SAND-data Nieuwpoort (H046p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. Gent2) vertaling: Jan rappeleerd em da verhaal
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. Gent2) vertaling: M&P zien mekaar vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. Gent2) vertaling: Toon wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. Gent2) vertaling: de schrienwerker e gin nagels bie nem
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. Gent2) vertaling: F zag e slange nevens em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. Gent2) vertaling: E liet mie vo nem werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. Gent2) vertaling: J liet heur meedrieven op de boaren
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. Gent2) vertaling: T bekeek hemselve e ki goed in de spegel
opm.: reflexief: hemzelf
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. Gent2) vertaling: J et in twi minuten e piente gedroenken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. Gent2) vertaling: die schoenen zitten gemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. Gent2) vertaling: E kent em zelve goed
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. Gent2) vertaling: W e hoort da ter foto's van emzelve in de vitrine stoan
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. Gent2) vertaling: die patatten schellen niet goed
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. Gent2) vertaling: da glas brikt als 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. Gent2) vertaling: docteur, leven 'k wel gezoend genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. Gent2) vertaling: ne leeft al joaren van de erfenisse van ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. Gent2) vertaling: van de weke leeft z' up water en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. Gent2) vertaling: leeften ie nog
opm.: twijfelgeval: mannelijk i.p.v. onzijdig
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. Gent2) vertaling: hoelange leef je gieder nu al van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. Gent2) vertaling: in Bretagne leven ze meest van al van de visserie
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. Gent2) vertaling: achter 't eten gong ik goan slapen
opm.: gaan-dubbeling
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. Gent2) vertaling: zoen 'kik da wel kun
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. Gent2) vertaling: n' e zien hus loaten afbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da Jan ferme moe kun werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da Jan ferme moe kun werken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da Jan ferme moe kun werken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. Gent2) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. Gent2) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. Gent2) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. Gent2) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. Gent2) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. Gent2) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. Gent2) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. Gent2) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. Gent2) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. Gent2) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. Gent2) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. Gent2) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. Gent2) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. Gent2) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. Gent2) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. Gent2) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. Gent2) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. Gent2) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 4
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 4
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. Gent2) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. Gent2) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. Gent2) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. Gent2) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. Gent2) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. Gent2) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. Gent2) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. Gent2) vertaling: Jan e gineen boek mi
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. Gent2) vertaling: boeken e Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. Gent2) vertaling: Jan e nie vele geld mi
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent2) vertaling: d'r mag niemand klappen over da probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. Gent2) vertaling: niemand zegt dat en komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. Gent2) vertaling: zitten d'r nouwers muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. Gent2) vertaling: 'k geven nietend an etwien anders
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. Gent2) vertaling: niemand wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. Gent2) vertaling: we wisten nie dat en thus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. Gent2) vertaling: 'k wisten 't ook nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. Gent2) vertaling: ne mag me niemand klappen over da probleem
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. Gent2) vertaling: Jan wit dat en voo de drieën den otto vermakt moet en
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. Gent2) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 3
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. Gent2) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. Gent2) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. Gent2) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. Gent2) vertaling: Maries otto is kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. Gent2) vertaling: Marie n'eur otto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. Gent2) vertaling: Piets otto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. Gent2) vertaling: Piet ze notto is kapot
opm.: twijfelgeval possessief pronomen
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. Gent2) vertaling: die vint z'n otto is kapot
opm.: twijfelgeval possessief
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. Gent2) vertaling: Die notto is nie van mie mo van 'em
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. Gent2) vertaling: de gazette van gisteren ligt oender de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. Gent2) vertaling: Jan is K&K nunder broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. Gent2) vertaling: die joenges under vielo's zien gestoolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. Gent2) vertaling: die zusters under moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. Gent2) vertaling: die notto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. Gent2) vertaling: die vielo is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. Gent2) vertaling: ne mag me niemand klappen over da probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. Gent2) vertaling: 'k wil niemand zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. Gent2) vertaling: 't is jammer da we nie meugen kom
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. Gent2) vertaling: da gon kik nie doen
opm.: subjectdubbeling inversie
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. Gent2) vertaling: 'k e nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. Gent2) vertaling: 'n aa 't juste gezeid en Marie begost te bleten
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. Gent2) vertaling: ga nu mo achter die commande
185 (x08h) Hij en werkt (inf. Gent2) vertaling: ne werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. Gent2) vertaling: 'k verbien je om hier te kom
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. Gent2) vertaling: van J mochten we Marie nie bellen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent2) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent2) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent2) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. Gent2) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent2) fragment: voor te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent2) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent2) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. Gent2) fragment: voor te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. Gent2) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent2) fragment: - (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent2) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent2) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. Gent2) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent2) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent2) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent2) fragment: - (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. Gent2) fragment: dat we (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als één en één twee is (inf. Gent2) fragment: of dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. Gent2) fragment: gelijk (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. Gent2) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. Gent2) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. Gent2) fragment: gelijk (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. Gent2) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. Gent2) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. Gent2) fragment: deed gelijk hij (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. Gent2) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da junder op niemand kwaad zien
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent2) vertaling: ... je gieder ...
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent2) vertaling: ... je gieder ...
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da junder op niemand kwaad zien
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da ze op nieten preus is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. Gent2) vertaling: Els peist da 't nie gemakkleijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. Gent2) vertaling: 'k weten dan 'k te loate zien en gie niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. Gent2) vertaling: je wit gie toch dat je gie moe werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. Gent2) vertaling: ze peizen ollemole dat wieder nor hus goan en dat zieder nog meugen bluven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. Gent2) vertaling: 't is spietig dat en ie komt en da zie weggoat
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. Gent2) vertaling: 'k peinzen da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. Gent2) vertaling: 'k peinzen da P&L gaan trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. Gent2) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. Gent2) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. Gent2) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. Gent2) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. Gent2) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. Gent2) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. Gent2) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. Gent2) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. Gent2) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. Gent2) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. Gent2) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. Gent2) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. Gent2) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. Gent2) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. Gent2) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. Gent2) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. Gent2) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. Gent2) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. Gent2) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. Gent2) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent2) fragment: dat ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent2) fragment: waarvan ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent2) fragment: waarvan ze (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. Gent2) fragment: dat ze (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. Gent2) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent2) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent2) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent2) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent2) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. Gent2) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. Gent2) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een café zult aantreffen (inf. Gent2) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. Gent2) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. Gent2) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. Gent2) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. Gent2) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. Gent2) fragment: die (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent2) vertaling: wien peis je dan 'k in stad gezien en
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent2) vertaling: hoe peis je gieder dan ze dadde opgelost en
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. Gent2) vertaling: hoe peis je gieder dan ze dadde opgelost en
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. Gent2) vertaling: Magda wit nie wien da me goan telefoneren
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. Gent2) vertaling: wit er twien wien dan wieder geroepen en
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent2) vertaling: wien peis je gie dan 'k in 't stad gezien en
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. Gent2) vertaling: wien peis je gie dan 'k in 't stad gezien en
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. Gent2) vertaling: n' e z'n anden gewassen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. Gent2) vertaling: n' e z'n emde gewassen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. Gent2) vertaling: n' e e noet up ze kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. Gent2) vertaling: n' e e plekke up ze nemde
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. Gent2) vertaling: n' e ze been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. Gent2) vertaling: z' et heur zeer gedaan
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. Gent2) vertaling: M trok de charge nor heur
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. Gent2) vertaling: Luc wit dat er foto's van em te kope zien
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. Gent2) vertaling: je wit gie nog da we toene deur da bos gelopen en
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. Gent2) vertaling: 'k weten nog da de notto van Marie in panne stoeg
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. Gent2) vertaling: ze wit nog dat en lik e zwien zat te freten
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. Gent2) vertaling: we weten nog dat al Jan's ze boeken gestolen waren, mo zieder weten 't nie mi
opm.: twijfelgeval possessief
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. Gent2) vertaling: wit je gieder nog da we Jan op de mart gezien en
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. Gent2) vertaling: n' ed em e oengeluk gewerkt
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. Gent2) vertaling: hij voelde em deur het ijs zakken
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. Gent2) vertaling: zoet en da kun gedoan en
opm.: dav
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. Gent2) fragment: gekund (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. Gent2) fragment: gedoan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. Gent2) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 2
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 2
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. Gent2) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: dav
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: dav
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. Gent2) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. Gent2) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. Gent2) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. Gent2) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. Gent2) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. Gent2) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. Gent2) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. Gent2) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. Gent2) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. Gent2) vertaling: ik weet dat en weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. Gent2) vertaling: ik weet dat en weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. Gent2) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. Gent2) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent2) vertaling: Marie al eur koeien zijn verdronken bij d' overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. Gent2) vertaling: Marie al eur koeien zijn verdronken bij d' overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. Gent2) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. Gent2) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent2) vertaling: 'k en d' eeste drie optellingen gemakt. Wuffer e je gie gemaakt
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. Gent2) vertaling: 'k en d' eeste drie optellingen gemakt. Wuffer e je gie gemaakt
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. Gent2) vertaling: wuffere e je gie weggedoan
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent2) vertaling: die zukke zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. Gent2) vertaling: die zukke zoen 'k nie durven opeten
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da Jan no de mart gewist is
komt voor: j
opm.: dav
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. Gent2) vertaling: 'k weten da Jan no de mart gewist is
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. Gent2) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. Gent2) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. Gent2) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent2) vertaling: ne deit juste lif ef dat en ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: twijfelgeval 'dat' i.p.v. 'alsof'
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. Gent2) vertaling: ne deit juste lif ef dat en ut ze bedde kwam
komt voor: j
opm.: twijfelgeval 'dat' i.p.v. 'alsof'
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. Gent2) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. Gent2) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. Gent2) vertaling: in dien tijd leefden d'r ik up los
opm.: let op volgorde 'ik' en 'd'r'
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. Gent2) vertaling: vroeger leefde ie gelek e bieste
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. Gent2) vertaling: we leefden doar lik God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. Gent2) vertaling: niemand moug et zien, 'k vin da je 't gie toene ook nie meugt zien
opm.: objectclitic voor vol subject
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. Gent2) vertaling: 't gebeurde as je weggink
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. Gent2) vertaling: 'k weten woar da je geboren ziet
opm.: waar dat - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. Gent2) vertaling: nu da je klaar ziet, mag je weggoan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. Gent2) vertaling: deur da Marie duud was, et heure vint Anna nie mi kun helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent2) vertaling: ik weten dat en gaan zwem is
opm.: gaan-dubbeling
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent2) vertaling: 'k weten dat en go gaan zwem is
opm.: gaan-dubbeling
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent2) vertaling: 'k weten dat en go gaan zwem is
opm.: gaan-dubbeling
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. Gent2) vertaling: ik weten dat en gaan zwem is
opm.: gaan-dubbeling
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. Gent2) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. Gent2) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. Gent2) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. Gent2) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. Gent2) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent2) vertaling: jak
komt voor: j
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. Gent2) vertaling: jak
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent2) vertaling: joas
komt voor: j
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. Gent2) vertaling: joas
komt voor: j
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. Gent2) vertaling: joas
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent2) vertaling: joat
komt voor: j
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. Gent2) vertaling: joat
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent2) vertaling: wien datte
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. Gent2) vertaling: wien datte
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. Gent2) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. Gent2) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. Gent2) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. Gent2) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. Gent2) vertaling: Je goat no 't voetbal kieken met ikke
komt voor: j
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. Gent2) vertaling: Je goat no 't voetbal kieken met ikke
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. Gent2) vertaling: n' is ie dood
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
365 (y11f) Hem is dood (inf. Gent2) vertaling: n' is ie dood
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
364 (y11g) Is hem dood? (inf. Gent2) vertaling: ist en ie dood
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
364 (y11g) Is hem dood? (inf. Gent2) vertaling: ist en ie dood
komt voor: j
opm.: subjectdubbeling
366 (y11h) Haar is ziek (inf. Gent2) vertaling: z' is ziek
komt voor: j
opm.: dav
366 (y11h) Haar is ziek (inf. Gent2) vertaling: z' is ziek
komt voor: j
opm.: dav
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. Gent2) vertaling: is ze zie ziek
komt voor: j
opm.: dav
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. Gent2) vertaling: is ze zie ziek
komt voor: j
opm.: dav
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent2) vertaling: met em te werken moest ze zie de hele dag thus bluven
komt voor: j
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. Gent2) vertaling: met em te werken moest ze zie de hele dag thus bluven
komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. Gent2) vertaling: mee 't snieën kosten wieder de stad nie uit
komt voor: j
opm.: twijfelgeval absoluut 'met' en te-infintief: ambigu met 'het sneeuwen'
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. Gent2) vertaling: mee 't snieën kosten wieder de stad nie uit
komt voor: j
opm.: twijfelgeval absoluut 'met' en te-infintief: ambigu met 'het sneeuwen'
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: dan ze (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: die (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: dan ze (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. Gent2) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent2) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. Gent2) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. Gent2) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. Gent2) fragment: dan 'k (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent2) fragment: wien dan (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. Gent2) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. Gent2) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. Gent2) fragment: dan (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent2) fragment: wien dat er (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent2) fragment: wien (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent2) fragment: wien (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. Gent2) fragment: wien dat er (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. Gent2) komt voor: n
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent2) vertaling: Piet peist da Jan en Marie op niemand nie kwaad zien
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. Gent2) vertaling: Piet peist da Jan en Marie op niemand nie kwaad zien
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent2) vertaling: Wim peist da we nooit etwien e pries geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. Gent2) vertaling: Wim peist da we nooit etwien e pries geven
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent2) vertaling: 't is woa dat ze nie met Marie meugen klappen
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. Gent2) vertaling: 't is woa dat ze nie met Marie meugen klappen
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. Gent2) vertaling: nouwers
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. Gent2) vertaling: niemand
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. Gent2) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. Gent2) vertaling: nietent
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. Gent2) vertaling: ginne
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. Gent2) vertaling: zeg et em nie dan 'k butn gewist en
opm.: objectdubbeling
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. Gent2) vertaling: niet zeggen da je e kadoo veur em gekocht en
opm.: vreemde werkwoordsvervoeging na 'je' (waarschijnlijk foutje)
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. Gent2) vertaling: wit je gie niet dat en gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. Gent2) vertaling: Wendy trachte om niemand zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. Gent2) vertaling: 't schient da ze nieks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. Gent2) vertaling: ze meugt schient niks eten
opm.: 'schijnt' is tussenwerpsel (betekenis: schijnbaar)
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. Gent2) vertaling: ze proberen ol de hele dag met mekaar te telefoneren
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. Gent2) vertaling: 't belooft were e schone dag te zien
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. Gent2) vertaling: 't is misschien beter nog e bitje te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. Gent2) vertaling: w' hadden 't geluk em direkt were te vien
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. Gent2) vertaling: on de kiekens e valke zien, zien ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. Gent2) vertaling: on we de patatten nie kun verkopen, zitten w' in de problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. Gent2) vertaling: o je gieder em nie mij doet, goan 'k kwaad zien
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. Gent2) vertaling: ne wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. Gent2) vertaling: op da feeste wordt er vele gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. Gent2) vertaling: nu wordt er nog allene mo brood verkocht in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. Gent2) vertaling: ost en met de vielo komt, got en we loate zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. Gent2) vertaling: o je tied et, spriengt e ki bin
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. Gent2) vertaling: on 'k rieke zien, kopen 'k e schone otto
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent2) vertaling: misschien gon 'k et ik wel kriegen
komt voor: j
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. Gent2) vertaling: misschien gon 'k et ik wel kriegen
komt voor: j
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. Gent2) vertaling: durf je gie d'er up duwen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. Gent2) vertaling: durf je gie d'er up duwen
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent2) vertaling: durf je gie em vragen
komt voor: j
opm.: dav
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. Gent2) vertaling: durf je gie em vragen
komt voor: j
opm.: dav
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. Gent2) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent2) vertaling: es Pol hier geweest
komt voor: j
opm.: dav
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. Gent2) vertaling: es Pol hier geweest
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent2) vertaling: hoee e Pol da opgelost
komt voor: j
opm.: dav
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. Gent2) vertaling: hoee e Pol da opgelost
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. Gent2) vertaling: he je gie mie dien brief opgezonden
komt voor: j
opm.: dav
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. Gent2) vertaling: he je gie mie dien brief opgezonden
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. Gent2) vertaling: ik hen 't hem gegeven
komt voor: j
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. Gent2) vertaling: ik hen 't hem gegeven
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent2) vertaling: ze leeft zie van de weke up water en brood
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. Gent2) vertaling: ze leeft zie van de weke up water en brood
komt voor: j
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. Gent2) vertaling: Marie e gezeid da je gie e liedje e proberen te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. Gent2) vertaling: M e gezeid dat je gie geprobeerd et heur e boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 3
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 3
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. Gent2) komt voor: n
gebr.: 5
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. Gent2) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. Gent2) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. Gent2) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. Gent2) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. Gent2) vertaling: deze van 't stad en hier veel huzen gezet
opm.: twijfelgeval N-ellipsis
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. Gent2) vertaling: je ziet doo gin mens mi an die nieuwe voart
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. Gent2) vertaling: gisteren e Jan hier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. Gent2) vertaling: de dag da Jan gebeld et, waren 'k nie thus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. Gent2) vertaling: Jef, deen zoen 'k nooit vragen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. Gent2) vertaling: Marie deze zoe zo etwa nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. Gent2) vertaling: Bert deen drinkt wel e kier e piente te vele
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. Gent2) vertaling: Martha deze zoen 'k wel e ki bie mie thus vragen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. Gent2) vertaling: dat hus da zoen 'k nooit willen kuupen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. Gent2) vertaling: da hus da stoat doar ol fiftig joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. Gent2) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. Gent2) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. Gent2) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. Gent2) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. Gent2) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. Gent2) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. Gent2) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. Gent2) komt voor: n
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 'k vien dat je meer e gazette zoe moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 'k vien dat je meer e gazette zoe moeten lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 't is dom om in 't donker te lezen
positie: 2
opm.: vraag slecht begrepen
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 't is dom om in 't donker te lezen
positie: 2
opm.: vraag slecht begrepen
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 'n is de hele dag an 't lezen
positie: 2
opm.: vraag slecht begrepen
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. Gent2) vertaling: 'n is de hele dag an 't lezen
positie: 2
opm.: vraag slecht begrepen
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. Gent2) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. Gent2) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. Gent2) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. Gent2) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. Gent2) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft één groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. Gent2) vertaling: Robert hed e groene appel weggegeven en 'n e nu nog twi ro
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. Gent2) vertaling: 't was vele volk up 't feesete
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. Gent2) vertaling: wast er vele volk up 't feste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. Gent2) vertaling: wuffer (soorte) boeken e je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. Gent2) vertaling: ne weunt bie Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. Gent2) vertaling: ne weunt bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. Gent2) vertaling: lopt e keer no den bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. Gent2) vertaling: wien e je gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. Gent2) vertaling: wien et er je gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. Gent2) vertaling: aan 'k da geweten, 'k aan da nie gedaan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. Gent2) vertaling: 't zoe beter zien om nog e bitje te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. Gent2) vertaling: chance da Jan de dokteur gebeld had en den deen wast er stief rap
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. Gent2) vertaling: lopt deur, ambetanterieken

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]H 046p[/k][i]891[/i][i]892[/i][i]893[/i][i]894[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 En onze schuifeln_ o de belle goa_

o n ze
sound
informant1 Kwerkenik parttime bibliotheek parttime kadaster.

k werken ik
sound
informant1 Ie gink vandage die zoektocht goan doen. dubbel gaan sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Je goaten hoorn w vent.

goat en
sound
informant4 Se ken doar een keer gezeid tegen em ee. woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Dajgie zei die Romeinse cijfers ee.

da j gie
constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant4 Wien ist tonne zeg?

is t
wien voor wat sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinformant 2 en 3 komen nu ook aan  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 En menwieder dat hier nie gevondn.

m en wieder
sound
informant2 Mo jeweetetgie

je weet et gie
integratie objectspronomen sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Koa moetn nog noa dn dokteur goan eerst met de kleinn in t deure goan.

k oa
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Moa kzegge moe nu kijkn.

k zegge
moeten als imperatief sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Ze weet nie da Marie dood is.[/a] tagging sound
informant4 [a] Ze weet nie da Marie gistern dood gegoan is ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zen weet nie.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant4 [a] Past up daj nie valt.[/a]

da j
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant4 [a] Da Marie gistern gevaln es_ of gevaln et.[/a] tagging sound
informant1 [a] Gevaln et.[/a] krijgt de voorkeur sound
veldwerker [v] Ze weet nie da Marie gistern et gevaln.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant4 [a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant4 [a] Ne wil nowerst dansn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant4 [a] Niemand ee dat ooit gewil of gekunn.[/a] tagging sound
informant2 [a] Niemand a da gekunn.[/a] sound
informant1 [a] Niemand ter dat ooit gewild of gekund.[/a]

t er
tagging sound
informant3 [a] Gewild.[/a] sound
informant4 [a] Gekund nie gekunn w.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant3 [a] Jan a hl da brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant4 [a] Zeg moa nie wien danze_ wien dassezie a wiln_[/a]

da n ze da sse zie
tagging sound
informant4 [a] _wiln roepn.[/a] sound
informant2 [a] Wien dasse koste roepn.[/a]

da sse
tagging sound
veldwerker [v] Zeg gij moar nie_[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant2 [a] Wien dasse kun roepn.[/a]

da sse
tagging sound
informant1 [a] Wien dassezie a kunn roepn.[/a]

da sse zie
tagging sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of da zij a kunn roepen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant2 [a] Rappeleert em dadde.[/a] sound
informant3 [a] Jan rappeleert em da fabeltje.[/a] tagging sound
informant3 [a] Rappeleert e keer.[/a] zei zijn grootmoeder altijd. blijkbaar werd het dus ook soms niet-reflexief gebruikt. sound
informant3 [a] Krappeleernmie dadde zeisezie..[/a]

k rappeleern mie zei se zie
sound
veldwerker [v=036] Piet en Marie wijzen_[/v] sound
informant3 [a] Wijzn noa mekoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En wa doetn doar?[/v] sound
informant2 [a] Ne wast em.[/a] sound
informant3 [a] Tone wast em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet een slang naast_[/v] sound
informant1 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant4 [a] Liet mie veur um werken.[/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant3 [a] Liet eur_[/a] sound
informant3 [a] Ze liet eur mee drijvn_ up de baarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant2 [a] bekeekt zijneigen in de spiegel [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant4 [a] eduard kent zijneigen goed [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto s van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant3 [a] Ne gehoord dander fotoos van um in d etalage stoan.[/a]

n e da n der
hoewel niet zeker van dander. n is niet zo geprononceerd tagging sound
veldwerker [v] Van zijn eigen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ne waste zijn eigen mo twaarn fotos van nem.[/a]

t waarn
zijn eigen wassen sound
informant3 [a] Ja ne wast em in t bad.[/a] zijn eigen wordt toch weer afgevoerd. sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hem zelf.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Datter of danter.[/v] sound
informant4 [a] Datter.[/a]

datt er
unaniem dus dat relativeert de n vorm waar ik toch al aan twijfelde sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn xxx da Marie em e probeern ne brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant3 [a] Kpeizn da Marie geprobeerd et van num een brief te schrijvn.[/a]

k peizn
tagging sound
informant1 [a] E probeern em een brief te schrijvn.[/a] tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Toen probeerde ik om tomaten te kweken.[/v] sound
informant3 [a] Ton ek geprobeerd voo tomat_ van tomaatn te kweekn.[/a]

e k
tagging sound
veldwerker [v] Ton probeerdekege_[/v] sound
informant3 [a] Toen probeerdenk_[/a]

probeerden k
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Ton probeerdeken.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant3 [a] Gistern etn deur t park gewandeld.[/a]

et n
tagging sound
informant3 Wieder en daar voorn geen ding voor die voor die voor die tijd. woordorde (daar voor) sound
informant3 Wuffer tijd dat dat ook meuge zijn_ wuffer sound
informant3 Ne wandelde.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant3 [a] Onk gesparig leevn_[/a]

on k
tagging sound
informant3 [a] Leevenk lijk da mijn ouders wiln.[/a]

leeven k
tagging sound
veldwerker [v] Onkik.[/v] sound
informant3 [a] Onkik hier_[/a]

on k ik
sound
veldwerker [v] Anik.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als ie nog drie jaar leeft leeft ie langer dan zijn vader.[/v] sound
informant1 [a] Otn nog drie jaar leeft_[/a]

ot n
tagging sound
informant1 [a] Leeftn langer of zijn vader.[/a]

leeft n
tagging sound
informant3 [a] Otnie goaj nie zeggen w.[/a]

ot n ie goa j
sound
veldwerker [v] Otnem.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ottie.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant3 [a] Osse zo ongezond goa blijvn leevn goase nie lange meer leevn.[/a]

o sse goa se
tagging sound
informant2 [a] Of ossezie_[/a]

o sse zie
sound
informant3 [a] Ossezie da goaj nie gauwe zeggen ee.[/a]

o sse zie goa j
de andere informanten lijken het daar wel mee eens te zijn. toch vreemd. sound
informant3 [a] In die zinne goaj da nie zeggen.[/a]

goa j
maar in andere zinnen kan het dan toch blijkbaar sound
informant4 [a] Osse nie ip past.[/a]

o sse
sound
informant4 [a] Ossezie nie ip past.[/a]

o sse zie
sound
veldwerker [v] Als ik nog een keer ip diene otn were kere_ kunje ook zeggen osten?[/v] sound
informant3 [a] Ostn nie ip past.[/a]

os t n
sound
veldwerker [v] Bij ik zeide onk. Kun je doar ozzik zeggen? Of osk?[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
informant2 [a] Ostnie of ostxx.[/a]

os t nie os t xx
xx: n klank of niet? onduidelijk sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Ost nu nog leeft goat morgen ook wel nog leevn zeker?[/a]

os t
tagging sound
informant1 [a] Ot nu nog leeft_[/a]

o t
en die vorm is duidelijk meteen een protest tegen de ostvariant tagging sound
informant3 [a] Ot.[/a] die vorm krijgt unaniem de voorkeur sound
veldwerker [v] Ottet.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Ojgieder zo ongezond leeft leefje nooit zo lange ovvik .[/a]

o j gieder leef je ovv ik
tagging sound
informant3 [a] Goajunder nooit zo lange leevn ovvik.[/a]

goa junder ovv ik
tagging sound
informant3 [a] Oajgie zo ongezond goa blijvn leevn ee_[/a]

oa j gie
is wel enkelvoud hier tagging sound
informant4 [a] Oajgieder zo blijf leevn_[/a]

oa j gieder
oa j gieder tagging sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Oa Rudy nog leeft_[/a] tagging sound
informant3 [a] Ah leef Leo ook nog.[/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant4 [a] Oaje gezond leeft leefje langer.[/a]

oa je leef je
tagging sound
veldwerker [v] Oajegie.[/v] sound
informant4 [a] Oajegie.[/a]

oa je gie
hoewel met weinig enthousiasme. de vorm kwam echter eerder al spontaan naar boven. sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant3 [a] Oander zo weinig mensen van de boerenstiel leevn_ ton leevn der vele van t werk in de fabrieke.[/a]

oan der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] A Bart en Liesje in t paradijs leevn dan leevn Marie en Frans in de in d helle.[/a] tagging sound
informant2 [a] O Bart.[/a] tagging sound
informant1 [a] O Bart en Marie_[/a] tagging sound
informant3 [a] On of o o o om Bart en dinge_[/a] hier duidelijk wel tussenklank. bij doorvragen houden informanten het echter op o. tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven leven we lang.[/v] sound
informant4 [a] Omme gezond leevn leevme lange.[/a]

o mme leev me
tagging sound
veldwerker [v] Ommewieder.[/v] sound
informant3 [a] Ommewieder.[/v]

o mme wieder
sound
veldwerker [v] Als we alleen leven leven we profijtig.[/v] sound
informant1 [a] Om allene leevn_[/a]

o m
sound
veldwerker [v] Ommen.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant3 [a] Leeft e keer e beetje gezonder ee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Leef wat gezonder.[/v] sound
informant3 [a] Leefjunder e beetje gezonder jongetjes.[/a]

leef junder
tagging sound
informant4 [a] Leef e beetje gezonder gieder allemale.[/a] tagging sound
informant2 [a] Leef gieder e beetje gezonder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] sound
informant4 [a] Kleevn.[/a]

k leevn
sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant2 [a] Gieder leeft.[/a] is meervoud sound
informant1 [a] Je leeft.[/a] sound
informant2 [a] Gie leeft.[/a] sound
veldwerker [v] Ie leeft.[/v] sound
informant1 [a] Ne leeft.[/a] sound
veldwerker [v] Wij leven.[/v] sound
informant2 [a] Wieder leevn.[/a] sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant3 [a] Gieder leeft.[/a] sound
veldwerker [v] Ze leven.[/v] sound
informant4 [a] Zieder leevn.[/a] sound
veldwerker [v=] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik.[/v] sound
informant3 [a] Leevenk.[/a]

leeven k
sound
informant4 [a] Levenkik.[/a]

leven k ik
sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant4 [v] Leefjegie.[/v]

leef je gie
sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant1 [a] Leeftnie?[/a]

leeft n ie
sound
veldwerker [v] Leven wij.[/v] sound
informant1 [a] Leevmewieder.[/a]

leev me wieder
sound
veldwerker [v] Leven jullie?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegieder.[/a]

leef je gieder
sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant1 [a] Leevnzezieder?[/a]

leevn ze zieder
sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant4 [a] Zoenk da wel kunn?[/a]

zoen k
tagging sound
informant2 [a] Zoenk da wel kunn doen?[/a]

zoen k
tagging sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant1 [a=j] Ik vind dat iedereen moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
informant3 [a=j] Ik vind da alleman moe kunn zwemn.[/a] sound
veldwerker [v=077] Kvinne da alleman moe zwemn kunn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Kvinne da alleman kunn zwemn moe.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Kvinne da alleman zwemmen kunnen moe.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Kvinne da alleman zwemmen moe kunnen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a=j] Kweetn dat Eddy morgen wil brood eetn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant3 [a=j] Ik weetn datn morgen wil stuutn eetn.[/a]

dat n
sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a]=j Eddy moe kunn vroeg op stoan.[/a] tagging sound
informant4 [a] Moe vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant3 [a=n] Nee moe vroeg kunn op stoan.[/a] plots wordt de eerste ja unaniem neen sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant4 [a] Moe stijf vroeg kunn up stoan.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a=j] Kweetn da Jan moet een nieuwe schure bouwn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant3 [a] Kweetn da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k weetn
sound
informant3 [a=n][/a] hierover blijkt toch meer eensgezindheid te bestaan dan over de eerste ja. sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant4 [a] Ik vin da Marie noa Jef moe beln.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant4 [a] Kweetn da Jan misschien moe vertrekn.[/a]

k weetn
sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 En ezattie doar ook.

e zatt ie
sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant4 [a] Kweet da Hans nie mag komm.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant3 [a] Kweetn da Jan zwins wil koopn.[/a]

k weetn
sound
informant4 [a=j] Kweetn da Jan wil zwins koopn.[/a]

k weetn
tagging sound
informant3 Pak nu dankik nu weetn_

da n k ik
dankik sound
informant1 Kgoa nooit geen zwins kweekn_

k goa
nooit geen sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant4 [a] Zen auto moest verkoopn.[/a] sound
informant1 [a=j] Moest zijn auto verkoopn.[/a] tagging sound
informant4 [a] Kzein da Willy zijn auto moest verkoopn.[/a]

k zein
sound
informant4 [a=n][/a] hierover meer consensus dan over de ja van daarnet sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie em goa mo_.[/a]

k peizn
sound
informant2 [a] Marie em goa moetn roepn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie goa em moetn roepn?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeizn da Marie goa moetn em roepn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en e nie veel geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a] En e nie vele geen geld.[/a] sound
informant4 [a] E nie vele geen geld meer.[/a] tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Piet oa nie vele geen geld meer.[/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant2 [a] E wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant4 [a=j] Zitnder hier nowerstn geen muizn?[/a]

zitn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt nie goe geen Frans.[/v] sound
informant3 [a=j] E klapt nie goed geen Frans.[/a] tagging sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman.[/v] sound
informant3 [a=j] Alleman is geen stielman.[/a] tagging sound
informant3 [a] Tzijn nie allemale geen stielmann.[/a]

t zijn
deze constr. krijgt het meeste bijval maar de andere wordt niet expliciet afgekeurd. sound
informant4 [a=n][/a] nu dus wel een expliciet neen. sound
informant4 [a=j] Alleman is geen stielman ofwel tzijn xxxallemale geen stielmann.[/a]

t zijn
nu kan het dus weer wel! bij tweede constructie ben ik er trouwens niet zeker van of er nu wel of neen een niet wordt ingevoegd. sound
veldwerker [v=149] Ie ee overal geen vriendn.[/v] sound
informant4 [a]J nie overal geen vriendn.[/a]

j
tagging sound
informant3 [a] N nie overal geen maatn.[/a]

n
is geen negatiepartikel volgens mij maar pronomen en sound
informant3 [a] Ne nie overal maatn.[/a]

n e
laat nu geen weg sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ne nie overal geen maatn.[/a]

n e
nu weer met geen. lijkt me toch de gewone vorm. en iedereen zegt expliciet daarna dat geen erbij hoort sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant3 [a] Oeze Jan et drie boekn.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur zijn huiswerk moet hebben gemaakt.[/v] sound
informant4 [a] Moe gemaakt en.[/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datn voor tn drien zijn huiswerk moe gemaakt en.[/v] sound
informant4 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Jan weet datn veur tn drien zijn huiswerk moe en gemaakt.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe en.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Gemaakt moet en zoej wel kunn zeggen moa te minder gezeid.[/a]

zoe j t e
tagging sound
informant4 [a=n] In Nieuwpoort zegje da nie.[/a]

zeg je
informanten zijn het niet eens sound
veldwerker [v=161] Jan weet datn voor tn drien zenn auto gemaakt n moe.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=162] Maries auto is kapot.[/v] sound
informant1 [a] Marie zn auto is kapot.[/a] sound
informant4 [a] Marie eurn auto is kapot.[/a] tagging sound
informant3 [a] Marcel sn auto is kapot.[/a] tagging sound
veldwerker [v=166] Die vent_[/v] sound
informant2 [a] Dienn zen auto is kapot.[/a] tagging sound
informant3 [a] Dien sen auto_[/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a=j] Ej genoeg mensen om t hooi binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
informant2 [a] Ej genoeg mensen voo t hooi binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] nu toch afkeuring sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Twa schone van Jan voo te komm werken.[/a]

t wa
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant3 [a] Die tonne is zwaar voe te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die ton e zwaar om dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die ton e zwaar te dragen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant4 [a=j] Mhoopn allemale van op tijd thuis te zijn.[/a]

m hoopn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant4 [a] Ne keun stoan zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ne keun stoan te zagen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ne stoa te zagen.[/v] sound
informant3 [a] Ne stond te zagen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ne stoat der al n ure zagen.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Ne kun stoan zagen goaj nie zeggen ee.[/a] komen terug op eerder antwoord. redelijk unaniem. sound
veldwerker goa j sound
informant3 [a] Moa ne stond der al een ure te zagen. Tonne wel.[/a] met te kan het wel. sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant4 [a] Om arriveerdn regendet.[/a]

o m regende t
sound
informant2 [a] Omme toe kwamm tregende.[/a]

o mme t regende
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant4 [a] Kgeloovn dank groter zijn dan em.[/a]

k geloovn dan k
tagging sound
informant1 [a] Kgeloovn dank groter zijn ovvem.[/a]

k geloovn dan k ovv em
tagging sound
informant4 [a] Dank groter zijn ovvem.[/a]

dan k ovv em
sound
informant3 [a] Tmoe zijn dat alle twee deur mekoar gebruikt is ee.[/a]

t moe
zijn als hulpwerkwoord van passief onvoltooide tijd sound
veldwerker [v] Ovvie.[/v] sound
informant4 [a] Ovvvem.[/a] sound
veldwerker [v] Oftnem.[/v] sound
informant3 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant4 [a] Ze gelooft dajgie_[/a]

da j gie
tagging sound
informant1 [a] Ze gelooft dajgie eerder thuis zijt ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mie.[/v] sound
informant4 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant1 [a] Je geloof toch nie datnie sterker is of gie.[/a]

dat n ie
tagging sound
informant4 [a] Je geloof toch nie datn sterker is of of gie.[/a]

dat n
sound
informant2 [a] Of joe toch ook?[/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant3 [a] Damewieder rijker zijn danzieder.[/a]

da me wieder dan zieder
tagging sound
informant1 [a] Of zieder.[/a] tagging sound
informant4 [a] Dame rijker zijn toch ook ee.[/a]

da me
tagging sound
informant3 [a] Ze geloovn damewieder rijker zijn danzieder.[/a]

da me wieder dan zieder
tagging sound
veldwerker [v] Ze geloovn dawieder_[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als zij.[/v] sound
commentaarinformant krijgt gsm-oproep  sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant3 [a] Me geloovn dajgieder zo slim nie zijt of wieder.[/a]

da j gieder
tagging sound
informant3 [a] Of dajgieder nie zo slim zijt of wieder.[/a]

da j gieder
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant3 [a] Gieder geloof toch niet danzieder armer zijn xxx.[/a]

dan zieder
danzieder tagging sound
informant3 [a] Jegeloofgie toch nie of jegeloofgieder toch nie_[/a]

je geloof gie je geloof gieder
tagging sound
informant4 [a] Jegeloofgieder toch nie danzezieder armer zijn_[/a]

je geloof gieder dan ze zieder
tagging sound
informant1 [a] Dangieder.[/a]

dan gieder
tagging sound
informant2 [a] Danzieder armer zijn dan wieder[/a]

dan zieder
danzieder tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant4 [a] Danzezieder armer zijn of wieder.[/a]

dan ze zieder
tagging sound
informant4 [a] Danze zo vele geen geld n of wieder.[/a]

da n ze
tagging sound
informant1 [a] Je gelooft dat Lisa even schoon is of Anne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a]_gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan_[/a] tagging sound
informant3 [a] Ne gelooft_[/a] tagging sound
informant4 [a] _da Bart en Peter sterker zijn dan_[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] En ik zegge_ Ie slaapt. Kunde gunder ton antwoordn iendoe?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Jaajndoe.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Baajndoe.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Tendoet.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker [v] En alstn wel slaapt.[/v] sound
informant4 [a] Joan.[/a]

joa n
sound
veldwerker [v] Toet.[/v] sound
veldwerker [v] Toetoet.[/v] sound
informant2 [a] Mo toetoet_[/a] sound
informant3 [a] Toetoet.[/a] sound
informant4 [a] Toetoet zegme wel ee.[/a]

zeg me
sound
informant4 [a] Toetoet enet da gedaan.[/a]

en et
sound
informant4 [a] Toetoet tis waar.[/a]

t is
sound
veldwerker [v] Jakkendoe.[/v] sound
informant3 [a] Toetoenie zeggen we da nie soms?[/a] maar weinig bijval van de anderen. sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kgoanik wel die schotels wasn.[/a]

k goan ik
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] Van wien da zijn moeder gistern hertrouwd is stoeg achter me.[/a] tagging sound
informant2 [a] Die jongn wien ze moeder_[/a] maar de andere informanten keuren deze vorm af. tagging sound
veldwerker [v] Da se moeder_[v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Die se moeder_[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder_[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant2 [a] Waar op danze zaatn.[/a]

da n ze
tagging sound
informant1 [a] De bank waar up danze zaatn wa juiste geverfd.[/a]

da n ze
sound
informant3 [a] Wo danz up zaatn toch ook?[/a]

da n z
wordt beaamd tagging sound
veldwerker [v] Dn bank danz op zaatn.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Dienn die geld_[/a] sound
informant1 [a] Dienn die geld et moeter n beetje an mie geevn.[/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v] Die geld et_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wie geld heeft_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant3 [a] Wien peisdje dank ik in Kortrijk tegen gekom e?[/a]

peis dje da n k
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=262] Wie peisje wiek in Kortrijk gezien ?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Wien peisje dank gezien in Kortrijk.[/a]

peis je da n k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wien peisje diek in Kortrijk gezien ?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=261] Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisjegieder da oe danzet op gelost en?[/a]

peis je gieder da n ze t
sound
informant4 [a] Oe peisjegieder danzet up gelost n?[/a]

peis je gieder da n ze t
sound
veldwerker [v=265] Oe peisjegieder oe zet ip gelost n?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant1 [a] Marie trok de serge noar neur toe.[/a] sound
informant3 [a] Mo nee gie.[/a] sterk protest van deze informant tegen vorige constructie sound
informant3 [a] Ip eur.[/a] sound
informant2 [a] Trok de serge noar eur.[/a] krijgt meer bijval tagging sound
veldwerker [v] Mo noar eur toe.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Zoetnie da kunn gedaan n?[/a]

zoet n ie
sound
veldwerker [v=297] Zoetn da gedaan gekund en?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Zoetn da kunn gedaan n?[/a]

zoet n
sound
veldwerker [v=297] Zoetie da en kunn doen?[/v] sound
informant4 [a] Zoetnie dat en kunn doene? Neenee.[/a]

zoet n ie
constructie wordt toch nog afgewezen hoewel vlotjes herhaald sound
informant3 [a] Zoetn da gedaan kunn en?[/a]

zoet n
sound
informant4 [a] Zoetn da kunn gedaan en?[/a]

zoet n
sound
informant1 Moar aj begun peizn ej prijs.

a j e j
beginnen zonder te sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant3 [a] Marie zit patatn te scheln.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant3 [a] Ke geen goeste voa de koein eetn te geevn.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a] Ol Marie eur koein zijn verdronkn bie d overstrominge.[/a] sound
informant4 [a] Met d overstrominge.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant2 [a] Do peizenk nie an.[/a]

peizen k
sound
informant3 [a] Do peizenk nie ip.[/a]

peizen k
sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Wieder zeggen kpeizen doa nie ip.[/a]

k peizen
sound
informant3 [a] Kpeizen nog nie an dood goan. Do peizenk nog nie an.[/a]

k peizen peizen k
sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ben ik mee naar de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Met die rare gast zijnk noa de markt geweest.[/a]

zijn k
sound
informant1 [a] Kzijn met die rare gast oa de markt geweest.[/a]

k zijn
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kzijn noa de markt geweeest of zegje ken oa de markt geweest?[/v] sound
informant4 [a] Ken noa de markt geweest toch ook.[/a]

k en
sound
informant4 Ikzeggenik altijd_

ik zeggen ik
twee volle vormen van het pronomen sound
informant4 [a] Das ol nieuwer dadde w. Ken noa de markt geweest zeiemewieder.[/a]

k en zeie me wieder
voorkeur voor constructie met hebben. zijn zou nieuwer zijn. sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij al gemaakt?[/v] sound
informant4 [a] Wuffer ejgie ol gemaakt?[/a]

e j gie
sound
informant1 [a] Wuffere ejgie ol gemaakt?[/a] sound
veldwerker [v] De wuffere?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Mijn moeder zoe zeggen wa vore ej ol gedaan?[/a]

e j
maar schrijft dit toe aan mogelijk oostduinkerkse invloed. sound
veldwerker [v=323] De wat vore raad je mij aan?[/v] sound
informant1 [a] Wuffer zijn de beste?[/a] sound
informant4 [a] Wuffer zoejgie pakn?[/a]

zoe j gie
sound
veldwerker [v] De wuffer.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Wat vore?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=324] De zukke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant2 [a] Deze.[/a] sound
informant4 [a] Die_ die_ die zoenk nie meer ip eetn.[/a]

zoen k
sound
informant3 [a] De deze zoenk nie meer_[/a]

zoen k
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durvn op eetn?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Deze of de deze.[/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt een keer een pintje uit de kelder.[/v] sound
informant2 [a] Haalt e keer een pintje.[/a] sound
informant3 [a] Haalt e keer een pintje uut de kelder maat.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Gaan haalt e keer uw moeder.[/v] sound
informant4 [a] Haalt e keer je moeder.[/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt een keer.[/v] sound
informant4 [a] Komt e keer helpn.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die gast vinden z allemaal wel ne braavn.[/v] sound
informant3 [a] Kzein nog tegen eur.[/a]

k zein
sound
informant3 [a] Die kerel_ vindnz allemale wel een braavn.[/a]

vindn z
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kpeize dn dienn vindnz allemale wel een braavn.[/a]

k peize vindn z
sound
informant1 [a] Dat dat e brave kerel is.[/a] sound
informant3 [a] Zevindnt allemale wel een braavn kerel.[/a]

ze vindn t
sound
informant3 Gie peist dan d andere allemale. spontane dan sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Kzeien nog tegen eur kpeizen danze die kerel wel een braavn vindn.[/a]

k zeien k peizen da n ze
sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant3 [a] Leefdenkik lijk God in Frankrijk.[/a]

leefden k ik
sound
informant4 [a] Levendekik.[/a]

levende k ik
sound
informant4 [a] Leefdendik.[/a]

leefdend ik
sound
informant2 [a] In die tijd levendekik lijk God in Frankrijk.[/a]

levende k ik
tagging sound
informant1 [a] Leefdenkik.[/a]

leefden k ik
lijkt toch de meest gewone vorm te zijn. sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdjegie.[/a]

leefd je gie
tagging sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij a s God in Frankrijk.[/v] sound
informant4 [a] Leefdnie.[/a]

leefdn ie
sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant4 [a] Leefdmewieder.[/a]

leefd me wieder
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie.[/v] sound
informant3 [a] Leefdejegieder.[/a]

leefde je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Leefden zij.[/v] sound
informant4 [a] Leefdenzezieder.[/a]

leefden ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant3 [a] Niemand meuget zien_[/a]

meug et
tagging sound
informant3 [a] Dus vinkik dajtgie ook nie meug zien.[/a]

vin k ik da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Dajtgie ook nie zien meug.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant2 [a=j] Kweetn datn is goan zwemn.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
informant4 [a] Goan zwemn is.[/a] sound
informant3 [a] Kweetn datn goan zwemn is.[/a]

k weetn dat n
sound
informant4 [a] Goan goan zwemn.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] de andere volgorde krijgt nu de voorkeur, deze wordt zelfs afgewezen sound
veldwerker [v=350] Kweetn datn goan zwemn is.[/v] tagging sound
informant4 [a=j] Goan goan zwemn.[/a] sound
veldwerker [v=875] Kweetn dat hij weestn zwemn et.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kweetn datn geweest goan zwemn t.[/a]

k weetn dat n
tagging sound
veldwerker [v=353] Wil je nog koffie Jan?[/v] sound
informant4 [a=j] Jaak.[/a]

jaa k
tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant4 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. mann.[/v] sound
informant3 [a=j] Joan.[/a]

joa n
tagging sound
veldwerker [v] Drie enkv. vrouw.[/v] sound
informant4 [a=j] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Joan of joane.[/v] sound
informant3 [a] Neenee joan.[/a]

joa n
sound
veldwerker [v] Joas of joase.[/v] sound
informant4 [a] Joas.[/a[

joa s
sound
veldwerker [v] Twee meervoud.[/v] sound
informant3 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant2 [a=j] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
informant1 [a=j] Joaw.[/a]

joa w
tagging sound
informant3 [a=j] Jaame memoender nog een beetje n.[/a]

jaa me me moen der
m vorm krijgt voorkeur tagging sound
veldwerker [v] Drie meervoud.[/v] sound
informant4 [a=j] Joans.[/a]

joa n s
tagging sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt niet veel doen ee.[/v] sound
informant2 [a] Me zuk were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant3 [a] Me mie.[/a] sound
informant2 [a] Gie goa me mie noa t voetbal.[/a] sound
informant3 [a] Gie goa me mie noa t voetbal goan kijkn.[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=364] Is hem dood?[/v] sound
informant4 [a=j] Istn dood?[/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v=367] Als dat over een vrouwe ga?[/v] sound
informant4 [a] Isse dood?[/a]

is se
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em is dood moa van eur weeteket niet.[/v] sound
informant3 [a] Enizzie dood moa van eur weeket nie w.[/a]

en izz ie wee k et
vorm weeket sound
informant3 [a] Ie is dood_[/a] sound
informant3 [a] _van eur weeteket nie.[/a]

weet ek et
sound
veldwerker [v=366] Zij is dood_[/v] sound
informant4 [a] Zis dood_[/a] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=368] Met hij te gaan werken moest zij de hele dag thuis bliijven.[/v] sound
informant3 [a] Met datnie moeste goan werkn_[/a]

dat n ie
sound
informant3 [a] _moestzezie heel dn dag thuis blijvn.[/a]

moest ze zie
sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Met hem te goan werken?[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant4 [a] Das de vent danze geroepn en.[/a]

da s dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant4 [a] Das de vent_ die dadde_ moptje verteld e.[/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het kluchtje heeft verteld.[/v] sound
informant2 [a] Dank peizn die da kluchtje verteld et.[/a]

dan k
tagging sound
informant4 [a] Dank peizn da da kluchtje verteld e.[/a]

dan k
tagging sound
informant3 [a] Die da kluchtje verteld et.[/a] die toch het meest gewone blijkbaar tagging sound
informant4 [a] Die da kluchtje_[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant3 [a] Das de vent dank peizn danze geroepn n.[/a]

da s dan k dan ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant4 [a] Das t huis dank gekocht e.[/a]

da s da n k
tagging sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant4 [a] Da te kope stoat.[/a] sound
veldwerker [v] Das t huis die te kope stoat.[/v] sound
informant4 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant1 [a] Nooit.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Jamais nooit.[/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant3 [a] Tschijnt dase niets mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
informant3 [a] Tschijnt dase nie enmeugt eetn.[/a]

t schijnt da se en meugt
negatiepartikel. vrijwel zeker maar niet helemaal tagging sound
veldwerker [v] Da schijnt_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant4 [a=n] Nee. Tschijnt dase niets mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant4 [a] Van niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
informant4 [a] Iris probeerde van niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van niemand geen zeer te doen.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=n] Probeerde van niemand zeer te doen.[/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Tbelooft were van ne schonen dag te komm.[/a]

t belooft
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Tbeloof were van ne schonen dag te zijn ja of te komm.[/a]

t beloof
sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant4 [a] Ti misschien betere_

t i
tagging sound
informant4 [a] Van een beetje te wachtn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=j] Joaje.[/a]

joa je
sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=402] Whadn de chance om em direct were te vindn.[/v] sound
informant3 [a] Mhadn de chance van em direct were te vindn.[/a]

m hadn
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant4 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant3 [a] Ti juist lijk of datter n in dn hof stoat.[/a]

t i datt er
tagging sound
veldwerker [v] Die er moet dat er stoan?[/v] sound
informant3 [a] Joat.[/a]

joa t
sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Goanketik wel krijgen.[/a]

goan k et ik
tagging sound
informant4 [a=j] Goanktik.[/a]

goan k t ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant4 [a] Durfjegieder op duuwn?[/a]

durf je gie der
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=419] Dufdemgie vragen.[/v] sound
informant1 [a] Durfjetgie vragen.[/a]

durf je t gie
tagging sound
informant1 [a] Durfjegiem inviteern?[/a]

durf je gie m
tagging sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij inviteern?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjezegie inviteern?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
informant2 [a=j] Durfjezegie vragen?[/a]

durf je ze gie
tagging sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant3 [a] Ejgiemien dien brief gezondn?[/a]

e j gie mien
tagging sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Van de weke leefze ip water en brood.[/a]

leef ze
tagging sound
informant2 [a] Zie leeft op water en brood.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft op water en brood.[/v] sound
informant4 [a] Ne leeft up water en brood.[/a] noch met mann. noch met vrouw. subj. willen de informanten de zinnen met dubbeling accepteren. nochtans is zeker de mannel. variant al eerder spontaan aan bod gekomen en getranscribeerd, vb. onder vraag 365. tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant1 [a] Mezijn doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn
tagging sound
informant3 [a=j] Menwieder_[/a]

m en wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant3 [a=j] _damewieder goan winn.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij doar ook niets an doen.[/v] sound
informant3 [a] Nekunter ook niets an doen.[/a]

ne kunt er
tagging sound
informant3 [a=j] Ekuntie doar niet an doen.[/a]

e kunt ie
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk dat hij morgen ook komt.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn datn morgen ook komt.[/a]

k peizn dat n
tagging sound
informant4 [a=n][/a] ook dit echter al spontaan aan bod gekomen. deze informant is trouwens de grootste neen-zegger, en dat lijkt er niet op te beteren naarmate het interview verloopt: wellicht een mengeling van verveling/ongeduld/de werking van het bier dat al is verzet... sound
informant3 [a=j] Kpeizn datnie_ morgen toch wel goa komm w.[/a]

k peizn dat n ie
volgens deze man kan het wel maar dan met meer nadruk tagging sound
veldwerker [v=453] Zen geweest noa de markt.[/v] sound
informant4 [a] Zen noa de markt geweest.[/a]

z en
sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant4 [a=n] Nee. Enet de bolle in de mande gesmeetn.[/a]

en et
tagging sound
veldwerker [v=474] Tenwas moa juist goed genoeg.[/v] sound
informant3 [a] Twoa juiste goed genoeg.[/a]

t woa
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant3 [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizn daj vele goa moetn weg smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v] Daj vele weg goa moetn smijtn.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizn daj vele weg goa moetn smijtn.[/a]

k peizn da j
tagging sound
veldwerker [v] Daj vele zoe weg moetn smijtn.[/v] sound
informant3 [a] Goa moen weg smijtn.[/a] sound
informant4 [a=g] Goa moetn weg smijtn.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant4 [a] Wa vore boekn ej gekocht?[/a]

e j
tagging sound
informant4 [a] Wuffer boekn ej gekocht?[/a]

e j
informant corrigeert zich zelf. wat voor wordt verworpen door iedereen tagging sound
veldwerker [v=526] Wie heeft je gisteren op de kermis gezien?[/v] sound
informant3 [a] Wien etterjoe gistern ip de kermisse gezien?[/a]

ett er joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Dajgie geprobeerd et van num een boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant4 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant4 [a] Dankik_ Els_ an Els a wiln wiln een boek verkoopn of wadde?[/a]

da n k ik
sound
informant4 [a] Dankik geprobeerd e om voa Els een cadeau te koopn.[/a]

da n k ik
sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant4 [a] Dankik geprobeerd e voar Els een cadeau te koopn.[/a]

da n k ik
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te kopen.[/v] sound
informant3 [a] Dajgie geprobeerd et voor een boek te koopn voor Marie.[/a]

da j gie
sound
informant4 [a] Of voor Marie een boek te koopn.[/a] sound
veldwerker [v] Dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant4 [a] An Marie een boek te verkoopn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Voor an Marie een boek te verkoopn.[/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/v] tagging sound
informant4 [a] Kgoan.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant3 [a] Gie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant3 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant4 [a] Wieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant3 [a] Gieder goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan.[/v] sound
informant3 [a] Zieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik?[/v] tagging sound
informant4 [a] Goankik?[/a]

goan k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ga jij?[/v] sound
informant3 [a] Goajgie?[/a]

goa j gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij?[/v] sound
informant3 [a] Goatnie?[/a]

goat n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij?[/v] sound
informant3 [a] Goamewieder?[/a]

goa me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie?[/v] sound
informant3 [a] Goajgieder?[/a]

goa j gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij?[/v] sound
informant3 [a] Goanzezieder?[/a]

goan ze zieder
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] sound
informant4 [a] Kgingn.[/a]

k gingn
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant2 [a] Ik goengn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Ie goenk.[/a] drie enkv. tagging sound
informant3 [a] Gie gink.[/a] twee enkv. tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant3 [a] Wieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen.[/v] sound
informant3 [a] Gieder gink.[/a] tagging sound
informant3 [a] Jeginkgieder naar junder werk.[/a]

je gink gieder
tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen.[/v] sound
informant4 [a] Zieder gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik?[/v] tagging sound
informant4 [a] Gingkik?[/a]

ging k i k
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij?[/v] sound
informant3 [a] Gingjegie?[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij?[/v] sound
informant4 [a] Gingtnie?[/a]

ging t n ie
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij?[/v] sound
informant4 [a] Gingmewieder?[/a]

ging me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie?[/v] sound
informant3 [a] Gingjegieder?[/a]

ging je gieder
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij?[/v] sound
informant4 [a] Gingzezieder?[/v]

ging ze zieder
tagging sound
informant3 [a] Kgoengn noa de markt[/a]

k goengn
sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Zereednzieder_

ze reedn zieder
hier spontane dubbeling sound
commentaarspontane spraak  sound
veldwerker [n][v=708] Dat ezzet ol lange geleedn.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant3 [a] Tis ol lange geleedn.[/a]

t is
sound
veldwerker [v=000] Teet ol jaarn nie meer gesneeuwd.[/v] sound
informant3 [a] Tet ol jaarn nie meer gesneeuwd.[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=421] Istet Pol hier geweest?[/v] sound
informant3 [a] E Pol hier geweest.[/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eetet hier een man gewoond of een vrouwe?[/v] sound
informant3 [a] Etter hier een vent gewoond of een vrouwmens?[/a]

ett er
tagging sound
veldwerker [v=000] Der ettet hier niemand geweest.[/v] sound
informant4 [a] Tet hier niemand geweest.[/a]

t et
tagging sound
veldwerker [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie   sound
informant3 [a] Ze wistn danze s zondags moestn xxx.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dat Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant3 [a] Marie peisde dan Bart en Jan_[/a] tagging sound
informant4 [a] Dat eigenlijk nie van plan woarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant4 [a] Dan die_[/a] sound
informant1 [a] Dan die ventn liever op caf gingn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant4 [a] Dan ol de ventn liever op caf goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant3 [a] Dan dievn geen eerlijke mensn zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant3 [a] Piet vertelde dander ook dievn in zijn strate woonn.[/a]

da n der
tagging sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
informant3 [a] Ik goa nie noa t schole.[/a] tagging sound
informant4 [a] Kgoan.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant4 [a] Je weet toch ook dat nie geestig is.[/a] sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant4 [a] Das etwa dank nie ken.[/a]

da s da n k
sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant4 [a] Ene slimmer dan datn der uut ziet.[/a]

en e dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant3 [a] Je moe nie komm voor dank geschreevn e.[/a]

dan k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant4 [a] Ke moa drie_spekn.[/a]

k e
tagging sound
veldwerker [v=844] Ke niemand nie gezien.[/v] sound
informant4 [a] Ke niemand gezien.[/a]

k e
sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee.[/v] sound
informant3 [a] Kpeizn dank niemand gezien ee.[/a]

k peizn da n k
sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
commentaarnavraag benefactief  sound
informant3 [a] Morgen goank een nieuwe velo koopn.[/a]

goan k
sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant2 [a] Kgoan e pintje besteln voo joen.[/a]

k goan
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij ne keer een gazette alsteblieft.[/v] sound
informant4 [a] Koopt e keer een gazette voo mie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] En hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant4 [a] Jese gekaft voo mie.[/a]

j e se
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant4 [a] Maggenk e stoel pakn?[/a]

maggen k
sound
veldwerker [v=857] Allee zing ons nog e keer een liedje.[/v] sound
informant4 [a] Zingt e keer n liedje voar oes.[/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borrel in schenken?[/v] sound
informant4 [a] Goank u nog e_[/a]

goan k
sound
informant4 [a] Moenk nog een in schenkn voa joe?[/a]

moen k
sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant4 [a] _verkeerde sigaretn voar em gekocht_[/a] sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefke alstublieft.[/v] sound
informant3 [a] Schrijft e keer ip e brieftje.[/a]

schrijf t
sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant4 [a] Et een assenbak gemaakt voa mie uut oud ijzer.[/a] sound
veldwerker [v=862] Loopt mij ne keer noa de winkel om twee broodn.[/v] sound
informant4 [a] Loopt e keer noa de winkel voa me.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor ne keer een stoel.[/v] sound
informant4 [a] Haalt een keer een stoel voa meneer paster.[/a][/n] sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound
informant3 Zessie oma.

z e ssie
hier wel spontane dubbeling drie enkv. vrouw. sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
038 De timmerman heeft geen spijkers bij zich In Brabant: kan 'zich' ook weggelaten worden?
192 We hopen allemaal om op tijd thuis te zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
vorm: wie dat
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
vorm: hoe dat
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien
365 Hem is dood Aan hulpinterviewer vragen welk het accusatiefpronomen is. Daarmee laten inspreken.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
402 We hadden 't geluk hem direct terug te vinden
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gaantik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ammewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: nem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: lijk of datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: an al de mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: atter een wijf
opmerking: irrelevant antwoord
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn eigen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em