SAND-data Wulpen (H051p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03048) vertaling: Jan kut (em) da verhaal wel erinneren
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03048) vertaling: M&P zien mekaar vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03048) vertaling: Toon is em an 't wassen
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03048) vertaling: de timmerman ed gin nagels bie em
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03048) vertaling: Foens zag e slange nevens em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03048) vertaling: Erik e mie laatn werken vor em
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03048) vertaling: J ed eur laten meedrieven op de baren
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03048) vertaling: Tone zezelven e ki goed in de spiegel
opm.: waar is de pv.? reflexief: zichzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03048) vertaling: Jan droenk e pientje in twi minuten
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03048) vertaling: die schoen zien stief gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03048) vertaling: ... z'n eigen ...
opm.: reflexief: z'n eigen reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03048) vertaling: Warten kent zezelven goed
opm.: reflexief: z'n eigen reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03048) vertaling: Warten kent zezelven goed
opm.: reflexief: z'n eigen reflexief: zichzelf
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03048) vertaling: ... z'n eigen ...
opm.: reflexief: z'n eigen reflexief: zichzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03048) vertaling: Warten e ghoord dat er foto's van em in de vitrine te zien zien
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03048) vertaling: die papatten ku je nie goed schellen
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03048) vertaling: da glas brikt os 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03048) vertaling: dokteur, leven kik wel gezoend enoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03048) vertaling: e leeft al joaren van 't gene dat en van z'n vader gerfd et
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03048) vertaling: ze leeft van de weke op water en broed
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03048) vertaling: leeft et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03048) vertaling: oelange leve je gieder nu ol van 't gene da j' erfd et
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03048) vertaling: in Bretagne levn de menschn voral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03048) vertaling: 'k gon gon slapen achter 't eten
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03048) vertaling: zoen kik da wel kunn doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03048) vertaling: e liet z'n huus afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan veel moe kunn werken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan veel moe kunn werken
komt voor: j
gebr.: 4
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan veel moe kunn werken
komt voor: j
gebr.: 4
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03048) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03048) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03048) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03048) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03048) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03048) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03048) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03048) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03048) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03048) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03048) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03048) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03048) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03048) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03048) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03048) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03048) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03048) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03048) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03048) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03048) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03048) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03048) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03048) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03048) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03048) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03048) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03048) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03048) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03048) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03048) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03048) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03048) vertaling: Jan ed gin boekn mie
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03048) vertaling: Jan ed geeneen boek mie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03048) vertaling: Jan ed gin boeken
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03048) vertaling: Jan e nie vele gin geld mie
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03048) vertaling: er mag niemand klappen over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03048) vertaling: er is niemand die zegt dat ij niet komt
opm.: interpretatiegeval
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03048) vertaling: zien der ier nowers muuzn
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03048) vertaling: 'k geevn niet an een andern
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03048) vertaling: 't is niemand die wil werkn
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03048) vertaling: we wistn nie dat n tus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03048) vertaling: 'k wisten kik ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03048) vertaling: e mag me niemand klappen over dat probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03048) vertaling: Jan wit dat n vo den drien den auto moet vermaakt en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03048) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03048) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03048) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03048) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03048) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03048) vertaling: Maries 'n auto is kapot
opm.: genitief 's of Marie z'n?
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03048) vertaling: Marie euren auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03048) vertaling: Piets 'n otto is kapot
opm.: Piets 'n = Piet z'n?
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03048) vertaling: die vint z'n otto is kapot
opm.: twijfelgeval genitief '-s'
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03048) vertaling: dien otto is de mienen nie mo de zienen
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03048) vertaling: de gazette van gisteren ligt oender de tilleviezje
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03048) vertaling: Jan is de broere van K&K
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03048) vertaling: z' en de vilos epakt van die joens
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03048) vertaling: de zusters van eur moeder zien gekomen
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03048) vertaling: dat is Wim z'n otto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03048) vertaling: dat is mien villo
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03048) vertaling: e mag me niemand over dat probleem klappen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03048) vertaling: 'k willen ik niemand zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03048) vertaling: 't is spietig da wieder nie meugen kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03048) vertaling: da gon kik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03048) vertaling: 'k en ik nie gewerkt
opm.: subjectdubbeling
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03048) vertaling: 'n od et nog mo juste verteld o Marie begoste te bleiten
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03048) vertaling: go maar achter die commande
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03048) vertaling: e werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03048) vertaling: je mag gie ier nie mi komen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03048) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03048) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03048) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03048) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03048) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03048) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03048) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03048) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03048) fragment: om te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03048) fragment: go (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03048) fragment: da je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03048) fragment: da je (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03048) fragment: go (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. 03048) fragment: of dad (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03048) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03048) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03048) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03048) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03048) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03048) fragment: da (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03048) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03048) fragment: e geboarde dat en eur nie zag (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03048) fragment: dat (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da je gieder op niemand kwaad zien
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da se op nietn preus is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03048) vertaling: 'k pinzen dat 't nie gemakkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03048) vertaling: 'k weetn dan kik te late zien en gie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03048) vertaling: je wit toch da je gie moe werkn en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03048) vertaling: ze pinzn allegare da ma wieder nor hus gaan en da ze zieder meugen bluven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03048) vertaling: 't is jammer dat en ie komt en da ze zie weggaat
opm.: subjectdubbeling 3.ev.vrouw in bijzin.
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03048) vertaling: 'k pinzen da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03048) vertaling: 'k pinzen da P&L gon trouwn
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03048) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03048) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03048) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03048) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03048) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03048) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03048) komt voor: j
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03048) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03048) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03048) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03048) komt voor: n
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03048) fragment: warop da ze zaten (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03048) fragment: war (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03048) fragment: da (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03048) fragment: da (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03048) fragment: war (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03048) fragment: wo dat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. 03048) fragment: da (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03048) fragment: wo dan (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03048) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03048) fragment: dan 'k (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03048) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03048) fragment: os en (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03048) vertaling: wien pinzen je dan kik in 't stad ezien e
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03048) vertaling: hoe pinzen je da ze 't opgelost en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03048) vertaling: hoe pinzen je da ze 't opgelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03048) vertaling: Magda wit nie no wien da me willen telefoneren
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03048) vertaling: wit er etwien wien da we wieder eroepn en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03048) vertaling: wien pins je dan kik in 't stad ezien en
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03048) vertaling: wien pins je dan kik in 't stad ezien en
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03048) vertaling: n' e z'n anden gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03048) vertaling: n' e z'n ende gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03048) vertaling: ne draagt en oed op ze kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03048) vertaling: n' edde e plekke op z'n ende
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03048) vertaling: 'n e ze been ebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03048) vertaling: z' e neur zeer zdaan
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03048) vertaling: Marie trok de sarze nor eur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03048) vertaling: Luc wit dat er foto's van em te kope zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03048) vertaling: je wit toch nog da me toene deur 't bos eloopn zien
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03048) vertaling: 'k weetn nog dat 'n oto van Marie kapot was
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03048) vertaling: ze wit nog dat 'n lik e zwien zat t' eten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03048) vertaling: wieder weetn nog da ze ol Jan ze boeken epakt waren mo zieder weetn da nie mee
opm.: twijfelgeval X-'zijn'-N-possessief subjectdubbeling 'zijn boeken' of anders fout in vertaling
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03048) vertaling: wit je 't nog da me Jan op de mart ezien en
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03048) vertaling: 'n ed em kapot ewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03048) vertaling: ne pinsde dat en deur 't ies zakte
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03048) vertaling: zoed 'n datten kunnen gedaan en
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03048) fragment: ekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03048) fragment: edaan (1)
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03048) vertaling: we moeten no de scheure om de beestn eetn te geevn
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03048) vertaling: we moeten no de scheure om de beestn eetn te geevn
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03048) vertaling: ze kwam afgewandeld
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03048) vertaling: ze kwam afgewandeld
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03048) vertaling: 'k pinzen dat 'n weg is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03048) vertaling: 'k pinzen dat 'n weg is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03048) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03048) vertaling: 'k weetn dat 'n weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03048) vertaling: 'k weetn dat 'n weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03048) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03048) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03048) vertaling: Ol Marie eur koeien zien verdroenken binst d' overstroming
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03048) vertaling: Ol Marie eur koeien zien verdroenken binst d' overstroming
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03048) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03048) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03048) vertaling: 'k en d' eeste drie sommen emakt. Wulfer e je gie emakt
komt voor: n
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03048) vertaling: 'k en d' eeste drie sommen emakt. Wulfer e je gie emakt
komt voor: n
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03048) vertaling: Wulfer e je gie mei ebrocht
komt voor: n
opm.: twijfelgeval elliptisch 'de watvoore' (dav)
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03048) vertaling: Wulfer e je gie mei ebrocht
komt voor: n
opm.: twijfelgeval elliptisch 'de watvoore' (dav)
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03048) vertaling: zukke zoen ke nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03048) vertaling: zukke zoen ke nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03048) vertaling: deze zoen ke nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03048) vertaling: deze zoen ke nie durven opeten
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan no de mart ewist et
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan no de mart ewist et
komt voor: j
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03048) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03048) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03048) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03048) vertaling: ne toogde lik dat en ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03048) vertaling: ne toogde lik dat en ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03048) vertaling: de schilder e kommen schildern
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03048) vertaling: de schilder e kommen schildern
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03048) vertaling: pinz je dat en nor uus gaat
komt voor: j
opm.: dav
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03048) vertaling: pinz je dat en nor uus gaat
komt voor: j
opm.: dav
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03048) vertaling: in dien tijd en ke goed eleefd
opm.: dav
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03048) vertaling: ne leefde vroeger lik e beeste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03048) vertaling: daar leefden we lik God in Vrankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03048) vertaling: 't meug het niemand zien, gie ook nie
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03048) vertaling: 't is ebeurd o je weggienk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03048) vertaling: 'k weetn wo da je geboorn ziet
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03048) vertaling: o je gereed ziet, meug je gaan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03048) vertaling: deurda Marie dood is, e neur vint Anna nie meer kunnen elpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03048) vertaling: 'k weetn dat en is gaan zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03048) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03048) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03048) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03048) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03048) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03048) vertaling: jaank
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03048) vertaling: jaank
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03048) vertaling: jaans
komt voor: j
opm.: foute interpretatie? Dat bij ev.vrouw. een -n zou voorkomen lijkt me nogal vreemd
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03048) vertaling: jaans
komt voor: j
opm.: foute interpretatie? Dat bij ev.vrouw. een -n zou voorkomen lijkt me nogal vreemd
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03048) vertaling: jaans
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03048) vertaling: jaans
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03048) komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03048) vertaling: wien dadde
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03048) vertaling: wien dadde
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03048) vertaling: me zuk were ku je nie vele doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03048) vertaling: me zuk were ku je nie vele doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03048) vertaling: os 't kermesse is komen de mensen buutn
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03048) vertaling: os 't kermesse is komen de mensen buutn
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03048) vertaling: 'k wil em nooit mi zien want 'n e me bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03048) vertaling: 'k wil em nooit mi zien want 'n e me bedrogen
komt voor: j
opm.: dav
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03048) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03048) vertaling: e gaat no 't voetbal kiekn me mien
komt voor: j
opm.: dav
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03048) vertaling: e gaat no 't voetbal kiekn me mien
komt voor: j
opm.: dav
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03048) vertaling: en is dood
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03048) vertaling: en is dood
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03048) vertaling: is 'n dood
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03048) vertaling: is 'n dood
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03048) vertaling: z' s ziek
komt voor: j
opm.: dav
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03048) vertaling: z' s ziek
komt voor: j
opm.: dav
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03048) vertaling: is ze ziek
komt voor: j
opm.: dav
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03048) vertaling: is ze ziek
komt voor: j
opm.: dav
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03048) vertaling: mee dad 'n werkte most ze geel den dag tuus bluven
komt voor: j
opm.: dav
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03048) vertaling: mee dad 'n werkte most ze geel den dag tuus bluven
komt voor: j
opm.: dav
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03048) vertaling: me da 't sneeuwde kosten we nie no 't stad
komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03048) vertaling: me da 't sneeuwde kosten we nie no 't stad
komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03048) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03048) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03048) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03048) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03048) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03048) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03048) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03048) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03048) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03048) fragment: dat (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03048) komt voor: n
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03048) fragment: waarmee dat (1)
opm.: lijkt mij ongrammaticaal
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03048) fragment: dat (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03048) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03048) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03048) fragment: dat (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03048) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03048) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03048) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03048) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03048) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03048) betekenis: negative concord
opm.: geen vertaling
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03048) betekenis: negative concord
opm.: geen vertaling
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03048) betekenis: negatie > modaal
opm.: geen vertaling
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03048) vertaling: nowers
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03048) vertaling: nergens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03048) vertaling: nergens
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03048) vertaling: nowers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03048) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03048) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03048) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03048) vertaling: noois
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03048) vertaling: noois
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03048) vertaling: 'k weeten 't nie
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03048) vertaling: ginne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03048) vertaling: zeg em nie dan ke nor butn gewist zien
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03048) vertaling: nie verteln da je e kado voor em gekocht et, wi
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03048) vertaling: wit je nie dat 'n gevoln is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03048) vertaling: Wendy probeerde niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03048) vertaling: 't schient da ze niet mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03048) vertaling: ze mag niet eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03048) vertaling: ze proberen heel den dag om mekaar te telefoneren
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03048) vertaling: 't go weer e schonen dag zien
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03048) vertaling: 't is misschien beter om nog e bitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03048) vertaling: w' adden chance da w' em direct were voenden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03048) vertaling: als d' ennen e valke zien, zien ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03048) vertaling: o we de patatn nie kunn verkopen, e me problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03048) vertaling: o junder en nie kun meenmen, gon ke kwaad zien
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03048) vertaling: e wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03048) vertaling: op dat feeste en ze veel endansen
opm.: voltooid actief i.p.v. onvoltooid passief
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03048) vertaling: nu verkopen ze allene nog brood in die winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03048) vertaling: os 'n me de velo komt, got 'n later zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03048) vertaling: o je tied et komt toene e keer
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03048) vertaling: on 'k rieke gon zien gon ke e dieren otto kopen
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03048) komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03048) komt voor: j
opm.: geen vertaling
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03048) komt voor: j
opm.: geen vertaling
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03048) vertaling: durf je gie em utnodigen
komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03048) vertaling: durf je gie em utnodigen
komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03048) vertaling: durf je gie eur utnodigen
komt voor: n
opm.: vrouwelijk i.p.v. mv.
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03048) vertaling: durf je gie eur utnodigen
komt voor: n
opm.: vrouwelijk i.p.v. mv.
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03048) vertaling: is Pol ier gewist
komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03048) vertaling: is Pol ier gewist
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03048) vertaling: oe e Pol dade opgelost
komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03048) vertaling: oe e Pol dade opgelost
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03048) vertaling: e je mie die brief opgezonden
komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03048) vertaling: e je mie die brief opgezonden
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03048) vertaling: 'k en 't em gegeven
komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03048) vertaling: 'k en 't em gegeven
komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03048) vertaling: ze leeft op water en brood van de weke
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03048) vertaling: ze leeft op water en brood van de weke
komt voor: j
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03048) vertaling: Marie et ezeid dat je geprobeerd et e liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03048) vertaling: dat jij geprobeerd hebt om een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03048) vertaling: dat jij geprobeerd hebt om een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03048) vertaling: Marie et ezeid dat je geprobeerd et e liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03048) vertaling: Marie e gezeid da je geprobeerd et om an eur e boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03048) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03048) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03048) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03048) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: dav, want aantekeningen erbij; informant bedoelt 'dat jij geprobeerd hebt om een liedje te zingen
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
opm.: dav, want aantekeningen erbij; informant bedoelt 'dat jij geprobeerd hebt om een liedje te zingen
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03048) vertaling: deeze uut 't stad en ier veel uzen ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03048) vertaling: je ziet daar gin mens an die nieuwe vaart
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03048) vertaling: Jan is ier gistern ewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03048) vertaling: den dag da Jan belde woaren 'k nie thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03048) vertaling: 'k zoen Jef nooit vragen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03048) vertaling: Marie zoe ezo etwat nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03048) vertaling: Bert drienkt wel e kee e piente te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03048) vertaling: Martha zoen ke wel e ki ier willen vragen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03048) vertaling: dad uus zoen ke nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03048) vertaling: dad uus staat er al viftig jaar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03048) komt voor: n
gebr.: 2
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03048) vertaling: E G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03048) vertaling: past op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03048) vertaling: 't was juste goed enoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03048) vertaling: Marjo e nu meer koeien dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03048) vertaling: a Suzanne moeten kunnen komen, dan ad de ze dad edaan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03048) vertaling: z' is de beste dokteur dan 'k ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03048) vertaling: vo da j' entwat wegsmiet, moe j' eest bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03048) vertaling: 't is al dan ke ekregen en
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03048) vertaling: Jan is te gierig om etwat an ze joens te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03048) vertaling: wiene wit je gie van voetballen
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03048) vertaling: leg da boek nere
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03048) vertaling: o j' echt nie kut wachten, kom tane maar af
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan de dokteur e kunn roepen
opm.: waarschijnlijk voltooid tegenwoordig i.p.v. voltooid verleden
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03048) vertaling: 'k weetn da Jan de dokteur kost eroepn en
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03048) vertaling: e zei dan ke 't ik moeste edaan en
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03048) vertaling: e zei dan ke 't ik moeste edaan en
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03048) vertaling: dokteur M ed em verleden weke opreerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03048) vertaling: dokteur Mertens got 'n morgen opereren
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03048) vertaling: 'k pinze da je vele go moeten wegsmietn
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03048) vertaling: 't is dom om zulke diere diengen weg te smieten
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03048) vertaling: 'n is bezig met alle kapotte dingen weg te smieten
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03048) vertaling: je zoe meer de gazette moeten leezn
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03048) vertaling: 't is dom om je gazette te lezen in den donkeren
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03048) vertaling: ne leest geel den dag de gazette
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03048) fragment: gie (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03048) fragment: gie (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03048) vertaling: e zoe 'twodde hen kik nog nooit ezien
komt voor: j
opm.: dav
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03048) vertaling: e zoe 'twodde hen kik nog nooit ezien
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03048) vertaling: zo e wuf ku je beter nie tegenspreken
komt voor: j
opm.: dav
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03048) vertaling: zo e wuf ku je beter nie tegenspreken
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03048) vertaling: zo e mens et assan etwat om te klagen
komt voor: j
opm.: dav
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03048) vertaling: zo e mens et assan etwat om te klagen
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03048) vertaling: je zie gie ook e raarn
komt voor: j
opm.: dav
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03048) vertaling: je zie gie ook e raarn
komt voor: j
opm.: dav
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03048) vertaling: R ed en groen appel weggeven en et nu nog twie roei
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03048) vertaling: 't was vele volk op 't feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03048) vertaling: was t'r vele volk op 't feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03048) vertaling: wulfer boekn e je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03048) vertaling: e weunt bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03048) vertaling: e weunt bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03048) vertaling: Wim, god e kee no d'n bakker
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03048) vertaling: wad e je gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03048) vertaling: wie ed d'r joe ezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03048) vertaling: an 'k et geweten, an 'k et nie edaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03048) vertaling: 't zoe beter zien om nog e bitje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03048) vertaling: chance da Jan no den dokteru gebeld hadde en dien was do rap
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03048) vertaling: lopt e ki deure, ambetante joens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03048) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03048) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03048) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03048) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03048) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03048) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03048) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03048) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Wulpen

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Wulpen