SAND-data Bray Dunes / Bray-Duinen (H081a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Bray Dunes / Bray-Duinen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 081a[/k][i]880[/i][vw]VVH[/vw][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker2 [v=018] Ze weet nie da Marie gistern dood is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie_[/a] tagging sound
informant1 [a] _da Marie gistern estorvn is.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Ga je zeggen ze weet nie of zenweet nie?[/v] sound
commentaarinformant is docent Engels en geeft tussendoor veel technische, metalinguïstische commentaar  sound
informant1 [a] De enne enhoorje nie.[/a]

en hoor je
informant beweert dat ze er wel is, maar dat ze geassimileerd is. in deze zin gebruikt hij echter wel spontaan en hoorbaar een negatiepartikel sound
informant1 [a] Zenis nie thuis.[/a]

ze n is
sound
informant1 Tzijnder nog vele dien zeggen_

t zijn der
vorm relativum sound
informant1 Kene geen geld.

k en e
negatiepartikel sound
informant1 [a] Kenen geen geld nie meer.[/a]

k en en
volgens hem zeggen sommige mensen dit. bedoelt hij hier echter mee sommige frans-vlamingen of sommige mensen in bray-dunes? niet duidelijk... sound
commentaarinstructie  sound
informant1 at de lucht do nie an esteekn_ an esteekn enis tengoa nie.

en is t en goa
sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker2 [v] Elle ne sait pas que Marie est morte hier.[/v] hr herneemt de vraag, nu in het Frans. sound
informant1 [a] Ze weet niet da Marietje gister gestorvn est.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v[ Gestorvn et?[/v] sound
informant1 [a=n] Kgebruiknik hebben nie.[/a]

k gebruikn ik
wel verdubbeling subject tagging sound
informant1 [a]_gebruiknkik altijd is.[/a]

gebruikn k ik
ook hier verdubbeling tagging sound
veldwerker1 [v] Ze weet nie da Marietje gistern ist gestorvn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v] Attention que tu ne tombes pas.[/v] sound
informant1 [a=j] Let op daj nie evalt.[/a]

da j e valt
tagging sound
veldwerker2 [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant1 [a] Tis niemand die wilt dansn.[/a]

t is
sound
veldwerker1 [v] Twil niemand nie dansn.[/v] sound
informant1 [a] Twil niemand nie dansn. Ilnya personne qui veut danser.[/a]

t wil
betrouwbaar of gewoon nagezegd? verderop zegt de informant heel expliciet 'neen' tagging sound
informant1 [a] Tis niemand die wilt dansen.[/a]

t is
dit is de constructie die de informant spontaan gebruikt. sound
veldwerker2 [v] Tenwil niemand nie dansen.[/v] sound
informant1 [a=n] Dat zeggenkik niet nee.[/a]

zeggen k ik
sound
veldwerker2 [v=025] Personne na jamais voulu ou pu ça.[/v] sound
informant1 [a] Tis nooit niemand die dat wiln doen e.[/a]

t is
negatie sound
veldwerker2 [v] Gewild of gekund?[/v] sound
veldwerker1 [v] Niemand eet dat ooit gewild of gekund. Kunje da zeggen?[/v] sound
informant1 [a] Tis nooit niemand die dat in zijn leevn ewild et.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker1 [v] _die dat in zijn leven gekund et.[/v] sound
informant1 [a] _die dat in zijn leven gekund et.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Gekund of gekunn?[/v] sound
informant1 [a] Kene dat nie ekunn.[/a]

k en e
onduidelijk of de eerste opgave met gekund dan al dan niet een vergissing is. sound
informant1 _gebruikmewieder nie meer_

gebruik me wieder
verdubbeling subject sound
veldwerker2 [v=026] Jean aurait voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant1 [a] _ zoet al het brood wiln eetn en.[/a] tagging sound
informant1 [a] A ol t brood wiln eetn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Jean hadde ol t brood wiln op eetn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=027] Ne dites pas ce qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant1 [a] Ezeg nie wien dase zoen euh ge_euh_[/a]

e zeg da se
sound
informant1 [a] Ezeg nie wien dase zoet kunnen roepn èn.[/a]

e zeg da se
tagging sound
veldwerker2 [v=028] Dites moi qui elle aurait pu appeler.[/v] sound
informant1 [a] En zegt wien dase zoet geroepn kunn en.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker1 [v=028] wie of dase[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=029] Wie of zij.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=053] Si je vis économiquement je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant1 [a] Enk gesparig leven_[/a]

en k
sound
informant1 [a] Klevene link danze_ me_ mijn ouders et wiln.[/a]

k levene dan ze
sound
veldwerker1 [v] Ankik gesparig leevn.[/a] sound
informant1 [a] Ankik_[/a]

an k ik
het kan maar dan wel met nadruk zegt de informant verderop als toelichting sound
informant1 Kentik gedaan.

k en t ik
voorbeeld van dubbeling dat de informant zelf geeft sound
veldwerker2 [v=055] Sil vit encore trois ans de plus il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant1 [a] Etn nog drie jaarn leeft_[/a]

et n
sound
informant1 [a] En goat langer eleevn en of zijn vader.[/a] sound
commentaarpauze wegens telefoon voor informant  sound
veldwerker1 [v] Atnie of atnem?[/v] sound
informant1 [a] Tis nie nodelijk.[/a]

t is
informant loopt duidelijk niet warm voor deze constructie ook al wijst hij ze niet helemaal af. maar hij herhaalt ze nergens spontaan sound
informant1 [a] Atnie.[/a]

at n ie
als hij het zou gebruiken zou hij voor ie kiezen, niet voor em sound
informant1 Ikzijnik van de grenzen ee.

ik zijn ik
sound
veldwerker2 [v=057] Si elle vit si dangereusement elle ne vivra plus longtemps.[/v] sound
informant1 [a] Esse zo gevaarlijk leeft ze goa nie meer lange lee_[/a]

e sse
sound
informant1 [a] _nie lange meer leevn.[/a] sound
informant1 [a] Ze goa nie lange nie meer leevn.[/a] negatie; zo zei zijn moeder het zegt de informant sound
veldwerker1 [v] Assezie.[/v] sound
informant1 [a] Tis meugelijk mo tis nie nodelijk.[/a]

t is t is
sound
commentaarinformant geeft metalinguïstische commentaar over de vormen a+pers.vnw.  sound
veldwerker2 [v=059] Si cela est encore vivant maintenant cela vivra demain aussi.[/v] sound
informant1 [a] Ettet nu nog leeft tgoa morgen nog_ tgoa morgen ook nog leevn.[/a]

e tt et t goa t goa
spontane dubbeling in drie onz. enkv.?? tagging sound
veldwerker2 [v=061] Si vous vivez si dissolument vous ne vivrez jamais_[/v] sound
commentaardiscussie over vertaling dissolument  sound
veldwerker2 [v]_vous ne vivrez jamais si longtemps que moi.[/v] sound
informant1 [a] Euh eje zo schuw leeft je goa nooit zo lange leevn ovvik.[/a]

e je ovv ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Oajegieder.[/v] sound
informant1 [a] Tis nie nodelijk.[/a]

t is
sound
informant1 [a] Le je cest aussi bien singulier que pluriel.[/a] je is dus evengoed enkv. als meerv. sound
informant1 Wo ziejegieder_

zie je gieder
bij dubbeling wordt gieder gebruikt, niet julder sound
informant1 [a] Oajegieder zo schuw leeft_[/a]

oa je gieder
sound
veldwerker2 [v=063] Sils vivent pour leur travail ils ne vivent pas pour leurs enfants.[/v] sound
informant1 [a] Enze leevn voor nulder werk ze leevn nie voor nulder kinders of nulder joenges.[/a]

en ze
tagging sound
informant1 [a] Anze is meer quand.[/a] belangrijk: uitspraak kan blijkbaar gevolgen hebben voor vertaling: enze correspondeert met voorwaardelijk si; anze met 'quand' sound
commentaarmetadiscussie over verschil tussen enze en anze wordt doorgezet. blijkbaar is het onderscheid wel vaak niet zo strikt!  sound
informant1 Wiene doenze anze thuis kom.

doen ze an ze
voorbeeld van anze als quand, tijdsbepalend sound
informant1 Enze thuis zijn ze doen nie_ nieten.

en ze
voorbeeld van enze conditioneel sound
veldwerker2 [v=067] Si Rudy est encore en vie peutêtre que leo lui aussi est encore en vie.[/v] sound
informant1 [a] E Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant1 [a] _misschien leeft Leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=068] Si tu vis euh une vie saine_[/v] sound
informant1 [a] Aje gezond leeft_[/a]

a je
tagging sound
informant1 [a] Je goan misschien langer leevn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ajegie gezond leeft_[/v] sound
informant1 [a] Ajegie gezond leeft euh jegoagie_[/a]

a je gie je goa gie
tagging sound
veldwerker1 [v] Agie gezond leeft.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] En enke gie bie leggen jhoort de twee.[/a]

en k e j hoort
sound
veldwerker1 [v] En bijvoorbeeld me ik. Als ik ge_ gezond leef_anik gezond leef of ankik?[/v] sound
informant1 [a] Ankik.[/a]

an k ik
tagging sound
veldwerker2 [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture ça veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant1 [a] Endere zo veel ender zo weinig_ mensen zijn die leevn_[/a]

en dere en der
tagging sound
informant1 Geboerte zeggenkik nie.

zeggen k ik
spontane verdubbeling sound
informant1 [a] Dat wil zeggen dander vele mensen zijn die leevn van euh xxx dindustrie.[/a]

dan der
niet helemaal zeker of hij zegt wil of wilt tagging sound
veldwerker2 [v=070] Si Patrique et Marie et Marie vivent au ciel Jeanne et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant1 [a] En Marietje en Patriek in dn hemel leevn of in dn hemel zijn_[/a] de nasale klank ook voor 'm'! tagging sound
informant1 [a] Jean en Alphonse leevn_ in in d helle.[/a] tagging sound
informant1 [a] En Patriek en Marietje_[/a] tagging sound
commentaarhugo ryckeboer zoekt een geschikte franse term om 'sober' te vertalen  sound
veldwerker2 [v=071] Si nous mènent une vie sobre nous vivons heureusement.[/v] sound
informant1 [a] Emme_ emme simpel leevn en_[/a]

e mme e mme
vertaald met voltooid tegenwoordige tijd? tagging sound
informant1 [a] _ me goan gelukkig leevn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Ammewieder.[/v] sound
informant1 [a] Emme simpele leevn_[/a]

e mme
sound
veldwerker1 [v] Dus emmewieder da zoeje nie zeggen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
commentaaroverleg tussen de twee veldwerkers  sound
veldwerker2 [v=000] Vervoeging leven heden rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Ilnyaura que deux formes. Il y aura l e v e n et l 2 e f t.[/a] sound
informant1 [a] Kleven.[/a]

k leven
tagging sound
informant1 [a] Je leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] E leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Me leevn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Je leeft.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze leevn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Si on insiste.[/v] sound
informant1 [a] Kleevnik.[/a]

k leevn ik
tagging sound
informant1 [a] Jeleeftgie.[/a]

je leeft gie
tagging sound
informant1 [a] Eleeftie.[/a]

e leeft ie
t uitgesproken als d tagging sound
informant1 [a] Zeleeftzie of zoeë.[/a]

ze leeft zie
tagging sound
informant1 [a] Zeleeftzoeë.[:a]

ze leeft zoeë
tagging sound
informant1 [a] Meleven_wieder.[/a]

me leven
tagging sound
informant1 [a] Jeleeftgieder of julder.[:a]

je leeft gieder
tagging sound
informant1 [a] Zelevenzieder.[/a]

ze leven zieder
tagging sound
informant1 [a] Mo tzijnder ook die zeggen zelevenzulder.[/a]

t zijn der ze leven zulder
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Vervoeging leven inversie.[/v] sound
informant1 [a] Levenke?[/a]

leven ke
tagging sound
informant1 [a] Levenkik in Bray dunes.[/a]

leven k ik
vorm heeft meer nadruk voegt informant er daarna aan toe tagging sound
informant1 [a] Leefj allene?[/a]

leef j
tagging sound
informant1 [a] Leeften_ leeftn allene?[/a]

leeft en
tagging sound
informant1 [a] Leefs allene?[/a]

leef s
tagging sound
informant1 [a] Leevm allene?[/a]

leev m
tagging sound
informant1 [a] Leefj allene?[/a] tagging sound
informant1 [a] Leef je_ julder allene?[/a] tagging sound
informant1 [a] En levenz allene?[/a]

leven z
tagging sound
veldwerker2 [v=075] Je trouve que tout le monde doit savoir nager.[/v] sound
informant1 [a] Ek peinzene da_ dat iedereen euh moe kunn zw_[/a] tagging sound
informant1 [a=j] Moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Iedereen is beter hier.[/a] sound
commentaarverdere discussie over andere benamingen voor 'iedereen'  sound
veldwerker2 [v=077] Moe zwemmen kunn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=080] Kunn zwemn moe?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=082] Of dat iedereen zwemn kunn moet?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=084] Dat iedereen zwemn moet kunn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da_ Jean_ morgen _ euh brood moet eetn.[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] _ brood wilt eetn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kweetn da Jean morgen wil brood eetn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] _brood wilt eten.[/a] sound
veldwerker2 [v=087] Eddy doit pouvoir se lever tôt.[/v] sound
informant1 [a=j] Moe kunn vroeg op stoan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Moe vroeg kunn op stoan.[/a] sound
informant1 [a] Dat is beter moe kunn vroeg op staan.[/a] sound
veldwerker1 [v] Eddy moe kunn erg vroeg op stoan.[/v] sound
informant1 [a=j] Moe kunn stijf vroeg op stoan.[/a] sound
veldwerker2 [v=088] Je sais que Jean doit bâtir une nouvelle grange.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jan een nieuwe euh_[/a]

k weetn
sound
informant1 [a] _da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=114] Je sais que Jean veut acheter des cochons.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn dat Jan euh_ zwins_ moe koopn.[/a]

k weetn
sound
veldwerker2 [v=132] Je crois que Marie devra devra lui appeler.[/v] sound
informant1 [a] Euh kpeizen da Marie_[/a]

k peizen
sound
informant1 [a] _da Marie neur moe_[/a] verwarring over betekenis appeler (bellen of roepen) sound
commentaarnog steeds problemen met appeler  sound
informant1 [a] Kpeizen da Marie nem goa euh_[/a]

k peizen
tagging sound
informant1 [a] Goa moetn roepn.[/a] sound
veldwerker1 [v] Kpeizen da Marie goa nem moetn roepn?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] geen expliciet neen maar dat blijkt wel uit de manier waarop informant reageert sound
veldwerker2 [v=136] Jean na plus beaucoup dargent.[/v] sound
informant1 [a=j] Jean euh_ ene_ nie vele geen geld meer.[/a]

en e
tagging sound
informant1 [a=j] Ene nie vele geen geld nie meer.[/a]

en e
dat zei zijn moeder ook zegt informant. tagging sound
informant1 [a=j] Jan ene nie vele geen geld nie meer.[/a]

en e
tagging sound
veldwerker2 [v=137] Il ne veut plus manger de la soupe.[/v] sound
informant1 [a] Enewilt geen soepe nie meer eetn.[/a]

en e wilt
tagging sound
veldwerker2 [v=140] Nyatil pas de souris quelque part?[/v] sound
informant1 [a] Ezijnder geen euh muizn_[/a]

e zijn der
negatiepartikel tagging sound
informant1 [a] Ezijnder geentwaar geen muizn?[/a]

e zijn der
ik meen hier geentwaar te verstaan (ipv het meer gewone entwaar = ergens sound
informant1 [a] Ezijnder etwaar geen muizn?[/a]

e zijn der
sound
veldwerker2 [v] Mee nowers kunje dat nie zeggen?[/v] sound
veldwerker2 [v] Zijnder nowers geen muizn?[/v] sound
informant1 [a] Zijnder hier nowers_ no nowers geen muizn?[/a]

zijn der
herhaling volgt pas op verschillende keren doorvragen naar deze constructie, ik durf er dan ook geen a=j code aan toe te schrijven. het lijkt er meer op dat de informant gewoon nazegt. spontaan kwam deze constructie alleszins niet naar voren. sound
veldwerker2 [v=146] Il ne parle pas un français convenable.[/v] sound
informant1 [a] Eneklapt frans mee haar der op.[/a]

en e klapt
is dit negatiepartikel? toch vreemd? sound
informant1 [a] Eneklapt niet wel frans.[/a]

en e klapt
sound
veldwerker1 [v] Eneklapt nie wel geen frans.[/v] sound
informant1 [a] Eneklapt geen goe Frans.[/a]

en e klapt
sound
veldwerker2 [v=148] Pas tout le monde est un homme de métier.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen enis geen euh stielman.[/a]

en is
tagging sound
veldwerker2 [v=149] Ilna pas des amis partout.[/v] sound
informant1 [a] Ene nie overal geen geen maats.[/a]

en e
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker2 [v=156] Jean sait quil quil doit avoir réparé la voiture avant 3 heures.[/v] sound
informant1 [a] Jan weet datn dn auto euh moe vermaakn voor ten drien.[/a]

dat n
sound
informant1 [a] _ datn dn dn auto_ of den wagen_ vermaakt moet en_[/a]

dat n
dus volgorde van 160 sound
veldwerker1 [v=156] Jan weet dat hij voor ten drieën dn auto moe en vermaakt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=157] Jan weet dat hij voor ten drieën dn auto moe vermaakt en.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=161] Jan weet dat hij voor ten drieën den auto vermaakt en moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker1 [v=160][/v] sound
informant1 [a=j][/a] transcriptie constructie onder 156 sound
veldwerker2 [v=453] Ils sont allés au marché.[/v] sound
informant1 [a] Ze zijn an de markt gegoan.[/a] voorzetsel aan sound
informant1 [a] Ze zijn an of noa.[/a] sound
veldwerker2 [v] Ils sont allés au marché avec les enfants.[/v] sound
informant1 [a] Ze zijn met de jongens an de markt gegoan.[/a] sound
informant1 [a] Ze zijn gegoan an de markt met de jongens. Das ook mogelijk.[/a]

da s
sound
veldwerker1 [v] Ze zijn geweest noa de markt.[/v] sound
informant1 [a] Ze zijn geweest neen ze zijn gegoan.[/a] sound
veldwerker2 [v=459] Il a jeté la balle dans le panier.[/v] sound
informant1 [a] Enet de balle in in in in de korf esmeetn.[/a]

en et
tagging sound
veldwerker1 [v] Enet de balle gesmeetn in de korf.[/v] sound
informant1 [a] Ik zeggent nie mo tzijn tzijnder tzijnder vele dien van het binnenland_[/a]

zeggen t t zijn t zijn der t zijn der
sound
informant1 [a] Tzijnder ook diet zeggen in bray dunes.[/a] eigenlijk dus a=j, maar is dat wel betrouwbaar? sound
informant1 [a] Mo de deze dien woonn op de schreve_[/a] vorm dien sound
informant1 [a] Zen de bolle euh esmeetn in de korf.[/a]

z en
komt voor in het zuiden van bray dunes volges informant, dus niet op de grens zelf, maar meer naar het zuiden toe. alleen: is dit betrouwbare info? tagging sound
veldwerker2 [v=463] Il a frotté le balai en pièces.[/v] sound
informant1 [a] Enet de bustel in stikn ewreevn.[/a]

en et
sound
veldwerker2 [v=000] Il a vu lhomme.[/v] sound
informant1 [a] Enet de vent ezien.[/a]

en et
tagging sound
informant1 Wieder zeggen de vent sound
veldwerker2 [v=000] Il euh la vu.[/v] sound
informant1 [a] Enetn ezien.[/a]

en et n
tagging sound
veldwerker2 [v] Et lorsque il sagit dune femme?[/v] sound
informant1 [a] Enes ezien.[/a]

en e s
tagging sound
veldwerker2 [v] En kunj ook zeggen eneneur gezien?[/v] sound
informant1 [a] Dat zeggenkik niet.[/a]

zeggen k ik
sound
informant1 Tis zoeë_

t is
vorm zoe sound
informant1 _dank ezien en.

dan k
vorm dank sound
informant1 [a] Kzijn me neur an de markt gegoan.[/a]

k zijn
sound
commentaarkoffiepauze  sound
informant1 Zis were weg an de mairie.

z is
voorzetsel an, spontane extrapositie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Medrinknwieder geen melk.

me drinkn wieder
spontane verdubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Toet. Of toetoet

t oet t oet t oet
hugo ryckeboer heeft problematiek van do-support al geïntroduceerd bij informant maar nog geen vragen gesteld. Informant zegt spontaan dat er in bray dunes maar twee vormen in gebruik zijn: toet en toetoet. sound
veldwerker2 [v=232][/v] fictieve code ter wille van de opzoekbaarheid van het antwoord, omdat de vraag niet expliciet is gesteld. sound
informant1 [a=j] En enèt gistern nie ekom. Toet.[/a]

e net t oet
informant geeft ook spontaan context aan waarin het voorkomt. tagging sound
veldwerker1 [v] Ze is gistern nie gekom.[/v] sound
informant1 [a] Toetoet.[/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker1 [v=231] Dus nie joasedoet.[/v] sound
informant1 [a=n] Neenee. Toet of toetoet. [/a]

nee nee t oet t oet t oet
tagging sound
veldwerker1 [v=230] Est elle venue hier?[/v] sound
informant1 [a=n] Joas.[/a]

joa s
sound
commentaarinformant legt uit dat toet hier wel zou kunnen als de vraag ook negatief zou zijn. maar in dit geval, bij gebrek aan negatie, kan het niet.  sound
informant1 [a] A Bray Dunes ten doet on nemploie pas.[/a]

t en
sound
veldwerker2 [v=226] Il dort. E slaapt.[/v] sound
veldwerker2 [v] Moi je dirais edoet.[/v] sound
commentaarverdere discussie levert weinig op, informant lijkt er veeleer door in de war te raken  sound
veldwerker2 [v=000] Doetenie?[/v] hugo polst hier of het engelse does he/doesn't he in bray dunes gebruikelijk is. sound
informant1 [a] Enee?[/a] enkel interjectie enee is bekend, dus geen do-support in deze context sound
veldwerker2 [v=347] Je sais quil est allé nager.[/v] bij het einde van discussie vraag 350 wordt deze constructie alsnog expliciet afgewezen sound
informant1 [a] Kweetn datn goan zwemn egoan is.[/a]

k weetn dat n
sound
commentaarinformant denkt verder na over vertaling  sound
informant1 [a] Kweetn datn goan zwemn eweest is.[/a]

k weetn dat n
sound
veldwerker2 [v=347] Kweetn datn is goan zwemn.[/v] sound
informant1 [a=j] Kweetn datn goan zwemn ist.[/a]

k weetn dat n
sound
commentaarnvt - metalinguïstische uitweiding  sound
informant1 [a] Kweetn datn goan goan zwemn ist.[/a]

k weetn dat n
als reactie op vraag van hugo of deze volgorde met dubbel gaan kan voorkomen. informant moet echter eerst de zin een paar keer aarzelend voor zichzelf herhalen voor hij tot dit antwoord komt. ik weet dan ook niet of het zo betrouwbaar is. sound
informant1 [a] Kweetn datn goan zwemn ist.[/a]

k weetn dat n
en hier toch weer spontaan zonder dubbel gaan sound
veldwerker1 [v=347] Kunje ook zeggen kweetn datn ist gaan zwemn.[/v] sound
informant1 [a=n] Ca je dirais pas.[/a] is een a=n voor v=347 sound
veldwerker2 [v=370] Ca cest lhomme quils ont appelé.[/v] sound
informant1 [a] Dat is de vent danze_ geropen en.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker1 [v] Kunje zeggen die ze?[/v] sound
informant1 [a] Danze.[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker2 [v=371] Et ça cest lhomme qui a_ qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant1 [a] Dat is die v_ de vent diet_ euh diet dat verteld et.[/a]

die t die t
diet: die at? tagging sound
veldwerker2 [v=372] Ca cest lhomme que je pense qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant1 [a] Dat is de vent_[/a] tagging sound
informant1 [a] Kpeizen dat dat de vent is die die diet d historie verteld eet.[/a]

k peizen die t
tagging sound
informant1 [a] Dat is de vent peizenke die_ d historie verteld et.[/a]

pezien ke
tagging sound
commentaarhugo blijft proberen relevante constructie uit te lokken maar de informant heeft erg veel moeite met de formulering, die te onnatuurlijk is volgens hem  sound
informant1 [a] _dank peizen_[/a]

dan k
tagging sound
informant1 [a] Diet d historie verteld et.[/a]

die t
maar de informant blijft mopperen over de zin tagging sound
veldwerker1 [v] Nie dat is de vent diek peizen_[/v] sound
informant1 [a] Diek diek non.[/a] tagging sound
commentaarnvt - metalinguïstische uitweiding  sound
veldwerker2 [v=373] Ca cest lhomme que je pense euh quils ont appelé.[/v] sound
informant1 [a] Tis de vent dank peizen_ danze encore une fois là_ danze eroopn en.[/a]

t is dan k dan ze dan ze
tagging sound
veldwerker2 [v=380] Cest la maison que jai acheté.[/v] sound
informant1 [a] Dat is et huis dank gekocht en.[/a]

dan k
tagging sound
veldwerker2 [v] Ca cest la maison qui se trouve làbas.[/v] sound
informant1 [a] _die gunter stoat.[/a] gunter = ginder sound
commentaarnvt- metalinguïstische uitweiding  sound
veldwerker2 [v=417] Peutêtre que moi je vais lobtenir.[/v] sound
informant1 [a] Tis misschien ik_[/a]

t is
tagging sound
informant1 [a] Misschien goankik_[/a]

goan k ik
tagging sound
informant1 [a] Misschien goankik dat kunn_[/a]

goan k ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Misschien goanketekik wel krijgen?[/v] sound
informant1 [a=j] Goanketik.[/a]

goan k et ik
tagging sound
informant1 [a=j] Misschien goanketik kunn krijgen.[/a]

goan k et ik
tagging sound
veldwerker1 [v] Mais pas misschien goanketekik?[/v] sound
informant1 [a] Non.[/a] sound
veldwerker2 [v=418] Osestu en pousser?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegie der op duuwn?[/a]

durf je gie
tagging sound
informant1 [a] Durfje der op duuwn?[/a]

durf je
tagging sound
informant1 [a] Durfjergie der op duuwn?[/a]

durf je r gie
ik meen hier ook een r te horen tussen je en gie, maar ben niet helemaal zeker vandaar geen a=j code. bovendien heeft de zin op die manier iets ongrammaticaals! tagging sound
veldwerker1 [v] Durfdergie op duuwn of durfjeder_?[/v] tagging sound
commentaarvraag komt niet over, wordt verder over gediscussieerd  sound
informant1 [a=n] Durfjergie_ non.[/a]

durf je r gie
tagging sound
veldwerker2 [v=419] Osestu linviter?[/v] sound
informant1 [a] Durfjen inviteern?[/a]

durf je n
tagging sound
informant1 [a] Durfjenem inviteern?[/a]

durf je nem
tagging sound
veldwerker2 [v] Durfjenemgie inviteern?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] De gie is alsan bachten de je.[/a] alsan = altijd tagging sound
veldwerker2 [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant1 [a] Ze leeft met dro_ me met droog brood.[/a] gebruik voorzetsel met tagging sound
veldwerker2 [v] En zeleeftzie op droog brood?[/v] sound
informant1 [a=j] Zeleeftzoeë_ forme emphatique.[/a]

ze leeft zoeë
tagging sound
veldwerker2 [v=427] Nousny sommes jamais été.[/v] sound
informant1 [a] Men do nog nooit eweest.[/a]

m en
tagging sound
veldwerker1 [v] Menwieder_[/v] sound
informant1 [a] Wieder is de forme emphatique.[/a] soort bevestiging dus, maar constructie zelf wordt niet herhaald. tagging sound
veldwerker2 [v=428] Marie disait que nous gagnerons.[/v] sound
informant1 [a] _dame gingen_ ou goengen winn.[/a]

da me
tagging sound
veldwerker1 [v] Damewiender?[/v] sound
informant1 [a=j] Marie zei danmewiedere gingen winn.[/a]

dan me wiedere
er is duidelijk een extra nasale klank hoorbaar (zelfs benadrukt door informant in de uitspraak), maar ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet. tagging sound
veldwerker2 [v=429] Lui aussi ilny peut rien faire.[/v] sound
informant1 [a=j] Enekunterieie ook nieten tegen ou tegen doen.[/a]

en e kunt er ie ie
ie vorm lijkt wel herhaald te worden, of is het gewoon uitspraakfenomeen? tagging sound
veldwerker2 [v=430] Je pense quil viendra demain.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinzen datn morgen goa kom.[/a]

k peizen dat n
tagging sound
veldwerker2 [v] Et la forme emphatique?[/v] sound
informant1 [a=j] Kpeizen datnie_[/a]

k peizen dat n ie
tagging sound
veldwerker2 [v=353] Veuxtu encore du café jean? Réponse oui.[/v] sound
informant1 [a] Moeje nog een beetje koffie en?[/a]

moe je
tagging sound
informant1 [a=j] Jaak.[/a]

jaa k
tagging sound
veldwerker1 [v=000] Volledig paradigma ja.[/v] sound
informant1 [a] Joaje.[/a]

joa je
twee enkv. tagging sound
informant1 [a] Joan.[/a]

joa n
mann. enkv. 3 pers. tagging sound
informant1 [a] Joas.[/a]

joa s
vrouw. enkv. 3 enkv. tagging sound
informant1 [a] Joans.[/a]

joan s
3 mv. tagging sound
informant1 [a] Joat.[/a]

joa t
drie enkv. onz. tagging sound
informant1 [a] Joaw.[/a]

joa w
1 mv. - joam niet gebruikelijk volgens informant tagging sound
informant1 [a] Joaje.[/a]

joa je
2 mv. en 2 enkv. tagging sound
veldwerker1 [v] Joase. Et ça veut dire oui vraiment. Estil possible ça en Bray Dunes?[/v] sound
informant1 [a] Non on nemploie pas.[/a] sound
veldwerker2 [v=359] Avec un tel temps on ne peut pas faire beaucoup de choses.[/v] sound
informant1 [a=j] Me azo een were je kun nie vele doen.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=035] Jean se souvient bien de_ de cet histoire.[/v] sound
informant1 [a] E weet nog wel van_[/a] reflexief rappeleren is hier niet bekend, noch een ander reflexief. dus geen relevant antwoord mogelijk sound
informant1 [a] Jan euh rappeleert nem wel van_[/a] hier dus toch met rappeleren, maar de vraag is: heeft informant dit ooit ergens gehoord of zou hij het zelf zeggen? ik vermoed van niet, want ook elders in FV levert rappeleren problemen op wegens onbekend. sound
veldwerker2 [v=036] Marie et Pierre_ euh sindiquent_ lun l_ lun lautre.[/v] sound
informant1 [a] Ze wijzn euh dn een dn andern.[/a] dit is duidelijk gewoon een woord voor woord vertaling uit het Frans sound
informant1 [a] Noa mekoars.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=037] Antoine se lave.[/v] sound
informant1 [a] _wast nem.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze wast neur pour le féminin.[/a] sound
informant1 Ó sound
informant1 [a] Ze wasn nulder.[/a] sound
informant1 [a] Me wasn nuus.[/a] sound
informant1 [a] Kwasn me.[/a]

k wasn
sound
informant1 [a] Jewast juldere.[/a]

je wast
sound
veldwerker2 [v=038] Le menuisier na pas de clous euh_ sur lui.[/v] sound
informant1 [a] Den timmerman ene geen nagels_[/a]

en e
tagging sound
informant1 [a] Op nem.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Nie bie nem?[/v] sound
informant1 [a] Bie nem_ aussi aussi.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v] Enne geen nagels mee.[/v] sound
informant1 [a] Enne geen nagels me num. Cest ça?[/a]

en n e
informant lijkt vraag niet goed te begrijpen en gebruikt mee hier op een rare manier sound
informant1 [a] Cest possible enne geen nagels mee.[/a]

en n e
tagging sound
veldwerker2 [v=039] Alphonse_[/v] sound
veldwerker2 [v]_voyait un serpent à côté de lui.[/v] sound
informant1 [a] Fonse zag euh_[/a] tagging sound
informant1 [a] _bie nem.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=040] Erik euh me laissait travailler pour lui.[/v] discussie: bie of langst of nevenst? geen duidelijk antwoord sound
informant1 [a] Erik_ liet mie_ voor nem werken.[/a] sound
veldwerker2 [v=041] Jeanne se laissait flotter sur les ondes.[/v] sound
informant1 [a]_liet neur_euh_[/a] sound
informant1 [a] _liet neur drijvn op t watere.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=042] Antoine se regardait_ euh se regardait bien dans le miroir.[/v] sound
commentaarinformant zoekt naar formulering  sound
informant1 [a] keekt wel an zijnegen in de spiegel [/a]

zijn egen
voorzetsel aan sound
informant1 [a] bekeekt zijnegen wel in de in in de de spiegel [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker2 [v=045] Eduard se connait très bien. connait bien soimême.[/v] sound
informant1 [a] kent zijnegen wel [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker2 [v=046] Eduard a en_ a entendu quilya des photos de luimême dans létalage.[/v] sound
informant1 [a] wardj et hoorn zeggen dandere fotoos zijn van z van van nem ou van zijnegen van non van nem [/a]

dan dere zijn egen
informant verwerpt dus spontaan de vorm van zijn egen. tagging sound
informant1 [a] _in de vitrine.[/a] sound
informant1 [a] nee van zijnegen [/a]

zijn egen
hier toch vorm van zijn eigen, als reactie op aangeboden vorm van zijn zelven, die carrément wordt afgewezen tagging sound
veldwerker2 [v=048] Le neige se_[/v] sound
veldwerker2 [v] Le neige fond dans euh dans le soleil.[/v] sound
informant1 [a] Alors_ het sneeuw_ smelkt of dauwt_[//a] tagging sound
informant1 [a] _in de zonne.[/a] tagging sound
informant1 [a] Cenest pas un verbe pronominal.[/a] bedoelt dat het nederlands hier geen refl. ww. gebruikt, itt frans se fondre sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=836] Je ne vais pas à lécole.[/v] sound
informant1 [a] Kengoan nie noa t schole.[/a]

k en goan
tagging sound
veldwerker2 [v=837] Tu sais bien que cenest pas agréable.[/v] sound
informant1 [a] Je weet wel dat nie_ dat het nie aangeneem is.[/a] sound
informant1 [a] _dat het nie geestig enis.[/a]

en is
tagging sound
informant1 [a] Dat nie leutig est.[/a] sound
informant1 [a] _dat nie leutig enis.[/a]

en is
sound
veldwerker2 [v=838] Ca cest quelque chose que je connais pas.[/v] sound
informant1 [a] Dat is etwat dank nieënkenn.[/a]

dan k nie ën kenn
tagging sound
veldwerker2 [v=839] Il est beaucoup plus intelligent qui quil en a lair.[/v] sound
informant1 [a] Enis vele slimmer of datten_ hm_ of datten t uut ziet.[/a]

en is datt en datt en
sound
veldwerker2 [v=840] Tu ne dois pas venir avant que jetai écrit.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Je moe nie komme voor dank et je eschreevn en.[/a]

dan k
tagging sound
veldwerker2 [v=841] Je nai que trois boules.[/v] sound
informant1 [a] Kenen moa_[/a]

k en en
sound
informant1 [a] Kene moa drie spekken.[/a]

k en e
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Estceque tu nenas que trois?[/v] sound
informant1 [a] Enej der mo drieë?[/a]

en e j
tagging sound
informant1 Mo tzijn ook vele mensen die zeggen ej der mo drieë?

t zijn e j
geen er maar het sound
veldwerker2 [v=000] Le chat joue avec euh_ le ballon.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] De katte speelt met de bolle.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=842] Si tu ne fais pas ça tu auras beaucoup de problèmes plus tard.[/v] sound
informant1 [a] Eje dat nieëdoet_[/a]

e je nie ë doet
sound
informant1 [a] _je goa later euh vele ruuz en.[/a] ruuz = ruzie = problemen sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker2 [v=843] Parce que Jean ne vient pas je suis forcé de faire tout moimême.[/v] sound
informant1 [a] Deur da Jan nieëkomt_[/a]

nie ë komt
tagging sound
informant1 [a] _kmoentik ol zelve doen.[/a]

k moen t ik
geen inversie tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker1 [v] Deur Jan nie te kom_[/v] sound
informant1 [a] Non.[/a] sound
informant1 [a] Om da Jan nieëkomt_[/a]

nie ë komt
sound
veldwerker2 [v=000] Je crains quil ne_ quil ne peut pas_ quil ne peut pas faire ça.[/v] sound
commentaaruitweiding over vertaling craindre que  sound
informant1 [a] Kzijn benauwd datn nieënga kom_ mais non lemploie pas.[/a]

k zijn nie ën ga
maar informant voegt toch spontaan negatiepartikel in. sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Kpeinzen datn nieëngoa kom.[/a]

k peinzen dat n nie ën goa
tagging sound
veldwerker2 [v=000] Je doute euh quil va faire ça.[/v] sound
commentaarinformant denkt na over vertaling je doute que; uiteindelijk komt er geen antwoord op de vraag  sound
veldwerker2 [v=000] Je nie que que jai dit ça.[/v] sound
commentaarproblemen met vertaling nier  sound
informant1 [a] Kstrijen dank dat edaan e jenemploie pas ça.[/a]

k strijen dan k
sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Kstrijen of dank dat ezeid en.[/a]

k strijen dan k
maar het is niet duidelijk of de informant die constructie normaal vindt of niet. tagging sound
veldwerker2 [v=844] Jenai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kenen niemand ezien.[/a]

k en en
tagging sound
veldwerker2 [v] Ke niemand nie ezien.[/v] sound
informant1 [a] Kenen niemand ezien.[/a]

k en en
sound
informant1 [a] La double négation alors. Non je nemploie pas moi.[/a] sound
veldwerker1 [v=844] Et je crois que je nai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kgeloven dank niemand ezien en.[/a]

k geloven dan k
sound
veldwerker1 [v] Kgeloven dank niemand nie ezien e.[/v] sound
informant1 [a] Non.[/a] sound
veldwerker2 [v=852] Demain_ je vais macheter euh un nouveau vélo.[/v] navraag negatie sound
commentaarnavraaag benefactief  sound
informant1 [a] Kgoa morgen een nieuwen auto koopn.[/a]

k goa
sound
informant1 [a] Je ne mets pas kgoa me morgen_[/a]

k goa
sound
informant1 [a] Morgen goank een nieuwen auto koopn.[/a]

goan k
sound
informant1 [a] Morgen kgoan een nieuwen auto koopn.[/a]

k goan
sound
veldwerker2 [v=853] Je vais te commander une bière.[/v] sound
informant1 [a] Kgoanje euh_ een pintje_ e e glaasje bier besteln.[/a]

k goan je
tagging sound
veldwerker2 [v=854] Si tu viens dans le magasin achète moi euh un journal si sil te plaît.[/v] sound
informant1 [a] Aj an de winkel goat_of aj in de winkel goat_[/a]

a j
sound
informant1 [a] _ koopt me een gazette.[/a] tagging sound
informant1 [a] Koopt e gazette vo mie of koop me e gazette.[/a] sound
veldwerker2 [v=856] Estceque je peux me prendre une chaise ici?[/v] sound
informant1 [a] Meugenk een stoel neem?[/a]

meugen k
sound
veldwerker2 [v=860] Je ne peux pas mémoriser ça. Ecris moi une lettre sil te plaït.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant1 [a] Kenkunn dat nie onthoudn_[/a]

k en kunn
sound
informant1 [a] Non je mettrais pas schrijf me.[/a] sound
informant1 [a] Schrijft dat op e brieftje.[/a] sound
veldwerker2 [v=708] Ca cest déjà longtemps.[/v] sound
commentaarsubjectdubbeling 3 enkv. onz  sound
informant1 [a] Dat is al lange geleedn.[/a] sound
veldwerker2 [v] Kunje zeggen dat izzet al lange geleedn.[/v] sound
informant1 [a] Dat is al lange geleedn.[/a] sound
veldwerker2 [v=000] Ilya trois ans quil na plus neigé ici.[/v] sound
informant1 [a] Tis drie jaar dat et hier nie esneeuwd enet.[/a]

t is en et
tagging sound
veldwerker1 [v] Tee et al drie jaar nie meer gesneeuwd.[/v] sound
informant1 [a] Non.[/a] sound
veldwerker2 [v=188] Astu assez de gens pour récolter le foin euh du champs?[/v] sound
informant1 [a] Eje volk genoeg_ om het hooi_ te trekn.[/a]

e je
tagging sound
informant1 [a] _om het hooi binn te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Kunje zeggen voo t hooi binn t haaln.[/v] sound
commentaarinformant lijkt de vraag eerst niet te begrijpen  sound
informant1 [a] Eje eje volk genoeg voo t hooi binn te dragen.[/a]

e je e je
hier herhaalt hij wel, maar ik weet niet of het zo betrouwbaar is. informant lijkt weinig intuïties te hebben daaromtrent. sound
informant1 [a] Spontanément is om.[/a] om krijgt dus duidelijk de voorkeur. sound
veldwerker2 [v=189] Cétait bien gentil de Jean de_ venir travailler.[/v] sound
informant1 [a] Dat was vriendelijk van Jan van hier_ te kom werken.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van te kom werken.[/a] sound
veldwerker2 [v] Om.[/v] sound
informant1 [a] Voor hier te kom werken.[/a] maar opnieuw: probeert informant hier iets uit of is het spontane spraak die ook echt gangbaar is? sound
informant1 [a] Van. Cest van.[/a] informant kiest hier resoluut voor van. sound
veldwerker2 [v=190] Ce tonneau est très lourd_ à_ porter.[/v] sound
informant1 [a] _is zwaar te dragen.[/a] informant corrigeert zichzelf later en wijst deze constructie af tvv om tagging sound
informant1 [a] Oui je je vais ch_ changer_[/a] sound
informant1 [a] Dat vat is te zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Is te zwaar voo te dragen? Om te dragen.[/a] voor wordt dus afgewezen sound
veldwerker2 [v=192] Nous espérons tous dêtre_ chez nous_ à temps.[/v] sound
informant1 [a] Mhoopn_ van al_ euh_[/a]

m hoopn
tagging sound
informant1 [a] _van al euh_ an tijden_ euh thuis te kom.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=199] Estoat do were te zagen.[/v] sound
informant1 [a=j] Estoat do were te zagen oui.[/a]

e stoat
tagging sound
veldwerker2 [v=198] E kun stoan zagen uurn an een stuk.[/v] sound
informant1 [a=j] Ekunt do urenlang stoan klagen ja.[/a]

e kunt
tagging sound
veldwerker2 [v=502] Grandmère est assise et elle est en train de déplucher des pommes de terre.[/v] sound
informant1 [a] Metjes zit do ant euh ant of bezig mee_[/a]

an t an t
sound
informant1 [a] Euh Metjes euh zat doa erpels te peeln_ of te_ schrooën.[/a] sound
veldwerker2 [v] Metje zit do erpels en schrooën.[/v] sound
informant1 [a=n] Zit do erpels ant schrooën.[/a]

an t
sound
veldwerker2 [v] Ils sont là en train de scier du bois.[/v] sound
informant1 [a] Ze zijn do_[/a] sound
informant1 [a] _hout_ ant snijen.[/a]

an t
sound
informant1 [a] Ze zijn do bezig me hout zagen.[/a] sound
veldwerker2 [v=215] Je pense que je suis plus grand que lui.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinzen dank groter zijn ovvie.[/a]

k peinzen dan k ovv ie
tagging sound
veldwerker1 [v] Kpeizen dank groter zijn ovvem.[/v] sound
informant1 [a] Ovvie.[/a]

ovv ie
sound
veldwerker2 [v] Kunje dan zeggen? Groter dan ie?[/v] sound
informant1 [a] Non da zeggenk nie.[/a]

zeggen k
sound
veldwerker2 [v=216] Elle pense que tu seras à la maison_[/v] sound
veldwerker2 [v] _plus tôt que moi.[/v] sound
informant1 [a] Ze peinst daje euh vroegere thuis goa zijn ovvik.[/a]

da je ovv ik
tagging sound
veldwerker2 [v=217] Tu ne crois quand même pas quil est plus fort que toi.[/v] sound
informant1 [a] Je geloof toch nieë_[/a] sound
informant1 [a] Datn sterker is of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker2 [v=218] Ils pensent que nous sommes plus riches queux.[/v] sound
informant1 [a] Ze peinzn_[/a] sound
informant1 [a] Ze peinzn dame rijker zijn_ euh of_ of_[/a]

da me
tagging sound
informant1 [a] _of nulder.[/a] sound
veldwerker2 [v] Nie of zieder?[/v] sound
informant1 [a] Damewiedere rijker zijn?[/a]

da me wiedere
informant begrijpt de vraag niet goed maar gebruikt hier wel een spontane verdubbeling1 mv sound
commentaargeen idee of informant vraag ivm of zieder goed heeft begrepen, maar hier gebruikt hij alleszins spontaan weer de objectsvorm  sound
informant1 [a] Of euh nulder.[/a] sound
veldwerker2 [v=222] Il pense que_ jean et pierre sont plus fort que Gérard et Fons.[/v] verkeerd aangeboden met naam die begint met zj-klank sound
informant1 [a] Ze peinzen dan Jan en_[/a] hier sowieso nasale klank hoorbaar, ondanks naam met zj tagging sound
informant1 [a] Ze peinzen dan Pierre en Jacques_[/a] tagging sound
informant1 [a] _sterker zijn of_[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=249] Le jeune homme_[/v] sound
veldwerker2 [v]_de qui la mère cest remariée hier se trouviait_ se trouvait derrière moi.[/v] sound
commentaarinformant moet lang na denken en vindt dit duidelijk een erg gecompliceerde zin  sound
informant1 [a] De jonkheid_[/a] tagging sound
informant1 [a] _wien se moeder_[/a] tagging sound
informant1 [a] _gistern vertrouwd is_[/a] tagging sound
informant1 [a] _stoeg bachten mie.[/a] sound
veldwerker2 [v=250] Le banc sur lequel il sétait assis_ euh venait dêtre geverfd euh enfin_ repeint.[/v] aangeboden met enkelvoudig subject sound
informant1 [a] De bank_ wo_ wo datn zat_ hadde euh ververfd geweest.[/a]

dat n
sound
veldwerker1 [v] Pluriel?[/v] sound
veldwerker2 [v] Wo dan_ wo danzieder op zaatn.[/v] sound
informant1 [a] Wo danze op_ op zaatn_[/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker2 [v=259] Celui qui a de largent euh_ peut en donner euh à moi.[/v] sound
informant1 [a] Den dienn die geld et kunter een beetje geevn an mie.[/a]

kunt er
tagging sound
informant1 [a] Kunter mien een beetje geevn.[/a]

kunt er
sound
veldwerker2 [v=260] Qui estceque tu penses que jai rencontré dans la ville?[/v] sound
informant1 [a] Wieë peinsje dank in_ in t stee egen gekom_ of tegen gekomn en.[/a]

peins je dan k
wiene of wieë? niet zo duidelijk tagging sound
informant1 [a] Wien peinsje_[/a]

peins je
hier neig ik meer naar wien ipv wieë sound
informant1 [a=n] Pas wiene.[/a] wiene is dan de vorm voor wat; wien voor wie sound
informant1 [a] Wiene cest quoi et wie cest qui hein.[/a] sound
veldwerker2 [v=261] Que pensestu comment ils lont résolu.[/v] sound
informant1 [a] Oeë peinsje danke dat edaan en?[/a]

peins je dan ke
tagging sound
veldwerker2 [v=273] Marie tirait la couverture vers soi.[/v] sound
informant1 [a] Marie euh trok_ de serge_ noar_ noar neur.[/a] sound
informant1 [a] _trokt de serge noar neur.[/a] tagging sound
informant1 [a] _ op neur.[/a] sound
veldwerker1 [v] Noar neur toe.[/v] sound
informant1 [a] Cest possible mais moi jenemploi pas le toe.[/a] sound
informant1 [a] Je dirais plûtot trok de serge op neur.[/a] sound
veldwerker2 [v=317] Tous les vâches de Marie sont_[/v] sound
veldwerker2 [v] Sont noyées euh avec linondation.[/v] sound
informant1 [a] Al Marietjes se koeien_ zijn verdronkn_ met de_[/a] sound
informant1 [a] Men vader sen hoed.[/a] sound
veldwerker1 [v] Marietje ol neur koein.[/v] sound
commentaarinformant lijkt de vraag niet te begrijpen  sound
veldwerker2 [v=322] Jai déjà fait les trois_ premières sommes_ lesquels_[/v] sound
veldwerker2 [v] _lesquels estceque tu as fait.[/v] sound
informant1 [a] Ken al de drie eerste_ rekeningen edoan_[/a]

k en
sound
informant1 [a] Wuffer ejgie edoan?[/a]

e j gie
sound
veldwerker1 [v] De wuffer ejgie gedaan?[/v] sound
informant1 [a=n] Moi je dis pas.[/a] sound
veldwerker2 [v=327] Va chercher une pinte dans la cave.[/v] sound
informant1 [a] Goat achter e pintjen in de keldere.[/a] sound
informant1 [a=j] Goan haalt e keer een pintje.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=403] Il semble quilya quelquun dans le jardin.[/v] sound
informant1 [a] Iezoe lijk zeggen_[/a]

ie zoe
sound
informant1 [a] Jiezoe lijk zeggen datter etwien in t hof is.[/a]

jie zoe datt er
sound
veldwerker2 [v=397] Il semble quelle ne_ quelle ne peut manger rien.[/v] sound
informant1 [a] Ken hoorn zeggen dase nieten emeugt eetn.[/a]

k en da se e meugt
sound
veldwerker2 [v] Et schijnt.[/v] sound
informant1 [a] Et schijnt dase nieten emeugt eetn./[a]

da se e meugt
tagging sound
veldwerker1 [v] Tschijnt./v] sound
informant1 [a] Tschijnt.[/a]

t schijnt
sound
informant1 [a] La forme pleine het nest pratiquement pas employé.[/a] sound
veldwerker2 [v=401] Peutêtre que cest mieux dattendre encore un petit peu.[/v] sound
informant1 [a] Tis misschien beter van een beetje te wachten.[/a]

t is
tagging sound
veldwerker2 [v=402] Nous avons eu le la chance de le_ retrouver.[/v] sound
informant1 [a] Men t geluk gehad_ van te_[/a]

m en
sound
informant1 [a] _ van t were te vinden.[/a] wel vertaald met onzijdig object sound
informant1 [a] Men de chance gehad van em were te vinden.[/a]

m en
tagging sound
veldwerker2 [v=474] Ten wos mo juiste wel genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Twos mo juiste wel genoeg.[/a]

t wos
sound
informant1 [a=n] Twa juiste wel genoeg.[/a]

t wa
wijst variant met negatiepartikel af. sound
veldwerker2 [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Ek goan_ je goat_ e goat_ ze goat_ et goat_ me goan_ je goat_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze goan.[/a] tagging sound
veldwerker2 [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Ek gingn of ek goengn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Euh kgoeng kging.[/a]

k goeng k ging
tagging sound
informant1 [a] Je goeng.[/a] tagging sound
informant1 [a] E goenk_ ze goenk.[/a] tagging sound
informant1 [a] Me ginge.[/a] tagging sound
informant1 [a] Je goenk.[/a] twee meervoud tagging sound
informant1 [a] Ze gingn.[/a] tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
informant1 [a] Gink?[/a]

gin k
tagging sound
informant1 [a] Gingje?[/a]

ging je
tagging sound
informant1 [a] Wo gingten?[/a]

gingt en
tagging sound
informant1 [a] Wo ginkse?[/a]

gink se
tagging sound
informant1 [a] Wo gingme?[/a]

ging me
tagging sound
informant1 [a] Wo gingje en wo gingenze?[/a]

ging je gingen ze
tagging sound
informant1 [a] Wo goengze?[/a]

goeng ze
tagging sound
veldwerker1 [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
informant1 [a] Wo goaje?[/a]

goa je
tagging sound
informant1 [a] Wo goame?[/a]

goa me
tagging sound
informant1 [a] Wo goank?[/a]

goan k
tagging sound
informant1 [a] Wo goaten nu?[/a]

goat en
tagging sound
informant1 [a] Wo goaje nu?[/a]

goa je
twee meerv. tagging sound
informant1 [a] Wo goanze?[/a]

goan ze
tagging sound
veldwerker2 [v=518] Il y avait beaucoup de monde à la fête.[/v] sound
informant1 [a] Twoarn vele boeren_ an de_ de feeste.[/a]

t woarn
sound
veldwerker2 [v=519] Et la question.[/v] sound
informant1 [a] Woarnder_ woarnder vele euh boern_ op de feeste_ an de feeste?[/a]

woarn der woarn der
sound
veldwerker2 [v=520] Quel livre astu acheté?[/v] sound
informant1 [a] Wuffern boek.[/a] sound
informant1 [a] Wuffern boek eje ekocht? Wuffer boeks_ boeken eje ekocht?[/a]

e je e je
tagging sound
veldwerker2 [v=526] Qui astu vu à la kermesse?[/v] sound
informant1 [a] Wien eje ezien an de kermisse?[/a]

e je
vertaalt met subjectsvorm wie maar verderop volgt wel relevante constructie sound
veldwerker2 [v] Qui tas vu à la kermesse?[/v] sound
informant1 [a] Wien etterjoen ezien?[/a]

ett er joen
tagging sound
veldwerker2 [v=408] Sur cette fête euh on y danse beaucoup.[/v] sound
informant1 [a] Tis do vele dansen.[/a]

t is
sound
veldwerker2 [v=409] Maintenant on_ euh ce pain y est seulement euh vendu dans ce magasin.[/v] sound
informant1 [a] Dat brood is moar in die winkel euh verkocht.[/a] sound
informant1 [a] Dat brood enis mo_[/a]

en is
sound
informant1 [a] _ in die winkel verkocht.[/a] sound
commentaarpersonalia en vrijgaveverklaring  sound
commentaarspontane spraak, maar informant zelf is weinig aan het woord  sound
informant1 Kennik hoorn zeggen_

k enn ik
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden.
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2.
730 Hoe laat is dat eigenlijk?
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?)
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176)
739 Er zat een inbreker in deze kast.
740 Het zat een inbreker in deze kast.
741 Daar zat een inbreker in deze kast.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast.
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast.
746 't Is net of een hond in deze kast zit.
747 't Is net of er een hond in deze kast zit.
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2)
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk.
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen.
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken.
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken.
820 Hij zal wel weer staan te zeuren.
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest.
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM