [a] Marie is bezig me patatn scheln.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=j]Marie zit patatn en scheln ja.[/a] deze informant bevestigt de constructie dan toch tagging sound
informant2 [a] Zit patatn te scheln tis azo.[/a]

t is
herroept dus zijn eerdere a is ja sound
veldwerker [v] Marie zit en patatn scheln.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant2 [a] Ken geen goeste voo de voo de voo de koein t eetn te geevn.[/a]

k en
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant1 [a] Marie se koeins_ zijn ol verdronkn met d ov_ overstroming.[/a] sound
informant1 [a] Ol eur koein.[/a] sound
informant3 [a=j] Marie ol eur koein zijn verdronkn.[/a] wordt later echter ontkend. tagging sound
informant1 [a] Mo megoant nie vele gebruikn.[/a]

me goan t
sound
informant3 [a=n][/a] op mijn vraag om de constructie nogmaals te herhalen geen correcte constructie als antwoord. plots wijzen informanten de constructie dan toch unaniem af en kiezen ze exclusief voor mariese koein. sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Doa peizenk nie op.[/a]

peizen k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare gast enk mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant2 [a] Met die raarn vent enk noa de markt gegoan.[/a]

en k
sound
informant1 [a] Ken ken met die raren gast noa de markt geweest.[/a]

k en k en
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kzijn noa de markt geweest.[/a]

k zijn
sound
informant3 [a] Of ken noa de markt geweest.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant3 [a] Wukke ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
informant2 [a] Wuffern ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wuffern.[/v] sound
informant2 [a=j] De wuffern ejgie gemaakt?[/a]

e j gie
bedoeld is wel het enkelvoud. het gaat hier maar over n oefening. sound
informant1 [a=n][/a] de vrouwen zijn het niet met de mannelijke informant eens. sound
veldwerker [v=323] De wa vore raadjegiemie an?[/v] sound
informant1 [a] Wu voorn raadjemien an?[/a]

raad je mien
sound
informant2 [a] Of wuffern raadje raadjemien an?[/a]

raad je raad je mien
sound
veldwerker [v] De wuffern.[/v] sound
veldwerker [v=324] De zulke zoek nie durvn op eetn.[/v]

zoe k
tagging sound
informant1 [a=j] Die zukke.[/a] sound
informant2 [a=j] Die zukke goank nie_[/a]

goan k
tagging sound
veldwerker [v] Zukke.[/v] sound
informant1 [a] Die zukke.[/a] sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie durvn op eetn.[/v] sound
informant1 [a=j] De die zoenk nie meer durvn op eetn.[/a]

zoen k
tagging sound
informant2 [a] Dienn zoenk nie meer op eetn.[/a]

zoen k
maar is wel enkelvoud wordt later bevestigd sound
informant1 [a] Of de deze.[/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant2 [a] Haalt een keer n pintje.[/a] sound
informant1 [a=j] Goan haalt e keer n pintje.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Koomn helpt e keer.[/v] sound
informant2 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Kzeie nog tegen eur kpeize die gast vinden ze allemale wel ne fraaien.[/v] sound
informant2 [a] Kzeient nog tegen neur die gast vindnz allemale een fraain.[/a]

k zeien t vindn z
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize danze die gast allemale wel ne fraain vindn.[/v] sound
veldwerker [v] Beter of slechter?[/v] sound
informant1 [a] Beter.[/a] sound
veldwerker [v] Kzeie nog tegen eur_ die gast vindz allemale wel ne fraain.[/v] sound
informant3 [a] Dat ist gemakkelijkste.[/a]

is t
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdenke_ leefdek lijk God in Frankrijk.[/a]

leefden ke leefde k
tagging sound
informant3 [a] Leefdenk.[/a]

leefden k
sound
veldwerker [v] In die tijd leefde IK als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdekik.[/a]

leefde k ik
tagging sound
informant3 [a] Leefdnkik.[/a]

leefdn k ik
sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegie.[/a]

leefde gie
tagging sound
informant1 [a] Leefdjegegie_[/a]

leef dje ge gie
tagging sound
veldwerker [v=337] Leefde hij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenie.[/a]

leefde n ie
sound
veldwerker [v=338] Leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdenmewiedere_[/a]

leefden me wiedere
tagging sound
veldwerker [v] Leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdjegieder_[/a]

leefd je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leefden zij_[/v] sound
informant3 [a] Leefdenzeziedere_[/a] tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant2 [a] Niemand meuget zien kvin dajtgiedere ook nie meug zien.[/a]

meug et k vin da j t giedere
tagging sound
informant3 [a] Kvin dajetgie ook nie emoog zien.[/a]

k vin da je t gie e moog
negatiepartikel tagging sound
veldwerker [v] Kvind dajtgie ook nie ezien meug.[/v] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kweetn datn is goan zwemn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=350] Ik weet datn goan zwemn is.[/v] sound
informant2 [a=g] Kweetn datn goan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=353] Wil je nog een beetje koffie?[/v] sound
informant1 [a=j] Jaank.[/a]

jaa n k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant2 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant1 [a=j] Joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant1 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joaje.[/v]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a=j] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Zie moa brave w. imperatief zijn sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Tis doa voar dank e keer gekomn en achter t wekelijks nieuws.

t is da n k
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=355] Tis nu toch geen waar danz al gegeetn en ee?[/v] sound
informant3 [a] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
veldwerker [v] Joanse.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Me zulk weer je kun nie veel doen ee?[/v] sound
informant3 [a] Kun nie vele doen me zuk een were.[/a] sound
informant1 [a] Me zuk een were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a] Gie goa me mie noa t voetbal kijkn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood?[/v] sound
informant3 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v] Is hem dood?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=367] En alst over een vrouwe goa?[/v] sound
informant3 [a] Isse ziek?[/a]

is se
sound
veldwerker [v] Nie is heur.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Hem is dood moa van haar weet ik het niet.[/v] sound
informant1 [a] Ie is dood_[/a] sound
informant1 [a] Van eur eweetenket nie.[/a]

e weeten k et
negatiepartikel sound
veldwerker [v=366] Eur is dood moa van em weeteket nie.[/v] sound
informant3 [a] Zie is dood moa van em weetenket nie.

weeten k et
sound
informant3 [a] Van num.[/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a] Mee um te goan werken.[/a] sound
informant3 [a] Moesezie.[/a]

moe se zie
sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Das die vent danze geroepn en.[/a]

da s dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Die da kluchtje verteld e.[/a] tagging sound
informant1 [a] Hier zeggeme die.[/a]

zegge me
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant3 [a] Das de vent dank peizn die dat_ grapje e verteld.[/a]

da s da n k
tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Das die vent dank peizn danze geroepn en.[/a]

da s dan k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dank gekocht en.[/a]

da n k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant1 [a] Die te kope stoat.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant3 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant3 [a] Nievers.[/a] sound
informant2 [a] Nowers.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dase niets mag eten.[/v] sound
informant2 [a] Tschijnt dase nieten meugt eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a] _geprobeerd van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van niemand zeer_[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voa niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Om niemand zeer te doen.[/a] ondanks eerder nee komt informant hier nu zelf mee op de proppen. er komt geen protest van de anderen. sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Ja da goat ook.[/a] sound
veldwerker [v] Probeerde om niemand geen zeer te doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Om niemand geen zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant3 [a] Tbelooft ne schoonn dag te zijn.[/a]

t belooft
tagging sound
informant1 [a] Tbeloof were van ne schoonn dag te zijn.[/a]

t beloof
tagging sound
veldwerker [v] Geen voegw.[/v] sound
informant2 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van ne schoonn dag te zijn.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Baja.[/a] sound
informant2 [a] Voor e schoonn dag te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog een beetje te wachten.[/v] sound
informant2 [a=j] Om nog een beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant3 [a=j] Beter van nog een beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Voe nog e beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Geen voegw.[/v] sound
informant1 [a=j] Tis misschien beter nog e beetje te wachtn.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker [v=402] Whadn t geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=j] Van num subiet were te vindn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant3 [a] Tis lijk of datter etwien in_[/a]

t is datt er
tagging sound
informant3 [a] In dn hof stoat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Die er moe dat doar stoan?[/v] sound
informant1 [a] Datter.[/a]

datt er
sound
informant2 [a] Ma die er stoater ee.[/a]

stoat er
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien goanketik wel krijgen.[/a]

goan k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjedergie op duuwn?[/a]

durf je der gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgie inviteern?[/v] sound
informant3 [a] Durfjegienum inviteern?[/a]

durf je gie num
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegie inviteern?[/v] sound
informant2 [a=j] Durfjezegie inviteern?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ejgiedermien die brief op gestuurd?[/a]

e j gieder mien
tagging sound
informant2 [a] Ejgie die brief op gestuurd noa mie?[/a]

e j gie
tagging sound
informant2 [a] Ejgiemie die briet op_ nee da kun nie.[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven.[/v] sound
informant2 [a] Kentikem gegeevn.[/a]

k en t ik em
met subjectdubbeling tagging sound
veldwerker [v] Kenemhet gegeevn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood van de week.[/v] sound
informant2 [a=j] Zeleefzie op water en brood van de weke.[/a]

ze leef zie
tagging sound
veldwerker [v=426] Marie heeft zij daar niets mee te maken.[/v] sound
informant2 [a] Marie et doa mee nieten te maakn.[/a] plaatsing doa_mee tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a] Wieder en doa nog nooit geweest.[/a] tagging sound
informant3 [a] Men doa nog nooit geweest.[/a]

m en
tagging sound
informant1 [a=j] Menwieder doa nog nooit geweest.[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v] Memmewieder_[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant2 [a] Marie zegt danwieder goan winn.[/a]

da n wieder
tagging sound
informant3 [a=j] Damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets an doen.[/v] sound
informant2 [a=j] Ekuntie doa nie an doen.[/a]

e kunt ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datnie morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn datn morgen ook komt.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
informant2 [a=j] Kpeizn datnie morgen ook goa kom.[/a]

k peizn dat n ie
tagging sound
veldwerker [v=453] Zen geweest noa de markt.[/v] sound
informant2 [a] Zenzieder noa de markt geweest.[/a]

z en zieder
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant3 [a] Enet de bolle in de mande gegooid.[/a]

en et
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=474] Ten was maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Twas moa juiste goed genoeg.[/a]

t was
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=475] Ze heeft nu veel meer geld dan dat ze vroeger had.[/v] sound
informant1 [a] Se nu meer geld of dase vroeger hadde.[/a]

s e da se
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant2 [a] Kpeizn daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v] En kpeizn dajvele goa weg moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=g] Daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

da j
sound
veldwerker [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode.[/v] sound
informant1 [a] Robert et drie groen appels en Marie et drie groe_ et twee groene.[/a] tagging sound
informant2 [a] Et drie rode appels.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Et drie rode.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wuk fer boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien etterjoen op de kermisse gezien?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Marie zei dat jij Piet een boek_ [/v] tagging sound
informant3 [a] E trachtn te verkoopn.[/a] tagging sound
informant3 [a] E geprobeerd te verkoopn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Te verkoopn an Piet.[/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant3 [a] Wim peisde dak geprobeerd hadn voor e cadeau te koopn voor Els.[/a]

da k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Dajgie geprobeerd et van_[/a]

da j gie
sound
informant3 [a] Van e boek te verkoopn.[/a] sound
informant1 [a] An Marie.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga op reis.[/v] tagging sound
informant2 [a] Ik goan op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat op reis.[/v] sound
informant2 [a] Gie goat op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat op reis.[/v] sound
informant1 [a] Ie goat op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Wieder goan op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Giedere goat op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan op reis.[/v] sound
informant1 [a] Ziedere goan op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goankik ip reize?[/a]

goan k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij op reis?[/v] sound
informant2 [a] Goajegie op reize?[/a]

goa je gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij op reis?[/v] sound
informant2 [a] Goatnie op reize?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goamewieder up reize?[/a]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie op reis?[/v] sound
informant1 [a] Goajgieder op reize?[/a]

goa j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij op reis?[/v] sound
informant2 [a] Goanzieder op reize?[/a]

goan zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging op reis.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kgingn op reize.[/a]

k gingn
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging op reis.[/v] sound
informant1 [a] Gie gink op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij ging op reis.[/v] sound
informant1 [a] Ie gink op reize.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie goenk op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen op reis.[/v] sound
informant3 [a] Wieder goengn op reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen op reis.[/v] sound
informant1 [a] Gieder gink.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen op reis.[/v] sound
informant1 [a] Zieder gingn ip reize.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingkik up reize?[/a]

ging k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie up reize?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij op reis?[/v] sound
informant2 [a] Gingtnie op reize?[/v]

ging t n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingmewieder up reize?[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingjegieder op reize?[/a]

ging je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij op reis?[/v] sound
informant1 [a] Gingnzieder op reize?[/a]

gingn zieder
tagging sound
veldwerker [v] Ik deed.[/v] sound
informant3 [a] Ik deejn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jij deed.[/v] sound
informant1 [a] Gie dj.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij deed.[/v] sound
informant1 [a] E deej dat gaarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Deed ik dat graag?[/v] sound
informant1 [a] Djnkik da graag?[/a]

djn k ik
tagging sound
veldwerker [v] Deed jij dat graag?[/v] sound
veldwerker [v] Deed hij dat graag?[/v] sound
informant1 [a] Djdnie dat gaarn?[/a]

djd n ie
tagging sound
informant1 Wiender verstaan wien daj wilt zeggen.

da j
hier wien dat voor wat dat sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [n] [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant2 [a] Kgoa morgen ne nieuwe velo koopn.[/a]

k goa
sound
veldwerker [v=853] Kzal u al een pintje besteln.[/v] sound
informant3 [a] Kgoaje n pintje besteln.[/a]

k goa je
tagging sound
informant1 [a] Kgoajoen e pintje besteln.[/a]

k goa joen
sound
veldwerker [v=854] Koop mie ne keer e gazet alsteblieft.[/v] sound
informant2 [a] Koopt e keer e gazette.[/a] sound
informant1 [a] Koopt e keer e gazette voe mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant3 [a] Enetnie voe mien gekaft.[/a]

en et n ie
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier een stoel pakken?[/v] sound
informant2 [a] Meugenkik e stoel en?[/a]

meugen k ik
sound
informant1 [a] Of pakn.[/a] sound
veldwerker [v=857] Zing ons nog een keer een liedje.[/v] sound
informant1 [a] Zingt nog e keer n liedje.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borrel in schenken?[/v] sound
informant1 [a] Goank u nog n borrel geevn?[/a]

goan k
tagging sound
informant2 [a] Zoenk u nog?[/a]

zoen k
sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant2 [a] Voor em gekocht.[/a] sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens een briefje.[/v] sound
informant2 [a] Schrijft e keer n brieftje.[/a] sound
informant3 [a] Schrijf moar e keer n brieftje.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak uit oud ijzer gemaakt.[/v] sound
informant2 [a] Vader et een assenbak uut oud ijzer gemaakt.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer noa de winkel om twee broodn.[/v] sound
informant2 [a] Loopt e keer noa de winkel om twee broodn.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor een keer een stoel.[/v] sound
informant2 [a] Jantje haalt e keer e stoel voe meneer pastoor.[/a] sound
veldwerker [v=864] Ze wisten da ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant3 [a] Ze wistn danze waarschijnlijk de zondag mostn werkn.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant3 [a] Da Bart en Jan da nie van plan woarn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Van plan ewoarn.[/a]

e woarn
sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Dan die ventn liever op caf goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant2 [a] Marie zei dan alle ventn liever op caf goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant2 [a] Iedereen weet da dievn geen eerl_[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Piet zei dander ook dievn_[/a] tagging sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant2 [a] Ik goa nie noa t schole.[/a] tagging sound
informant1 [a] Kgoa nie noa t schole.[/a] sound
informant3 [a] Kegoan nie noa t schole ja.[/a]

k e goan
sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant1 [a] Dat nie leuk enis.[/a]

en is
sound
informant1 [a] Dat nie geestig enis.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant3 [a] Da is etwat dak nie eken.[/a]

da k e ken
tagging sound
informant3 [a] Dank nie ekenn.[/a]

da n k e kenn
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant2 [a] En e slimmer of datn kijkt.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant3 [a] Je moe nie kom voor dank geschreevn e.[/a]

da n k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant3 [a] Ke moa drie snoeptjes.[/a]

k e
sound
informant3 [a] Kene moa drie snoeptjes ja.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker [v=876] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant3 [a] De katte speel met de bolle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zul je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant2 [a] Ajt nu nie edoet goaj later veel probleemn n.[/a]

a j t e doet goa j
tagging sound
veldwerker [v=000] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant2 [a] Om da Jan nie ekom moenket ol zelve doen.[/a]

e kom moen k et
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant1 [a] Kzijn benauwd daj da verkeerd doet.[/a]

k zijn da j
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant2 [a] Ktwijfeln otnt wel goat doen.[/a]

k twijfeln ot n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik lieg af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Dank dat gezeid en.[/a]

da n k
tagging sound
veldwerker [v=844] Ke doar niemand nie gezien.[/v] sound
informant3 [a] Ken doar niemand gezien.[/a]

k en
sound
veldwerker [v=850] Kpeizn dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn dank niemand gezien e.[/a]

k peizn da n k
sound
veldwerker [v=708] Dat izzet ol lange geleedn.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=000] Teet ol jaarn nie meer gesneeuwd in november.[/v] sound
informant2 [a] Tet ol jaarn_[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=707] Eetet hier een man gewoond of een vrouw vroeger?[/v] sound
informant2 [a] Etter hier euh_[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=000] Der ezzet hier niemand geweest.[/v] sound
informant3 [a] Tis hier niemand geweest.[/a] [/n]

t is
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 En okkik trouwde wemostnwieder noa diksmuide goan woonn.

o kk ik we mostn wieder
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Kennik e zone woonn in Lo.

k enn ik
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
006 Gisteren wandeldiede door het park
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect?
130 Ik zei dat Willy moest de auto verkopen.
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens zijn moeder dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: da
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe danze
322 Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? niet doorgevraagd naar meervoud.
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? niet doorgevraagd naar meervoud.
365 Hem is dood Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
366 Haar is ziek Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen 'Piet' en 'een boek' moeten voor 'geprobeerd/proberen' staan.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: daar
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouwe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: oatter een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: nem