SAND-data Oostkerke (H013p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oostkerke

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarOostkerke (H013); GUV [meta][k]H013p[/k][h]791[/h][i]792[/i][i]793[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 van da gebeurd ook da wieder azo woorden gebruiken zinnen zonder subjectverdubbeling sound
informant1 doe ou gebruiken wieder ook he zinnen zonder subjectverdubbeling sound
commentaarspontaan gesprek en vervolg instructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nog nie da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze weet nie da Marie gisteren doodgegaan eet? [/v] sound
informant2 [a] da eet dad is nie van al iere dadde. [/a] sound
informant1 godverdikkenik da s gevaarlijk we zo n dingen lijkt op clitisch pronomen op krachtterm sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v] en ze en weet da nie? [/v] sound
informant3 [a] a ze en weet da nie. Ja da _ da gebeurt. [/a] sound
informant2 [a] nee da gaanz alhier nie zegn. [/a] sound
informant1 [a] neet. Ze weet da nie. [/a] sound
informant3 [a] t zijn streken t zijn streken _ [/a] sound
informant2 [a] maar hier niet. [/a] sound
veldwerker [v] Past op dage nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Past op daje nie en valt. [/a]

da je
tagging sound
informant1 [a] Past up daje nie en valt. [/a]

da je
sound
veldwerker [v] of k en e gene? [/v] sound
informant1 [a] k en e gene. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansn. [/v] sound
informant3 [a] T wil geenenen dansn. [/a] irrelevant antwoord sound
veldwerker [v] en nie van t wil geenenen nie dansn? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant1 [a=j] Els wil nie dansn en zingen ook nie. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] E ze wil nie zingen ook nie. [/a] sound
informant2 [a=n] E ze wil nie zingen ook he. [/a] sound
informant2 [a=n] nie zingen ook zeggen z altijd. [/a] sound
informant1 [a] en ze wiln nie zingen ook. Ja dat is ja _ da s juist we. [/a] blijkbaar heeft ook informant één toch voorkeur voor vorm zonder 'niet'; de andere twee keuren de 'niet' af. sound
informant3 [a] jaat. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekeunn. [/v] sound
informant1 [a] t eet da niemand ewild of gekunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan ad heel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant1 [a] Jan aa heel da brood wiln up eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan had heel da brood op eten gewild? [/v] sound
informant2 [a] neen. Da nie. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunn roepn. [/v] sound
informant1 [a] Vertel mo nie wien dassezie a kunn roepn. [/a]

da ze zie
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepn. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertel m e kee wien dassezie a kunn roepm. [/a]

da ze zie
tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunne roepn. [/v] sound
informant2 [a=n] neen. Die of gaan ze nie zeggen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wien ossezie nie a wille roepn? [/v] sound
informant2 [a=n] nee. Wien osse nie nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=030] en wien o dassezie a kunn roepn? [/v] sound
informant3 [a=n] neen da ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan herinnert zich da vertelseltje we. [/a] zich is allicht AN (zie verder) sound
informant1 [a] Jan weet dr nog wel van ja. [/a] sound
veldwerker [v] en hij bukt zich? [/v] sound
informant2 [a] Ie stuipt zich. [/a] zich is allicht AN (zie verder) tagging sound
informant1 [a] Ie stuiptie. [/a]

stuipt ie
ook 'stuipen' is geen reflexief werkwoord in dit dialect sound
veldwerker [v] en hij stuipt zich. Da wordt ook gezegd of wa? [/v] sound
informant1 [a] nee. k gelovet nie. [/a]

gelove t
sound
informant3 [a] k gelovet ook nie we. [/a]

gelove t
sound
veldwerker [v=036] Marie e Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Ze kijken no makoor in de kerk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn temmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Ie e gin nagels bie em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag n slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werkn. [/v] sound
informant1 [a] Erik liet mien vor em werkn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Tante Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/a] zich is AN; zie verder tagging sound
informant1 [a] _ liet eur meedrijvn. [/a] sound
informant1 [a] die zich gase minder gebruiken. [/a]

ga ze
vreemde keuze voor vrouwelijke derde persoon sound
informant1 [a] _ liet eur mee drijven up de golvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] E bekeekt em schoon in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zoude ook iets kunne zeggen als hij bekeek zezelven ne keer goe. Of zeneigen. [/v] sound
informant2 [a] keekt maar e keer jezelven. [/a] sound
commentaarvreemde combinaties 'kijken' met DO en 'bekijken' met PP ('naar')  sound
informant1 [a] _ bekeek maar e keer no jezelven. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant1 [a] Eduard ken zezelven goed. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoude daar zeneigen of zo kunne zeggen? [/v] sound
informant2 [a] Ie ken zeneigen nie goed. [/a] sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's va zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] Warten ee gehoord datr _ datr foto's van zeneigne in d etalage staan. [/a]

dat dr zen eigne
tagging sound
informant2 [a] Warten ee gehoord dandr foto's van em voor de venster lign. [/a]

dan dr
tagging sound
veldwerker [v] en foto's van emzelve? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] foto's va zezelve? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] Ik heb mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] K e me do goed amuseerd. [/a] tagging sound
informant1 [a] K e me do goed geamuseerd. [/a] sound
veldwerker [v=050] Zij ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z eed eur nie amuseerd. [/a] glottislag voor 'amuseerd' tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] K peize da Marie ee geprobeerd van em e brieftje te schrijvn. [/a] tagging sound
informant2 [a] k peizen ja. [/a] sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger kweekt_ probeerdegek xx tomaten te kweken. [/a]

probeer dege k
tagging sound
informant1 [a=n] probeerdegekik tomaten te kweken. [/a]

probeer dege k ik
tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant2 [a=n] Me probeerde va weer thuis te geraken. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Gisteren probeerdegeme va weer thuis te geraken. [/a]

probeer dege me
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levek zoals mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant1 [a] Ok profijtig leevn levek gelijk of da mijn ouders da gaarne en. [/a]

o k leve k
tagging sound
veldwerker [v] onk profijtig leve? [/v] sound
informant1 [a] nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] en okik profijtig leven? [/v] sound
informant1 [a] Okik profijtig leevm levik _ levik gelijk of da mijn ouders da gaarne en. [/a]

o k ik leve ik leve ik
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zij vader. [/v] sound
informant3 [a] Atn drie jaar leeft istn ouder of ze vadre. [/a]

at n ist n
sound
informant2 [a] Astn nog drie jaar leeft istn ouder of ze vadre. [/a]

ast n ist n
tagging sound
veldwerker [v] en zoude daar kunne zeggen otnie? [/v] sound
informant1 [a] nee. Otie nog _ [/a]

ot ie
sound
veldwerker [v] Otnem? [/v] sound
informant1 [a] Otie nog. [/a]

ot ie
sound
informant3 [a] _ istie ouder of ze vadre. [/a]

ist ie
sound
veldwerker [v=057] Aszij zo gevaarlijk leeft dan leefze nie lang nie meer. [/v] sound
informant2 [a] Asset azo voort doet zalt nie lange nie mee trekn. [/a]

a ze t zal t
ofwel is 't' subject, ofwel is het subject weggelaten / nauwelijks hoorbaar. Dat laatste geval is waarschijnlijker als je uitgaat van een inversieloze hoofdzin ('als ... ze zal t ...') tagging sound
veldwerker [v] en assezie zo gevaarlijk doet? [/v] sound
informant2 [a] Asset azo voort doet gosset nie lange nie mee trekn. [/a]

a ze t ga ze t
sound
informant3 [a] Ossezie azo voort doet zalzet nie lang houdn. [/a]

o ze zie zal ze t
verderop (eerste nagesprekje) blijkt dat ook de combinatie van voegwoord en vol pronomen, zonder clitic ertussen, mogelijk is. sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Otie vandaag blijf leven gotie morgent ook nog leven. [/a]

ot ie got ie
tagging sound
informant1 [a] Otjet vandaag houdt _ [/a]

ot ie et
sound
informant2 [a] Ot vandaag nog houdt gaat morgen ook nog wel houden. [/a]

o t gaa t
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leefdegulder nooit zo lang alskik. [/v] sound
informant2 [a] Ojet azo voort doet gaje zo lang nie leven of dakik geleefd e _ of dakik leevn. [/a]

o je t ga je da k ik da k ik
tagging sound
informant3 [a] Ojgieder azo leeft gajet xxx [/a]

o j gieder ga je t
tagging sound
informant2 [a] Ojegiedre t azo voortdoet gajet nie lang houden. [/a]

o je giedre voort doet ga je t
tagging sound
veldwerker [v] en zonder die je dr tussen. [/v] sound
informant3 [a] Agieder zo lange voort doet gojet nie lang houdn. [/a]

a gieder go je t
verderop (tweede nagesprekje bij vraag over tweede enkelvoud) wordt gezegd dat ojgieder toch de normale vorm is sound
informant1 [a] t is toch meest ojgieder we. [/a]

o j gieder
sound
informant2 [a] ojegieder jaat. [/a]

o je gieder
sound
veldwerker [n] [v] Zoud ook kunne zeggen. Ossie azo voortdoet? [/v] sound
informant1 [a] Ossie azo voort doet gasset nie lange trekn. [/a] [/n]

a zie ga ze t
sound
veldwerker [v=063] Asse voor under werk leven dan leveze nie voor under kinders. [/v] sound
informant2 [a] Osse mo leevn vo te werkn _ [a]

o ze
tagging sound
informant1 [a] _ trekkenz under kinders nie veel an. [/a]

trekken z
let op ontbreken reflexief tagging sound
informant1 [a] Assezieder mo juist leevn vo te werkn awe tan kijknze naar under jonges nie. [/a]

a ze zieder kijkn ze
tagging sound
informant2 dandr driehonderd vijfenzestig gelijke in t jaar zijn.

dan dr
sound
informant2 [a] Azieder mo juist leevn vo te werkn kijkenz nor ulder jonges nie. [/a]

a zieder kijken z
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] O Willy nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] a leeftnie ook nog he. [/a]

leeft n ie
tagging sound
veldwerker [v] en otet Rudy nog leeft? [/v] sound
informant2 [a] da nie. Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] of otie Rudy nog leeft. [/v] sound
informant3 [a] nee nee nee. Da ga nie. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ot dn deen nog leef leeft dn anderen ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Oje gezapig leeft leefje langer. [/a]

o je leef je
tagging sound
informant2 [a] Ojet azo blijf smoren he gajet ie lang houden. [/a

o je t ga je t
opduiken t na je is merkwaardig sound
informant1 k zijnik ier nog den enigsten die smoren

zijn ik
let op flectie tagging sound
informant2 wel euh t moet zijn daje langst leeftere aglik dabij.

da je
vorm 'leeftere' is merkwaardig sound
informant1 [a] Ojgie azo blijft smoren xxx nie lange me trekn. [/a]

o j gie
moeilijk verstaanbaar stuk kan 'ja gaat' zijn, 'gajet', zajet',... andere informanten herhalen 'gajet' tagging sound
informant3 [a] _ gajet nie lang houdn. Ja da s juist. [/a]

ga je t
sound
veldwerker [v] en ogie zo blijft smoren? [/v] sound
informant1 [a] Ogie _ nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v] Maar da wel ogieder. Da ging wel he. [/v] sound
informant1 [a] t is ook oj we. Ojgieder. [/a] [/n]

o j o j gieder
sound
veldwerker [v=069] Astr zo weinig mensen van dn boerenstiel leevn da levedr veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Adr zo weinig mensen van de boerenstiel leevn levezedr veel van de fabriek he. [/a]

a dr leve ze dr
merkwaardige vorm 'levezedr'; wordt weliswaar hersteld. tagging sound
informant2 [a] _ levendr vele van de fabriek. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Lieske in t paradijs leven dan leve Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] O Ward e Liesje in dn hemel zitn zitn d ander i d hel he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Aswe sober leven da levewe gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Owieder me mate leevn he gamet lange trekn. [/a]

o wieder ga me t
tagging sound
veldwerker [v] dus owieder zijdegij? [/v] sound
informant1 [a] omewiedre [/a]

o me wiedre
sound
informant1 [a] Omme gezapig leevn _ kummet lang houdn. [/a]

o me ku me t
sound
informant1 [a] Om ongezond leevn leveme nie lang. [/a]

o m leve me
sound
veldwerker [v] Zoud iets kunne zeggen als ommen ongezond leevn? [/v] sound
informant1 [a] omme [/a]

o me
sound
veldwerker [v=072] Jan leefd e keer wa gezondre. [/v] sound
informant2 [a] of leefd e keer e beetje beter e beetje verstandiger! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leefd e keer wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Kinders leefd e keer e beetje me meer verstand ja! [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] K vinne da iedereen moe kunne zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=j] K vindn dad iedereen moe kunn zwemm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemm kunn. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemm moet. [/v] sound
informant2 [a=n] neen [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iedereen zwemm moe kunn. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] k weet datij zal moete were keren. [/v] sound
informant2 [a] _ datn ga moetn were komm. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=873] en ik wete datn were ga moete komm. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=874] K weten datn ga were moetn komm. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=086] K weet da Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant1 [a=j] K weten dad Eddy morgent wil brood en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moe kunn vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn vroeg up staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Eddy moe kunn heel vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a] Eddy moe stijf vroeg kunn op staan. [/a] sound
informant3 [a] Ie moe kunn stijf vroeg op staan. [/a] sound
veldwerker [v=088] K weten da Jan oet n nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=j] K weetn da Jan moet een nieuwe schuur zetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] K vinn da Marie moet naar Jef beln. [/v] sound
informant2 [a=n] K vinn da Marie zelve no Jef moe beln. [/a] sound
informant3 [a=j] Marie zout e kee moetn no Jef beln. [/a] sound
informant2 [a=j] Zegt da Marie moe naar Jozef beln. [/a] tagging sound
commentaargeen relevante antwoorden op vraag i.v.m. doorbreking 'spijtig genoeg'. Wordt verderop hernomen.  sound
veldwerker [v=107] K weet da Hans mag nie komm. [/v] sound
informant3 [a=n] K weten dad Hans nie mag komm he. [/a] sound
informant2 [a=n] K wistn al datje nie mochte komm. [/a]

dat je
sound
veldwerker [v=114] K weetn da Jan wilt varkens koopn. [/v] sound
informant2 [a=j] K weetn da Jan wilt zwijns koopn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkoopn. [/v] sound
informant3 [a=j] K e gezeed datn moste zn auto verkoopn. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=132] K peizn da Marie zal moeten hem roepn. [/v] sound
informant1 [a] K peizn da Marie hem ga moetn roepn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en k peizen da Marie ga em moete roepn. [/v] sound
informant2 [a] neen. [/a] sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekn. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] wordt mijns inziens niet afgekeurd omwille van de clusterdoorbreking sound
informant1 [a] Misschien da Jan moe morgent weggaan. [/a] sound
informant1 [a] Misschien da Jan morgent moe weggaan. [/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Ie e gin kluiten nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus ie Jan en e geen kluiten. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Ie wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
informant2 [a=n] Ie wil geen soep meer eten. Die nie komtr nie bij. [/a]

komt dr
onduidleijk om welke nie het gaat: de eind-nie uit de opgave of die in het antwoord van informant drie. Die herhaalt zn antwoord wel. sound
veldwerker [v=140] Zitn dr ier nieverast geen muizen? [/v] sound
informant2 [a] T zitn nievers geen muizen nie meer. [/a] sound
informant1 [a=j] Zitn dr ier nieverans geen muizen binn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=j] Ie spreekt nie goe geen Frans. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] E klap nie goed geen Frans we. [/a] sound
informant1 [a=n] of ie klapt nie goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v] Hij klpt nie goe geen Frans? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] bizarre ontkenning want de zin is nog maar pas gevallen. Ik ben geneigd om te denken dat dat niet zomaar naäpen was. sound
veldwerker [v] en zo goe spreekek geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=j] k kun zo goed geen Frans. [/a] sound
veldwerker [v] en k kunnen nie goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] k kun nie goed Frans. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is geen stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is geen _ geen stieleman he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wa betekent da dan eigenlijk as ge die zin zegt? [/v] sound
informant1 [a] Je moe nie proberen van em t overtreffen in zijn vak he. [/a] sound
veldwerker [v=149] IJ ee overal geen vriendn. [/v] sound
informant1 [a=j] Ie eed overal geen vrienden we. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Wa betekent da juist? [/v] sound
informant1 [a] Datr dus sommige plaatsen zijn waar danze liever zn hieln zien of zn tenen. [/a]

dat dr dan ze
sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan eet drie boekn. [/a] sound
veldwerker [v=150] Hij weet van die zaak nie. [/v] sound
informant2 [a] Ie weet van die zaak nie. [/a] sound
veldwerker [v] en hij weet alles van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] Ie weet nie alles van die zaak. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datie voor den drieën die wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan weet datn die wagen moe gedaan ein tegen tn drieën. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=157] Jan weet datie voor dn drieën de wagen moe vermaakt ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan weet datn tegen tn drieën die wagen moe vermaakt ein. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datie tege dn drieën die wagen vermaakt moet ein. [/v] sound
informant1 [a=n] da game nie zegn. [/a]

ga me
sound
veldwerker [v=161] Jan weet datn tege dn drieën de wagen vermaakt ein moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant2 [a] Eje genoeg volk vo dn boel an de kant te doen. [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v] om dn boel aan de kant te doen? [/v] sound
informant1 [a] vo dn boel an de kant te doen. [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan vor t ekomm helpn. [/v] sound
informant1 [a] T was schoon va Jan van te komm helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie vor te komm helpn? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant3 [a] Die ton is zwaar _ vo te drage ja. [/a] sound
veldwerker [v] Zoude daar kunne zegn. Die ton is zwaar om dragen? [/v] sound
informant2 [a] da. nee [/a] sound
veldwerker [v] en da is goe om weten? [/v] sound
informant2 [a] Goed om te weetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=190] De ton is zwaar om te draagn. [/v] sound
informant1 [a] voo te draagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] K hopen van op tijdn thuis te zijn. [/a] n op tijd? tagging sound
veldwerker [v] zoude da me voor kunn _ [/v] sound
informant3 [a] Nee da zeggeze nie alhier. [/a]

zegge ze
sound
veldwerker [v] of om op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant3 [a=j] _van op tijd n thuis zijn. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant3 [a] _ zo zeker of dad één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ ka wreed staa zaagn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Hij staat te zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aankwamen regedet. [/v] sound
informant1 [a] xxx amme toekwame regent. [/a]

a me regen t
onverstaanbaar stuk= elke dag? tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben of hij. [/v] sound
informant2 [a] K peizen dak groter zijn of datnie is. [/a]

da k datn ie
tagging sound
informant1 [a] K zijn groter of em ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v] K zijn groter oftieem? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dajgie eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant3 [a] Ze gaad eerder thuis zijn ovvekik. [/a]

of ek ik
verdubbeling na comparatief wordt verderop ontkend, en nog verderop spontaan gebruikt tagging sound
informant1 [a] Zie peist daj eer ga thuis zijn of ik. [/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar ook kunne zeggen ovvekik? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant2 [a] K peizen dajgie eer ga thuis zijn of ik. [/a]

da j gie
sound
veldwerker [v=217] Ge gelooft da toch datij sterker is da gij. [/v] sound
informant1 [a] K geloven toch datij sterker is of gie ja. [/a]

dat ij
tagging sound
informant1 [a] je gelooft _ [/a] tagging sound
informant2 [a] je peist _ [/a] sound
informant1 [a] k gelove datn sterker is of joen. [/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v] Zoude daar kunne zeggen ofjegie? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en ovvegie? [/v] sound
informant3 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] of gie _ of joen. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zieder. [/v] sound
informant1 [a] Ze geloven dame rijker zijn of ziedre. [/a]

da me
tagging sound
informant2 [a] _ da wiedre rijker zijn of ziedre. [/a] tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dajgieder nie zo slim zijt of wieder. [/v] sound
informant1 [a] k geloven dajgie zo slim nie zijt of wiedre. [/a]

da j gie
tagging sound
informant1 [a] ovvekik. [/a]

of ek ik
discrepantie met eerder tagging sound
informant1 [a] me geloovn _ [/a] tagging sound
informant3 ik en horen feitelijk nie te goed. negatiepartikel in hoofdzin tagging sound
veldwerker [v=220] Ge geloof gieder toch nie da zij armer zijn dan gieder. [/v] sound
informant1 [a] Je gelooft toch dazezieder armder zijn of giedre. [/a]

da ze zieder
tagging sound
informant1 [a] of je peist toch nie_ [/a] tagging sound
informant1 [a] Je peis gieder toch nie datn de deze rijkerder zijn of gie. [/a]

dat n
lijkt op een subjectverdubbeling, maar het clitic is enkelvoud en het subject meervoud én geen pronomen, of is het een flectie-n? tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa eve schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gie peist dat Anna eve schoon is of Lisa. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn da Geert e Jan. [/v] sound
informant1 [a] Ie gelooft da _ [/a] tagging sound
informant2 [a] Gie gelooft da _ Pol e Jan sterker zijn of Pier en Klaaj. [/a] tagging sound
veldwerker [v=230] Hij zal nie kome zeker! [/v] sound
informant1 [a=j] Tendoet ie ga zeker komn. [/a]

t en doet
tagging sound
veldwerker [v=232] en toet hij ga zeker komn? [/v] sound
informant1 [a=n] neen. [/a] sound
informant1 [a] Toetoet ie ga zeker komn. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] maar ie doet? [/v] sound
informant3 [a=n] Toetoet ie gaat alleszinsen komen. [/a]

t oet t oet
sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] T en doeë [/a] sjwa na doe kan deel diftoong zijn, of uitloop-hij tagging sound
informant1 [a=j] Tendoet ie loop nog altijd maar rond. [/a]

t en doet
tagging sound
veldwerker [v=244] En zoude daar toetoet hij loop nog rond kunne zegn? [/v] sound
informant1 [a=j] Toetoet ie loop nog altijd maar rond. [/a]

t oet t oet
tagging sound
informant1 [a] ma t zal wel meer tendoet zijn. [/a]

t en doet
sound
veldwerker [v=227] En ie doet? [/v] sound
informant1 [a=n] neen neen. [/a] sound
veldwerker [v=244] Slaaptij al? [/v]

slaapt ij
sound
informant1 [a=j] Toetoet ie slaapt a. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v] en als hij nog nie slaapt? [/v] sound
informant3 [a] Ie i nog wakker. [/a] sound
veldwerker [v] maar dan kunde nie zeggen tendoet. [/v]

t en doet
sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=245] Die lamp he. Ge meug ze proberen aansteken maar brannen doeze toch nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Brannen doesse nie me. [/a]

doe ze
tagging sound
veldwerker [v] en de lamp doe nie meer brannen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant2 [a=n] k ga wel e kee die tassen af wassen. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] Die jongn se moeder stond achter mien. [/a] sound
informant2 [a] De jongn wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter me. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en de jongn die ze moeder? [/v] sound
informant2 [a] neen [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De bank waar das up zaten was juist geverfd ja. [/a]

da z
tagging sound
veldwerker [v] En de banke waar op dasse zaten was juist geverfd? [/v] sound
informant1 [a] De bank waar up dasse zatn was juist geverfd. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=253] De zondag ginge we me heel de familie naar de zee wat da heel leutig was. [/v] sound
informant1 [a] De zondag gingewe me heel de familie naar zee en t was wreed geestig. [/a]

ginge we
tagging sound
veldwerker [v] maar wat da wreed geestig was? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp waar dak woon staatr een oud kerksje. [/a]

da k staat dr
tagging sound
veldwerker [v] en in t dorp dak woon. [/v] sound
informant1 [a] neen. [/a] sound
veldwerker [v=256] Op dn dag dawe aankwame regendet. [/v] sound
informant1 [a] Up dn dag dam aankwamm regendeget. [/a]

da m regendege t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant2 [a] Da s entwat die wreed schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=258] Da s iets dak nie gaarne doe. [/v] sound
informant1 [a] Da s etwadde dak nie gaarne doen. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en da s etwadde diek_? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Wat dak nie gaarne doe. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geevn. [/v] sound
informant1 [a] Wel die _ die geld eet moe me _ moe me maar etwa geevn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en wie geld eet? [/v] sound
informant1 [a] Die geld eet gaanze zegn. [/a]

gaan ze
sound
veldwerker [v=260] Wa peisje wiek in t stade gezien e. [/v] sound
informant2 [a=j] Wa peisje wien dak gezien e. [/a]

peis je da k
tagging sound
informant3 [a=j] Welk peisje wien dak gezien e. [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisje wie dak gezien e. [/v] sound
informant1 [a=n] Wie peisje dak gezien e. [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=266] Wie peisje diek in t stad gezien e. [/v] sound
informant2 [a=n] Wie peisje dak gezien en. [/a]

peis je da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisje hoe dasset opgelost en. [/v] sound
informant3 [a=n] Oe peisje danzet opgelost en. [/a]

peis je dan ze t
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisje hoe danzet opgelost en. [/v] sound
informant3 [a=n] wel hoe peisdt danzet opgelost en. [/a]

peis d t dan ze t
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok de sarze nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant1 [a=n] neet neet. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebn. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=n] Zoutn da kunn gedaan en. [/a]

zout n
sound
veldwerker [v=308] Zoutn da ein kunn doen. [/v] sound
informant2 [a] Zoutn da kuë gedaan en. [/a] m.i. andere zin sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie zit patatten te schiln. [/a] sound
informant1 [a] Marie zit n patatten te scheln. [/a] die n komt eerder voor (sec. 2553 & 2563), ook voor een infinitief, en is dus waarschijnlijk geen flectie sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant2 [a=n] K e gi goeste voor de beestn te geevn. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em komen en pakken em mee. [/v] sound
informant3 [a=n] Ze zij gekomm e z en em meegedaan. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn versmoord _ da zal wel versmoord zijn zeker _ bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Mariese koeien zijn al versmoord. [/a]

marie se
sound
veldwerker [v] en Marie al se koeien? [/v] sound
informant1 [a=n] neen. [/a] sound
veldwerker [v] Marie al eur koeien zij versmoord. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie eur koeien zijn al versmoord. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizik nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Do peizik nie an. [/a]

peis ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongn ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Met die raarn ek no de markt eweest. [/a]

e k
sound
veldwerker [v=322] Ik e al d eerste drie somn gemaakt. De welke ejgie gemaakt? [/v] sound
informant1 [a=n] K e d eerste drie somn gemaakt. Waffoor ejgie gemaakt? [/a]

e j gie
sound
informant1 [a=n] Wukkene bestaad hier nie. [/a] sound
veldwerker [v=323] De wavoore ejgie al weggedaan. [/v] sound
informant1 [a=j] Wavoore ejgie a weg gedaan. [/a]

e j gie
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant1 [a=n] Zukke zouk nie durvn opeten. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durvn opeten. [/v]

zou k
tagging sound
informant1 [a=j] De deze zouk nie durvn opeten. [/a] sound
informant1 [a] Dn deze daa da s e raarn. [/a] sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling ne keer op. [/v] sound
informant1 [a=n] Haalt die bestelling e kee. [/a] sound
informant1 [a=n] Ga a gauw ne kee die bestelling gaan haaln. [/a] gaan-dubbeling sound
veldwerker [v] Komen eet maar kom. [/v] sound
informant1 [a=n] Kom maar eetn. [/a] sound
informant1 [a=n] Kom helpt e kee. [/a] sound
veldwerker [v=329] K zegge k gelove deze gast vinne z allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant2 [a=n] K gelove danze dn deen wel al nen braavn vinn. [/a]

dan ze
sound
veldwerker [v] K gelove dn dezen da vinneze nen braven? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee nee nie juist. [/a] sound
veldwerker [v=350] Ik weet datn ga zwemm is. [/v] sound
informant2 [a] _ datn is ga gaan zwemn. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v] _ datn ga ga zwemm is? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=347] K weetn datn is gaa zwemn. [/v] sound
informant2 [a=n] neen. Ook nie. [/a] wel 'datn is ga gaan zwemn'. (zie eerder) sound
veldwerker [v=875] en k weet datn weeste zwemn is? [/v] sound
informant2 [a] K weten datn weest zwemm et. [/a]

dat n
tagging sound
informant2 [a] Ie ee weest zwemm. [/a] sound
veldwerker [v] K weetn dat weeste zwemm is? [/v] sound
informant2 [a] neen. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansn. [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze gaat toch nie danse zeker. [/v] sound
informant1 [a=j] Jase. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jaats zoude da kunne zegn. [/v] sound
informant2 [a] Jaas mo nie jaats. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaans. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Mo nie zozeer die jaans. Jaans ze gaan al gegeten en. [/a] nogal onbegrijpelijke commentaar van informant twee. Bedoelt hij nu dat de uiting 'jaans' niet zozeer in isolatie dan wel alleen in zinnen voorkomt? tagging sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Da huis staat toch nie te koop! [/v] sound
informant1 [a=j] Jaate. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Ja dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant3 [a=j] Ja wien dadde ja. [/a] sound
informant1 [a=j] Wien dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] K peizn datr iemand de koekskes eet opgegeten maar k weet nie wien dadde. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet nie wien. [/a] sound
informant2 [a=j] K weet nie wien dadde ja. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Alletwee. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zukke weer ge ku nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zo e weer kuje nie vele doen. [/a]

ku je
sound
veldwerker [v=363] Je gaa naar t voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Je gaa naar t voetbal kijken me mien. [/a] sound
veldwerker [v] en ik ga naar t voetbal kijken me gie. [/v] sound
informant1 [a] me joen. [/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant1 [a] Istn dood? [/a]

ist n
tagging sound
veldwerker [v] en kunde zeggen en is dood? [/v] sound
informant2 [a] Ie is dood. [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te werken moestzezij geheel dn dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=j] Mehie te werkn moestze geheel dn dag thuis blijvn. [/a]

me hie
onduidelijk of de 'hie' tweede of derde persoon is. tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant2 [a=n] Deur dat sneeuwde kosteme nie weg. [/a]

koste me
sound
veldwerker [v] en metdat sneeuwde? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
informant1 [a] Deur dat sneeuwde kostem gi weg. [/a]

da t koste m
let op constituentnegatie sound
informant2 me woonn i geen stad he. constituentnegatie sound
veldwerker [v=370] Da s de vent die ze geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da i ne vent danze geroopn en. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] maar t is danze en nie die ze? [/v] sound
informant2 [a] nee. Da ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de vent die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent diet verhaal verteld eet. [/a]

die t
tagging sound
informant2 [a] Da s de vent dat verteld eet. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peize da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da s de vent waarschijnlijk dak peizen dat verhaal _ diet verhaal verteld eet. Je gaa toch wel zeggen die dan. [/a]

da k da t die t
tagging sound
veldwerker [v] en da s de vent diek peizen? [/v] sound
informant1 [a] Neen. Da s de vent dak peizen diet verhaal verteld eet. [/a]

da k die t
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de vent diek peizen dasse geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] Da s de vent dak peizen dasse geroopm en. [/a]

da k da ze
tagging sound
veldwerker [v] en nie de vent dak peizen die ze geropen en? [/v] sound
informant1 [a] Nee. _ dasse geroopm en. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld? [/v] sound
informant2 [a=n] noois he. [/a] sound
informant1 [a=n] nooit. [/a] sound
veldwerker [v] en nooit nie? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee. noois he. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie eetr dn auto meegepakt? [/v] sound
informant2 [a=n] Niemand. [/a] sound
veldwerker [v] en niemand nie? [/v] sound
informant1 [a=n] neen. [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a=n] Nieverst. [/a] sound
informant1 [a=n] Nieverans. [/a] sound
veldwerker [v] maar nie nievers nie? [/v] sound
informant1 [a=j] Nievers nie wordt ook wel e keer _ [/a] tagging sound
informant2 [a] meest nievers. [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isr rond e vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] ah niemendalle. [/a] sound
veldwerker [v] en ook nie niemendalle nie? [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij gemolken. [/v] sound
informant1 [a=n] gene. [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie verteln daj e cadeau voor em gekocht et we. [/v] sound
informant2 [a] Nie zegn daj e cadeau gekocht et vor em. [/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofje nie datij gevaln et? [/v] sound
informant1 [a=j] Geloofje nie datn gevaln eet? [/a]

geloof je dat n
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt datje niet mag eten. [/a]

dat je
mannelijk pronomen i.p.v. vrouwelijk tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt datij niet mag eten? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] T schijnt daje niet meugt eetn. [/a]

da je
deze keer tweede persoonspronomen sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde va niemand gee zeer te doen. [/v] sound
informant3 [a=j] Jajeprobeert va niemand gee zeer te doen. [/a] er zijn nogal wat verschillende analyses mogelijk van het cluster: ja + pron.3ev. of 2ev. 'je' lijkt me de waarschijnlijkste. Met wat goede wil zou je ook een perfectum kunnen zien in het cluster, of clitica op 'ja'... tagging sound
veldwerker [v] voor niemand ge zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a=n] van [/a] sound
veldwerker [v] of om? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee. [/a] sound
informant1 lijk of dant Gerard zeg is juist epenthetische nasaal? sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee da ook nie. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worn. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja t belooft e schone dag te zijn. [/a] passief wordt met 'zijn' vertaald tagging sound
veldwerker [v] en t beloof van e schone dag te zijn? [/v] sound
informant2 [a] Nee t beloofd e schone dag te zijn. sound
veldwerker [v] voor e schone dag te zijn _ of t belooft om e schone dag te zijn? [/v] sound
informant3 [a] Om e schone dag zoutr nog eer ezeid xxx [/a]

zout dr
sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter van nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant3 [a=j] Ja t zou beter zijn van e beke te wachten. Dat is _ [/A] tagging sound
veldwerker [v] dus nie om en beetje te wachten? [/v] sound
informant2 [a] neen. Van n beetje _ [/a] sound
veldwerker [v] nie voor een beetje te wachtn. [/v] sound
informant3 [a] Voor e beetje te wachten kan ook _ kan ook mee spelen _ maar toch zo veel nie of van. [/v] sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/v] sound
informant1 [a] T is beter van nog een beetje te wachtn. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct were te vinn. [/v] sound
informant2 [a=j] W an chance van em gelukkig were _ van em sebiet were te vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en W adn chance veur em direct were te vinn? [/v] sound
informant2 [a] van em. [/a] sound
veldwerker [v] en W adn chance om em direct were te vinn? [/v] sound
informant3 [a] Van em sebiet were t en he. [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijk wel of datr iemand in den hof staat. [/v] tagging sound
informant1 [a] t schijnt datr enen lijk in den hof staat. [/a]

dat dr
tagging sound
informant2 [a] T i gelijk of datr gunder enen staat. [/a]

dat dr
sound
commentaarn.v.t. (personalia informant drie)  sound
informant3 z e men a dikn opn gesneden. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 mo vent die vent eedie nog e serieuze boel mee he.

eed ie
ie kan pronomen zijn, of bijwoord 'hier' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 bah jom he sound
veldwerker [v=485] Zalekik vandenavond koken? [/v] sound
informant1 [a=n] Doe mo. [/a] sound
veldwerker [v=486] Da boek beloof mij dage da nooit nie me zult wegsteken. [/v] sound
informant2 [a=n] Mi dien boek va voorn hier neen. [/a] sound
informant2 [a=n] Beloofje daje dien boek nie mee ga wegsteken? [/a]

beloof je da je
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij daje gekocht et? [/v] sound
informant1 [a=n] Wa zegjegie dajem gekocht et? [/a]

zeg je gie da je em
let op benefactief sound
veldwerker [v=492] En is passeerde week deur dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ is passeerde week deur dokter Mertens geopereerd ja. [/a] tagging sound
informant1 [a] van dokter Mertens gaan z ook zegn. [/a] tagging sound
informant2 [a] Mo toch nog meer deur. [/a] sound
informant2 [a] Ie ee opereerd eweest. [/a] sound
veldwerker [v] of ij is opereerd geworden? [/v] sound
informant2 [a] Ie ee opereerd eweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Ee wor morgent opereerd deur dokter Mertens. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vinne da Jan beter dn dokter kon geroepen en. [/v] sound
informant1 [a] K vinn da Jan beter de dokter a geroepn. [/a] sound
informant2 [a] Zou geroepn en. [/a] sound
informant1 [a] A kunn roepn. [/a] sound
veldwerker [v] en koste geroepn en? [/v] sound
informant2 [a=n] nee. Da nie. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is alle kapot gerief weg aan t smijten. [/v] sound
informant1 [a] Ie is al t kapot tuig aan t weg smijten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie weg aan t smijten? [/v] sound
informant1 [a] neen. [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Robert eet drie groene en Marie eet drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v] en Marie eetr drie rooie? [/v] sound
informant1 [a=n] nee. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] T waarn veel mensen up de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op de feeste? [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel boeren up de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waveur boeken eje gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Wavoor boekn eje gekocht. [/a]

e je
tagging sound
veldwerker [v=524] Wie eje gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wien eje gezien? [/v]

e je
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eed u op d ekermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wien eetr joen op de kermis gezien? [/a]

eet dr
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei da gij Piet nen boek e proberen te verkoopn. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei da Piet _ dajgie Piet e proberen e boek te verkoopn. [/a]

da j gie
zie ook nagesprek sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dak Els had geprobeerd e cadeau te geevn. [/a] sound
informant1 [a=j] Wim peisde dak _ dakik Els a geprobeerd e cadeau te geevn. [/a]

da k da k ik
tagging sound
veldwerker [v=532] Karel weet dajgie geprobeerd et va Marie e boek te verkoopn. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet dajgie geprobeerd et van an em een boek te verkoopn. [/a]

da j gie
tagging sound
veldwerker [v] en zoude die van kunne weglaten? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=530] Maar nie dus datn eur een pandoeringe probere geven eet? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en datn eur een pandoeringe ee proberen te geven. [/v] sound
informant1 [a] _ datn eur n pandoeringe ee probeern te geevn. [/a] [/n]

dat n
sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant1 [a] In die tijd leefdegik dr ip los. [/a]

leef deg ik
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdegen lijk e beest. [/a]

leef deg en
tagging sound
informant1 jaaj. Da keutadde.

keut dadde
sound
veldwerker [v=338] Ginder leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Guntre leefdewiedre lijk god in Frankrijk. [/a] tagging sound
veldwerker [a] Leefdewieder of leedemewieder? [/a] sound
informant1 [a] leefdewieder. [/a] sound
informant2 [a] leefdewieder lijk god in Frankrijk. [/a] sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus k vin dajetgie ook nie mag zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand mag et zien en k peizen dajetgie ook nie meug zien. [/a]

da je t gie
tagging sound
veldwerker [v=345] Jare geleden leefdegij lijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Jaren geleden leefdegie lijk e kluizenaar. [/a]

leefde gie
tagging sound
veldwerker [v=408] Op dit feest wordtr veel gedanst. [/v] sound
informant2 [a=j] Up die feest wordt vele gedanst. [/a] tagging sound
veldwerker [v] e kunde die er weg laten? [/v] sound
informant2 [a=j] nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordt alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordtr alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] en kunde daar de er weg laten. [/v] sound
informant1 [a=j] Wordr alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt dr
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stondr nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant1 [a=j] Gister stondr een aardigaard in den hof. [/a] tagging sound
veldwerker [v] nooit gisteren stond een aardigaard in den hof? [/v] sound
informant1 [a=j] neen [/a] sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gister ee Jan ier eweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=421] Istjij Pol ier geweest? [/v] zie ook verder sound
informant2 [a=n] Ee Pol ier geweest? [/a] tagging sound
informant2 [a=j] Eetie Pol ier geweest? [/a]

eet die
wordt verderop ontkend, terwijl de constructie hier herhaardelijk voorkomt. Mogelijk is er verwarring met het aanwijzend voornaamwoord 'die'. tagging sound
veldwerker [v=719] Erik wist zeker datie Pol daar niks mee te maken had. [/v] sound
informant1 [a] Erik wist zeker datie Pol dor niet mee te maken had. [/a]

dat die
wordt verderop ontkend, terwijl de constructie hier herhaardelijk voorkomt. Mogelijk is er verwarring met het aanwijzend voornaamwoord 'die'. tagging sound
veldwerker [v=000] Erik eetie da goe opgelost. [/v] sound
informant1 [a] Erik eetie da goed up gelost. [/a]

eet die
tagging sound
commentaarmeningsverschil; mogelijk wel spontane attestatie (sec. 4946)  sound
informant2 [a] Eet Erik da goed up gelost? [/a] sound
veldwerker [v=000] Gasij Marie morgen ook mee. [/v] sound
informant2 [a] Gasezie Marie morgent ook mee. [/a] wordt verderop ontkend. Mogelijk is er verwarring met het bezittelijk voornaamwoord. tagging sound
informant2 [a] zien Marie? [/a] sound
informant1 [a] Ga Marie ook mee? [/a] sound
informant2 [a] nee die zie. Dr nie bij. [/a] sound
veldwerker [v=000] Gaantie Toon en Dirk da erg vindn. [/v] sound
informant1 [a] Gaan Dirk en Toon dat erg vinn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Toon dacht datie Marie overal wel iemand kende. [/v] sound
informant1 [a] Toon peisde da die Marie wel overal enen kende. [/a] Mogelijk is er verwarring met het aanwijzend voornaamwoord 'die'. tagging sound
veldwerker [v=000] We gaa zeker winn zeitie Marie. [/v] sound
informant1 [a] Me gaa zekers winn zei Marie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Woontie die vent nog altijd is ulle straat? [/v] sound
informant2 [a] Woont die vent nog altijd maar i julder straat? [/v] tagging sound
veldwerker [v=717] Isie da onweer hier al gepasseerd. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=000] Isie die vent nu al getrouwd of nie? [/v] sound
informant1 [a] Is die vent nu al getrouwd? [/a] tagging sound
veldwerker [v=707] Eetie ier ne man gewoond of een vrouw? [/v] sound
informant1 [a] Eed ier e vent gewoond of e vrouw? [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Dr isie ier niemand geweest. [/v] sound
informant2 [a] T is ier niemand eweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] T istet ier niemand geweest. [/v] sound
informant1 [a] Nee. Tistetie wordt ier nie ezeid. [/a] sound
informant2 [v=000] K en da nog hoord maar da is van elders. Tistetie. [/v] sound
veldwerker [v=864] Ze wistn dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant1 [a] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags mostn werkn. [/a]

da ze
sound
informant2 [a] Ze wistn danze zondag gingn moetn werkn. [/a]

dan ze
tagging sound
informant1 [a] _ danze zondag gingn moetn werkn ja. Da wordt gezeid. [/a]

dan ze
sound
informant2 [a] ja. Anzezieder zondag gingn moetn werkn ja. [/a]

an ze zieder
tagging sound
informant1 [a] Danziedre gingn moetn werkn. [/a]

dan ziedre
sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart e Jan da eigenlijk nie van plan waren. [/v] sound
informant1 [a] Marie dacht da Gerry en Pier do da nie van plan waren. [/a] sound
informant1 [a] _ dan Dirk en Marie da nie van plan waren. [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die manne liever op café gingn. [/v] sound
informant2 [a] Erik zee dan die mann liever op café gingn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Dat die mann liever up café gingn. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ja dan die mann wordt ook gezeid we. [/a] sound
veldwerker [v=867] Marie zeit dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant1 [a] Marie zei da _ dan alle venten liever up café gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dan alle ventn liever op café gaan. [/a] sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant1 [a] Iedereen weet da dieven geen eerlijke mensen zijn. [/a] tagging sound
informant2 [a] da en dan dievn. Ja alle _ [/a] sound
informant1 [a] _ dan dieven geen eerlijke mensen zijn. Da wordt gezeid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieve wonen in zijn straat. [/v] sound
informant1 [a] _ datr ook dieve woondegi of dandr ook dievn woondeg i zn straat. Da wordt alletwee gezeid. [/a]

dat dr dan dr
tagging sound
veldwerker [v=836] We gaan nie naar t school. [/v] sound
informant2 [a] We gaan nie naar t school. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude kunne zegn. Me en gaan nie naar t school. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch da t nie geestig en is. [/v] sound
informant1 [a] Ge weet toch dat nie geest is. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en kenne. [/v] sound
informant1 [a] Da s etwat dak nie en ken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan datij er uit en ziet. [/v] sound
informant1 [a] E is veel slimmer of datn dr uut ziet. [/a]

dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moe nie komm voordak geschreevn en e. [/v] sound
informant1 [a] En e moeje zeker nie zegn. [/a]

moe je
sound
informant1 [a] Ge moe nie komm ok nie geschreven e. [/a]

o k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekn. [/v] sound
informant1 [a] K e maar drie spekn. [/a] sound
informant1 [a] K en e gene. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Aje da nu nie en doet zal je later veel problemen en. [/v] sound
informant2 [a] Ojet nu nie en doet zuje later miserie en. [/a]

o je t zu je
tagging sound
veldwerker [v=843] Omda Jan nie en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Omda Jan nie komt moeket al zelve doen. [/a]

moe k et
sound
informant1 [a] nie komt. [/a] sound
veldwerker [v=600] Pas op daje nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Past ip daje nie en valt. [/a]

da je
tagging sound
veldwerker [v=844] K e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K e niemand ezien. [/a] sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien e. [/v] sound
informant1 [a] K geloven dak niemand gezien en. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe fiets koopn. [/v] sound
informant2 [a] Morgent gak e nieuwe velo koopn. [/a]

ga k
sound
informant1 [a] Die me komt daar nie gauw bij. [/a] sound
veldwerker [v=853] K zal je e pintje besteln. [/v] sound
informant1 [a] K ga je e pintje besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Als g in de winkel komt. Koop mij dan eens een gazet alstublieft. [/v] sound
informant2 [a] Oj in de winkel komt koopt e keer e gazette vo men. [/a]

o j
tagging sound
veldwerker [v=855] K heb die boekn aan mijn broer gegeven en hij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] K en die boekn an men broer gegeven en hij ee ze gekaft vo mien. [/a] sound
veldwerker [v=856] Mak me e stoel pakn. [/v] sound
informant2 [a] Meuhek ne stoel pakn? [/a]

meuh ek
sound
veldwerker [v=857] Zingd ons nog ne keer e liedjen. [/v] sound
informant1 [a] Zing ons nog e keer e liedje. [/a] tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog e pintje inschenken. [/v] sound
informant1 [a] Zuk u nog e pintj in schenkn. [/a]

zu k
tagging sound
veldwerker [v=859] Ik heb hem sigaretten van e verkeerd merk gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K en em sigaretn gekocht van e verkeerd merk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] of k heb joen sigaretten van e verkeerd merk gekocht? [/v] sound
informant2 [a] K e sigaretn vo je gekocht ma t zijn de verkeerde. [/a] sound
veldwerker [v] Eje mij sigarette gekocht? [/v] sound
veldwerker [v] en Eje me de juiste sigaretten gekocht? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een briefken alstublieft. [/v] sound
informant1 [a] Schrijft e keer e brieftje alsublief. [/a] sound
informant1 [a] Da wil zeggen datr een ander moet een brief schrijven i joen omdajgie nie en kunt. [/a]

dat dr omda j gie
negatiepartikel; let ook op 'i joen' i.p.v. 'voor joen' sound
informant1 [a] Schrijf me e keer e brieftje no de gemeente. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mij vader ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant1 [a] IJ eed een asbak gemaakt _ vo mien. [/a] sound
informant2 [a] voo me. [/a] sound
veldwerker [v=862] Loop me ne keer no de winkel om twee broden. [/v] sound
informant1 [a] Loopt e keer achter twee broden no de winkel. [/a] sound
veldwerker [v=863] Pak mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant1 [a] Pakt e keer e stoel vo de pastoor. [/a] sound
veldwerker [v=885] paradigma gaan [/v] sound
informant2 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] e gie gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] en ie gaat en ie gaat ook. [/a] sound
informant1 [a] e wieder gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] e zieder gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] Morgent gakik. [/a]

ga k ik
tagging sound
informant1 [a] Morgent gonkik matsen. [/a]

gon k ik
sound
informant1 [a] e morgent gajgie. [/a]

ga j gie
tagging sound
informant1 [a] e morgent gatnie. [/a]

gat n ie
tagging sound
informant2 [a] e morgent gamewiedre. [/a]

ga me wiedre
tagging sound
informant1 [a] e morgent gamewiedre. [/a]

ga me wiedre
sound
informant1 [a] e gajgiedre e goonziedre

ga j giedre goon ziedre
tagging sound
informant1 [a] goonziedre. [/a]

goon ziedre
sound
informant2 oje do ligt eje nie te vele gi goeste voor glijk nevest de schreve te lopen.

o je e je
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 t zij zes weekn da k nie geleefd en e zegt en sound
commentaarpersonalia  sound
informant1 k enik nie beter gevonn of twee landbouwers te zoekn

en ik
sound
commentaarpersonalia [/n]  sound
commentaartelefonisch vervolg  sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien goktekik wel krijgen ja. [/a]

go k t ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] k gontekik we krijgen we. [/a]

gon t ek ik
tagging sound
informant1 [a=j] Gonketekik wel krijgen? [/v]

gon k et ek ik
sound
informant1 [a=j] Gonketik wel krijgen ja. [/a]

gon k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfjergie op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] Durfjegie dr op duwn? [/v]

durf j gie
tagging sound
veldwerker [v] en durfjer gie op duwen? [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uitnodigen? [/v] sound
informant1 [a=n] Gajgie em uit nodigen? [/a]

ga j gie
tagging sound
veldwerker [v=420] Gajzegie vragen? [/v] sound
informant1 [a=j] Gajzegie vraagn. [/a]

ga j ze gie
tagging sound
informant1 [a] kan een vrouw zijn da kan meervoud _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Istie Pol ier geweest? [/v] sound
informant1 [a=n] Is Pol ier geweest. [/a] tagging sound
informant1 [a] die tie wordt nie gezegd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetie Pol da op gelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe ee Pol dad ip gelost. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Ejmegie dien brief opgestuurd? [/v] sound
informant1 [a=n] Ejgie mien dien brief op gestuurd. [/a]

e j gie
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik entem gegeven. [/a]

en t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsie op water en brood van de weke. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leefsie op water en brood van week _ van de week. [/a]

leef zie
tagging sound
veldwerker [v] en ze leefsezie op water en brood? [/v] sound
informant1 [a] oh nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zie en leefsezie op water en brood. [/v] sound
informant1 [a] neenees. [/a] tagging sound
veldwerker [v=426] Marie eezie daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie eet do niet mee te maken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We ziewieder do nog nooit eweest. [/a]

zie wieder
tagging sound
veldwerker [v] of m emmewieder do nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a=j] M ewieder do nog nooit geweest. [/a]

e wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zee damewulder zullewinn. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zei dawieder go winn. [/a]

da wieder
tagging sound
informant1 [a=j] _ damewieder go winn ja. [/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kanij daar ook niets aan doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ie kantie dor ook niet an doen. [/a]

kant ie
tagging sound
veldwerker [v=430] K peizen datnie morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik peizen datie morgent na komt. [/a]

dat ie
tagging sound
informant1 [a=n] nee. Datnie gaje nie zegn. [/a]

dat n ie ga je
discrepantie met spontane spraak tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z ein no de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] Ie eet de vbal in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] Euh dn bezem is geheel kapot. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant1 [a=n] Da was maar juist goe genoeg. [/a] sound
commentaar[n] n.v.t. [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Ze leeft
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Leefse nog?
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: t leeft leeft da nog.
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefjegieder nog
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: onze nog leevn leevnzezieder nog.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: Leevn Rosa en Frans nog.
136 Jan en heeft niet veel geld niet meer. vorm: Jan ee nie veel geen geld meer.
215 'k geloof dat ik groter ben als hij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: rijker of em
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent of mij vorm: Ge zij rijker of ik.
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.
218 Ze geloven dat wij rijker zijn of under
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn of ons; We geloven dat jullie niet zo slim zijn ofmewiedre Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: rijker of wieder
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn of under
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.
222 Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren;; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen.
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren;; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie da ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dasse op
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : j
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Als andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide als 'komt voor'-vraag.In relevante gebieden (Vlaand. zonder Limb.) peilen naar 'weesten zwemmen' komt voor : n
vorm: K weetn datn ga gaan zwemmen is.
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt nie me.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. ; Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zaltekik
opmerking: ook: 'Jan en ekik hebben dat gedaan'.
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
vorm: Durfjedrgie op duwen
opmerking: ook: Durfjedrgie op duwen.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: ie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: makaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga voort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingjegie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingkik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gintnie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtadde
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wieder gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingjegieder
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gieder ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnwieder
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zinder gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingnzieder
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zezelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em